kronikken blog

Det er stadig ret attraktivt at etablere solcelleanlæg

Illustration: Privatfoto

Jan Vejnaa Hansen er civilingeniør og indehaver af JVH Energy Consult

Fra mange dele af solcellebranchen har der været fremført kritik af det aftaleudkast om solceller, som regeringen offentliggjorde 6. november: »Det betyder, at vi ikke har nogen solcellebranche i Danmark« og »Løftebrud...« var nogle af kommentarerne fra bl.a. Dansk Solcelleforening.

Dagen efter, 7. november, skrev Ingeniøren, at der manglede en oplysning i regeringens udspil; nemlig at ejere af solcelleanlæg i 2013 og derefter kan regne med en fastlåst i pris for den overproduktion, de sælger til elselskaberne, ti år frem i tiden.

Der var stadig kritik fra Dansk Solcelleforening: »Ordningen var helt skævt ramt før. Nu er det lidt bedre, men det er altså stadig ret langt fra at give et marked til køberne derude.«

Giver regeringens aftaleudkast virkelig så negative konsekvenser for solcellemarkedet? Det mener jeg ikke. Jeg har belyst de økonomiske konsekvenser af udspillet for private husstande, og det ser ikke så dystert ud. Tilbagebetalingstiden for et 6 kWpeak solcelleanlæg bliver 11-14 år beregnet med reglerne gældende for årene 2013-2017. Den akkumulerede værdi af solcelleanlæggene efter 30 år bliver et plus på ca. 197.000-217.000 kr. i løbende priser

Hvad er det så egentlig regeringens aftaleudkast går ud på? I udkastet står der bl.a., at 'Den nuværende årsafregning for små VE-anlæg erstattes af timeafregning'. Med små VE-anlæg menes formentlig solcelleanlæg, som typisk opsættes hos private husstande.

Timeafregningen betyder, at solcelleejere kan få lov at beholde deres produktion til eget forbrug, hvis de bruger den inden for en time. Hvis ikke de gør det, vil strømmen blive solgt som overproduktion. Endvidere anføres det, at danskere, der etablerer solcelleanlæg i 2013 og derefter, kan regne med en fastlåst pris på 130 øre pr. kWh for den overproduktion, de sælger til elselskaberne, ti år frem i tiden.

Køber man efter 2013 vil den fastlåste pris være mindre, da den faste pris nye solcelleejere får lovning på i 10 år, falder år for år, indtil den når ned på 60 øre pr. kWh i 2017. Antages en lineær reduktion, fås nedenstående afregningspriser for overproduktion.

Tabel 1: Forventede afregningspriser for overproduktion

Når man har haft solcelleanlægget i ti år, falder prisen for overproduktion ned til markedsprisen. Denne var for 2012 i gennemsnit 0,37 kr./kWh. Nuværende ejere, som har købt deres anlæg i 2012, kan bruge den nuværende ordning i 10 år. Derefter skal de sælge deres overproduktion til markedspris. Har man købt et solcelleanlæg før 2012, er det først efter 15 år, at prisen på overproduktion falder til markedspris.

Der er regnet på de økonomiske konsekvenser for etablering af nye solcelleanlæg efter regler gældende for årene 2013 til 2017, såfremt regeringens udspil bliver vedtaget. En af de store jokere i regnestykket er, hvor meget af den producerede elektricitet, som bliver brugt inden for en time.

Energistyrelsen anslår, at det cirka er 40 procent af elforbruget, der falder sammen med produktionen af solenergi. EnergiMidt har lavet undersøgelser, hvor det er fundet, at 45 pct. af elproduktionen fra solceller forbruges direkte i husstanden (Solbyen opfølgning, EnergiMidt, 2007). I en nylig udgivet analyse, som Deloitte har fået til opdrag at gennemføre, refereres der også til førnævnte rapport af EnergiMidt. I de følgende beregninger lægges derfor til grund, at 45 pct. af elproduktionen fra et solcelleanlæg forbruges direkte i husstanden.

I beregningseksemplerne forudsættes det, at der etableres et solcelleanlæg på 6 kWpeak med en investering på 100.000 kr. Der regnes med en elproduktion på 5.400 kWh det første år, som herefter reduceres med 0,50 pct. pr. år grundet degradering af solcellemodulerne. De årlige driftsudgifter sættes til 0,35 pct., og der regnes derudover med, at inverteren skal udskiftes efter 15 år.

Prisstigningstakterne for de løbende driftsudgifter sættes til 2 pct. pr. år. Elpriserne sættes i 2013 til 2,08 kr./kWh (Dong Energy, fastprisaftale 12 måneder i 2013), og der antages en elprisstigning på 4 pct. pr. år. Tilbagebetalingstider og de akkumulerede værdier efter 30 år opgjort i løbende priser med de varierende afregningsregler for solcelleanlægget ses i Tabel 2.

Tabel 2: Tilbagebetalingstider og akkumulerede værdier for solcelleanlæg etableret i årene 2013 til 2017.

Det skal bemærkes, at der i alle beregningerne er brugt en anlægspris på 100.000 kr. I virkeligheden vil anlægspriserne nok falde i perioden 2013-2017, hvilket ændrer den beregnede økonomi i positiv retning.

På den anden side skal det retfærdigvis nævnes, at såfremt andelen af elektricitet, der forbruges direkte i husstanden, er lavere end de anvendte 45 pct., vil den beregnede økonomi skubbe sig i negativ retning. Er det f.eks. kun 25 pct. af den producerede elektricitet, der bruges direkte i husstanden, bliver tilbagebetalingstiden i stedet 14 år, og den akkumulerede værdi efter 30 år ca. 131.000 kr.

Der er en række andre elementer i aftaleudkastet, som i sig selv også fortjener bemærkninger, men i denne artikel er der lagt vægt på de økonomiske konsekvenser for etablering af solcelleanlæg i private husstande. Rentabiliteten vil med aftaleudkastet blive lidt dårligere end hidtil, men ikke afgørende, og jeg mener derfor, det er forkert at efterlade befolkningen med et skræmmescenarie. Budskabet skal i stedet være: Det er stadig økonomisk ret attraktivt at etablere solcelleanlæg i Danmark.

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"EnergiMidt har lavet undersøgelser, hvor det er fundet, at 45 pct. af elproduktionen fra solceller forbruges direkte i husstanden (Solbyen opfølgning, EnergiMidt, 2007). "

Egenforbrugsprocenten afhænger selvfølgeligt af hvor stort anlægget er - det er jo nemmere at bruge mere af strømmen fra et lille anlæg - I solbyen Brædstrup var anlægene på 1-3kW. Du kan ikke overføre de 45% fra solbyens små anlæg til 6kW anlæg!

Solbyen Brædstrup: Total PV power: 60 kW Number of houses/buildings: 30 houses PV power per unit: 1 - 3 kW/house

 • 0
 • 0

Praktiske erfaringer fra folk med 6kW anlæg på almindelige husstande, peger på, at de selv når at bruge 6-20% af den generede strøm indenfor den time, det produceres. Husk at erfaringerne skal være målt over et helt år.

For dem, der har jordvarme eller varmepumper til opvarming, vil egenudnyttelsen typisk være en-cifret.

Regner man med det mere realistiske 6%-20% egenforbrug, er tilbagebetalingstiden et sted mellem aldrig og 24 år.

Udregning med 20% giver 24 år: http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel...

Se iøvrigt: http://www.solcelledebat.dk/showthread.php...

 • 0
 • 0

Hej Jan Vejnaa Hansen

Har du i dine beregninger taget højde for at man evt. skal betale skat af salgsindtægten - hvis ikke - hvordan ser beregningerne så ud?

Hvis det antages at egen forbruget højst er 15%, således at 85% af strømmen er ude at vende på nettet, hvordan ser beregningerne så ud?

-Eivind

 • 0
 • 0

"Den akkumulerede værdi af solcelleanlæggene efter 30 år bliver et plus på ca. 197.000-217.000 kr. i løbende priser "

2,6% i årlig rente for at investere 100.000, skulle det være noget særligt, når der er risiko for at lave et utæt tag, at skulle købe ny inverter/solceller, eller et ødelagt tag i et uvejr? Så hellere sætte dem på en bankbog, hvor man kan bruge dem hvornår og på hvad man vil.

Jeg overvejer straks at afbestille min montering. I dag er der 7 ugers leveringstid, så der er ingen garanti for at det bliver monteret i år - med risiko for at man kommer på den nye ordning - ikke engang hvis man kendte betingelserne.

Jeg synes det er mageløst at ministeren har brugt så mange måneder til at komme med et forslag, som har så mange løse ender og som oven i købet viste sig ikke at indeholde hele forslaget. Men han stak jo halen imellem benene og skyndte sig til 14 dages ophold i Vietnam. Det er nogle rigtig dygtige ministre de røde har gravet op.

Med forbehold for ironi!

 • 0
 • 0

45% egenforbrug!!! Det forudsætter at jeg har alt lyset og fjernsynet tændt hele dagen medens jeg er på arbejde, og håber på at væggene akkumulerer lyset så jeg ikke skal have noget tændt om aftenen.

Med de rigtige (lettere absurde) forudsætninger kan alle regnestykker ende lykkeligt.

 • 0
 • 0

Dejligt med nøgterne og dokumneterede tal for hvad det her betyder.

Min største anerkendelse.

 • 0
 • 0

Jeg har nogle kommentar til dette.

Du skriver at 45 % af energien forbruges mens strømmen produceres. Disse tal har du for Energimidt som har det fra Solbyen fra 2007 hvor anlæggene var på mellem 1 – 3 kwpeak.

Jeg har et 6,84 kwh peak anlæg (opstart 1. maj 2012), da vi har jordvarme og derfor bruger meget strøm. Nedenfor er fordelingen af min produktion i de enkelte måneder samt hvor meget af det jeg forbruger i dagstimerne.

  Lagt på nettet Produktion Forbrug mens solen skinner Procent 

Maj 835,00 989,33 154,33 0,16 Juni 722,00 859,89 137,89 0,16 Juli 737,00 936,51 199,51 0,21 August 689,00 811,26 122,26 0,15 September 404,00 499,74 95,74 0,19 Oktober 238,00 318,94 80,94 0,25 November 36,00 51,31 15,31 0,30 Samlet 3.661,00 4.466,98 805,98 0,18

18 % i snit indtil nu. Som det ses stiger forbruget af egenproduktion i fra oktober og frem. Dette er jo klart for produktion i dagstimerne er mindre og mindre men mit hus standby forbrug er det samme.

I ”solbyen” var anlæggene mindre. Nu laver jeg samme beregning hvor anlægget er på henholdvis et 2 og 3 kwpeak anlæg. Mit standby forbrug er det samme som hidtil.

(havde mit anlæg kun været på 2 kwpeak var min produktion i maj 989,33/6,84 * 2 = 289,28 osv)

  2 kwpeak  Forbrug mens solen skinner Procent 

Maj 289,28 154,33 53,35% Juni 251,43 137,89 54,84% Juli 273,83 199,51 72,86% August 237,21 122,26 51,54% September 146,12 95,74 65,52% Oktober 93,26 80,94 86,79% November 15,00 15,31 102,05% Samlet 1.306,13 805,98 61,71%

  3 kwpeak  Forbrug mens solen skinner Procent 

Maj 433,92 154,33 35,57% Juni 377,14 137,89 36,56% Juli 410,75 199,51 48,57% August 355,82 122,26 34,36% September 219,18 95,74 43,68% Oktober 139,89 80,94 57,86% November 22,50 15,31 68,03% Samlet 1.959,20 805,98 41,14%

Hvad er det så jeg forsøger at vise dig. Jo de tal du basere dine beregninger på er på små anlæg og disse viser i den grad at jo mindre anlæg jo større andet eget forbrug af solstrømmen mens den produceres.

Ved et 2 kwpeak anlæg er andelen 61,17 % og ved et 3 kwpeak anlæg er andelen 41,14%

Du foretager dog beregningerne på tilbagebetalingstiden på et 6 kwpeak anlæg men bruger 45% som egen andel af solstrømmen. Og disse 45% er baseret på data for små anlæg. Du beregner altså på nogle forkerte data og det er meget beklageligt.

Håber du gider tage dig tid til at læse denne mail og svare mig tilbage.

Med venlig hilsen

Allan Klinck Jørgensen

 • 0
 • 0

"Er det f.eks. kun 25 pct. af den producerede elektricitet, der bruges direkte i husstanden, bliver tilbagebetalingstiden i stedet 19 år"

"Det er stadig økonomisk ret attraktivt at etablere solcelleanlæg i Danmark."

Men hvis vi leger at jeg er 39 år, så er det attraktivt for mig at lave en investering på 100.000kr. der er break-even når jeg er 58 år ?

Hvor jeg så skal høste gevinsten af investeringen med et 19 år gammelt anlæg, på et hus jeg måske stadig bor i ?

 • 0
 • 0

"Den akkumulerede værdi af solcelleanlæggene efter 30 år bliver et plus på ca. 197.000-217.000 kr. i løbende priser "

2,6% i årlig rente for at investere 100.000, skulle det være noget særligt, når der er risiko for at lave et utæt tag, at skulle købe ny inverter/solceller, eller et ødelagt tag i et uvejr? Så hellere sætte dem på en bankbog, hvor man kan bruge dem hvornår og på hvad man vil.

Jeg overvejer straks at afbestille min montering. I dag er der 7 ugers leveringstid, så der er ingen garanti for at det bliver monteret i år - med risiko for at man kommer på den nye ordning - ikke engang hvis man kendte betingelserne.

Jeg synes det er mageløst at ministeren har brugt så mange måneder til at komme med et forslag, som har så mange løse ender og som oven i købet viste sig ikke at indeholde hele forslaget. Men han stak jo halen imellem benene og skyndte sig til 14 dages ophold i Vietnam. Det er nogle rigtig dygtige ministre de røde har gravet op.

Med forbehold for ironi!

Flot skrevet

 • 0
 • 0

Dejligt med nøgterne og dokumneterede tal for hvad det her betyder.

Min største anerkendelse.

Det er ironi ikke sandt, for du kan vel skille løjn fra sandhed?

 • 0
 • 0

Jeg har et 6,84 kwh peak anlæg (opstart 1. maj 2012), da vi har jordvarme og derfor bruger meget strøm. Nedenfor er fordelingen af min produktion i de enkelte måneder samt hvor meget af det jeg forbruger i dagstimerne.

  Lagt på nettet Produktion Forbrug mens solen skinner Procent  

Maj 835,00 989,33 154,33 0,16 Juni 722,00 859,89 137,89 0,16 Juli 737,00 936,51 199,51 0,21 August 689,00 811,26 122,26 0,15 September 404,00 499,74 95,74 0,19 Oktober 238,00 318,94 80,94 0,25 November 36,00 51,31 15,31 0,30 Samlet 3.661,00 4.466,98 805,98 0,18

Allan Klinck Jørgensen

Hej Allan Klinck

Lidt hurtig regning Ca 5000 kWh om året fra en investering på 100000 som for største delen smutter ud af Danmark.Lad os med levetid, renter og service sige 7500 kr pr år. 7500 kr kan købe 5 tons træpiller som hældt i Advedøre giver 11000 kWh strøm og 11000 kWh varme og det vel og mærke på et tidspunkt hvor der er brug for det. Hvis jeg har regnet bare lidt rigtigt ,er enten vor styrelse uduelig eller vore solcellefolk egoistiske berigelsesforbrydere ,eller er det en sum af begge dele.?

 • 0
 • 0

Hvem er det lige der har brug for 11000kWh varme om sommeren om dagen, da ikke jeg. Der er jeg nemlig på arbejde, i øvrigt er det samme problem, hvis jeg brugte de 7500kr på træpiller ville det give en elpris på 0,68øre per kW, dem skal du så betale 2,20kr for, mens varmen tilfalder værket som sælger den for 60øre/kw. Vupti så har de tjent 2,88kr eller ialt 31680kr. Men de har ikke brugt nogle penge for det har du. Som betaling får du så 60øre per kw = 6600kr. Sådan er det med solcellerne vi forærer strømmen væk på et tidspunkt hvor andre sagtens kan bruge den. Til gengæld vil vi have den tilbage hvor der er en høj produktion af varme med el som overskud. Det loigner ner rent energimæssigt som en rigtig god ide. Er der et statskassetab, ja men kun fordi at systemet ikke er på rene markedsvilkår. Så spørgsmålet er hvorfor skal nye solcelle ejere på timebetaling når ingen andre private er det?

 • 0
 • 0

Så spørgsmålet er hvorfor skal nye solcelle ejere på timebetaling når ingen andre private er det?

Christian.

Der er masser af private på timebetaling.

Gartnerier, der producerer el, Fjernvarmeværker der producerer el. Ældre privatejede vindmøller. Vindmølleparker over et vis alder. Industiel kraftvarme.

Solcelleordningen kommer nu stort set på linje med speceilt vindkraft, hvor der er også er en mindste betaling i en vis tid. Derefter på rene markedsvilkår.

 • 0
 • 0

Den anvendte forudsætning med at 45% af elproduktionen fra solcelleanlæg bruges direkte i husstanden, har jeg taget fra analysen ”Solceller – energibesparelse og samfundsøkonomi”, dateret 17. oktober 2012, som Deloitte har fået til opdrag at gennemføre for Dansk Solcelleforening, TEKNIQ, VEbyg og DS Håndværk & Industri.

Deloitte´s kilde til de 45% har så øjensynligt været EnergiMidt´s rapport. Det lykkedes mig ikke at finde denne rapport, men jeg er efterfølgende blevet opmærksom på, at den drejer sig om mindre anlæg i størrelsen 1-3 kWp.

Jeg er med på, at andelen af elproduktionen fra solcelleanlæg, som bruges direkte i husstanden alt andet lige er mindre, når solcelleanlægget er 6 kWp. Der savnes større undersøgelser af størrelsen for den nuværende andel af elproduktionen fra 6kWp solcelleanlæg, som bruges direkte i husstanden.

Men det er måske mere interessant at finde frem til, hvor meget det er muligt at forøge denne andel f.eks. ved intelligent styring af elforbruget. En af intentionerne med regeringens udkast er også at øge incitamentet til, at husstanden flytter en del af elforbruget til tidspunkter, hvor solcelleanlægget producerer strøm (om det så er fornuftigt, kan altid diskuteres).

Det er svært at sige, om 45% af elproduktionen bruges direkte af hustanden, er et godt bud i et scenarie, hvor regeringens udkast vedtages. Det kan det vise sig at være, men som jeg også har skrevet i min kronik, ser situationen desværre noget anderledes ud, hvis den mulige andel viser sig kun at være 25%.

 • 0
 • 0

Hej Jan Vejnaa Hansen

Har du i dine beregninger taget højde for at man evt. skal betale skat af salgsindtægten - hvis ikke - hvordan ser beregningerne så ud?

Hvis det antages at egen forbruget højst er 15%, således at 85% af strømmen er ude at vende på nettet, hvordan ser beregningerne så ud?

-Eivind

Jeg går ud fra at den nuværende skematiske metode fortsætter. Her skal man ikke betale skat af elindtægterne, før elsalget overstiger 7.000 kr./år

Bemærk, at mine udregnede tal for et egetforbrug på 25% desværre var opgjort forkert. Det skal rettes til en tilbagebetalingstid på 14 år og en akkumuleret værdi på ca. 131.000 kr.

Hvis egetforbruget er 15%, bliver tilbagebetalingstiden i stedet 18 år, og den akkumulerede værdi efter 30 år ca. 88.000 kr.

 • 0
 • 0

[quote]Hej Jan Vejnaa Hansen

Har du i dine beregninger taget højde for at man evt. skal betale skat af salgsindtægten - hvis ikke - hvordan ser beregningerne så ud?

Hvis det antages at egen forbruget højst er 15%, således at 85% af strømmen er ude at vende på nettet, hvordan ser beregningerne så ud?

-Eivind

Jeg går ud fra at den nuværende skematiske metode fortsætter. Her skal man ikke betale skat af elindtægterne, før elsalget overstiger 7.000 kr./år

Bemærk, at mine udregnede tal for et egetforbrug på 25% desværre var opgjort forkert. Det skal rettes til en tilbagebetalingstid på 14 år og en akkumuleret værdi på ca. 131.000 kr.

Hvis egetforbruget er 15%, bliver tilbagebetalingstiden i stedet 18 år, og den akkumulerede værdi efter 30 år ca. 88.000 kr.[/quote]

Hej Jan

Tak for svar.

-Eivind

 • 0
 • 0

Jan, Dette er totalt absurd hvis man, som jeg har fulgt intentionerne om grøn omstilling og investeret i det størst mulige anlæg, anskaffet jordvarme pumpe med gulv varme og elbil. Med et varmeanlæg der kører efter forudinstilling af temperaturen i div. rum og en elbil der lader om natten kan jeg nu konstatere at jeg bliver nødt til at lægge vaner og investeringer markant om. For det første skal jeg nu investere i et signifikant større varmelager og styring, der kan tillade at jordvarmen kører om dagen (og ikke om aftenen/natten/morgenen når jeg har brug for varme). For det andet skal jeg nu oplade min elbil om dagen når jeg er på arbejde. Absurd. Skal jeg så tage min dieselbil når jeg skal på arbejde? Der mangler ganske enkelt mere holistiske syn når man på den ene side vil tilgodese elsektoren og på den anden side forbrugerens tilskyndelse til at være med på en grøn omstilling. Og som side bemærkning: 88K på en instering af 130K over 30 år uden at have diskuteret risici (jeg har fået ombyttet min Danfoss inverter 2 gange på et år) er ganske enkelt pinligt.

 • 0
 • 0

Hej,

Nu aflæser jeg mine målere måned efter måned, og det gjorde jeg også inden vi fik solceller.

Udnyttelse af produceret EL i %

Jun 12,96 (Installeret d. 20-06-2012) Jul 42,20 Aug 43,10 Sep 26,09 Okt 18,51

Og dermed ca. 28,57% i gennemsnitlig udnyttelse af den egenproducerede energi, så for mit vedkomne passer dine beregningsforslag ikke særligt godt! Dog har anlægget ikke været i drift i et år endnu, og dermed kan de præsenterede data jo ændres! Dog med afsæt i en jordvarmeinstallation, varmebehov i de kolde og mørke måneder, samt sol om sommeren - Så tror jeg ikke gennemsnittet kommer meget over 30%. Så kan jeg lidt egoistisk glæde mig over at jeg i 10 år, kan udnytte nettomålerordrningen og samtidigt afskrive mit anlæg med 115% :-) Desværre ikke noget fremragende energitiltag!!!

Jeg syntes stadig: Min klare holdning: - Afskaf virksomhedsordningen - Bevar Nettomåler ordningen - Fjern begrænsningen i inverteren - Al overproduktion udover årligt forbrug tilfalder net-operatøren til kr. 0,- Alternativt lav en konverteringsfaktor forstået på den måde: Jeg lægger 2.000 kWh på lager (Forbrug til naboer etc.), men får eks. kun 90% tilbage og dermed kunne netoperatøren få et gebyr :-)

 • 0
 • 0

Din beregning af måneds egenforbrug passer meget godt med mine ca. 32% som jeg regnede ud sent i aftes.

På dagsbasis er jeg ned på 22-25% egenforbrug og mit gæt vil være 6-8% på timebasis og dermed er grundlaget for solceller helt væk, hvis den nye ordning vedtages. 144.000,- ud af vinduet.

 • 0
 • 0

citat fra en solcelleleverandørs hjemmeside: "Med udgangspunkt i at et 6.000 watt solcelleanlæg producerer 6.000 kWh om året, som vores tyndfilms solcelleanlæg gør, og at prisen er 2 kr/kWh, samtidig med at strømmen stiger med 3,1% om året, giver det et svimlende resultat: 16.500 kr i gennemsnitligt årligt skattefri overskud, eller over en halv million kr. i hele solcelleanlæg løbetid på 30 år. "

lyder for mig som en lidt for fordelagtig ordning..? Klart at der bør reduceres i den. Ikke noget helt dårligt forslag fra energiministeriet - men jeg tror nu heller ikke de 40% holder nogen steder. mvh fra en kommende solcelleejer.....

 • 0
 • 0

Nu er alle tallene i indlægget de mest optimistiske set fra en solcelleejers sysnpunkt. I praksis viser de tyiske erfaringer, at man bruger 15-20% af egenproduktionen når den produceres.

Hvorfor regnes der med solcelleanlæg der er ca. dobbelt så gode som de bedste i dag ? Et godt anlæg mister ikke 0.5% om året, det mister 10% på 12 år.

Er der nedrivning af anlæg og reetablering af tag med i beregningen ? Det koster 20-30.000 nutidskroner. Hvorfor glemmes det ?

 • 0
 • 0

Skal man beregne økonomien i et solcelleanlæg over 30 år, er der rigtig mange parametre at tage hensyn til og ikke mindst en række antagelser om fremtiden som skal foretages. Kompleksiteten gør det vanskeligt for de fleste at gennemskue konsekvenserne af såvel de gamle som de foreslåede regler. Vi har arbejdet med en ret detaljeret model i nogen tid og har prøvet at modificere den, så den kan simulere de nye regler i forhold til de gamle.Vores artikel er ikke væsensforskellig fra Jan Vejnaa Hansens m.h.t. tal og beregninger, men konklusionen vil for de fleste læseres vedkommende nok blive noget anderledes.

http://www.sunwise.dk/files/konomien_i_sol...

 • 0
 • 0

Hvad er det der skal optimeres efter? Den enkelt hustands produktion og forbrug eller samfundets produktion og forbrug?

Solceller producerer i dagtimerne, vind blæser også om natten. Det meste forbrug er i dagtimerne. Forbruget i dagtimerne er størst i industrien, kontorer, arbejdspladser. Private hustande bruger mest el morgen og aften.

Der er ingen grund til at bruge afgidtsystemet til at tilskynde mig til at arbejde hjemme og dermed flytte mit energiforbrug fra arbejdspladsen til hjemmet.

Lad dog en midling over et døgn frem for pr. timebasis. Hermed vil solcelleejere komme til at betale for, at de har overproduktion i sommerhalvåret og underproduktion i vinterhalvåret.

Igen som mange har skrevet her. Det er urealistisk med et egenforbrug på 45% på timebasis, hvis anlægget er dimensioneret efter hustandens årlige forbrug. Procentsatsen vil givetvis komme højt op, og være nemmere at beregne, hvis der afregnes pr. døgn frem for pr. time.

Samfundsmæssigt er det en god ide at få suppleret vores vindmøllestrøm med solcellestrøm. Det bør heller ikke koste noget særligt for transmissionsnettene, at parcelhusområderne, boligforeninger mv. kommer til at levere strøm i samme mængde som der nu forbruges. Der er god ide i at lave ordningen mest økonomisk attraktiv for et anlægsstørrelse, der svarer til hustandens årlige forbrug. Dermed ikke sagt, at der skal være en maks grænse for anlægget størrelse, men blot at det optimale punkt for rent økonomisk ligger der. Det nuværelse oplæg ligger op til meget små anlæg for at kunne opnå et stort egetforbrug.

 • 0
 • 0

Forstår ikke rigtig denne timeafregning. Ændrede man det blot til døgnafregning så ville det ligge lige til højrebenet for solcelleejeren at supplere sin investering med en elbil som lager, for at optimere sin investering. Grøn politik som alle vinder på. Og specielt transport sektoren der vist har de største problemer med at leve op til CO2 målene får således et boost.

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke se at det giver nogen forskel at de aflæser en gang i døgnet eller 1 gang i timen.

Det må give det samme.

Hvis dit anlæg producerer 6kWh og du inden for den efterfølgende time kun bruger 100Wh da du ikke er hjemme, så har du "spildt" 5,9kWh som du får 60 øre/kWh før skat for, men som du skal købe tilbage om aftenen for 2,2kr/kWh. Stort tab for dig.

Hvis de afregner pr. døgn vil du have meget længere tid til at bruge det producerede (lave mad, vaske tøj, lade elbil op osv.)

 • 0
 • 0

Forstår ikke rigtig denne timeafregning. Ændrede man det blot til døgnafregning så ville det ligge lige til højrebenet for solcelleejeren at supplere sin investering med en elbil som lager, for at optimere sin investering. Grøn politik som alle vinder på. Og specielt transport sektoren der vist har de største problemer med at leve op til CO2 målene får således et boost.

Så elbilsejeren skal lade sin bil op hjemme i privaten medens han er på arbejde?

 • 0
 • 0

Det er da utroligt hvad de finder på inde på slottet. Idag priser jeg mig bare lykkelig at jeg ikke købte mig et 6KWp anlæg, men kun et 3KWp anlæg.

Åsdan som jeg ser det, så skal den almene husejer til at tænke i energilager, eller en måde hvordan man bedst muligt kan forbruge den producerede strøm som ens solcelleanlæg har lavet. Det er bare lidt af en skam at vi skal til at brge energi i spidsperioderne.

Hvis energien aldrig flytter sig fra matriklen, så får man 220 øre for den, så det bliver en kunst at forbruge energien mens den er der. Jeg har længe leget med ideen om en pillepresser, måske skulle man føre ideen ud i verdenen, så kan jeg da ihvertifald "sælge" energien i form af pressede piller.

Det var ihvertifald ikke det jeg havde i tankerne da jeg anskaffede mig et anlæg januar måned 12. tak Martin - Dit Fjols.

 • 0
 • 0

Jeg tror at de fleste husejere er komplet ligeglade med nutidsværdien af en investering givet en eller anden mere eller mindre tilfældig rente. Det er der interessant er tilbagebetalingstiden som ikke afhænger af en så variabel størrelse som renten. At tilbagebetalingstiden er oppe på 11 år allerede i 2013 - og så stiger med et år om året - viser det er håbløst økonomisk set. Især når man tager de urealistisk gunstige forudsætninger som denne tråds udspil gjorde.

Regeringens udspil kvæler simpelthen solcelleudbygningen!

 • 0
 • 0

Men hvad havde du så tænkt dig da du anskaffede dit anlæg? Du forventede en gevinst på ~250.000 over 25 år - hvor skulle de penge, og pengene fra 60.000 lignende anlæg komme fra?

Det er da heldigt at regeringen bremser dette vandvid inden alt for mange får invisteret i noget så fjollet og dyrt - ellers kunne det let være blevet enormt dyrt for danmark! :)

 • 0
 • 0

Ved døgnafregning kan elbilen lades op om natten. Så er den frisk til om morgenen når man skal på arbejde næste dag hvor solen så leverer ny frisk strøm til næste nat opladning osv. :-) På den måde forlader dit producerede strøm ikke matriklen rent afregningsmæssigt.

 • 0
 • 0

Men hvad havde du så tænkt dig da du anskaffede dit anlæg? Du forventede en gevinst på ~250.000 over 25 år - hvor skulle de penge, og pengene fra 60.000 lignende anlæg komme fra?

Det er da heldigt at regeringen bremser dette vandvid inden alt for mange får invisteret i noget så fjollet og dyrt - ellers kunne det let være blevet enormt dyrt for danmark! :)

@Søren, Nu skal du lige holde proportionerne i hævd - 250.000,- over 10 år er 10.000/år. Og det er IKKE kun afgiftstab, investeringen er brugt til moms og arbejdskraft samt 30% til Kina - langt den største del af investeringen forbliver i Danmark og får hjulene til at køre rundt.

 • 0
 • 0

Jeg forventer IKKE at tabe på et anlæg som jeg er blevet "lovet" hvor jeg roligt kunne sove trygt om natten. Martin har som en tyv i natten stjålet min investering's fortjeneste. Jeg syntes ikke at man skulle kunne tjene 250.000 på sin investering!! men jeg forventer at når regeringen lover noget, hvor folk hæver deres pension for at sætte solceller på taget, så forventer jeg at regeringen holder ord, og laver en skæringsdato, så alle anlæg der er tilmeldt/færdigmeldt inden denne skæringsdato ville være på den gamle ordning! Der er ikke vist rettidig omhu fra ministerens side, for allerede et år siden så jeg reklamer med en "Tjen en kvart million", allerede der skulle man have sagt HOW!

Alt efter hvordan man beregner dette, så tror jeg godt at banken ville give dig +3% i banken hvis du binder dine 100.000 i 30 år - Det er mere end hvad anlægget vil kunne tjene til dig. Jeg har set anlæg som er placeret på meget dårlige placeringer, og de ville kunne have holdt sig hjemme rent økonomisk,, men nu? nej - den kommer derimod til at koste-Det er folk som af idealistiske grunde har anskaffet sig et solcelleanlæg - hvorfor skal de straffes?

Jeg skal nok få en eftermiddag til at gå med at flytte alt forbrug over på den fase som solcellerne hænger på, for jo mindre der kommer ud på nettet. jo mindre kan Martin komme efter mig.

Desværre giver dette ikke et incitament til at spare på strømmen i dagstimerne, så nu vil jeg da flytte min kogevask, tørretumbling, opvask til kl 12.00, for. Jeg er et menneske der vil spare mest muligt, Jeg har altid været bevist om at flytte mest muligt af mit forbrug til efter spidsperioderne, men IKKE hvis det kommer til at koste mig ekstra! Netop derfor har jeg været fortaler for netop at få timeaflæste målere, så folk der ville gøre en indsats for ikke at belaste nettet i spidsperioderne, eller at bruge energi når det blæser - det skulle komme dem til gode, men ikke når det kommer til at koste mig klenjer.

hvad koster mest i den sidste ende? Folk bliver ligeglade med hvordan/hvornår de bruger deres energi og 4000 arbejdspladser som skal til at hæve deres dagpenge i 2 år i stedet?

60.000 anlæg a gennemsnitlig 100.000~6mia i omsætning Ved afskaffelse af denne ordning kostede det istedet 4000 arbejdspladser, men hey! Hvis regeringen kan skaffe et overskud på de nye regler mht afgifter osv til at betale 4000 menneskers løn i form af dagpenge.

Grøn omstilling, ja, nemli' nej. Riget fattes penge, se bare den omstridte fedt/sukker afgift. Utroligt.

 • 0
 • 0

De gamle regler var attraktive for eget solcelle anlæg på eget tag, men de nye regler gør det muligt at sætte fælles anlæg op, og det bliver endda belønnet med 145øre/KWh de første 10år! Jeg har et godt sted at sætte et 160KWp anlæg op, Det kan sættes op for 1,9mill og det kan så deles op i andele. Efter 7år vil man have sin andel retur, og efter 10år (hvor garanti prisen slutter) vil man have 148% af sin andel retur. Er der nogen stadig vil investerer i solceller, og vil være med til at gøre det i fællesskab?

 • 0
 • 0

Ja jeg er klar over at forretningen ikke er super høj, men det er det bedste jeg kunne få ud af de 145øre. Der er afsat 37.700Kr. om året til veligehold, men detaljerne skal fremlægges og diskuterers i den forening hvor vi laver anlæget.

 • 0
 • 0

Måske man bare generelt burde erkende at det er for solceller som for solvarmeanlæg - man/samfundet får mest for pengene når investeringerne samles i få store anlæg i stedet for at fordele produktionen over 100 små anlæg der installeres og driftes/vedligeholdes, og afregnes separat.

På taget af den bygning hvor jeg arbejder har vi et af nordens største solcelleanlæg. Uden at kende de nærmere detaljer er jeg rimeligt sikker på at prisen i kr/kWp her er væsentligt lavere end hvis den samme installerede effekt skulle fordeles ud over 100 parcelhuse. Derudover har anlægget den fordel at det sidder på en bygning der faktisk selv kan bruge al den strøm der produceres, fordi der dels er et væsentligt standby forbrug til udstyr, automatik, servere mv. døgnet rundt, og et væsentligt højere elforbrug til ventilation, belysning, PC mv. i dagtimerne. Sammenfaldet mellem produktion og forbrug er altså ca. 100% og det eneste der sker ift. elforsyningen når solen skinner er at måleren løber langsommere forlæns, men så vidt jeg har forstået aldrig baglæns. Anlæggets økonomi bør således også være uafhængig af afregningsregler mv. da hver kWh produceret er ren besparelse.

Mon ikke det er den slags anlæg der skal satses på hvis solcelleudbygningen virkelig skal give mening?

 • 0
 • 0

Udregningen til 4% forrentning er ikke rigtig. hvis du sætter 100kr i banken til 4% har du 142kr i banken efter 10år, så hvis det var det der var tilfældet, havde du ret. Men du får jo løbende tilbage betalt de penge du har investerert iform af betaling for strøm, og allerede efter første år får du 15% af din investering retur.

Den korrekte rente må skulle udregnes ved hjælp af Annuitetslån, for at finde et bidrag på ca. 15%, når jeg udregner renten bliver den ca. 8%. Det er rigtigt at den ikke er imponerende, men usikkerheden er også meget lav.

 • 0
 • 0

Jeg arbejder også under det anlæg, jeg tror det var ca. 10år tilbage betalingstiden var, og når man har nogle penge der skal placeres hel sikkert, kan man nok ikke anbringe dem bedre. Det image en virksomhed får ved at blive grønne er måske langt mere værd end prisen for solcellerne?

 • 0
 • 0

Jeg har et godt sted at sætte et 160KWp anlæg op, Det kan sættes op for 1,9mill og det kan så deles op i andele. Efter 7år vil man have sin andel retur, og efter 10år (hvor garanti prisen slutter) vil man have 148% af sin andel retur. Er der nogen stadig vil investerer i solceller, og vil være med til at gøre det i fællesskab?

Det lyder umiddelbart som vor tids trusserederier. Som i sin tid skal man nok se meget efter hvor meget gæld man binder sig for, men ellers er det et udmærket initiativ, bortset fra usikkerheden om de 1,45kr, som jeg synes er i overkanten. Med for mange af den slags projekter, kan det ikke vare længe før betalingen mindskes.

 • 0
 • 0

Man kunne jo skifte benzinbilen ud med en elbil, og så sætte automatik på så den lader når der er produktion fra solanlægget. Det burde kunne forbedre økonomien i solcelleanlæg efter de nye regler.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten