bloghoved automation

Edge Computing – Part II

Hvad har Edge Computing med en 8 armet blæksprutte at gøre?

For igen at gå lidt rundt om emnet, har jeg fået et tip omkring den 8 armede blæksprutte fra en trofast læser af denne blog.

Dette dyr – altså blæksprutten - har haft en helt anden udvikling end os mennesker, ja der findes nok ikke mange dyr der er mere forskellige fra os mennesker end en blæksprutte.

I denne sammenhæng er det særlige, at en blæksprutte faktisk har 9 hjerner.

En relativ lille central hjerne og 8 decentrale ”hjerner”, nemlig en i hver af dens 8 arme.

Blæksprutten er dermed et eksempel på et ”system” med en kombination af centrale og decentrale intelligente enheder.

Om man ligefrem kan kalde det Cyber Physical Systems (CFS) er måske at gå til kanten, men det er da interessant at lege lidt med tanken.

Det er i hvert fald et ”system”, der sikrer en relativ høj grad af intelligens, stor fleksibilitet og ikke mindst evnen til at tillære sig nye færdigheder på en hurtig og effektiv måde.

Regel baseret Automation

I dag er langt de fleste automationssystemet opbygget ud fra faste regler (programmer), altså en klar sammenhæng mellem input og output.

Vores automationsapplikationer tager udgangspunkt i kendte, veldefinerede og statiske regler for hvordan input skal fortolkes og hvilken reaktion dette skal medføre for output.

På mange måder en god metodik, men ikke nødvendigvis særlig fleksibel.

Ej heller en metodik, der sikrer innovation, løbende opdateringer, optimeringer etc.

Samtidig vil regel baseret automation jo pr. definition få et problem, hvis uforudsete hændelser fremkommer.

Nogle vil kalde det softwarefejl, andre at det netop er definitionen og ulempen ved regel baseret automation.

Mål (resultat) baseret Automation

Kunne man derimod forestille sig, at fokus var på målet og resultatet, og at automationssystemet – med udgangspunkt i de input som bliver stillet til rådighed – selv fandt ”vejen til målet”.

For at dette kan lykkes, skal man både inkludere Edge, Cloud, Machine Learning og Artificial Intelligence (AI).

I dette blogindlæg er fokus på Edge Computing, men Machine Learning og Artificial Intelligence (AI) er bestemt også relevant er temaer, som jeg vil behandle i senere sammenhæng.

Fremtidens fleksible og selvlærende automationssystem

Hvis vi tager udgangspunkt i at ”mål baseret automation” er fremtiden, så er det gode spørgsmål jo hvordan vi kommer derhen.

Det lidt forenklede svar vil være Edge Computing.

Det lidt mere komplekse svar vil være, at kombinere nutidens regel baserede (PLC) automationssystemer, med fremtidens mål baserede (Edge & Cloud) automationssystemer.

En arkitektur der selvfølgelig også vil omfatte IIoT og AI.

Boston Consulting Group (BCG) har lavet vedlagte grafik, der på en meget informativ beskriver deres syn på den udvikling vi vel egentlig allerede er i fuld gang med(?)

Illustration: Boston Consulting Group

Igen kan man jo have forskellige holdninger til ”Yesterday”, ”Today” og ”Near Future”, men trenden er efter min mening korrekt.

Service Oriented Architecture (SOA)

Der er ej heller nogen tvivl om, at de nye teknologier også vil ændre vores forretningsmodeller.

IIoT og SOA går hånd i hånd, så også på dette område gælder det om at holde øjne og øre åbne.

Hvad er det så lige med PLC, Edge og Cloud?

Uden at gå i detaljer, er hele pointen jo at kombinere ”det bedste fra det bedste”, samt at reducere de mindre gode egenskabers indflydelse fra de enkelte komponenter i den samlede løsning.

PLC-Controlleren er god til at afvikle selve den regel baserede applikation (PLC program) på en sikker og forudsigelig måde i realtime.

Edge-Controlleren kan afvikle de mere datarelaterede applikationer / algoritmer (Apps) i realtime og tæt på processen.

Cloud (Cloud-Controlleren) kan foretage komplicerede dataanalyser, og videreudvikle algoritmer, applikationer etc. og dermed være med til at understøtte mål baseret automation.

Edge Computing er (måske) vejen frem

Edge Computing bliver altså en nøgle komponent i fremtidens automations landskab.

Dette gælder både i forhold til dens realtime egenskaber tæt på processen, dens evne til at blive opdateret/optimeret og vedligeholdt ”online” via de Cloud baserede ”deployment” metoder der kendes fra IT / Cloud verdenen, samt ikke mindst dens unikke placering i IIoT landskabet.

Under alle omstændeligheder er Edge Computing er tema som alle bør og skal forholde sig til.

DAU har fokus på Edge Computing

I denne blog og på vores kommende DAu konference onsdag d. 27.2.2019 vil der komme yderligere fokus på nutidens og ikke mindst fremtidens IT og OT-applikationer.

Illustration: Dansk Automationsselskab (DAU)

Læs mere om DAu på vores hjemmeside, på LinkedIn og nu også på Facebook.

Frank Faurholt er formand for Dansk Automationsselskab (DAu), en non-profit organisation, der samler hele automationsbranchen, både brugere, leverandører, uddannelse og forskning. Han er også salgsdirektør i Siemens Industry og har mere end 25 års erfaring med automation og industriel it.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten