Endnu en tabersag: Danskernes fridage er alt for hellige

Nu mangler vi så bare, at også handelsstandsforeningen i Malmø brokker sig over, at nogen dog kunne finde på at sløjfe 'kristiluftsfartsdag' (med tilhørende ekstralang weekend) som fast valfartsdag for sjællændere til det svenske indkøbsmekka.

Men bare rolig, det viser sig gang på gang, at det er ganske umuligt at ændre noget som helst, som berører den kulturkristne, traditionsbevidste og fritidselskende danske befolkning på velerhvervede rettigheder. Heller ikke de danske restauranter, som har booket konfirmationer på himmelfarsdagen frem til 2017, behøver såmænd være bekymrede.

Dele af fagbevægelsen har aldeles ikke i sinde at lade medlemmerne arbejde mere uden overtidsbetaling. Og når præsterne løber tør for teologiske argumenter, forlyder det, at det er vigtigt for sammenhængskraften, at vi allesammen skal kunne regne med, at på visse helligdage har vi allesammen fri samtidig. Bortset altså fra bus- og togførere samt f.eks. hospitals og restaurationspersonale med mange flere, men de er jo nok vant til det.

Det mærkelige ved regeringens inderlige ønske om at øge danskerne arbejdsindsats igennem nedlæggelse af et par indarbejdede såkaldte helligdage er sådan set, hvorfor den igen vælger at profilere sig på en oplagt tabersag? Hvem har bedt den om det, bortset fra nogle teoretiserende djøf'ere i Helle Thornings og Margrete Vestagers nærmeste bekendtskabskreds?

Vi er i hvert fald nok mange, der ikke helt forstår, hvordan det kan afhjælpe den alt for høje arbejdsløshed og den alt for lave konkurrenceevne, at de, der allerede er i arbejde, fra i overmorgen skal arbejde endnu mere til overenskomstmæssig løn? Vil det ikke bare give endnu flere arbejdsløse og større udgifter for staten?

Jo, men den demografiske udvikling gør det uundgåeligt, at der 'om nogle år' er flere pensionister end arbejdende her i landet, lyder argumentationen. Jamen, hvorfor så ikke stille os i udsigt, at I vil gribe ind, når demografien giver os mangel på arbejdskraft - i stedet for at gøre det allerede nu?

Kunne man da ikke med fordel vente med sådanne tiltag til den situation, at eksporterhvervene og servicesektoren har ordrer, som ikke kan effektueres, fordi ingen søger jobbene? Først da giver det vel mening at bede os om at arbejdere mere.

Nu bruger regeringen så igen en masse krudt på at forhandle en ny 'betalingsring', som så også må skrottes på grund af manglende, rettidig omhu med argumenterne for dens gennemførelse. Al den energi, som bruges herpå, burde kunne anvendes på mere værdige sager. Der er såmænd nok at tage fat på! Rrrrr! Petersen, overingeniør

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg mener principielt at man burde arbejde hen imod en tilstand, hvor samtlige helligdage konverteres til fridage. Derved kan man helt overlade planlægningen af, hvor disse fridage skal placeres, til en diskussion mellem arbejdsgiver og ansat.

Samtidig vil det tilgodese de danskere, der har andre helligdage end de kristne.

 • 0
 • 0

Jamen, hvorfor så ikke stille os i udsigt, at I vil gribe ind, når demografien giver os mangel på arbejdskraft – i stedet for at gøre det allerede nu?

næh, dén går ikke Granberg!: Til den tid vil det jo være arbejds[b]tagerne[/b], der kører klatten! :)

 • 0
 • 0

@HHH

Jeg tvivler, fordi at flertallet vil få deres indtægt fra det offentlige og det flertal vil stemme sig til en større andel af kagen, dvs den kage som de privatansatte skaber.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Helt enig med overingeniøren - Rettidig omhu er at gribe ind netop når skuden vender - det er gift for både velfærd og økonomi at gribe ind NU. Vi har netop en situation som ligner noget vi har oplevet tidligere: Da indførte man efterløn, orlovsordninger og nedsatte arbejdstiden. Hvis man endelig er så ivrige efter at foregribe begivenhederne - kunne man jo gøre dagpengeperiodens længde og antallet af feriedage afhængige af ledighedsprocenten - ligesom man har gjort pensionsalderen afhængig af den GENNEMSNITLIGE levealder. NB Det er bedre at justere på feriedagene - individuelle fridage - dels fordi mange arrangementer finder plads på de fælles fridage - dels ahr jeg oplevet, at mange endnu ikke har fundet noget fornuftigt at bruge 6. ferieuge til. Både på min arbjedsplads og hos mange af dem, vi samarbejder med, er der slemt mandefald i april. Demografien er meget værre i de fleste andre lande (især Tyskland og Italien) og vi er et af de lande med flest ydede arbejdstimer pr. 1000 voksne. Hvis vi skal arbejde mere er der noget galt: Så må vi altså arbejde meget ringere end de andre!

 • 0
 • 0

Jeg tvivler, fordi at flertallet vil få deres indtægt fra det offentlige og det flertal vil stemme sig til en større andel af kagen..

 • jeg [b]tror[/b] faktisk, vi mener det samme, Troels!?

Beklager iøvrigt, der kom til at stå 'Utpoi' - 'Utopi' var faktisk meningen! :)

 • 0
 • 0

"'Utopi' var faktisk meningen! :)" - jamen så er vi alle rolige ;-)

Jeg skrev selv i en anden tråd: "Tåbeligt blo[b]k[/b]indlæg" og der var ingen der brokkede sig...

 • 0
 • 0

"Tåbeligt blokindlæg" og der var ingen der brokkede sig...

 • vi [b]er[/b] jo høflige! :) (samt udstyret med god intuition).
 • 0
 • 0

@HHH

Jeg tvivler, fordi at flertallet vil få deres indtægt fra det offentlige og det flertal vil stemme sig til en større andel af kagen, dvs den kage som de privatansatte skaber.

Vh Troels

Nu er det jo en meget lille del af de private der er med til at skabe den kage som alle, både offentligt ansatte og privat ansatte, forsøger at få del i... Faktisk vil jeg mene at der er flere offentligt ansatte der er med til at skabe kagen, end der er private ansatte...

 • 0
 • 0

Faktisk vil jeg mene at der er flere offentligt ansatte der er med til at skabe kagen, end der er private ansatte...

Der er også nogle, der tror fjolletobak er livet og uskadeligt, tror på nisser er årsagen til vi holder jul, eller trofast messer hvad 'nogle' andre prædiker ;-)

 • 0
 • 0

[quote]Faktisk vil jeg mene at der er flere offentligt ansatte der er med til at skabe kagen, end der er private ansatte...

Der er også nogle, der tror fjolletobak er livet og uskadeligt, tror på nisser er årsagen til vi holder jul, eller trofast messer hvad 'nogle' andre prædiker ;-)[/quote]

Ja desværre er det svært at overbevise folk om hvad der er rigtigt når først en løgn er bygget op :) Bare det at få en forklaring på hvorfor en kassedame i Fakta er vigtigere for nationaløkonomien, end den lærer der underviser fremtidens iværksættere...

 • 0
 • 0

...dvs den kage som de privatansatte skaber.

Altså den kage, som de privatansatte ikke gider bage, men gerne vil have et stort stykke af alligevel.

 • 0
 • 0

Politikerne har fuldstændig misforstået deres hovedopgave, nemlig at udvide abejdsPLADSudbuddet i den private sektor. Når det begynder at folde sig ud, skal arbejdsKRAFTudbuddet nok komme helt af sig selv.

 • 0
 • 0

Nu ved jeg ikke hvilke helligdage der er tale om at sløjfe, bortset fra at Kr. Himmelfarts dag er nævnt. Nu rammer det ikke mig så meget, da jeg arbejder for et Norsk/Lithauisk firma der ikke har de samme fridage. Så jeg holder fri hvis det passer mig og arbejder hvis det passer mig (arbejder hjemme). Men nu f.eks. min kone, der arbejder på en fabrik: 1. maj skulle de have haft fri, men de byttede til torsdag før St. Bededag, så de fik en lang weekend i stedet for. Og Kr. Himmelfartsdag arbejdede de og holdt fri fredag i stedet for. Nu er der måske mange der holder fri både Kr. Himmelfartsdag og om fredagen. Så hvis man skulle noget kunne man måske flytte Kr. Himmelfartsdag til om fredagen...

 • 0
 • 0

Som er fremherskende hos disse "teoretiske" DJØF'er. Der har nemlig udbredt sig det dogme at når udbudet af arbejdskraft stiger så stiger antallet af arbejdspladser. Dette forekommer dog mig at være i modstrid med den såkaldte lov om udbud og efterspørgsel hvor det er efterspørgslen, der driver udbuddet og ikke omvendt.

Men mon ikke dette dogme snart står for valg nu hvor DJØF-fagene også oplever stor arbejdsløshed blandt dimmitenderne?

 • 0
 • 0

Jeg mener principielt at man burde arbejde hen imod en tilstand, hvor samtlige helligdage konverteres til fridage. Derved kan man helt overlade planlægningen af, hvor disse fridage skal placeres, til en diskussion mellem arbejdsgiver og ansat.

Samtidig vil det tilgodese de danskere, der har andre helligdage end de kristne.

Har du børn? Det fine ved helligdagene er at man ved hvornår børnene har fri fra skole, med din plan vil det blive et helvede at planlægge og der vil altid mangle børn i klasserne.

 • 0
 • 0

Som er fremherskende hos disse "teoretiske" DJØF'er. Der har nemlig udbredt sig det dogme at når udbudet af arbejdskraft stiger så stiger antallet af arbejdspladser. Dette forekommer dog mig at være i modstrid med den såkaldte lov om udbud og efterspørgsel hvor det er efterspørgslen, der driver udbuddet og ikke omvendt.

Men mon ikke dette dogme snart står for valg nu hvor DJØF-fagene også oplever stor arbejdsløshed blandt dimmitenderne?

Ideen stammer fra den såkaldte DREAM model, det fine ved den model er at den overhoved ikke kalkulerer med at der findes arbejdsløshed. Sådan kan man jo komme rundt om mange problemer. Der findes ingen empiri der underbygger modellen, men det plejer jo ikke at afskrække politikere.

 • 0
 • 0

Jeg er enig i at vi ikke skal slagte helligdagene.

Hvis vi skal løse danmarks problem, bliver vi nød til at arbejde længere hver uge. Lad os sætte arbejdstiden pr. uge op til 39 timer og fjern den firmabetalte frokost for statsansatte.

På den måde giver vi vores eksporterhverv en lavere stykpris, og dermed forhåbentlig mere omsætning/indtjening og dermed sikring af vores velfærd.

Hvis det er Helles store overbevisning, så lad os da sløjfe 1. maj og grundlovsdag også. Det er jo ikke alle der har fri 1. maj

 • 0
 • 0

Der har nemlig udbredt sig det dogme at når udbudet af arbejdskraft stiger så stiger antallet af arbejdspladser.

Ja, men det forudsætter, at det ekstra udbud af arbejdskraft skal indgå i arbejdsløsheden, hvorefter lønniveauet vil falde (nogle vil finde det smart at gå til en lavere løn) hvorefter der vil blive oprettet flere arbejdspladser - fordi de nu er billigere og dermed mere konkurrencedygtige.

...men det taler vi ikke om, vel.

 • 0
 • 0

Hvis vi skal løse danmarks problem, bliver vi nød til at arbejde længere hver uge. Lad os sætte arbejdstiden pr. uge op til 39 timer og fjern den firmabetalte frokost for statsansatte.

Den kamp havde vi op til valget... Skulle vi arbejde flere timer om ugen eller skulle vi afskaffe efterlønnen... Desværre valgte befolkningen at afskaffe efterlønnen. Der var ikke opbakning for at hæve arbejdstiden...

Desværre frigiver den reform ikke så meget arbejdskraft som en time om ugen ville have givet, så nu må den nye regering kæmpe med en reform som ikke har givet den nødvendige forøgelse af arbejdsstyrken, men som befolkningen var blevet lovet at være svaret på alle problemer...

To helligdage om året (eller to færre feriedage) vil give 14-15 timers mere arbejde om året og svare meget godt til forskellen på 45 timer, som en time om ugen ville give og 30 timer, som afskaffelse af efterlønnen højest vil give... Så vi kan takke vores eget valg for at der nu skal andre ting i spil...

 • 0
 • 0

Rent fritidsmæssigt foretrækker jeg helligdage. Det er lettere at skulle arrangere sammenkomster, arrangementer etc på en helligdag end at skulle koordinere x personer til at holde en feriedag på samme dato.

Og endnu mere besværligt, hvis der er involveret skolebørn.

Leif

 • 0
 • 0

Politikerne har fuldstændig misforstået deres hovedopgave..

Ja desværre, men hvad kan man forvente fra personer, der i næsten hele tilværelsen har levet i en institution, hvortil andre har betalt gildet (børnehave -> skole -> uddannelse -> kvasioffentlige eller politiske foreninger -> valgt politiker).

Hvor mange i den nuværende regering på tinge, har selv søgt og magtet en stilling i 3-5 år i den private sektor ?

 • 0
 • 0

Forslaget om at afskaffe Krf. hf. dag må være opstået ud fra en forestilling om, at det er gratis at forvandle en fridag til en produktionsdag. Intet er mere forkert. For vi er jo ikke maskiner, der bare står og ruster medens timerne går. Jeg vil vove den påstand, at værdien af disse fridage (torsdag og fredag) skal måles i milliarder for det danske samfund. Selv bare det, at folk sidder i deres have og samler kræfter efter en lang mørk vinter, eller holder en familiefest giver øget energi og lyst til at tage fat, når mandagen kommer. Men derud over er der de, der bruger fridagen på at udføre reparationer, bygge nyt eller lave andre projekter, der har en værdi, der direkte kan gøres op i kr. og øre og som er en gevinst for samfundet.

Hvis man vil have et øget arbejdsudbud skal man bare gøre det mere tillokkende at arbejde, og mindre tillokkende ikke at gøre det. Og det er bedre, at et flertal arbejder, end at et mindretal arbejder mere.

 • 0
 • 0

Hvis man vil have et øget arbejdsudbud skal man bare gøre det mere tillokkende at arbejde, og mindre tillokkende ikke at gøre det. Og det er bedre, at et flertal arbejder, end at et mindretal arbejder mere.

Mit forslag hedder nyt navn til arbejdsmarkedsbidraget så jeg og andre dagpengemodtagere/pensionister og de på understøttelse også betaler den.. -Eftersom ½ af befolkningen er på overførsel er det ret mange der pludselig skal have lidt mindre.. -de lavest lønnede job bliver pludselig lidt mere interesante..

 • 0
 • 0

men er der ikke en venlig sjæl der vil forklare mig hvorfor en udvidelse af arbejdstiden vil være godt ?

Offentligt ansatte vil sikkert kræve kompensation for den yderligere tid, så enten skal skatter sættes op eller folk fyres.

Det samme for private - da det er let at hyre/fyre her i landet, så er firmaer typisk ret veltrimmede, så en time ekstra pr mand pr uge vil medføre at en stakkel skal fyres for hver 37 mand ansat.

Jo, hvis antallet af arbejdsløse var ekstremt lavt, så ville det give mening, men det er jo lissom ikke rigtig tilfældet i en overskuelig fremtid.

Nogen der kan hjælpe mig ?

M

 • 0
 • 0

En forøgelse af arbejdstiden er en effektivisering i forhold til det administrative arbejde (som jo ikke bidrager til produktionen) og derved forbedres virksomhedens (offentlig som privat) konkurenceevne. Flere timer til hver enkelt medarbejder medføre ikke flere timer til lønkontoret og alle de andre der serviserer dem der arbejder i produktionen...

Samtidig består langt de fleste virksomheder i DK af under 20 ansatte og det vil derfor ikke være muligt at fyrer 1/37 med mindre at enkelte medarbejdere accepterer at gå på deltid. Dette gør at virksomheden helt naturligt vil arbejde for at skaffe flere ordre hjem så medarbejderne udnyttes den ekstra tid de er på jobbet. Igen medføre dette en effektivisering. Og der sker ikke noget ved at virksomhederne tvinges til at effektiviserer i stedet for altid at pive over at deres konkurenceevne ikke sikres af staten...

Det vil ligeledes ikke betyde det helt store at virksomheden skal udbetale f.eks. en times mere løn til hver medarbejder om ugen. Da man jo må formode at de pågældende medarbejdere allerede i dag tjener nok til deres timeløn og øvrige udgifter og at der stadig er til fortjeneste til ejerne. Den ekstre times arbejde vil ligeledes medføre en forøget produktion.

Vi ser ind i en fremtid hvor der er store årgange der forlader arbejdsmarked og små årgange der tilgår. Dette betyder at vi kommer til at mangle arbejdskraft hvis det nuværende antal arbejdspladser bevares. Da mængden af arbejde ikke er konstant og der altid vil være en udvikling, vil jeg personligt foretrække at arbjdstiden ikke er låst på et magisk tal som f.eks. 37 (hvorfor er det lige at 37 timer om ugen er det eneste rigtige vi kan og bør arbejde?) men istedet er en variabel værdi fra 35-40 alt efter arbejdsbelastning i den pågældende periode...

 • 0
 • 0

Jeg mener principielt at man burde arbejde hen imod en tilstand, hvor samtlige helligdage konverteres til fridage. Derved kan man helt overlade planlægningen af, hvor disse fridage skal placeres, til en diskussion mellem arbejdsgiver og ansat.

Samtidig vil det tilgodese de danskere, der har andre helligdage end de kristne.

Lige præcis! Så behøver vi ikke deaktivere hele landet i dagevis og af årsager de fleste ikke aner noget om.

Dem som absolut vil have fri i påsken kan så holde fri i påsken. Og vi andre kan holde fri når det passer os.

 • 0
 • 0

[quote]Jeg mener principielt at man burde arbejde hen imod en tilstand, hvor samtlige helligdage konverteres til fridage. Derved kan man helt overlade planlægningen af, hvor disse fridage skal placeres, til en diskussion mellem arbejdsgiver og ansat.

Samtidig vil det tilgodese de danskere, der har andre helligdage end de kristne.

Har du børn? Det fine ved helligdagene er at man ved hvornår børnene har fri fra skole, med din plan vil det blive et helvede at planlægge og der vil altid mangle børn i klasserne.[/quote]

Det ved jeg stadigvæk, selv om helligdagene bliver konverteret til ferie: De har fri i weekenden. Og i sommerferien. Plus de andre ferier. Børnenes "helligdage" skal ikke konverteres til ekstra ferie, det har de nok af. Næh, de skal konverteres til flere skoledage.

 • 0
 • 0

Et gennemsnitsår indeholder 365/75 = 261 arbejdsdage. Herfra går 30 dage til ferie og ferie fridage, rest 261 arbejdsdage. Herfra går yderligerede tre "helligdage", Bededag, Kr himmelfart og 1. maj. ALTSÅ: 228 arbejdsdage, som øges med 3, svarende til 3/228100 % = 1.3 %. Os, der beskæftiger sig med planlægning i praksis ved, at INTET arbejde, der involverer mennesker, kan planlægges med en tidsmæssig nøjagtighed på 1.3 %. Det kan kun "skrivebordsekvilibrister".

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke forstå, hvorfor staten skal diktere, hvornår jeg holder mine feriedage - generelt har de alt for meget magt over min ferie generelt.

Lad os få lov til selv at bestemme fra a-å. For hver arbejdstime arbejdet, skal jeg have muligheden for at holde de x antal minutter fri, som jeg har sparet ferie op. I praksis når man når en ½ fridag - men det siger sig selv...

Fjern overflødige og dessideret ligegyldige helligdage, og lad fabrikkerne køre videre på fuld tryk - 1.3% mere produktion om året (tallet hentet i forrige indlæg) må da være positivt for DKs økonomi. Der bliver ikke nødvendigvis skabt flere arbejdspladser (nogen bør der komme) - men vi får mere frihed til at bestemme, hvornår vi holder fri (og får så samtidig måske lidt travlere på jobbet). Personligt sidder jeg alligevel 40-45 timer om ugen, så jeg får sygt hovedpine af folk, der brokker sig over deres 37.5 timers uge. Hvis arbejdet kan klares i højsæson ugerne Juli og August, så kan det også klares alle andre uger i året (med en eller to der holder fri). Personligt - uden børn - rejser jeg altid uden for sæsonen, og har derfor æren af at sidde med det hele stort set alene i hårde uger. Alt der ikke SKAL laves skydes, men ellers kan man snildt klare det - der sker også typisk lidt mindre på alle fronter.

Børnene får lidt flere skoledage, det kan de ikke tage skade af.

Jeg synes ikke, der er nogen særligt store argumenter for, hvorfor man ikke skulle kunne sætte dette i søen. Andet folk har "tradition" for at gøre ting i helligdage - hvor er det synd. Så må I koordinere at holde fri, eller gøre det i weekenden.

 • 0
 • 0

Os, der beskæftiger sig med planlægning i praksis ved, at INTET arbejde, der involverer mennesker, kan planlægges med en tidsmæssig nøjagtighed på 1.3 %.

Hele seancen er spin og blålys Max, der giver indtryk af handlekraft. Befolkningen ser hele 2 fridage stjæles og ikke de sølle 1.3%, der intet batter for samfundet.

Det er DJØF regneark af fineste aftapning og formålet er, at sagen bliver skudt til hjørne af en af de involverede - 'vi forsøgte', siger de. Om et 5-6 mdr. er bolden i hjørnet glemt, og andre bolde triller i arenaen :)

 • 0
 • 0

Jeg håber du har ret Finn, men jeg kan ikke lade være med at tænke på den specielle "Djøfferlogik". Ifølge den kan man opsummere de ca 4 min pr dag til et teoretisk merudbud af arbejdstimer, som er højt, mens virkeligheden er, at de 4 min "futtes" af på en kop kaffe rundt om på arbejdspladserne. EKSEMPEL 1: Hvis én kvinde kan producere 1 stk barn på 9 måneder, hvor mange kvinder skal der til for at lave et barn på én måned. DJØFFERLOGIK: 9 kvinder VIRKELIGHEDEN: Kan ikke lade sig gøre. EKSEMPEL 2: Hvis én mand kan grave en brønd til Maren i kæret på 7 dage, hvor lang til vil det tage 7 mand? DJØFFERLOGIK: 1 dag VIRKELIGHEDEN: 7 dage, da der kun kan være 1 mand ad gangen nede i hullet for at grave.

 • 0
 • 0

Jeg håber du har ret Finn, men jeg kan ikke lade være med at tænke på den specielle "Djøfferlogik". Ifølge den kan man opsummere de ca 4 min pr dag til et teoretisk merudbud af arbejdstimer, som er højt, mens virkeligheden er, at de 4 min "futtes" af på en kop kaffe...

Ja problemet er, de flytter rundt på nogle få mia. hist og pist under megen larm og ståhej (blålys og signalværdi), men der er jo småpenge ift. den totale Fi.lov. og der er da meget større usikkerheder på mange andre poster, som ingen taler højt om, f.eks...

 • indtægter fra de massive pensionsopsparinger kan svinge +/- 20-30 mia.
 • indtægter ifm. forbrug (moms) også pt.følsom og svinger xx mia.
 • indtægter fra kulbrintebeskatning (olie/gas nordsøen) meget svingende
 • 0
 • 0

.........Enhedslisten til at være en trussel mod Venstre for få dem til at acceptere kameler der vil blive serveret med Enhedslistens hjælp hvis Venstre siger NEJ. Er man nødt til spinne med nogle, for Enhedslistens vælgere "store" tal, der afleder disses opmærksomhed fra de virkelige spøgelser, så de netop eklærer sig klare til at stemme for regeringens forslag.

Til de lidt naive arbejdsnarkomaner der tror at det væsentligste her i livet er at arbejde sig ihjel, ikke er klare over at helligdagene er fridage der er arbejdsmarkedet uvedkommende. For søndagene kunne så være det næste der blev sløjfet....da de jo også er helligdage.....og med 52 ekstra arbejdsdage....sikke rige vi kunne blive......det er konen med æggene kalkulationer.

 • 0
 • 0

Det er meget forstemmende at se, hvordan de europæiske socialdemokratiske partiet overtages af politikere, som aldrig har sat deres ben på en almindelig arbejdsplads indenfor håndværk eller industri.

Mennesker som benytter en bedstefar eller oldefar som legitimation, for at fortælle arbejderskabet indenfor partierne, at de er særlig kvalificeret at repræsentere dem. Ingen har vel svigtet så meget i realiteten som disse erhvervsfremmede figurer fra studenterbevægelserne.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten