Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Good morning IRENA!

Fødselsforberedelserne er i fuld gang til et nyt internationalt agentur, som udelukkende skal arbejde med vedvarende energi. IRENA er navnet, og den 26. januar underskrev mere end 60 lande IRENA's statutter på den stiftende konference i Bonn. Som tidligere omtalt i Ingeniøren.net har Tyskland været primus motor, stærkt støttet af Danmark og Spanien.

Er det så godt eller skidt med et nyt energiagentur. Ja, det kommer helt an på, hvordan IRENA kommer fra start. På den ene side må man konstatere, at dannelsen af IRENA er noget af en falliterklæring for det internationale energiagentur IEA. Det burde være en naturlig ting, at IEA kunne løfte opgaven med at få vedvarende energi udbredt, men det er tværtimod tydeligt, at en stor del af forklaringen på dannelsen af IRENA er, at IEA ikke har taget vedvarende energi alvorligt, og at landene bag IRENA heller ikke forventer, at det sker i fremtiden. Og det på trods af, at IEA har en række teknologi-programmer for netop vedvarende energi og på trods af, at IEA's globale scenarier for energisystemerne burde have til formål at komme med en balanceret vurdering af udviklingsmulighederne for alle energiteknologier, også vedvarende energi. Der er en klar fare for, at dannelsen af IRENA bliver en undskyldning for IEA til at fortsætte den meget passive holdning til vedvarende energi, hvilket igen yderligere risikerer at svække troværdigheden til IEA's energiscenarier.

På den anden side er det jo fornuftigt nok at tage konsekvensen af IEA's manglende indsats for vedvarende energi, og der er såmænd opgaver nok for IRENA, når det kommer i gang. Se f.eks. beskrivelsen af agenturets fremtidige aktiviteter i et notat fra Energistyrelsen til Energipolitisk Udvalg. Og så er det positivt, at medlemslandene ikke udelukkende er OECD-lande, men også omfatter en række udviklingslande i Afrika og Asien. Der er dog alvorlige hvide pletter på kortet over medlemslande. USA, Storbritannien, Kina, Japan og Indien er ikke på listen - endnu da. Stifterne håber naturligvis, at USA kommer med på vognen inden længe med den nye mere positive linje, som Obama har lagt for dagen over for vedvarende energi, men det vil også være nødvendigt at få de store dominerende udviklingslande med inden alt for længe for at sikre agenturet gennemslagskraft.

Foreløbigt udestår et halvår, hvor en forberedende kommission skal finde ud af, hvor hovedsædet for det nye agentur skal være, og hvem der skal være generaldirektør. Herefter skal der efter planen ansættes op til 120 personer i agenturet, som forventes at få et årligt budget på omkring 25 mio. Euro, hvilket nogenlunde svarer til det årlige budget for IEA. Og lykkes det at få medlemsbidragene op på det niveau, bliver det en temmelig slagkraftig organisation.

Der er brug for en alvorlig og kraftig indsats for at få ryddet de væsentligste barrierer for en øget anvendelse af vedvarende energi af vejen, for at fastholde et højt investeringsniveau i den mere udviklede del af de vedvarende energikilder og for at sige et højt tempo i forsknings- og udviklingsindsatsen for de mindre udviklede teknologier. Lad os håbe, at IRENA kan give det fornødne pust og ikke ende med et "good night Irena" i en snublen i de mange bureaukratiske fælder, der ligger på vejen i de kommende år.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

" Der er brug for en alvorlig og kraftig indsats for at få ryddet de væsentligste barrierer for en øget anvendelse af vedvarende energi af vejen, for at fastholde et højt investeringsniveau i den mere udviklede del af de vedvarende energikilder og for at sige et højt tempo i forsknings- og udviklingsindsatsen for de mindre udviklede teknologier."

Den væsentligste barrierer for udbredelsen af varmepumper der kører på vindkraft herhjemme er fjernvarmesektorens fossile monopol, der med tilslutningspligt til kul og gasværker sidder og blokerer 46% af markedet herhjemme (de ønsker at komme op på 70%).

Ligeledes er en væsentlig barriere at 1/2 million danske hjem ligeledes har tilslutningspligt til naturgas.

Kan vi få klippet fjernvarmens og naturgassens fossile fodlænke ved at få afskaffet tilslutningspligt til fossil opvarmning, er vi kommet rigtig langt. Ikke blot i retning af et mere frit land, men også i retning af et grønnere land.

En god opstarts opgave for IRENA.

  • 0
  • 0

Hej Poul.

Du ved altså ikke hvad du er oppe i mod det er og bliver total uladsiggørlig, det du foreslår.

Her Jørgen G. Jørgensen's læserbrev i JP d.d? http://jp.dk/meninger/breve/article1588975... Dansk fjernvarme ønsker at udvide fjernvarmenettet fra de nuværende 59 % af alt varmeforbrug til 70 – 80 %.

De 100 nye fjernvarmebrugere i Brønderslev som ligger i en mindre landsby lang fra værket. Den energi som faktuelt tilføres ved værket her tabes minimum 50 % af energien inde ”ankomst” de nye fjernvarmebrugere.

Det er jo så hvad det er: Men nu kan brønderslev jo Ikke afsætte el-produktion fordi alle værker producerer el og møller producerer el biogasanlæg producerer el osv. Brønderslev afbrænder 40 % af deres varmeproduktion ved kedelproduktion når flere møller opstilles og produktionen stort set er ubrugelig må Brønderslev snart producerer 50 % ved kedelproduktion. 100 nye brugere som før brugte 2000 L/år olie. For at fremfører den halve energi som nu afbrændes ved kedel nu skal værket afbrænde energien i 2000 l olie for at den nye bruger modtager energien i 1000 l.

Du kan være fuldt og helt sikker på at det eneste der sker er lidt solfanger, lidt varmepumper som optager spildenergi navnlig i røggassen på værkerne, og så det nye påfund biogas.

Om ti år så Jørgen Jørgensens Visioner er gennemført så er de tiltag man har gennemført til exorbitante milliardbeløb sol, biogas mm og totalt udvandet af massive ledningstab i fjernvarmenettet. Altså en stigning co2 belastningen Ja! Til et exorbitant milliardbeløb!

  • 0
  • 0

;-) hej Niels!

ja hidtil har den "grønne" fjernvarme storebror bedrevidende tvunget det store fossile fællesskab ned over hovedet på 46% af Danskerne, hvilket har bragt Danmark helt frem i en førerposition hvad CO2 udledninger angår.

Så fjernvarme lobbyen har jo bevist hvad de er gode til, at svine med folks penge og naturen.

Lad os sende regningen til fjernvarme mafiaen, med renters rente, for alle de KWh kulstrøm/vand fjernvarme mafiaen har produceret gennem de sidste årtier, og hvor de har "glemt" at betale de eksterne omkostninger på 30-50 øre pr. KWh.

http://www.externe.info/externen.pdf

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten