blog logo bloglogo tegnebloggen

En vind-vind situation

Langelandsbroen smuldrer mest, og noget må gøres, bl.a. har vindmøllefabrikken Vestas hårdt brug for den gamle bro. Her på skitsen kan du se mit forslag til at ordne den sag. Langelandsbroen kan med Vestas hjælp blive energi-neutral og med en lille broafgift vil hele projektet hurtigt være financieret, til glæde for både fastboende og landliggere på den lange ø.

Illustration: Lars Refn

Lad mig her citere en civilingeniør, et ondsindet rygte i tegneserien Boris på eventyr, havde ladet de dengang nybyggede Farøbroer smuldre: " ... broerne er verdenskendte som eksempel på velblandet beton. Garanteret umuligt at få til at smuldre. Den danske bygningsingeniørstand står og falder med disse bropiller," udtalte Henrik Stray Jørgensen, Byggeteknisk Højskole i 1987.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvordan går det med at (gen)finde opskriften på den beton, der blev brugt ved konstruktionen af de mange bunkers til den tyske Atlantvold, der stadig pryder den jyske vestkyst. De blev som bekendt bygget af danske entreprenører, og fremstår i dag næsten som nye :-)

  • 0
  • 0

Det er en myte, at der er noget særligt spændende betonteknologisk ved de tyske bunkers.

For det første er der ganske mange, der er endog meget smuldrede (Oddesund mv) og for det andet er selv de bedste slet ikke i perfekt stand, hvilket en badetur kan overbevise om.

Men rigtigt er det, at der er god beton i mange anlæg. De blev oprindeligt bygget efter tyske opskrifter med tyske delmaterialer, men i takt med, at transportkapaciteten skulle bruges til andet end grus, ønskede man fra tysk side brug af danske materialer.

Det blev så dansk cement (god kvalitet) og de lokale grusmaterialer.

Ude ved Vesterhavet var materialerne gode dengang - og er det endnu - men i dag må de ikke anvendes af hensyn til nedbrydningen af kysten og almindelige naturbeskyttelsesforhold. Det er granit og flintesten, der er slebet runde og alt det bløde er slidt væk.

Inde i Limfjorden var de lokale materialer dårlige - og er det stadig - hvorfor bunkersanlæggene her er endog meget forvitrede og fyldt med revner.

Så intet mærkeligt her.

De heraf følgende regler for god beton (god cement, gode sten, ikke for meget vand) står entydigt i den nugældende danske materialestandard for beton DS 2426 - så det er også på plads.

Jeg medgiver dog, at der i specielt 1970erne var mange, der sløsede med betonkvaliteten, hvorfor der også i 1983 blev nedsat et udvalg undet ATV til at løse problemet.

Et resultat af dette arbejde blev Basisbetonbeskrivelsen, der fra 1986 blev obligatorisk for statens byggerier, og som senere blev til DS481 og nu DS 2426.

Jeg uddyber gerne detaljer - herunder hvordan tyskerne fik danske entreprenører til at bygge for sig.

Christian

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten