Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.
phloggen

Fedtspillets pris: Puerto Rico

Puerto Rico blev hårdt ramt af hurricane Maria, for alle praktiske formål er hele øen uden strøm.

Men som noget særligt er der ingen udsigt til at strømmen kommer igen foreløbigt, for elforsyningen er i betalingsstandsning og den politiske situation bag og omkring det er betændt.

Som vi talte om i debatten for nogle dage siden er Puerto Rico ikke et selvstændigt land, men derimod et af USAs mange "oversøiske territorier."

"Oversøiske territorier" et begreb der dækker alle mulige øer som USA på den ene eller anden måde er kommet i besiddelse af fra de tidligere Dansk Vestindiske Øer, nu "Jomfruøerene", over Guam som Nordkorea sigter deres atombombemissiler imod, til Puerto Rico[1].

På grund af politisk fedtspil bliver hverken Washington DC eller Puerto Rico til rigtige delstater i USA, for det ville rykke dramatisk ved magtbalancen i Senatet, hvor hver delstat har to sæder.

De oversøiske territorier var en ligegyldig detalje op til en gang i 1960erne hvor et par højesteretssager bragte spørgsmålet om præcis hvilken status indbyggerne havde i forhold til USAs føderalregering og ikke mindst grundlov på banen.

Derefter begyndte lovgiverne, nogen gange, ligesom det danske folketing at skrive i lovene om de også gælder for oversøiske territorier eller kun for delstaterne. Det kom der så flere højesteretssager ud af, f.eks om den samme person kunne dømmes for samme forbrydelse af både Puerto Rico og USAs føderalstat.

Med en defakto status som koloni, følger det næsten indlysende at Puerto Rico blev malket af alle der kunne komme til patten, mens investeringer i infrastruktur, skoler og andre borgervendte goder haltede langt bagefter.

Elforsyningen for eksempel.

I mange år blev elforsyningen på øen udelukkende fokuseret på erhvervslivet, der udelukkende interesserede sig for billig strøm og ikke for langsigtet planlægning.

Derfor er Puerto Ricos elforsyning stort set 100% meget gamle oliefyrede kraftværker.

Hverken Oliekrisen i 1973 eller under Bush d. Uduelige var istand til at forandre dette.

Ethvert forsøg på at skaffe penge til elnettet, hvad enten over elprisen eller skattebillitten er blevet skudt ned af kolonisterne med henvisning til erhvervslivet.

Resultatet var at elforsyningen måtte låne penge af private investorer til vedligehold og i stigende grad driften.

Da kassen så endegyldigt var tom og kreditorene ikke kunne betales, vedtog Kongressen en lov der skulle redde elforsyningen og kreditorenes penge, uden at koste USA noget.

Det førte til en langtrukken række af retssager, der endte med en højesteretsdom der dømte loven ude.

"Samme sted, 10 år senere..." som en tegneserieforfatter ville skrive.

I lang tid har elforsyningen kørt på en "cash only" basis, hvilket vil sige at ting ikke har kørt.

F.eks er der ikke blevet trimmet vegetation langs højspændingsledningerne i flere år og en masse af det kompetente personale er for længst taget til USA hvor karrierreplanen ser meget lysere ud.

I denne uge kom så hurricane Maria og gjorde en ende på elforsyningen i Puerto Rico og genopbygningen har ingen tidshorizont, for der er ikke penge og personale til det[2].

3 mio mennesker er uden strøm, fordi de ansvarlige politikere ikke var det.

... Og herhjemme: Det kommer til at tage 15 år fra skybrudet i 2011 til Lyngbyvejen kan klare hvad der nu er helt almindeligt regnvejr.

phk

[1] Dertil kommer diverse øer som USA har lejet, f.eks Diego Garcia i det Indiske Ocean, eller som de bare har besat, som f.eks Marshall Øerne, hvor USAs atombomber blev testet.

[2] Det er kun historien i store træk, der er mange flere løvefødder og gesvejsninger, dem kan i selv Google. Prøv f.eks at finde ud af hvorfor der er så få solceller på Puerto Rico.

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er tankevækkende at lande og regeringer som den Danske, forsøger at emulere en så umoden og barnlig nation som den USA'ske, af al magt!

USA er store, stærke og dynamiske, men uden en voksen ved styrepinden, bliver de deres egen værste fjende, i mange perioder.

Krigen i, Vietnam, Panama, Somalia, Irak, Afghanistan, osv,osv,osv,osv, listen er laaang!

Det er derfor ikke altid sjovt at være lillebror, som Puerto Rico!

 • 8
 • 5

Hvordan med en alternativ betragtning om USA's oversøiske territorier? Husk at Grønland havde været tæt på at dele skæbne med bl.a. PR.

 • 4
 • 0

Altid dejligt friskt at læse din klumme! I det her tilfælde kunne man få indtrykket af, at Puerto Rico skandalen og Lyngbyvejens oversvømmelser skyldes global opvarmning. Begge har de dog det tilfælles, at de skyldes politisk uredelighed og mht Lyngbyvejen, det omsiggribende svigt i den danske embedsstand. Der var ikke oversvømmelser på Lyngbyvejen i 40år. Efter man rørlagde den 8 m dybe Lersørende, i 2006 tror jeg, har der været 5 oversvømmelser så vidt jeg husker. Sidstnævnte jf. kommentar i ingeniøren ved sidste oversvømmelse. Mht. Til oversvømmelser herhjemme er det sådan at det normale kloaknet anlægges ud fra forventet overbelastning, fra hvert andet år og opefter. Oven på Lersørenden har vi nu fået en smuk cykelsti. Oversvømmelserne skåner samtidig København for masser af trafik. Begge helt efter de politiske ønsker om bedre miljø

 • 2
 • 3

I det her tilfælde kunne man få indtrykket af, at Puerto Rico skandalen og Lyngbyvejens oversvømmelser skyldes global opvarmning. Begge har de dog det tilfælles, at de skyldes politisk uredelighed og mht Lyngbyvejen, det omsiggribende svigt i den danske embedsstand.

Det var sådan set det jeg prøvede at pege på :-)

Hvis det skal tage 9 år at lave et drænrør, hvor mange årtier vil det så ikke tage før f.eks København er beskyttet imod de stormfloder vi allerede ved kommer ?

 • 11
 • 1

Maria er en af de ricisi der følger af at opholde sig i det caribiske område. Værre er de menneskeskabte katastrofer, som Yom Kippur krigen i 1973. Puerto Rico havde den fordel, at kunne importere olie til den dengang gældende verdensmarkedspris på 2 $ pr. tønde, og eksportere petrokemiske produkter toldfrit til USA, hvor den hjemlige oliepris var omkring det 3-dobbelte. Olieprisen steg til astronomiske højder da olieproducenterne i Mellemøsten lukkede for hanerne, og den petrokemiske industri på Puerto Rico (og på St. Croix) måtte lukke og slukke. Den katastrofe er man aldrig kommet sig over.

 • 2
 • 0

Det skyldes ikke politisk fedtspilleri, at District of Columbia ikke er en stat. Det var tanken lige fra starten, at USAs hovedsæde skulle ligge i et område, der ikke er en stat. Det står faktisk i USAs forfatning:

"To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession of Particular States, and the Acceptance of Congress, become the Seat of the Government of the United States, and to exercise like Authority over all Places purchased by the Consent of the Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection of Forts, Magazines, Arsenals, dock-Yards and other needful Buildings;"

Der blev taget jord fra Virginia og Maryland for at skabe dette område, og det kan ikke blive en stat, medmindre USAs forfatning skrives om, og det er ikke sandsynligt.

En lille morsomhed er, at mottoet på nummerplader fra DC er "taxation without representation", fordi indbyggerne betaler skat uden at have repræsentation i kamrene. Det er en hentydning til revolutionens motto "No taxation without representation", hvor de protesterede mod, at kolonierne ikke havde repræsentation i de britiske kamre, selv om de betalte skat.

 • 1
 • 0

Det var tanken lige fra starten, at USAs hovedsæde skulle ligge i et område, der ikke er en stat.

Korrekt, men der står ikke at indbyggerne i DC skulle være andenrangs.

Det problem opstod da inbyggertallet i DC var blevet stort nok til at give et sæde i Repræsentanternes Hus.

Desværre havde lovgiverne havde skrevet "stat" alt for mange steder og i stedet for at rette det fedtspillede de spørgsmålet med henvisning til at DC under ingen omstændigheder ville få en delstats to senatorer.

 • 5
 • 0

Ja, selv om ingeniørernes supermand Elon Musk skulle være motiveret af en kalkuleret forventning om positiv medieomtale af Tesla's produkter, så kan hans handling derudover gøre en reel forskel for de 3.4 mio. amerikanere som står uden udsigt til en egentlig genetablering af deres elnet.

Et par uger før, under flugten fra Irma gav manden også Floridas Tesla'er en gratis trådløs opdatering, så deres batteriers fulde kapacitet blev disponibel.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten