Forslag: Skat på benyttelse af firmatoiletter

Den ihærdige flok af karriere-djøf'ere i Skatteministeriets hemmelige kontor for beskatning af alle tænkelige og utænkelige personalegoder led for nyligt et sviende nederlag.

Skatterådet har nemlig afgjort, at medarbejderne alligevel ikke skal betale skat af det startgebyr, som firmaet betaler for deres deltagelse i DHI-stafetten i Fælledparken i Købehavn hvert år.     Men det er værre endnu: Vores revisor har meddelt, at skattefriheden ikke kun omfatter det arbejdsgiverbetalte startgebyr, men også følgeomkostninger til løbetøj, leje af telt, mad og drikkevarer samt massør, selv om de samlede udgifter herved beløber sig til op mod kr. 500 pr. medarbejder.

Pokkers også! Efter succesen med indførelsen af multimedie-skatten, som virkelig skæpper i statskassen, er personalegode-beskatningskontoret nu slået tilbage til start.

På et krisemøde forleden, skal kontorets ledelse efter sigende have besluttet i stedet at gå videre med et forslag om beskatning af værdi af personalets afbenyttelse af firmatoiletterne. Et andet forslag, som straks påkaldte sig ledelsen bevågenhed, var at indføre beskatning af brug af firmaets køleskab til opbevaring af madpakker.

Intet er for småt, når det gælder om at slå ned på borgere, der uberettiget oppebærer denslags gratis fordele på bekostning af Statskassen og det arbejdende folk. Hvis I har andre forslag til fjernelse af sådanne uretfærdigheder, vil Skatteministeriet være taknemmelig for en hjælpende hånd. Rrrrr! Petersen, overingeniør

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man skal naturligvis sikre, at beskatningen af toiletbrugen er retfærdig. Alle medarbejdere skal derfor have opmålt deres typiske afføringsmængde, så beskatningen kan sættes i forhold til den faktiske belastning...

Denne opmåling skal foregå af et kommunalt drevet organ, da man naturligvis ikke kan betro en sådan opgave til udlicitering.

 • 0
 • 0

Under overgangsalderen skal vel beskattes ekstra: De går mere på toilettet visse dele af måneden, og bruger toiletspanden mere....

Gravide kan evt undtages, da de sætter en skatteborger mere i verden. ;-)

Desuden bør værdien af kaffe/te beregnes og pålægge den enkelte ansatte. Dem, der medbringer termokande, bør følgelig rammes af en ekstraskat: Vægten af befordring af termokander- og madpakker. Det bruger energi alt sammen!

Mvh Tine- der har savnet Overingeniørens blogindlæg.

 • 0
 • 0

Skat på vejr-trækning.

Det er relativt nemt, udfra viden om vægt og bevægelser at udregne energiforbruget og dermed behov for ilt og herfra vejrtrækning.

En månedlig kontrolvejning og aflæsning af indopereret GPS. Man bør af retfærdighedsgrunde lade månedens vægt være den højeste af de 2 interval-ender.

GPS'en vil også kunne afsløre faderskabssager samt andre forbrydelser. Alle, der ikke har nogen GPS, dømmes for de resterende forbrydelser.

Vi ser frem til en roligere fremtid. På denne måde vil DHL-løberene blive beskattet, ikke bare af selve løbet, men også den forudgående træning :-D

 • 0
 • 0

Læg skat på gratis parkeringspladser til ALLE - biler, MC, knallerter og cykler - det vil sgu' baske en del

Så er det kun dem der bor i gå-afstand fra S-banen/ Metro, der kan slippe ...

 • 0
 • 0

.....afgiftsfantasi.

Hvis jeg var skatteminister fjernede jeg fradragene for kontigenter til faglige organisationer og lagde afgift på medlemskab af politiske foreninger, som foruden folketingspartierne også skulle omfatte naturfredningsforeninger, red barnet og grønpisserne :o)

Dernæst lagde jeg afgift på spørgsmål fra oppositionen til resortministrene og krævede adgangsafgift for journalister på borgen, der ikke kunne fradrages i deres repektive arbejdsgiveres indtægter og endelig pålagde jeg aviser og medier en momsforpligtelse.

Dernæst ville jeg pålægge TV en genudsendelsesafgift og en gentagelsesafgift.

Jeg kunne blive ved.....he he!

 • 0
 • 0

Det skal ekstra beskattes hvis man fx er på forretningsrejse et spændende sted for så er det jo nærmest ferie (det skal selvfølgelig vurderes af den lokale skattemedarbejder uden mulighed for at anke)

Business class og hoteller med mere end 1 stjerne er det rene luksus og skal beskattes derefter – igen uden mulighed for at anke.

Skattefri kørsel og diæter fjernes øjeblikkeligt og fradrag for rejsearbejde fjernes ligeledes.

Mvh Peter - som gerne så en forenkling af skatten

 • 0
 • 0

Overvægt kan give sygehusgener, men besparelser i folkepensionen Torben :o)

Nej så foreslår jeg afgifter på fjernstyrede modelhelikoptere og på på at bo i Odsherred, fordi det er ren udgift til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Dernæst foreslår jeg at borgmstrenes og byrøddernes lønninger ikke må være større en kommunegennsnittet og deres skatter skal være det dobbelte af deres kommuners skattegennemsnit :o)

 • 0
 • 0

Dernæst foreslår jeg at borgmstrenes og byrøddernes lønninger ikke må være større en kommunegennsnittet og deres skatter skal være det dobbelte af deres kommuners skattegennemsnit :o)

Dobbelt op lyder godt, men er nok lidt urealistisk – jeg ser hellere at der indføres et system for skatteyderne som garanterer dem samme betingelser som de folkevalgte taburet omklamrer – det skal selvfølgelig også holdes op imod dem som sidder i EU parlamentet. Jeg vil i denne anledning anbefale en bog som hedder ”Animal farm” af George Orwell. ALLE EU politikere burde have den udleveret ved deres ankomst og bære den på sig indtil de ikke længere gnaver løs på dette særdeles lukrative ben – bare for at de ikke skal glemme hvor de kom fra !

Bjarke - du har nogle gode kommentarer :-)

 • 0
 • 0

Hæve bruttoskatten fra de nuværende 8% til f.eks 35%. Det burde fjerne en hel masse uretfærdigheder og forsimple skattesystemet ret meget.

 • 0
 • 0

Man skal naturligvis sikre, at beskatningen af toiletbrugen er retfærdig. Alle medarbejdere skal derfor have opmålt deres typiske afføringsmængde, så beskatningen kan sættes i forhold til den faktiske belastning...

Denne opmåling skal foregå af et kommunalt drevet organ, da man naturligvis ikke kan betro en sådan opgave til udlicitering.

Selvfølgelig skal det udliciteres og så skal vi have et offentlig kontrolorgan der sikrer at det bliver udført korrekt. Begge skal indrapporterer til Skat som så skal kontrollere om indberetningerne er korrekte og stemmer overens ...

Er det ikke sådan man plejer at gøre her i DK ?

 • 0
 • 0

Luftafgift. Alle mennesker og maskiner skal betale den ilt de bruger. Det er jo en begrænset ressource. Vandafgift. Nå nej den har vi jo allerede. Ildafgift, nå nej den er jo alle energiafgifterne. Jordafgift, nå nej der er jo også allerde skat på jord. Det var så alle antikkens elementer, der er beskattet.

Afgift på lovbrud: Alle lovovertrædelser skal give en bøde, der mere end dækker statnes omkostninger ved opklaringen og domsfældelse.

Parkeringsafgift på biler. De er jo i sagens natur parkeret når de ikke køre, så lidt ned med benzinprisen (modregnes naturligvis af en ekstra CO2-afgift og den ny luftafgift) og så ellers bare en fast årlig afgidt på alle bilejere.

Papirafgift. Staten accelerer blot udviklingen mod det papirløse samfund.

Informationsafgift. Information repræsenterer en hidtil ubeskattet værdi. Bare tænk på hvilken værdi dine sanser har for dig. Båndbredten af dine sanse, 1Mb/s (vist nok talet i Mærk Verdenen), skal beskattes. Denne skat kommer naturligvis også din bredbåndsforbindelse. Blinde og døve for naturligvis rabat.

Tankeafgift. Dine tanker er værdifulde og skal beskattes. Alle mænd har jo været på session og fået deres tankehastighed målt (IQ-test). Afgiften baseres på resultatet af denne test. I ligestillingens ånd vil kvinder snarligt blive indkaldt til session.

Brystskat. Kvinder vil blive pålagt en skat. Dette er ikke ny skat, men Skat er blot blevet opmærksom på at brysterne i forbindelse med fødsler rent faktisk er et produktionsapparat, som hidtig har unddraget sig beskatning. Denne manglende beskatning vil blive inddraget med tilbagevirkende kraft og vil følge mælkeprisen lokalt.

Testikelskat. På samme vis som ovenfor er testiklerne også et hidtigit ubeskattet produktionsapparat. Beskatningen vil indføres med tilbagevirkende kraft og følge prisen i den lokale sædbank med en depositionsrate svarende til befolkningens gennemsnit.

I samme forbindelse er Skat blevet opmærksom på at vandafledningsafgiften ikke er begrænset til boliger, men sagtens applikeres på menneskekroppen. Alle vil blive beskattet med tilbagevirkende kraft.

Tidsskat. Tid er jo som sagt penge.

 • 0
 • 0

Politi, læger, brandmænd, og andre i uniform skal betale skat af deres uniformer.

Alle vi andre er jo nød til at slide på vores eget tøj, når vi er på arbejde!

Kan fortælle, at en kammerat, der spiller i et symfoniorkester, kom til torskegilde fordi han havde opgivet en violinbue til 50kkr som arbejdsredskab. Skat antog at han brugte den privat. Han måtte pænt forklare dem, at han ejer 3 violinbuer, og den til 50kkr ikke blev brugt for sjov!

 • 0
 • 0

Hvis man tænker over hvor der i dag er store indtægter til staten, så er det jo eks biler. Man har indført afgifter på knallerter, men hvad med cyklerne, de fleste mennesker har en cykel, på med 180% afgift ved køb og indfør nummer plader og årlig betalinger. Eller gangskat, der er jo fortov alle steder, hvem skal betale dem. Bevis du ikke har benyttet et fortov i den sidste uge, eller betal skridt afgift.

På arbejdet: Lys og varme, du sparer jo lys og varme hjemme og nasser på arbejdsgiverens lys og varme, betal. Måske har du muligheden for at gå på nettet mens du arbejder, selvom du ikke gør det er det en gode, men betaler du skat af det?

En parralle til CO2 afgiften må jo være O2 afgift, på med et pulsur og betal ved overforbrug (puls > hvilepuls).

 • 0
 • 0

Skat på vejr-trækning.

Det er relativt nemt, udfra viden om vægt og bevægelser at udregne energiforbruget og dermed behov for ilt og herfra vejrtrækning.

....

Man bør angive sine kilder, der jo som alle vil vide er Carl Barks jagten på den gyldne hjelm. Hvor en hvis hr. A. And vil indføre skat på at trække vejret

 • 0
 • 0

Hæve bruttoskatten fra de nuværende 8% til f.eks 35%. Det burde fjerne en hel masse uretfærdigheder og forsimple skattesystemet ret meget.

Det er skam ikke en skat, som du kan overbevise dig om så er der tale om et arbejdsmarkedsbidrag.

 • 0
 • 0

Det er beviseligt at overvægtige gennemsnitligt belaster der offentlige mere end normalvægtige. Her burde man også indføre en afgift - beregnet ud fra ens BMI.

Vi kunne kalde afgiften for Voms...

 • 0
 • 0

Livsgebyr; Et beløb som betales med et halvt års mellemrum fra den dag man fylder (gennemsnitslevealderen + 8) år

Børnegebyr; Betal staten for rettigheden til at have mere end nul børn. (Beløbet er symbolsk og kan sammenlignes med licens til DR)

Ovenstående, indført først gennem EU og så på verdensplan, vil løse en masse problemer i verden, og give statskasserne et overskud.

 • 0
 • 0

Heldigves gør kommentaterne grin med "Djøfferiet", men skytset bør rettes mod de folkevalgte. Hvis de skal spare/øge indtægter, så beder de "Djøfferiet" om forslag, og selvfølgelig tager de resulterende forslag udgangspunkt i "Djøfferiets" bevarelse, og objektiviteten er efter min mening væk.

 • 0
 • 0

Den eksisterende indkomstbeskatning tager ikke hensyn til at mange mennesker dovner og har en mindre indtægt end de kunne have, hvilket mest af alt går ud over statskassen.

Alle bør derfor have vurderet deres indkomstpotentiale og som minimum indkomstbeskattes af dette.

 • 0
 • 0

Jøffer til ansat: Du var hos frisør i arbejdstiden, jeg trækker dig for 1 time. Uretfærdigt, håret vokser også i arb.tiden. Ja vel, men ikke det hele. Nej, og jeg fik heller ikke klippet det hele af.

 • 0
 • 0

En god ven foreslog en dag, at skatte- og socialvæsen burde slås sammen: Socialvæsenet ville så blive tvunget til at redegøre for berettigelsen af deres udgifter overfor SKAT, der så til gengæld ikke havde lov at opkræve mere, end der var bevisligt behov for. Hvis SKAT var lige så smålig og nidkær overfor velfærdsadministratorerne, som de nu er overfor skatteyderne, ville de virkelig kunne kujonere dem, der forbruger skattemidlerne til den såkaldte "velfærd".

SKAT lever i dag sit eget sjove, isolerede liv med at opfinde skatter, der helst skal have karakter af strafaktioner. SKAT er et umådeligt magtapparat med karakter af hemmeligt politi. Et apparat, hvor hensigten (opkrævning af flest mulige af borgernes penge) helliger midler og er et mål i sig selv.

Imens bruger velfærdsstaten sorgløst løs af disse tvangsopkrævede midler, som om de kom fra en evighedsmaskine eller en udødelig malkeko.

Ansvarligheden og respekten overfor dem, der pukler pengene sammen er lig nul fra både SKAT og velfærdsydere, fordi den ene hånd i magtapparatet ikke er ansvarlig overfor den anden.

Vi kan bruge galgenhumor på skatternes højde, tyranni, idioti og smålighed i årevis. Men en dag er det ikke sjovt mere, fordi det for alvor har taget overhånd.

Mon ikke vi forlængst er nået dertil?

 • 0
 • 0

Den typiske afføringsmængel? Det vil ikke være retfærdigt.

Alle firmatoiletter skal udstyres med vægt og adgangskontrol. Så det præcise beskatningsgrundlag kan findes.

Ind til dette er bragt i orden, er der ingen anden løsning end at lukke de pågældende faciliteter.

 • 0
 • 0

Skat på: + fredags morgenbrød! + gratis juice i Kastrups business-lounge! + adgang til gamle bil-tidskrifter i kantinen! + Hvad med den gode råd rengøringsdamen giver mig angående mit kærlighedsliv? Gælder det ikke som terapi?

 • 0
 • 0

SKAT lever i dag sit eget sjove, isolerede liv med at opfinde skatter, der helst skal have karakter af strafaktioner.

Nu er SKAT kun ridefogeden, der (med omfattende ildhu) håndhæver de vedtagne skatter. Ret skytset mod politikere og Skatteministeriet i stedet, så er der en chance for at ramme :o)

 • 0
 • 0

Jeg tror ikke overingeniøren kan foreslå en beskatning eller afgfift som ikke allerede er er beskrevet i systemets interne dokumenter. At der endnu ikke er skat på toiletbesøg beror på, at der ikke er et system på plads, som gør det praktisk muligt. Og til Jens Christensen - det er rigtigt at rette skytset mod SKAT (og resten af systemet), politikere og ministre har ikke en chance for at følge med i love og regler, husk på at systemet blev designet i en tid hvor der højst var ti-tyve nye regler og love om året til politisk behandligt, et antal som almindelige dødelige kan følge nogenlunde tæt. I dag produceres love og regler som pakker i et uhyre tempo, både fra fabrikken i Bruxelles og i København.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten