phloggen

Elmålere og gasdimser

Forleden dag var der en nyhed i den lokale "Ko & Staldtidende" om at vores lokale elselskab experimenterer med fjernaflæsning af elmålere.

Fjernaflæsning er som en drøm for elselskaberne, elmåleren siger selv hvad den har set rende forbi, ikke noget pladder med aflæsningskort og folk der ikke er hjemme eller folk der aflæser vandmåleren istedet.

Hvis fjernaflæsning bliver udbredt, så betyder det i realiteten at folk aldrig kommer til at kigge på deres elmåler, for den sags skyld kunne man sådan set spare displayet helt væk.

Det lyder sådan set meget intelligent, men man overser lige den psykologiske effekt i at far aflæser måleren, laver lidt hurtig hovedregning og siger "nu

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fjernaflæsning har de da brugt i Schweiz så længe jeg kan huske, dvs. mere end 20 år.   I øvrigt tror jeg ikke, at det primært er måleraflæsningen, der giver det primære feedback med hensyn til forbrug, snarere kronebeløbet på regningen.   Mvh Erik

 • 0
 • 0

Foreligger der noget om, hvor ofte aflæsningen skal ske. Løbende eller kun ved regningsudsendelse?

Hvis aflæsningen bliver nogenlunde løbende og resultatet også løbende kan hentes hjem af forbrugeren, så må det være stort set lige så godt som egenaflæsning (taget teknologiens forhåbentlige stabilitet og den ringe databelastning i nettet i betragtning). Dit dystre "klonk" (eller grafikken og evt. automatisk alarm, som jeg ville foretrække) kunne  så hjemmeprogrammeres og/eller relateres til aktive forbrugere (personer og udstyr). El-selskabet kunne tilbyde en specificeret forbrugsoversigt (f.eks. i tarifklasser, når det indføres) i stil med det nogle mobiltlf-selskaber tilbyder månedligt som liste og grafik.

Måske er problematikken lidt i stil med den Elektroniske Patient-Journal (EPJ): Man skal huske at kunden/patienten (ikke kun "storebror") skal have fuld og let adgang til data!   Thomas Bernth

 • 0
 • 0

Det kunne være interessant hvis man indførte automatisk aflæsning (fjernaflæsning) eksempelvis hver dag og så mulighed for at man som forbruger kan få disse målinger gjort tilgængelig. Eksempelvis gider jeg ikke rende rundt og aflæse vand/varme/el hver dag, men hvis jeg hurtigt lige kunne få dem gjort tilgængelig, så ville det være meget nemmere, og sikkert også gøre at man sparer lidt på energien. Når først dataopsamlingen er udført kunne man eksempelvis nemt lave et advarselssystem således at man får tilsendt en mail eller lign. hvis forbruget stiger over et angivet loft. Da familiers forbrug ofte ikke kan sammenlignes direkte så vil det naturligvis skulle være individuelt hvornår man vil have disse advarsler. Thomas 

 • 0
 • 0

Der er selvfølgeligt en fare for at energiforbruget bliver usynligt. Men der er også mulighed for at informationerne bliver virkeligt meget bedere. Jeg bor i et NESA område, hvor jeg kan få en grafisk præsentation på nettet, over mit forbrug. Jeg kan envidere sammenligne det med normale forbrugere oa. lir. Eneste problem er at jeg ikke gider aflæse min måler og indtaste resultatet mere en et par gange om året. Så opløsninger er ikke særlig god.   Det er vel altid svært at overlade "hands on" oplevelsen til noget teknik man ikke har kontrol med. Det gælder vel også for teknik nørder, når de for en sjælden gangs skyld er i den modtagende ende.   Simon Rigét      

 • 0
 • 0

Der er et forhold ved fjernaflæsning som bekymrer mig en del: Ved telefonvæsenet har man benyttet fjernaflæsning i mange år (altid), og der har jo været en del sager, hvor der har været disput om denne aflæsnings rigtighed. TDC m.fl. plejer at løbe af med sejren, men et lokalt display, som giver mulighed for selv at følge med i registreringen vil jo i hvert fald give et mere nuanceret grundlag til at bedømme sagen. Teleselskaberne tilbød det i hvert fald i sin tid at man kunne få en medløstæller. Nuværende elmålere har jo denne "medløbstæller" og det syntes jeg man skal bevare. Men nu har jeg måske givet elselskaberne en ide til en fremtidig betalbar service? Det var ikke meningen

 • 0
 • 0

Hvis man kigger på hvor mange sager der egentlig har været omkring fejl-fakturering hos TDC er det måske ikke den største frygt, omend jeg kan godt se problemet. Men har det mon ikke i mange tilfælde været pga. enten nogen har 'hacket' sig ind på telefonlinien. Gad vide hvor mange tilfælde de har for tiden?

Det vil da helt klart være en fordel at have medløbstælleren siddende hos forbrugeren således at man kunne kontrollere det. Men hvor mange vil egentlig bruge det? Måske vil man kontrollere det den ene gang om året når man får en opgørelse.   Jeg syntes det kunne være rart at have mulighed for automatisk (daglig) aflæsning af vand, fjernvarme og el. Min vandmåler er rent mekanisk, så der ville skulle laves noget genkendelse af selve tallene eller viserne (suppleret med måske IR belysning). Fjernvarmemåleren burde være nemmere. Har kigget lidt på den og det ser ud til at der er support for at man kan udtrække info fra den via IR (det er en Kamstrup måler). Elmåleren er lidt mere tricky i og med at den sidder på den udvendige side af min mur, så der vil skulle laves noget kreativ kabelføring eller lign. Men når jeg så heller ikke har en PC tændt hele tiden (min ADSL supportere desværre ikke hosting af egen webserver) så virker det lidt omsonst at lave noget pt. Så kunne jeg få det serveret via web on-demand, så ville det være rart ;-) Thomas 

 • 0
 • 0

Forbrugsmålerne bør som minimum have et display der viser samlet forbrug. Dertil skal være muligt, for en internet adgang, til serveren der opsamler målingerne, så man kan se det målte forbrug, samt dato for forbrugsmålingen. Måleren bør have et meget lavt strømforbrug, så der kun sjældent skiftes batterier (uA). Det er en fordel, hvis brugeren selv kan skifte batterier, og den har indbygget backup, der holder under batteriskiftet - f.eks. en backup kondensatorer, eller et genopladeligt batteri bygget ind, der kan holde dage. Man kan sende batterierne til kunden med posten automatisk, da de nok ikke får dem købt selv. Egentligt syntes jeg det trådløse og online osv. er uden grund. I stedet kunne forbruget opsamles, ved at forbrugeren selvaflæser displayet og telefonerer ind. Der kan være nogen sikkerhedscifre, således brugeren ikke har mulighed for forkert aflæsning. I princippet kan måleren bare "steppe" et antal (milli) enheder over, således de sidste indeholder sikkerhedscifrene, uden måleren viser for meget. Sikkerhedscifrene kan være individuelt for måleren, og dermed også sikre målere og aflæsninger ikke kopieres, og ombyttes. Jeg kan ikke se man behøver en måleraflæser, så længe kunden bare aflæser korrekt - og ellers får man besked om, at det nu er nødvendigt med kontrolaflæsning. Kunder der aflæser korrekt, vil aldrig få kontrol tjek.

 • 0
 • 0

Med næsen dybt begravet i elselskabernes fjernaflæsning af målerne, vil jeg da godt give mit besyv med. Selvaflæsning eller andre krav til kunderne, der stiller krav om, at kunden ved hvor måleren er, om man aflæser fra højre mod venstre eller omvendt, om de røde tal skal med eller ej; krav om at de overhovedet opdager, at de har fået et brev om selvaflæsning eller husker, hvor de lagde det, er problematiske. Ikke alle kunder er - undskyld mig - lige ædru, intelligente eller ustressede til, at vi som selskab, der skal have pengene ind, kan løbe an på deres hjælp. Derudover kan vi heller ikke nødvendigvis stole på, at de indberetter det rigtige forbrug - nogle vil nok vælge at indberette en lavere tællerstand for således at kunne få en federe ferie eller flere bajere. Blandt andet derfor - men også aht. flytteaflæsninger - er vi nødt til at sende vores aflæsere rundt periodisk (pt. hvert andet år til 50.000 målere). Og det siger sig selv, at skal man HVERT ÅR aflæse mindst 25.000 målere hos folk, der jo tillader sig ikke altid at være hjemme, så er det endog rigtig dyrt. Ved fjernaflæsning opnår man flere fordele:

vi behøver ikke betale aflæsere for at køre rundt og forstyrre folk, da aflæsningen automatisk tikker ind. man får muligheden for fremtidigt at afregne kunden efter forskellige takster - f.eks. billig el om natten til vaskemaskinen. vi kan give en bedre rådgivning omkring elforbruget over for kunden.

Samme forhold gælder de andre forbrugsarter - vand, varme og gas.   Mht. frygten for at elselskaberne nu kan udskrive vilkårlige regninger, så gælder for elmåleren endog meget vidtrækkende krav om periodisk kontrol af den enkelte målertype og kassation, hvis ikke målenøjagtigheden er stor nok. Så uanset, om målerens display skulle fjernes - det gør det nok ikke - så er tælleværket underlagt strenge krav. Og så er der den med kundens indsigt i - og indsats for begrænsning af - eget forbrug. Jeg vil umiddelbart tro, at der er langt mellem folk, der som dig, hr. Kamp, sender børnene ned for at læse måleren af - og endog muligvis får dem til det. Derimod kunne elselskabet med fjernaflæsning hver uge sende en mail med forbrugsudviklingen holdt op mod dit tidligere forbrug og sammenholdt med andre kunder af samme type (du kan jo selv angive, om du vil sammenlignes med pensionister i lejlighed eller med andre parcelhusejere med tre teenagere). Se det tror jeg en del teenagere og mindre unger (såvel som fædre/mødre) ville finde mere tilgængeligt. Og man kunne i skolen lave 'tag den sidste måneds aflæsninger med til Teknik time' tema uger. Og så kunne man endda tilbyde en service gående på, at du får en mail eller en SMS, hvis dit vandforbrug pludselig stiger langt over normalen - og så skal du jo nok i kælderen og se.   Og ulempen -  det koster selvfølgelig at montere fjernaflæsningsudstyret i sig selv, ligesom mange gamle målere skal udskiftes med mere moderne (men lige så præcise) målere. Og de kan jo gå i stykker, så'n nogen moderne fjernaflæsningsdimser. Og så skal vi ud & reparere. Men det er jo nok ikke 50.000 hvert andet år.

 • 0
 • 0

"Derimod kunne elselskabet med fjernaflæsning hver uge sende en mail med forbrugsudviklingen holdt op mod dit tidligere forbrug og sammenholdt med andre kunder af samme type"   Jeg er ikke særlig fortrøstningsfuld, men jeg håber da dælme, at elselskabernes visioner sigter mod mere end lejlighedsvise mails.   De her aflæsninger skal da smides i en database og gøres tilgængelige på 1000 måder. RSS, rå-xml osv. giver sig selv, så kunden kan bruge sine data som han/hun lyster (nok mest han) - f.eks. ved at hente data ind i Google spreadsheets og arbejde med dem. En webapplikation, der automatisk matcher ens forbrugsprofil med andre kunder og i øvrigt tilbyder forskellige analyser (f.eks. forventet vs. faktisk forbrug) ligger også lige til højrebenet.   Kamp er altså ikke ene om det her med aflæsningerne.  Jeg gør det pt. selv, da det ikke er lykkedes mig at overbevise prototypen om det opbyggelige i sådan noget. Det afholder mig dog ikke fra at have  store forventninger til den v2.0 min kone og jeg netop har barslet med....

 • 0
 • 0

Christopher Gersbo-Møller skrev: De her aflæsninger skal da smides i en database og gøres tilgængelige på 1000 måder. RSS, rå-xml osv. giver sig selv, så kunden kan bruge sine data som han/hun lyster (nok mest han) - f.eks. ved at hente data ind i Google spreadsheets og arbejde med dem. Ja, ja - er det ikke det, jeg skriver? Du får en mail med spiselig info - den kan vel uden problemer suppleres med en vedhæftet fil med aflæsninger for den sidste måned. En webapplikation, der automatisk matcher ens forbrugsprofil med andre kunder og i øvrigt tilbyder forskellige analyser (f.eks. forventet vs. faktisk forbrug) ligger også lige til højrebenet. Hvorfor er en web applikation, hvor kunden skal agere rundt, bedre, end en mail, hvor informationerne præsenteres letfordøjeligt for kunden?

Kamp er altså ikke ene om det her med aflæsningerne.  Jeg gør det pt. selv, da det ikke er lykkedes mig at overbevise prototypen om det opbyggelige i sådan noget. Det afholder mig dog ikke fra at have  store forventninger til den v2.0 min kone og jeg netop har barslet med.... Nej, og det er helt OK. Men i et land, hvor mere og mere af madsalget foregår fra burgerbarer eller fra frostbokse med fortygget mad, er det vel ikke forkert at antage, at kunden vil have informationer om elforbrug i fordøjelig form... At vi er så er nogen, der gerne selv vil lave maden ud fra råvarer vi kan genkende, er en anden sag. Det er desværre bare ved at blive undtagelsen på mad området, og det er med sikkerhed undtagelsen på databehandlingsområdet - som det du efterlyser vel må betragtes som. Du må søge ansættelse i elforsyningsbranchen - så er der rigtig mange spændende data at lege med.

 • 0
 • 0

Fjernaflæsning er nok fremtiden - men i princippet tror jeg, at det var bedre, om forbrugerne aflæste selv, og blev deres forbrug bevidst. Hvis målerne er elektroniske, er det ikke en mulighed, for at kunderne aflæser forkert. Målerne, kan forsynes med et antal ekstra cifre (f.eks. 2 eller tre), og så vil man tydeligt kunne se, om kunden har aflæst korrekt, om de har forskubbet cifrene, om de har aflæst bagvendt, eller om de er kommet til at aflæse naboens måler. Ser vi på  udgiften, ved en elektronisk måler - og vi må antage målerne skal udskiftes - så tror jeg dog ikke, at "mobiltelefonmodulet" er det dyre. Et bluetooth modul, er nok hellerikke specielt dyr. Det, som koster, er måleelektronik, den mekaniske udførsel, og ikke mindst arbejdet med at udskifte de gamle målere. Dette arbejde, kan nemt koste flere tusind kroner, og være langt dyere, end alverdens mobiltelefoner og bluetooth enheder. Desvære kan vi ikke forvente, at kunderne har mail, eller anden adgang til Internet. Det mest realistiske, er at kunne sende en detaljeret statistik, med posten. Dem, der har adgang, vil kunne tilmelde sig at få forbruget sendt som e-mail, eller at selv logge ind, og se det på hjemmesiden. Det er ikke noget, at alle gør. Men for andre, vil de kunne se forbruget på kvartalsopgørelsen. Ved andre typer målere, er jeg i tvivl om den bedste løsning er trådløs aflæsning, eller om det er selvaflæsning. Hvis målerne udvikles i Danmark, er det sandsynligt de kan få bluetooth og kommunikere med elselskabets måler. Men jeg går ikke udfra, at de danske måleres bluetooth, er en international standard, man må forvente at alle billigere målere forsynes med. Og så vil jeg atter tro, at det simpleste er display, som folk selv aflæser, og at det forsynes med nogen sikkerhedscifre, der garenterer aflæsningen er sikker og korrekt. Det giver desuden forbrugeren kendskab til målerens placering, og mulighed for at aflæse forbruget. Jeg tror, at det er en fordel, da det fører til kunderne er opmærksomme på forbruget, og på hvordan de kan se forbruget. Måske vil de endog aflæse måleren, for at se bestemte apperaters forbrug, eller forbrug af vand/varme, per bad.

 • 0
 • 0

J M skrev: Fjernaflæsning er nok fremtiden - men i princippet tror jeg, at det var bedre, om forbrugerne aflæste selv, og blev deres forbrug bevidst. Hvis målerne er elektroniske, er det ikke en mulighed, for at kunderne aflæser forkert. Målerne, kan forsynes med et antal ekstra cifre (f.eks. 2 eller tre), og så vil man tydeligt kunne se, om kunden har aflæst korrekt, om de har forskubbet cifrene, om de har aflæst bagvendt, eller om de er kommet til at aflæse naboens måler. Ser vi på  udgiften, ved en elektronisk måler - og vi må antage målerne skal udskiftes - så tror jeg dog ikke, at "mobiltelefonmodulet" er det dyre. Et bluetooth modul, er nok hellerikke specielt dyr. Det, som koster, er måleelektronik, den mekaniske udførsel, og ikke mindst arbejdet med at udskifte de gamle målere. Dette arbejde, kan nemt koste flere tusind kroner, og være langt dyere, end alverdens mobiltelefoner og bluetooth enheder.  

How, hvis du vil have elektroniske målere med indbygget fejl-detektering i manuel aflæsning, så skal du jo alligevel udskifte målerne, så uanset hvad så vil du skulle montere nye målere (over tid) og udgiften for at montere mulighed for fjernaflæsning tror jeg, som dig, at er forholdsvis billig.  Idag er min fjernvarmemåler vist forberedt for fjernaflæsning (den er hvert fald digital rent måleteknisk) mens min vandmåler er af den gammeldags type. Min elmåler er en mix mellem elektronisk og mekanisk (aflæsningstallene er mekaniske mens selve målingen vist foregår elektronisk, der er hvert fald ingen roterende skive som i de helt gamle målere.  Desvære kan vi ikke forvente, at kunderne har mail, eller anden adgang til Internet. Det mest realistiske, er at kunne sende en detaljeret statistik, med posten. Dem, der har adgang, vil kunne tilmelde sig at få forbruget sendt som e-mail, eller at selv logge ind, og se det på hjemmesiden. Det er ikke noget, at alle gør. Men for andre, vil de kunne se forbruget på kvartalsopgørelsen.

Jamen hvorfor skal vi vælge den laveste fællesnævner? Ja, der er folk der ikke har internet eller mail, men hvorfor så udelukke den store del af befolkningen der har det? Hvorfor ikke give brugerne muligheden for selv at bestemme om de vil have et stykke papir ind af brevsprækken eller om de vil have en detaljeret beskrivelse og gode opfølgningsmuligheder via mail eller på en webside? Dem som så ikke har internet derhjemme kan jo så bare fravælge dette. Taget i betragtning af at godt 80% af de danske husstande har en eller anden form for internet, så tror jeg der er mulighed for at de fleste kunder vil syntes om at få opgørelserne elektronisk.  Ved andre typer målere, er jeg i tvivl om den bedste løsning er trådløs aflæsning, eller om det er selvaflæsning. Hvis målerne udvikles i Danmark, er det sandsynligt de kan få bluetooth og kommunikere med elselskabets måler. Men jeg går ikke udfra, at de danske måleres bluetooth, er en international standard, man må forvente at alle billigere målere forsynes med. Og så vil jeg atter tro, at det simpleste er display, som folk selv aflæser, og at det forsynes med nogen sikkerhedscifre, der garenterer aflæsningen er sikker og korrekt. Det giver desuden forbrugeren kendskab til målerens placering, og mulighed for at aflæse forbruget. Jeg tror, at det er en fordel, da det fører til kunderne er opmærksomme på forbruget, og på hvordan de kan se forbruget. Måske vil de endog aflæse måleren, for at se bestemte apperaters forbrug, eller forbrug af vand/varme, per bad. Det tvivler jeg simpelthen på de gider... Jeg ved udemærket hvor mine målere sidder, men jeg gider dælme ikke rende inde under trappen for at lave aflæsninger flere gange dagligt. Jeg gider heller ikke lave aflæsninger en gang om måneden, Der bliver lavet aflæsning når selskabet beder mig om det, og det bliver da også indrapporteret elektronisk. Jeg tvivler egentlig på at de fleste danskere gider holde øje manuelt med deres forbrug så detaljeret så det rent faktisk kan bruges til noget. Næh hvis vi istedet kunne få en detaljeret oversigt fra selskabet når vi havde lyst til at få et overblik, fx. hvis frosten virkelig bider og man vil finde ud af hvor meget ekstra varme det koster, så tror jeg det er noget forbrugerne kan overtales til. Blot fordi man manuelt har aflæst en dum måler betyder jo ikke at man også følger med i hvor meget der bliver brugt eller er blevet brugt den sidste måneds tid. Så detaljerede målinger tror jeg forbrugerne godt vil bruge, men jeg tvivler stærkt på om de rent faktisk gider rende rundt og aflæse 3-4 forskellige målere ofte nok til at danne et ordentlig overblik. Thomas 

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten