Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.
supermaterialer bloghoved

Elektroner med identitetskrise - et kig ind i fremtidens elektronik

Jeg har lavet program der beregner elektrontransport igennem grafen baseret på monte carlo beregninger af klassiske baner (bevægelsesligningen) med samt en del tilføjelser. Jeg har kigget på det man kalder "snake trajectories", som er en elegant, smuk og spændende konsekvens af elektronernes identitetsproblemer. Ligesom Alice i Eventyrland der følger kaninen til en anden verden, ankommer elektronerne til en verden, hvor op er ned, sort er hvid, og plus er minus... og de opfører sig som lyspartikler - en hvilemasse på nul, men stadig med ladning.

Her kommer først videoen og så derefter et forsøg på at forklare hvad der sker i den. Der er musik på, som du kan skrue ned (eller op) for.

Elektronerne bliver sendt ind gennem porten i nederste venstre hjørne. Farverne angiver hvor mange elektroner der har passeret gennem et bestemt område - altså strømtæthed. Magnetfeltet øges fra 0 Tesla til vistnok 1 Tesla, hvilket giver større og større krumning på elektronbanerne. Venstre side af prøven er huldoteret, og højre side er elektrondoteret - hvilket gøres i praksis med en "split gate" - en metalfilm der er delt over i midten, og har negativ spænding på venstre side og positiv spænding på højre - hvilket tiltrækker henholdsvis posititive (huller) og negative (elektroner) ladninger). Slangebanerne opstår, når elektronerne skifter til at være huller ved at passere over midterlinien, og dermed også retning af cirkelbanen.

Elektroner med identitetskrise

Elektroner i grafen har nogle seriøse issues med deres identitet. For det første tror de at de er lyspartikler. For det andet kan de veksle sig selv om til et "hul" (en manglende elektron), blot ved at passere en PN-overgang (skillelinien mellem et elektron-rigt område (N) og et elektron-fattigt område (P))

PN overgang - Nu er det jo ikke noget nyt at der både er huller og elektroner i en halvleder. En PN diode udnytter netop at både tilstedeværelsen og manglen på en elektron i forhold til det antal der "skal" være (givet ved antallet af elektroner per atom), opfører sig som partikler med modsat ladning. Et "hul" har ladningen +e, mens en elektron har ladningen -e. PN overgange er en grundpillerne i elektronik (dioder, transistorer, solceller, etc):

Semimetal - både halvleder eller metal - Materialet grafen som jo blot er kulstof atomer hægtet sammen i et hønsenetlignende gitter, er et semimetal - sådan lige på grænsen mellem at være et metal (hvor der *altid *er masser af ladningsbærere til at lede strømmen) og en halvleder, der både kan være "ON (når der ekstra mange elektroner), ON (når der ekstra mange huller) og OFF (balance). I et semimetal er der som i et metal *altid * ladningsbærere - men meget færre end i metaller. Man kan nemt skrue op og ned for koncentrationen, og endda med en gate (en kapacitorplade) - skifte mellem elektroner eller huller på et splitsekund - skifte grafen fra P til N type.

Grafen-elektroner tror de er lyspartikler - Nu kommer vi til det med identitetskrisen. Elektroner i grafen opfører sig i mange henseender som lyspartikler gør i vacuum! forholdet mellem bevægelsesmængde og energi er lineært, ligesom for fotoner (hvor energi = lysets hastighed X bevægelsesmængde). Denne specielle energi båndstruktur gør blandt andet at elektroner i grafen opfører sig som om de ikke har nogen hvilemasse - som om de var en slags fotoner! Sådan er fysik. En regel er en regel, og hvis grafens krystal- og elektronstruktur dikterer at elektronerne skal opføre sig som lyspartikler, ja, så er der ikke andet at gøre end at parere ordre. For at det ikke skal være løgn, har grafen elektroner en fast hastighed der er uafhængig af energien, en slags "lysets hastighed", der er ca. 300 gange lavere end for lys.

Grafen-elektroner passerer uhindret igennem barrierer, især hvis de høje! Elektroner kan passere igennem barrierer, og omvendt al logik går det bedre hvis barrierne er store. Hvis man laver en PN overgang (elektron doteret silicium på den ene side og hul doteret på den anden) med silicium opstår en barriere, som gør det vanskeligt for ladning at passere igennem - dette skyldes båndgabet i silicum (men er en længere historie). Sagen er at i grafen er det sådan, at jo højere barrieren er, jo større er sandsynligheden for at elektronen passerer igennem. Dette er en bizar og meget spændende konsekvens af - igen - at elektronerne er masseløse relativitistiske (se (1)) partikler. Denne proces kaldes Klein tunnellering, og når en elektron uden videre passerer igennem en høj barriere, gør den det ved at lade sig forvandle til et hul, altså en manglende elektron. Forklaringen herpå er ret dyb og svær at forklare (og forstå), men har at gøre med at elektroner og huller i grafen i meget højere grad er to sider af samme sag end i halvledere. I halvledere har både elektroner og huller deres egen ligning (schrodinger ligningen) mens i grafen er der kun 1, Dirac ligningen, der beskriver både elektroner og huller - dette minder om ladningskonjugering i kvante elektrodynamikken (QED) som den modige kan læse mere om her eller på wikipedia.

Elektroner kan bevæge sig meget langt og hurtigt uden at mærke forhindringer . Dette er delvist på grund af evnen til at ignorere barrierer, Man kalder dette "ballistisk transport", at partiklerne ikke konstant banker ind i gitteret (og f.eks. lave gittersvingninger, dvs. varmer krystallen op) eller urenheder, eller i al fald undgår at lade sig påvirke. Hvor i almindelige metaller elektroner kan bevæge sig måske 10 nm mellem sammenstød med "noget", kan elektroner i grafen bevæge sig ca. 100 gange så langt, nemlig en mikrometer, 1000 nm.

De ting tilsammen: at elektroner har lysegenskaber, kan passere igennem potential barrierer (f.eks. PN overgange), giver nogle vilde muligheder for at *guide *elektrone - fokusere dem med linser, reflektere dem med spejle på en måde der minder langt mere om lys i et mikroskop, end den måde vi normalt tænker på elektronik. En transistor er sådan set bare en hane der lukker en strøm af elektroner op eller i. Tændt eller slukket. Med elektron guiding kan man dirigere, fokusere og spejle elektroner, og det tror jeg kan bruges til at lave elektronik hurtigere, og måske også mere kompakt. NU er min blog ved at være lidt vel lang, så det må jeg vende tilbage til en dag :)

Slange-baner - "snake trajectories", opstår i en grafen pn-overgang, når man samtidigt har et magnetfelt. Magnetfeltet får elektronerne til at løbe i cirkler (og huller den modsatte vej) - jo større magnetfeltet er, jo mindre bliver cirklen. Når en elektron passerer PN-overgangen, skifter den fortegn og begynder altså at svinge tilbage igen. Dette skaber de karakteristiske "snake trajectories" som for nylig blev vist eksperimentelt af vores dygtige kolleger i Basel. Det har den effekt at PN-junctions, som man kan danne ultrahurtigt som man har lyst blot ved hjælp af at ændre spændingen på en eller flere gates (kapacitorplader meget tæt på grafenen), holder elektronerne fast - de følger PN-overgangen og bliver altså guidet rundt i grafen filmen som om de var tog på skinner. I simuleringen beregner jeg 4000 klassiske baner i en 2 x 2 µm grafen prøve, og hvor magnetfeltet i løbet af filmen bliver øget fra 0 Tesla, til (tror jeg nok) 1 Tesla. De klassiske baner er relevante når: den middelfri vejlængde er stor (her er den 10 µm), og bølgelængden er lille (ca. 20 nm eller deromkring), og interferens fænomener kan blive ignoreret - dvs at nok har elektronerne en bølgelængde, men de bliver ret ofte forstyrret - nulstillet - når man er ved stuetemperatur på grund af forskellige spredningseffekter --- så man kan ikke se interferens effekter ved stuetemperatur.

Det er selvfølgelig noget vi er meget interesseret i at udnytte i vores grundforskningscenter CNG - center for nanostructured graphene. , så vi fabrikerer og måler løs.

Stay tuned - der kommer snart spændende nyt fra DTU og den to-dimensionale verden...

Emner : Nanoteknologi
Peter Bøggild er professor i nanoteknologi på DTU. På bloggen Supermaterialer skriver han om stort, småt og tusind gange mindre.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis jeg forstår simuleringen rigtigt er magnetfeltet vinkelret på skærmen?

I så fald: Burde der ikke være en Hall effekt ?

 • 2
 • 0

Denne specielle energi båndstruktur gør blandt andet at elektroner i grafen opfører sig som om de ikke har nogen hvilemasse

Særdeles interessant :-)

Det bekræfter endnu engang, at jeg har fat i den rigtige ende med min ætermodel, som netop forudsiger, at alle partikler er masseløse bortset fra bindingsenergien (elementarpartikler er dermed helt masseløse), men opnår en tilsyneladende masse ved at interagere med en masseholdig æter, som er identisk med den (manglende) mørke masse i universet. Hvis elektronen ikke var masseløs, kunne den ikke uden tilførsel af energi skifte retning momentant, når den passerer spalten i dobbeltspalteeksperimentet (går altid kun gennem én spalte, men æterbølgen går gennem dem begge). Standardmodellen forudsiger også, at elektroner bør være masseløse.

 • som om de var en slags fotoner!

Jeg tror ikke på, at fotonen i det hele taget eksisterer, og den kan ialtfald umuligt have de egenskaber, fysikerne tillægger den som f.eks. frekvens, impuls og konstant hastighed, for så skal den blandt andet være smalspektret og bredspektret på samme tid og samtidig have massen 0 og hf/c2.

 • 1
 • 10

Der er der også - du kan se strømmen kravle langs med kanten - sagen er at elektroner skifter til huller når de passerer midten, og dermed kryber kantstrømmen den modsatte vej

 • 5
 • 0

Elektroner og kvantemekanik når det er "værst"?:

October 29, 2014, scitechdaily.com: New Research Suggests Electron Wave Function Can Be Split and Trapped: Citat: "... Experiments led by Humphrey Maris, professor of physics at Brown, suggest that the quantum state of an electron — the electron’s wave function — can be shattered into pieces and those pieces can be trapped in tiny bubbles of liquid helium. To be clear, the researchers are not saying that the electron can be broken apart. Electrons are elementary particles, indivisible and unbreakable. But what the researchers are saying is in some ways more bizarre. ... Experiments have detected unidentified objects that reach the detector before the normal electron bubbles. Over the years, scientists have cataloged 14 distinct objects of different sizes, all of which seem to move faster than an electron bubble would be expected to move. “They’ve been a mystery ever since they were first detected,” Maris said. “Nobody has a good explanation.” ... They were able to detect all 14 of the objects from previous work, plus four additional objects that appeared frequently over the course of the experiments. But in addition to those 18 objects that showed up frequently, the study revealed countless additional objects that appeared more rarely. ... “That puts a dagger in the idea that these are impurities or helium ions,” Maris said. “It would be hard to imagine that there would be that many impurities, or that many previously unknown helium ions.” [] The only way the researchers can think of to explain the results is through “fission” of the wave function. In certain situations, the researchers surmise, electron wave functions break apart upon entering the liquid, and pieces of the wave function are caught in separate bubbles. Because the bubbles contain less than the full wave function, they’re smaller than normal electron bubbles and therefore move faster. ..."

January 21, 2015, scitechdaily.com: A Way To Self-Propel Subatomic Particles Without External Forces: Citat: "... Some physical principles have been considered immutable since the time of Isaac Newton: Light always travels in straight lines. No physical object can change its speed unless some outside force acts on it. ... Now, in a new variation on the methods used to bend light, physicists at MIT and Israel’s Technion have found that subatomic particles can be induced to speed up all by themselves, almost to the speed of light, without the application of any external forces. ... The new findings are based on a novel set of solutions for a set of basic quantum-physics principles called the Dirac equations; these describe the relativistic behavior of fundamental particles, such as electrons, in terms of a wave structure. (In quantum mechanics, waves and particles are considered to be two aspects of the same physical phenomena). By manipulating the wave structure, the team found, it should be possible to cause electrons to behave in unusual and counterintuitive ways. ... It turns out that this self-acceleration does not actually violate any physical laws — such as the conservation of momentum — because at the same time the particle is accelerating, it is also spreading out spatially in the opposite direction. [] “The electron’s wave packet is not just accelerating, it’s also expanding,” Kaminer says, “so there is some part of it that compensates. It’s referred to as the tail of the wave packet, and it will go backward, so the total momentum will be conserved. There is another part of the wave packet that is paying the price for the main part’s acceleration.” It turns out, according to further analysis, that this self-acceleration produces effects that are associated with relativity theory: It is a variation on the dilation of time and contraction of space, effects predicted by Albert Einstein to take place when objects move close to the speed of light. An example of this is Einstein’s famous twin paradox, in which a twin who travels at high speed in a rocket ages more slowly than another twin who remains on Earth. ..."

University of Groningen (2013, August 29). Why electrons pass through very tiny wires less smoothly than expected: Light shed on 20-year-old mystery. ScienceDaily: Citat: "... Electrons that flow through the wire behave like quantum waves. 'They bash against the walls, and sometimes reflect from the flanks of the mountain pass. They also sense each other's presence.' This results in a complex interaction of various physical phenomena. 'We call this "many body physics." It is very complex. ..."

April 19, 2012, scitechdaily.com: Splitting of an Electron into the Spinon and Orbiton: Citat: "... An electron has been observed to decay into two separate parts, each carrying a particular property of the electron: a spinon carrying its spin – the property making the electron behave as a tiny compass needle – and an orbiton carrying its orbital moment – which arises from the electron’s motion around the nucleus. ..."

4. aug 2009 ing.dk: Cambridge-forskere: Nu kan vi få elektroner til at dele sig: Citat: "...De to nye partikler kaldes spinons og holons..."

Jul 27, 2011, physicsworld.com: Spinons take the heat: Citat: "... An international group of researchers has measured, for the first time, the phenomenon of spin–charge separation in bulk in a solid. They also found that the material violates the empirical Wiedemann–Franz law that has held true for more than 150 years. ... The dramatic departure from the Wiedemann–Franz law occurs in purple bronze because when a holon comes across an impurity in the chain of atoms its motion is reflected – that is, it cannot navigate around or through the impurity. But the spinon can tunnel through the impurity and then continue along the chain. Because the spinons carry heat and the holons carry charge, the heat is conducted easily along the chain but charge is not. ..."

Oct 24, 1997, physicsworld.com: Fractional charge carriers discovered: Citat: "... So why did the researchers observe quasiparticles with charges of a third, rather than any other fraction? In Laughlin's theory, the denominator is always odd, so quasiparticles can carry one-third, one-fifth, one-seventh - or indeed, two-thirds, two-fifths or three-fifths - of the charge on an electron. "It is very difficult to explain intuitively - it is just how nature works, " says Heiblum. ..."

Princeton University (2012, June 13). Got mass? Scientists observe electrons become both heavy and speedy. ScienceDaily: Citat: "... Making this groundbreaking observation of electrons as they transition from light to heavy particles is only part of the story. The researchers also showed how the process can be understood based on quantum theories of electron behavior. Subatomic particles such as electrons can exhibit strange behavior because of quantum entanglement, which can mix diametrically opposite behaviors together. By comparing the data with theoretical calculations, the study shows that heavy electrons emerge from entanglement of two opposite behaviors of electrons, one in which they are localized around individual atoms and the other in which they are hopping freely from atom to atom in the crystal. ..."

Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB) (2010, April 19). Negative mass and high speed: How electrons go their own ways. ScienceDaily: Citat: "... Physicists of the Max Born Institute in Berlin report in the latest issue of Physical Review Letters that electrons in semiconductor crystals have a negative inertial mass when strongly accelerated in an electric field. ... Researchers from the Max Born Institute in Berlin have now demonstrated that crystal electrons in extremely high electric fields exhibit a completely different behavior. Their mass even becomes negative. ... This means that the acceleration is in opposite direction to the force, which can only be explained by a negative inertial mass of the electron. ... The new results agree with calculations of the Nobel Prize winner Felix Bloch undertook more than 80 years ago. They open up a new regime of charge transport with new possibilities for future microelectronics devices. The observed frequencies are in the terahertz range (1 THz = 1000 GHz = 10^12Hz), about 1000 times higher than the clock rate of the newest PCs. ..."

Apr 4, 2007, physicsworld.com: Electron tunnelling seen in real time.

27. feb 2008 ing.dk: Video: Verdens første billede af en elektron: Citat: "... Filmens samlede varighed er så kort, at den svarer til en enkelt lysbølges længde, men tidsforløbet er derpå skruet ned, så man kan betragte elektronen. Filmen er i virkeligheden elektronens energifordeling gennem et kort stykke tid, og altså ikke en rigtig filmoptagelse i gængs forstand. ..." Youtube: Scientists in Sweden film moving electron for the first time.

-

Lidt i samme elektrongade:

University of California - Riverside. (2016, March 4). A proposed superconductivity theory receives exclusive experimental confirmation. ScienceDaily: Citat: "... More than 100,000 research papers have been published on the new materials. ... One such theory began with a proposal in 1989 by Chandra Varma while at Bell Laboratories, NJ, and now a distinguished professor of physics and astronomy at the University of California, Riverside. At UC Riverside, he further developed the theory and proposed experiments to confirm or refute it. That theory has now been experimentally proven to be a consistent theory by physicists in China and Korea. The experimental results, published in Science Advances today (March 4), now allow for a clear discrimination of theories of high-temperature superconductivity, favoring one and ruling others out. The research paper is titled "Quantitative determination of pairing interactions for high-temperature superconductivity in cuprates." ... A quasi-particle is a packet of energy and momentum that can, in some respects, be regarded as a particle. It is a physical concept, which allows detailed calculation of properties of matter. ... "The data obtained and the analysis we describe in our paper are conclusive on the most important issues relevant to superconductivity," Varma said. "Our conclusions -- namely, that the quantum fluctuations promoting superconductivity are the same as those that lead to the marginal Fermi-liquid and they are consistently of the form predicted, being stretched exponentially in time in a scale-invariant way relative to stretching in space -- also have no theoretical approximations. They are as precise as the quality of the data allows. They also unambiguously address the question of symmetry of superconductivity. Further, they rule out many of the alternative ideas that have been proposed on this problem in the last thirty years since the original discovery. Our observations of the breakdown of time-reversal symmetry and of the fluctuations that follow complete major aspects of our understanding of these problems." ..."

June 17, 2014, scitechdaily.com: Physicists Identify the Origin of Superconductivity in High-Temperature Superconductors: Citat: "... Researchers from the University of Cambridge have made a breakthrough in identifying the origin of superconductivity in high-temperature superconductors. They discovered that ripples of electrons, known as charge density waves or charge order, create twisted ‘pockets’ of electrons in these materials, from which superconductivity emerges. ..."

California Institute of Technology. (2015, October 26). Physicists uncover novel phase of matter: Finding could have implications for high-temperature superconductivity. ScienceDaily: Citat: "... "The discovery of this phase was completely unexpected and not based on any prior theoretical prediction," says Hsieh, an assistant professor of physics, who previously was on a team that discovered another form of matter called a topological insulator. "The whole field of electronic materials is driven by the discovery of new phases, which provide the playgrounds in which to search for new macroscopic physical properties." ..."

Brookhaven National Laboratory. (2014, May 8). Scientists find solution to two long-standing mysteries of cuprate high-temperature superconductivity. ScienceDaily: Citat: "... In their native state, even at super chilly temperatures, the copper-oxide materials are actually strong insulators. To induce them to superconduct, the scientists chemically inject additional electronic carriers, a process called doping. But tracking how this process alters the electronic structure and associated nanoscale distortions as the material transforms from insulator to pseudogap phase and eventually full-blown superconductivity is no easy task. ..."

Rice University (2012, June 20). Asymmetry may provide clue to superconductivity. ScienceDaily: Citat: "... "It could just be serendipity that nematicity happens in both the superconducting and the nonsuperconducting states of these materials," Nevidomskyy said. "On the other hand, it could be that superconductivity is like a ship riding on a wave, and that wave is created by electrons in the nematic collective state." ..."

14. sep 2010, ing.dk: Etableret viden om superledere vælter igen: Citat: "... Det nye er, at en superleder af jern-tellur-selen-krystaller har en magnetisk spin-resonans, som ikke hører til blandt superledere. Ikke engang blandt superledere af de nyeste jern-forbindelser. I stedet udviser den en magnetisk symmetri, som normalt hører til blandt magneter. Og denne symmetri plejer at være en klar indikation af, at så kan stoffet i hvert fald ikke bruges som superleder - men det kan det altså alligevel. ..."

Dec. 31, 2007 Physicists Find New Explanation For Superconductivity's 'Glue'. March 20, 2007 physorg.com: New research reveals subtlety of superconductivity. 3. jan 2008, ing.dk: Forskere finder ny brik i mysteriet om superledere: "... Til forskel fra de kendte højtemperatursuperledere er PLCCO en elektron-doteret keramik, hvor de andre nærmere kunne kaldes hul-doteret, fordi superledningen opstår omkring "huller", hvor der kunne have været elektroner i atomgitteret. ... Forskerne holdt øje med PLCCO-materialet i et scanning tunneling microscope, og da den fase kom, hvor Cooper-parrene dannedes, opdagede de, at der også var bosoner til steder. ... Men selv hvis resultaterne blot giver anledning til, at der fremstilles nye og bedre højtemperatursuperledere, kan det få stor industriel betydning. ..." http://npg.nature.com/nature/journal/v450/...

 • 0
 • 7

Forestillingen om, at "noget" både kan være en partikel og en bølgefunktion (partikel-bølge dualitet) er absurd. Den fremkommer, fordi man gentagne gange, som f.eks. i dobbeltspalteeksperimentet, har set bølgeegenskaber ved partikler incl. elektroner og carbon 60 "fodboldmolekyler"; men samtidig nægter at erkende, at der eksisterer en æter, som kan gøre rede for bølgefunktionen.

Enhver med bare et vist minimum af fysisk viden ved, at bølger incl. f.eks. bølger i vand og bølgeudbredelse i f.eks. "Newtons vugge" fremkommer ved impulsudveksling mellem et meget stort antal partikler. De enkelte partikler bevæger sig ikke særlig meget, men giver bare impulsen videre, og en partikel kan naturligvis ikke udveksle impuls med sig selv. Impuls og dermed impulsudveksling kræver masse (p = m x v); men hvor er massen henne i vakuum? Men selvfølgelig - når man gladeligt accepterer, at fotonen både kan være masseløs og have massen hf/c2 på samme tid, kan man vel også slippe igennem med samme vrøvlehistorie om verdensrummet mellem himmellegemerne, så man opfinder bare betegnelsen "mørk masse". Så kan det nemlig være fuldstændig tomt og masseløst, samtidig med at det har den masse, der er nødvendig for at få galaksearmenes bevægelser til at passe.

"Bølger i ingenting" - vorherre bevares en gang kvantemekanisk sludder.

Forklaringen er enkel - en partikel er en partikel og bølgen skabes i det medie (æter), der giver den en tilsyneladende og relativistisk masse dvs. en masse, der stiger mod uendelig, når hastigheden nærmer sig kræfternes maksimale udbredelseshastighed i det pågældende medie (men ikke nødvendigvis i andre medier).

Elektronerne, der omtales i denne blog, har absolut ingen identitetskrise og behøver derfor ikke at gå til psykolog. De er masseløse, som andre eksperimenter også viser, og som standardmodellen siger, de bør være. Det er fantastisk, at en teori som min, som netop forudsiger dette og dermed endnu engang passer langt bedre med virkeligheden end den gængse, kan opnå 8 thumbs down indtil videre; men sådan er det vel, når vantro angriber en religion. Om man tror på, at jorden kun er 6000 år gammel og skabt på 6 dage, eller tror på bølgefunktioner i vakuum og skizofrene elektroner og fotoner, kan i mine øjne komme ud på et.

 • 2
 • 7

"Bølger i ingenting" - vorherre bevares en gang kvantemekanisk sludder.

Det tomme rum er ikke tomt - ellers vil lysets hastighed være ubegrænset. Og det tomme rum, vil ikke have nogen permittivitet. Når det tomme rum betragtes som tomt, er det ikke en tom struktur, men det er uden atomart stof. Så ingen taler om "bølger i ingenting". De taler om bølger i det tomme rum - det er absolut ikke det samme. Det tomme rum er ikke ingenting. Så vil det ikke have nogen fysiske egenskaber, som f.eks. lysets hastighed. Det tomme rum, er atomart tomt. Du finder ikke en badebold der.

Du skal under det kvantemekaniske niveau, f.eks. superstrensteorien, før du kommer til spekulation om strukturen af det tomme rum.

Atomart stof, og også kvantemekanikken, er på et langt større niveau, end strukturen af det tomme rum.

 • 3
 • 0

Du bruger enhver lejlighed til at overbevise ing.dk's læsere om din ætermodel. Måske er den fin, måske ikke, men forummet til at afgøre det må være et andet - et videnskabeligt tidsskrift eller lignende. Ing.dk er en bred skare af alle mulige mennesker, som nok mest er interesseret i nogenlunde bredt anerkendt fysik. Men du søger anerkendelse ved læmænd, førend du har det (så vidt jeg forstår) fra en større mænde proffesionelle fysikere, og det ender bare med at være helt vildt irriterende.

 • 2
 • 0

Carsten

Du bruger enhver lejlighed til at overbevise ing.dk's læsere om din ætermodel. Måske er den fin, måske ikke, men forummet til at afgøre det må være et andet - et videnskabeligt tidsskrift eller lignende. Ing.dk er en bred skare af alle mulige mennesker, som nok mest er interesseret i nogenlunde bredt anerkendt fysik. Men du søger anerkendelse ved læmænd, førend du har det (så vidt jeg forstår) fra en større mænde proffesionelle fysikere, og det ender bare med at være helt vildt irriterende.

Jeg syntes det er fint, at vi diskutere både ætermodel, kritiserer relativitetsteorien, og gennemhuller kvantemekanikken her på debatsiderne - men Carsten burde oprette sin egen tråd omkring ætermodellen, så diskussionen kan samles lidt. At alle videnskabelige diskussioner skal henvises til et videnskabelig tidsskrift, er jeg helt uenig i.

Ing.dk's læsere er en bred skare - men ser du på hvilke områder, der har flest indlæg, så er det ofte områder, der går uden for den anerkendte fysik. I sig selv ser jeg ikke et problem i det - så længe, at diskussionen sker på ingeniørniveau. Jeg syntes også det er godt, at nogle - uanset om de er ingeniører eller ej - stiller spørgsmål med ingeniørmæssig relevans, og som de - måske - kan få svar på, her på debatten.

Men - til Carsten - lav en tråd omkring ætermodellen.

 • 1
 • 0

Jeg syntes det er fint, at vi diskutere både ætermodel, kritiserer relativitetsteorien, og gennemhuller kvantemekanikken her på debatsiderne - men Carsten burde oprette sin egen tråd omkring ætermodellen, så diskussionen kan samles lidt. At alle videnskabelige diskussioner skal henvises til et videnskabelig tidsskrift, er jeg helt uenig i.

Selvfølgelig skal der være rum til kritik og diskussion, problemet med Carstens æter teori er, at den bliver hevet frem ved alle lejligheder og bliver nærmest spammet med den samme opsang, gang på gang. Carsten er flere gange blevet opfordret til at søge peer review hos folk (eller i det mindste udarbejde en artikel), der kan give ham ordenligt modsvar, da han ikke accepterer det han modtager her i eller saglige svar. Det havde nu været fint, hvis det nu ikke bare forekom, hver evig eneste gang og har flere gange ødelagt debattråde og hele indlæg. Men jeg synes da oprettelse af tråd ville være en rigtig god ide, på den måde kan der måske komme lidt struktur på alle de sporadiske indlæg, der kommer i debatterne, som så også kan få mere konstruktiv kritik - det er jeg fortaler for.

 • 3
 • 0

Jeg er sådan set enig i begge svar. Carsten tager den bare for langt, og så bliver det belastende.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten