Raket-Madsens Rumlaboratorium

Glideflugt...

Kære læsere

Regnen slår mig i ansigtet, men jeg ænser det ikke. Det er ligesom alle disse almindelige, små problemer ingenting er. Jeg kommer på cyklen, og begynder min hjemtur. Min dragt bliver hurtigt gennemblødt til skinnet, men det gør ikke noget.

Historien sidder stadig i mig. Fortællingen om mennesker, i deres værste krise, sidder stadigt i mig, og intet vores pæne, fredelige, varme og hyggelige samtid kan byde på, vil nogensinde blive lige så slemt som fortællingen i Christoffer Nolans "Dunkirk"

Illustration: Privatfoto

Så regnen gør mig ikke noget, jeg kan ikke mærke den...jeg kan kun mærke følelsen af stor, stor film.

Det der rører mig er psykologien i fortællingen, og måske mere end noget - den filmiske poesi det tilfører "Dunkrik" at ende sin fortælling i lydlys glideflugt. Og gøre det i en af de smukkeste flyvende maskiner mennesker nogensinde har skabt - Supermarine Spitfire.

Vi er i vores pæne moderne fredelige verden - hvis vi altså bare holder os inden for landets grænser, så grundigt beskyttet - og lad os være glade for det. Man at være helt tryg og varm er faktisk ikke det vores hjerner rigtigt er bygget til. Vi skal helst udfordres og have det tilpas svært, for virkelig at trives og gøre fremskridt. Så vi går i biografen og får et skud simuleret livsfare, eller bygger raketter m.v. til at levere det thrill, som hjernen ganske enkelt har så hårdt brug for.

-Lad mig sige at nævnte film leverer, jeg kan varmt anbefale den.

-Lad mig også sige at undervandsbåden leverer, jeg kan varmt anbefale den.

-Lad mig slutte med at raketprojektet leverer strabadser, jeg kan varmt anbefale at tage del et i af dem - her på øen eller andre steder.

Vi har nu landet de formelle godkendelser og tilladelser til opsendelse af Alpha og Bravo raketterne

Det er sket et par nye ting på den front. Vi fået har lov at operere inden for dansk territorial farvand, og vi har fået lov at operere helt selvstædigt, uden at deltagelse af Marinehjemmeværnet var en betingelse. Det var oprindeligt en af de løfte stænger jeg brugte, da man første gang skulle tage stilling tilbage i 2010. Det lykkedes som bekendt dengang at få en accept af opsendelsen af 1X, og myndighederne har altså ikke fundet lejlighed til at stoppe eller indskrænke raketaktiviteterne efter de hidtidige opsendelser.

Tilbage står stadig en masse hardware der skal i bygges færdigt, afprøves og i stilling.

Vi har netop i dag monteret den roterende tromle som skal styre vores raketter de første 60 meter på vej, og vi har fået konstrueret den første af to forbindelsesbroer, som kan monteres på service tårnet, og give adgang til forskellige niveauer på de to 8,4 meter høje raketter. Flammedeflektoren og dens hold down system er samlet her idag, og vi rykker...men det samme gør kalenderens blade.

Lidt lige som i regnen efter Dunkirk filmen har jeg det mest sådan, at - hvis det havde været hvilket som helst "normalt" job, så havde jeg blankt afvist den deadline vi løber op mod nu. Men - fordi det netop er strabasserne der på en måde er det pirrende her - så er temaet ligesom "let´s give it at try" og så må vi sove bagefter.

I hangeren arbejder pt. på fuld tid Hugo - Julien - Alexander - Bjarke og Joachim - og jeg selv. Vi er stærkt hjulpet af vores gruppe af frivillige. Det goe gamle spørgsmål "ka do svejs" er noget hver og en af os kan sige ja til - og en tilmed er certificeret i. De kan så også så meget andet. Men vi MÅ simpelthen have en chance når nu vi har så mange praktikere.

Vi gør vores allerbedste, og lykkes vi, så loves vi kun strabadser, men vi prøver alligevel...!

Nautilus har igen været på testtur...og inden længe skifter vi Sundet ud med Østersøen. Vi krydser for første gang over uden vedhæng, men med en ægte ren undervandsbåd...der nok skal få spulet dæk...

-Og Raketmadsens´s flagskib er så operationsklar som nogensinde. Foto: RML

Jeg er meget spændt på hvordan specielt de næste fjorten dage vil forløbe. De vil b.la. indeholde den første komplette samling af den nye platform med den servicetårn - og søsætningen af samme. Vi bugserer ikke den nye platform, men skiller den ad og samler den igen på Nexø havn. Det gør vores logistik mindre kritisk end hvis vi skulle sejle platformen over. Men aligevel - vi får kam til vores hår !

Peter Madsen

http://mgg.dk/At%20Sea/dannebrogsea.htm

"Både lystfartøjer og robåde har tilladelse til at benytte orlogsflaget, der er et splitflag i en mere dybrød farve, der kaldes orlogsrød populært kraprød. På lystfartøjer skal orlogsflaget være forsynet med bogstaverne Y.F. i gult i øverste stangfelt. Flaget kaldes Yachtflag. Tilladelsen er givet i bekendtgørelse 249 af 11/10 1957 og gælder "herboende danskeres dæks- og halvdæksbåde". Tilladelsen bortfalder, hvis båden bruges til erhverv."

Er splitflaget et yachtflag? Jeg ser ikke Y.F. Nautilus er ikke en robåd, men helt klart et lystfartøj.

  • 2
  • 3

Vi fået har lov at operere inden for dansk territorial farvand, og vi har fået lov at operere helt selvstædigt, uden at deltagelse af Marinehjemmeværnet var en betingelse.

Hvordan vil du afvise f.eks. fiskerbåde, så skydeområdet kan gøres ledigt, uden den autoritet et "gråt skib" og folk med skulderdistinktioner giver - montere en maskingeværattrap på Nautilus fordæk? :-)

  • 2
  • 0

Var det ikke meningen med det område, at I kunne opsende uden tilladelse?

Hvilke myndigheder har du fået tilladelse fra, og hvori består selve tilladelsen?

  • 1
  • 1

Tilbage er at man kan bøje reglerne, og lade som om man har lov til at beordre andre skibe at operere i området.

Hvis følgende links indeholder korrekte citater:

http://www.tv2bornholm.dk/?newsID=63831&mo...

9.15 - Marinehjemmeværnet er ved at få et antal fiskere til at forlade affyringsområdet.

og https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturviden... .

Sejlere og fiskere har fået besked. Copenhagen Suborbitals har afstemt med Forsvarskommandoen, at der ikke er øvelser i gang i området. Og hele området er ’aflyst’ hele weekenden, så andre ikke må sejle gennem området. I Efterretninger for Søfarende har man meldt ud, at området er udlagt til øvelse. Alle sejlende har pligt til at orientere sig om meldinger for netop det sejlområde, man skal passere igennem.

... har I tidligere fået skydeområdet "aflyst" i Efterretninger for Søfarende, så Marinehjemmeværnet har bemyndigelse til at smide andre ud af området på samme måde, som hvis det var en militærøvelse. Du har også selv tidligere udtalt noget om vigtigheden af autoritet og et "gråt skib"; men jeg kan desværre ikke lige finde linken, så hvad er sandheden?

Hvis det ikke netop er fordi, ES D 139 er udlagt som militært skydeområde med deraf følgende mulighed for "aflysning" - også i højden (luftfart), kunne I vel lige så godt bruge et hvilket som helst andet havområde mindst 12 sømil fra land.

Jeg kan sagtens forestille mig f.eks. en polsk fisker, som nægter af forlade området, så I bare må sejle hjem igen uden at skyde af - eller tage chancen.

  • 4
  • 0

Danske myndigheder har ikke noget at skulle have sagt over andre landes borgere, i internationalt område.

Nej; men jeg synes, at du snakker udenom, når I nu netop tidligere har gjort et stort nummer ud af Efterretninger for Søfarende og "grå skibe" til afvisning. Det er lidt ligesom med LES systemet. Det var tidligere aldeles uundværligt, men pludselig ikke mere og uden nogen begrundelse.

Følgende kan læses her: http://nautiskinformation.soefartsstyrelse...

Danmark. Østersøen. ES D 139 Bornholm E. Detaljer: I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt fareområde omkring position: 55° 05'N - 015° 40'E. Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. Note: Oplysning om skydning kan indhentes ved Forsvarets Operationscenter, tlf. 7285 0000. Søkort 188. (VFK november 2016)

og i bekendgørelsen om adgang til skydeområder: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710... kan man læse følgende:

ES D 139 Bornholm E.

Skydetider bekendtgøres i Efterretninger for Søfarende og i Farvandsefterretninger. Oplysninger om skydning kan indhentes ved Bornholms Marinedistrikt, tlf. 56 95 20 11, lokal 402/401.

Hvem etablerer det evt. midlertidige fareområde, som svarer til det midlertidige afspærringsområde, man etablerer ved skydning i danske farvande, og hvad med Efterretninger for Søfarende?

Man kan ikke smide folk ud af internationalt farvand; men der kunne være noget med hvem, der har ansvaret ved en evt. ulykke, hvis området i en periode er "aflyst" som skydeområde fra officiel side. Hvis det er tilfældet, kunne et "gråt skib" være nyttigt til at fortælle evt. fiskere og andre, at hvis de ikke hummer sig, risikerer de at få en raket i hovedet og på eget ansvar.

  • 3
  • 1