Er den god nok? Sig din mening om EU's grønbog om energi

EU-kommissionen offentliggjorde i marts i år en grønbog: "En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed". Grønbogen blev drøftet på EU-topmødet senere i marts og har siden været i offentlig høring. Meningen er, at kommissionen i slutningen af året skal præsentere sit oplæg til opfølgning på grønbogen for energiministerene. Derefter skal den europæiske energistrategi drøftes på EU-statsministermødet i foråret 2007.

Stærk situationsanalyse

Grønbogen er meget stærk i sin analyse af den energipolitiske situation, som Europa står midt i. Kommissionen fremhæver, at den europæiske energiinfrastruktur kræver meget store investeringer i de kommende 20 år, samtidig med at Europas afhængighed af import af brændsler er stadig stigende. Priserne på forssile brændsler stiger og der er alamerende tegn på, at energiforsyningens påvirkning af klimaet får alvorlige virkninger på verdensøkonomien og på økosystemerne.

Mens situationsanalysen er klar og præcis er det et større spørgsmål, om EU er i stand til at komme med modtræk over for de fremtidige trusler. Kommisionen skriver direkte: "Grønbogen peger på seks nøgleområder, hvor det er nødvendig med en indsats. De grundlæggende spørgsmål er, om der kan opnås enighed om nødvendigheden af at udforme en ny, fælles energistrategi for Europa, og om bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed bør være strategiens bærende principper."

Og mange gode intentioner, men...

Grønbogen indeholder mange ideer til en forstærket indsats. Det europæiske el- og gasmarked kan bliver meget mere effektivt, samarbejdet om forsyningsikkerhed og beredskab over for kriser skal styrkes, energieffektiviteten skal i højsædet, der skal vedtages en langsigtet køreplan for vedvarende energi, der skal udarbejdes en strategisk energiteknologiplan og der skal skabes en fælles ekstern energipolitik. Alt sammen meget godt, men det er fortsat usikkert, om de europæiske regeringer har viljen til at skabe en fælles og samordnet energipolitik. De enkelte landes selvstændighed spiller fortsat en stor rolle og der er stadig en stor berøringsangst over for at opstille forpligtende målsætninger om energieffektivitet og anvendelsen af vedvarende energi. Så det er i høj grad brug for et pres på politikerne, hvis de god intentioner skal blive til konkrete handlinger.

Sig din mening

Men hvad mener du? Er der brug for en fælles EU energipolitik, eller er det bedre, at landene har deres selvstændige politik? Er grønbogen et tilstrækkeligt godt fundament for den videre politikformulering, eller skal den skærpes på nogle områder. Du har mulighed for at give din mening til kende direkte over for EU-kommissionen. Den 24. september udløber den offentlige høring, og indtil da kan man udfylde et spørgeskema på kommissionens hjemmeside om energi. Nu er det jo ikke sikkert, at spørgsmålene rammer lige i plet, men så er der heldigvis plads til at skrive sine egne bemærkninger ud over de faste spørgsmål. Og hvem ved, måske bliver de læst og brugt i det videre forløb?

Men derudover kunne det være interessant med en net-debat her på bloggen. Så fat tastaturet og kom med dit synspunkt.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det er efterhånden gået op for politikerne/samfundet at der kan blive for lidt kapacitet, specielt for el. Det pudsige er, at de selvsamme politikere har fraskrevet sig muligheden for at påvirke dette direkte, fordi elforsyning skulle på aktier og private "hænder".Mantraet er stadig privatisering for at øge konkurrencen osv.Jeg mener ikke konkurrencen er øget væsentligt, med disse relativt få og store elproducenter, vi kan stadig ikke købe vores daglige el på tilbud i Bilka.Liberalisme og privat foretagsomhed er godt, men det kræver kontrol og lovmæssige minimumsgrænser for ikke at forbrugerne skal blive udbyttet. Du kan ikke lovligt sælge en radio uden at den overholder nogle minimumskrav, eller leverpostej for den sags skyld. For at sikre forsyningssikkerhed, med den struktur vi har, burde EU fælles vedtage at leverandørerne skal overholde en given minimum forsyningssikkerhed, og gevaldige erstatninger til aftagerne ved afbrud. Det skal gælde både for leveringsnettene og for elproducenterne.   Ved et sådant krav, kan vi slippe for en masse uskønne rævekager, når politikerne skal "overtale" elproducenter og netoperatører til at sikre en given forsyningssikkerhed.Disse store selskaber har jo kun eet mål, at tjene penge til kationærerne. I det lys har forsyningssikkerhed for Maren i Kæret og andre private aftagere, ikke den største prioritet. Svend Ferdinandsen 

  • 0
  • 0

Nils Peter Astrupgaard kommenterede i sidste uge på mit indlæg om Foghs kommende energistrategi. Budskabet var, at regeringen konsekvent bør indføre brændselsafgifter i stedet for det nuværende sammensurium af afgifter på varmeproduktion, brændsler til varmeproduktion og afgifter på elektricitet. Jeg har gået og funderet lidt over indlægget, for Niels Peter har jo principielt ret – en afgift på (fossile) brændsler vil give et entydigt signal om at her bruger man en knap ressource, som oven i købet forurener. Men Nils Peter giver samtidig forklaringen på, at det ikke bare er til at indføre – en national brændselsafgift som påvirker elprisen vil automatisk give udenlandske producenter en konkurrencefordel – ikke mindst de norske og svenske ejere af vandkraftanlæg.  Bortset fra det principielle aspekt kan man så spørge, om det i praksis er et stort problem, at der ikke er afgifter på brændsel til elproduktion. I disse tider med høje olie- og naturgaspriser vil handler det primært om kul til elproduktion, idet kul og biomasse er økonomisk attraktive brændsler sammenlignet med naturgas og olie. Miljødelen af en afgiftsbegrundelse er vel i høj grad tilgodeset af det europæiske CO2-marked, i hvert fald hvis det indrettes, så det fungerer efter hensigten. Tilbage er forsyningssikkerhedshensyn, som ikke direkte udmøntes i kroner og øre via en CO2-kvote. Set i et europæisk perspektiv har EU-kommissionen længe arbejdet for harmoniserede brændselsafgifter, som er udmøntet i men indtil videre har der ikke været enighed om en harmonisering ud over visse minimumskrav til primært motorbrændstof og elektricitet. I øjeblikket diskuteres en afgift på flybrændstof, men ellers indeholder grønbogen ikke en linie om fælles brændselsafgifter. Tværtimod er grønbogen præget af, at landene i EU i udstrakt grad skal have mulighed for at vælge egne løsninger. Så heller ikke fra EU kan man forvente hurtige ændringer i afgiftsstrukturen. 

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten