rumfart på den anden måde cs banner bloghoved

Derfor fløj NEXØ-II ikke i 2017

Der er fem store årsager til at NEXØ-II ikke fløj i 2017

Interne forhold - scopecreep

Man skulle tro at NEXØ-II ville være ret simpel at få færdig, fordi det i store træk kunne antages at være eksemplar nr. 2 af en allerede byget raket.

Det var også forudsætningen for den oprindelige tidsplan.

Men som året skred frem, var der flere og flere afdelinger i CS der fandt anledning til i stedet at lave en udviklingsiteration, for at få deres del af raketten et skridt tættere på SPICA.

Det tager længere tid, det øger behovet for test og det øger behovet for intergrationstests og i nogle tilfælde gav det sågar afledte krav til andre afdelinger der så fik en ekstra udviklings og testbyrde også.

Illustration: Mads Stenfatt/CS

foto: Mads Stenfatt/CS

Interne forhold - manglende leveringsfristoverholdelse

Vi blev i år ramt af at ekstraordinært mange af vores egne medlemmer ikke fik deres del af arbejdet færdig til aftalt tid i henhold til planerne.

Det ramte hårdt, fordi der i flere tilfælde var tale om arbejde som var forudsætningen for andres arbejde, så udvikling og test af visse delkomponenter først kom sent i gang.

Dette rykkede så datoen for hvornår vi kunne begynde at teste større delsystemer samlet og for hvornår hele systemet kunne testes som et samlet system.

Der blev udvist stor kreativitet for at gen-opfinde testplanerne for at teste det der var klar uden at blive begrænset af det der ikke var klar, men der er grænser for hvad der kan lade sig gøre og vi kom til at vente længe på den første nogenlunde komplette test af systemet.

Vi har i skrivende stund ikke bestået en komplet Harbour Acceptance Test - HAT

Dette, sammen med efterårets kommme og et afbud fra en essentiel samarbejdspartner den 23-24. September, gjorde at vi i sidste uge valgte at opgive at opsende i år.

Sandsynligheden for opsendelsesvejr i Oktober er lille og vi har allerede booket og aflyst og gen-booket samarbejdspartnere, områder og egne medlemmer så mange gange at det er uanstændigt at forsøge igen, når årstiden giver så lille sandsynlighed for opsendelsesegnet vejr og vi stadigt mangler at passere HAT.

Illustration: Carsten Olsen

foto: Carsten Olsen/CS

Myndighedsforhold

Dette års myndighedskrav blev fremsat i starten af Juli 2017 og var et krav om nogle redegørelse for forskellige dele af vores opsendelse baseret på analyser. Vi skrev de ønskede redegørelser og supplerede de analyser vi allerede havde så de kom til at dække det der blev spurgt om.

Det er der sådan set ikke noget nyt i. Vi var igennem en lignende process i 2016, dog af mindre omfang.

Også i år erklærede myndighederne sig tilfredse med de fremsendte redegørelser.

Det er alene den sene dato for fremsættelse af årets krav om redegørelser der gør at dette punkt er med på listen. Havde vi kunnet løse opgaven i f.eks. det tidlige forår, havde det intet problem været, men i Juli måned kom det til at koste forsinkelser at tage folk fra til at løse det som en hasteopgave.

Illustration: Kristian Elof Sørensen/CS

foto: Kristian Elof Sørensen/CS

Dobbeltbookningsgate

I Juli og August rasede "dobbeltbookningsgate" i pressen. Den kørte desuden på de interne linjer og overfor myndighederne. Den sag kom til at koste os rigtigt mange arbejdstimer.

CS havde lagt billet ind på at anvende ESD139 i en række weekender hvor det var ledigt og kunne så opsende hvis raketten, alt udstyret, samarbejdspartnerne og vejret tillod det. Weekender hvor Forsvaret eller andre brugte området var på forhånd udelukket, ligesom weekender hvor mindst en essentiel samarbejdspartner var forhindret også var udelukket på forhånd.

Dette har været foreningens normale procedure siden 2010. De weekender danner så grundlag for samtaler med de mange samarbejdspartnere og bruges til at planlægge alles deltagelse i rimelig tid.

I år var der så en virksomhed som besluttede sig til at de også ville opsende en raket fra ESD139 og det skulle i modsætning til firmaets tidligere udmeldinger i pressen, foregå i weekender og det skulle være de samme weekender som CS.

Så var fanden løs i pressen. Journalister skrev en masse artikler om denne "dobbeltbookningssag", også selvom mange af dem slet ikke havde skrevet om årets opsendelse eller raketterne.

Raketterne, rumprogrammet og formålet med det hele var uinteressant, det var datosammenfaldet der var historien i pressen.

Journalister ringede myndighederne ned og forsøgte at presse myndighederne til at "mægle" eller "tage stilling" omkring hvem der skulle have hvilke weekender til rådighed.

Det er ikke og har aldrig været myndighedernes bord. ESD139 ligger udenfor Danmarks Territorialgrænse. Det kan aldrig blive en dansk myndigheds sag. Myndighederne har blot en procedure for at annoncere hvornår området er i brug og til hvilket formål, så man ikke uforvarende kommer til at planlægge noget i området samtidigt med andre.

Flere myndigheder oplevede at blive bestormet af journalister. Jeg talte f.eks. med en offentlig myndighed der spurgte mig om ikke jeg på en eller anden måde kunne få de journalister til at holde op med at ringe hele tiden, for de havde ikke lavet andet i flere dage end at tale med dem.

Jeg svarede at jeg ville gøre mit yderste for at forsøge at interessere dansk presse for raketter og bemandet rumfart. Mit forsøg mislykkedes.

Da så CS måtte melde afbud til den weekend 26-27. August, som ifølge pressen var den helt centrale weekend for denne virksomhed, ja så ville pågældende virksomhed alligevel ikke opsende den weekend og de kom aldrig til at opsende noget. Årsagen er ikke kommet i pressen.

Det forbliver derfor et mysterie hvorfor den virksomhed, efter så meget presseballade og så meget pres på myndighederne og på CS for at få netop den weekend stillet til rådighed, alligevel ikke opsendte en raket da weekenden blev ledig.

Men tid blev der forbrugt på sagen. Tid som havde været bedre anvendt på NEXØ-II raketten og alle dens systemer.

Illustration: Mads Stenfatt/CS

foto: Mads Stenfatt/CS

Ubåds-bizarro

Fredag den 11. August overgik vi så til bizarro-land.

Her skal man huske at mange af os i gamle dage har sejlet på den ubåd, bygget den, beregnet den, skaffet penge til den, skaffet udstyr til den eller vedligeholdt den, men at det ligger mange år tilbage.

PM forlod CS i Juni 2014. Ubåden forlod CS i Marts 2014 til fordel for Ubådsforeningen, der så valgte at give slip på den i April 2015. Sidste gang vi sejlede den ligger tilbage i 2008-2010, da den havde sin første periode til søs.

Vi har valgt at sige til pressen at det eneste vi vil sige om sagen er at PM og ubåden begge forlod CS for mange år siden og vi derfor ikke vil udtale os yderligere i sagen, samt at vi mener at drabssager skal køres i retssystemet ikke i pressen.

Mange medier skrev fejlagtigt at ubåden stadigt tilhører CS, eller at PM stadigt er med i CS. Det har stået både i danske og udenlandske medier. Den slags fejl har vi gjort meget for at få rettet hurtigt. Vi udgav en særlig blog med ubådsfakta, bl.a. for at have noget at henvise journalister til: https://ing.dk/blog/efter-saenkningen-203128

At der er en død svenske kvinde som sagens midtpunkt bliver nærmest overset i store dele af pressen. Det er det mest ulækre ved pressens håndtering af sagen, at den afdøde bliver behandlet som en underordnet sidehistorie.

Store dele af pressen har fortalt historien om PM og hans handlinger ombord på ubåden, på en baggrund af foto/video materiale fra CS der lå på nettet. Det har kædet CS sammen med PM og ubådssagen, hvorfor vi har benyttet os af muligheden for at kræve at de undlader at bruge vort foto- og video-materiale.

Tv-hold, skrivende journalister og fotografer fra hele verden har forsøgt at komme ind i værkstedet for at få interviews og fotografere til historier om PM og ubåden. Det stod på i flere uger og flere af vores medlemmer måtte optræde som dørmænd for at skaffe de øvrige arbejdsro.

De mange pressefolk har fået tilbud om at lave rapportager om CS og vores raket, men det har ikke rigtigt haft deres interesse i denne periode.

Flere i CS har haft telefoner som ikke holdt op med at ringe i ugevis. Igen har det været PM og ubåden der havde interesse. Vores raketter og hvad vi ellers laver var ikke interessant.

Det ville være løgn at sige at ubåds-bizarro ikke har påvirket folk i CS. Sagen har fyldt meget mere end alle PMs tidligere stunts og presseballader. Det har hensat mange medlemmer af CS i en tilstand hvor de i lang tid knap kunne tale om andet end denne sag.

Konklusion - ingen CS opsendelse i år

Tiden gik med ovenstående og nu er det blevet efterår.

Vi mangler stadigt at bestå den afsluttende Harbour Acceptance Test - HAT.

Tilsammen gør det at der ikke bliver en CS opsendelse i 2017.

HAT kunne med lidt held have været gennemført i indeværende weekend og så kunne Sputnik og Vostok og antennesystemet til Dueoddetårnet være på vej til Nexø nu for en opsendelse i næste weekend. Men der fik vi så afbud fra en af de centrale samarbejdspartnere.

Det kunne lige så godt have været os selv der havde fundet en fejl ved testen i denne weekend og måttet aflyse af den årsag.

Idet efteråret er over os og idet vi allerede så mange gange har tilsagt alle folk og så måttet aflyse med kort varsel, er det uanstændigt at presse den længere.

Vi har derfor valgt at aflyse opsendelsen i år og udskyde til sommeren 2018.

Illustration: Thomas Pedersen/CS

foto: Thomas Pedersen/CS

Kristian Sørensen er Formand for Copenhagen Suborbitals
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mange tak for CS' kloge blogpost om sommerens begivenheder. Jeg vil gerne udtrykke meget stor respekt og sympati til alle jer i CS. I fortjener al mulig støtte til jeres fantastiske arbejde.

 • 31
 • 1

Helt enig med Niels!

Spørgsmål: Vil CS forsøge at gennemføre HAT i løbet af efteråret, så der i princippet kan gøres klar til en tidlig sommer affyring ?

 • 5
 • 0

Spørgsmål: Vil CS forsøge at gennemføre HAT i løbet af efteråret, så der i princippet kan gøres klar til en tidlig sommer affyring ?

Ja

Det gør vi et forsøg på.

Dels fordi vi så kan finde og udbedre de fejl vi måtte finde nu hvor alle folk stadigt har det i frisk erindring.

Dels for at kunne binde en sløjfe om den raket og koncentrere os om noget andet hele vinteren.

I forsommeren må vi så gen-gennemføre mindst en SAT for at verificere at alt stadigt virker efter vinteropbevaringen og for at gentræne alle folk på deres poster.

 • 11
 • 0

...hvad skal i bygge på hen over vinteren? Kan i starte op på næste iteration booster, uden at have fået den læring affyringen af Nexø II skulle give? Hvad størrelse raket, i så fald? Eller er det tid til at tage hul på kapsel-udviklingen?

 • 3
 • 0

...hvad skal i bygge på hen over vinteren? Kan i starte op på næste iteration booster, uden at have fået den læring affyringen af Nexø II skulle give? Hvad størrelse raket, i så fald? Eller er det tid til at tage hul på kapsel-udviklingen?

Det er en begrænsning ikke at have data fra en DPR flyvning til rådighed i boosterarbejdet, men vi må gå igang og se hvor langt vi kan komme uden.

Kapselarbejdet ligger det lige for at gå igang med. Der er allerede lavet gode bud på flere dele af kapslen henover de seneste år, men det store lange seje træk udestår.

Vi håber på mere arbejdsro henover vinteren, i forhold til alt det kaos jeg beskrev i bloggen herover.

Kapsel og booster skal tænkes sammen på det overordnede plan fordi booster og raketten skal kunne løfte kapslen til de 100 km. Det giver et kompliceret sæt af afhængigheder imellem de to dele af projektet. Det nytter f.eks. ikke at stå med en raket der kan løfte 50 kg mindre end hvad kapslen endte med at veje, men begge dele er lange design og udviklingsforløb. En del af kunsten er at undgå at træffe valg tidligt i processen, der sent kommer til at vise sig blokerende for andre dele af projektet.

Desuden skal det kunne betales, testes og holde os selv og de mange fans muntre i processen.

Alt i alt er det en kompleks systemdesign opgave, men der er vist heller ingen der har påstået at "rocket science" er nemt ;-)

 • 12
 • 0

overveje en minitest på et afspærret område - med en raketslæde eller ligende - hvor I kunne teste jeres dynamisk trykregulering i mindre målestok? Delelementers sammenspil kunne måske derved testes flere gange dynamisk så I ikke var så sårbare med at få mange detaljer til at passe sammen netop i et bestemt tidsvindue. Tænker at den nuværende testmetode måske var passende da teknologien var mere enkelt end nu hvor I virkelig har bragt mange avancerede delelemter i spil.

 • 1
 • 0

Husk på, at alt hvad der skal bruges til at teste, også skal bygges af de samme mennesker som bygger raketten. Størstedelen af arbejdet med raketter er faktisk infrastrukturopgaver mere end det er direkte dimser på raketten. Så hvis vi skulle gøre som du foreslår, skulle vi finde et egnet sted, søge tilladelser, bygge den infrastruktur op der skal til for at testen kan lade sig gøre, bygge de sikkerhedsbarrierer op der skal til, osv. osv.

Vi har haft lignende forslag oppe og vende internt, men det er desværre ikke så nemt som man kunne ønske sig :-(

 • 7
 • 1

Hej Mads. Jeg tænkte lidt på om der kunne laves noget i de områder hvor hvor forsvaret har eksisterende skydeområder (ex. Oksbøl, Borris og Jægerspris) ved ikke nok om raketslæder men der er bevægelig mål baner der har op til ca. 700 meter spor - ikke er det er så langt - men måske nok til mindre forsøg? Ulempen er, at der skal være et hul i skydetiden så banen er fri og jeg ved ikke hvad baneleje vil være + at I vil være et stykke hjemmefra i forhold til nuværende område.

 • 0
 • 0

Hej Asbjørn

Jeg kan ikke lige se nytten af raketslæde-tests. I mindre målestok er der også altid voldsomme skaleringsproblemer fra sådanne.

 • 0
 • 0

Hvornår begynder i på den store motor? Har i lagt jer fast på designet?

 • 3
 • 0

Det er jo ikke sådan, at DPR ikke er blevet testet: https://ing.dk/blog/dynamisk-regulering-ra...

Testen i videoen er foretaget under noget anderledes forhold. Siden da er der lavet en kompakt system integration, inde i raketten. Det kunne være rart hvis det var muligt at lave en statisk test med en lodret monteret raket. Problemet er selvfølgeligt at man skal planlægge med at testen bliver ’dynamisk’ ved et uheld. Og så skal man alligevel øst for Bornhom for at teste den.. Jeg gætter på at den tid og de penge der bruges på at udføre testen på havet, er sammenligneligt med det der koster at bygge en ny rakket. Så når man først er derude, så kan man ligeså godt fyre den af.

 • 1
 • 0

Vi har haft muligheden oppe som en mulighed. Primært drejer det sig om at teste til havs er rigtig skidt. Der er alle de samme udfordringer som en reel affyring og det at teste på en flydende platform er målemæssigt noget skidt. Alene den mængde vand der ville blive sprøjtet op ved en test på Sputnik med fastmonteret raket er nok til at give mange grå hår.

Der ville bla skulle designes en helt ny flammedeflektor.

Hvad så med på land kan man spørge? Vi lavede et hurtigt overslag (serviet version) og det vil minimum tage 300+ timer at lave en teststand der kan bruges. Vi skal reelt bygge en gentagelse af VTC1 (den hvor TM65 blev testet), der skal laves en flammedeflektor med vand system for at den kan holde. Derefter skal vi finde et område. Alle disse kræfter er langt bedre brugt på de næste dele af projektet - Dvs at få sat gang i designet af kapsel og booster til den næste raket.

Dermed ikke være sagt at vi ikke vil se om en test af DPR systemet i vores eksisterende teststand kan laves i løbet af efterår/vinter for at give verifikation af de data vi har og for at have mere at arbejde med i designfasen.

Vi går ikke i stå ! Der skal gerne både testes, designes, sejles og vedligeheldes inden næste launch i forsommeren!

/Morten

 • 12
 • 0

Habour Acceptance Testen er i fuld gang i øjeblikket.

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten