Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg ?

Jeg blev i artiklen http://ing.dk/artikel/91242 citeret for at en bro (læs jeg sagde en fast forbindelse) fra Helsingør til Helsingborg er en super-forretning (læs jeg sagde at den måske ville være rentabel).

Der har været forskellige analyser og udredninger om en HH-forbindelse. En del af disse omhandler alene en jernbanetunnel. En sådan vil formentligt skulle rent skatteyderfinansieres, idet det er urealistisk at togdriften vil kunne bidrage til anlægsinvesteringen. Formålet med en tunnel er lidt forskelligt i de forskellige analyser. En del peger på fjerntogstrafik og godstransport - andre på en regional ringbane rundt om Øresund.

Kastrupbanen er i dag udnyttet til kapacitetsgrænsen, fordi denne bane betjenes med et mix af internationale tog, nationale tog, Øresundstog samt godstog. Desværre var man snæversynet, da man anlagde banen, og der er derfor ikke overhalingsmuligheder for persontog mellem Hovedbanegården og Sverige. Der er et enkelt godsspor uden om Kastrup station, men det er lavet sådan at godstogene skal krydse hovedbanen i niveau. Det vil sige at et godstog i den ene retning skal holde og spærre for bagved kommende persontog, hvis det venter på at kunne krydse over sporet i den modsatte retning. Det er klart at Kastrup station kan bygges om. Men det vil være en dyr investering, fordi der nu er bygget stort set over det hele (Hilton, metroen og flere parkeringshuse og parkeringskældre er anlagt efter at Øresundsbanen blev bygget). Derfor argumenteres for, at man kunne føre godstog via Helsingør og Helsingborg. Men mon dog ikke det er billigere at opgradere Kastrupbanen, hvis argumentet alene er godstog.

Et andet argument for en HH tunnel er, at afstanden fra København mod Göteborg og Oslo er kortere end over Malmö - det er især en fordel for lyntog. Dette er derimod også en klar og åbenlys fordel ved HH-forbindelsen.

Men en forbindelse, der skal betjene godstog og højhastighedstog vil imidlertid kræve store følgeinvesteringer, idet kapaciteten på kystbanen allerede i dag er udnyttet fuldt ud. Det vil sige at godstogene vil spærre for de eksisterende tog på kystbanen, mens højhastighedstog vil indhente dem (nu er det jo i øvrigt ret tvivlsomt hvor meget hurtigere man i det hele taget kan køre på Kystbanen).

Ydermere er regionaltogstunnelen mellem Østerport og Hovedbanegården også en flaskehals, ligesom Hovedbanegården selv. Det er derfor helt urealistisk at føre godstog den vej (og Ringbanen er nu fuldt udnyttet til højfrekvente S-tog). Også lyntog den vej vil kræve betydelige følgeinvesteringer (og ekspropriationer er jo mildest talt heller ikke billige i området langs strandvejen). 

Derfor kobles diskussionen om HH med anlæg af en ny Ring 5 bane uden om København. Men så bliver der primært tale om transit trafik her, uden stor interesse for Danmark. Der har godt nok været forslag om at de Svensk-Tyske højhastighedstog skulle stoppe i Høje Taastrup. Men hvis man f.eks. bor i Lyngby er det jo nær Ebberød bank hvis man skal over Høje Taastrup for at køre til Göteborg,...

Og vel kan det være en fordel den vej. Men det er vel svært at sælge over for danske skatteydere, at man skal bekoste en dyr ringbane for at Svenske godstog kan køre gennem nogle af de mest værdifulde naturområder i Hovedstadsområdet, herunder Mølleådalen og områderne ved Store Dyrehave. Især nu, hvor Regeringen i infrastrukturplanen lægger vægt på naturhensyn med henvisning til debatten om Gudenåen.

Den mest realistiske baneløsning for HH forbindelsen vil derfor netop være en ringbane for persontrafik rundt om Øresund, hvilket kan trafikbetjenes ved at føre de eksisterende Øresundstog videre. På sigt kunne den også forbindes med en regional tværbane, men hvor man bør undersøge alternative linjeføringer end Ring 5. Der kunne da være en skiftestation i Helsingborg, hvor man kunne skifte til det Svenske X2000 (semi)højhastighedsnet. På mange måder vil det være et fint løft af den kollektive trafik. Der er også det aspekt, at hvis tunnelen ikke skal kunne betjene godstog, så kan den anlægges med større hældning, og derved anlægges billigere. På sigt kunne der derefter anlægges en højhastighedsbane langs Helsingørmotorvejen ind til København.

Godstogene? hvis der overhovedet bliver behov for det, er det vel bedre at opgradere Kastrupbanen, eller finde andre løsninger i forlængelse af Øresundsbroen.

Tilbage er finansieringen. Og her tror jeg som nævnt at det er urealistisk, at den Danske stat vil bruge skatteyderpenge til at betale et sådant anlæg.

Mest realistiske løsning er derfor, at man anlægger en vejforbindelse (bro eller tunnel - formentligt nord om Helsingør og Helsingborg). En stor del af transittrafikken benytter allerede HH feries og Scandlines, ligesom trafikken fra Nordsjælland stort set udelukkende bruger færgerne i dag. Alene med de eksisterende trafikmængder vil en sådan forbindelse formentligt være en rentabel forbindelse. Men om den kan være med til (eller helt) at finansiere også en baneforbindelse er mere tvivlsomt.

En HH vejforbindelse vil øge vejtrafikken, og derfor kan en ydre ringvej uden om København komme på tale. Dette er et ret omfattende projekt, og derfor usikkert om det - ud over en baneforbindelse HH - kan finansieres af en vejforbindelse. Derudover er der en række naturområder (Tokkekøb hegn, Mølleådalen, områderne ved Ganløse og syd for Måløv), der gennemskæres af en Ring 5, så det er et miljømæssigt vanskeligt projekt. Ydermere er den samfundsøkonomiske rentabilitet af Ring 5 en del mindre end mange andre vejprojekter i Hovedstadsområdet. Så også her bør man undersøge alternative løsninger. Ring 5½, ring 4 eller udvidelse af den eksisterende vej.

Alt i alt kan man konkludere, at der er forholdsvis store trafikmængder, der allerede i dag bruger færgerne mellem Helsingør og Helsingborg. Og derfor kunne en HH forbindelse være relevant. Men det må kræve flere analyser - herunder også af nødvendige landanlæg - før man kan konkludere at det er et godt projekt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... er en station på Metroen på Østamager. Stationen ved Københavns Lufthavn, Kastrup hedder Københavns Lufthavn, Kastrup Station.

 • 0
 • 0

Jeg synes det er en god gennemgang af de problemstillinger der er ved HH-forbindelsen.

Om det så skulle være en tog eller tog/bil forbindelse, så ville en tunnel være klart den bedste løsning. Start nedgravningen der hvor Helsingør motorvejen bliver til landevej, og lad den komme op i nærheden af motorvejene på den anden side. Togstationer kunne laves underjordiske hvor de allerede ligger idag. Hvordan man kobler jernbanen til sporene på den svenske side bliver nok lidt svært, de ligger på tværs lige på den anden side af vandet.

Men på trods af alle problemstillinger som der nævnes her i bloggen, så synes jeg virkelig om det projekt.

Det giver helt klart mening, når der kan sejle 5 færger i timen på tværs lige netop der.

 • 0
 • 0

Hvordan man kobler jernbanen til sporene på den svenske side bliver nok lidt svært, de ligger på tværs lige på den anden side af vandet.

Der er lavet to meget store og grundige svenske rapporter om henholdsvis den nordlige og sydlige variant. Linksene og diskussionen er på usenet gruppen dk.fritid.jernbaner hvor der også ligger url til rapporterne.

Jeg vil tro at de også kan findes direkte på Banverkets hjemmeside.

 • 0
 • 0

Det er trist at ingen har indvendinger mod sådan en øjebæ en fast forbindelse klods op af Kronborg vil blive. Må jeg lige nævne, at UNESCO har placeret Kronborg på World Heritage List hvor også omgivelserne spiller en stor rolle hvordan slottet opleves.

Sådan en ide kan kun være udtænkt af væsener blottet for enhver form for æstetisk sans.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten