close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.
ATV bloggen

En dansk teknologipagt er ”det nye sort”

I sidste uge var jeg til Produktionens Dag – et glimrende arrangement, om DI og CO-Industri havde arrangeret sammen, og som satte fokus på de meget store udfordringer, Danmark står over for. Et af hovedproblemerne kan beskrives meget kort: Vi uddanner for få ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og faglærte med teknisk uddannelse. De senere år er det gået fremad med at få flere unge til at vælge ingeniøruddannelserne, men stigningen er slet ikke stor nok til at efterkomme det forventede behov jf. Engineer the Futures fremskrivning fra 2015. Der er i de kommende år en del, der forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension samtidig med, at virksomhederne forventer at skulle bruge flere ingeniører.

Endnu værre ser det ud med faglærte fra flere af de tekniske uddannelser. Her viser fremskrivninger fra DI, at vi vil komme til at mangle 44.000 faglærte, heraf 30.000 faglærte alene inden for det tekniske område. Det er en bombe under danske virksomheder, der i høj grad er baseret på medarbejdernes viden. Det er dermed en direkte trussel mod vores velstand og velfærd. Og truslen er ikke bare fremtidsmusik baseret på usikre fremskrivninger.

Da vi for nyligt spurgte ATV’s medlemmer i den årlige undersøgelse Akademihøringen om deres erfaringer med rekruttering af nye medarbejdere, fik vi et alarmerende svar: Tre ud af fire ATV-medlemmer har oplevet problemer med at ansætte nye kandidater med de rigtige kvalifikationer. De fleste af ATV’s medlemmer er ledere i teknologivirksomheder eller i landets førende forskningsmiljøer – de er med andre ord de primære aftagere fra de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Billedet bliver endnu mere grelt, når man inddrager de digitale uddannelser. ATV’s Digitale Vismænd pegede i et debatindlæg i Berlingske for nyligt på, at vi i Danmark kommer til at mangle 6.000 højtkvalificerede IT-ingeniører og dataloger.

Det er alle disse urovækkende kendsgerninger, der har fået ATV til at gå sammen med IDA, DI og Dansk Metal om at foreslå regeringen en Teknologipagt. Det sker med inspiration fra Holland, og formålet er gennem en koordineret og forpligtende indsats at sikre, at vi får uddannet den arbejdskraft, erhvervslivet mangler. På Produktionens Dag kvitterede statsminister Lars Løkke Rasmussen for det brev, vi fire organisationer har sendt om en teknologipagt. Han har bedt erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen om at indkalde organisationerne til et møde efter sommerferien, hvor også uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og undervisningsminister Ellen Trane Nørby vil deltage.

Pagten skal skabe fokus i de politiske prioriteringer. Vi beder altså ikke om flere penge, men derimod om at få skabt en klar retning hen imod et Danmark baseret på teknologiudvikling.

Allerede i dag er der utallige initiativer, der på den ene eller anden måde tager fat på dele af problemstillingerne. Et godt gæt er, at der i Danmark er omkring 500 forskellige initiativer, men ofte foregår de i spredt fægtning og uden en grundig evaluering af effekten.

Med en pagt – en fælles forståelse og gensidig forpligtelse – tror jeg, at vi kan løfte opgaven. For vi skal have løst udfordringen med de unges uddannelsesvalg. Det starter allerede i folkeskolen, hvor der fortsat er mangel på lærere med undervisningskompetence (linjefag) i naturfagene, og hvor mange børn ikke bliver motiveret til at vælge teknat-uddannelserne. Det fortsætter i gymnasiet, hvor gymnasiereformen forhåbentlig kan gøre en forskel. Færre skal i gymnasiet, og de, der går efter studenterhuen, skal motiveres til at vælge en naturfaglig linje.

Teknologipagten handler med andre ord om at få regering, folketing, centraladministrationen, regioner og kommuner, organisationer, virksomheder og forskningsmiljøer til sammen at arbejde efter et fælles mål. Det er en opgave, som ikke kan løses gennem forsknings- og uddannelsespolitikken alene. Der må ses bredere, og områder som beskæftigelsespolitik og erhvervspolitik skal indtænkes.

Jeg synes, at statsministerens invitation til rundbordsmøde er den bedst tænkelige start for Teknologipagten. Den giver os chancen for at skabe politisk opmærksomhed om problemerne og komme med konkrete løsningsforslag. Derefter forestår den meget store opgave at få flere til at købe ind på forslaget om pagten. Det er en kamp, vi ikke har råd til at tabe.

Lia Leffland
er akademidirektør i ATV. Hun skriver om de store samfundsudfordringer og hvordan teknologi, naturvidenskab og teknisk videnskab kan bistå med løsninger, og spørger, hvilke rammer giver vi innovation, forskning, vidensspredning, produktionserhverv og uddannelser i Danmark.