Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Teknologiens Mediehus kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.
Raket-Madsens Rumlaboratorium

Først til mølle.

Kære læsere...

Der har i ugens løb været en meget følelsesladet debat dels på Copenhagen Suborbitals blog, og dels under ing.dk redaktionelle artikel om opsendelser i 2017.

Sagens kerne er at både Copenhagen Suborbitals, og Raketmadsens Rumlaboratorium har opnået myndighedsgodkendelse af raket opsendelser, på nøjagtigt det samme tidspunkt, og i samme område.

Lad os lige rekapitulere...

Det er som bekendt således, at da mit daværende crew og jeg i 2008 blev færdig med undervandsbåden Nautilus, valgte jeg at det næste projekt skulle omhandle bemandede raketter. Drømmen var at bygge et bemandet rumskib og en løfteraket til det. Den historie kom i avisen, og så fik jeg en mail fra en arkitekt ved navn Von Bengtson hvor han "Melder sig til tjeneste..." - som der stod.

I faktaboksen til denne artikel står den tekst, som startede Copenhagen Suborbitals, og som fik Von B til at kontakte mig.

Der i dag er to projekter på Refshaleøen som arbejder på at realisere min vilde drøm fra dengang...og tiden vil vise hvordan det kommer til at gå. Men nu er problemet så, at med så mange der arbejder på denne vanvittige Madsenske ide, så er der blevet trængsel i affyringsområdet. Så selvom jeg naturligvis er smigret, så giver det også nogen praktiske problemer.

Myndighederne - i dette tilfælde Søfartsstyrelsen - har valgt ikke at forholde sig til sammenfaldet, men har bedt os selv finde en måde at koordinere på.

Vi har ikke nogen daglig eller løbende kommunikation, og derfor har parterne heller ikke haft nogen mulighed for at kende hinandens planer, ud over hvad vi hver især har valgt at melde ud på de respektive blogs.

Illustration: Privatfoto

Lidt farver på historien...Flight Alphas dejlige orange / hvide faldskærm. Den er nu pakket i sin deploymentbag, og er inde i Flight Alpha.

Tilbage i 2015 forslog jeg Kristian Elof og Morten Bulskov - ved et tilfældigt møde i Sanistål - om ikke vi skulle holde et månedligt koordinations møde, men det ønskede man ikke. Så vi kordinerer pt. ikke ud over at læse hinandens blogs.

Jeg valgte at fortælle om vores planlagte opsendelsesdatoer i en blog den 28 juli, og CS valgte at oplyse deres planlagte opsendelses datoer i en presse meddelelse udsendt for et par uger siden.

Jeg har ikke haft nogen officielle kontakter til CS om emnet. For nogen uger siden nævnte jeg det mulige problem for Thomas Pedersen, CS. Ved den ( helt uformelle ) lejlighed lod jeg Thomas Pedersen forstå, at skulle det opstå var det mit forslag at vi arbejdede for at alle kunne få deres raketter i luften.

Da det stod klart at situationen var opstået lykkedes det mig at få et møde med Thomas, hvor Thomas startede ud med at oplyse det var uformelt, og han kun talte for sig selv. Men vi var enige om at søge en løsning.

Så gik nogen dage, hvor jeg forsøgte at komme i kontakt med CS, uden held. Men - ved at ringe op fra min kones telefon kom jeg så i gennem til Mads Wilson, som kort sagt sagde at han "ikke vidste noget", men i løbet af den ret lange og private samtale, vidste han dog noget mere, og sagde jeg bare skulle vente videre. Der ville komme et internt CS møde, og efter det ville CS ringe og oplyse hvordan det skulle blive...

Ingen af disse kontakter var på nogen måde officielle, og ingen af dem endte med andet et pænt farvel og vi løser det...

I bloggen "Trængsel og Alarm" af Kristian Elof, CS formand konkluderer Elof at vi af en læng række grunde ikke kan operere samtidigt. Jeg er ikke uenig, det vil næppe være en god løsning at have to opsendelser samme dag. Man hvad gør vi så ? CS vælger i den blog at trække sig, og afvente, men samtidig holde fokus på at være klar til den 26 - 27 august, så intet stoppes eller forsænkes altså af situationen omkring opsendelses dagen.

Det er "Først til Mølle" og stil dig lige bag i køen.

I første omgang står vi med en opsendelses tilladelse, som vi har indhentet på helt normal vis, og uden at kunne kende til CS samtidige planer. Da jeg har ikke mulighed for at kende CS planer eller ansøgninger, har jeg heller ikke mulighed for at gøre andet end hvad CS gør - søge en tilladelse. Den får vi, og i bloggen "Trængsel og alarm" trækker CS sig og vil afvente.

Ingeniøren henvender sig for en kommentar, og jeg svarer dem - "Jamen, hvis de ikke ønsker at opsende den 26 - 27 august eller den 2 - 3 september så gør vi det."

I bloggen "Sådan opsender man en raket" fortæller Kristian Elof om godkendelsesprocessen. Af den fremgår det hvornår CS har spurt Søfartsstyrelsen første gang, og det er tidligere end vi spurte. Man kan derfor argumentere at det bør være den der spørger først, der får mulighed for at bruge området først. Hvis der var nogen regulering af dette ville jeg mere det nok måtte være modellen, men det er der så ikke. Den model er heller ikke uden problemer...

I et debatindlæg fremføres det af et af CSs medlemmer Peter Mærsk Møller, at RML bør stille sig bag i køen. Andre skriver at det er ren chikane af CS. Ing.dk sletter det meste af debatten, men det ændrer jo ikke på synspunkterne, at de bliver slettet.

Så vi har altså argumenterne med ind "Først til Mølle" og "stil dig bagest i køen" og "Det er chikane af CS"

CS søgte først, helt enig. Den med køen forstår jeg ikke helt, for man ved jo ikke om der er kø til en given dato, men nuvel. Chikane, som må være noget med, at man med forsæt blokerer for hinanden, vil jeg ikke beskyldes for. Vi er konkurrerer om at realisere min ide fra 2008, ok. Vi kan være uenige, ok, men jeg vil ikke på nogen måde blokere for Nexø II´s flyvning. Slet ikke. Faktisk tværtimod. Vi har overført 8.000,00 kr til CS, til støtte for Nexø II missionen, og fået nogen uddaterede faldskærme til gengæld...med den argumentation at: "Hellere sende pengene til CS og raketbyggeri" end til en eller anden amerikansk overskudslager forretningsmand...

Så jeg vælger, efter at have overvejet det grundigt, at vi først opsender når CS har opsendt. Dermed respekterer vi både argumentet om "Først til mølle" og argumentet om "stil dig bagest i køen" og det må så være hævet over enhver tvivl at jeg ikke chikanerer CS i denne sammenhæng.

Når man gør nøjagtigt som ens modpart beder om, kan denne jo vel næppe være andet end glad og tilfreds ?

Som altid forud for en opsendelse vil vi gerne have bedre tid og flere midler. Vi vil, alt andet lige, meget hellere have en god første flyvning med Alpha og wiresystemet, vi kan lære af, end være lidt tidligere ude.

Hvad så næste år...

Ja, den diskussion skal vi ikke have igen. Hvis myndighederne valgte et "Først til Mølle princip" ville vi alle indsende vores ansøgninger et antal år forud, så det er næppe den rigtige model. Overordnet er situationen den, at der er et endeligt antal opsendelses vinduer, og antallet af frivillige i begge organisationer gør at ingen af os kan operere i hverdage. Koordineringen af brugen skal ikke ske via ing.dk - men direkte mellem os, så vi må ganske enkelt komme til en aftale.

Jeg kunne foreslå at vi f.eks. søger på lige, og CS på ulige weekender. Så enkelt kan det gøres. Vi er bare udfordret af vores type af non-relation, hvor ingen af os i noget som helst omfang tør stole på modparten, hvilket umuliggør aftaler. Det begrundes i begge lejre med bitre erfaringer. Nok om det.

Men i praksis behøver vi heller ikke en traktat. CS får forhåbentligt en fin flyvning med Nexø II, og som jeg forstår planerne - så betyder det at en langt træk med ombygning af Sputnik og udvikling af en helt ny raketmotor vil starte. Det er et flerårigt projekt, så umiddelbart får vi ikke situationen i de nærmeste år. Vi i vores lejr fortsætter arbejdet på Alpha, og opsender når CS har fløjet, raketten og alt udstår er klar, og vejrlig og andre forhold tillader det. Næste milestone er en faldskærms udskydningstest, som kommer en af de nærmeste dage.

Peter Madsen

Jeg har lige siden "skilsmissen" støttet begge foreninger med samme beløb og kan være i hus med begge - skal gerne koordinere og fordele datoer med maksimalt to weekender per planlagt opsendelse.

Jeg kan love at være upartisk, hård og retfærdig :)

 • 21
 • 3

HAHA

lad os lige rekapitulere:
5. august: Peter insisterer på at opsende i ESD139
7. august: Copenhagen Suborbitals melder, at de trækker sig
7. august: "Raketmadsen efter raketstrid: Vi bruger området i Østersøen"
8. august: Det Bornholmske Marinehjemmeværnkan ikke deltage den 26-27. August. (https://ing.dk/blog/langdistancetest-genne...)
9. august: Peter tilbyder ESD139 til CS

meget generøst Peter.

Der blev givet en kommentar på CS' blog som jeg gerne vil spørge ind til.
Er det korrekt at UC3 Nautilus er et fritidsfartøj, og at det derfor ikke må bruges til erhvervsmæssigt formål som du selv tidligere har skrevet?
Hvis ikke, hvordan har tingene så ændret sig udover at du nu bedriver raketopsendelser igennem en virksomhed fremfor en forening?

 • 16
 • 19

Den med Hjortø var jeg ikke klar over, men forholdet er det samme, den 2-3 sep, og muligvis weekenden efter.

Man har lov at operere uden MHV 903, og jeg anbefaler man indskriver det i ansøgningen, fordi MHV 903 har ikke løsning af denne opgave som sin primære.

I løbet af september kommer der en Nato øvelse, og derefter måske nogen nye muligheder.

Jeg malede og sandblæste platform sidste år på den tid, og var ved at dø af varme under en blå, skyfri himmel.

CS er en forening og RML et ApS, men vi opererer på nøjagtigt samme måde:

Vi har ingen lønnede medarbejdere, kun praktikanter og frivillige, ganske som CS.

Vi sender faktura og modtager betaling for professionelle ydelser, ganske som CS.

Vi har professionelle underleverandører, som lønner deres medarbejdere.

Der var samme model i von B´s og min tid, og vi betragtede på alle måder CS som vores arbejdsplads. Forening eller ej.

Så RML er ikke mere, eller mindre professionelle end CS, og CS er lige så meget, og lige så lidt, en erhvervsvirksomhed som RML, - ingen af os udbetaler løn, men vi sender faktura for opgaver vi udfører, som bruges til drift af vores aktiviteter.

Nautilus er et fritidsfartøj, som er ejet af ApSét, og som sejles af ulønnede, frivillige.

Der er mange eksempler på fritidsfartøjer som ejes af virksomheder, som sejles af virksomhedernes medarbejdere, ikke som fritidsbeskæftigelse eller hobby, men som en del af medarbejdernes professionelle lønnede virke.

Tag f.eks. et bådværft som bygger high end fritidsfartøjer. På et eller andet punkt i processen med udvikling og bygning af disse fritidsfartøjer vil det være en del af nogens erhverv, at afprøve hver enkelt ny båd, eller i det mindste afprøve nye typer.

Når det sker sejler en virksomhed, som ejer et fritidsfartøj, ud med dette fartøj uden at det er udrustet som, eller indregisteret til, erhvervssejlas.

Det er samme situation.

Jeg har valgt at bruge Nautilus frem for andre fartøjer, fordi jeg synes det er en god, skarp afprøvning af hende.

Men det er også en yderst kritisk test af prototypen, hvor vi ser om vores fartøj efter renoveringen har opnået en pålidelighed, eller stadig er så eksperimentelt, at der må arbejdes videre med designet.

Nogen vil være enige, andre ikke.

Men overordnet så er der ingen forskel på de to projekters "civilstatus" Vi er i samme omfang en forretning, ingen lønudbetaling, og vi sender faktura, og har desuden en støtte forening. Vi får penge fra vores ved at fakturere den.

Jeg havde oprindeligt håbet vi kunne gøre ApSet mere professionelt. For jeg er forfærdeligt træt af de betingelser der giver at vi ikke kan hyre professionelle mennesker. Men det er der langt fra penge til. Måske på et tidspunkt, men ikke i august 2017.

Har du et andet forslag til hvordan det burde organiseres ?

Peter Madsen

 • 15
 • 7

Jeg har fulgt med fra sidelinjen fra start af CS og senere RML. Som læser af alle blogs gennem tiderne er det med stor fornøjelse og glæde, at se den snusfornuft du lægger for dagen ifm den/de opkommende opsendelser fra Bornholm. Forsæt den gode stil og held og lykke til alle.

Ken Schultz

 • 12
 • 5

http://www.dr.dk/nyheder/indland/forsvaret...
"Forsvaret leder efter privat ubåd ud for København
To redningshelikoptere og tre skibe søger fredag morgen efter en privatbygget ubåd omkring Københavns havn.

[...]

Ejeren af ubåden "Nautilus" er Peter Madsen, som selv har bygget fartøjet.
Han skulle være om bord sammen med en journalist. Det er journalistens kæreste, der meldte ubåden savnet."

Nej-nej-nej, det er ganske forfærdeligt!
Jeg håber det bedste og frygter det værste!

 • 3
 • 0

Peter er kommet godt i land men Nautilus er gået til bunds. Så der er nok nogle seriøse udfordringer i forhold til opsendelse i den nærmeste tid uanset hvad.

 • 1
 • 0