projekt globalt bloghoved

Er Danida på vej ud af dansk støtte til miljø og vand?

Det er en overraskelse, at den nye udviklingsminister Christian Friis Bach ikke vil prioritere miljøprogrammer i fremtiden. Det samme siger han om forvaltningen af vandressourcer. Miljø og vand er ellers styrkepositioner, som Danmark er internationalt anderkendt indenfor udviklingsarbejdet i Asien, Afrika og Latinamerika.

Debatten kom frem på et møde i denne uge i IDA's Ulandsfaglige Selskab, hvor der var mødt 230 frem for at debattere Danidas nye overordnede strategi, som udviklingsministeren vil prøve at få vedtaget inden folketinget går på sommerferie.

Frida Frost indledte som IDA's forkvinde mødet med at glæde sig over, at foreningen er en ramme om faglige debatter om u-landsbistanden. Hun fremhævede også, at IDA har arbejdet meget med at komme med faglige forslag til klima og miljø.

Situationen er, at der er en kraftig reduktion i gang i det antal lande, hvor Danida arbejder med programmer indenfor miljø og vand. På trods af, at FN' miljøprogram UNEP har ellers lagt sit 'centre of expertise' hos DHI i Hørsholm, som arbejder med at fremme en integreret forvaltning af vandressourcer (ferskvand). Og den danske ekspertise på dette område er også blevet fremhævet af handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr.

Nedgang i miljøprogrammer - mainstreaming uden national institution på miljø?

Med en nedgang fra 12 til kun 5 er antallet af miljøprogrammer kraftigt for nedadgående i den officielle udviklingsbistand hos Danida. Der var sidste år miljøprogrammer under gennemførelse i 12 lande. Om få år kan dette tal nede på kun 5 programmer (Kenya, Mozambique, Tanzania, Indonesien og Nepal). Følgende programmer er under udfasning: Bhutan, Cambodia, Nicaragua, Vietnam, Zambia.

Udfasningen af disse lande skyldes en række andre faktorer. Mens det vil være et bevidst valg, hvis Christian Friis Bach tager en beslutning om at lukke miljøprogrammerne i Mellemamerika og Bolivia. På mødet annoncerede ministeren en rejse til Latinamerika.

Jeg vil gerne som en konkret ide foreslå til den nye strategi, at Danida fik miljø- og klima ind i alle sine bilaterala landeprogrammer. Som beløbsmæssigt sagtens kan være mindre at i hvert land, som en sikrer at Danida har en institutionel ramme for at fremme "mainstreaming" af miljø og klima ind i de udvalgte sektorer for dansk støtte.

Det er altså ikke landbrugsministerier, som står for monitoring, regulering og håndhævelse af de internationale miljøkonventioner, som landene har tiltrådt. Det er som regel miljøministerier, som følger konventioner og love omkring bl.a. kemikalier, farligt affald, biodiversitet og udstikker rammerne for miljøvurderinger af investeringsprojekter.

Danida har en omfattende erfaring fra sektorprogrammer indenfor miljøområdet, som har fremmet samarbejde med ministerier, kommuner, civilsamfund og privat sektor. I Malaysia har man også et interessant eksempel på miljøprogrammets samarbejde med finansministeriet.

Kik på hvad Danida er god til

Når man hørte oplægget fra Christian Friis Bach i Ingeniørforeningen, er der meget om en rettighedsbaseret tilgang - uden klarhed over, hvordan det operationaliseres i praksis. Og meget lidt om, hvad Danida gør i dag og faktisk er gode til med bl.a. sektorprogrammerne med opbygning af kapacitet, strategi og policy dialog med samarbejdslandet.

*- Jeg anderkender, at vi har stærk og anerkendt viden indenfor vand og miljø. Men jeg er meget optaget af prioritiering af, hvor det er at Danmark i fremtiden skal være særligt gode. Det ser jeg mere er indenfor landbrug og energi. Ligesom der bør inddrages miljøaspekter i de fremtidige programmer indenfor landbrugs- og fødevaresikkerhed, sagde *Christian Friis Bach.

Ministeren har store drømme en budgetstøtte og at støtte den plan kaldet "Bæredygtig Energi for Alle" (SE4All), som FN's generalsekretær har fremlagt med en målsætning om adgang til elektricitet for de 1,3 mia. mennesker, der mangler. En målsætning som koster rigtig, rigtig mange penge.

Måske skulle Christian Friis Bach gemme nogle af sine drømme om budgetstøtte og energi til at han faktisk får øget ulandsbistanden betragteligt? Når man fratrækker stigende udgifter til asyludgifter i Danmark, svarer stigningen på 600 mio. kr. i 2013 til nogenlunde til, hvad Danida har puttet i budgetstøtten i ét land, nemlig 360 mio. kr. til Ghana i en femårig periode.

I stedet anbefales Christian Friis Bach at kikke mere på, hvad Danmark faktisk har været succesfuldt med. Herunder via bilaterale sektorprogframmer at styrke kapacitet i landene på nationalt, kommunalt og lokalt niveau. Dette gælder indenfor forvaltningen af vandressourcer og det gælder i miljøprogrammer, som forøvrigt i visse ulande også er afgørende platform for en klimaindsats. Samme miljøprogrammer har nået gode resultater med at styrke den tekniske forvaltning i mange kommuner i bl.a. Mozambique, Tanzania, Nepal, Bolivia og Guatemala.

Kæmpe klima potentiale i Bolivia

Christian Friis Bach annoncede på mødet en tur til Latinamerika. Her får han lejlighed til at høre besøge igangværende miljøprogrammer, som bl.a. arbejder med miljøministeriet, kommunerne, den private sektor (renere teknologi med brancheorganisationer) og miljøorganisationer. '   I Bolivia er Danida kendt for sin førerposition med at støtte den indianske befolknings opnåelse af skøder og forvaltning af deres territorier i Amazonas regnskoven og i Andes højlandet. Nu er der brug for at de bliver bedre til at forvalte deres jord og nå markedet med at sælge deres produkter, hvor Danidas landbrugsprogram har nogle gode tilbud.

Det er tankevækkende, at en fortsættelse af en dansk støtte til miljø og klima og landbrug i Bolivia vil kunne give en meget stor reduktion i CO2. I følge tal fra Bolivias regering baseret på "carbon stocks" bundet i forskellige vegetationstyper, svarer Bolivias årlig afskovning på 280.000 ha til 102Mt CO2 ækvivalenter. Et niveau der svarer til Danmarks samlede udledning i 2007 (inkl. international transport).

I Bolivia har Danidas miljøprogram og dansk ekspertise støttet forberedelsen af REDD Readiness Plan, som har sigtet på at give landet adgang til Verdensbankens's 'Forest Carbon Partnership Facility'.

Mellemamerika Eco-business

Danida's regionale miljøprogram i Mellemmamerika har haft stor succes med at støtte "Eco - Enterprises", som har været i stand til at give fattige familer arbejdspladser gennem produktion og salg af bl.a. økologiske produkter til eksport og det nationale market. Programmet støtter en værdikæde-tilgang (value chain approach), hvor mindre virksomheder støttes med at udvikle en bæredygtig produktion til et klart identificeret marked og opkøbere.

I både Guatemala og Honduras er det lykkedes at skabe et solidt samarbejde med privatsektor organisationer samt specialiseret rådgivning i virksomhedsudvikling. Det anslås, at den danske støtte har skabt i størrelsesordenen 8.000 arbejdspladser, nogle helt nye og andre forbedrede arbejdspladser med bedre løn og arbejdsforhold.

Flere af de velfungerende virksomheder i Guatemala er drevet af indianske kvinder. Bl.a. at markedsføre deres kaffe produktion som specielt "kvinde-kaffe" (Café de Mujer), organisk te produktion drevet af quekchí indianere i Coban, og et indianer kvindekooperativet, som dyrker forskellige grøntsager til eksport. I Honduras har man haft succes med et direkte samarbejde mellem en lokal supermarkedskæde og lokale grøntsagsproducenter til en mere miljørigtig produktion samt eksport af økologisk kaffe og kakao.

Miljøprogrammet har et samarbejde med "Guatemalan Exporters Association", som har været meget interesseret i at fremme miljø- og klimadagsordenen i deres eksportfremme. Danida har bla. støttet et nationalt initiativ for private virksomheder til at kompensere deres "CO2 footprint" via genskovning og produktive community projekter.

I både Bolivia og Mellemamerika har Danida støttet udarbejdelsen af klimastrategier. Apropos dansk viden er UNEP-DHI centret blevet indvolveret i planlægningen af en teknisk assistance til implementeringen af den regionale klimastrategi i samarbejde med sekretariatet for de 7 mellemamerikanske miljøministerier (CCAD). Hensigten er at udnytte UNEP-DHI's kompetence indenfor klimatilpasning og vandressourceforvaltning.

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten