phloggen

Dyre politikere

POLSAG systemet: 0.5 mia kroner

Svindel med aktieudbytter: 9.1 mia kroner

EFI systemet: 1 mia kroner

Gæld uerholdelig pga. EFI systemet: Fra 1 mia til 82.7 mia kroner.

Renteregning for dum financiering af bankredninger: 26.5 mia kroner

Penge Goldman&Sachs tjener på Dong, i stedet for skatteyderne: 11 mia kroner.

IC4 tog: 7 mia kroner

Det giver mindst 56 mia kroner.

Ikke medtaget:

 • Privatiseringen af DataCentralen
 • Salget af KMD
 • Salget af TDC (enorme monopolomkostninger)
 • Kommunalreform
 • Gymnasiereform
 • Universitetssammenlægninger
 • Lallende amatøragtig holdning til IT og digitalisering

Hertil kommer de hastigt stigende regninger for:

 • Jobudflytninger
 • Supersygehuse
 • Jernbane zig-zag
 • Femern
 • Solcellerbaroner
 • Jagerfly

De fleste af disse "sager" er vedtaget med brede flertal i folketinget og administreret ensartet tåbeligt af ministre fra både den såkaldte røde og såkaldte blå fløj i Folketinget.

Set i bakspejlet kan jeg ikke se nogen forskel på de to blokkes tilgang til, eller kompetencer i, disciplinen "Drive en stat fornuftigt".

56 mia er ca 10.000 kroner per borger, fra nyfødt til på gravens rand.

Læg så oveni hvorledes et antal ministre, herunder statsministere, kynisk og uden skam har misbrugt deres tillidsjob som karrierespringbrædt, på skatteydernes regning.

Ikke forbavsende kunne Alternativets formand tale sig til et nyt medlem i minuttet.

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
 • Hele den remse er jo årtier gammel og der er har været optil flere valg. Men Vælgerne som er dem der i sidste ende facilitere den førte politik, syntes åbenbart de penge er givet godt ud.

Eller skyldes det udbredt politisk analfabetisme blandt det danske vælgerkorps. For hvordan kan man vælge de samme inkompetente politikere og deres spinfabrikker gang på gang ?

 • 15
 • 0

Hej Poul-Henning

Hvornår stiller du op som politikker og viser resten af dem, hvordan man leder Danmark?

Jacob Haugaard og "Sømandsbossen" fik nok efter relativt kort tid.

Jeg er spændt på hvordan du vil klare samarbejde/forhandling med andre partier for at få "magten" og bruge den sammen med de andre politikkere...

 • 6
 • 10

Der har på det seneste også været tale om momssvindel for et beløb helt op til 66 milliarder kroner, men det er trods alt nok usandsynligt. Men ihvertfald stærke indikationer på momssvindel for et tocifret milliardbeløb.

Jeg tror ikke der er nogen ende på, hvad uduelige politikere har kostet samfundet.

 • 12
 • 0

Nej Søren desværre. Der er for mange tidsrøvere med "de rigtige meninger" der aldrig præsterer anvendelige løsninger....men som kun kan kritisere.

Samtidigt har de kun hån tilovers for dem, som mener at indholdet i statskassen er uudtømmeligt.

Problemet er for mig at se, at vort styre er domineret af politiske virksomheder hvor man gør karriere fra sin start i "lærlingeafdelingen/ungdomsafdelingen) for siden at sætte plakater i lysmaster. for igen at give udtryk for de rigtige meninger, så firmaerne til sidst stiller personen frem som folketingskandidat. Kommer de i Folketinget sværger de at de vil overholde grundloven og kun vil være bundet af deres egen overbevisning.....gør de det...næh de stiller sig bagerst i karrierekøen og holder kæft. Det der tæller for dem er karrieren....til helvede med landets ve og vel....mig...mig !

Et eksempel på hvor lavt man vil flyve for at komme frem i køen har Jeppe Kofoed lige givet et eksempel på. Når man tænker på denne persons øvrige generalieblad er det virkeligt underligt at det ikke står værre til med Danmark. For når man kan bruge ham som udsending og for øvrigt Lykketoft med så!

 • 12
 • 9

Thomas

Dem der beslutter hvem der skal stå på stemmelisterne er partiernes vælgerforeninger. Man kan jo melde sig under fanerne til det parti man syntes repræsentere ens holdninger bedst også søge at komme på valg.

Alternativt kan du stille op uden for partierne - som uafhængig kandidat.

Her er så en af grundende som jeg ser det - til at det politiske system er ved at korrumpere. Partidiktaturet. Det er sådan at partierne slet ikke er nævnt i Grundloven - men valgloven er specielt designet til partidiktaturet, så det kan bestå uden at nævenyttige opkomlinge skal få valg. Spærregrænse og tillægsmandater - valgmatematik for nørder og selvfinansiering gennem skatteyderkroner..

Vælgerne kunne jo starte med at kræve en Grundlovs opdatering der præcisere at;

 • §XX "Ingen person kan sidde længere end to hele valgperioder i en national eller international lovgivende forsamling.

Derudover kunne man stryge partilisterne som valg objekt og udelukkende have kandidatlister. Ikke at jeg vil forbyde partier - men et parti er at sammenligne med forenings og aftenskole aktivitet. Noget man dyrker i sin fritid. Desuden er partierne ikke nævnt i Grundloven, om at de skal have særstatus og lukrative særordninger for de kandidater der er opstillet af partidiktaturet.

 • 17
 • 1

Jeg mener hovedårsagen til, at der ikke er ingeniører i folketinget er, at dansk politik ikke er rationel.

De rationelle argumenter overdækkes af politiske dagsordne, der er styret af partiideologer, tænketanke og spindoktorer, samt politiske forlig - og skuffeaftaler.

De benyttede centrale økonomiske "regnemaskiner" er desuden programmeret ud 1980 - 2000 ekspansionsøkonomien. og ikke udfra en CO2 reduktion/ 0-ekspansion/ Grøn økonomisk fremtid.

Kommunalreform og Regionsreform for ti år siden var planlagt på tværs af Rød/ Blå blok for at centralisere magten på Christianborg - i stedte for at styrke nærdemokratiet. Senest materialiseret ved de 2% effektiviserings- besparelser pålagt kommunerne.

Hvis ingeniører igen skal stille op i det politiske system kræver det at beslutninger tages på et rationelt grundlag.

Tag F.eks. DONG, der nu er ca 100 mia værd - det skyldes hovedsageligt den ekstreme PSO-betalte ekstra afregningspris for havvindmølleparkerne. Til gengæld må der ikke opstilles nye solcelleparker med ca. 1/3 af vindmølleparkernes PSO-tilskud.

Fornuften mangler i politik - derfor ingen ingeniører i Folketinget.

 • 23
 • 1

Hvad i alverden skulle incitamentet være for, at en ingeniør bliver politiker? Jeg kan ikke forestille mig noget. Måske ud fra idealisme, men så skulle man arbejde sammen med fallerede DJØFere... Ikke særlig attraktivt. Jeg forstår ingeniører som hellere arbejder med noget spændende.

Bent.

 • 10
 • 5

Eller skyldes det udbredt politisk analfabetisme blandt det danske vælgerkorps. For hvordan kan man vælge de samme inkompetente politikere og deres spinfabrikker gang på gang ?

Måske vælgerne stemmer som de gør på baggrund af de informationer de har? Hvilket for de flestes vedkommende jo nok vil sige de informationer de har fra medierne. Spørgsmålet er om journalister overhoved må bedrive ordentlig journalistik for deres arbejdsgivere? og hvis det er tilfældet, om der så findes mere end nogle få med deres faglige stolthed i behold? Måske de få journalister der rent faktisk har faglig stolthed, har travlt med at skrive bøger som få høre om og endnu færre læser?

 • 9
 • 0

Jeg forstår ingeniører som hellere arbejder med noget spændende.

Grove generaliseringer følger, men alligevel.

Ingeniørerne har hele deres personlighedtype imod sig. Én ting er, at vi ofte mangler hjerne-til-mund filteret i de situationer, hvor det tæller. Ærlighed vinder som bekendt ingen point i politik. For det andet finder vi det ekstremt trættende at håndtere andre folks konstante uvidenhed (på de områder, hvor vi tilfældigvis ved noget). For det tredie virker vi ikke særligt overbevisende, når vi, klædt i tennissokker foran kameraet :-), åbent skal benægte fakta for partilinjens skyld.

Så er det da meget mere interessant og givende at gøre det man er god til, nemlig at bidrage på det tekniske område.

 • 22
 • 0

Ikke at jeg ved meget om det, men er der faktisk ikke lidt en stor mulighed lige nu for ingeniører med en politiker i maven, hvor der er et parti (Alternativet) som er forholdsvist åbent og nemt at komme ind i?

Der er nok mange der vil kvie sig for at stemme på alle partiets mærkelige mærkesager, men man kan jo stemme personligt.

 • 5
 • 0

Kan du ikke uddybe den med "jobudflytninger"? Jeg regner med det er statens udflytning af arbejdspladser fra hovestadsområdet til provinsen der er tale om(?), og det er faktisk langt hen ad vejen en god ide, som naturligvis vil koste penge at gennemføre. Men som alle investeringer bør man lige se på hvad der kommer tilbage, og ikke bare kigge på prisskiltet, og sige at alt der koster noget, er dårligt.

 • 3
 • 0

Det er sådan at partierne slet ikke er nævnt i Grundloven - men valgloven er specielt designet til partidiktaturet, så det kan bestå uden at nævenyttige opkomlinge skal få valg. Spærregrænse og tillægsmandater - valgmatematik for nørder og selvfinansiering gennem skatteyderkroner.

Ja. Ganske vist er det ikke så galt som i USA, hvor reglerne endda hindrer nye partier i at få indflydelse, men partierne i dag eksisterer mest for partiernes skyld og ikke for befolkningens ditto.

Dit forslag om, at sætte grænse på antallet af år, man må sidde i folketinget, tror jeg ikke hjælper. Der er stadig rig mulighed for at gøre livslang karriere som politiker: Folketing, kommunalbestyrelser, EU-parlament, osv, og så kan man jo altid blive lobbyist.

Det, der kunne hjælpe, var hvis valgloven blev lavet om, så valglistebegrebet blev afskaffet: Hver kandidat stiller op for sig selv, og kan ikke bruge stemmer på andre medlemmer af samme liste til at komme ind. Partierne kan leve videre som foreninger, men uden partistøtte og uden mulighed for at bestemme, hvem der kommer ind, ved at indrette valglisterne til fordel for spidskandidaterne.

Endnu bedre (men næppe realistisk) er at lade lodtrækning udpege 179 kandidater blandt alle stemmeberettigede danskere. Dette vil sikre, at Folketinget rent faktisk repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen.

Det vil være et offentligt hverv, man kun kan undsige sig ved sygdom eller lignende, og man vil i sin periode i Folketinget få den samme løn/indtjening, som man havde angivet til skattevæsenet i det foregående år, plus dækning af rimelige transportomkostninger m.m.. Man behøver ikke at skifte alle medlemmer ud samtidigt: Der kunne udpeges 10 nye medlemmer hvert kvartal, som ville erstatte de længst siddende medlemmer. Nye medlemmer starter med et halvt års kursus i det politiske system, inden de reelt træder ind i tinget. Ministre kan evt. (som tilfældet er nu) være personer udenfor Folketinget, men udpeget af et flertal af medlemmerne. Dermed kan man sikre, at den nødvendige ekspertise er til stede. Ministerier skal dog være tidsbegrænsede, og Folketinget skal kunne afsætte ministre ved en flertalsbeslutning.

 • 5
 • 2

Men som alle investeringer bør man lige se på hvad der kommer tilbage

Korrekt.

Kig på udflytningen af energinet.dk, så får du en ide om hvor meget der "kommer tilbage" fra den type udflytning.

Jeg er helt enig i at det giver god mening at placere statslige arbejdspladser over hele landet.

Men at gennemføre det ved at rive en institution op med rode og kaste den over bæltet med få måneders varsel virker ikke, det er til overflod dokumenteret: Medarbejderne følger ikke med og resultatet er et stort tab af kompetence og viden.

Den slags strukturændringer skal gennemføres strategisk og glidende, ikke med store Napoleonske slag med armen.

Mange af ideerne på min liste er i princippet gode nok, men de tåbelige måder man prøver at føre dem ud i livet på koster os milliard på milliard.

 • 19
 • 1

Hvad i alverden skulle incitamentet være for, at en ingeniør bliver politiker?

Kan du ikke læse PHK's blogindlæg før du svarer på det? Det vil hjælpe dig til at skrive et kvalificeret svar, fremfor det du her præsterer.

Jeg kan ikke forestille mig noget.

Opremsning af kvalifikationer du ikke besidder hjælper nok ikke læserne af dit indlæg til en dybere forståelse for dit synspunkt - medmindre de selv ser sig i samme situation som dig, mht manglende kompetencer måske...?

Prøv at læse et par velvalgte ord af den afgående præsident Obama (https://www.whitehouse.gov/the-press-offic...): "Which brings me to my third point: Facts, evidence, reason, logic, an understanding of science -- these are good things. (Applause.) These are qualities you want in people making policy. These are qualities you want to continue to cultivate in yourselves as citizens. (Applause.) That might seem obvious. (Laughter.) That's why we honor Bill Moyers or Dr. Burnell.

We traditionally have valued those things. But if you were listening to today’s political debate, you might wonder where this strain of anti-intellectualism came from. (Applause.) So, Class of 2016, let me be as clear as I can be. In politics and in life, ignorance is not a virtue. (Applause.) It's not cool to not know what you're talking about. (Applause.) That's not keeping it real, or telling it like it is. (Laughter.) That's not challenging political correctness. That's just not knowing what you're talking about. (Applause.) And yet, we've become confused about this."

Måske ud fra idealisme, men så skulle man arbejde sammen med fallerede DJØFere...

http://www.djoefbladet.dk/blad/2016/10/dj-... "Mange djøfere oplever, at de konstant bliver fremstillet som noget, fanden har skabt. Men faktisk er debatten om djøfisering blevet mere kvalificeret, siger medierådgiver Jacob Mollerup. [...] Det postulerende, fastlåste og dæmoniserende fylder mindre, og det seriøst argumenterende fylder mere."

Jeg håber du selv kan se hvor din kommentar hører til i kategoriseringen.

Jeg forstår ingeniører som hellere arbejder med noget spændende.

Det tror jeg de fleste gør. Men det er ikke det der er til debat her. Her drejer det sig om at forstå dem der tager et ansvar for samfundsudviklingen, og vigtigheden heraf. Og så stiller du ingeniører i et dårligt lys, ved at fremstille dem som nogen der hellere vil lege med spændende legetøj end at bidrage til en positiv samfundsudvikling. Den fremstilling tror jeg i de fleste tilfælde er forkert.

 • 11
 • 0

PHK skriver

Hvad får dig til at tro at en enkelt person kan løse problemet ?

som svar på: "Hvornår stiller du op som politikker og viser resten af dem, hvordan man leder Danmark?" og

Du overser den vigtigste mulighed: Selv stille op.

som svar på: "Man kan kun stemme på dem der står på stemmesedlen, stemme blankt eller blive væk" Er det ikke lidt selvmodsigende?

Eller vil PHK bare ikke stille op men kun opfordre andre til at gøre det?

 • 2
 • 5

Det vil være et offentligt hverv, man kun kan undsige sig ved sygdom eller lignende, og man vil i sin periode i Folketinget få den samme løn/indtjening, som man havde angivet til skattevæsenet i det foregående år, plus dækning af rimelige transportomkostninger m.m.. Man behøver ikke at skifte alle medlemmer ud samtidigt: Der kunne udpeges 10 nye medlemmer hvert kvartal, som ville erstatte de længst siddende medlemmer. Nye medlemmer starter med et halvt års kursus i det politiske system, inden de reelt træder ind i tinget. Ministre kan evt. (som tilfældet er nu) være personer udenfor Folketinget, men udpeget af et flertal af medlemmerne. Dermed kan man sikre, at den nødvendige ekspertise er til stede. Ministerier skal dog være tidsbegrænsede, og Folketinget skal kunne afsætte ministre ved en flertalsbeslutning.

Personligt kan jeg godt li' ideen... Det giver et folketing som er godt forankret i befolkningen, en løbende udskiftning, men åbner også muligheder for at lobyister/embedsmænd virkelig kan have indflydelse...

179 medlemmer (evt + en formand så det giver 180 personer) med 10 nye medlemmer hvert kvartal, medfører at hver person kommer til at sidde i folketinget i 4,5 år (+ 0,5 års oplæring)...

Ulempen er naturligvis at befolkningen ikke vælger hvilken vej samfundet skal bevæge sig i. Det bliver tilfældigt og en lovgivning der ikke går igennem det ene kvartal, kan blive vedtaget det næste med 10 nye stemmer...

Ministrene burde ikke have politisk magt, men bare være forpligtet til at gennemfører den lovgivning som folketinget beslutter, inden for de rammer som folketinget vedtager. Derved har vi reelt en lovgivende magt og en udøvende magt. Domstolen skal så være den dømmende magt og fører kontrol med at folketinget laver lovgivning som ministrene kan gennemfører og at ministrene gennemfører den pågældende lovgivning. (Det er ikke folketinget der skal dømme ministrene, hvis de ikke gennemfører den lovgivning som folketinget vedtager)

 • 3
 • 0

At fylde ingeniører eller andre faggrupper i Folketinget, er ikke i sig selv en løsning. De to nuværende folketingsmedlemmer fra standen er så usynlige, at PHK ikke har opdaget dem endnu. Langvarige ingeniør-ministre som Jan Trøjborg og Lone Dybkjær er andre eksempler på, at lige denne uddannelse ikke er en mirakelkur. For flere eksempler giver Ingeniørens debatspalter daglige påmindelser imod, at teknisk uddannelser skulle garantere bred dannelse, almen viden og sund sans. Mange ingeniører har dette, men det er klart ikke uddannelsens fortjeneste.

Der gik ged i systemet, da folkevalgte politikere selv begyndte at lege embedsmænd og snuppe de godt betalte ministerposter, så folk i dag tror at dette er et lovkrav. Så jo, nytænkning er nødvendigt. At opstille uden for partierne er ikke nok, opstillingen må vist være helt uden for Folketinget for at nytte. Folketinget er som system groet til i en form, der er dræbende for al kreativitet. Clement og Krasnik er uforvarende de bedste til at vise denne udvikling, hvor overfladisk paratviden altid trumfer eftertænksomhed, og al snak om nuancering udstilles som blafrende vægelsind.

 • 9
 • 0

Men at gennemføre det ved at rive en institution op med rode og kaste den over bæltet med få måneders varsel virker ikke, det er til overflod dokumenteret: Medarbejderne følger ikke med og resultatet er et stort tab af kompetence og viden.

Men at skille sig af med de nuværende medarbejdere, og dermed den kompetence og viden der er opbygget omkring en eventuel dysfunktionel forvaltningspraksis, kan jo sagtens være et ønskeligt resultat.

Hvis vi f.eks. godtager at modviljen mod DJØF'ere i styrelser og ministerier rent faktisk har rod i virkelige hændelser og forhold visse steder, hvor politikere reelt intet kan gennemføre pga embedsmandsvælde via tendensiøse rapporter og beslutningsforslag, eller hvor der sker tanke- og idémæssig indavl via rekruttering fra de evigt-samme uddannelser på KU, hvor embedsmænd måske er eksterne lektorer, så kan sådan en "glemme-kur" måske netop være tiltrængt.

 • 5
 • 1

Men som du selv antyder tidligere i tråden PHK skal sådanne udflytninger ske gradvist, ved at oprette en mindre afdeling der, hvor man ønsker at der skal udflyttes til og så hovesagligt ansætte lokale, men også tilbyde nuværende kvalificerede at flytte med. Således der kan opbygges kvalifikationer og erfaringer om det nu også er det rette sted. For stedet kan være nok så godt, men hvis der ikke kan skaffes folk, med de ønskede kvalifikationer til området, så er pengene spildte.

Hvis en familie kan finde sig tilrette med at være et andet sted, kan bare det at flytte, give nogle økonomiske fordele....billige huspriser og natur... der kræves dog også at en ægtefælle kan finde arbejde inden for en rimelig afstand.

Vi havde her i Allerød et firma der hed SKB( Storm Kristensen Bagsværd) kraner der flyttede rup og stub til Jylland i 1970erne, lokket af den dengang tilsyneladende fordelagtige egnsstøtte. Efter et år, holdt direktøren en tale til julefrokosten, med nogenlunde denne tekst i kort form. Udflytningen til Jylland var en katastrofe, de dovne sjællændere kunne i det mindste deres kram....hans medarbejdere gik hjem i vrede med det samme :)

I dag hedder firmaet Stubberup Hydraulics aps

 • 0
 • 5

For stedet kan være nok så godt, men hvis der ikke kan skaffes folk, med de ønskede kvalifikationer til området, så er pengene spildte.

Det er altid en taknemmelig ting at kaste spekulationer ind i en debat...

Der findes jo rent faktisk eksempler på at der er kommet et hæderligt antal ansøgninger til udflyttede stillinger (http://www.dr.dk/nyheder/politik/grafik-sa...): "Både i Ribe, Brønderslev og Hjørring er der rift om de statslige arbejdspladser, der nu flyttes fra hovedstaden."

 • 4
 • 0

..Eller skyldes det udbredt politisk analfabetisme blandt det danske vælgerkorps. For hvordan kan man vælge de samme inkompetente politikere og deres spinfabrikker gang på gang ?

Vælgerne kan IKKE vælge frit. Vi bliver som vælgere præsenteret for udvalgte kandidater at vælge imellem, kandidater der har "aftjent" deres værnepligt i partiernes ungdomsorganisationer, og således "ensrettet" efter den eksisterende parti disciplin.

Det er snart længe siden, vi havde "frie valg". Det var dengang Fremskridtspartiet sendte en hel flok mennesker direkte "ind fra gaden".

Det blev mødt med indædt modstand fra de etablerede dynastier i dansk politik.

 • 4
 • 0

Den millard kroner som IDAs medlemmer er blevet malket for pga. af vores nuværende politikeres inkompetence ?

Det er bare märkeligt at der tilsyneladende er så godt et marked for afdankede politikere og top-embedsmänd hvis disse virkeligt er inkompente (og afdankede).

Og at erhvervsliv og andre interesser som formodentligt forstår sig på investeringer og afkast, siden de har råd til den slags aktiviteter, ganske gavmildt kaster 5-cifrede belöb efter vores "inkompetente politikere", som tilsyneladende er inkompetente at de gang på gang misforstår de helt enkle regler om indberetning; det gör man heelt uden at få noget igen?

Man kunne faktisk få den tanke at "det offentlige" for mange politikere og top-embedsmänd ikke simpelthen en slags "penge pinata": man smadrer eet eller andet og så falder der måske en masse penge ud til de som er inviteret med til politikernes lille fest!

Ideen er at Intet skal fungere - der er langt flere konsulenttimer i at lave noget lort som skal rettes i det uendelige (og det bekräfter et vist höjlydt ideologisk segment som mener at alt offentligt er dyrt, dårligt og overflödigt). Win-Win.

 • 1
 • 0

Du mangler vel omkring 80 milliarder her! Da systemet ikke har virket i årevis, mangler man at inddrive op til 80 milliarder som danskerne skylder i skat og andre ting.

56 mia er kun det absolutte minimum vi har tabt pga. dårlig ledelse.

Personligt tror jeg tallet er 3-4 gange højere hvis man regner ordentligt efter.

Negative konsekvenser af grønthøsterbesparelser på gymnasier og universiteter er formodentlig den allerstørste post, men også den sværeste at kvantificere.

Men er 56 mia ikke også rigeligt ?

 • 7
 • 1

Ikke forbavsende kunne Alternativets formand tale sig til et nyt medlem i minuttet.

Ny suppe på gammel kendt kommunisme - tilsat lidt gøjl... en ny stor statsmagt skal jo nok klare det bedre end de forrige - eller noget?

Problemet er nok nærmere statens størrelse og måden der organiseres på med centralisering/monopol.

Tør man nævne at i Schweiz er politiker i deres folketing kun et deltidsjob - og man har et normalt fuldtids job ved siden af. Meget man kan lære af der - minimal stat og decentralisering til små enheder/kantoner - så kan man selv bestemme hvor socialistisk/liberal/nationalistisk/etc. man vil være i de små samfund via nærdemokrati - og konkurrere på samfundsmodeller/offentlig-service/etc.

 • 3
 • 13

Det du kommer med PHK, er små penge ved siden af hvad det kommer til at koste os, at vi tager så mange muslimer ind i landet.. og hvorfor er det slet ikke med i dit regnskab?

Og den der ævl med Dong er langt ude. Dong er ikke steget så meget som fx Vestas i sammen periode. Det let at være klog bag efter. Men lad mig høre PHK, hvor meget stiger eller falder Vestas I værdi de næste to år? Eller kan du ikke bare sige hvad kurs Vestas har om en uge fra nu? PHK hvor mange Penge har du købt aktier for i Pandora? For når du kan spå kurs udvikling (eller værdien af et firma) har du sikker for nolge år siden sat en formue i Pandora, du må godt nok være rig nu.. Så kan du ikke hjælpe os andre med hvad vi skal sætte vores penge i, så vi også kan tjene en masse penge. Og tag og kontakt Goldman Sachs og fortæl dem at du ved hvile firmaer der stiger i værdi, de næste par år. Goldman Sachs kunne jo bare have sat 10 mia i Vestas samt mange andre danske firmaer og tjent meget mere..

Alle kan da komme bagefter og spille klog.

 • 3
 • 17

Det er jo nemmest at skyde skylden på politikerne, men nu er deres fornemmeste opgave jo blot at - dog efter at have tænkt sig grundigt om - at pege på det forslag som embedsmændende og diverse rådgivere peger på. Og det går da også galt (ret) tit.

Kan man forvente mere af folkevalgte?.

Men en stor del af skyld må nødvendigvis skyldes en total mangel på styring og inkompetence i de første mange lag under politikerne.

POLSAG var ikke et politiker projekt - det var en del af rigspolitiets våde drøm

Svindel med aktieudbytter kan man næppe klandre andre en ledelsen i SKAT for.

EFI systemet: Igen må SKAT tage skylde for at de igen beviste at de ikke magter at skrue IT systemer sammen.

Gæld uerholdelig pga. EFI systemet. Tør man sige SKAT igen? Eller i første gang Rigsrevisionen før man beskylder nogen politiker for fejl eller ikke at gøre noget?

Renteregning for dum financiering af bankredninger: 26.5 mia kroner. Man vil aldrig lade nogen politikere vælge hvordan man finansierer150 milliarder - det har man jo eksperter til i finansministeriet ikke?

Penge Goldman&Sachs tjener på Dong... Tja, tjo.. Det kan man jo altid skændes over om er rimeligt, Men personligt tror jeg ikke Dong kunne have været kørt i stilling til en IPO af staten... Så rimeligt eller ej, det var aldrig sket uden nogen udefra og det er dyrt.

IC4 tog: 7 mia kroner. Der er med garanti ingen af de politikere der var med i processen der lige kom i tanke om at give ordren til et firma i Italien... Men rådgivere de ikke kunne andet end stole på, fortalte dem det var det rigtige valg.

Jeg synes egentlig det er noget lal at skyde skylde på politikerne. De er ikke andet en mennesker der trods alt forsøger at gøre en forskel. Bevares, nogen mere end andre og ikke alle slipper lige godt fra den gerning.

Men vi har jo selv valgt dem ikke?

Har I stemt på nogen der vidste noget om næste generation af tog eller kampfly? Nogen der vidste noget om IPO'er? Eller om projektstyring i milliardklassen?

Jeg tror mere på problemerne ligger i laget mellem politikerne og dem der ved noget - altså os ;-)

Martin

 • 5
 • 5

Stopper vi ikke den muslimske indvandring vil det det totale beløb for dette politiske eksperiment løbe op i over 1000 mia kr.

Og hvad får vi så for pengene?

Øget kriminalitet. Mere terror. Flere parallel samfund. Øget racisme mod danskerne. Starten på en borgerkrig? Osv.

Vi må stoppe den uhyggelige udvikling inden vi får svenske tilstande i Danmark.

Vi skulle for langt tid siden i hele Europa havde afvist at tage i mod disse migranter. der er tusinder der dør på vej til Europa. Dette var aldrig sket hvis vi havde fra starten sagt NEJ til disse migranter.

 • 1
 • 13

Penge Goldman&Sachs tjener på Dong... Tja, tjo.. Det kan man jo altid skændes over om er rimeligt, Men personligt tror jeg ikke Dong kunne have været kørt i stilling til en IPO af staten... Så rimeligt eller ej, det var aldrig sket uden nogen udefra og det er dyrt.

Jeg er heller ikke helt enig i PHK's opgørelse ang. DONG.

 • For det første har Goldman Sachs - som du selv er inde på - fokuseret og justeret DONG som forberedelse til en børsintroduktion, dvs der er leveret et arbejde.

 • Desuden har de selv skudt penge i projektet, og dermed har den værdiforøgelse der har fundet sted, udgangspunkt i en egeninteresse hos GS. Hvis man havde hevet et konsulentfirma ind til at analysere og rådgive omkring børsintro'en, kunne flere af de upopulære tiltag være blevet sprunget over af DONGs ledelse, det kunne have trukket ud i alt for mange år, der kunne gå uhensigtsmæssigt meget politik i sagen, og hvad ved jeg. Når GS selv har lagt penge, og får penge ud af en gevinst, er der ikke så meget tvivl om deres engagement i en værdiforøgelse.

 • Jeg går ud fra at de penge som GS tjener på realiseringen af værdiforøgelsen, er skattepligtige i DK. Dette kan til dels forklare den pris GS i sin tid skulle betale.

 • Og vigtigst: Staten tjener også på den værdiforøgelse GS har været med til at gennemføre. Staten ejer jo stadig majoriteten af DONG, der jo ikke blev solgt til GS - der var tale om en kapitaludvidelse (udstedelse af flere DONG-aktier).

Så påstanden om at staten har foræret 11 mia som skatteyderne går glip af, er en lige lovlig simpel fremstilling af sagerne.

Hvorvidt man bør anvende et forsyningsselskab indeholdende vigtig infrastruktur som statsligt værdiforøgelsesobjekt, er så en helt anden snak...

 • 2
 • 1

Svindel med aktieudbytter kan man næppe klandre andre en ledelsen i SKAT for.

EFI systemet: Igen må SKAT tage skylde for at de igen beviste at de ikke magter at skrue IT systemer sammen.

Gæld uerholdelig pga. EFI systemet. Tør man sige SKAT igen? Eller i første gang Rigsrevisionen før man beskylder nogen politiker for fejl eller ikke at gøre noget?

Det er politikkerne der har vedtaget et forslag som indebære at man reducerer antallet af medarbejder der skal sikre inddrivelse og kontrol førend de IT-systemer der skal varetage opgaverne er sat i drift og fungere. Så selvom forslaget nok er forfattet af finansministeriets regnedrenge, så er det stadigvæk politikkernes ansvar. Ledelsen i SKAT fejler ved ikke at gøre opmærksom på at de ikke kan løse opgaverne under de betingelser som politikkerne beslutter. Spørgsmålet er om de (politikkerne) virkelig ikke viste bedre? Eller om det var helt bevidst så man bagefter kan komme med yderligere besparelser (nødvendighedens politik) da der ikke længere er penge nok i statskassen og på den måde skabe en minimalstat som et flertal af befolkningen nok ikke ønsker?

 • 11
 • 0

Jeg synes egentlig det er noget lal at skyde skylde på politikerne. De er ikke andet en mennesker der trods alt forsøger at gøre en forskel.

Du har delvist ret: Politikerne kan naturligvis ikke vide alle detaljerne om komplicerede spörgsmål som de "operative lag" beskäftiger sig med når de implementerer politikernes politik.

På den anden side så mener jeg at det er politikernes ansvar at drage de nödvendige administrative og ledelsesmässige konsekvenser af den dårlige rådgivning som politikerne tilsyneladende får.

Jeg mener at det er fusk, gränsende til svindel, når "ledelseslaget", ministrene, gang på gang blot afviser deres ansvar med at "det vidste de ikke". Det er som om at uvidenhed og at väre uinfomeret om sit eget ressortområde nu skal väre en särlig ledelses-kvalifikation.

Hvis ikke "personen for bordenden" har nosser nok til at placere et ansvar og en konsekvens af dette ansvar, så må "personen for bordenden" jo selv påtage sig skylden og gå af, så en mere kompetent efterfölger kan få chanchen og forhåbentligt göre det bedre.

I stedet, så oplever vi at lukkethed, juristeri og "dumhed" efterhånden har taget totalt over i "det offentlige", sjovt nok särligt efter det enorme "boom" i "kommunikationsmedarbejdere" og "särlige rådgivere" der skete fra "nullerne" og til nu. Men, så länge alle bare slipper frit af sted med at man rotter sig sammen om at feje skandalerne ind under gulvtäppet og "komme videre", så bliver forvaltningen bare ikke bedre - og hvorfor skulle den dog det? Der er intet "back-pressure" på selv de allervärste ministerier (hej, Skat).

Den udvikling er, efter min mening, primärt politikernes ansvar. Sekundärt pressens, fordi denne ikke går i fläsket på "systemet" (det lader til at alle journalister har en tyk lille spin-doktor i maven efterhånden, så man skal ikke diskvalificere sig) dermed kan välgerne ikke träffe et informeret valg selv hvis de kunne overvinde leden ved hele processen.

 • 6
 • 0

Nit Pick - to sidste punkter.

Nej, de penge som GS tjener på slaget af DONG aktier er ikke skattepligtige i Danmark. De beskattes i stedet der hvor det GS-selskab som ejer aktierne er registreret.

Staten (og alle andre) tjener ikke noget bare fordi nogle aktier er steget i pris. Man tjener (eller taber) når man sälger, ikke för eller efter.

 • 2
 • 0

Nej, de penge som GS tjener på slaget af DONG aktier er ikke skattepligtige i Danmark. De beskattes i stedet der hvor det GS-selskab som ejer aktierne er registreret.

Du kan ikke kategorisk afvise at GS beskattes af udbyttet i DK. Udenlandske selskabers indkomst kan være skattepligtig her i landet som følge af international sambeskatning eller CFC-beskatning. Jeg har dog ikke overblikket over hvorvidt GS rammes ad den vej, men en kategorisk afvisning af beskatning mener jeg ikke er korrekt.

Staten (og alle andre) tjener ikke noget bare fordi nogle aktier er steget i pris. Man tjener (eller taber) når man sälger, ikke för eller efter.

Tak for præciseringen. At staten "tjener" på vædiforøgelsen skulle ganske rigtigt ikke forstås som at der rasler mønter ud af DONG og ned i statskassen.

Men staten går med andre ord ikke glip af værdiforøgelsen som sådan, men får naturligvis ikke noget ud af den, medmindre de realiserer gevinsten ved at sælge aktierne.

 • 0
 • 0

PHK, normalt har jeg stor sympati for din "Clemenske" måde at drive bloggen på. - Men for ofte forfalder du til, at smide den der om de elendige politikere ind - formoder jeg - i mangel på bedres havelse. Og helt forudsigeligt, så siger det "Frooooouuummm!!!", og man kaster sig henrykt endnu en gang over det fortærskede emne. Muleriet skyldes, at vi jo bare står og sjopper i det samme mudderhul, uden at komme nogle løsninger nærmere. Hvor grundtonen i sidste ende er, at det bør nogen altså også snart mande sig op til at få lavet om på. Hvis du derimod dannede et parti - for vi er vel endnu bundet af det her demokrati -, som ville gå på Tinge og tale systemet imod vedr. alt det juks, man ansvarsfrit gør sig skyld, så er jeg med stor entusiasme med på vognen.

 • 6
 • 0

Osv = og så videre

Fx Diskrimination af kvinder Diskrimination af jøder Diskrimination af kristne Diskrimination af ateister Diskrimination af grønlænderne der lever i Danmark Islamisering af vores land. Forhindring i at politi, brandvæsenet og ambulancefolk kan udføre deres arbejde. Osv. Osv. Osv.

Som jeg skriver vil det ende med at koster os over 1000 mia. Hvad der jo ikke er forkert. Da det totale beløb stiger år for år. Vores politikere har jo ikke ville lave noget regnestykke på dette, da de ønsker at holde det skjult for befolkningen..

Forstil dig et firma der har en udgift på mange mia. Om året, og som ikke ønske at finde ud af hvor mange mia. Det drejer sig om..

Men tal fra Norge viser over 5000 mia. kroner hvis der forsætter med at komme så mange muslimer til Norge.

Dette kan selvfølgelig ikke overføres direkte men 1000 mia. Er nok MEGET lavt sat..

 • 1
 • 10

Der er langt mere punch i at svælge i skrækhistorier om flygtninge og udlændinge, arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere.

Ja, og i relation til emnet "Dyre politikere" så tænker du naturligvis på de stakkels politikere i 1951 i Folke- og Landstinget, i en situation hvor alle troede at de vidste hvad en flygtning var, kom til at underskrive en FN-konvention som som 65 år senere er ved at få hele Europa til at ligne en Weimar-republik, som bare venter venter på en stærk mand, inden Putin klarer det som Stalin aldrig nåede!

John Larsson

 • 4
 • 4

Søren Fosberg det er virkelig nogle store modargumenter du kommer med, når du giver svar til dine meddebattøre.

Men sådan er det vel når man ikke har nogle argumenter, så må man ty til at kalde andre øgenavne.

Virkelig flot!!!!!

Men i det mindste kom du da med noget. PHK kan slet ikke give svar når man stiller spørgsmål til hans ævl.. PHK vil slet ikke nævne noget om denne ekstremt dyre udgift Danmark har, grundet den fejlslagen indvandring politik der er kørt de sidste 30 - 40 år. for det passe ikke til hans venstreorienteret synpunkt.

 • 1
 • 10

En minister er ifølge grundloven en forvalter (departementschef) for sit resortområde.

Ikke en selvstændigt herskende lejligheds-vis lovgivende person - som det har udviklet sig til i DK.

Ifølge Grundloven kan en minister ikke selv beslutte, men skal blot udføre Folketingets beslutninger.

Det bør godt nok indgå i et fire uger intro kursus for alle nye ministre.

 • 5
 • 1

En minister er ifølge grundloven en forvalter (departementschef) for sit resortområde.

Ikke en selvstændigt herskende lejligheds-vis lovgivende person - som det har udviklet sig til i DK.

Ifølge Grundloven kan en minister ikke selv beslutte, men skal blot udføre Folketingets beslutninger.

Det bør godt nok indgå i et fire uger intro kursus for alle nye ministre.

Torben, du har fuldkommen ret, hvis vi taler om et ideelt demokratisk system. I det tilfælde er ministeren ansvarlig for det udøvende. Og folketinget er den lovgivende kraft.

Men sådan som partiforretningen har udviklet sig, har et menigt/uafhængigt folketingsmedlem ikke en chance i helvede for at formulere et lovforslag. Og oppositionen heller ikke. For hele embedsmandsstaben ligger under ministeriet/ministeren, som dermed har næsten ubegrænsede ressourcer til rådighed for formulering af lovforslag, mens opposition eller enkeltmandater har nul.

Dermed er den lovgivende og udøvende kraft i praksis ét.

Det er problemet.

MvH,

Bent.

 • 5
 • 0

Bent

Helt enig - Men det handler ikke om det ideale demokratiske system, men om Grundloven.

Partiforeninger indgår ikke Grundloven.

Nutidens defacto regeringsførelser er fordrejet til at være DJØF/ embedsmands-styrret.

Jeg kender desværre ikke formlen til at få det ændret - mit bedste bud er p. t. Alternativet.

 • 4
 • 1

Jeg stillede op for de radikale i Værløse og i Københavns Amt fra ca. 1985 til 2001. Jeg 5 til 15 stemmer, det kommer man jo ikke langt med. Jeg sad dog i Værløse Skatteankenævn i 2 perioder. Jeg meldte mig ud pga. sygdom, og fordi de radikale ikke tog miljøsagen alvorligt nok.

Jeg mener også, at det er en fejl, at politikere i folketinget er for meget "læg-mænd". Sagen med IC4 togene er et typisk eksempel. Man skulle have fortsat elektrificeringen og købt el-tog. At købe italienske dieseltog (til lavpris) var en tåbelig ide. Man kaldte dem "Gode Tog Til Alle" :-(

I andre tilfælde er det bedre at løse de tekniske problemer FØRST. Og så løse de juridiske og betalings-mæssige bagefter. Når man blander det sammen, så giver det dårlige løsninger og flere honorarer til juristerne.

 • 5
 • 0

Jeg mener også, at det er en fejl, at politikere i folketinget er for meget "læg-mænd".

Her er vi uenige.

Jeg ønsker mig et folketing som repræsenterer landet i alle retninger: ingeniører, læger, bagerjomfruer, landmænd, sælgere, maskinarbejdere, mekanikere, advokater, Sosuer osv. osv. Altså lægmænd.

Men det er ikke tilfældet idag. Arbejdende faggrupper har begrænset tid eller mulighed for at være politikere. Derimod er folketinget blevet til en karrierestige for DJØFere, som åbenbart har tid nok... eller nærmere har indtaget det politiske system på en måde at de kan leve af det.

Check lige folketingets sammensætning i dagens Danmark. Det siger alt!

MvH,

Bent.

 • 4
 • 0

Ja, Bent Andersen, jeg er enig med dig. Jeg tror bare, at bagerjomfruer og sosuer m.fl. vil holde sig væk. Der er for meget, som de skal sætte sig ind i.

Da jeg sad i skatteankenævnet, så var der en sagsbehandler (som ikke havde haft sagen før), der satte os ind i sagerne, ligningsvejledningen og lovgivningen, før vi skulle afgøre en sag. Og hvis der havde været til- svarende sager før, så kunne vi læse dem i anonymiseret form. Derfor var vi ikke HELT læg-mænd, når vi traf en afgørelse. Ofte havde vi en pægagogisk opgave med at forklare meningen med skattelovgivningen for skatteyderen. Det kunne også være SVÆRT.

Du har ret i, at der er for mange DJØF'er i folketinget. Næsten alt drejer sig om økonomi. Vi må kræve en maks-grænse for andelen af DJØF'er! Det ville i øvrigt være bedre om regioner og kommuner fik lov til at bestemme noget mere selv, de er jo også folkevalgte.

Mht. EFI-systemet, så skulle man have startet med at ensrette lovgivningen. Samme forældelsesfrister, samme minimumsopkrævning osv. Dernæst skulle man medtage nogle få opkrævninger ad gangen og så udvide systemet efterhånden, men det er jo logik for burhøns.

 • 2
 • 0

Her er det..

Her er et link til after posten

Og lige meget hvad, er det vel logisk at når vi har en udgift på mange mia hvert år (der i øvrigt er stigende) så bliver den samlede udgift på over 1000 mia. Hvis ikke vi stopper denne katastrofale udvikling..

Vi skal have et totalt stop for muslimer til Danmark.

 • 0
 • 7

@Søren Fosberg

1 Nu et det ikke mig der lægger nogle for had. 2 jeg tager afstand fra nazismen, kommunismen og islam (samt dem der støtter disse) da det er ren ondskab. 3 hvis du tænker på muslimerne når du skriver et par mia. så er de omkring 1.6 mia. Men antallet gør ingen forskel, om der var 3 mia nazister vil det ikke få mig til at holde op med at kritisere dem.

Søren hvor mange nazister skal der til for at man ifølge dig, ikke må kritisere dem. Kan du oplyse dit eget lille selvopfunde tal? Og kritiseret jeg 1000 nazister ville du påstår jeg gik efter en minoritet..

Nej der er muslimerne der lægger andre for had med deres primitive ideologi. I stort set alle lande hvor der er muslimer er der problemer med dem, inklusiv i de muslimske land.. Og desto flere der er desto større bliver problemerne.

Over 27.000 terror angreb siden 9/11 viser hvor syg en ideologi vi har med at gøre.

 • 0
 • 6

Re: Stopper vi ikke den muslimske Her er det..

Her er et link til after posten

Uden iøvrigt at tage stilling til de konkrete tal (det har jeg ikke baggrunden for), så ville det være interessant dels at se andre instansers tal, og at kaste et lille kildekritisk blik på det her opgivne.

Artiklen er et opinionsstykke, skrevet af en informationsarbejder hos det norske "Human Rights Service". Interessant nok, så er den evidens, der henvises til som kilde i artiklen, en rapport udarbejdet af samme Human Rights Service. Man henviser altså til sig selv som belæg for sine argumenter. Mens der ikke principielt behøver at være noget suspekt ved dette, så indebærer det unægteligt en risiko for cirkelslutninger, og alternative kilder ville være interessante.

Man kan også overveje i hvor høj grad rapporten fra Human Rights Service er uafhængig forskning. Trods det imposante navn, så er Human Rights Service ikke nogen egentlig forsknings- eller service-institution. Et hurtigt besøg på deres hjemmesiden (rights.no) demonstrerer, at der er tale om en politisk interesseorganisation, der arbejder mod indvandring.

Igen, jeg tilbageviser ikke tallene, men kildekritik er nu altid værd at bruge et par minutter på, når et argument underbygges med et enkelt link til et-eller-andet sted på internettet

/Bo

 • 7
 • 0

@bo

Ja jeg giver dig ret i at det er fornuftigt at se kritisk på resultatet, hver gang der kommer nogle beretninger. Og ja vi mangler at belyse hvor meget denne indvandring koster Danmark. Det jo uhyggeligt at vi har politikere i Danmark, der ikke ønske at disse tal kommer frem.. Det jo ikke små penge det drejer sig om..

 • 0
 • 10

Du har ret i, at der er for mange DJØF'er i folketinget. Næsten alt drejer sig om økonomi. Vi må kræve en maks-grænse for andelen af DJØF'er!

Antallet af DJØF'ere i folketinget er bestemt af vælgerne. Dette er en konsekvens af det vi kalder "demokrati", og det mener jeg ikke vi skal pille ved. Eller sagt på en anden måde: Er man utilfreds med det danske demokrati, vil jeg anbefale at man søger ophold i et land, der ikke har den styreform, for det vil være mig - og formentligt et stort antal andre danskere - meget imod at lave om på dette. Så meget, at en væbnet konflikt herom vil være uundgåelig, skulle nogen forsøge at lave om herpå.

Kvoter for folkevalgte i et repræsentativt demokrati giver ikke mening. Legitimiteten i mandaterne skal komme fra folket, og ikke en formynderisk kvote. Men hvis man insisterer på kvoter, så vil der også kunne komme andre legitime krav, såsom maks. så-og-så mange kristne, mænd, normalvægtige, folk med ren straffeattest, osv.

Og ja, i statsførelse munder alt ud i lovgivning/jura og økonomi - og her har "DJØF'ere", på godt og ondt, et naturligt forspring.

Men hvis du seriøst mener at økonomi eller jura fylder for meget i politik, så kan du da bare se bort fra udgifter sygehuse, og i stedet lave gratis, eksperimenterende gadeteater for patienterne, så de glemmer deres sygdomme og smerter. Og i stedet for lovgivning og jura, kan du lave en medmenneske-festival på en mark på Lolland, hvor alle danskere kommer og starter op med et gigantisk gruppekram, og hvor uoverensstemmelser løses med en kop kvæde-té, og en interesseret spørgen ind til de indre konflikter og barndomstraumer, der f.eks. gør at rockerne sendte et tæskehold efter et tidligere medlem. Du vil sikkert også få mange gode bud på hvordan vi bygger IC4-togenes pedaldrevne afløsere vha frivillig arbejdskraft, og lavet af ting vi finder på stranden og i skovkanten.

 • 1
 • 3

Og ja, i statsførelse munder alt ud i lovgivning/jura og økonomi - og her har "DJØF'ere", på godt og ondt, et naturligt forspring.

Er det nu også rigtigt, at DJØF'ere har et naturligt forspring?

Der er nok ingen tvivl om, at jurister er de rigtige til at udforme de juridiske tekster således at juraren reflekterer de intentioner som lovgiverne har, men ved jurister nødvendigvis mere om hvad der er ret og rimeligt end andre?

Ved økonomer nok om samfundets sammenhænge til at de kan opstille økonomiske modeller som i rimelig grad er beskrivende for hvordan samfundet reelt hænger sammen? Eller med andre ord, i hvor stor grad forudsiger økonomernes beregninger virkeligheden?

Eksempelvis, vil en sænkelse af topskatten virkelig medføre at folk vil arbejde mere? I hvilket omfang er der her indregnet at de fleste arbejder for at leve i modsætning til at lever for at arbejde? Igen med andre ord, hvor mange vil rent faktisk arbejde mere på bekostning af deres allerede sparsomme fritid fordi de så kan få lidt mere i lommen?

Vil de penge der på ovenstående måde bliver frigjort til forbrug overhoved komme vores samfund tilgode? Eller vil de blive anvendt til udlandsrejser eller til indkøb i f.eks. udenlandske internetbutikker? Og hvor meget vil det skabe af ekstra arbejde i Danmark?

 • 2
 • 1

Men det er dejligt man kan se at Europa drejer mod højre. Så vi kan få sat en stopper for den muslimske invasion..

Folk er ved at vågne op. De har fundet ud af, at det ikke var kulturberigere der kom.

Start er det slut med Merkel der er Europas største trussel..

 • 0
 • 12

Er det nu også rigtigt, at DJØF'ere har et naturligt forspring?

Ja, jurister og økonomer ("J" og "Ø" i "DJØF") har et - over en gennemsnitsbetragtning - forspring overfor den "almindelige" dansker, når det kommer til jura og økonomi. Noget der kan give dig et hint om hvorfor det forholder sig sådan, er at ordene "jura" og "jurist" udspringer af det samme ord, ligesom "økonom" og "økonomi" kommer fra det samme ord.

Jeg siger det ikke for at forklejne andre eller specifikke faggrupper - det er en simpel konsekvens af deres uddannelse og arbejdsområder.

En spinning-instruktør er også bedre til at spinne end den gennemsnitlige dansker - jeg føler mig ikke nedgjort eller tilsidesat når folk siger det, og jeg føler heller ikke behov for at hive spekulative undtagelser frem, og fare ud af en tangent på sådan et grundlag.

Der er nok ingen tvivl om, at jurister er de rigtige til at udforme de juridiske tekster således at juraren reflekterer de intentioner som lovgiverne har, men ved jurister nødvendigvis mere om hvad der er ret og rimeligt end andre?

Det skulle undre mig. Det skulle derimod også undre mig at de skulle vide specielt meget mindre om det, blot fordi de er jurister. Og når en specifik lov med et bestemt sigt skal skrues sammen, er det måske godt med én der har styr på paragrafer, fremfor én der er rigtig god til at spinne på en cykel og desuden ikke har føling med eksisterende lovgivning iøvrigt (og nej, jeg generaliserer ikke her, det er bare et tænkt eksempel, men der findes faktisk mennesker der er gode til deres ikke-juridiske fagområde, samtidig med at de ikke ved specielt meget om jura - hvor mærkeligt det end lyder).

Ved økonomer nok om samfundets sammenhænge til at de kan opstille økonomiske modeller som i rimelig grad er beskrivende for hvordan samfundet reelt hænger sammen? Eller med andre ord, i hvor stor grad forudsiger økonomernes beregninger virkeligheden?

At tillægge økonomer magiske eller guddommelige evner, såsom at kunne forudsige eller forudbestemme fremtiden, er at sætte økonomer på en lige lovlig høj pidestal. Selvom forudsigelser af økonomiske instrumenters virkningsgrad er svær og kræver specifik viden og kompetencer at gøre bare nogenlunde, mener jeg det er forkert at nedvurdere fagligheden generelt, og så sige at man sætter en spinning-instruktør til det, for han sveder da i det mindste mens han laver noget.

Eksempelvis, vil en sænkelse af topskatten virkelig medføre at folk vil arbejde mere?

Ifølge økonomisk teori vil en højere betaling for arbejde typisk medføre en øget lyst til at arbejde mere. Lidt ligesom at du også har mere lyst til at sælge din bil til mig hvis jeg tilbyder dig 1 million for den, end hvis jeg byder 100.000. Ikke at det garanterer at netop du vil sælge netop din bil til mig (det kan være den er 2 millioner værd for dig), men hvis du ellers er skruet nogenlunde fornuftigt sammen oveni hovedet (hvilket hverken jeg eller nogen økonom kan sidde og garantere), vil du foretrække at sælge til 1 million, fremfor til 100.000. Din simple opstilling er dog alt for simpel til et éntydigt svar. Der er nogle naturlige begrænsninger, som økonomer i almindelighed er opmærksomme på, men som du fuldstændig ser bort fra, f.eks. at døgnet har 24 timer. Hvis du allerede arbejder størstedelen af døgnet, og weekenden med, kan du slet ikke udvide dit arbejdsudbud. Lidt ligesom hvis du allerede har solgt din bil, så kan du ikke (lovligt) sælge den igen. Desuden vil man gerne bruge de penge man har tjent, så der kan også være nogle der vil nedsætte deres arbejdstid som konsekvens af en lavere topskat, simpelthen fordi behovet for penge er dækket via den nuværende indkomst, og en højere timebetaling efter skat muliggør en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, fordi fritid også er en vare man kan bruge sin højere timebetaling på at købe. Så måske siger du nej til at sælge din bil til mig for en million, fordi du allerede har de penge du kan bruge, og bare vil bruge dem på at køre rundt i din bil.

Enhver økonom ved det forholder sig således, og at der ikke er et klart ja/nej-svar til spørgsmålet. Men set over en hel befolkning, hvor man segmenterer og kvantificerer segmenternes størrelse, kan man komme med et godt bud på hvordan en topskattesænkning vil få det samlede arbejdsmarked til at reagere, alle plusser og minusser indregnet. Men der er ingen garanti - heller ikke hvis man satte en spinning-instruktør til at foretage analysen.

Vil de penge der på ovenstående måde bliver frigjort til forbrug overhoved komme vores samfund tilgode? Eller vil de blive anvendt til udlandsrejser eller til indkøb i f.eks. udenlandske internetbutikker? Og hvor meget vil det skabe af ekstra arbejde i Danmark?

I stedet for at gentage den øvelse jeg lige har lavet med at specificere forskellige parametre der influerer på svaret, vil jeg hellere spørge dig: Tror du at en økonom vil være væsentligt ringere til at lave en analyse og komme med et kvalificeret svar, end en spinning-instruktør?

Og læg ikke for meget i at jeg bruger en "spinning-instruktør" som eksempel - titlen er alene valgt fordi den rimer såd'n lidt på "kemi-ingeniør", men jeg kan jo dårligt sammenligne noget så usselt som en DJØF'er med en ingeniør, i og med ingeniører er ufejlbarlige, kan forudsige den økonomiske fremtid helt eksakt, og derfor selvsagt er bedre folketingsmedlemmer end DJØF'ere. For DJØF'ere har jo læst jura og økonomi, og kan derfor selvsagt ikke forventes at vide noget om disse fagområder - i modsætning til alvidende ingeniører, der kan alt og ved alt (eller også kan de læse en bog om det og finde ud af det ad den vej).

 • 2
 • 3

Ja, jurister og økonomer ("J" og "Ø" i "DJØF") har et - over en gennemsnitsbetragtning - forspring overfor den "almindelige" dansker, når det kommer til jura og økonomi. Noget der kan give dig et hint om hvorfor det forholder sig sådan, er at ordene "jura" og "jurist" udspringer af det samme ord, ligesom "økonom" og "økonomi" kommer fra det samme ord.

Først og fremmest tak for belæringen om hvor titlerne udspringer fra, det havde jeg aldrig gætte selv.

Jurister ved mere end ikke-jurister om hvordan loven skal fortolkes, men ikke nødvendigvis mere om hvad der er retfærdigt. Økonomer ved helt sikkert mere om økonomisk teori end de fleste ikke-økonomer, men spørgsmålet er her om den økonomiske teori i rimelig grad repræsenterer virkeligheden?

Din simple opstilling er dog alt for simpel til et éntydigt svar. Der er nogle naturlige begrænsninger, som økonomer i almindelighed er opmærksomme på, men som du fuldstændig ser bort fra, f.eks. at døgnet har 24 timer.

Jeg ser ikke bort fra de naturlige begrænsninger og jeg er fuldt ud bekendt med antallet af døgnets timer. Det virker nu mere som om, at mange økonomer ser bort fra disse naturlige begrænsninger når de fremlægger deres anbefalinger.

Vi høre temmelig ofte økonomer sige at vi skal sænke topskatten for så vil folk arbejde mere med dertilhørende øget værdiskabelse i samfundet, men er det korrekt i virkeligheden og ikke bare en antagelse der gøres i økonomisk teori? Du er jo selv inde på det, at en sænkelse af topskatten ikke nødvendigvis vil medføre at folk vil arbejde mere, men det er bare sjældent det der fremføres.

De fleste vil nok gerne selv kunne disponere over nogle af døgnets timer og al den stund at de fleste der betaler topskat formodentlig allerede arbejder en del mere end de nominelle 37 timer pr. uge (det er normen blandt dem jeg kender) gælder det nok i høj grad for dem.

At tillægge økonomer magiske eller guddommelige evner, såsom at kunne forudsige eller forudbestemme fremtiden, er at sætte økonomer på en lige lovlig høj pidestal. Selvom forudsigelser af økonomiske instrumenters virkningsgrad er svær og kræver specifik viden og kompetencer at gøre bare nogenlunde, mener jeg det er forkert at nedvurdere fagligheden generelt, og så sige at man sætter en spinning-instruktør til det, for han sveder da i det mindste mens han laver noget.

Økonomiske analyser kan være meget anvendelige til at opnå forståelse, men at handle ud fra dem som om det er sandheden er i min opfattelse forkert – økonomi er som bekendt ikke en eksakt videnskab. Hvis man skal handle så entydigt efter økonomers beregninger som det i min opfattelse er tilfældet i politik i dag så skal der være en langt højere træfsikkerhed end det ser ud til at være tilfældet.

Tror du at en økonom vil være væsentligt ringere til at lave en analyse og komme med et kvalificeret svar, end en spinning-instruktør?

Jeg har ikke sagt eller bare antydet at en økonom skulle være mindre kvalificeret. Du derimod har sagt at de har et forspring som politikere, hvilket jeg så har stillet spørgsmålstegn ved.

Politik er (burde være) et spørgsmål om samfundsindretning.

 • 3
 • 1

Jeg har ikke sagt eller bare antydet at en økonom skulle være mindre kvalificeret.

Det kan vi sikkert diskutere meget længe om du har antydet.

At køre en stat indebærer at man styrer via penge og lovgivning - det er de to overordnede, og samtidig grundlæggende håndtag der er at gøre med, om man kan li' det eller ej.

Du har stillet en hel del spørgsmål til økonomers og juristers berettigelse og kompetencer indenfor politik, hvor jeg vil mene det omvendte spørgsmål er mere relevant. Al mulig ære og respekt for alle andre faggrupper, men hvis de ikke kan sikre skatteindkomsten, ikke kan investere skattekronerne i optimalt, og skriver love der ikke kan håndhæves eller dømmes efter, så kan de have nok så gode intentioner, så får sagerne bare ikke luft under vingerne.

Jeg er ikke interesseret i at høre mere til den konstante beklikkelse af DJØF'eres faglige kompetence i nærværende medie. Ingeniører må da selv besidde noget faglig stolthed, og kan næppe ønske konstant at skulle godtgøre at de rent faktisk er vigtige og skaber værdi, selvom et tag skulle brase sammen under et snefald i ny og næ.

Du derimod har sagt at de har et forspring som politikere, hvilket jeg så har stillet spørgsmålstegn ved.

Det bliver bestemt ikke bedre af at du quotefscker mig. Gå op og læs hvad jeg - og du selv - skrev.

Jeg har skullet forsvare at jurister og økonomer har et forspring indenfor jura og økonomi (og ikke som politikere) - dette burde jeg ikke skulle, medmindre du ønsker at så tvivl om juristers og økonomers faglighed generelt.

Politik er (burde være) et spørgsmål om samfundsindretning.

Det er jeg rørende enig i, og jeg agiterer bestemt ikke for at det i en eller anden absolut forstand er godt eller ønskeligt, at andelen af jurister og økonomer i Folketinget er højt set i forhold til befolkningen generelt.

Men en mulig forklaring på det faktuelle forhold, at en høj procentdel af økonomer udgør Folketinget, kunne jo være, at deres faglige kompetencer finder en høj grad af anvendelse i driften af staten - og altså ikke er noget, der på nogen måde er suspekt eller tegn på skævvridning, og derfor skal lægges alle landets DJØF'ere til last.

Så vidt jeg kan læse, er det 15 ud af 179 Folketingsmedlemmer der har en cand.polit eller cand.oecon - næsten 10% [1]. Det er en overrepræsentation af faggruppen, men da langtfra den propfyldte DJØF-silo man må tro Folketinget er blevet, når man læser kommentarerne her.

Og som jeg har antydet, mener jeg at økonomer og jurister har et naturligt fagligt forspring indenfor jura og økonomi (ikke politik), og at disse 2 fagområder desuden er centrale når det gælder om at styre et land.

Hvis Folketingssalen var fyldt med pedaler under bordene, og god politik blev skabt ved at trampe hårdt i dem, så ville der sikkert som en naturlig konsekvens sidde en masse spinning-instruktører i Folketinget, uden at jeg ville beklikke deres ret til pladsen.

Men det er altså andre ting som politik smedes af, og det må vi tage som et faktuelt vilkår, i stedet for at problematisere det helt ud af en tangent.

[1] http://altandetlige.dk/fagligt/derfor-sidd...

 • 1
 • 0

Så vidt jeg kan læse, er det 15 ud af 179 Folketingsmedlemmer der har en cand.polit eller cand.oecon - næsten 10% [1]. Det er en overrepræsentation af faggruppen, men da langtfra den propfyldte DJØF-silo man må tro Folketinget er blevet, når man læser kommentarerne her.

Det var en ældgammel sag jeg der fik gravet frem - den er fra 2009, og skal naturligvis ikke indgå i den aktuelle debat.

Tallet ser ud til at være en del højere fra det seneste valg - op mod halvdelen påstås forskellige steder at være DJØF'ere, men det er ikke helt nemt at finde detaljerede opgørelser. Og det er bestemt problematisk højt, det medgiver jeg.

Det drejer sig bare stadig om folkevalgte med kompetencer indenfor to vigtige områder indenfor det at drive en stat.

 • 1
 • 0

Al mulig ære og respekt for alle andre faggrupper, men hvis de ikke kan sikre skatteindkomsten, ikke kan investere skattekronerne i optimalt

Der er tilsyneladende temmelig mange økonomer i dag og de kan tydeligvis ikke sikre skatteindkomsten ej heller investere skattekronerne optimalt. Det bebrejder jeg ikke økonomer generelt, men jeg bebrejder de politikkere der er ansvarlige. Ligesom jeg bebrejder alle de økonomer der fremstiller deres beregninger som var det fakta når nu det i virkeligheden kun er et muligt udfald under et givent sæt af forudsætninger – og forudsætningerne dem gør de normalt ikke meget ud af.

Det bliver bestemt ikke bedre af at du quotefscker mig. Gå op og læs hvad jeg - og du selv - skrev.

Det er fuldstændig rigtigt du har ikke skrevet ”et forspring som politikere”, hvilket jeg beklager at jeg fik udlagt det som, men udgangspunktet var at nogen skrev at der var for mange DJØF'er i folketinget, hvilket du regerede på med din udtagelse om.

Og ja, i statsførelse munder alt ud i lovgivning/jura og økonomi - og her har "DJØF'ere", på godt og ondt, et naturligt forspring.

Statsførelse er ikke et ord jeg kan finde definitionen på, men jeg opfattede det som om du mente det der foregår i folketinget, hvilket gav anledning til min udlægning – om det så er helt urimeligt, vil jeg lade andre om at afgøre.

Du har stillet en hel del spørgsmål til økonomers og juristers berettigelse og kompetencer indenfor politik, hvor jeg vil mene det omvendte spørgsmål er mere relevant.

Jeg har ikke stillet spørgsmål til økonomer og juristers berettigelse, jeg har stillet spørgsmål til om de har en særlig berettigelse i politik. Med ovenstående udtagelse antyder du så ikke netop det som jeg i første omgang fejlagtigt fik udlagt det som?

Men en mulig forklaring på det faktuelle forhold, at en høj procentdel af økonomer udgør Folketinget, kunne jo være, at deres faglige kompetencer finder en høj grad af anvendelse i driften af staten

Driften af staten foregår ikke i folketinget, men i ministerierene og styrelser etc.

Og som jeg har antydet, mener jeg at økonomer og jurister har et naturligt fagligt forspring indenfor jura og økonomi (ikke politik), og at disse 2 fagområder desuden er centrale når det gælder om at styre et land.

De er uden tvivl væsentlige i driften af et land, men ikke mere væsentlige end så mange andre faggrupper når det komme til at afgøre retningen, det vil sige når det kommer til at bestemme samfundsindretningen, hvilket er det som foregår eller burde foregå i folketinget.

 • 2
 • 2

Jeg mener IKKE helt alvorligt, at der skal være en max. kvote på, hvor mange DJØF'er, der må sidde i folketinget. Jeg mener, som jeg og andre har anført, at det er bedst, hvis forskellige befolkningsgrupper er nogenlunde lige repræsenteret. Jeg er ked af, at min smarte bemærkning har fået dig helt op i det røde felt.

Jeg har selv lige været næsten en uge på hospitalet og er glad for at nogle af de mange skattepenge går til sundhedsvæsnet. " Men hvis du seriøst mener at økonomi eller jura fylder for meget i politik, så kan du da bare se bort fra udgifter sygehuse, og i stedet lave gratis, eksperimenterende gadeteater for patienterne, så de glemmer deres sygdomme og smerter. Og i stedet for lovgivning og jura, kan du lave en medmenneske-festival på en mark på Lolland, hvor alle danskere kommer og starter op med et gigantisk gruppekram, og hvor uoverensstemmelser løses med en kop kvæde-té, og en interesseret spørgen ind til de indre konflikter og barndomstraumer, der f.eks. gør at rockerne sendte et tæskehold efter et tidligere medlem. Du vil sikkert også få mange gode bud på hvordan vi bygger IC4-togenes pedaldrevne afløsere vha frivillig arbejdskraft, og lavet af ting vi finder på stranden og i skovkanten." Her er det vist DIG, der er kommet for langt ud af tangenten :-)

Jeg synes, at sundhedsudgifterne skal begrænses ved, at man investerer i forebyggelse, f.eks. mere trafiksikkerhed, mindre luftforurening, bedre forhold for cyklister, kampanger mod rygning og junk-food. Min (fordom) om DJØF'er er, at de vil forsøge at købe piller billigere fra medicinindustrien.

IC4 tog var et billigt indkøb fra Italien. JEG ville have fortsat elektrificeringen og have købt elektriske tog fra Schweiz. I Schweiz har de vinter som os, så de ved, hvordan man laver døre og dørtrin, så de også kan bruges om vinteren. Det ville have været dyrere fra starten, men lang billigere og mere pålideligt i det lange løb.

Jeg har - som før skrevet - prøvet at stille op til kommunalvalg og amtsrådsvalg. Men det, at man er god til at blive valgt, er desværre ikke ensbetydende med, at man er godt til at træffe de rette beslutninger senere hen - og omvendt. Som denne tråd starter med, så er der truffet en række mindre heldige beslutninger i folketinget (nogle af dem i en sen nattetime).

 • 0
 • 0

Her er en togleverandør i Schweiz. Der kan lave gode elektriske regionaltog. De har bl.a. leveret tog til Schweiz,Tyskland og Norge.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stadler_Rail

De har sikkert længere leveringstider og højere priser (end Ansaldo-Breda), til gengæld så kan de KØRE og BREMSE, også når der er visne blade, is og fygesne.

Det vigtigste for pendlerne er at komme på arbejde til tiden. Uregelmæssig drift fører til at folk køber biler, og når først folk har investeret i en bil, så er det svært at få dem til at skifte tilbage til toget. Det, der giver kollektiv transport dårlig økonomi, er tomme sæder. Man kunne få en mistanke om at skiftende regeringer i den seneste snes år hellere har ville give bilbranchen gyldne tider end at fremme mobilitet og ren luft.

 • 0
 • 0

Der er tilsyneladende temmelig mange økonomer i dag og de kan tydeligvis ikke sikre skatteindkomsten ej heller investere skattekronerne optimalt.

Du har selv udtalt at politik drejer sig om - og bør dreje sig om - mere end blot penge og jura. Og det gør det faktisk også. For det er jo ikke sådan at alle økonomer er klumpet sammen i et enkelt parti, med kun én holdning til beskatning og anvendelse af offentlige midler.

Så "optmalt" er ikke et fast begreb, men afhænger meget af om ønsket er en større eller mindre offentlig sektor, højere eller lavere skattetryk, osv.

Økonomerne er fordelt på de forskellige partier, med modsatrettede holdninger. Så når du siger at visse folketingsmedlemmer ikke har kunnet sikre en optimal måde at skaffe og anvende skattekroner på, så erklærer du dig samtidig enig med alle de økonomer, der mener det samme. "Optimalt" skal ikke ses som optimalt i din egen snævre optik, men i forhold til hvad dem der lovgiver ønsker at opnå, rent politisk.

I stedet for at betragte økonomer som en eller anden ensrettet og homogen masse, synes jeg du bør sætte dig ind i tingenes faktuelle tilstand, og erkende at økonomer faktisk er en temmelig heterogen gruppe, ikke bare rent politisk/holdningsmæssigt, men også målt på andre demografiske parametre.

Hele mantraet med at "det er DJØF'ernes skyld" er båret af mange dybt generaliserende fordomme, og ingen eller få fakta.

Bare drop det, og prøv at sætte dig ind i sagerne i stedet.

Ligesom jeg bebrejder alle de økonomer der fremstiller deres beregninger som var det fakta når nu det i virkeligheden kun er et muligt udfald under et givent sæt af forudsætninger – og forudsætningerne dem gør de normalt ikke meget ud af.

Det er korrekt at økonomi i høj grad går ud på at opstille modeller som er båret af antagelser. Hvis du mener at du kan se ind i fremtiden, og dermed slippe for antagelser, så har du en evne den jævne økonom ikke har.

Hvis du derimod erkender dine egne begrænsninger, må du nok indrømme, at en model bygget på antagelser er at foretrække, fremfor f.eks. religiøse åbenbaringer, oppiskede følelser, gætværk, og alt muligt andet som visse ikke-økonomer af og til finder på at bringe til torvs, bare fordi antagelser ikke er nøjagtige forudsigelser.

Modeller bygget på antagelser præsenteres aldrig som den absolutte sandhed, og påstande om at "sådan bliver det". En seriøs præsentation af en model og en plan starter altid med at man udlægger antagelserne bag, og afslutter med at, "sådan vil det i store træk gå, hvis disse antagelser holder".

Og hvis du ellers havde fulgt med i den demokratiske proces, ville du vide at antagelserne altid anfægtes af politiske modstandere - som ofte også er økonomer.

Så dit forkvaklede billede af at alle økonomer er rørende enige om kun én sandhed, med udspring i et sæt antagelser af mere eller mindre lødig karakter, er useriøs.

Drop det. Økonomer er uenige med andre økonomer, det kan du læse om i pressen hver dag. Og din fremstilling af økonomers arbejdsmetoder og tankegang flager en stor uvidenhed omkring disse.

en udgangspunktet var at nogen skrev at der var for mange DJØF'er i folketinget, hvilket du regerede på med din udtagelse om.

Er det dét der er dit problem med mine indlæg? DJØF'ere i Folketinget er en demokratisk konsekvens, som den enkelte DJØF'er næppe skal stå på mål for(?)

Det siger sig selv, at hvis DJØF'ere er overrepræsenteret i Folketinget, må det skyldes at den ufaglærte, fiskeren, SOSU-hjælperen, landmanden, ingeniøren, osv har udøvet deres demokratiske ret, og stemt på den de mener er bedst til opgaven, og at vedkommende i flere tilfælde har været en DJØF'er.

Hvis du vil indskrænke ingeniørers demokratiske ret til at stemme på hvem de vil, så ønsker du dybest set en anden form for samfund, end det demokratiske Danmark som du befinder dig i.

Statsførelse er ikke et ord jeg kan finde definitionen på, men jeg opfattede det som om du mente det der foregår i folketinget, hvilket gav anledning til min udlægning

"Statsførelse" er et ord jeg anvendte i mangel af bedre. Det dækker over vores lovgivende+udøvende magts aktører på Christiansborg.

Vores demokrati er sådan skruet sammen, at vi stemmer til den lovgivende forsamling (Folketinget), og den lovgivende forsamling udpeger så en regering. Regeringen er den øverste udøvende magt i landet, og regeringen udgøres i langt de fleste tilfælde af folkevalgte fra den lovgivende forsamling, så vi har i Danmark en sammensmeltning af 2 af magtens tredelings aktører, som jeg tilsammen mener man godt kan sige udøver "statsførelse"; de fører staten i en bestemt retning via lovgivning og fovaltning af love.

Har du et bedre ord for det, må du gerne bringe det i spil.

Jeg har ikke stillet spørgsmål til økonomer og juristers berettigelse, jeg har stillet spørgsmål til om de har en særlig berettigelse i politik.

:-) Læs det du citerer fra mig, og det du selv skriver. Det er helt ækvivalent. Er du ikke bare uenig, for at være uenig nu?

Med ovenstående udta[l]else antyder du så ikke netop det som jeg i første omgang fejlagtigt fik udlagt det som?

Nej.

Vil man i Folketinget, skal man have ønsket og viljen til at føre politik. Her kan alle være med, og desværre ser vi alt for ofte, at det at have en holdning er eneste drivkraft.

Men for at bruge sin holdning som løftestang til at lave reel politik, der rent faktisk bringer landet i den retning man ønsker, skal man have nogle kompetencer. Det kan nærmest være hvadsomhelst, men visse ting viser sig bare altid at poppe op hver gang, før eller siden i processen.

Og for at styre et land i en given retning, slipper man ikke udenom at hive i mindst ét ud af to af de helt centrale håndtag: Jura og økonomi. Og her har vi bare fat i juristers og økonomers faglige domæne. Ikke at de er de eneste der kan finde ud af den slags, du bliver bare nødt til at acceptere deres faglige forspring - helt overordnet gennemsnitligt betragtet.

Hvis der er andre håndtag der er mindst lige så vigtige, må du gerne gøre mig opmærksom på dem. Men stort set alt hvad vi laver og har, kan omregnes til penge, og alt hvad vi gør og siger, er underlagt pligter og rettigheder i lovgivning.

Du bedes erkende disse fakta, og ikke diskvalificere DJØF'ere, bare fordi virkeligheden er indrettet sådan.

Driften af staten foregår ikke i folketinget, men i ministerierene og styrelser etc.

Det har jeg adresseret - vi har en sammensmeltning af den lovgivende og udøvende magt, og desuden er det en fordel, at dem der laver lovende, indtænker at de rent faktisk skal kunne overholdes, forvaltes, og håndhæves. Desuden skal man have en idé om at nye love ikke er i modstrid med andre, eksisterende love, og at effekten bliver den ønskede, når tekst skal omsættes til handling.

De er uden tvivl væsentlige i driften af et land, men ikke mere væsentlige end så mange andre faggrupper

Kan du nævne eksempler? Indenfor specifikke politikområder, kan visse faglige kompetencer være helt essentielle, men disse kompetencer ligger jo allerede i styrelser og ministerier, og når der skal stemmes om uddannelsesreformer, randzoner, og hvad ved jeg, ender du altid ud i noget med hvad det koster, hvor meget vi kan forvente at tjene på det, og hvilken lovgivning der skal på plads for at sætte det på skinner.

Forhold dig nu til dette faktum.

 • 1
 • 0

Rune, jeg syntes du skulle sætte dig ned og læse Koranen, når du er færdig så kan du begynde din egen hellige krig mod dem som forvansker Profetens ord til egen vinding (det er omtrent det Martin Luther gjorde med Kristendommen for 500 år siden). Den krig bliver blodig men det endte reformationen jo også med at være.

 • 1
 • 0

@maciej

Det har jeg gjort.

Og gruden til at islam ikke har eller får den reformation du skriver om er:

1) pga. Muhammed. Hvor Jesus er en god person der gjorde gode ting, kan man ikke sige det samme om Muhammed. Han startede som en der er forfulgt og det var også her, at han prima skrev de gode ting der står i koranen. Senere endte han selv med at forfølge og dræbe andre. Og her kan man læse om had til bla. Jøder, kristne og ateister.

Så man kan ikke have Muhammed som forbillede.

Jesus havde kun et (eller to om man vil) budskab, det dobbelte kærlighedsbudskab.. så Luther kunne lave reformationen uden at gå imod Jesus ord.

2) biblen er skrevet af mennesker. Så en kristen kan sætte spørgsmålstegn ved hvad der står, da mennesker jo kan lave fejl.

Hvor en muslim tror at koranen er skrevet af Gud (Gud førte Muhammeds hånd) og Gud laver jo ikke fejl.

Jeg vil til en hver tid støtte op om en reformation men tror ikke på det kan lade sig gøre uden at fjerne Muhammed fra islam.

 • 1
 • 2

Det er overordentlig tydeligt at du tager denne debat meget personlig og det i sådan en grad at du er blevet totalt blind for hvad der rent faktisk skrives. Du skrev:

Og ja, i statsførelse munder alt ud i lovgivning/jura og økonomi - og her har "DJØF'ere", på godt og ondt, et naturligt forspring.

Jeg har alene udtrykt skepsis overfor hvad jeg opfattede som din holdning, nemlig det at økonomer/jurister skulle have et særligt forspring som folketingspolitikker. Hvis alt munder ud i jura/økonomi og DJØF'er har et naturligt forspring i disse fag (hvilket jeg ikke bestrider) så er det jo nærliggende tro at du mener at de også har et naturligt forspring som politikker når nu alt munder ud i det de har det naturlige forspring i. Jeg er ikke enig i, at alt munder ud i jura/økonomi når talen går på folketingsarbejde – her er holdninger til samfundsindretning i min opfattelse mere væsentlige og folketingsarbejdet er dermed i høj grad et spørgsmål om at prioritere. Så når det kommer til at bestemme samfundsindretningen er det i høj grad et spørgsmål om holdning til hvad der er ret og rimeligt og til værdien man tillægger noget og her er alle lige (eller burde være det). Økonomer kan i mange tilfælde regne ud hvad noget vil koste, men de ved ikke nødvendigvis mere om, om det er pengene værd – det er et holdningsspørgsmål ikke et økonomisk spørgsmål. (det er i øvrigt sjældent, at det er politikkerne selv der foretager beregningerne, det gøres oftest af regnedrengene i ministerierne) Du skrev:

Al mulig ære og respekt for alle andre faggrupper, men hvis de ikke kan sikre skatteindkomsten, ikke kan investere skattekronerne i optimalt

Min kommentar gik derfor på at et stort antal økonomer tydeligvis ikke er en garanti for at det sker. Du tager det meget ilde op, at jeg ”quotefscker” dig, men du bliver selv ved med at tillægge mig holdninger jeg på intet tidspunkt har givet udtryk for.

Du bedes erkende disse fakta, og ikke diskvalificere DJØF'ere, bare fordi virkeligheden er indrettet sådan.

Du komme med en vild påstand om at jeg diskvalificere DJØF'er, når det jeg rent faktisk har skrevet er, at jeg ikke mener at de er særligt kvalificeret, hvilket man kun med ond vilje kan udlægge som om det er det samme som at jeg diskvalificerer DJØF'er.

Så dit forkvaklede billede af at alle økonomer er rørende enige om kun én sandhed, med udspring i et sæt antagelser af mere eller mindre lødig karakter, er useriøs.

Jeg skrev:

jeg bebrejder alle de økonomer der fremstiller deres beregninger som var det fakta når nu det i virkeligheden kun er et muligt udfald under et givent sæt af forudsætninger – og forudsætningerne dem gør de normalt ikke meget ud af.

Hvordan du kan få det til at være et udtryk for at jeg mener at alle økonomer er enige er mig en gåde, men prøv du at lytte til udtalelserne fra Cepos vedrørende topskattelettelser, så ved du hvorfor jeg skrev ovenstående. Endvidere udelader du det væsentlige af min kommentar når du citerer:

"De er uden tvivl væsentlige i driften af et land, men ikke mere væsentlige end så mange andre faggrupper"

Kan du nævne eksempler? Indenfor specifikke politikområder, kan visse faglige kompetencer være helt essentielle, men disse kompetencer ligger jo allerede i styrelser og ministerier, og når der skal stemmes om uddannelsesreformer, randzoner, og hvad ved jeg, ender du altid ud i noget med hvad det koster, hvor meget vi kan forvente at tjene på det, og hvilken lovgivning der skal på plads for at sætte det på skinner.

Hvad jeg rent faktisk skrev:

De er uden tvivl væsentlige i driften af et land, men ikke mere væsentlige end så mange andre faggrupper når det komme til at afgøre retningen, det vil sige når det kommer til at bestemme samfundsindretningen, hvilket er det som foregår eller burde foregå i folketinget.

Med andre ord, folketingsarbejdet handler i min opfattelse om retning/samfundsindretning ikke om drift og her er jurister og økonomer ikke særligt (som i mere) kvalificeret. Du ønsker beklageligvis at opfatte alt som en hetzs mod ”din?” stand, hvilket gør, at jeg må konstatere at det ikke giver mening at fortsætte diskussionen.

 • 1
 • 2

2) biblen er skrevet af mennesker. Så en kristen kan sætte spørgsmålstegn ved hvad der står, da mennesker jo kan lave fejl.

Før Luther reformerede kristendommen blev man i bedste fald brændt på bålet for at modsige Biblen, det var per definition Guds ord. I den Katolske kirke er det fortsat ikke specielt velset at debattere Biblens ord.

I øvrigt står det f.eks. ret klart og tydeligt i Det gamle Testamente, at Moses fik stentavlerne med de 10 bud af Gud.

 • 0
 • 0

Ja nu var det jesus der talte om det dobbelt kærlighedbudskab, som er en del af det nye testamente, Luther gik ikke imod Jesus ord da han kun havde dette ene budskab.

Det gamle testamente indholder de ti bud som man kan vælge ELLER lade være at følge, da jesus sagde at der ikke var noget forkert i at følge disse ti bud, men han havde kun et/to man skulle følge: du skal elske din næste og du skal elske din Gud.

Der var altså mulighed for en reformation uden det strid imod Jesus ord.

Ja det er sandt hvad du skriver om de ti bud og stentavlen. Men det gamle testamente er fysisk skrevet af et menneske (eller flere) og med mulighed for menneskelig fejl og alt med Jesus er fortolket og skrevet af mennersker. HELE koranen er ifølge muslimerne ikke skrevet af et menneske men af Gud, altså her er der ikke mulighed for nogle fejl, ikke mulighed for nogle fejl fortolkninger fra mennesker der skrev koranen. Så når der står at jøder er som aber og svin er det ifølge muslimerne Gud der har skrevet det.

Desuden giver de 10 bud jo heller ingen problemer med at følge dem.

 • 0
 • 4

Ligesom jeg bebrejder alle de økonomer der fremstiller deres beregninger som var det fakta når nu det i virkeligheden kun er et muligt udfald under et givent sæt af forudsætninger – og forudsætningerne dem gør de normalt ikke meget ud af.

Nemlig. Det paradoksale er at forudsætningerne er det eneste der er værd at overveje eller skændes om. I stedet fremstilles resultaterne af økonomernes modeller som om de repræsenterer sandheden. Det gør de utvivlsomt - men kun under antagelse af et bestemt sæt forudsætninger. Det er derfor dem vi skal kigge på.

 • 2
 • 2

Ulandsbistand: 17 mia kr/år Udlændinges manglende deltagelse på arbejdsmarkedet: 16 mia kr/år Asylsøgere, øget kriminalitet blandt udlændinge og andre udlændingeomkostninger >16 mia kr/år GRAND TOTAL: >49 mia kr/år

 • 4
 • 6

@jesper Ørsted

Pas på Jesper, det er udgifter vi helst ikke skal skrive om herinde.

Vær klar på at de venstreorienteret ikke kan komme med modargumenter til hvad du skriver.. De synes heller ikke det er er problem for vores samfundsøkonomi at vi bruger ekstremt mange mia. på at ødelægge vores land..

Så selvom dette beløb totalt set vil løbe op i over 1000 mia. Er det ikke vigtigt at skrive om.

 • 3
 • 4

Dyre Politikere II

Udlændinges manglende deltagelse på arbejdsmarkedet: 16 mia kr/år Asylsøgere, øget kriminalitet blandt udlændinge og andre udlændingeomkostninger >16 mia kr/år

Problemet i Europa er den arbejdsløshed ,som har hærget siden 1973. Vi har herhjemme sløret det med VE teknologi og overdreven uddannelse,men det er ikke samme slags milliarder, der går til flygtningeforsørgelse ,som indkøb af fly med bagdøre , IC4 tog eller vindmøllegearkasser.. Om de mange mennesker ,der ikke rigtig er brug for på arbejdsmarkedet, tror det ene eller det andet spiller ikke nogen rolle.

 • 2
 • 1

Det burde det under NORMALE omstændigheder være. Men i nærværende tilfælde har det udviklet sig rene absurditeter, bl.a. selvretfærdigt pukkeri og guddødemig også religion foruden alt det løse, som heller ikke har med temaet at gøre. Jeg undres, men forstår bedre og bedre al den irrationelle ufred, der trives så frodigt på vor klode.

 • 0
 • 4

Citat: "Ikke forbavsende kunne Alternativets formand tale sig til et nyt medlem i minuttet"

Er det ikke ham Dovne-Uffe, som mælder afbud til et interview fordi han er træt?

Ham der måtte gå af som minister, fordi han havde holdt nogle dyre arrangementer på AFUK for offentlige midler, hvor han tidligere selv sad i bestyrelsen og hans mand også lige var blevet ansat som sekretær.

Ja, han har i hvert fald været en dyr mand for skatteyderne.

 • 2
 • 5

Kan man ikke sige andet kan man altid sige noget dårligt om andre. En lille sviner så vennerne kan slå sig på lårene.

Det ligner da ellers ikke dig Bent.

 • 1
 • 3

Jeg tror, at det Uffe Elbæk har kostet samfundet, er småpenge i forhold til nogle af de andre sager, der har været nævnt i denne tråd.

F.eks. har samfundet tabt mange milliarder, fordi man nedlagde de gamle opkrævningsordninger, og fyrede skatteansatte - inden det nye EFI-system var kommet op og køre. Hvem havde sat de helt urealistiske tidsfrister på?

Mange milliarder er også udbetalt til udenlandske svindlere (refusion af udbytteskat, som ikke var blevet betalt) uden kontrol. Hvem gav lov til det?

Hvem bestilte 82. togsæt i Italien UDEN at kontrollere, at leverandøren havde leveret gode tog til andre kunder tidligere, og UDEN at se et velfungerende prototype togsæt køre først ?

Det er ikke nok at vide noget om økonomi og jura, hvis man mangler sund fornuft, skepsis og erfaring.

Jeg plejer at sige, at kontrakter ikke er det papir værd, som de er skrevet på, hvis det først er nødvendigt at hive dem op ad skuffen. Hvis leverandøren går konkurs, så er man alligevel slået tilbage til START.

Jeg synes i øvrigt også, at Clement Kjersgaard er p... irriterende.

 • 4
 • 0

Det er overordentlig tydeligt at du tager denne debat meget personlig og det i sådan en grad at du er blevet totalt blind for hvad der rent faktisk skrives.

Pas. Jeg nærlæser netop dine indlæg, og påpeger når de ikke stemmer overens med observerbare fakta, eller når du decideret quotefscker mig.

Det er korrekt at jeg godt kan tage quotefscking personligt. Jeg gør mig stor umage med at læse dine indlæg meget nøjagtigt, og give dig nøjagtige svar.

Så jeg "fjerner filteret" når du ikke engang tager dig tid til at læse hvad jeg skriver, eller når du ikke engang forsøger at holde dine besynderlige udsagn op mod observerbare fakta.

Jeg har alene udtrykt skepsis overfor hvad jeg opfattede som din holdning, nemlig det at økonomer/jurister skulle have et særligt forspring som folketingspolitikker.

Og der var den så igen, quotefsckingen.

Gå op og læs hvad jeg skrev.

Mit udsagn er at jurister og økonomer har et forspring mht jura og økonomi. Du bliver ved med at anfægte dette, samtidig med du quotefscker.

Venligst tag dig den tid det kræver at læse og forstå et indlæg før du svarer - dine fejlcitater er uværdige for en debat i et fagmedie.

Hvis alt munder ud i jura/økonomi og DJØF'er har et naturligt forspring i disse fag (hvilket jeg ikke bestrider) så er det jo nærliggende tro at du mener at de også har et naturligt forspring som politikker når nu alt munder ud i det de har det naturlige forspring i.

Nice try.

Din tro er din sag, det vil jeg ikke blandes ind i, og jeg synes vi skal holde din personlige tro ude af debatten - det er et fagmedie det her.

Økonomi og jura er de 2 vigtigste håndtag vore folkevalgte kan trække i, når staten skal styres. Hverken mere eller mindre. En ikke-DJØF'er kan sagtens være en bedre politiker end en DJØF'er. Økonomiens og juraens betydning i lovgivning og forvaltning forsvinder ikke af den grund, men stadig er det ikke "det hele" indenfor politik. Der er mange parametre og mange nuancer - for mange til kategorisk at sige at "DJØF'ere har et forspring indenfor politik."

Jeg er ikke enig i, at alt munder ud i jura/økonomi når talen går på folketingsarbejde – her er holdninger til samfundsindretning i min opfattelse mere væsentlige og folketingsarbejdet er dermed i høj grad et spørgsmål om at prioritere.

Så skyldes det forhåbentlig at du ikke har forstået hvad jeg skrev.

Så helt basalt: Vores lovgivende forsamling hedder "Folketinget". Folketingets arbejde består derfor hovedsageligt i at lovgive. Lovgivning er jura.

Når love skal implementeres og håndhæves, så er der nogle der skal gøre det. Disse "nogle" skal have løn, og hvis der skal bygges eller indkøbes noget, kræver det penge. Prioritering af udgifter, udpegning af indtægtskilder, budgettering, regnskabsopfølgning, og optimering efter de politiske mål man ønsker at nå, er altsammen økonomiske discipliner.

Er du uenig i det, har du ikke forstået vores folkestyre, og hvordan en stat drives, og din tid er således bedre brugt på at læse om det på Wikipedia, end at komme her og digte på hvad jeg mener, og hvad Folketingets opgaver er.

Du komme med en vild påstand om at jeg diskvalificere DJØF'er, når det jeg rent faktisk har skrevet er, at jeg ikke mener at de er særligt kvalificeret, hvilket man kun med ond vilje kan udlægge som om det er det samme som at jeg diskvalificerer DJØF'er.

Du nægter at erkende økonomers og juristers forspring indenfor jura og økonomi, og istedet forsøger du at quotefscke mine udsagn over i noget med forspring indenfor politik.

Hvorfor er det dig så meget imod at indrømme at jurister og økonomer har et forspring indenfor jura og økonomi?

Hvordan du kan få det til at være et udtryk for at jeg mener at alle økonomer er enige er mig en gåde,

Så må du holde op med at erklære dig uenig, der hvor vi faktisk er enige, som jeg allerede har påpeget et eksempel på.

Og jeg synes du skal præsentere et håndgribeligt eksempel på at en økonomisk model er blevet fremlagt som værende de pureste fakta. Bare at slå ud med hånden og postulere at økonomer præsenterer deres modeller som fakta, er en gratisomgang. Kom med et konkret eksempel.

Med andre ord, folketingsarbejdet handler i min opfattelse om retning/samfundsindretning ikke om drift og her er jurister og økonomer ikke særligt (som i mere) kvalificeret.

Det er jeg ikke uenig i.

Du må bare stadig erkende, at der skal en videnskabelig og faktabaseret tilgang til hvordan vi omsætter den ønskede retning og samfundsindretning, til konkrete handlinger. Det man gør skal føre hen mod det man ønsker. Og for at man kan sikre dette i en landspolitisk kontekst, skal man anvende håndtagene "lovgivning" og "økonomi".

"Med Lov skal Land Bygges"

Vi har et økonomiministerie, et skatteministerie, og et finansministerie. Vi har en rigsrevision og årligt tilbagevendende finanslovsforhandlinger. Vi har en handelsbalance og en betalingsbalance der skal - ja, balancere.

Jura og økonomi er vigtige dele i styringen af landet - og disse er juristers og økonomers faglige områder. Det er det jeg hele tiden har sagt (uagtet hvad du har forsøgt at lave mine udsagn om til), og det må du sådan set bare acceptere. Diskutere det kan du i al fald ikke.

Du ønsker beklageligvis at opfatte alt som en hetzs mod ”din?” stand, hvilket gør, at jeg må konstatere at det ikke giver mening at fortsætte diskussionen.

Du kan dårligt udtale dig om min opfattelse.

Jeg ser i al fald ikke dine udsagn som "hetz" - mere som en forvirring hos dig omkring Folketingets opgaver, og hvordan staten i øvrigt fungerer.

 • 1
 • 0

Jeg havde egentlig givet op i forhold til at gøre dig forståelig hvad jeg mener, men jeg prøver alligevel en sidste gang. Hvad betyder dit hjemmegjorte ord ”quotefsckingen”? jeg antog at det betød fejlcitering, men så skrev jeg følgende:

Jeg har alene udtrykt skepsis overfor hvad jeg opfattede som din holdning, nemlig det at økonomer/jurister skulle have et særligt forspring som folketingspolitikker.

Det citere du og skriver:

Og der var den så igen, quotefsckingen.

Du udlægger det som ”quotefsckingen”, så fejlcitering kan det ikke betyde da det jeg skrev, i den af dig, citerede tekst var hvad jeg opfattede som din holdning. Det vil sige det gjorde jeg i mit første indlæg hvor jeg stillede dig det oprindelige spørgsmål. Jeg har én gang fejlciteret dig, hvilket jeg så beklagede i mit efterfølgende indlæg, hvilket tilsyneladende også er gået hen over hoved på dig. Det hele udspringer af at nogen (ikke mig) skrev at der er for mange DJØF'er i folketinget, hvilket du så reagerede på og på den baggrund stillede jeg spørgsmålet:

Er det nu også rigtigt, at DJØF'ere har et naturligt forspring?

Du vedbliver med at fremføre den samme påstand:

Hvorfor er det dig så meget imod at indrømme at jurister og økonomer har et forspring indenfor jura og økonomi?

Så det er tydeligt at du ikke har læst hvad jeg har skrevet, men det gentager jeg så en sidste gang:

Hvis alt munder ud i jura/økonomi og DJØF'er har et naturligt forspring i disse fag (hvilket jeg ikke bestrider) så er det jo nærliggende tro at du mener at de også har et naturligt forspring som politikker når nu alt munder ud i det de har det naturlige forspring i.

Ovenstående citere du, men overser åbenbart (hvilket jeg ikke bestrider) hvori jeg jo netop giver dig ret i at indenfor fagene jura/økonomi har jurister/økonomer et naturligt forspring. Jeg kan godt se her efterfølgende, at jeg burde have formuleret mit oprindelige spørgsmål på følgende måde: Men har de også et naturligt forspring som politikker? Du skriver endvidere:

Jeg ser i al fald ikke dine udsagn som "hetz" - mere som en forvirring hos dig omkring Folketingets opgaver, og hvordan staten i øvrigt fungerer.

Det tyder mere på at du ikke har forstået folketingets opgaver og hvordan staten fungere i øvrigt. Det er ikke de enkelte folketingsmedlemmer der skriver lovene og laver konsekvensberegningerne det foretages hovedsageligt af jurister og økonomer i ministerierne, hvilket jeg har påpeget hele tiden. Her et link til en kort beskrivelse af processen med at udarbejde et lovforslag Du skriver:

Og jeg synes du skal præsentere et håndgribeligt eksempel på at en økonomisk model er blevet fremlagt som værende de pureste fakta. Bare at slå ud med hånden og postulere at økonomer præsenterer deres modeller som fakta, er en gratisomgang. Kom med et konkret eksempel.

Først og fremmest gør du igen det, at du udelader en væsentlig del af hvad jeg skrev. Jeg skrev rent faktisk at forudsætningerne gør de ikke meget ud af, hvilket jo er det der gør at det fremstår som om de mener at det er fakta. Du efterlyser et eksempel på at økonomer udlægger deres modelberegninger som fakta, hvilket egentlig er fair nok, hvis du havde fortsat: uden samtidig at gøre rede for forudsætningerne. Da jeg skrev som jeg gjorde, havde jeg et af de mange tv interview med Mads Lundby Hansen, cheføkonom fra CEPOS, i tankerne, men jeg har desværre ikke mulighed for at linke til et af dem, men her er et eksempel fra CEPOS egen webside. For 21 mia. kr. kan man på en og samme tid afvikle topskatten, registreringsafgiften samt sænke aktie- og selskabsskat. Reformforslaget vil øge beskæftigelsen med godt 19.000 personer I notatet der ligge bag ovenstående link er det heller ikke gjort meget ud af forudsætningerne. Der henvises til forskellige beregninger foretaget af finansministeriet samt dem selv.

Dette bliver så mit sidste indlæg i denne sag da jeg kan se af dine indlæg at du ikke vil diskutere, men bare skændes.

 • 0
 • 0

Christian.

Her kan du læse om bombe angreb i Malmø:

Malmø

Medmenneskelig er selvfølgelig for alle, hvormed man ikke kan tilsidesætte en gruppering frem for en anden baseret på formodninger og generel dårlig indsigt. Det handler ikke om at tage nogle ind og skubbe andre ud, det handler om at selve debaten

Jeg tænker mere på konsekvenserne at den politisk man føre når man tror man er medmenneskelighed.

Her kan du læse om bare èn af konsekvenserne denne syge politik skaber, vi midster en masse dygtige jøder:

flugt

hvordan forbinder du de to brikker?

Igen det handler om konsekvenserne ved den politik man føre. Vi skulle havde fra starten i  Europa gjort det klart at de ALDRIG vil kunne bo her, så havde der ikke kommet migranter der ville tager chancen over vandet. Desværre har især to lande, Tyskland og Sverige ødelagt det. Som de sagde i Sverige vi har plads til alle verdens flytninge.

Og her kan du læse om hvordan man smider svenskere ud af deres lejlighed for at give plads til muslimerne:

(http://www.vf.se/nyheter/torsby/hyresgaste...)

En ting er sikkert. Dem der for mange år siden advarert mod denne masseindvandring af muslimer fik ret.

Men Christian, du mener altså ikke det er vigtigt at se på konsekvenserne af denne såkaldte medmenneskelighed.?

Og kan du ikke lige komme med et par eksempler på nyhedsmedier der opfylder dine krav til et godt nyhedsmedie.

 • 0
 • 2

Og kan du ikke lige komme med et par eksempler på nyhedsmedier der opfylder dine krav til et godt nyhedsmedie.

Jeg anser medier, der bringer saglig og faktuel nyheder og viden, som gode nyhedsmedier - altså medier, der bringer historier, der kan bakkes op ad fakta og ikke udelukkende beror på subjektivitet.

En ting er sikkert. Dem der for mange år siden advarert mod denne masseindvandring af muslimer fik ret

Hvad fik de ret i?

Men Christian, du mener altså ikke det er vigtigt at se på konsekvenserne af denne såkaldte medmenneskelighed.?

Jo konsekvenser for alle parter, ikke kun en udvalgt gruppe, men med det sagt er det nødvendigt at forholde sig til det muligheder, der er til stede. Har du fakta på denne såkaldte flugt - jeg mener ikke at have set det nogen steder ?

 • 2
 • 0

Her kan du læse om bombe angreb i Malmø

Og hvem stod bag den række af bomber, der hovedsageligt fremkom i slutningen af 2014 ?

Og her kan du læse om hvordan man smider svenskere ud af deres lejlighed for at give plads til muslimerne:

Så et enkeltstående eksempel på en ejer, der har fundet en bedre handel - det kan næppe defineres som regeringen, der smider dem ud.

Prøv at hør, jeg kan forstå at du tydeligvis er langt mere engageret i debatten om flygtningen og religion end jeg nogensinde bliver. Men, sørg for at holde dig til fakta. Der er ingen tvivl om at det generelt ikke er en god situation, men det handler dog stadig om menneskeliv og give håb i en ellers dyster tid. I stedet for at fokusere så kraftigt på de direkte konsekvenser ved at tage flygtninge ind, så overvej i stedet hvorfor og hvordan det er kommet så vidt, og hvordan vi får det optimale ud af denne situation, medens vi samtidig hjælper så mange vi kan, på alle områder. Selvfølgelig er der kompromisser, der skal indgås det siger sig selv.

 • 3
 • 0

@Christian

Ja jeg forstod godt din definition på et godt nyhedsmedie.. men kan du ikke komme med et par konkrete eksempler, på hvilke nyhedersmedier der opfylder dine krav. Fx er det DR, TV2 eller noget helt andet.

Hvad fik de ret i

Ja det jo ikke en ny diskussion det her. Masseindvandringen af muslimer har stået på i over 30 - 40 år.. Og igennem tiden har vi jo hørt nogle tale om kulturberigere og hvor positivt det ville være for vores samfund at de kom hertil. Dem det fik ret, har været alle dem der igennem tiden har sagt det modsatte. Det blev og bliver aldrig en gevinst for samfundet hverken økonomisk eller for vores kultur..

Her kan du læse at 45 % får afvist deres ansøgning om asyl. Dertil komme alle dem med falske papir og alle dem som ikke lader sig registrere, vi har jo i EU haft piv åbne grænser.

Migranter

 • 0
 • 3

@Christian

Der er mange tilfælde på svenskere der bliver smidt ud. Her er et andet

90 årige bliver smidt ud.

(http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/...)

En ting er at en grådig ejer vælger at opsige en svensker, men noget andet er, at den syge svenske regering har gjort det så attraktivt for boligejeren at tage en migrant ind og smide en svensker ud.

Jeg mener nu bestem jeg har fakta i orden. Og ja nogle gange kan det være svært at finde noget især fra Sverige hvor de har den sygeste cencur..

 • 0
 • 3

Jeg mener nu bestem jeg har fakta i orden. Og ja nogle gange kan det være svært at finde noget især fra Sverige hvor de har den sygeste cencur..

på hvad har du fakta i orden, som jeg læser det fortolker du meget kraftigt på den information du kommer med? Og jeg var ikke klar over Sverige var underlagt censur på området :)

En ting er at en grådig ejer vælger at opsige en svensker, men noget andet er, at den syge svenske regering har gjort det så attraktivt for boligejeren at tage en migrant ind og smide en svensker ud.

Underligt, når den første case du påpegede, betød at man flyttede 10 beboere (altså til et andet sted) med tilhørende kompensation, for at få plads til 145 flygtninge - det virker rationelt i mine øjne og kan næppe defineres til at være 1:1. Den anden case anskilder sig ikke meget derfra, de opsiger ikke, men flytter beboerne for at udnytte lokalerne bedre.

 • 1
 • 0

@Christian

Du har stadigvæk ikke fortalt hvilke nyhedsmedier det er, der opfyldte dine krav. Er det DR1, TV2 eller noget helt andet..

Alt hvad jeg har skrevet har jo været sandt. Det har intet med fortolkning at gøre..

Var det forkert at omkring 100.000 jøder har måtte flygte pga. De ikke føler sig trygge længere pga. Muslimerne?

Var det forkert med antal bombe angreb jeg skrev om, i det mulitkulturelle Malmø?

Er det forkert at omkring 45 % for afvist deres asylansøgning og dermed ikke er flygtninge.?

Er det forkert der findes masser af illegale migranter i Europa?.

Osv.

De har fået opsagt deres lejekontrakt for at der kan bo muslimer. Synes du det er fair over for fx den gamle dame på 90 år der nu skal flytte? Mange er glade for hvor de bor. Det synes jeg faktisk ikke er særligt medmenneskeligt.

Synes du også det er i orden at miganter i Danmark kan springer bolig køen over. Jeg synes det trist vi har sådan et racistiske land, hvor man nedprioritere sine egne.

 • 0
 • 4

Du har stadigvæk ikke fortalt hvilke nyhedsmedier det er, der opfyldte dine krav. Er det DR1, TV2 eller noget helt andet..

Jeg baserer min indsigt i nyheder bredt og holder mig til mange forskellige nyhedsmedier - det har jeg da svaret på? generelt søger jeg nuanceret viden frem for ensidig fremstillinger.

Var det forkert at omkring 100.000 jøder har måtte flygte pga. De ikke føler sig trygge længere pga. Muslimerne?

ja - det er ca 25000 fordelt på hele Europa, primært de østeuropæiske lande - jf din egen kilde - de er hovedsageligt rejst til Israel.

Var det forkert med antal bombe angreb jeg skrev om, i det mulitkulturelle Malmø?

ja og nej, bombeangrebne stod primært på i slutningen af 2014, g det var ca 30 bomber i alt - dog var disse bomber primært rettet mod muslimske grupperinger. Jeg forstår ikke helt dit argument her?

Er det forkert at omkring 45 % for afvist deres asylansøgning og dermed ikke er flygtninge.?

Du kan ikke sidestille at en flygtning nødvendigvis er berettet asyl i Danmark, er er meget skrappe krav for den process. - så ja det er kan defineres som værende forkert.

Er det forkert der findes masser af illegale migranter i Europa?.

nej - men hvad understreger det ?

De har fået opsagt deres lejekontrakt for at der kan bo muslimer. Synes du det er fair over for fx den gamle dame på 90 år der nu skal flytte? Mange er glade for hvor de bor. Det synes jeg faktisk ikke er særligt medmenneskeligt.

At man i Sverige i enkelte tilfælde vælger at prioritere bedre udnyttelse af boliger, synes jeg så sandelig er meget fair - så længe de berørte beboere bliver behandlet ordenligt.

Synes du også det er i orden at miganter i Danmark kan springer bolig køen over. Jeg synes det trist vi har sådan et racistiske land, hvor man nedprioritere sine egne.

Ja - eftersom at prioriteringen ligger mellem at have en bolig eller ikke have en bolig, så er det vel rationelt at man gerne vil undgå at folk skal på gaden. Jeg sår min tvivl om du kender forskellen på racisme og forfordeling?

 • 1
 • 0

Christian.

Du har ikke svaret på hvilke nyhedersmedier, kun det er bredt du søger. men hvad er det for nogle?

Ja 25.000 jøder på ET år.

Jeg skrev der var 100.000 der måtte forlade Europa pga. Muslimerne. Det er sket over flere år men det går stærkt nu.

Ja mange angreb var rettet mod muslimer. Det har jeg heller ikke skrevet noget om at de ikke var. og det sker stadigvæk også sidste år og i år.

At vi har skrappe krav i Danmark, er hvis din subjektive holdning og med alle dem der rejser hjem på ferie til fx Irak, tvivler jeg meget på at du har ret. Men det er under alle omstændigheder det vi har at forholde os til. Så der kan ligeså godt være mange der for asyl, som ikke er flygtninge..

Behandlet ordentligt?. En 90 årige der vil blive boende og ikke kan det. Får ødelagt resten af det liv hun har tilbage. Og det er ikke enkelte steder det sker men mange steder.

Det racisme hvis en dansker skal vente fx 10 år på en drømmelejlig og så kommer der en person der ikke er dansker ind foran og får lejligheden med det samme.. Og den dansker kan så vente endnu længere tid.. det er altså os og vores forfædre der har bygget dette land op. Det er ikke muslimerne, men det er dem der kommer til at rive det ned..

 • 0
 • 4

Du har ikke svaret på hvilke nyhedersmedier, kun det er bredt du søger. men hvad er det for nogle

Dem alle sammen, det eneste tidsblad jeg holder er ing, ellers får jeg mine informationer via feeds og nettet - der har jeg ikke præferencer kun skepsis overfor visse dagblade og tabloider - jeg forstår ikke hvad du vil med her, er det fordi du forbinder ideologier og nyhedsmedier, i så fald må jeg skuffe dig, jeg forsøger at forholde mig objektiv.

Ja 25.000 jøder på ET år. Jeg skrev der var 100.000 der måtte forlade Europa pga. Muslimerne. Det er sket over flere år men det går stærkt nu.

Det fremgår ikke at nogle af de kilder du har fremlagt, snarer tværtimod

Ja mange angreb var rettet mod muslimer. Det har jeg heller ikke skrevet noget om at de ikke var. og det sker stadigvæk også sidste år og i år.

det er da også ganske skræmmende at visse grupperinger holder så stort ugrundet had til muslimer, flygtninge og regeringen, at du udtrykker deres meninger på sådanne måder :). Hvordan er det flygtningenes skyld at højreekstremister ikke kan opføre sig ordenligt?

At vi har skrappe krav i Danmark, er hvis din subjektive holdning og med alle dem der rejser hjem på ferie til fx Irak, tvivler jeg meget på at du har ret. Men det er under alle omstændigheder det vi har at forholde os til. Så der kan ligeså godt være mange der for asyl, som ikke er flygtninge..

Jeg vil nu vove at påstå, at det er ret veldokumenteret at de danske asylregler er strengere end de fleste andre lignende nationer - det fremgår da af hele verdens pressen :)

Behandlet ordentligt?. En 90 årige der vil blive boende og ikke kan det. Får ødelagt resten af det liv hun har tilbage. Og det er ikke enkelte steder det sker men mange steder.

du har vist to eksempler på rationel udnyttelse af boliger, at den stakkels dame bliver flyttet til en anden bolig , kan jeg virkelig ikke se det slemme i, når så mange uden tag over hovedet kan få det på baggrund af det.

Det racisme hvis en dansker skal vente fx 10 år på en drømmelejlig og så kommer der en person der ikke er dansker ind foran og får lejligheden med det samme.. Og den dansker kan så vente endnu længere tid.. det er altså os og vores forfædre der har bygget dette land op. Det er ikke muslimerne, men det er dem der kommer til at rive det ned..

Og lige der påviser du at du ikke har forstået hvad racisme er, og i øvrigt demonstrerer din ubegrundet misundelse og fremmedfrygt -indbegrebet af DF retorik. Hvem drømmer om at flytte ind i beskyttede boliger, skoler og telte som flygtninge bliver placeret i? og indtil nu, ser det ud til at højreekstremiste grupper påfører mere skade på vores samfund end flygtningene - jf. dine kilder

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten