Er du også elsikker på jobbet?

Nu skal vi være elsikre på jobbet. Spørgsmålet er så, om vi er det? Du kan spørge den elansvarlige på dit job, om han har styr på elinstallationerne! Om mindre end tre måneder - 1. juli - skal alle danske bygninger have HPFI-afbrydere.

Faktisk er kravene fremgået af Stærkstrømsbekendtgørelsen gennem mere end et år. Alligevel er det mit indtryk, at mange elinstallationer endnu ikke lever op til kravene, end ikke er planlagt til at gøre det! Det er først nu - i 11. time - det rigtig går op for de ansvarlige, at det kan betyde omfattende ændringer eller regulere udskiftninger. Tidligere var kravet kun gældende for boliger og særlige elapparater. Nu gælder det overalt - også udelys for eksempel.

Når du kender svaret fra din elansvarlige, så lad os andre få del i din viden - især hvad det koster på din arbejdsplads. Kan I nøjes med en enkel ombygning af eltavlerne, eller skal eltavlerne skiftes helt ud? Sikkerhedsstyrelsen, der har udarbejdet kravene, har pligt til at informere os alle om elsikkerhed og den slags. De har derfor udarbejdet en flyer, der fortæller om de nye regler for tvungne HPFI-afbrydere. Flyeren hedder "Læs det her før du får et rap over nallerne", og henvender sig alene til private. Erhvervsliv og det offentlige er henvist til temadage, kurser mv. i mange forskellige regier. Det er ikke godt nok.

Sikkerhedsstyrelsen har skønnet at omkostningerne ved at skærpe kravene om HPFI-afbrydere løber op i 500 mio. kroner. Rådgivende ingeniører, maskinmestre, elinstallatører og andre fagfolk skønner omkostninger der er 5 - 30 gange større. Sandheden er vel, at ingen kender prisen for denne lovændring, der i øvrigt er Danmarks første lov med tilbagevirkende kraft. Måske kan vi sammen finde ud af hvad det koster!

Industribygninger, kontorhuse, butikker, værksteder, hospitaler, skoler, rådhuse - og jeg kunne blive ved - skal have opsat HPFI-afbrydere til beskyttelse af almindelige stikkontakter - såkaldte boligstikkontakter - op til og med 16A. Det gælder også de særlige edb-stikkontakter med skråtstillede ben og nogle specielle stikkontakter til brug på hospitaler. Desuden skal alle andre tilslutningssteder, der er overstrømsbeskyttet med sikringer op til 20A beskyttes med HPFI-afbrydere. Et tilslutningssted er det sted, hvor en brugsgenstand tilsluttes den faste elinstallation. Det kan f.eks. være de særlige industristikkontakter, lampeudtag, tilslutningsdåser eller det kan være klemmerne i en fastmonteret brugsgenstand.

Det er ikke altid lige enkelt at eftermontere HPFI-afbrydere i eltavlerne. I mange tilfælde er der slet ikke plads, i andre tilfælde er eltavlerne så gamle, at de ikke kan bygges om, og endelig kan løsningerne besværliggøres af tekniske krav, som f.eks. kortslutningsniveauer og mærkning af eltavler. Det kan derfor blive nødvendigt med helt nye eltavler, og det bliver rigtigt dyrt. Kommuner og Regioner piber for de har ikke taget omkostningerne med i de udarbejdede budgetter. Det samme gør industrien.

Ingen regel uden undtagelse. Det gælder også her og Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder en række undtagelsesbestemmelser, som mange nu forsøger at klynge sig op ad. Desuden bombarderes Sikkerhedsstyrelsen med dispensationsansøgninger, dels om helt at slippe for HPFI-afbrydere, dels om at få udskudt den korte tidsfrist.

Det kan du vel ikke være tjent med - eller kan du? De penge, vi skal bruge på at opsætte HPFI-afbrydere i elinstallationerne, skal redde menneskeliv. Sikkerhedsstyrelsens statistikker viser at der i perioden 1996 - 2005 i alt er omkommet 19 personer som følge af elulykker. Ses dybere i statistikken er kun halvdelen - 10 eller én om året - omkommet som følge af elulykker i forbindelse med selve elinstallationen. Det er altså højst ét menneskeliv om året, der kan reddes af en funktionsdygtig HPFI-afbryder.

Ligegyldigt hvor mange eller få milliarder kroner, omkostningerne til installation af HPFI-afbrydere løber op i, så bør vi vel vurdere om der kan reddes flere menneskeliv ved at investere pengene anderledes. Det kunne være på hospitalerne eller i trafikken. HPFI-afbrydere kan så installeres i nye elinstallationer eller ved betydelige ændringer af de gamle elinstallationer. Det har i øvrigt tidligere være praksis ved ændringer af Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Jeg glæder mig til at høre din og din elansvarliges mening!

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der er vel ikke noget tilbagevirkende i at beslutte at der skal HPFI på fra denne og hin dato i fremtiden ?

Loven bliver ikke tilbagevirkende af at omfatte existerende installationer.

Der hvor jeg synes pengene bliver spildt, er at man ikke har kombineret HPFI installationen med udskiftning til intelligente elmålere.

Men ja, det er mange penge for en marginal forbedring af sikkerheden.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jeg mener der er tale om en lov med tilbagevirkende kraft. Hvad nu, hvis vi kræver at hele den danske bilpark skal opfylde den seneste Europanorm - Euro 4 eller er vi på vej mod 5?

Det ville givet vis være fornuftigt, men helvedes dyrt!

 • 0
 • 0

Jeg er helt enig med Erik i at det er en lov med tilbagevirkende kraft. En elinstallation der har været lovlig i de sidste 10 år bliver med et erklæret ulovlig på grund af nye regler. Jeg er også enig i det er en fuldstændig unødvendig lovændring set i lyset af de meget få ulykker der vil kunne undgås, og at pengene som vi alle kommer til at betale på den ene eller anden måde kunne være langt bedre anvendt indenfor f eks trafiksikkerhed.

 • 0
 • 0

Må indrømme jeg syntes artiklen er en lille smule forvirrende?

Gælder det også private hjem, at der skal være HPFI relæ fra 1. juli, eller er det kun i erhvervslivet. I min lejlighed sidder der i hvert fald stadigt blot et gammelt HFI relæ..

 • 0
 • 0

tvinges til at erstatte nuværende lygtepæle med nye, som det frem går af nyhederne så er jeg mest tilbøjelig til at give Erik Herse ret. Der er tale om udskiftning af hele baduljen.

Om det er nødvendigt, er så en helt anden sag.

 • 0
 • 0

Gælder det også private hjem, at der skal være HPFI relæ fra 1. juli, eller er det kun i erhvervslivet. I min lejlighed sidder der i hvert fald stadigt blot et gammelt HFI relæ..

Det gælder også private, men et gammelt HFI relæ vil stadig være godkendt. Det vigtigste er at der er en fejlstrømsafbryder som der er på et HFI/HPFI relæ. http://www.axencrone.net/el-mappen/7/SB/Ny...

 • 0
 • 0

Det med lygtepælene er vist sat i bero igen, så vidt jeg lige har hørt..

Og til Jakob, tak for information samt link.. Der er HFI relæ, og det virker ^^

 • 0
 • 0

Jeg er helt enig med Erik i at det er en lov med tilbagevirkende kraft. En elinstallation der har været lovlig i de sidste 10 år bliver med et erklæret ulovlig på grund af nye regler.

Det er altså ikke hvad man forstår ved at lovgive med tilbagevirkende kraft.

Så længe skæringsdatoen ligger efter lovens offentliggørelse i Statstidende, så er det ikke lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Hvor lang tid der skal være til skæringsdatoen er en helt anden diskussion og det er bestemt også relevant at diskutere om det er pengene værd.

Men det er ikke lovgivning med tilbagevirkenende kraft blot fordi existerende installationer skal laves om.

Den slags indgreb er sket talrige gange i andre områder, fra spiritusbeskatning over vindmølletilskud, blyfri benzin, sikkerhedsseler og katalysatorer på biler.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Arbejder styrelsen helt uden indblanding fra elteknisk fagkundskab?

I gamle DtH-dage var der en stærkstrømafdeling, og der var Erik Herse jo selv ansat. Er det hele ren EU?-jura nu om dage, eller eksisterer og spiller elteknik nogen rolle?

Samme kommentar gælder selvfølgelig den der med lygtepælene.

 • 0
 • 0

Der er tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft da installationer der var lovlige på opførselstidspunktet nu ulovliggøres - dette er den tilbagevirkende kraft.

En simpel analogi kan være at det i dag ikke er ulovligt at gå over gaden udenfor fodgængerfeltet. Hvis der efterfølgende lovgives om at dette er ulovligt, samt at alle tidligere handlinger (dvs. krydsninger af vejen) også er ulovlige.

Lovgivning med tilbagevirkende kraft, er (enkelt sagt) at kriminalisere (og straffe) handlinger, der ikke var ulovlige på det tidspunkt de blev begået.

Et eksempel på lovgivning uden tilbagevirkende kraft finder man blandt biler, hvor ældre biler der ikke ville kunne godkendes efter nutidens sikkerheds- og forureningsstandarder betragtes som lovlige, idet de overholdt den daværende lovgivning.

Bjørn

 • 0
 • 0

Der er tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft da installationer der var lovlige på opførselstidspunktet nu ulovliggøres - dette er den tilbagevirkende kraft.

En simpel analogi kan være at det i dag ikke er ulovligt at gå over gaden udenfor fodgængerfeltet. Hvis der efterfølgende lovgives om at dette er ulovligt, samt at alle tidligere handlinger (dvs. krydsninger af vejen) også er ulovlige.

Din fejlbehæftede analogi illustrerer perfekt hvorfor det ikke er lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Hvis loven havde gjort det til en ulovlighed ikke at have installeret HPFI for år tilbage, som dit fodgænger eksemepel illustrer, så ville det være som du påstår.

Men loven siger "fra denne dato (et år ude i fremtiden) skal du have et HPFI" og det er der ikke noget tilbagevirkende over.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Det bliver hurtigt til en strid om ord om hvorvidt det er en lov med tilbagevirkende kraft, så skulle vi ikke stoppe med det. Det virkelige problem synes jeg ligger i at man i modsætning til normal praksis forlanger nye krav indført på ældre installationer. Det fornuftige ville jo være at forlange de nye krav indført på fremtidige installationer, hvor merudgiften for sådanne som i dette tilfælde ville være ubetydelige i forhold til den udgift man påfører de ejerne af de gamle installationer. Når forhøjelsen af sikkerheden er så minimal som i dette tilfælde er der absolut ingen god grund til at forlange kravet opfyldt omgående.

 • 0
 • 0

Det bliver hurtigt til en strid om ord om hvorvidt det er en lov med tilbagevirkende kraft.

Nej, det kan det ikke.

Det er kun hvis folk med loven i hånd kan straffes for ting de (ikke) gjorde inden lovens vedtagelse, er der tale om tilbagevirkende lov.

Hvis folk kun straffes for ting de (ikke) gør efter lovens vedtagelse er der ikke tale om tilbagevirkende kraft.

Og i den forbindelse er udgiften til et HPFI relæg og en elektrikertime ikke en "straf", det er en udgift til at holde installationen i lovlig stand, ligesåvel som det ville være til en udskiftning af et frønnet kabel eller en slidt kontakt.

Jeg ved ikke hvorfor el-folk mener at blot fordi man har skruet noget op på en væg en gang er det for altid lovligt.

Det kan godt være at man generelt har administreret reglerne sådan indenfor elbranchen, men det er ikke nogen grundlovgiven ret at det skal være sådan.

Alle andre brancher må indrette sig på skiftende lovkrav, tænk f.eks på hvad RoHS gjorde ved elektronikproduktion eller REACH ved kemibranchen.

Det er ejeren af installationens ansvar at holde den lovlig, og hvis lovkravet ændres, er det ejerens ansvar at foretage de nødvendige ændringer inden lovens deadline.

Det kan godt være at såvel kravet i loven som den måde man indfører det på er tåbeligt, men det er, uanset hvor uretfærdigt el-folk måtte føle sig behandlet, ikke en lov med tilbagevirkende kraft.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Kære Erik Mogens og Poul-Henning Da man for år tilbage besluttede sig for at den minimale dybde af slidmønster på personvogns-dæk, skulle ændres fra 1 til 1,6mm var der ingen der talte om lov med tilbagevirkende kraft, selv om man kunne dokumenterer at man havde købt sine dæk før lovændringen trådte i kraft. Og det samme gør sig vel gældende med elinstallationer... Jeg tror jeres uenighed grunder i to forskellige opfattelser af hvad en elinstalltion er, Og her må jeg som el-mand give PH ret i at elinstallationer er noget man vedligeholder og udskifter præcis som dæk på sin bil, så derfor er der ikke noget forkert i at man hæver sikkerhedsniveauet med jævne mellemrum. Og så er det vel også grænser for hvor meget et par hpfi afbrydere kan koste. Som jeg husker det koster det ca. haldelen af hvad jeg betalte sidst for at få skiftet olie på min Toyota.

 • 0
 • 0

Nu vrøvler du PH:

Hvis loven havde gjort det til en ulovlighed ikke at have installeret HPFI for år tilbage, som dit fodgænger eksemepel illustrer, så ville det være som du påstår.

Nej nej og atter nej. Eksemplet er netop dækkende i og med det (i eksemplet) på tidspunktet for handlingen ikke er ulovligt at gå over vejen på og udenfor forgængerfeltet - ligesom det tidligere ikke var ulovligt at opføre elinstallationer med og uden HPFI.

Det er kun hvis folk med loven i hånd kan straffes for ting de (ikke) gjorde inden lovens vedtagelse, er der tale om tilbagevirkende lov.

My point exactly - folk har opført elinstallationer ifølge de dengang eksisterende love og regler, dette kriminaliseres nu.

Ergo er det en lov med tilbagevirkende kraft.

Bjørn

 • 0
 • 0

Eksemplet er netop dækkende i og med det (i eksemplet) på tidspunktet for handlingen ikke er ulovligt at gå over vejen på og udenfor forgængerfeltet - ligesom det tidligere ikke var ulovligt at opføre elinstallationer med og uden HPFI.

Vi har ingen love i Danmark der straffer elinstallationer, kun love der straffer elinstallatører og ejere af elinstallationer.

Tidsmæssigt er forløbet som følger:

Ejer ringer til elinstallatør.

Elinstallatør skruer ting sammen, uden HPFI relæ da disse ikke er opfundet eller ikke lovkrævede.

Installationen derfor lovlig og hverken ejer eller installatør kan eller vil blive straffet for noget.

Folketinget vedtager lov.

Loven træder i kraft.

Installationen uden HPFI er stadig lovlig og hverken installatøren eller ejeren kan straffes for noget.

Deadline for installation af HPFI nåes.

Hvis ejeren har fået installeret HPFI er alle glade og ingen har gjort noget ulovligt.

Hvis ejeren ikke har sørget for at Installationen har HPFI, og er installationen nu ulovlig.

Ejeren kan derfor nu straffes.

Elinstallatøren har på intet tidspunkt gjort noget ulovligt og kan ikke straffes for noget.

Der er intet som helst tidspunkt i dette forløb, hvor der sker noget med tilbagevirkende kraft.

Ejeren bliver ved lovens vedtagelse advaret om, at han har indtil deadline til at bringe sin installation i pagt med lovkravet der træder i kraft til den tid.

Jeg gentager: Blot fordi elintallatøren har skruet det op på en væg, kan ejeren ikke blindt antage at det er en lovlig installation til evig tid.

Færdig, ikke mere vrøvl.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Loven gælder principielt for alle bygninger, men der er selvfølgelig undtagelser. Er der allerede installeret HFI-afbryder i en bolig, og den stadig er funktionsdygtig, og der ikke findes elapparater i boligen som kræver HPFI-beskyttelse, så er det lovligt - men næppe fornuftigt - at beholde HFI-afbryderen.

 • 0
 • 0

Kære Dan,

Du har fuldstændig ret i at elinstallationer skal vedligeholdes, men jeg er ikke enig i, at det er nødvendigt - pga. af én enkelt dødsulykke om året - at kræve alle elektriske installationer ajourført til den nyeste lovgivning. Det vil jo svare til at alle biler fra 1. juli skal have 5 stjerner i crash-test eller skrottest.

 • 0
 • 0

En glimrende opstilling der meget præcist viser hvor lovgivningen med tilbagevirkende kraft opstår:

Folketinget vedtager lov.

Havde folketinget i stedet vedtaget en lov der pålagde nye normer og standarder ifm. nybyg samt ændringer i eksisterende installationer var der ikke tale om tilbagevirkende kraft - nu pålægger man derimod alle at igangsætte arbejder på lovlige installationer.

En helt analog problemstilling findes jo også ved de ændrede normer for isolering af boliger - og her har man netop valgt at lade den eksisterende boligmasse være, med mindre der skal bygges til eller om.

Noget helt andet er så den, tilsyneladende, meget marginale gevinst man kan forvente ud af en så massiv investering. Der angives beløb i milliardstørrelsen - tænk hvilke forbedringer (gevinster) der kan opnås i trafikken, sundhedsvæsenet eller ved forebyggende foranstaltninger overfor børn og unge.

Bjørn

 • 0
 • 0

En glimrende opstilling der meget præcist viser hvor lovgivningen med tilbagevirkende kraft opstår:[quote]Folketinget vedtager lov.

[/quote]

Uhm, ja ? Folketinget er de eneste der kan vedtage vores love, det siger grundloven.

Havde folketinget i stedet vedtaget en lov der pålagde nye normer og standarder ifm. nybyg samt ændringer i eksisterende installationer

Det gjorde man for mange år siden, HPFI har været påbudt ved nyinstallation og renovering i mange år.

[...] var der ikke tale om tilbagevirkende kraft - nu pålægger man derimod alle at igangsætte arbejder på lovlige installationer.

Nej, det er stadig ikke tilbagevirkende kraft: ingen handling foretaget før lovens vedtagelse bliver gjort ulovlig af loven.

Og det er langt fra "alle" der skal have fat i elektrikeren, det er primært bolighajer med gamle lejligheder og så de (utilsigtede ?) sideeffekter som lysmaster.

Men ja, hvis du ikke vil have at din installation bliver (nb: fremtidsform!) ulovlig, så må du vedligeholde den efter forskrifterne.

En helt analog problemstilling findes jo også ved de ændrede normer for isolering af boliger - og her har man netop valgt at lade den eksisterende boligmasse være, med mindre der skal bygges til eller om.

Men som du selv siger: det er valg man, dvs. Folketinget tager, men det valgte valgt giver ikke loven tilbagevirkende kraft.

Der er ingen personsikkerhedsaspekter ved varmeisolering, så sagen er slet ikke sammenlignlig.

Kig hellere på hvordan man indførte sikkerhedsseler og kørelys i sin tid: Der var folk der måtte til mekanikeren for at få skruet sikkerhedsseler i bilen, på grund af ændrede lovkrav, på nøjagtig samme vis som du skal have skruet en HPFI i din installation nu.

Og skulle du så komme videre ? Hvis du vil fastholde din absurde påstand om at loven har tilbagevirkende kraft, så find dig en advokat og gå til byretten.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

PHK har ret. Kun når man kan blive straffet for en handling, der var lovlig på handlingstidspunktet, er der tal om en lov med tilbagevirkende kraft. Ellers er der blot tale om en opstramning af gældende regler. Det er sket utallige gange, som f. eks. da biler ikke længere måtte have retningsvisere, men istedet skulle have blinklys. Det er mig bekendt kun sket en gang, at folk er blevet straffet for noget, der var lovligt på handlingstidspunket. Lige efter krigen blev folk straffet for at handle med tyskerne, eller for at hjælpe med krigsførelsen. Der kunne endda være tale om dødsstraf. Politikerne kunne endda have tilskyndet til handlingerne.

 • 0
 • 0

Det har aldrig tidligere været et krav at opsætte fejlstrømsafbrydere (HFI eller HPFI) i andre bygninger end boliger. Elinstallationer uden fejlstrømsafbrydere i industribygninger, hospitaler osv. har derfor været fuldt lovlige. Fra 1. juli i år er disse elinstallationer ulovlige og ejerne kan straffes - dog ikke med dødsstraf! Det er også forkert at der ingen personsikkerhedsaspekter er ved varmeisolering. Tænk på klimaproblemet. Millioner af mennesker vil drukne når indlandsisen smelter! Grundlæggende er jeg ligeglad om vi kalder lovgivningen tilbagevirkende eller ej. Men det er da tankevækkende at investere to-cifrede milliardbeløb på højst at redde et menenskeliv om året.

Og så vil jeg i øvrigt gerne høre nogle kommentarer omring HPFI-afbrydere i alle andre bygninger end boliger.

 • 0
 • 0

Det er også forkert at der ingen personsikkerhedsaspekter er ved varmeisolering. Tænk på klimaproblemet. Millioner af mennesker vil drukne når indlandsisen smelter!

Mnjae, men jeg tvivler på at du kan få hverken Sikkerhedsstyrelsen eller Energiministeriet til at bruge det som argument for, at gøre alle boliger der ikke har mindst 200mm isolation ulovlige med to års varsel :-)

Grundlæggende er jeg ligeglad om vi kalder lovgivningen tilbagevirkende eller ej. Men det er da tankevækkende at investere to-cifrede milliardbeløb på højst at redde et menenskeliv om året.

Men er argumentet ikke, at der vil blive dræbt flere når LK monopolet ophæves, hvis der ikke er HPFI ?

Jeg fik det indtryk at HPFI'en bla.a skal redde dem der bruger en køkkenkniv til at få de gamle firkantede LK stik ud af deres nye EU-approberede runde stikkontakter ?

Ikke at det er et bedre argument, men så vidt jeg ved var det ikke på basis af historiske tal Sikkerhedsstyrelsen tog beslutningen...

Og så vil jeg i øvrigt gerne høre nogle kommentarer omring HPFI-afbrydere i alle andre bygninger end boliger.

Jeg er glad for at datacentre og computerrum nu bliver tvunget til at have HPFI.

Jeg har altid syntes at argumentet "vi kan ikke riskere den ekstra nedetid hvis relæet slår ud" burde få enhver sikkerhedsrepresentant helt op i det røde felt.

Ironisk nok har de fire-fem jordfejl jeg har oplevet i EDB installationer altid forvoldt hundrede gange mere skade på udstyr, end den nedetid relæet nogensinde kunne have forvoldt.

Men lygtepælene ? Det lyder som overkill. (Kunne man bortset fra det, ikke bare sætte en stor skilletrafo foran vejbelysningen, falder HPFI kravet så ikke bort ?)

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvis man på et plejehjem med stramt budget vælger at servere kaviar og champagne på en søndag i en tilfældig måned, ja så må man i sagens natur spare de øvrige dage, og det vil så resultere i dage med vandgrød og kålsuppe. På samme måde kan man anskue sagen om hpfi relæer. Hvis vi anvender et meget stort beløb på at forebygge teoretiske sikkerhedsproblemer, som der ikke findes skygge af dokumentation for at have en styrke der berettiger til at indføre så kostbare løsninger, ja så fratager vi samtidig os selv muligheden for at anvende samme beløb på områder som veldokumenteret kunne give langt bedre resultater. Her tænker jeg på hvad en mia kr kunne give som resultat, hvis vi f.eks anvendte den til hjerteambulancer, sikring af farlige kryds eller hospitalssektoren som helhed. Så hvis vi skal sige ja til kravet, må man i det mindste kunne forlange en vis form for dokumentation og ikke en gang tågesnak om hvordan nogen tror det bliver fremover.

 • 0
 • 0

Nu er server- og computerrum kun en ganske lille og i den sammenhæng ubetydelig sag. Tænk på produktionsmiljøer hos virksomheder som Danfoss, Grundfos, Novo osv. Her skal opsættes - og vedligeholdes - i tusindvis af HPFI-afbrydere.

I øvrigt er jeg slet ikke sikker på du kan bruge almindelige HPFI-afbrydere i store serverrum. Måske er det nødevendigt med en Type B afbryder, der er en mere avanceret konstruktion. Den kobler ud ved en ren DC-fejlstrøm på 0,5 – 2,0 x mærkefejlstrømmen. Den er meget dyr (størrelsesorden 10.000 kr) og anvendes primært i industri, landbrug mv. f.eks. i forbindelse med frekvensregulerede ventilationsanlæg ved svineproduktion.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten