phloggen

Grundlovsdagstale

Danmark har et grundlovsproblem:

Vores grundlov er principløs og uden nogen form for rygrad.

Hvorfor har vi i det hele taget en grundlov ?

Det spørgsmål finder man ikke noget svar på i grundloven, den kaster sig hovedkuls ud i detajlerne om magten:

"Denne grundlov gælder for ..."

"Regeringsformen er..."

"Den lovgivende magt er hos..."

Men hvorfor er magten ?

Med hvilket formål overlader vi, borgerne, magten ?

Det spilder vores grundlov ikke et eneste ord på.

Sammenlign f.eks med USAs grundlov, der indledes med:

"Vi, folket i de Forenede Stater, med henblik på at skabe en mere perfekt Union, skaffe retfærdighed, sikre den offentlige orden, ordne det fælles forsvar, fostre livskvalitet og sikre frihed for os selv og vores efterfølgere, laver denne grundlov for De Forenede Stater i Amerika."[1]

Hvis Danmarks Grundlovsgivende forsamling havde skrevet en indledning til vores grundlov i 1849, havde den formodentlig lydt mere i stil med USAs uafhængighedserklaring, der rundt regnet starter med "Nu har vi fået nok af egenrådige konger!"[2]

Langt hen ad vejen lyder vores grundlov stadig som opskriften på hvordan man tager magten fra en enevældig konge i 1849, men uden at hugge hovedet af ham og uden at miste den goodwill han repræsenterer for landet.

Med andre ord: Realpolitik af værste skuffe.

Realpolitik hører ikke hjemme i en grundlov, en grundlov skal være idealistisk, forholde sig til principperne og netop sikre at realpolitikken ikke tager overhånd.

Det er den danske grundlov blevet ringere til hver evig eneste gang vi har rettet i den.

Nu er vi tilbage ved et arrogant enevælde, der uden blussel valgte, dagen før grundslovsdag, at vedtage en lov der mørklægger realpolitikkens klubværelse for befolkningen.

Som om det ikke var arrogant nok, skete det også mens to undersøgelseskommisioner afdækker netop den realpolitiske råddenskab på ministerkontorene.

Og mens ingen magt i Danmark kan gennemtrumfe en undersøgelse af om vores soldater blev lemlæstet på krop og sjæl, på grundlag af lodret løgn efter lodret løgn fra landets regering.

Danmark har brug for en ny grundlov.

Danmark har brug for en RIGTIG grundlov.

Det kan vi gøre på to måder: Vi kan følge Hollands, Frankrigs og USAs eksempel og lave en revolution.

Det behøver ikke at blive en voldelig revolution, hvis vi holder nogle tusinde møder i forsamlingshusne og vedtager en ny grundlov med 2/3 af befolkningens stemmer, så er det den der gælder fremover.

Ingen politiker vil kunne stille sig på bagbenene overfor en sådan folkemagt, de vil komme løbende allerede når de første 20.000 danskere har stillet sig bag initiativet.

Men vi kan også tage den lange vej rundt, vælge nogle folketingspolitikere der vil gøre det til deres primære mål at få revideret vores grundlov og derefter få den kørt igennem maskineriet og folkeafstemningen.

Det er den civilizerede måde at gøre det på.

Men hvor er politikerne vi skal stemme på ?

I den forbindelse vil jeg gerne påpege, at der kun var tre partier der stemte imod mørklægningsloven igår:

Enhedslisten, Liberal Alliance og Danske Folkeparti.

Der er ikke nogen af dem jeg er enige med om ret meget.

Men efter lovvedtagelsen igår er det de eneste tre partier der har fortjent folkets stemme.

Heldigvis spænder disse tre partier over hele det politiske spektrum i Danmark.

Hvis der kun var de tre at stemme på, ville de fleste danskere godt kunne vælge uden de helt store sjælekvaler.

Det håber jeg I vil gøre fremover.

De tre partier må bliver udgangspunktet for vores ny grundlov.

Og det kan ikke gå helt galt, kan det ?

Kig på partibogstaverne: Ø, LA, DF.

Kan I se det ?

Prøv at bytte rundt på bogstaverne...

FADØL!

Nyd solskinnet,

phk

PS: Tip med hatten til Jeppe Morgenthaler.

[1] Min oversættelse, originalen lyder: "We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America."

[2] Min fortolkning, originalen lyder: "When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation."

Emner : Politik
Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er jo ikke alle der kan lide øl. Hvem skal os, det øl-hadende mindretal, nu stemme på? /o\

 • 0
 • 4

For at citere David Rehling, så er det umuligt, for der er altid 40% her i landet der er skide sure over et eller andet og derfor stemmer nej til alt, uanset om det har noget med det de er sure over at gøre eller ej. Men godt forsøgt, fadøl er squ OK

 • 0
 • 0

Det forekommer mig at den danske befolkning på én gang er blevet mere polariseret og mere apatisk end den har været i et halvt århundrede. Selv hvis man kunne overbevise et flertal af den danske befolkning om behovet for en ny grundlov, så siger jeg held og lykke med at finde nogen idealer, som et flertal i befolkningen kan stemme for.

Hvad skulle skrives ind i en ny grundlov?

De universelle menneskerettighedder? Et skattemaksimum på 50%? Adskillelse af kirke og stat? Adskillelse af kongehus og stat? Afskaffelse af værnepligt? Retten til aktindsigt?

Vi kan sikkert finde et vælgerflertal for hver af ovenstående foreslag, men et vælgerflertal, der kan blive enige om alle foreslagene?

Niels Helveg Petersen gav i 2003 sit bud på en ny grundlov. Hans forslag giver højesteret rollen som en rigtig forfatningsdomstol, men gør det til gengæld lettere at ændre grundloven. Staten pålægges at beskytte både mennesker, dyr og miljø. Ministre må ikke sidde i Folketinget. Befolkningen får ret til at lovgive: ~340.000 vælgere kan kræve et lovforslag til sendt til folkeafstemning og der åbnes generelt for flere folkeafstemninger. Kongehuset bevares mere eller mindre i sin nuværende form. Interesserede kan læse mere her: http://surl.dk/cag/ (Bonuspoint til Niels for at bruge ordet "swung" i et – indrømmet, hypotetisk – lovforarbejde.)

 • 7
 • 0

Hvad skulle skrives ind i en ny grundlov?

Der er kommet mange forslag i tidens løb, nogle bedre end andre.

Nogle af de mere interessante ud over dem du allerede har nævnt er f.eks:

"Indtægten fra adfærdsregulerende afgifter deponeres i en investeringsfond og må ikke indgå i den almindelige drift"

"Love kan kun vedtages for 10 år af gangen."

Rigtig tre-deling af magten.

"Firmaer, fonde, organisationer mv. tvangsopdeles når deres overskud overstiger den offentlige anklagemyndigheds budget."

"Al kommunikation imellem firmaer, fonde, organisationer skal være fuldt offentligt tilgængeligt uden forsinkelse."

"Firmaer, fonde og organisationer har ikke menneskerettigheder (yttringsfrihed osv.)"

Maksimal længde på lovtekster.

osv.

 • 4
 • 0

simpelthen fordi man ikke kan nå at lave en revolution mellem to måltider !

Det er måske nok lige lovligt firkantet, men faktum er, at langt de fleste - også alle dem der MED GOD GRUND er dybt utilfredse med politikerne, nok har de rigtige holdninger i festligt lag, men når det kommer til stykket gider de ikke røre en finger, og langt mindre bevæge sig hen til et forsamlingshus, for at ændre tingenes tilstand.

Forleden var der indkaldt til stordemonstration foran folketinget, netop i anledning af mørklægningsloven. Kom der så mange, at trafikken brød sammen, politiet måtte på overarbejde og køre i fast rutefart til forskellige nødarrester med urolige demonstranter, og gaderne i et par kilometers omkreds var totalt ufremkommelige ? Nej, det gjorde der ikke. Har aviserne skrevet side op og side ned i en sag som om noget endda piller ved selve deres eksistensgrundlag ? Nej, i hvert fald ikke i tide. Hvor mange journalister - eller almindelige borgere for den sags skyld - er blevet anholdt for "civil ulydighed" ? Nul, så vidt jeg er orienteret. Og hvorfor var jeg ikke selv til demonstrationen ? Næh, for ligesom alle de andre danskere er det forlængst gået op for mig, at demokratiet ikke orker at rykke ved en tøddel i Danmark, og at jeg af samme grund har udskiftet mit danske statsborgerskab med et svensk.

Problemet er ikke vores grundlov, problemet er, at både politikere og befolkning betragter grundloven som værende tør, indviklet og i øvrigt kun til brug ved festlige lejligheder. Noget skal man jo holde taler om på grundlovs dag, så hvorfor ikke tale om grundloven, selv om den i praksis er fuldstændig irrelevant.

 • 2
 • 1

"Vi, folket i de Forenede Stater, med henblik på at skabe en mere perfekt Union, skaffe retfærdighed, sikre den offentlige orden, ordne det fælles forsvar, fostre livskvalitet og sikre frihed for os selv og vores efterfølgere, laver denne grundlov for De Forenede Stater i Amerika."

Det er min opfattelse, at Danmark i højere grad end USA er lykkedes med at opnå ovenstående - på trods af at teksten er fra netop USAs forfatning, og selvsamme tekst mangler i den danske Grundlov...

Realpolitik hører ikke hjemme i en grundlov, en grundlov skal være idealistisk, forholde sig til principperne og netop sikre at realpolitikken ikke tager overhånd.

Altså... der er en del ved dette udsagn der ikke rigtig fungerer. Hvorvidt Grundloven skal indeholde idealisme kan vi diskutere længe og intensivt - jeg ser Grundlovens fornemste opgave som at den skal virke som fundament for statsdannelse og -drift. Grundloven skal bl.a. sikre at hvis man vil ødelægge et land, skal man enten bruge mindst 2 valgperioder på først at lemlæste Grundloven, eller også skal man direkte overtræde Grundloven.

Dvs at Grundloven skal definere hvem der har magten, og hvordan den må anvendes - og ikke anvendes. Desuden skal den sikre kontinuitet på kort sigt (feks. regler for Folketingsvalg), og på lang sigt (fri skolegang til alle, så man ikke kan undergrave landet via fordummelse af befolkningen).

Idealistiske principper omkring at vi vil være et godt og dejligt land, er i den forbindelse ren hyggesnak, der er helt igennem ubrugelig i praksis, men det er da rart at vide at dem der forfattede forfatningen havde positive tanker omkring det...

Vores Grundlov klarer langt hen ad vejen opgaven glimrende. At åbne ballet for en ændring, åbner jo også for at diverse besynderligheder skrives ind, fordi folk som en helhed ikke forstår hvad der er meningen med en Grundlov. Så vidt jeg kan se er der suspekt mange tanker omkring hvordan man kan micro-manage et land til at gøre hvad man lige selv synes er det vigtigste i verden. Meningen med en Grundlov er lige præcis det modsatte af dette - en Grundlov skal give de videst mulige rammer for dem der sidder med magten, så de har de bedste muligheder for at styre landet i den rigtige retning uden at ødelægge det - der skal ikke snærende og specifikke bånd i en Grundlov, der skal skabes et udgangspunkt for at de til enhver tid siddende magtinstitutioner har maksimal mulighed for at udnytte magten til noget fornuftigt.

Hellere overlade magten til levende tænkende mennesker, end en død tekst som en Grundlov.

Har man mere tillid til en død tekst end til de demokratisk valgte politikere, burde man overveje at blive ortodoks religiøs, fremfor at forsøge at sikre et godt samfund via en specifik og alt for styrende Grundlov.

 • 12
 • 0

Vores Grundlov klarer langt hen ad vejen opgaven glimrende. At åbne ballet for en ændring, åbner jo også for at diverse besynderligheder skrives ind, fordi folk som en helhed ikke forstår hvad der er meningen med en Grundlov.

Meget enig. Problemet er at grundloven måske ikke tages alvorligt nok, og højesteret er meget tilbageholdende med at afprøve den. Med den tendens der er, at så snart noget ikke lige er som nogle synes det burde være, så skal der fluks laves en lov, selvom problemet er udmærket dækket i eksisterende love.

 • 3
 • 1

Som et must, skulle det sikres at politikkere ikke kommer i lommen på NOGEN. Jeg ved ikke om det er muligt, men et system som det vi ser i USA, der er helt dysfunktionelt, da alle politikkerne er i lommen på en eller anden kapital interresse (ellers har de ikke råd til tv-reklamer) skal forhindres. Vi ser det komme langsomt i EU og de europæiske stater, og det burde for enhver pris undgås. Måske burde man give alle der har indsamlet et vist antal underskrifter, en vis TV-Tid og politiske reklamer ud over det er diskvalificerende. Partierne må ha en website, hvor de kommer med deres holdninger og program, nix weiter!

 • 5
 • 0

Interesserede kan læse mere her: http://surl.dk/cag/ (Bonuspoint til Niels for at bruge ordet "swung" i et – indrømmet, hypotetisk – lovforarbejde.)

Meget interessant. Hold kæft hvor jeg savner Niels Helveg i tinget. Når nu PHK savner principperne har jeg altid opfattet NHP som en mand af principper. Hans forslag gør dog ikke så meget for at adressere PHK's klage, men gør "bare" den nuværende grundlove mere tidssvarende og konkret.

Jeg er sådan set enig i det PHK efterlyser. Grundloven, og den måde et land fungerer på, udspringer jo netop af et sæt principper og værdier, om de er nævnt eller ej. Kald det den Danske sjæl, den Danske ånd, den Danske måde, de Danske principper, whatever... men det kommer et sted fra. Det sæt af principper er, ganske som ens personlige principper, det ideologiske og moralske kompas, det værdisæt, som nationen manøvrerer i verden ud fra. Derfor bør de ikke udelades, da de er grundlæggende, og vigtige altid at kunne falde tilbage på, når man nu lige er blevet lidt for lost i den konkrete og omskiftelige verden, som den lige ser ud på den dag.

Lidt lige som man har brug for sin gode hustru, til at minde en om hvem man faktisk er, og hvad man faktisk står for, hvis man lige skulle have glemt det på en dårlig dag.

Man kunne måske argumentere for, at grundloven skulle bestå af to dele. Den første udtrykker de principper der styrer, guider, vejleder og oplyser nationen, og den anden beskriver hvorledes disse udmønter sig på nogle væsentlige kerneområder, såsom magtens fordeling, etc., ligesom i dag.

Og før nogen siger "og hvem skal så bestemme principperne..." - principper er ikke noget man bestemmer, de er noget som er, som man har, som man deler, og som allerede eksisterer, og skal blot sættes på papir, ganske som de USA'nske fætre gjorde det.

 • 1
 • 0

"I den forbindelse vil jeg gerne påpege, at der kun var tre partier der stemte imod mørklægningsloven igår: Enhedslisten, Liberal Alliance og Danske Folkeparti."

Forøvrigt lidt interessant, at det er de tre nyeste partier (korrekt?). Er der mon et "aging clue" et eller andet sted her?

 • 0
 • 0

Grundloven, og især afskaffelsen af købstædernes monopol, skabte en enorm dynamik i landet. Der opstod brugser, andelsmejerier, andelskasser, handel og produktion, rederier, fiskeeksport og meget mere. Mange nye landbrug blev udstykket og der kom liv i hele landet. I 1930erne gennemførte den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen muligheden for at gå i skole, udover folkeskolen, overalt, ikke blot for købstadsbørn. Sogneråd (det nære demokrati) opstod. Nu er vi tilbage ved start: gårdene er igen blevet store/større som/end herregårdene tidligere - nu blot drevet af nogle få udlændinge. Handel/butikker har kun levemulighed i købstæderne, de mange små virksomheder er blevet "nationaliseret" og er nu hjemmehørende i købstæderne eller København. Og administrationen i Indien. Undervisning udover 9. klasse er stort set kun mulig i købstæderne. En lille sammenspist klike styrer kommunerne ud fra devisen: Hvordan bliver vi genvalgt ved næste valg. Dynamikken er stivnet, og da vi ikke gider lave noget fysisk mere, importerer vi produkter fra Kina og andre lande, hvor børn producerer under umenneskelige forhold. Den eneste forskel fra før 1849 er vel kun, at dengang betalte man tiende - nu får man tiende af det man tjener. Der er virkelig grund til en ny grundlov eller revolution. Da demokrati jo er flertallets diktatur, kan vi ikke regne med den nuværende politiske opbygning. Hverken i kommuner, regioner eller stat. Jens Høy

 • 5
 • 0

..må da være at der ingen umiddelbar konsekvens er ved overtrædelse af loven, vi har ingen forfatningsdomstol ?

Hvorfor har man også indført, hvad der burde være absolut centralt i en hver forfatning nemlig hævdelse af privat ejendomsret, men i samme ombæring indført et lille aber dabei. Paragraf 73 er langt hen ad vejen til at lukke op og sk**e i.

Grundloven burde revideres, og burde iflg mig selv indholde følgende:

 • Forbud mod love af tilbagevirkende kraft
 • Loft over gældssættelse og beskatning
 • Finanslov til folkeafstemning (generelt mere direkte demokrati)
 • Indførelses af et slags 2kammer system der stoppe katastrofale love (Såsom offentlighedsloven)
 • Kraftig og uomtvistelig beskyttelse af menneskerettigheder, såsom personlig frihed og privat ejendomsret
 • Beskyttelse af mindretal mod flertallets overgreb (beskatning, beskærelse af velfærd, osv)
 • Tilhørende straffe ved overtrædelse af overstående (opløsning af regering/nyvalg)
 • Forfatningsdomstol
 • 2
 • 3

Har været til Grundlovsmøde hvor der taltes om bandeuvæsen. Det var sig østeuropæiske hønsetyve , overflødige unge mænd fra mellemøsten og rockere. Efter svinestregen igår finder jeg at vore politiske partibander er dyrere,farligere og sindsygt ulækre. Hvis de tre nye tumlinger ville formulere deres energipolitik klart behøves der ikke valgkampscirkus for min skyld. Iøvrigt finder jeg oplægget fra PHK fremragende.

 • 4
 • 1

det er trods alt et sammenrend af en hulens masse venstrefløjsfraktioner tilbage fra halvfjerdserne

Når jeg kigger på enhedslistens medlemmer og politikere, kan jeg ikke lade være med at imponeres over hvor godt disse gamle halvfjerdser-folk holder sig.

Der er ikke ret mange af dem der ser ikke ud til at være i nærheden af pensionsalderen og rigtig mange af dem ligner nogen der er født i EF hvis ikke ligefrem EU.

Mon ikke Enhedslisten som stråmand for kommunister og andre halvfjerdserfænomener kun findes i hovedet på folk som dig ?

 • 9
 • 2

Og før nogen siger "og hvem skal så bestemme principperne..." - principper er ikke noget man bestemmer, de er noget som er, som man har, som man deler, og som allerede eksisterer, og skal blot sættes på papir, ganske som de USA'nske fætre gjorde det.

Eneste problem er at disse principper ikke er gældende for hele befolkningen... De grundlæggende principper for en gruppe, finder man ikke i en anden hvis man flytter til den anden ende af landet... Der lære man så nogle nye principper og måder at indrette samfundet på. Danmark er ikke et så homogent samfund som du lægger op til... (er selv flyttet fra København til det mørke Jylland)

En enkelt sætning som: "sikre frihed for os selv og vores efterfølgere"... Hvordan skal den fortolkes? DF vil mene at det er en grundlovssikret rettighed der sikre at friheden kun skal sikres for dem der er danskere lige her og nu, og deres direkte efterkommere. Liberale vil mene at det er en personlig frihed for den enkelte, uanset om det går ud over fællesskabet og socialisterne at "os" betyder at alle i fællesskabet skal have den frihed, før den kan gives til nogen...

Så uanset hvem der "bestemmer" dem, så vil formuleringen følge deres syn på de enkelte ord... Og fortolkningen vil ikke altid svare til meningen...

 • 0
 • 0

Det ene af de tre nævnte partier lovede for nylig fra Folketingets talerstol, at revolutionen ville komme på "demokratisk vis", inklusive ændring af Grundloven. Det var med henblik på statslig overtagelse af al fast ejendom.

 • 1
 • 1

Denne nr. 4 i det kinesiske magthierarki besøgte i dag torsdag den 6. juni 2013 Folketinget efter indbydelse af Folketingets formand Hr. Mogens Lykketoft. Samt besøgte HKH Kronprinsen. Dansk Politi overtrådte arrogant Grundloven ved i begge tilfælde at nægte protesterende at komme i nærheden af Mr. Yu og protestere mod den brutale undertrykkelse af Falun Gong i Kina. Free Tibet folkene blev også holdt borte. En sort dag for dansk demokrati.

 • 3
 • 0
 1. Sikkerhed! Statens første og fremmeste opgave er at beskytte borgerne, landet, og alle levende væsner og bevaringsværdige strukturer der findes inden for domænet.

 2. Frihed! Alle har ret til deres mening, og har ret til at udtrykke den, såfremt første regel ikke overskrides.

 3. Retfærdighed! Såfremt første regel overtrædes skal de skyldige stafffes. Straffen skal være proportional med skaden, typisk dobbelt så høj. En del erstatning til den skadeslidte, en del bøde til staten.

1.1 Den bedste måde at sørge for sikkerhed er gennem den rigtige balance af lighed/ulighed; vi skal derfor have en mekanisme der sørger for en omfordeling af velstand, som hvis ureguleret ville akkumuleres hos en lille elite.

Det gode spørgsmål er hvordan vi klarer opgave 1.1 i fremtiden: Der er to bevægelser i gang. En er kunstig intelligens og robotter der overtager flere og flere jobs. En anden er gør-det-selv bevægelsen med 3D-printere og off-grid solceller. Ingen af dem betaler indkomstskat!

 • 0
 • 0

Hvordan afviger det lige fra vores nuværende grundlov?

Vores nuværende grundlov består tros alt af paragraffer som domstolen kan vurderer og dømme i forhold til. Jeg kan ikke se at det forbedre grundloven og gør disse paragraffer letter at fortolke, at der i starten er et afsnit hvor vi lovpriser frihed, fællesskabet, Danmarks suverænitet osv. (under forudsætning af at disse fine ord ikke får en lovgivende betydning og fungerer som fundamentet for grundloven. Forstået på den måde at grundlovens paragraffer skal fortolkes så de lever op til de fine ord i grundlaget)

Får de fine ord en grundlæggende betydning og bliver sat over resten af grundlovens paragraffer, så kan de have en berettigelse...

 • 0
 • 0

Vores nuværende grundlov består tros alt af paragraffer som domstolen kan vurderer og dømme i forhold til.

Uhm nej, det kan de faktisk ikke.

I Danmark er der ingen straframme for at overtræde grundloven.

Det er i særdeleshed slet ikke klart hvilken status en lov har, hvis en enkelt paragraf strider imod grundloven. Falde den ene paragraf ud, eller falder hele loven med den ? Er der et erstatningsansvar ?

Og det er helt tydeligt af Højesterets praksis, at det er OK at bryde grundloven, bare der ikke er nogen der kan dokumentere "en retslig interesse" i at sagsøge dig for det.

Det burde være således at et grundlovsbrud altid gav en borger en retslig interesse[1].

Så nej, den danske grundlov er egentlig mest til pynt når det kommer til stykket: Når først du har bemægtiget dig regeringsmagten, er den ligegyldig. (også kendt som "Lex Fogh-Rasmussen")

[1] Man kunne for at filterere fatsvage fra, godt kræve mindst 100 borgere slog sig sammen, hvilket sammen med princippet med at taberen betaler vil holde trafikken i byretten nede.

 • 1
 • 0

Mange gode intentioner, der er nødvendige og vigtige. Det er katastrofalt som udviklingen er gået. Tredelingen er en illusion. Der er ministerstyre/embedsmandstyre, som helt har overtaget styringen, altså en sammenblanding af lovgivende og udøvende magt. se Jens Peter Christensen 2008 om folkestyret og Jesper Tynell om 'Mørkelygten'. og som det her kaldes 'mørklægningsloven af 2013'.

Vi ser endda at den dømmende magt i flere tilfælde tilsyneladende står helt på magthavernes side - se Skattesager se Lida Hulgård. Vi har hverken forfatningsråd eller forfatningsdomstol og som PHK rigtigt fremfører ingen vision.

Svenskerne har iflg. JPC en stærkere adskillelse mellem lovgivende og udøvende magt. I Danamark står men ikke tilbage for at lovgive lodret imod EU-retten for ussel mammon.

Loven om børnechecken, RUT registeret, diskriminering af vandrende arbejdsetagere, olieafgift m.m. Alle love der er blevet dømt ulovlige af EU, men som aldrig fører til domme over de ulovlige handlinger.

Dagens rets tilstand: Borgerne idømmes helt vilkårlige domme i rask tempo uden appel mulighed. Ministre og embedsmænd går altid fri.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten