Stemmer fra IDA

Fyringer kan undgås – brug tillidsrepræsentanten

I Fagforeningslisten kæmper vi sammen med tillidsrepræsentanter for at få det solide fagforeningsarbejde til at leve på IDAs medlemmernes arbejdspladser. Et arbejde som for os blandt andet betyder samarbejde, fælles udvikling af arbejdspladsen og forebyggelse af konflikter. Men der findes stadig arbejdspladser, som opfatter tillidsrepræsentanter som ensbetydende med konflikt og forstyrrelser. Arbejdspladser, hvor ledelser ser på tillidssystemet som et konfliktoptrappendesystem og ikke et forebyggelsessystem.

Og disse arbejdspladser er ofte karakteriseret ved at samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og ledelse er reduceret til at opfylde minimumskrav frem for at sikre egentligt forebyggende samarbejde. Det bliver særlig tydeligt i fyringssager, hvor tillidsrepræsentanten først inviteres med, når medarbejderen skal orienteres om, at man har startet en fyringssag.

Fagforeningslisten kæmper for at skabe rammerne for at tillidsrepræsentanter kan gøre en positiv forskel på arbejdspladsen både for medarbejdere og ledelse.

Vi vil væk fra, at tillidsrepræsentanter opfattes som en trussel, og hen til, at tillidsrepræsentanter er medarbejdernes men også virksomhedens hjælper både i de konstruktive udviklingssamarbejder og i de svære situationer.

Vi vil væk fra, at ledelsen først inddrager tillidsrepræsentanten, når de oplever en konflikt. Vi vil hen til at ledelsen agerer efter, at ”når tillidsrepræsentanten inddrages, så er vi sikre på at vi får den bedste løsning på konflikten samtidigt med, at der bliver passet bedst muligt på medarbejderne”.

Som tillidsrepræsentant har jeg selv dels skulle hjælpe en del medlemmer gennem fyringssager og dels via mit netværk fået indblik i fyringer i andre virksomheder. Og en særlig type fyring har skilt sig ud fra de andre, nemlig fyringer begrundet i samarbejdsvanskeligheder. Og her er et stort potentiale for at tillidsrepræsentanten kan gøre en positiv forskel.

Nogle af disse fyringer har i mine øjne været et resultat af, at lederne ikke bruger tilstrækkelig tid og fokus på at skabe de gode forhold for medarbejderne. Men selv om der har ligget et seriøst forarbejde for at få samarbejdet til at køre, så er jeg som tillidsrepræsentant først blevet inddraget, når ledelsen rent faktisk havde givet op, og nu skrider til fyring. Og når konflikten er trappet så meget op, er der ofte ingen vej tilbage - hverken for medarbejderen eller lederen.

Måske er det derfor ledelsen kan opfatter tillidsrepræsentanter som symbol på konflikt – fordi de kun henvender sig til os, når det er for sent at finde en konstruktiv løsning? Eller måske kan de slet ikke se, at vi kan være en del af løsningen?

Vi ender altså med først at blive involveret når en fyring, set med ledelsesbriller, er den eneste udvej. Og det er ikke det vi drømmer om, kære virksomhedsledere! Vi drømmer om at være med til at forebygge!

På det offentlige arbejdsmarked skal ledelsen give en skriftlig begrundelse for fyringen, som skal i høring hos medarbejderen. Jeg har set mange forskellige begrundelser, men et fælles træk er, at de beskriver hvorfor medarbejdere er uegnet til næsten hvad som helst – ikke kun samarbejdet.

Her får en medarbejder sort på hvidt at vide, at denne er uduelig og begrundelsen kan endda være krydret med nedladende henvisninger til deres personlighed. Av siger jeg bare!

Vi skal væk fra, at rammerne omkring fyringer motiverer ledelser til at lave disse høringsskriv, der bare handler om medarbejderens uduelighed. Vi skal kræve at ledelsen høringsskriv skal indeholde konstruktiv/brugbar feedback, som den fyringstruede rent faktisk kan bruge til noget Men, hvad skal der så til for at vende en potentiel konflikt til et styrket samarbejde mellem leder og medarbejder?

Mit bud er en ændring af mindsettet med kompetenceudvikling og ændring af procedure, således at tillidsrepræsentanter inddrages i forsøget på at forebygge unødvendige fyringer. Det er faktisk ikke så svært. Det kræver bare vi tør at prøve sammen - HR, Ledelse, tillidsrepræsentanter og den berørte medarbejder. Forebyggelse fremfor konflikt kan trænes. HR-medarbejdere har lært det på skolebænken, og tillidsrepræsentanter lærer det forebyggende samarbejde på tillidsrepræsentantuddannelserne. Det vil være anderledes for leder og berørte medarbejder, fordi det vanlige ledelses-hierarki skal ophæves. For at dette løsningsrum virker, skal de samarbejde på lige fod.

Et sådan forløb er sårbart og derfor er det så vigtigt, at der er helt klare retningslinjer for hvem gør hvad hvornår:

  • HR har nogle enkle og gennemsigtige processer til en forebyggelsesdialog.

  • Lederne går åbent og løsningsorienteret ind i rummet. Det betyder at lederen skal være åben for at ændre i egen adfærd, for vi kan kun ændre os selv.

  • Tillidsrepræsentanten kan sikre en afbalanceret dialog, og er oplært i at forstå samarbejdsdynamikker og forstå, hvorfor det kan gå galt. Dermed kan tillidsrepræsentanten være med til at tegne mulige løsningsrum.

Og det kræver rigtigt meget af vores kollega, der sidder i den varme stol. Det er en hård og selvværdsnedslidende proces, hvor kollegaen også har et stort ansvar ved at kigge indad.

Fagforeningslisten foreslår, at ovenstående forbyggende dialog skal være en gensidig øvelse i at finde årsag til samarbejdsvanskeligheder hos begge parter og at man påtager sig ansvaret for at finde en fælles løsning.

Vi anbefaler, at disse retningslinjer bliver forelagt, drøftet og godkendt i samarbejdsudvalg.

Kære arbejdsgivere, lad os samarbejde om at udvikle arbejdspladser der i højere grad søger at forebygge/løse samarbejdsproblemer inden fyringskortet trækkes. Lad os finde fælles løsninger!

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten