Grådige ledere?

I Danmark har vi set lønstigninger for medarbejder staben de sidste 10-15 år, der har været uden fortilfælde. Disse lønstigninger har bla. betydet at de danske virksomheders konkurrenceevne er svækket i forhold til de tyske og svenske virksomheder, og de bærer derfor en del ag skylden for at mange job i disse år bliver flyttet ud af Danmark. Vi er blevet for dyre.

Mange større virksomheder har taget skeen i den anden hånd, og med krisen givet deres medarbejdere et fald i reallønnen. Altså en lønstigning som er mindre end inflationstakten. Det er naturligvis ikke sjovt, men alternativet kan være værre.

En gruppe som ikke er omfattet af reallønsnedgangen er bestyrelser, direktører, chefer og ledere o.l. En gruppe der i øvrigt er kendetegnet ved at de bestemmer lønniveauet for hinanden og alle andre i virksomhederne.

Ifølge deres eget udsagn, fra bestyrelsen som ansætter en CEO og ned, så er det jo netop vigtigt at have gode ledere i en krisesituation, og det koster. Eller det siger de, samtidig med at de varsler negative resultater og fyringer.

Havde en anden faggruppe set de her lønstigninger, så havde det normalt udlignet sig selv, fordi at mange så havde søgt ind i det fag og det ville presse prisen på den ydelse som leveres. Men det er tydeligvis ikke sket for lederne. Hverken her eller i udlandet, hvor billedet er det samme, nemlig med lønstigninger som er over gennemsnittet.

Set fra virksomhedens synspunkt er det naturligvis ikke nogen fordel at den skal betale mere for den samme ydelse - men det får man ingen leder til at sige, når det er deres løn som man snakker om.

Mit spørgsmål er nok nærmere om det er en fordel eller en ulempe at virksomhederne bliver toptunge lønmæssigt. Kan man respektere ledere som giver sig selv og hinanden lønstigninger med den ene hånd mens de fyrer menige medarbejdere med den anden? Hvad er det for en kultur som man skaber? Er sådan en kultur levedygtig? Kan man som chef forsvare sine handlinger overfor den medarbejder man lige har fyret? Er det god ledelse? Er det troværdigt? Og hvad betyder det for samfundet at forskellen på en timelønnet og direktøren øges?

Det vigtigste spørgsmål er nok hvad vi kan gøre for sænke prisen på ledelse igen, altså om man kan skabe et større udbud o.l., som så kan presse prisen ned. Det vil jo være med til at øge konkurrenceevnen for de danske virksomheder.

Vh Troels

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg har da en opfattelse af, at de gode ledere bliver efterspurgt på deres kvaliteter og ud fra disse kan sætte et for begge parter acceptabelt niveau.

Såfremt der måtte være et meget stort og højkvalitativt antal ledere lige nu vil prisen da også falde.

Man kan vel også stille spørgsmålstegn ved, om forskellen mellem ikke-ledere og ledere har været for lille, og i en del tilfælde negativ.

Nogen gange bør lederens løn stilles op mod arbejdstimer, her har mange ledere arbejdet meget billigt.

Jeg tror markedet virker, dog sikker med krusninger.

 • 0
 • 0

Det er godt at du undrer dig, for ledernes høje lønninger er da svære at forklare for udenforstående. Hvordan kan nogen være det værd? Vil toplederne virkelig flytte til udlandet for at få bedre lønninger hvis lønningerne i DK bliver sat ned?

Der er mange spørgsmål at besvare, men så længe det bliver ved blot undren, så ændrer det ikke meget. Så lad mig fortsætte din analyse:

Lederne og deres bestyrelser er blevet til en selvsupplerende kaste, hvor medlemmerne - når de først er blevet optaget i kasten - kan bevæge sig frem og tilbage mellem bestyrelser og lederjobs. Den kontrol og udskiftning der førhen kom fra aktionærerkredsen, er i stor udstrækning blevet annuleret nu om dage, da en meget stor del af disse nu består af institututionelle investorer, hvis topfolk selv er medlemmer i kasten.

Denne kaste af topfolk har selvfølgelig som erklæret mål at tjene penge til virksomhederne, men derudover har de alle en gensidig, dyb forståelse af eget værd. En slags musketer - ed forhindrer intern kritik, og fordi kasten er selvsupplerende og dermed kan kontrollere udbuddet af jobsøgere, kan de opretholde en form for musikalske stole hvor der til stadighed er flere stole end deltagere. Derfor de evigt voksende lønninger.

Og som QED, så kik på hvordan bestyrelserne suppleres i de store fondsejede selskaber. Og hvordan direktørerne findes.

Og almenvældet finder sig indtil videre i dette kastesystem - også selv hvis de er "menig leverandør" til cirkus'et ved f.eks at have pensionsopsparing eller konto i en bank. (Hvem ved ret meget om sin pension alligevel...?)

Det er et under vi andre ikke protesterer mere.

 • 0
 • 0

Troels har helt ret i at forskellen i lønudvikling er uklog. For det viser hvad mange har glemt: at vi lever i et klassesamfund. Der er to klasser, de der ejer og de der ikke ejer. I vores samfund er forholdet blevet sløret af to ting: for det første fordi middelklassen er blevet ejere af deres bolig, for det andet fordi retten til at stemme ikke knyttes til ejerskab (af jord). Men det ændrer ikke på at de der ejer også i stor grad bestemmer det politiske og at statens primære rolle - hvis det står til højrefløjen - er at servicere ejerklassen. Det bliver stadig tydeligere at det er pengene og ikke demokratiet der bestemmer, mere tydeligt i udlandet måske, men retningen i Danmark er også klar nok efter Løkke.

Se til USA hvor pengemagten bestemmer hvem der kan stille op til valg og hvor pengemagten derfor ejer kongressen foruden at den ejer pressen. Hvis vi i Danmark går venstres vej, så ender vi der - for venstre har samme ambitioner som republikanerne.

Troerls har ret i at det er uklogt at ulven viser sine tænder. Men det burde ikke undre at den gør det. Det er trods alt dens natur

 • 0
 • 0

Jeg har da en opfattelse af, at de gode ledere bliver efterspurgt på deres kvaliteter og ud fra disse kan sætte et for begge parter acceptabelt niveau.

Thomas, et spørgsmål melder sig, og det er om ledernes produktivitet er øget, siden at det kan berettige en lønstigning, eller om det er fordi at de historisk har fået for lidt i forhold til deres indsats værd?

Vh Troels

 • 0
 • 0

Og almenvældet finder sig indtil videre i dette kastesystem

Så du siger at vi er i lommen på denne kaste. Det syntes jeg ikke lyder usandsynligt.

Men det lyder ikke til at være i samfundets interesse. Hvad kan der gøres for at komme ud af det?

Vh Troels

 • 0
 • 0

Men det lyder ikke til at være i samfundets interesse. Hvad kan der gøres for at komme ud af det?

En grundlovsændring der gør det klart at kapitalkoncentrationer existerer på samfundets præmisser og ikke omvendt ?

 • 0
 • 0

En grundlovsændring der gør det klart at kapitalkoncentrationer existerer på samfundets præmisser og ikke omvendt ?

Afskaffe ejendomsretten mao

 • 0
 • 0

Det er ren "bodega-kauseri" - indpakket i tilsyneladende ædru formuleringer - det her. Som om man kan opstille formler for en ledelses aflønning i forhold til aflønningen af en arbejdsstyrke under denne. PHK formulerer det så "smukt" herover: Marxistisk-Leninistisk Arbejderparti nu! Aktionærerne ejer virksomheden og den menige medarbejder eller den kunde der har et problem med en - i forhold til deres opfattelse - forkert aflønning af direktører, bestyrelse etc. vedkommende kan tage henholdsvis sit gode tøj eller sine gode penge og gå et andet sted hen. Og så regulerer det hele sig selv ad den vej. Jeg kan lige forestille mig Enhedslisten gennemtrumfe oprettelsen af "Styrelsen for regulering af direktørlønninger"; styrelsen vil henligge under "Misundelses Ministeriet".

 • 0
 • 0

Tjener man først på den anden side af 10 mill årligt, har jeg svært ved at se hvordan man kan få nogen personlig nytte af 20% lønstigning.

Man bør overveje om at når man først kommer op på så høje lønninger, så er der en overhængende fare for at man tiltrækker topledere for hvem personlig grådighed og ikke virksomhendes bedste på kort og langt sigt er den motiverende faktor.

Alt andet lige så ville de ekstra millioner gøre større nytte i virksomhedens produktionsapparat eller ude hos eventuelle aktionærer?

Måske er jeg bare naiv, men der må være noget fundamentalt galt med det system hvormed virksomheder ledes idag. Det er et glimrende eksempel på "market failure" når f.eks topledelser hos bankerne får lønstigninger samtidig med at de bogstavelig talt har kørt den samlede økonomi ud over kanten.

 • 0
 • 0

Er jeg naiv?

Claus - det har jeg lige så få forudsætninger til at have en mening om...

...som du har forudsætninger til at vide:

Alt andet lige så ville de ekstra millioner gøre større nytte i virksomhedens produktionsapparat eller ude hos eventuelle aktionærer?

;-)

 • 0
 • 0

[quote]En grundlovsændring der gør det klart at kapitalkoncentrationer existerer på samfundets præmisser og ikke omvendt ?

Afskaffe ejendomsretten mao [/quote]

Nej da.

Men gøre det klart at kapitalkoncentrationer f.eks ikke må forsøge at påvirke politikere eller vælgere.

 • 0
 • 0

Thomas -jeg tror ikke det drejer sig om forudsætninger for viden som sund fornuft. I forhold til aktionærerne er det ofte at de store aktionærer og dermed dem som bestemmer der også tilhører topledelsen, og dermed blot er med i den igangværende spiral. Så hvorfor skulle de have interesse i at tage deres gode penge og gå et andet sted hen?

 • 0
 • 0

[quote][quote]En grundlovsændring der gør det klart at kapitalkoncentrationer existerer på samfundets præmisser og ikke omvendt ?

Afskaffe ejendomsretten mao

[/quote]

Nej da.

Men gøre det klart at kapitalkoncentrationer f.eks ikke må forsøge at påvirke politikere eller vælgere.[/quote] ...Hvilket så i øvrigt overhovedet intet har med evt. overbetalte ledere at gøre ;-)

 • 0
 • 0

[quote][quote]En grundlovsændring der gør det klart at kapitalkoncentrationer existerer på samfundets præmisser og ikke omvendt ?

Afskaffe ejendomsretten mao [/quote]

Nej da.

Men gøre det klart at kapitalkoncentrationer f.eks ikke må forsøge at påvirke politikere eller vælgere.[/quote] Det kan du i realiteten kun gøre, ved at sætte begrænsninger for deres størrelse - vel at mærke den samlede størrelse af den kapital en enkelt person eller organisation råder over.

 • m.a.o. en begrænsning af ejendoms- og råderetten.
 • 0
 • 0

...Hvilket så i øvrigt overhovedet intet har med evt. overbetalte ledere at gøre ;-)

Bortset fra Liberal Alliances valgbudget ?

 • 0
 • 0

Bortset fra Liberal Alliances valgbudget ?

Eller for den sags skyld kommercielle aktøres partistøtte kontra politisk modstand mod regler/beskatning af samme.

 • 0
 • 0

[quote]Bortset fra Liberal Alliances valgbudget ?

Eller for den sags skyld kommercielle aktøres partistøtte kontra politisk modstand mod regler/beskatning af samme. [/quote]

Præcis. LO er også hvad jeg vil kalde "en kapitalkoncentration".

 • 0
 • 0

....til den pris de kan få for dem.

Aktionærererne forventer, af en leder, at han kan skaffe dem en større profit ,end de selv ville kunne, ifald de skulle forklare virksomhedens medarbejdere, at de skulle gå ned i løn, for at aktionærerenes udbytte skulle bevares eller vokse, er ikke bare lederens problem.

At aktionærerne er klemte, ses af at de for ofte køber katten i sækken for dyrt og ikke får den forventede vare.

Hvad medarbejdernes løn for at ville arbejde på den pågældende virksomhed er ensag mellem aktionærerne og medarbejderne. Her er direktion og bestyrelse også lønmodtagere....højtlønnede, endda meget højtlønnede indimellem.

Men der er også forskelle på de andre medarbejderes lønninger. Der vist ingen ingeniører der ville gå for den løn rengøringspersonalet i firmaet får.

Men forgyldningerne stikker i øjnene bestemt.

 • 0
 • 0

Men forgyldningerne stikker i øjnene bestemt.

Hold nu op Bjarke. Hvis ikke de rager til sig hvad de kan er de ikke værdige til ansvaret som forvaltere af den private ejendom. Det er sgu da ikke kapilisterne der skal beskytte os mod kapitalismen. Hvis de har begået en fejl så er det kan kun hvis revolutionen er kommet en smule nærmere.

 • 0
 • 0

Præcis. LO er også hvad jeg vil kalde "en kapitalkoncentration".

Et forbud mod spin ville også være godt. Samt tvungen offentlighed omkring partistøtte samt hvilke politiske sager der forventes varetaget som tak for denne støtte. Samt 16 års fængsel til berørte politikere hvis der lyve om dette. ;-)

 • 0
 • 0

Måske skal jeg prøve at forhindre misforståelser og gå lidt blødere til værks, så derfor:

Der er ingen der taler om politik her, og arbejder - og bondestaten er langt væk; det er prøvet og det virkede ikke.

Der er heller ikke nogen der taler om ligestilling pr. lovgivning - det er vist ved at synke ind de fleste steder at nogen form for ulighed er nødvendigt. Og der findes da personer som er mere værdifulde end gennemsnittet og som kan kræve en højere løn.

Og der er heller ingen grund til at tro at lederne direkte sigter på at kvalifícere sig til den gyldne faldskærm- De fleste ønsker det bedste for deres firmaer ...tror jeg trods alt.

Så: Venligst lad være med at afspore debatten. 70'erne er gudskelov overstået.

Troels stillede bare spørgsmålet om toplederne er pengene værd.

Excellent spørgsmål. Det er et spørgsmål jeg har stillet mig selv siden Stein sprang ud af skabet - var det ikke tre dage efter han fik en pris for god ledelse? Lige siden da har jeg ikke kunnet se på en topleder uden at spørge mig selv: Er han en ny Stein?

joke (Og hvorfor kommer jeg så til at tænke på Vestas nu?...) <<

Og selv om Stein var ... usædvanlig, så var han ikke enestående. Nordisk Fjer er en næsten eksakt kopi, og I kan selv prøve at finde flere (Hafnia, Farum, osv). Alle er kendetegnet ved karismatiske, egenrådige chefer.

Men igen - hvordan skal en chef være for at være sin løn værd?

 • 0
 • 0

Mange kapitalselskaber har opnået tilstanden, at kanibalismen allerede er nået indenfor døren. Her er de ansatte ledere (uden økonomisk ansvar) ofte ikke andet end slagtere som skal portionere liget i passende stykker. Naturligvis skal firmatømmere og deres partnere have del i byttet.

At "liget" mange gange er velfungerende firmaer betyder intet.

Når vi opfatter høje lønninger som "grådig" sker det kun fordi vi går ud fra et gammeldags begreb som "løn for trofast arbejde" og ikke fra begrebet "andel i byttet".

 • 0
 • 0

Jeg er selv noget valen overfor de to modpoler der ses i debatten. At begrænse cheflønninger via lovgivning er ikke vejen frem. Det er jo bestyrelserne der fastlægger det, og dermed aktionærerne i sidste ende, og man må jo tro på deres vurderinger indtil andet er bevist. Imod det taler, at ingen egentlig kan have brug for så vanvittige lønninger. De kan jo ikke forhandle disse lønninger ud fra et egentligt behov, så det må være i stil med boligboblen, som staten heller ikke prøvede at begrænse, nærmest tværtimod. Der er et vist moment af bootstrap i hele foretagendet, men hvordan man får det bragt ned på jorden igen er straks vanskeligere. Sådanne systemer, med positiv tilbagekobling, har det med at kollapse med et brag, når luften tages ud af dem. Det stopper måske først når der ikke er flere ådsler.

 • 0
 • 0

altruistiske og ejegode væsener der delte alt ligeligt mellem sig og ikke undragede sig deres pligter......så var de ikke dannet på denne planet...fat det. de store fisk æder de mindre fisk og den største fisk det torskedumme menneske, som er øverst i fødekæden, æder alle de andre.....æd eller bliv ædt. Den enes nød er den andens brød , er en regel som man har prøvet at lave om på, men ligesom vi endnu ikke kan ophæve tyngdekraften, så kan vi heller ikke fornægte os den natur vi er udsprunget af.....hvor gerne vi end ville. Der er en eller flere personer der tilbyder folk et arbejde idag hvor vi er alt for mange til at vi bare kan gå rundt og drive den af som jægere og samlere.

Naturen er alt for lille til dette erhverv og der findes personer der har evner for at strukturere røveri ...vikingefærd....og personer der kunne udtænke forsvar for sådanne bavianer. Og igen kom vore ingeniørforfædre i ånden på ideer til røveri og til forsvar og der opstod specialister der kunne formidle de ønsker der opstod......en dag opstod penge som erstatning for mangel på byttevarer........og for dem som hverken havde evner for at skaffe sig varer eller penge ....måtte sælge deres arbedskraft for at få penge og noget at leve af.

Og sådan er det også idag.....hvis man ikke kan klare sig selv, må man tage en uddannelse så man har noget at sælge til dem som vil betale for den vare = uddannelse en person er i besiddelse af jo mere speciel jo højere løn. Og dem som kan sælge sand i sahara uden at blive uvenner med dem som de snyder, ja de får de højeste lønninger.......nogen er faktisk geniale.....men når de træder over kridtstregen....så bliver de buret inde....Riskjær,Thorsen,Trads,Brixtofte,Bagger.....

Til Søren Fosberg.

Når jeg tænker på hvor meget vrøvl du kan lave over petittesser, så har jeg temmligt svært ved at tro, at du ikke er møgsur over ikke at få noget i muleposen ved den årlige medarbejdersamtale. Og ligesom direktørerne så ser du dig givet om, hvis dette skulle ske. Der kunne findes græsninger der var bedre ikkesandt......så du er altså en kapitalist der rager til sig:o)

 • 0
 • 0

Det er nogle gange uhyggeligt at se, hvordan det over årene er lykkedes at opdrage danskerne til at tro at alle er (næsten) lige.

Det er de ikke. Ja, der er folk som er 10x dygtigere og mere effektive ingeniører end jeg er. De er bedre fagligt funderet, de har mange års mere erfaring, de lægger mange flere timer i arbejdet end jeg, osv. De får sandsynligvis kun 30-50% mere i løn end jeg, og det synes jeg faktisk er uretfærdigt.

Jeg kender ikke meget til ledelse, forretning og jura - ud over, at det er svært. Og jeg har ikke svært ved at forestille mig, at de fleste af dem der sidder i topposter faktisk er 10-100x dygtigere end de mennesker, de er sat til at lede.

Jeg er da ikke i tvivl om, at der sidder en del på de poster som er kommet ind via netværk, som udsete arvinger, fordi de er gode til mænge sig, osv. Men jeg er overbevist om, at de udgør et meget lille mindretal.

 • 0
 • 0

At opfatte de almindelige lønarbejdere i en virksomhed, som nogle der ikke har aktier i deres arbejdsplads passer ikke helt. For deres aktie er deres job og derfor skulle den økonomiske aktie i en virksomhed fordeles mellem de folk der har lagt kontante penge i virksomheden og så de der lægger et arbejde i virksomheden.

Der er ikke tale om økonomisk demokrati, som socialdemokratiet for en del år siden forsøgte at få gennemført ved lov.

Der er tale om, at alle der er interesseret i at en virksomhed fungerer og kan producere de fornødne produkter virksomheden er sat til at producere også har en lige stor interesse i at få virksomheden til at fungere, både produktionsmæssigt, økonomisk, men så sandelig også menneskeligt.

For at kunne få en virksomhed til det, så er det vigtigt, at lønforhandlingerne ikke ligger i virksomhedens bestyrelse, men derimod ude hos alle lønmodtagerne.

Det vil sige, at direktørerne og chefernes lønninger forhandles i samarbejde med alle de andre lønmodtagere, helt uden om bestyrelsen. Når så lønmodtagerne har forhandlet sig frem til deres indbyrdes lønninger, går man til bestyrelsen med forslaget og så er det spørgsmålet og den samlede lønudgift for virksomheden er acceptabel for bestyrelsen.

Er den samlede lønudgift ikke acceptabel for bestyrelsen, så må direktørene og cheferne sammen med alle de andre lønmodtagere igen finde frem til hvad deres indbyrdes lønninger skal være.

Bestyrelsens arbejde er ikke af forhandle lønninger i virksomheden, men kun af få virksomheden til at fungere så godt som muligt og det sker ikke ved at give direktører og chefer lønninger, der er himmelråbende latterlige og helt uden for virkelighedens verden.

At direktørers og chefers lønninger er så opskruede er sket på grund af, som mange af debattørerne er inde på, at direktørerne og cheferne også er bestyrelsesmedlemmer, i diverse selskaber og på den måde er en selvopskruende løngivende gruppe, fordi især direktørers og chefers lønninger sker med en forhandling mellem bestyrelser og de ledende personaler.

Derfor ville det for en virksomhed kunne betale sig, at lønforhandlingerne for alle parter sker helt uden om bestyrelsen, således at det er de lavest lønnede der også afgør, hvor meget de højest lønnede skal have af løn fra virksomheden, lige så vel som omvendt.

 • 0
 • 0

Citat Lars Kristensen: -------"Derfor ville det for en virksomhed kunne betale sig, at lønforhandlingerne for alle parter sker helt uden om bestyrelsen, således at det er de lavest lønnede der også afgør, hvor meget de højest lønnede skal have af løn fra virksomheden, lige så vel som omvendt."--------

Den løsning ville aldrig gå og begrænse bestyrelsens handlinger og dermed ansvar. Men følgende løsning kunne være en model.

 1. direktørernes lønninger er ikke begrænset i deres højde!
 2. Udbetalt direktørløn er 20 X gennemsnitsløn. Resten bliver henlagt.
 3. Efter 4 år bliver henlagt løn udbetalt, hvis firmaet fortsat kører stabil.

Det gælder om at stoppe tuehoppere, som springer fra firma til firma, foranstalter fyrværkeri og andet blendværk, for derefter at forsvinde inden katastrofen bliver synlig. Den legale firma-udplyndring kan dermed måske bremses en smule.

 • 0
 • 0

Så kunne vi også lige indlægge en passus om at topledelsens og bestyrelsens løn+bonusser maksimalt må udgøre 10% af den skat firmaet lægger i DK. Men det er jo en helt anden diskussion.

 • 0
 • 0

Var det nemmeste ikke at indføre en minimum skat ?

Alle der tjener over 1 mio/år betaler mindst 50% skat, uanset hvorledes deres indkomst er sammensat.

Det sparer toplederne for en masse tid de ellers skulle bruge på skattetænkning og det giver samfundet en fair bid af deres indkomst.

 • 0
 • 0

Var det nemmeste ikke at indføre en minimum skat ?

Enig, der er i høj grad brug en nemmere skatteberegning., jeg vil foreslå 40%.

Og her skal man jo være glad for alle de skattekroner som de højtlønnede betaler. Så derfor er en højere indkomst at foretrække - særlig for den nye skattehungrende regering.

Men at hæve marginalbeskatningen vil være et kæmpe selvmål, idet det blot vil få endnu flere højtlønnede til at skattespekulere eller endnu værre flytte fra DK.

Iøvrigt sjovt at netop en mio. skulle være grænsen, det lyder af millionærskat, altså en god misundelsesskat uden væsentlige fagligt funderede reflektioner.

 • 0
 • 0

Thomas, et spørgsmål

Jeg vil mene, at der er tale om en kombination. Der er utvivlsomt brug for mere ledelseskraft i en krisetid, og her vil de gode ledere træde frem og arbejde hårdere.

Denne ekstra indsats vil de selvfølgelig have noget for, om beløbet er for stort eller lille må jo bero på virksomhedsejernes vurdering.

Jeg tror den dårligste vej for en virksomhed er manglende fokus på en dygtig og effektiv ledelse, en virksomhed skal selvfølgelig kunne forklare og motivere øvrige medarbejdere, men at gå ind i misundelsesretorik vil være dybt uprofessionelt.

 • 0
 • 0

Var det nemmeste ikke at indføre en minimum skat ?

Alle der tjener over 1 mio/år betaler mindst 50% skat, uanset hvorledes deres indkomst er sammensat.

Det sparer toplederne for en masse tid de ellers skulle bruge på skattetænkning og det giver samfundet en fair bid af deres indkomst.

Hvorfor ikke 50% som maximum også? Og så fjerne fradragsmulighederne og boligskatterne.

 • 0
 • 0

Det er en naturlov at når noget går godt kommer der nogen der vil forsørges ved at være leder.Det er ikke de samme ,som dem der er gode at være i nærheden af ,når lokummet brænder. Der er min erfaring at den første type skal man glæde sig over når de ikke går ivejen og nummer to typen er svær at identificere før det er alvor. Hr Hartmann ,der skød mellem 400 og 800 russere død, var ved at blive smidt ud af pilotuddannelsen og det var først da han kom til fronten hans genialitet viste sig. For jagerpiloter gælder det at 5 % skyder 80 % ned. Der er mange flere med lederstatus i øjeblikket. De alt for mange højtlønnede ledere er at tegn på at det stadig går godt.

 • 0
 • 0

Iøvrigt sjovt at netop en mio. skulle være grænsen, det lyder af millionærskat, altså en god misundelsesskat uden væsentlige fagligt funderede reflektioner.

Ifølge folk i den financielle branche, er det typisk også der skatte-tænkning sætter ind.

 • 0
 • 0

Citat Thomas Vesth: -----"Jeg tror den dårligste vej for en virksomhed er manglende fokus på en dygtig og effektiv ledelse, en virksomhed skal selvfølgelig kunne forklare og motivere øvrige medarbejdere, men at gå ind i misundelsesretorik vil være dybt uprofessionelt."--------

Er Du ikke lovlig ukritisk med Din kommentar, når Du ser rundt i Europa? Hvorfor diskutere "dygtig og effektiv ledelse"? Start da ganske simpel med kravet om en loyal ledelse.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke 50% som maximum også? Og så fjerne fradragsmulighederne og boligskatterne.

Det er en generel skatte-system diskusion, det er ikke emnet her.

Min pointe var at hvis folk vidste at halvdelen af guld-drengenes indtægt havnede i skattekassen ville der være mindre misundelse og brødnid.

 • 0
 • 0

Problemet som jeg ser – og så som man også så i USA i forbindelse med finanskrisen og bankernes store bailout - var at det hele er så indspist i toppen af ledelseslagene. Alle kender hinanden – og alle giver hinanden løn-skulderklap. Sidst vi så det i Danmark var i forbindelse med Amagerbanken som krakkede – her nåede bestyrerels formanden at give den gamle direktør en kæmpe ekstra pose penge på flere millioner – nogle før dage før bestyrelsen blev væltet. Hvordan kan det lade sig gøre at bestyrelsen har så vige beføjelser ?

Måske bestyrelserne skulle under administration af aktionærerne – så bestyrelserne ikke opføre sig som små uopdragne børn der bare tager for sig af retterne. En løsning kunne hedde at [b] aktionærerne på hver general forsamling skulle godkende alle løn og ansættelsesvilkår for bestyrelse og direktion[/b]. (Og her snakker jeg om [b] alle [/b] aktionærerne – ikke kun de bestemmende A-aktier).

Jeg er ret sikker på at man kunne få ret så kvalificerede direktører til under 5 mill kr./år i de store danske selskaber. Prestigen alene burde kunne gøre det meste af arbejdet…

 • 0
 • 0

En løsning kunne hedde at [b] aktionærerne på hver general forsamling skulle godkende alle løn og ansættelsesvilkår for bestyrelse og direktion[/b].

Du overser at de fleste af aktionærene er uden for indflydelse.

For alle de aktier vi ejer igennem investeringsforeninger er vi sat udenfor indflydelse, vores job er bare at levere den risikovillige kapital.

I hele forløbet omkring forsøget på lovstridigt at tvangsindløse TDCs mindretalsaktionærer viste ATP med al ønskelig tydelighed hvilken forskel det gør.

 • 0
 • 0

Så vidt jeg husker TDC-sagen - så var næsten alle aktierne overtaget af kapitalfonden da ATP kom på banen - og så er det vel OK at kapitalfonden må bestemme løn og ansættelsesvilkårene.

Jeg tænker mere på de nuværende aktieselskaber: Novo, Danske Bank... Her kunne det være rigtig spændende at se hvad aktionærerne ville accepterer af løn når det kom til godkendelse på generalforsamlingen. Jeg tror der er mange aktionærer der tænker - det er ikke sikkert direktionen/bestyrelsen er deres løn værd...

Personligt ville jeg som aktionær gerne sige nej til en del lønstigninger i toppen.

 • 0
 • 0

Jeg tror der er mange aktionærer der tænker - det er ikke sikkert direktionen/bestyrelsen er deres løn værd...

Helt sikkert.

Men flertallet af stemmerne styres af "fund managers" der udemærket er klar over at hvis ikke direktørene i firmaer der faktisk laver noget kan tjene kassen, så kan fund managers nok heller.

 • 0
 • 0

Dvs. du regner med at fund managers faktisk tror at deres bestyrelser/direktioner er pengene værd !

Prøv at tænk på Ditlev Engel (Vestas) - han tjener vist 18 mill/år - tror du virkelig at han er de penge værd - tror du ikke at en anden direktør - der tilbydes 1.8 mill kr/år ville kunne tage lige så gode beslutninger? Jeg anser nutidens topledelser som folk der prøver at rage til sig på aktionærenes bekostning.

Hvis der virkeligt er et problem med fund managers etc. Så er muligheden måske at begrænse stemme-afgivningen til max. 5% (inkl. A-aktionærer) - så må vi se hvad almindelige småaktionærer synes direktører/bestyrelser er værd.

 • 0
 • 0

Når jeg tænker på hvor meget vrøvl du kan lave over petittesser, så har jeg temmligt svært ved at tro, at du ikke er møgsur over ikke at få noget i muleposen ved den årlige medarbejdersamtale. Og ligesom direktørerne så ser du dig givet om, hvis dette skulle ske. Der kunne findes græsninger der var bedre ikkesandt......så du er altså en kapitalist der rager til sig:o)

Bjarke: Når du alligevel ikke har noget at sige, hvorfor så ikke spare alle for dit bavl.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten