intelligent transport bloghoved

Elbiler er ikke løsningen - alene

Så kom ugen hvor Eldrup kommissionen offentliggjorde første del af deres arbejde.

Og vi fik det sort på hvidt - elbiler kan ikke alene løse vores udfordring med at nå en reduktion på 70% CO2 i 2030 på transportområdet.

Kommissionen opstiller 4 modeller for indfasning af elbilerne. Men selv den mest ambitiøse med 1 mio. elbiler reducerer kun personbilernes udledning fra 7,3 til 6,4 mio. ton CO2.

Og forklaringen herfor er ligetil. Antallet af fossilbiler vil i 2030 i kommissionens anbefalede model med 750.000 flere elbiler kun være reduceret med 150.000 biler til ca. 2,6 mio.

Så antallet af biler vil i 2030 i denne model være 600.000 mere på de danske veje.

Og forklaringen er jo ligetil. Langt de fleste af dagens fossilbiler vil fortsat køre på vore veje. Levetiden for bilerne er jo 15-17 år så nye fossilbiler købt i dag vil køre på vore veje til langt efter 2030.

Så hvis vi overhovedet skal reducere CO2 udledningen fra transportsektoren i 2030 er politikerne nødt til her og nu at motivere os til at investere i elbiler i stedet for fossilbiler.

Kommissionen foreslår da også det skal være dyrere at køre i fossilbiler for at vi kan gøre elbilerne billigere.

De foreslår en årlig ekstra afgifte på 2-5.000 kr. Men selv denne afgift løser ikke udfordringerne med at få reduceret CO2 udledningen.

Hvis vi skal gøre noget seriøst ved transportens klimaudledning er elbilerne ikke løsningen alene. Vi skal også her og nu starte på at reducere antallet af nye fossilbiler på vore veje. Det kan desværre kun ske ved at gøre det dyrere at købe og køre i fossilbiler.

Og hvis det bliver dyrere at køre i bil kan vi også reducere antallet af kørte km og herved reducere CO2.

Så jeg savner egentlig en model 5 i rapporten, som viser hvor meget dyrere fossilbiler skal være for at nå klimamålene.

Det håber jeg kommer i den endelige rapport, der efter planen skal foreligge sidst på året. Og det antydes faktisk lidt i rapporten. Det allersidste bilag omhandler roadpricing, og det antydes her at roadpricing kan være en samfundsøkonomisk fornuftig løsning.

Regeringen har aftalt med et stort flertal i Folketinget, at vi skal reducere CO2 med 70% i forhold til 1990. Her var CO2 udledningen på 10,9 mio. t CO2. Men faktum er at CO2 udledningen på transportsektoren - som den eneste sektor – side er steget med ca. 25%. Så det er er notorisk umuligt at nå de 70%.

IDA har foreslået en reduktion på 27% fra 2017 til 2030, men herved kommer vi kun ned på 9,8 mio. t CO2.

Mette Frederiksen pointerede i denne uge, at vi skal nå vore klimamål med ny teknologi og ikke med afgiftssystemer. Hvis dette står til troende så får vi meget svært ved at reducere CO2 udledningen i transportsektoren.

Alle Eldrup kommissionens løsninger indeholder afgifter bl.a. 1 kr. højere priser på benzin/diesel, og vi skal endda hæve dem betydelig mere hvis vi skal nærme os de politiske mål.

Så hvis vi ikke kan anvende afgifter i transportsektoren skal vore kære politikere starte med at ændre målsætningen for CO2 reduktion på transportområdet.

Jeg kan her i parentes nævne at bilerne er blevet op mod 10 mia. billigere årligt herhjemme siden 2007, hvor de første afgiftslettelser blev gennemført. Vi kan jo starte med at spole disse afgiftslettelser tilbage.

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Regeringen kom til på klimasagen, men mener det ikke. Det blev vedtaget at stimulere økonomien med 286 milliarder i forbindelse med nedlukningen i marts og mere er kommet til siden. Når det tages i betragtning, hvor latterligt lidt, der gøres for klimasagen i forhold til disse ekstreme tiltag, der sigter til at holde "hjulene" kørende, så afslører det en eneste ting, nemlig at regeringen og de siddende er fucking fulde af lort.

Længere er den ikke.

 • 21
 • 9

Så jeg savner egentlig en model 5 i rapporten, som viser hvor meget dyrere fossilbiler skal være for at nå klimamålene

noget sådant ville 'Arne' (og dermed 'Mette') næppe blive specielt begejstrede over! Anders Eldrup har vist også haft et godt øje til gule veste!

...Det betyder, at den danske position på vindmarkedet er finansieret gennem borgernes hidtidige accept af et højt afgiftsniveau. Produktionen – ja den sælges til Apple eller til udlandet til rene foræringspriser.

I de perioder, hvor vinden ikke blæser og solen ikke skinner, må de almindelige danske husstande betale dyrt for tysk brun- eller stenkulkraft-strøm og eventuelt strøm fra svenske og franske atomreaktorer.

Og nu bliver din bil værdiløs!

Måske skulle man finde sin gule trafik-vest frem?

https://sorenskafte.com/2020/09/07/maske-s...

 • 4
 • 8

at folk bliver hjemme. Altså kun 1 til 2 ud af 5 arbejdsdage på fælles kontoret, resten af tiden derhjemme.

DET vil flytte noget på CO2 forbrug, belastning af veje, belastning af kollektiv trafik etc. Og da det hele kontor arbejdsdagen jo er eldrevet, så kan det hele gøres på solceller og vindmøller.

Drop nu det "Elbilerne er løsningen" mantra. Det er de IKKE.

 • 20
 • 6

emnet behandles her

Sagen er, at pengene genereres uhæmmet under henvisning til coronakrisen.

ECB køber op på kapitalmarkedet og låner ud for minusrenter lige som en lang række andre pengeskabere af last resort.

Staterne kan køre med underskud på budgettet lige så længe det skal være, hvis de er i ledtog med de skabere af lånepenge, som er kilden til likviditet og prisdannelse på kapital. Lige nu går verdens pengeskabere i takt med hinanden i den proces, der handler om at holde priserne på kapital oppe. Og så længe de gør det, så bevarer de status quo i relation til valutaernes værdi, som er forudsætningen for at de engang etablerede pengeskabere kan fortsætte den mest lukrative aktivitet i pengeøkonomisk forstand.

Den danske regering har brugt alle sine penge på at holde den kul-sorte-klimadræbende industri oppe.

Den mener intet med den grønne omstilling, for det vil betyde, at andre aktører skulle til.

Det hedder sig, som der henvises til i artiklen, som vi kommenterer på, at Frederiksen forestiller sig at løsningen skal basere sig på teknologisk udvikling. Hendes erklærede tro handler om, at omstillingen ikke må koste dem, der har, noget. Men hvis noget skal ændre sig, så betyder det at noget af det kapitalapparat, som findes, skal erstattes af et andet. De 286 milliarder blev investeret i det apparat, som allerede er, alle sammen.

Hvis regeringen havde ment noget som helst med omstillingen, så ville man selvfølgelig have brugt de mange milliarder på omstillingen allerede.

En lille detalje, EUs nye budget lægger op til, at 40 % af EUs landbrugsstøtte kan lægges om fra støtte til det konventionelle til andre former for produktion. Der er en kæmpe mulighed for at stimulere bæredygtig klimavenlig aktivitet inden for det erhverv, som administrerer 62% af det danske areal! Har man hørt noget om, at regeringen her ville gribe chancen og stoppe de ekstremt klimaskadelige svinebedrifter? Intet! I stedet poster man nogle få millioner ud som overbetaling for nogle vådområder, der aldrig har været egnet som landbrugsjord.

Jeg mener at det er uanstændigt at forholde sig til denne her regering, som om detaljerne i de fremlagte forslag til omstilling er værd at forholde sig til. De ligger så langt fra, hvad der er brug for, at man kun kan tillade sig at sige det, som det er, nemlig at grundlaget for en detaljeret og nuanceret debat på det grundlag er udelukket. Det er min undskyldning for at udtrykke mig grimt. Det grimme kan kun beskrives grimt. Kravet om at tale pænt om det grimme er også en slags censur, nogle gange.

 • 11
 • 12

På mange virker der ellers sådan: Her tales grimt, så her må argumentationen være svag!

Mit argument går eksplicit på, at der mangler proportioner og at man ikke kan argumentere detaljeret med nogen, der befinder sig så langt fra målet.

Og det, som jeg sætter op, er de 286 milliarder, som der blev skudt ind i den etablerede økonomi, for at holde den oppe, i en situation, hvor man havde fået regeringsmagten ved at påstå at man ville klimaet som det vigtigste. Frederiksen har godt nok efterfølgende sagt, at det var Arnes pension, hun ville måles på. Men det er jo et komplet latterligt lille beløb, som er sat af til Arne i relation til det, der er brug for her i forhold til klimaet, hvilket hun ved og bruger som støjsignal.

Sagen er, at regeringen, lige som så mange andre, aldrig har haft nok til overs i forhold til klimaet, men at videnskaben og de daglige nyheder fra hele verden konstant minder os om, at vi er på vej langt ud over det, der kan bære klimatisk, at den lille Grethe fra Sverige nok har fat i alvoren, når hun taler på de kommende generationers vejne.

Men fordi det anfægter de kriterier for succes, som de/os højtflyvende foretrækker at måle sig på, så er det så uendeligt svært for dem af os at indrømme over for sig selv, at der skal noget helt andet til. Det kan nemlig gå ud over vores stolthed!

Det er faktuelt ufatteligt grimt, det som regeringen står for, dvs. 70 % ordskvalder, dækket ind under løgnagtige påstande om at ville gøre det nødvendige for at reducere nationens klimabelastning med 70 % inden 2030.

 • 12
 • 14

fuldstændigt tåbeligt at man fra politisk side vil belaste borgerne med den CO2 reduktion. Især fokuseringen på privatbilismen. De udgør den mindste del af belastningen. Hele diskussionen er jo kun opstået fordi, nogle politikere har set der er stemmer at fiske her.

Drop skvalderet om udfasning af brændstof drevne biler. Producenterne er omsider vågnet af 70 års dvale og er begyndt at forbedre teknologien. Det kunne være sket for længe siden. Nyere dieselmotorer feks. forurener mindre. Således er CO2 regnskabet mellem elbiler og diesel ditto i dieselbilernes favør på nye biler.

Elbilerne vinder selvfølgeligt. Det skal de da også. Når de vel at mærke er prismæssigt og ydelsesmæssigt konkurrencedygtige. Lad markedskræfterne råde. Den tåbelige målsætning med 2030 var jo i forvejen urealistisk. Når politikere siger et forslag er "ambitiøst", mener de jo det ikke kan nås.

Vedr. hjemmearbejdspladserne er det fint nok. Det ændrer bare ikke ved at størstedelen af de beskæftigede skal passe en maskine, et udstyr eller har anden manuel beskæftigelse, der ikke kan laves hjemmefra. Så det flytter kun en brøkdel.

Skal vi endeligt kaste milliarder efter dette projekt, så lad os da hjælpe nogle udviklingslande med arbejdspladser og uddannelse, så de kan blive selvkørende med bæredygtige industrier. Det vil flytte mere end vores globale CO2 belastning på 0,1 promille gør. Det vil give en bedre forrentning af skatteydernes penge i det lange løb. Jan

 • 12
 • 18

....er at der ikke har være økonomer i kommisionen.

Kommissionen består af en ekstern formand, Anders Eldrup, og fem eksterne medlemmer: Brita Bye fra Statistisk Sentralbyrå, Otto Anker Nielsen fra DTU, Ninette Pilegaard fra DTU, Mogens Fosgerau fra KU og Teis Vegge fra DTU.

At favorisere elbiler er nok den dyreste måde at reducere CO2 udslippet. Elbiler kommer af sig selv, når de kan konkurrere med pris og anvendelighed. Deres køreegenskaber fejler ikke noget, men deres fremstilling er ikke mindre energikrævende og de er tungere end benzinbilerne ( tungere for at give den samme sikkerhed samt større slid på veje)

 • 8
 • 14

70 % ordskvalder

Når man her på tråden ikke kan se nogen grund til at udfase fossilbrænderne, så skyldes det, at man ikke vil se den udfordring i øjnene, som regeringen blev valgt på et løfte om at ville handle på. Det er den underliggende dagsorden, udslagsgivende for det handlingsmønster, som vi ser fra regeringens side: "ingen vil dybest set det nødvendige - alle forbeholder sig retten til at køre videre - fakta om den katastrofale udvikling negligeres i praksis - skvalderet får frit spil"

I USA ser man hvordan enhver integritet i forhold til udfordringen er væk. Trump holder stormøde i en hal, hvor han lader tusindvis af fans hylde sig uden nogen form for afstand eller mundbind. Californien brænder: https://www.nytimes.com/2020/09/13/us/Wild... Dette år har givet det sydlige USA det største antal orkaner på så tidligt et tidspunkt.

Skvalderet er demokratiets falliterklæring.

 • 12
 • 8

Vedr. hjemmearbejdspladserne er det fint nok. Det ændrer bare ikke ved at størstedelen af de beskæftigede skal passe en maskine, et udstyr eller har anden manuel beskæftigelse, der ikke kan laves hjemmefra. Så det flytter kun en brøkdel.

Det er så ikke korrekt.... Så vidt jeg kan finde, så var 60% af arbejdsstyrken i 2009 allerede der primært funktionærer, og det er kun steget hvis man fortolker figur 2.1 her:

https://www.regeringen.dk/media/3669/fleks...

Så hovedparten (formentlig tættere på 75%) af arbejdsstyrken ville kunne arbejde hjemmefra i størstedel af tiden.

 • 9
 • 5

Jeg har fundet, at personbiler bidrager med 7 mio tons CO2 årligt. Med de dyre 750.000 til 1 mio EL biler spares der 0,9 mio tons. Det er ikke seriøst. Det er alt for lidt og alt for dyrt. I forvejen indberetter vi 'kun' 54,2 mio tons (2018) medens de 19,2 mio tons, der stammer fra den voldsomme import af træpiller ikke indrapporteres (det skal vækst landet gøre?). En meget stor del af dette bruges til at erstatte kul med og dvs at EL produceres af fossiler (de kortsigtede). Sammenholdes det endvidere med Lif Cycle cost for EL biler, der er meget dyrt, der skal køre somkring 1 mio km før, den er bedre end en god moderne diesel. Er netto virkningen væsentligt lavere end påstået. Prisen for en EL bil er uhyrlig, hvordan kan de tgå til at den er dobbelt så dyr - det vil forsætte sålænge der gives tilskud.

Kommissionen når frem til, at det koster danskerne op mod 4.000 kr. at reducere udledningen med et ton CO2, hvis politikerne vælger at gøre det ved at gennemtvinge en hurtigere indfasning af elbiler, end folk selv ville have valgt. Det er ca. 20 gange så meget som de billigste måder, at reducere udledningen, såsom at opkøbe og CO2-kvoter. Omkostningerne ved at reducere udledningen på personbiler overstiger samtidig alle ædruelige vurderinger af, hvad de samfundsøkonomiske omkostninger er ved at udlede CO2. Med andre ord er kuren værre end sygdommen, hvis man vel at mærke vælger netop denne selvpineriske kur. Hvis det indebærer, at det bliver sværere at leve op til 70 procent målsætningen, ville en oplagt løsning være også at skubbe den fem år til 2035. Effekten på det globale klima ville ikke være målbar. Omkostningerne for danskerne ville blive mærkbart lettere at håndtere.

Transportens emissioner af opvarmende gasser toppede i 2007, inden finanskrisen satte ind og medførte et ordentligt dyk de efterfølgende år. Men siden 2013 er udslippet steget svagt år for år. Det er vel at mærke, uden at den allerstørste og kraftigst voksende miljøsynder, internationale flyvninger, er medregnet. De tæller ligesom skibsfarten ikke med i vores opgørelser til FN

 • 8
 • 8

"Vi skal også her og nu starte på at reducere antallet af nye fossilbiler på vore veje. Det kan desværre kun ske ved at gøre det dyrere at købe og køre i fossilbiler."

"Kommissionen foreslår da også det skal være dyrere at køre i fossilbiler for at vi kan gøre elbilerne billigere."

"De foreslår en årlig ekstra afgifte på 2-5.000 kr."

"Alle Eldrup kommissionens løsninger indeholder afgifter bl.a. 1 kr. højere priser på benzin/diesel, og vi skal endda hæve dem betydelig mere hvis vi skal nærme os de politiske mål."

" Vi kan jo starte med at spole disse afgiftslettelser tilbage."

Etc, etc, etc.

Hvad nu hvis man tænkte helt anderledes, og forbedrede den offentlige transport, således at den blev attraktiv, pålidelig og billig, i stedet for man gør som nu, hvor der sættes en ære i: at komme for sent, undgå at busser og tog korresponderer, køre med for korte tog som er overfyldte, opkræve en eksorbitant høj pris for rejsehjemmel garneret med et byzantinsk billetteringssystem, osv. osv. osv.

Så hvis nu man brugte guleroden, i stedet for pisken, mon ikke det mere ville være vejen (sporet) frem?

 • 13
 • 1

Hvis man skal til at brænde flere træpiller af, for at skaffe el til en forøget elbilmængde, når det ikke blæser og solen ikke skinner og temperaturen er lige over 0 grader, så elbilerne ikke kører så langt, fordi de så er så kolde, at man ikke kan se ud af forruden på vore breddegrader i vintermånederne, uden at der bliver brugt batteri el til ovarmning af apparatet.

Skulle vi ikke starte med at sluge en kamel og indføre CO2 fri Akraft så pseudoargumentet om at træpiller er miljøneutrale bliver tilbagevist.

 • 6
 • 17

Det største problem for klimaet er at vi er for mange der forbruger for meget. Vi kan ikke forbruge os til mindre global opvarmning. Noget forbrug er mindre skadeligt end andet, men det eneste der rigtigt hjælper er at bremse forbruget.

At tilskynde til nyt overforbrug ved utidig udskiftning af bilparken til elbiler hjælper 'kun' på nærmiljøet den politiske afhængighed af olieproducerende lande.

 • 8
 • 3

I de godt to måneder hvor landet var lukket ned, var det helt evident at pendlertrafikken var reduceret til en brøkdel. Samtidig blev mange arbejdsfunktioner dækket alligevel, pga. hjemmearbejde. Jeg savner øget fokus på de gevinster der ligger skjult her. Det virker som om at alle virksomheder, i alle brancher, mere eller mindre er vendt tilbage til 'business as usual'. Der må være et punkt mellem den totale nedlukning, og 100% fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen, som er det optimale for både samfund og firmaernes bundlinje. Det burde være oplagt at gennemføre en evaluering af de erfaringer de enkelte virksomheder har høstet.

 • 12
 • 0

.....hører også til Arbejdstilsynets ansvarsområde. Her er der hidtil set igennem fingre med at kontorbordet hjemme var lig med køkkenbordet uden hæve/sænke funktion og det samme galdt for køkkenstolene.

Hvis hjemmearbejde skal blive en blivende situation skal hjemme arbejdspladsen også indrettes efter gældende forskrifter og skal betales af arbejdgiver.....eller hvad...?

 • 8
 • 3

Hvis hjemmearbejde skal blive en blivende situation skal hjemme arbejdspladsen også indrettes efter gældende forskrifter og skal betales af arbejdgiver.....eller hvad...?

Shhh! Ikke så højt. Nu skal vi først lige gøre det ireversibelt, så "nogen" bliver nødt til at indføre nogen fradrag/tilskud/afgifter på indretning af hjemmearbejdspladser og brug af private arealer til arbejsdopgaver.

 • 4
 • 2

Før i tiden konstruerede dygtige ingeniørstudende biler, der skulle køre længst på brændstoffet. Da Ellerten væltede med tidl. statsminister Poul Schlüter, stoppede al snak om dansk procerede biler i Danmark. Måske kunne en ny elektrisk drevet bil konstrueres af dygtige maskin- og elektroingeniørstuderende som hobby eller eksamensarbejde? Min tanke var, at den geniale og enkle Citroen 2 CV kunne være udgangspunktet for en nyudvikling af en el-bil, men uden dens svagheder og i en nydesignet, mere aerodynamisk udformning. Chassiet tænkes udført i letmetal, hvor der også tænkes på stødsikkerheden. Vognpladerne (sider, front, tag, indre og bagende), der alle skulle være let aftagelige, tænkes udført i armeret genbrugsplast. Instrumenteringen må være enkel men fremtidssikret, med - foruden de sædvanlige instrumenter - f.eks. gps, autoradio, indbygget mobiltelefon, regulerbar fartkontrol, forberedt for roadpricing og intelligent selvstyring. Kraften leveres af 4 elektromotorer med styringsenhed. Opladelige batterier af nyeste type med stor kapacitet. Måske er idéen helt rundt på gulvet, men meningen var god nok.

 • 4
 • 4

å kunne man måske starte med at lave et lille køretøj uden særligt mange features, der lige kan klare turen (mindre end 100 km) hjemmefra

Det kommer ikke til at flyve (hverken bogstavlig talt eller i henført betydning). Det er forsøgt adskillige gange. De fleste har ikke både økonomi og plads til 3 biler... 2 skrabe biler (ellerter) og 1 ordenlig til de længere ture. Desuden er der en hel masse sikkerhedsmæssige hensyn som er vanskelige at løse uden at der kommer en vis størrelse på køretøjet (deformations zoner etc.) Jeg er dog enig i at man i Danmark burde forsøge at producere en dansk VW (folkevogn... altså folkets bil), men een hvor man ikke føler man går på kompromis med sikkerhed og komfort. Tesla har nogenlunde ramt niveauet, men er stadig for dyre.

 • 2
 • 3

AP: Så kategorisk kan du ikke sige "NEJ". Det hele afhænger nemlig af hvilke forudsætninger du sætter op for sammenligningen. Elbiler er mest CO2 venlige HVIS al strømmen er vedvarende, batterierne produceres mere miljøvenligt end de bliver idag samt at levetiden gælder for hele bilens levetid. https://m.energiwatch.dk/article/11800274

Det er tre gange HVIS i dette regnestykke. Det hele skal ske ineden 2030. Falder blot en af dem væk er en ny diesel bedre eller i samme klasse. Ellers skal man køre rigtigt mange kilometer i elbilen før den indhenter dieselen.

Dette gælder vel at mærke i DK. Tager man til Tyskland forventer de at deres elproduktion er ca. 65% vedvarende i 2030. Dvs. her vinder dieselen alene på energien. Dertil kommer at tyskerne generelt skifter deres biler væsentligt hurtigere end vi i DK. Dvs. elbilen kan ikke indhendte noget her da dette mønster nok ikke ændrer sig.

I det meste af Europa er situationen tilsvarende eller værre for elbilerne. Medførende at vi kan måske pudse glorien i 2030, medens resten af Europa + verden ser helt anerledes ud. Alt for at spare 70% på 0,1 promille CO2 belastning på verdensplan.

Så tror jeg vi kan reducere væsentlig mere CO2 ved at tilbyde feks. Polen at vi hjælper med at gøre deres kulkraftværker mere miljøvenlige. Det vil batte mere end 70% af næsten intet. Jan

 • 6
 • 6

Renault TWIZY findes som alternativ. Bortset fra det er løbet kørt, ellers skal udviklerne i DK lette den blyforede gevaldigt for at komme med interresante alternativer. Google feks. small electric cars og se selv. Jan

 • 3
 • 0

.... før en fru Merkelig slipper tøjlerne og der kommer en HR/FRU der kan sondre og starter deres gode Akraft værker igen

Man siger om jurister at man kan se på deres gravsten om de bedrog deres kunder. Hvis der står HGAS, betyder det at Han Glemte At Sondre :)

Det samme kan siges om Angelika Merkel hun har misforstået Akraft kontra brunkul og russisk gas. Hvilket er ret underligt al den stund hun er fysiker.

 • 3
 • 7

Det er tre gange HVIS i dette regnestykke. Det hele skal ske ineden 2030. Falder blot en af dem væk er en ny diesel bedre eller i samme klasse. Ellers skal man køre rigtigt mange kilometer i elbilen før den indhenter dieselen.

Igen nej. Jeg ved godt at den kære tyske pensionerede økonomiprofessors vrøvl kommer vidt og bredt, men det er hvad det er, rent vrøvl. Det såkaldte "studie" forudsætter at Dieselbilen i videst mulig omfang tilgodeses ved alle usikkerheder, de går ud fra den gode gamle håbløse NEDC test for dieselbilens udledning, de går ud fra at batteri skal skiftes efter 150.000km, de går ud fra et studie fra 2017 der viser at batterier "koster" 175 kg CO2 / KWh udledning at fremstille, selvom de selvsamme forfattere til studiet har pointeret fejl og udgivet et nyt i 2019 der viser 85 kg CO2/kWh. De går ud fra det kedelige tyske energimiks og regner med det samme elmix over hele bilens levetid. De udregner udledningen ved fremstilling af el, men ved dieselen bruges kun udledning ved afbrænding (det er temmelig energitungt at raffinere)

 • 13
 • 2

AP: Så kategorisk kan du ikke sige "NEJ". Det hele afhænger nemlig af hvilke forudsætninger du sætter op for sammenligningen. Elbiler er mest CO2 venlige HVIS al strømmen er vedvarende, batterierne produceres mere miljøvenligt end de bliver idag samt at levetiden gælder for hele bilens levetid. https://m.energiwatch.dk/article/11800274

Jeg vil mene at du og din reference er ude af trit med virkeligheden. De nyeste opgørelser viser at med et gennemsnitligt europæisk el-miks er elbilens samlede CO2 udledning mindre end en energiøkonomisk dieselsbils efter 50.000 km. Med et dansk el-miks vil det så være ved færre km. Så ja. Hvis elbilen lever kortere end 50.000 km kan det være din energieffektive diesel har udledt mindre CO2. Sandsynligheden er dog ekstremt lille. Særligt når du inddrager at elbilen er meget simplere og derfor har færre dele der kan gå i stykker.

Batterierne holder erfaringsmæssigt længere end bilen så den tidlige batteridød er en myte.

Samtidigt bliver elbilerne renere og mindre CO2 udledende i deres levetid pga den stigende mængde vedvarende el i el-mikset.

Parallelt hermed bliver produktionen af batterier mindre og mindre CO2 udledende ligesom de nyeste batterier slet ikke benytter konfliktmineraler som cobolt.

I mellemtiden vil olieudvinding fortsætte med at ødelægge naturområder, olierafinaderierne vedblive at afsvolve ved hjælp af et stort forbrug af cobolt og fossilafbrændingen i fossilbiler mv udlede CO2. Et det stadig dit drømmescenarie at holde fast i den fortidige fossilafbrændingsverden?

Bare lige som et koriosum skal jeg bemærke at jeg kan køre 10 km på den mængde el der forbruges til at raffinere 1l diesel eller benzin. Allerede her kører energiregnskabet for en fossilbil durk i grøften.

 • 11
 • 5

Batterierne holder erfaringsmæssigt længere end bilen så den tidlige batteridød er en myte.

Øhhh, det var da godt nok en interessant oplysning.

En bil herhjemme holder i snit 17 år - hvor mange års erfaringer har man lige med batterier?

Men når det så er sagt, så ville det da være mega interessant hvis vi i Danmark kunne bygge en elektrisk "folkevogn", eller moderne 2CV som Bjarke siger:

Tilstræb en lav vægt som udgangspunkt.

En motor i hvert hjul på 10-15KW (det moderne paradigme med at en bil nærmest er uanvendelige hvis den ikke har mindst 150HK og kan accelerere fra 0 til 100 på under 8 sekunder er et uvæsen), så kan servo også undværes.

Så lidt som muligt elektronisk tingeltangel som kan gå i stykker (så bilen ikke bliver invalideret bare fordi der ryger en hukommelseskreds i mediekontrolleren!).

En simpel opbygning hvor ydre pladedele er lavet af letudskrifteligt, gennemfarvet og genbrugeligt plast.

Modulær batteriopbygning (og let udskiftelig/opgraderbar), således at der kan vælges en batteripakke efter behov og økonomi, uden man er låst fremover.

Fuld og åben dokumentation.

Etc, etc.

(Grrrr, lorteforum, hvor det er nødvendigt at lave dobbelt linjeafstand, for at simulere et linjeskift - men hvad kan man også få for 30 millioner om året.)

 • 9
 • 4

Nu kan man jo rimelig hurtigt cycle et batteri igennem en del gange.

Ja, man kan simulere meget, men det er altså ikke det samme som 17 års erfaringer inklusive påvirkninger fra vind og vejr.

De fleste kilder i dag estimerer 1 mio km+ før batteriet er under 80%.

Et estimat er ikke det samme som en erfaring!

Jeg siger ikke at det måske godt kan lade sig gøre, men det er utroværdigt at postulere at "Batterierne holder erfaringsmæssigt længere end bilen" - med mindre bilen er meget ringe, og så er det nok næppe den bedste reklame der findes..

 • 3
 • 4

AP og JK: Bemærk lige at mit link gik til en artikel der forholdt sig kritisk til den tysk/østrigske undersøgelse. Så jeg er ikke galt afmarcheret. I bemærker jo selv at det bliver over tid at elbilerne bliver bedre. Hvilket jeg ikke bestrider.

Vedr olieprduktionen vil den bestå i 50 - 100 år endnu. En drivkraft er de militære behov. Krigsskibe og kampvogne på eldrift bliver nok ikke lige foreløbigt feks. De syntetiske brændstoffer er stadigt for dyre at fremstille hertil.

Desuden er der en række tredje-verdens lande der er meget langt fra at kunne supportere eldrift. Alene deres størrelse gør det et problem. Jan

 • 3
 • 2

Hvis du nu læste mit link, så er det ikke tilfældet. Ved 200.000 miles (321.000km) er Tesla 85kwh vs 90kwh gennemsnitligt på 77 vs 79%.

Ja som med al anden teknologi er der modeller og/eller eksemplarer der afviger. Det sample du henviser til at et udplug af data fra bestemte batterier som er blevet lækket. Spørgsmålet er om de samples er repræsentative for elbilers batterier. Man har jo med ICEV også historier om dieselmotorer der brændte sammen hvis olien ikke blev udskiftet på en bestemt måde/teknik, om DSG gearkasser der gik i stykker osv. Med andre ord - al teknologi har eksempler på enheder der fejler - enten gennem fejlkonstruktion eller gennem almindelig variation. Det er derfor at vi har garantiordninger - fx 8år/200.000 km på motor og batteripakke på elbler

Vi har selv en Leaf som nu er 6 år gammel, og selv om vi teknisk via ODBII kan aflæse tabt kapacitet, er det ikke noget vi mærker i hverdagen. Jeg er ret overbevist om at batteriet nok skal holde bilens levetid ud ,ligesom jeg med vores tidligere Citroen ICEV ikke var nervøs for om motoren skulle holde bilens levetid ud.

@Christian. Jeg er enig i at test og estimater ikke er det samme som erfaring, men det gælder jo for alle produkter. Hvor mange ICE bilmotorer og gearkasser er i drift i 17 år inden man kan sige noget om holdbarheden af elementerne. Der er dygtige ingeniører der beregner MTBF o.l. for produkter udfra de erfaringer man har med materialer, anvendelse mv.

 • 11
 • 2

@Christian. Jeg er enig i at test og estimater ikke er det samme som erfaring, men det gælder jo for alle produkter. Hvor mange ICE bilmotorer og gearkasser er i drift i 17 år inden man kan sige noget om holdbarheden af elementerne. Der er dygtige ingeniører der beregner MTBF o.l. for produkter udfra de erfaringer man har med materialer, anvendelse mv.

Du taler uden om, for du sagde bombastisk at "Batterierne holder erfaringsmæssigt længere end bilen", og det er det jeg mener du på ingen måde har belæg for at udtale dig om, al den stund der ikke er 17 års erfaringer med bilbatterier.

Endvidere er de 17 år ikke noget ingeniørerne har beregnet, men det er den praktiske, erfarede levealder her i landet i gennemsnit, så du kan ikke plukke delelementer ud.

Havde du sagt en computer (hvor det endda sjældent er tilfældet), så kunne vi til en vis grad måske blive enige, da de fleste anser en 8 år (altså halvdelen af en bils levetid) gammel bærbar for totalt forældet, og dermed kasserbar (som regel også fordi batteriet er dødt mange år før).

Og, hvis vi så endelig skal plukke ud, så f.eks. VW's 1,6 liters motor som ligger i Golf og Polo er nok noget af det der stadig er tilbage efter 3'die verdenskrig - karrossen er til gengæld væk mange år før.

 • 5
 • 9

AP og JK: Bemærk lige at mit link gik til en artikel der forholdt sig kritisk til den tysk/østrigske undersøgelse. Så jeg er ikke galt afmarcheret. I bemærker jo selv at det bliver over tid at elbilerne bliver bedre. Hvilket jeg ikke bestrider.

Min anke var bare påstanden om at en sammenlignlig dieselbil kunne have det samme eller mindre udledning end en elbil. Det kan den ikke. Elbilen bliver så bedre i løbet af dens levetid når vi omstiller vores elproduktion, dieselbilen er lige slem hele dens liv.

 • 12
 • 2

........at være bagklog på forhånd

@ Anders

Du skriver;

""Elbilen bliver så bedre i løbet af dens levetid når vi omstiller vores elproduktion, dieselbilen er lige slem hele dens liv.""

Omstiller vor elproduktion, hvorledes ???

 • 4
 • 10

Et af de steder man lidt nemt kunne sætte ind her og nu, er at forhindre import af store brugte biler. Ikke at det løser vores globale udfordring, men på lidt samme måde, som offentlige indkøb (det halter latterligt bagud) af nye køretøjer, udelukkende burde være af de emissionsfri typer.

Der bliver hvert år importeret flere end 20.000 store brugte (>3 år gamle) biler pga. en uhensigtsmæssig afgiftsregel. Disse store biler er tilsyneladende typiske klimasyndere, og iflg De Danske Bilimportører bør det forhindres. (Sikkert også fordi mange af importerne går udenom deres forretninger.)

 • 6
 • 3

citat: Elbilen bliver så bedre i løbet af dens levetid når vi omstiller vores elproduktion, dieselbilen er lige slem hele dens liv. citat slut:

Så er vi jo enige. Elbilen er elendig i starten, men vinder i det lange løb. Men kun fordi den el der skal drive den kommer fra vedvarende denergi. Dvs. det meste af Europa og verden kommer langt bagefter fordi de ikke er på vort niveau. Altså nytter vores CO2 reduktion som en snebold et varmt sted. Jan

 • 3
 • 5

Så er vi jo enige. Elbilen er elendig i starten, men vinder i det lange løb. Men kun fordi den el der skal drive den kommer fra vedvarende denergi. Dvs. det meste af Europa og verden kommer langt bagefter fordi de ikke er på vort niveau. Altså nytter vores CO2 reduktion som en snebold et varmt sted. Jan

At elbilen skulle være elendig er jeg ikke enig i. Elbilens energitab generelt ligger på omkring 15-17% incl ladetab og ledningstab ved distribution af energikilden. En fossilbils energitab ligger i nærheden af 90% alt incl. Alene det faktum burde gøre valget enkelt. For den mængde energi det koster at raffinere 1 liter benzin eller diesel (1,6 kWh) kan en gennemsnits elbil køre 10 km.

Der ud over har efterhånden mange uafhængige analyser vist at med gennemsnitligt europæisk el-miks har elbilen TCO-wise udledt mindre CO2 end en energieeffektiv diesel når begge har kørt 50.000 km. Med dansk el-miks er det ved et lavere km-tal at elbilen har udledt mindst CO2. Fra dette km tal udleder fossilbilen vedvarende fuld dosis CO2, mens elbilen fra sit lavere udgangspunkt bliver renere og renere jo mere vedvarende energi der kommer i el-nettet.

Vi kan også se på følgeomkostningerne ved forureningen ved fossilbiler. Jeg er ret sikker på at de mange mennesker der bor i byerne vil være glade for ikke at få kortet deres liv af med et år eller to pga forureningen fra fossilbilerne. Ligeledes tror jeg mange virksomhedsejere vil være glade for færre omkostninger pga. de færre sygedage der vil være når forureningen fra afbrænding af fossiler i ICEV'er falder. Det er konkrete gevinster i dagligdagens Danmark der kan høstes uafhængigt af hvad kineserne eller andre gør med deres udledninger.

 • 10
 • 2

Interessant diskussion som forekommer i mange foraer for tiden. Jan Nyboe har helt ret, mens vi pudser glorien slår resten af verden os ihjel ! Kan vi så slet ikke gøre noget ? ​ Jo der findes rent faktisk en løsning hvor vi ikke har behov for elbilen. Jeg siger ikke at vi ikke skal have elbilen, blot tænker jeg at der på kloden findes i størrelsesordnen 10 mia diesel køretøjer give and take 1 mia. ​ Så uanset hvor meget vi anstrenger os i Danmark og for så vidt i hele Europa hvis ellers vi kunne få alle med så forslår det som skræder i helv... ​ I stort set alle de regnestykker jeg har set er hele omdrejningspunktet el bilen alene. Stort set alle lande er ikke i besiddelse af et elnet der er dimensioneret til alle de elbiler der drømmes om. ​ En ting er prisen for at forstærke nettet, vi taler 3 cifrede mia. beløb, hele Danmark skal graves mere eller mindre op på kryds og tværs, en anden er den mængde CO2 der skal til for at producere kabler, transformere samt selve gravearbejdet. Af en eller anden grund er det en størrelse der negligeres. ​ Belaster man elbilens CO2 footprint vugge til grav så begynder regnestykket at se noget anderledes ud, og det er jo virkeligheden der tæller i sidste ende ​ Der findes dog en umiddelbar løsning som alle ser ud til at have glemt. ​ Syntetiske brændstoffer i f.eks en moderne diesel motor gør denne mere grøn end en elbil betragtet vugge til grav. ​ betragter man klimarådets opgørelse over CO2 footprint vugge til grav, vil man se at produktionen af elbilen er væsentlig mere CO2 tung (skyldes primært betteriet) end en dieselbil. ​ Hvis man nu istedet for at skabe en " helt ny teknologi" tog udgangspunkt i den gamle men fandt et næsten CO2 neutalt brændstof og hældte det på den gode gamle kendte diesel motor så havde vi 10 mia diesel biler der fra i morgen ville være mindst lige så grønne som elbiler betragtet vugge til grav om det så er 10 eller 20 år kan vi jo så diskutere. ​ Dette syntetiske brændstof kan fremstilles i morgen og blev i vid udstrækning afvendt af tyskerne under ww2 da de var under embarko hvad råolie angik og dermed måtte gå andre veje, nød lærer nøgen kvinde o.s.v ​ Vi skal bruge CO2 fra f.eks. luften eller en skorsten ( en hel del) brint og lidt grøn strøm (igen en hel del) vi skal jo forsyne en del biler , transportsektoren og flyindustrien, men så er vi der hvor vi skal være og behøver ikke vente på at kloden går under i mellemtiden

Se det er interessant ! ​ Prisen er virkelig overkommelig når man tænker på samtlige alternativer inklusive klima konsekvenserne ​ ​

 • 5
 • 5

CO2 reduktion via elbiler/hybrid i Danmark de næste 10 år koster mange milliarder. Reduktionen af CO2 vil være minimal, måske endda negativ, set i forhold til fossilbilerne stadig vil køre et eller andet sted, produktionen af elbiler og batterier på kulstrøm, massiv indvinding af metaller og sjældne grundstoffer, gennemgravning af landet til el-infrastruktur, produktion af kabler og ladestandere, højere slitage på dæk og vejnet pga tungere køretøjer etc. etc... Alt i alt vil tiltagets bidrag til klodens CO2 reduktion være lig NUL.

 • 1
 • 5

JK: Du kan roligt droppe din bekymring om foks levealder. Den gennemsnitlige dansker bekymrer sig ikke en disse om det, når man ser nøgternt på det. Prøv blot at få folk til at ændre livstil for at leve et eller to år længere. Du kommer ikke langt.

Vi kan overhovedet ikke se bort fra hvad kinesere eller andre lande gør. CO2 belastningen er global. Dvs. skal der flyttes noget skal det ske globalt. Eksempelvis stammer meget luftforurening i DK fra øst- og syd-europa. Vi lever ikke i en osteklokke.

Det er derfor jeg mener de tiltag man overvejer er elendige. Man vil bruge milliarder på at opnå intet fordi det er afgrænset til DK. Bevares.... man belaster tusindvis af danske borgere med afgifter og skatter, fordi nogle fantaster tror man kan redde en verden ved isolerede tiltag i DK. Jan

 • 6
 • 5

å er vi jo enige. Elbilen er elendig i starten, men vinder i det lange løb. Men kun fordi den el der skal drive den kommer fra vedvarende denergi. Dvs. det meste af Europa og verden kommer langt bagefter fordi de ikke er på vort niveau. Altså nytter vores CO2 reduktion som en snebold et varmt sted. Jan

Nej det er vi ikke enige om og det var ikke det jeg skrev. Elbilen er ikke elendig fra starten, den er lidt bagud det første år eller to af dens levetid. Selv hvis den lader fra et elnet der kun har en lav procentdel der kommer fra ikke-fossile kilder vil den stadig udlede mindre over dens levetid.

 • 6
 • 1

Der ud over har efterhånden mange uafhængige analyser vist at med gennemsnitligt europæisk el-miks har elbilen TCO-wise udledt mindre CO2 end en energieeffektiv diesel når begge har kørt 50.000 km.

Så har jeg en god ide; Vi skal bare importere vore elbiler som brugte, med mindst 50.000 kilometer på tælleren. Så er der gevinst fra day one ?

Ligeledes tror jeg mange virksomhedsejere vil være glade for færre omkostninger pga. de færre sygedage der vil være når forureningen fra afbrænding af fossiler i ICEV'er falder.

Nu skal jeg ikke klåge mig på hvad folk fortæller chefen, når de ringer for at erklære sig syg, men er der eksempler på meldinger som "jeg har dieselhoste" eller lignende?

 • 4
 • 10

Nu skal jeg ikke klåge mig på hvad folk fortæller chefen, når de ringer for at erklære sig syg, men er der eksempler på meldinger som "jeg har dieselhoste" eller lignende?

@HJN nu er argumenteringsniveauet vist faldet ned under kælderniveau.

Det er af flere undersøgelser påvist at det mistes mange mia kr årligt på tabte leveår og tabt arbejdefortjeneste på grund sygdom som effekt af foreningen fra afbrænding af fossiler

 • 9
 • 4

Øh bøh, de tabte leveår tabes altså hovedsagligt for folk der ikke er erhversaktive længere - hvordan kan samfundet lige tabe penge på det?

Hvis vi har CEPOS-hatten på i dag: I danmark definerer vi pensionsalderen efter gennemsnitslevealderen, så alt der trækker den ned holder os fra at højne verdens højeste pensionsalder yderligere til gavn for inves... øh samfundet!

Ellers vil jeg mene at også mennesker der ikke er i den erhversaktive alder repræsenterer en værdi, men det er selvfølgelig bare fordi jeg er en blødsøden pladderhumanist :)

 • 8
 • 2

Øh bøh, de tabte leveår tabes altså hovedsagligt for folk der ikke er erhversaktive længere - hvordan kan samfundet lige tabe penge på det?

Nu kender jeg ikke din alder, men hvis du er erhvervsaktiv og du i morgen falder om med en blodprop pga partikelforurening - betyder det så intet?

Man snakker om for tidlige dødsfald og beregningsmodellerne tager så vidt jeg ved højde for at nogle af dødsfaldene ikke generer et tab for samfundet. Jeg har dog ikke selv gennemgået beregningerne, men forventer ikke af FM og Kbh kommune anvender urealistiske tal. Har du bedre viden?

Jeg er selv en af dem der nærmer mig pensionsalderen, men ønsker ikke at dø fortidligt pga partikelforurening. Den risiko må du rigtigt gerne tage for mig hvis det ikke bekymrer dig.

Jeg ønsker heller ikke se mine børnebørns livsbetingelser ødelagt pga klimaforandringer.

 • 6
 • 4

Der er ingen der pludseligt falder død om af den forurening der er i byerne idag. Storindustrien er jaget ud af landet, til Polen . Estland, Vietnam og Kina. Bilerne især dieslerne oser ikke ret meget i forhold til før. Kakkelovnene i villaer er fortid. Fjernvarmen og gasfyring er blevet udbredt og miljøet i virksomhederne er idag vidt forskellige fra dem jeg har vært beskftiget i. Jeg er glad for at høre at du også ønske CO2 bort ?

 • 3
 • 11

Dette syntetiske brændstof kan fremstilles i morgen og blev i vid udstrækning afvendt af tyskerne under ww2 da de var under embarko hvad råolie angik og dermed måtte gå andre veje

Jeg er ikke uenig i pointen i dit indlæg (faktisk er jeg enig at det er en metode som klart bør have mere opmærksomhed), men det er ikke korrekt at referere til tyskerne under 2. verdenskrig, da de konverterede store mængder kul til syntetisk olie. Så de er ikke rigtigt foregangsmænd for "klima venlig" syntetisk fuel .

 • 3
 • 0

Hej.

Jeg har skimtet eller læst store dele af Eldrup/trafik-kommissionens rapport. Og jeg så også hele kommissionens pressemøde direkte på TV. Det blev tydeligt, at elbiler alene ikke kan løse persontransportens klima-belastning. Dette har andre da også været inde på før rapporten og før pressemødet. Og det er jo også det som Svend Tøfting skriver. Hvad skal man så gøre ?

Man kan gøre det betydelig dyrere at købe visse benzin-udgaver af SUV/crossover Nissan Qashqai, som kun kører ca. 14 km / l benzin. Der bør flere afgifter på den slags biler. Men man bør - efter min mening - ikke lægge flere afgifter på Kia Niro Hybrid, den nye Toyota Yaris Hybrid og lignende biler, der kører over 20 km / l benzin ifølge den relativ realistiske WLTP-metode.

Man bør indføre en NY VÆGTAFGIFT, som betales ved køb af fossilbilen eller elbilen. Mit forslag har jeg uddybet i brev overfor politikerne. Dette vil kunne give en mindre klima/miljø-belastning i visse tilfælde.

Ligeledes bø'r selve kørslen i både fossilbiler og elbiler blive dyrere med tiden, så man undgår energi-fråds og for meget trængsel.

M.h.t. elbiler betaler jeg nu et reletivt stort årligt beløb til elbilforeningen FDEL. Jeg er godt nok ikke enig i alle FDELs synspunkter, men jeg mener, at elbiler bør udgøre en vigtig brik i den grønne klimakamp. Derfor synes jeg at staten bør give et tilskud på 50.000 kr ved køb af den nye VW ID3 og andre små og mellemstore elbiler.

https://fdm.dk/motor/forpremiere/2020-08-v...

Vh Jan, Ideudvikler, Projekt Trafiksikkerhed

 • 1
 • 10

Kære Kim Madsen Du nævner, at mange ikke har råd til 2-3 biler i en husstand, og at Tesla skulle være fremtidens bil, hvis den var blligere. I mit forslag var det tanken, at en dansk produceret, billig og let brugsbil skal nyudvikles af nogle dygtige ingeniørstuderende som hobby eller eksamensopgave med henblik på senere produktion her i landet. Altså noget ganske andet, end dine kommentarer går på. Den påtænkte bil skal - såvidt mulig - fabrikeres af genbrugte materialer som glasfiberarmeret plastik og indtræk af genbrugte tekstiler. Ellers må der være frit slag for de studerende til at de kan bruge deres fantasi og lærdom til at nytænke en bil, der opfylder de klima- og miljømæssige krav, der må stilles til en fremtidens "traktor", hvor høj hastighed og acceleration ikke spiller den store rolle.

 • 4
 • 3

Ellers må der være frit slag for de studerende til at de kan bruge deres fantasi og lærdom til at nytænke en bil, der opfylder de klima- og miljømæssige krav, der må stilles til en fremtidens "traktor", hvor høj hastighed og acceleration ikke spiller den store rolle.

Jeg synes selvfølgelig at ideen er sympatisk. Og jeg kan sagtens se den som en ide som kunne forsøges udfoldet på studierne. Der er masser af udfordringer som giver mening at undervise om/forske i for de lærere og studerende.

Ud fra et isoleret (i forhold til køretøjet) transportmæssigt, samfundsøkonomisk og klima synspunkt, tror jeg bare ikke det bliver et transportmæssigt hit.

De afledte effekter (den oparbejdede viden) kan selvf. sagtens komme i spil i helt andre sammenhænge efter studierne, og derved er det jo ikke en ide som i sig selv er "tomme kalorier".

 • 5
 • 2

Jeg vil gerne have en EL bil men ikke til dobbelt pris (og uden krog). Forslaget afslører hvor tåbeligt komissioriet er skruet sammen. Det er en skattepakke og har ikke noget med energi/ CO2 forbedringer at gøre. Ifølge Energiministeriets opfølgning mangler der planer for en reduktion på 20 mio tons, så med dette forslag til 0,9 tons og 5,7 mia årligt bliver det så noget i størrelsesordenen 126 mia kr årligt, vi kan forvente, før det er løst. Det bliver givet vis værre med næste spring til år 2050

 • 4
 • 5

Da jeg den 14.september foreslog, at dygtige ingeniørstudrende kunne bruge deres opfindsomhed, fantasi og viden til at konstruere en bil - baseret f.eks. på Citroen 2CV - var det hensigten, at nogle studerende på DTU skulle samle idéen op som hobby eller eksamensarbejde. Det var tanken, at bilen opfylder alle krav til lavest muligt energiforbrug (også ved fremstilling), genbrug, hensyn til bæredygtighed og til miljø. Da jeg ikke længere har forbindelse til DTU, vil måske andre, der har kontakter til de studerende, foreslå projektet.

 • 2
 • 0

I korthed er det tanken, at det må være muligt at udvikle og konstruere en DANSK FOLKEVOGN, baseret på den nyeste teknologi og med hensyn til lave produktionsomkostninger, cradle to cradle, systemtænkning, klima og bæredygtighed. Kort sagt: Fremtidens danske FOLKEVOGN.

 • 1
 • 0

Kære Hans Henrik Tak for informationen. Mit forslag er noget ganske andet end de viste modeller i Bil-Magasinet. Men ndu har da ret i, at der er fabrikeret biler i Danmark for en del år siden. Men ingen er lavet under de hensyn, som jeg anfører.

 • 1
 • 0

Troll-bilen var et av de første seriøse forsøk på å få igang en storstilt bilproduksjon i Norge. Planen var å lage en liten og lett bil med glassfiberkarrosseri. En “prøvevogn” ble bygd, og produksjon iverksatt. Det ble laget til sammen 4 biler før bedriften måtte gi opp og planene om å starte bilproduksjon i Norge ble lagt i grus.

Dette foregikk i Lunde i Telemark på slutten av 1950 tallet...

https://trollbilen.no

 • 1
 • 0

Mette Frederiksen pointerede i denne uge, at vi skal nå vore klimamål med ny teknologi og ikke med afgiftssystemer.

De to ting er ikke modsætninger. En afgift vil altid ændre på tipping point, og helt konkret vil det favorisere ny teknologi, som private så vil finde interesse i at investere i.

Man kan godt blive bange for at Mette Fredriksen tænker telnologien skal støttes af staten. Men skaber man et incitament, så spiller de kapitalistiske kræfter statskassen af banen.

Alle Eldrup kommissionens løsninger indeholder afgifter bl.a. 1 kr. højere priser på benzin/diesel, og vi skal endda hæve dem betydelig mere hvis vi skal nærme os de politiske mål.

Man kan gøre det psykologisk.

Det skal ikke ske i dag, men varsles at i 2025 stiger afgifterne (måske lidt mere end 1 Kr.)

Fordelen er at afgiftsstigningen ikke ødelægger en masse menneskers økonomi her og nu.

Men mere væsentligt, står man og skal købe en ny bil i dag, så er en af de faktorer man ser på, hvad man kan få for den om 5 år når man har lyst til en ny bil. Der vil udsigten til en heftig afgiftsstigning, få mange til at tænke sig om en ekstra gang, inden man køber en ny fossilbil. Er der overhovedet nogen som vil købe min brugte fossil bil om 5 år?

Den kan få en tand mere. Hvis nu det varsles at fossilbilerne ikke må køre ind i f.eks. København om 5 år. Så bliver det nok en gang en overvejelse om, om det er en god ide at købe endnu en fossilbil.

 • 4
 • 1

....København med en bil. Derind tager man da kun bilen med af nød. Her er Stoget både billigere og hurtigere, når man skal i teatret eller ud og spise......altså dengang i fortiden hvor kineserne ikke havde sluppet coronadragen løs.

 • 3
 • 2

Vi er mange som ingen intentioner har om at køre ind i København, hverken i bil eller på hvilken som helst anden transportmiddel.

Selvom jeg bor i Struer kommer jeg af og til den by. Og er man to, så er det lige så billigt og mere praktisk at tage bilen.

Bare ud fra det, så er det nederen, at den mulighed er lukket, fordi man har en dejlig lækker splinterny Audi, men altså på fossil brændsel.

Miljøkravene stiger jo også rundt omkring. Selv Århus og Ålborg har luftet tanker om miljøzoner, hvilket vil komme til at ramme mange ældre bilers muligheder for anvendelse.

ja, den overvejelse villle da kun være relevant for tovlige kjøwenhavnere - og deres 'forstadsnaboer'! :)

Det er så også en tredjedel af Danmarks befolkning. Altså af mulige mulige aftagere af din brugte bil er faldet væsentligt. Og en stor del af disse aftagere er blandt de højst lønnede. Det vil påvirke brugtprisen.

 • 2
 • 1

Det er så også en tredjedel af Danmarks befolkning. Altså af mulige mulige aftagere af din brugte bil er faldet væsentligt. Og en stor del af disse aftagere er blandt de højst lønnede. Det vil påvirke brugtprisen.

Det har du ret i. Det er lidt lige som at prisen på heste og hestevogne faldt kraftigt da Ford gjorde bilen til allemandseje.

Det er vel også det vi gerne vil opnå. Transitionen bæres også af, at de, som absolut gerne vil købe en ny fossilbil eller hybrid, må indse at økonomien i en sådan beslutning bliver dårligere og dårligere.

Allerede i dag er TCO for en elbil lavere end for tilsvarende størrelse fossilbiler (PHEV, HEV og ICE) ved 20.000+ km/år.

 • 7
 • 3

....alle omstændigheder at tabe mange penge, ved at fritage elbiler for inregistreringsafgifter.......og de regeringer der udfaser for for hurtigt får mange fjender?

 • 2
 • 4

Selvom jeg bor i Struer kommer jeg af og til den by.

Det er så også en tredjedel af Danmarks befolkning. Altså af mulige mulige aftagere af din brugte bil er faldet væsentligt. Og en stor del af disse aftagere er blandt de højst lønnede. Det vil påvirke brugtprisen.

Sjovt nok stammer jeg også fra Struer, og kommer der stadig p.g.a. familie.

Jeg ser nu mere lyst på de faldende brugtvognspriser, da jeg er brugtvognsKøber.

Desuden har jeg kun meget sjældent ærinder i de store byer. Som udviklingen går flytter forretninger ud i periferien og gågaderne bliver mere øde (hører jeg). Skal vi handle lidt mere end hvad vores lokale supermarked kan klare, går turen til Kolding Storcenter, som ligger i udkanten af Kolding. Perfekt. Resten klares med nogle klik på computeren. Storbyen vil ikke have mig, - - jeg drejer udenom og siger - Deal.

 • 3
 • 1

Det er en ting politikerne går udenom i diskussionen om afgifterne. Alle afgifter lander i sidste ende ved arbejdsgiverne. Der kommer et lønpres fra befolkningen for at udligne. Hvilket vil medføre pres på vores konkurrenceevne.

Inden alle fortalerne farer i blækhuset for at nedsable denne påstand, så se lige på hvordan det gik da de gønne afgifter blev indfaset. I løbet af ca 5-10 år blev de indhentede. Hastigheden beror på hvilken branche man var i. Dem med mangel på arbejdskraft udligner hurtigst.

Jan

 • 2
 • 1

...der ikke har haft de rigtige forældre og lærere.

De har svært ved at genneskue problemer og argumenter.

De tænker ikke over hvorledes tingene hænger sammen.

En købmand køber varer hjem og vurderer hvad han kan sælge dem for. Kan han ikke sælge dem til den pris han kunne tænke sig sætter han prisen ned indtil han finder den uinteressant og sælger varen ud til den pris han kan få for den. men genkøber den ikke igen.

Men er det en vare der har et rimeligt gennemløb i forretningen der bliver pålagt en afgift, så bliver afgiften pålagt hans pris som en afgiftsforhøjelse. Som Christian Nobel påpeger.

 • 3
 • 4

Sjovt nok stammer jeg også fra Struer, og kommer der stadig p.g.a. familie....

.... Som udviklingen går flytter forretninger ud i periferien og gågaderne bliver mere øde (hører jeg). Skal vi handle lidt mere end hvad vores lokale supermarked kan klare, går turen til Kolding Storcenter, som ligger i udkanten af Kolding.

Så kender du nok Venø. Der havde min familie på min fars side sommerhus fra 1918 - 2018.

Vi bor i Hillerød. Da Nordsten stoppede produktionen, så blev der lavet en arkade fra Slotsgade og igennem det gamle industriområde. Resultat: Der er stadig masser af forretninger i gågademiljøet i Hillerød.

Mvh Bjørn

PS: Det var en god gammel socialdemokratisk borgmester Jens S. Jensen, der sørgede for byens udvikling efter der i mange år havde været konservativt styre, hvor der ikke skete noget som helst.

 • 1
 • 2

Desuden har jeg kun meget sjældent ærinder i de store byer.

I bund og grund handler det ikke om dig og mig, men om at der bevisligt kører mange biler ind og ud af København. Også midt på dagen er der en livlig trafik, hvilket kunne tyde på at der er nogle som har flere ærinder i byen end os.

går turen til Kolding Storcenter, som ligger i udkanten af Kolding.

Tja, hvis Rusland ville lægge et visumcenter i Kolding ville jeg da være glad, men den slags skal absolut ligge inde midt i København.

 • 1
 • 0

CN: Det er rigtigt, men det gør de også via arbejdsgiverne. Derfor rammer det også vores eksport. Dermed vores konkurrenceevne. Jan

 • 2
 • 1

KFC mfl..: Hvis man ikke tror at et lønpres på arbejdsgiverne giver udslag på vores konkurrenceevne mener jeg man er naiv. Presset kommer på grund af afgifterne der indføres. Dvs. en stigende lønudgift medførende øgede eksportpriser. Hvilket rammer konkurrenceevnen.

Det rammer også forbrugerpriserne i DK. Så vi får faktisk "gavn" af afgifterne to gange. Første gang når politikerne indfaser dem og senere succesivt når vi forlanger mere i løn for at kompensere os selv privatøkonomisk.

Sådan gik det også med de grønne afgifter for år tilbage. Jan

 • 3
 • 1

Men mere væsentligt, står man og skal købe en ny bil i dag, så er en af de faktorer man ser på, hvad man kan få for den om 5 år når man har lyst til en ny bil. Der vil udsigten til en heftig afgiftsstigning, få mange til at tænke sig om en ekstra gang, inden man køber en ny fossilbil. Er der overhovedet nogen som vil købe min brugte fossil bil om 5 år?

Den kan få en tand mere. Hvis nu det varsles at fossilbilerne ikke må køre ind i f.eks. København om 5 år. Så bliver det nok en gang en overvejelse om, om det er en god ide at købe endnu en fossilbil.

Den effekt vil ligne den der for et par år siden ramte europa hvor borgmestrene fra mange store byer ville standse adgang for dieselbiler, så vendte interessen væk fra dieselbiler så det det var tydeligt i salgs statistikken.

For at opnå samme effekt for fossilbiler kræves en ny definition af el-biler, for nuværende står kampen om aktionsradius, dvs kampen går på at lave de tungeste biler med største miljøafaftryk, for bilen skal kunne køre på tværs af landet måske kun en gang om året.

Mazda kommer med deres range extender første halvår af år 2021, dog kun til Canada på grund af deres støtteregler, om lige den bil er god skal jeg ikke kunne sige, det er biltypen og principperne jeg falder for.

Egenskaber: 34kwh plug in batteri til 200km wltp, i praksis 165km på motorvej, dvs rigeligt til daglig pendling, og så en lille generator på benzin på 28kw, når du ved du skal hele vejen på tværs af landet og derfor tænder for generatoren, så kører du stadig mere end halvdelen af strækningen på el, og hvis det sker få gange om året så er det renere end altid at slæbe på et overdimentioneret dyrt og tungt batteri.

En lille præsicering i loven og den direkte CO2 udledning fra bilerne falder med 95+ procent, forudsat lademuligheder med strøm der er billigere end benzin/bioetanol.

 • 1
 • 0

Ny fylder vejer og koster en extender nok mindre end 10kwh batteri, dertil vil du strande efter 220km på på motorvej, eller 270km wltp, det giver ingen mening.

 • 0
 • 0

De 34kwh kommer af den rene elbil som FDM har testet til 165km på motorvej, men når man har sikkerheden ved extenderen kunne man også vælge at lave en udgave med kun 17kwh, det giver 100km wltp , dobbelt så meget som de fleste har brug for i dagligdagen.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten