Danmark - på vej mod afgrunden

Danmark har indtil nu været sparet de fleste problemer, som er fulgt på kølvandet på finanskrisen. I landet som flyder med mælk og honning, har vi de sidste par år kunne iagttage hvordan at befolkningerne og politikerne i andre lande har lukket øjnene for de økonomiske realiteter, og den voksende gæld på kreditkortet, venligst udsted af Bank of China. Med lave lånerenter har de forlånt sig, uden at det har fået konsekvenser. Nu har piben fået en anden lyd. Befolkningerne i de berørte lande brokker sig, men siden at de lever i demokratier, så har de reelt kun sig selv at takke for det morads, som de er sunket ned i. Det har været en brat opvågnen til en virkelighed, hvor deres økonomier ikke er konkurrencedygtige med udlandet. I en global udgave af Gældsfælden, kan vi følge med i hvordan at de tilpasser sig de nye krav de nye herrer i IMF, Verdensbanken, ECB og Frau Merkel.

Herhjemme har vi ikke uden en vis skadefro kunne konstatere at vi er blandt klassens dukse. Lav gældsætning og en økonomi som godt nok ikke er super sund, så kører den dog derudaf. Helle og hendes folk har haft travlt med at sikre arbejdsudbuddet på både langt og kort sigt, og ellers kun skadet den danske konkurrenceevne, igennem flere skatter og afgifter. Den største fjer jeg kan give Helle og Co, er at SSFR opfører sig økonomisk ansvarligt og faktisk har hævet det offentlige forbrug, og følgelig skatter og afgifter forbløffende lidt.

Hvad Helle desværre også har givet os, er en ide om at det går nok; I Danmark går det faktisk ok. Desuden så skal vi jo leve af det der viden og innovation i fremtiden, siger de kloge. Jeg siger at vi er blevet for selvfede og ikke har lyst til at se den virkelige verden i øjnene. Politikerne har ikke haft travlt med at fortælle os om virkeligheden, fordi at så skal de påtage sig ansvaret samt bøvlet med at rette op på det, og det er upopulært at indføre reformer. Den forrige regering har siddet på sine hænder, mens at Fjorget "omskrev de økonomiske lærebøger", så begge sider af salen er skyldige som ind i h.

Det går ikke okay i Danmark. Dansk økonomi er ikke okay. I den virkelige verden har vi nulvækst eller noget som ligner, og dansk økonomi er ikke på vej ud af mørket. Dansk økonomi er på vej i afgrunden. Og siden at det samme gælder alle dem vi handler med, og de derfor også sparer, så skal vi ikke forvente at vi denne gang kan skalke lugerne og vente på at det går over. Det har vi gjort i lang nok tid, og det har ikke hjulpet.

Kerneproblemet kan kondenseres ned til en ting. Manglende konkurrenceevne. Det er for dyrt at producere ting i Danmark sammenlignet med andre lande. Den bedste analogi handler om tourryttere. Fordi vi har en for dyr og ineffektiv offentlig sektor, så er den danske rytter i feltet også den tungeste. Og det er ikke muskler, som kunne hjælpe med at holde tempoet, han slæber rundt på, det er fedt. Danmark skal på slankekur. Det er på tide at indføre grundlæggende reformer, så vi kan sikre at vi har noget at leve af i fremtiden.

Størrelsen på den offentlige sektor, og dermed også skattetrykket er simpelthen for højt, for det betyder at vores rytter skal lave mere end de andre ryttere, men det gør han altså ikke. I stedet kører han bare langsommere. Vi er nød til at skære i den offentlige sektor, i velfærden, samt sørge for at vi så får mere for de kroner som vi giver ud. Formanden for Dansk Erhverv nævnte at der skal spares 4-5 mia kr pr år indtil 2020 for at Danmark kan gå fra den nuværende position som havende det højeste skattetryk i verden, til at være nummer to. Det er måske 40 mia/år der skal findes der.

Indtægterne fra olie i Nordsøen udgør cirka 50-70 mia/år. I Norge har de sørget for at holde lidt på pengene, og har sat mange af oliepengene i oliefonden. Havde vi gjort det samme i Danmark, så kunne vi måske have en oliefond med 400 mia. kr i. I stedet har skiftende regeringer soldet det hele op på forbrug og valgfælsk. Så i stedet for en opsparing har vi et hul i spanden, og et overforbrug på 50-70 mia kr hvert år. Det må stoppe.

Derudover har vi haft en lønfest, som har sat os bag tyskerne, så vi måske ligger 10-15% over dem i løntryk. Når det ikke modsvares i tilsvarende højere produktivitet, så er det en anden væsentlig ting som trækker os ned. Nogen havde vist regnet på det og fundet ud at at vi skal have en nulstigning i ti år, for at komme ned på det tyske lønniveau.

Billig energi. Det er kernen i enhver økonomi. Det bla derfor at Saudierne, som ellers har en interesse i at holde olieprisen høj, øger udbuddet, når olieprisen kommer over 100$/tønde. Fordi at en for høj oliepris skader den globale økonomi, herunder USA og Saudierne har mange af deres investeringer i USA og i $. Så at give støtte til solceller når nu Danmark ligger så langt mod nord og solceller er så uendeligt dyre, burde enhver kunne sige sig selv er helt ude i skoven og en luksus vi ikke har råd til. 115øre/kWk er nu afregningsprisen for strøm fra biogas. 108 øre/kWh er det som det kommer til at koste for havmøllestrøm fra Anholt. Skal vi redde konkurrenceevnen og dermed Danmark og velfærdsstaten, så skal vi i gang med kniven. At tro at Danmark alene skal løse verdens energiproblemer, og at danskerne skal betale for det stunt er helt ude i hampen og må stoppe. Energisektoren må selv til at betale for sin F&U. Danmark skal ikke være et stort forskningslaboratorium for fremtidens energisystem, når det ser ud til at alle andre lande skærer i subsidierne og VE planerne. Vi er nød til at gøre det samme, for ellers kvæler vi resten erhvervslivet. Et erhvervsliv som ikke er på støtten vel og mærke. Kuren er billig skiffergas og gasturbiner i combined cycle. Det vil endda betyde at co2 udledningen sænkes i forhold til det kul vi brænder af i dag, hvis man går op i den slags.

Uddannelserne må også holde for. Vi skal ikke uddanne folk til arbejdsløshed. Uanset hvor mange dansklærere vi uddanner, så skaber der ikke flere dansklærerjobs. Erhvervsuddannelserne giver [kun halvdelen](http://www.ugebreveta4.dk/2012/201207/Torsdag/Frafaldet_paa_erhvervsskol... endnu_stoerre.aspx) et svendebrev - tyskerne er en del bedre. Selv folkeskolen svigter en stor gruppe, som ikke får de nødvendige kvalifikationer, og dermed får de meget svært ved at kunne få en uddannelse. De kan i stedet få kontanthjælp, en bopæl på Lolland og et stempel som b-hold. Finland kan det der, så det er heller ikke umuligt. Så der er brug for grundlæggende reformer på uddannelsesområdet - startende fra folkeskolen og videre op. Andre har gået foran, så man skal ikke ud og opfinde den dybe tallerken. Vi skal bare gå i deres fodspor. Men der er brug for en grundlæggende holdningsændring og opgør med selvfedeheden og inertien. Uddannelse er en af frontlinierne, og vi skal virkelig stå tidligt op, hvis vi vil være med.

Mere konkurrence og mindre bøvl. Arbejdsgiverbetalte pensioner og feriepenge, som er tvungne og totalt uigennemsigtige og uden reel konkurrence skal forbydes. Den slags bureaukrati skal afskaffes, så der ikke skal sidde en masse mennesker og administrere alle disse regler, love, bekendtgørelser og forordninger. På dette område og mange andre, som skat etc. Det skaber ingen værdi. Folk som skubber rundt på papir og sætter stempler skaber ikke værdi. Love og regler skal forenkles, så vi kan bruge vores tid på noget andet. Fedt og sukkerafgift skal væk. Vi skal øge konkurrencen, så priserne presses ned og vi får gjort op med dyre ineffektive monopoler, som pensionsektoren, der udnytter uperfekte markeder til at tage eksorbitant høje priser.

Skal vi blive Europas Singapore, så er det den slags boller der skal på suppen. Så er det ikke nok at sidde og skubbe lidt rundt på en mia. hit og pist på finansloven. Der skal virkelig grundlæggende reformer til, og opgør med mange hellige kør i det danske samfund. Men jeg tror ikke at der er noget vej uden om. Erhvervslivet er efterhånden ekspert i at udflage arbejdspladser, ikke med deres gode vilje, men fordi de også lever i en global verden, og hvis konkurrenten i Tyskland eller Bulgarien har lavere omkostninger, så er de nød til at følge med eller lukke. Vi har derfor ikke noget valg. Det virkelige spørgsmål er om politikerne har modet og visionen som skal til, og om de kan få vælgerne til at forstå hvor alvorligt at situationen er.

Vh Troels

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det positive er at du åbenbart er nået der til hvor du anerkender krisens dybde i stedet for alle dem der hidtil har prøvet "at tale den væk". Det er lige så meget eller mere oppositionspartierne der har gjort det "for at få hjulene i gang!" som den nuværende regering. Det negative er at du ikke skiller dine faktuelle konstateringer fra dine bagstræberiske "løsningsforslag". Den grundlæggende forandring fandt sted for over 20 år siden, da man liberaliserede valutalovgivningen og gav grønt lys for udflagningen. I de over 20 år jeg har fulgt den udvikling, har udflagning for erhvervslivet nærmest været et helligt mantra, hvor man har brugt det som argumentation for at presse det hjemlige arbejdsmarked. Der har ikke været nogen skelen til om det havde været lige så rentabelt (men økonomisk mere risikabelt) at opgradere og automatisere de danske arbejdspladser. Erhvervslivets top har altså efter min bedste overbevisning bevidst modarbejdet det danske samfund til fordel for egen marginal vinding! Det der har gjort Danmark til et rigt land har været vores offentlige sektor. Den offentlige sektor har hidtil klaret den vanskelige opgave det er, at udklække relativt modne og relativt godt uddannede borgere over en bred front, hvilket har sat virksomhederne i stand til at få den kvalificerede arbejdskraft som er nødvendig i et avanceret samfund. Veje og andre kommunikationsmidler har været så gode, at virksomhederne kunne regne med at have reservedele og andre vare dagen efter de havde bestilt dem - noget som bestemt ikke var en selvfølge i andre lande. Som sagt skete den egentlige skade allerede i 1980erne, hvor firmaernes interesser blev løsrevet fra Danmarks og de andre gamle I landes interesser. I de mellemliggende år er der ikke gjort noget reelt for at standse den negative udvikling, man har tvært imod, af såvel ideologiske grunde som af økonomiske lommesmerter, ført en politik der reelt nedbrød de strukturer som historisk set har givet os en konkurrencemæssig fordel. Nu er vi så endt i den situation, hvor selv erhvervslivets top begynder at indse, at deres ageren er med til at save den gren over som deres børn og børnebørn sidder på. I stedet for perspektivløst og fantasiløst at videreføre de gamle ideologiske og strategiske mantraer, som er årsagen til at vi er endt i det nuværende uføre, ville det klæde dig og erhvervslivet, hvis I tænkte nye tanker. Den eneste ressource vi som befolkning har mere af end de nyindustrialiserede lande er modenhed, overblik og menneskelig frihed, elementer som er skabt af den offentlige sektor og som er en forudsætning for kreativitet.

http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2...

For at udnytte denne fordel, må firmaerne (såfremt de virkelig ønsker at gavne Danmark) indføre et system, så de medarbejdere som bidrager med vækstfremmende kreativitet får en reel bid af kagen. Indfører man sådan et royalty system, vil det få to afgørende konsekvenser. Den royalty (også af udenlandsk produktion) som medarbejderne får vil tilflyde det danske samfund, og den motivation som reel økonomisk indtægt giver, vil få kreativiteten til at eksplodere. De fleste kim til forbedringer når aldrig ud over rampen, for det er hårdt arbejde at udfolde en brugbar ide til det niveau hvor andre kan forstå og se perspektivet i den, og det arbejde er der ikke tid til eller motivation for når man ikke får et reelt udbytte af ideen. Erhvervslivet bør se ud over deres meget kortsynede horisont og forstå at 20 eller bare 10 % royalty til ideophavsmænd og idevidereudviklere, vil give 80 eller 90 % til firmaet af noget de ellers ville være gået helt glip af! For 21 år siden afdækkede og offentliggjorde jeg et sådant ideudvekslingssystem, så det er bare at komme i gang, til fordel for Danmark, danskerne og de danske firmaer! se http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/ det næst nederste indlæg "Model til udveksling af ideer og anden ny erkendelse"

 • 0
 • 0

Det er også svært at se værdien i tidsrøveri, når det ikke er ens egen tid der røves.

Det der har gjort Danmark til et rigt land har været vores offentlige sektor. Den offentlige sektor har hidtil klaret den vanskelige opgave det er, at udklække relativt modne og relativt godt uddannede borgere over en bred front, hvilket har sat virksomhederne i stand til at få den kvalificerede arbejdskraft som er nødvendig i et avanceret samfund.

Som Troels Halken skriver:

Folk som skubber rundt på papir og sætter stempler skaber ikke værdi.

Så det at mange har en "høj" uddannelse i det offentlige til at udføre noget der ikke skaber reel samfundsværdi, mindsker desuden også udbud af den kvalificerede arbejdsstyrke. Derimod er der skabt regler og love der dræber innovationen og opstart i "garagen". Det er hvad vi får når kun 1 ud af 3 skal skabe værdi til de 2, hvor det "reelt" kun er 1 af de 2 der holder hjulet i det offentlige igang.

Tak til Troels for netop at sætte fingeren på, et for Danmark, ømt punkt. Det nytter jo ikke "at stikke hovedet i busken" og "gå uden om den varme grød".

Mvh Jan

 • 0
 • 0

Jeg kender folk, som er håndværkere eller fabriksarbejder etc. Nogle af dem er mine naboer. Flinke folk. Hvis man skal realisere det som erhvervslivet ønsker, så burde de ikke bo i et parcelhus ved siden af mig. De burde bo til leje, måske i rækkehuse. Så kunne jeg også få mere råd til at hyre håndværkere, når de kunne nøjes med 50kr./t.

Kom nu videre!

 • 0
 • 0

Nu inden vi går ud og laver kollektivt selvmord, så har vi stadig selv muligheden for at forandre os til verdens meste produktive nation. Det kræver blot helt få ting, men med store forandringer. 1) Vi skal væk fra at 90% af danskerne giver penge til 90% af danskerne gennem en enorm offentlig sektor og vi skal over til at 10% rigeste giver til de 10% fattigste. 2) Vi skal fokusere på kerneydelser: Sundhed for alle, top klasse uddannelse for alle (i hvertfald tilgængelig for alle der gider) og en velfungerende infrastruktur med veje, toge og bredbånd der bare virker altid. 3) Offentlig forsørgelse skal høre til den absolutte undtagelse. Der skal aldrig overhovedet være tvivl om at det kan betale sig at tage et job, frem for offentlig forsørgelse. Minimusydelserne skal tilpasses til dette. Hjælpen til udsatte grupper skal være rimelige og tage udgangspunkt i at det er bedre at kunne hjælpe lidt nu, end slet ikke i fremtiden.

 • 0
 • 0

Vi har høj ledighed, så vi må hellere se at få sat lønningerne ned hos dem som arbejder. Dermed har de ikke råd til at købe varer og tjenesteydelser, og så vil ledigheden garanteret falde!

Hvis ikke det hjælper, så skal vi fyre 10-15% af de offentligt ansatte. Det giver en stensikker garanti for lavere ledighed.

 • 0
 • 0

Det Troels siger er at maskinen Danmark kører med en elendig virkningsgrad på dyrt brændstof. Hvis man skal forbedre vil det være smart at have et fælles økonomisk Sankey diagram (Se f.eks fig 28 i Damplokomotivet og dets betjening 1948). Jeg tror ikke et sådant findes,men i virkeligheden vil det allerede under udarbejdelsen blive lysende klart hvor de lavest hængende frugter findes. Hvis det formuleres og udformes i noget Linux lignende kan man afkoble vore folketingspolitikkere hvoraf mange arver deres privilegier og gør mere skade end gavn. Det med arvningen går een vej og i Belgien er mere end halvdelen allerede anden generation.Vi er godt på vej.

 • 0
 • 0

Ak. ja, hvis vi dog bare var et fattigere land så ville vi slet ikke have problemer med konkurrenceevnen. Den der iøvrigt hvert år sikrer os et overskud på betalingsbalancen til andre landes store misundelse. Ja, åh man ville ønske.

Konkurrenceevnen bliver nu engang ikke bedre af at vi sænker skatten. Det er blevet sådan et irriterende mantra der åbenbart skal blive rigtigt af at blive gentaget. Konkurrenceevnen bliver altså kun bedre hvis vi får mindre i løn og det kan i praksis kun lade sig gøre på én måde; nemlig ved at nedsætte arbejdstiden over hele linien. Godt nok forbliver timelønnen den samme men effektiviteten vil helt sikkert stige plus at flere vil få en lønning.

Det kan da godt ske at der er en ingeniør et eller andet sted der synes det er smart at han får det samme i løn og skal betale mindre i skat, men hvis det betyder at vi skaber en masse nye problemer samtidigt med at vi ikke løser noget som helst problem så ender det måske med ikke at være så smart igen for den samme ingeniør.

Vi burde i hvert fald have lært af krisen at vi alle kommer til at betale. Det kan godt ske at du ikke lægger mærke til det, men din pensionsopsparing gør.

Nu har vi jo bare indført det her skrækkelige fractional-reserve-system så vi er nødt til at prøve at balancere på et alt for højt niveau eller alternativt falde meget dybt. I USA har man valgt at lade centralbanken være bagstopperen, det er den bare ikke særligt god til, det ville måske nok have været mere effektivt at have spændt det sociale sikkerhedsnet højere. Det ville i hvert fald have sikret en langt bedre fordeling af pengene end at lade centralbanken blive ved med at pumpe penge ned i det større og større sorte hul. Der er nemlig stadigt intet tegn på at man kan skabe en massepsykose som den i nullerne blot ved at påstå at nu går det godt.

 • 0
 • 0

60 % af befolkningen er på overførselsindkomst. Selvom vi retfærdigvis bør fraregne pensionister og studerende så er det stadig et foruroligende tal. Det er langt mere sandsynligt at vi skal søge årsagen til landets problemer her end ved f.eks. høje lønninger.

 • 0
 • 0

Jakob - Er du dum? Vi har en højere erhvervsfrekvens end så mange andre lande, jeg tror vi er nummer 8 i verden eller noget i den stil. Måske du kan forklare hvorfor du synes det er smart at kalde noget foruroligende som åbenlyst ikke er det?

 • 0
 • 0

Er du dum? Vi har en højere erhvervsfrekvens end så mange andre lande, jeg tror vi er nummer 8 i verden eller noget i den stil

 • nå(?) Jammen så er der jo [b]slet[/b] ikke noget af bekymre sig om på dén front! :)

(/sarcasm off)

 • 0
 • 0

Hvis man skal realisere det som erhvervslivet ønsker, så burde de ikke bo i et parcelhus ved siden af mig.

Hvorfor skulle de ikke de?

Både du og dem og alle andre ville jo få mindre i løn, og det ville håndværkeren som bygger husene også. Da lønningerne ikke stiger, stiger huspriserne heller ikke og alle bliver boende hvor de er.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Konkurrenceevnen bliver nu engang ikke bedre af at vi sænker skatten.

Det er alle andre så uenige med dig i.

Sagen er at lavere skat betyder at man ikke skal tjene den samme bunke penge, for at have den samme bunke efter skat. Man kan altså nøjes med en mindre bunke brutto, og dermed koster en arbejdstime mindre. Det er logikken bag.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Bare dem der vil liberaliserer vil love mig en ting... Hvis de lukker en offentligt ansats stilling, så skal det være fordi arbejdet er overflødigt eller ikke skal udføres i fremtiden... De skal ikke lukke en offentlig stilling, for at udliciterer den samme opgave til et privat firme... Vi får ikke en mindre offentlig sektor, ved at det offentlige betaler overpris til et privat firma for at udføre det samme arbejde...

 • 0
 • 0

Troels - Hvem er det præcis der er uenige med mig? Du ved vel godt at de ikke tør stå ved det? Tænk hvis vi kan kalde dem inkompetente helt åbenlyst... Du er iøvrigt undskyldt at din logik fejler, det gør den for mange denne fredag nat.

 • 0
 • 0

Hvorfor skulle de ikke de?

Både du og dem og alle andre ville jo få mindre i løn, og det ville håndværkeren som bygger husene også. Da lønningerne ikke stiger, stiger huspriserne heller ikke og alle bliver boende hvor de er.

Hvorfor det? I Danmark har vi et utroligt lille skælv mellem rig og fattig.

Jeg tror det er det Christian P. Broe Petersen referere til.

Personligt synes jeg også det er foruroligende, at min løn "kun" stiger med en faktor 2-3 ved 8 års uddannelse (gymnasie + kandidat) (kassedame ~16000 pr måned mod en datalog).

 • 0
 • 0

Hvis virksomhederne synes lønnen er for høj, hvorfor giver de så lønforhøjelser.? Vil lønnen ikke regulere sig selv med markedskræfter i takt med arbejdsløsheden.? Eller er markedskræfter kun noget man ønsker når det er til gavn for en selv? (Lavere løn og firmaejerne kan købe en ekstra BMW )

Desuden mener jeg at vi bør indføre borgerløn.

 • 0
 • 0

Jakob - Er du dum? Vi har en højere erhvervsfrekvens end så mange andre lande, jeg tror vi er nummer 8 i verden eller noget i den stil. Måske du kan forklare hvorfor du synes det er smart at kalde noget foruroligende som åbenlyst ikke er det?

Spørgsmålet er hvem der er dum ! "Dovne Robert" eller dig ? Jeg føler mig i hvertfald ikke ramt, når fakta er at næsten 1,5 mio. personer i den erhvervsaktive alder på et tidspunkt i løbet af 2010 var offentligt forsørgede – og det uden at medregne modtagere af SU og fleksydelse. http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikation... Disse personer - ideres bedste alder (16-64)- bidrager ikke til samfundet. Det er da en enorm uudnyttet reserve !

 • 0
 • 0

Hvis virksomhederne synes lønnen er for høj, hvorfor giver de så lønforhøjelser.? Vil lønnen ikke regulere sig selv med markedskræfter i takt med arbejdsløsheden.? Eller er markedskræfter kun noget man ønsker når det er til gavn for en selv? (Lavere løn og firmaejerne kan købe en ekstra BMW )

Desuden mener jeg at vi bør indføre borgerløn.

I det idelle samfund med idelle mennesker kan det godt være at borgerløn ville fungere. Du glemmer bare at sådan er mennesker ikke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Der er virkelig personer som er fløjtende ligeglade med alt og alle, bare de har det godt. Derfor virker borgerløn heller ikke, for der vil altid være nogen der forsøger at udnytte systemet. Derfor har vi heller ikke kommunisme - for det virker ikke ! Vi har kapitalisme - virker det ? Tja - måske, men det fremmer i hvertfald det personlige intiativ på en helt anden måde..

At tro at markedskræfterne regulerer lønnen i Danmark er en forældet tankegang. Markedskræfterne regulerer lønner globalt (til dels) derfor kommer danske lønninger på visse områder også så voldsomt under pres. Men kan det forklare at lettere, polakker og andre kan tage til Danmark og finde arbejde ? NEJ Der er masser af jobs, som er besat med f.eks. lettere, polakker o.a. fordi de simpelthen er bedre kvalificerede og mere arbejdssomme end danskere. Og hvis et lands først kommer derhen hvor dele at befolkningen ikke "gider" arbejde, så er vi på vej ud over afgrunden.

Sådan er det efter min mening ikke. Størstedelen af de arbejdssøgende danskere er veluddannede, velmotiverede og brænder virkelig for at få et arbejde. Tilbage er der en mindre restgruppe som bevist "nasser" på alle andre. I medierne fik vi jo i de forløbne uger præsenteret "dovne Robert" Og selvfølgelig skal sådanne personer ikke have udbetalt nogen form for offentlig hjælp, uden først at have ydet en passende indsats. "Dovne Robert" må altså arbejde som gadefejer (det synes han jo ikke passer til hans intellekt) i det antal timer, som med en normal mindsteløn modsvarer hans kontanthjælp.

 • 0
 • 0

Hej Jakob, fint nok at stræbe efter at blive nummer 1 istedet for nummer 8 i verden, men synes du virkeligt at det er specielt foruroligende at vi er nummer 8?

Dovne Robert er åbenbart meget populær, han skal rigtigt trækkes frem helt umotiveret. Desværre er han også et tegn på at vi ikke kan tåle at folk er anderledes. Med en så høj erhvervsfrekvens er det jo ikke ham der får læsset til at vælte.

Jakob, jeg tolererer at du er lidt anderledes og har en alternativ tankegang, jeg håber også at du kan finde en plads et sted her i samfundet, men i en debat spilder du vores tid.

 • 0
 • 0

Nu findes der forskellige niveauer af borgerløn. Jeg tænkte på en SU til alle, det svarer ialt ca til det vi bruger på overførselsindkomster i dag. Det er nok til at overleve for, men ikke nok til at leve godt for. Ja der vil være ulemper, men hvis man kan tage et hvilket som helst arbejde uden at spørge kommunen hvad det koster vil det netop få gang i det private initiativ. Hvis dovne Robert vil en tur i biffen må han ud og svinge kosten, men han vil altid have råd til et værelse og mad.

Ellers synes jeg ikke du svarede på mit spørgsmål. Visse Jobs er under pres af konkurence fra udlandet, men sådan har det vel altid været. Og hvis ikke det er fra udlandet så er det ny teknologi, eller oversvømmelse eller noget helt andet. Pointen er at overordnet set er arbejdsløsheden i dk stadig ret lav, og det må vel sige at Danmark stadig er konkurence dygtig, og at denne situation kun forbedres i takt med at økonomien i Kina etc. haler ind på os.

 • 0
 • 0

Hej Jakob, fint nok at stræbe efter at blive nummer 1 istedet for nummer 8 i verden, men synes du virkeligt at det er specielt foruroligende at vi er nummer 8?

Dovne Robert er åbenbart meget populær, han skal rigtigt trækkes frem helt umotiveret. Desværre er han også et tegn på at vi ikke kan tåle at folk er anderledes. Med en så høj erhvervsfrekvens er det jo ikke ham der får læsset til at vælte.

Jakob, jeg tolererer at du er lidt anderledes og har en alternativ tankegang, jeg håber også at du kan finde en plads et sted her i samfundet, men i en debat spilder du vores tid.

@Thomas For det første skylder du at dokumentere din påstand nærmere. For det andet er det min opfattelse at det er forkert at "nyde uden at yde" Og ærlig talt så synes det indtil videre er dig der spilder vores tid med udokumenterede påstande og "middelmådighed" Selv hvis din påstand passer, så er det netop trådens emne, om vi er på vej mod afgrunden. Og med din og andres indstilling kan jeg godt frygte det værste

 • 0
 • 0

Nu findes der forskellige niveauer af borgerløn. Jeg tænkte på en SU til alle, det svarer ialt ca til det vi bruger på overførselsindkomster i dag. Det er nok til at overleve for, men ikke nok til at leve godt for. Ja der vil være ulemper, men hvis man kan tage et hvilket som helst arbejde uden at spørge kommunen hvad det koster vil det netop få gang i det private initiativ. Hvis dovne Robert vil en tur i biffen må han ud og svinge kosten, men han vil altid have råd til et værelse og mad.

Ellers synes jeg ikke du svarede på mit spørgsmål. Visse Jobs er under pres af konkurence fra udlandet, men sådan har det vel altid været. Og hvis ikke det er fra udlandet så er det ny teknologi, eller oversvømmelse eller noget helt andet. Pointen er at overordnet set er arbejdsløsheden i dk stadig ret lav, og det må vel sige at Danmark stadig er konkurence dygtig, og at denne situation kun forbedres i takt med at økonomien i Kina etc. haler ind på os.

@Erik SU er en ydelse der kun udbetales under forudsætning af at man er under udddannelse. Akkurat som "dovne Robert" efter min opfattelse også må ud at svinge kosten, hvis han vil have råd til et værelse og mad. Altså ikke en "borgerløn" uden at der stilles krav om en modydelse.

Jeg er enig med dig i at det forholdsmæssigt stadig går rimeligt godt i Danmark, og der er langt til at vi står i situationer som i f.eks. Grækenland. Men det er principielt fordi der ydes en indsats, som indtil videre gør os konkurrancedygtige på visse områder. For vi kan nu en gang IKKE leve af at klippe os selv.

 • 0
 • 0

har malet sigselv op i et hjørne, og kommer ikke videre uden at ødelægge noget, og det politisk sikre valg er, at sidde stille og trække vejret så lidt som muligt.

 • 0
 • 0

Det der har gjort Danmark til et rigt land har været vores offentlige sektor.

Den offentlige sektor har hidtil klaret den vanskelige opgave det er, at udklække relativt modne og relativt godt uddannede borgere over en bred front, hvilket har sat virksomhederne i stand til at få den kvalificerede arbejdskraft som er nødvendig i et avanceret samfund. Veje og andre kommunikationsmidler har været så gode, at virksomhederne kunne regne med at have reservedele og andre vare dagen efter de havde bestilt dem - noget som bestemt ikke var en selvfølge i andre lande.

Det sædvanlige 'snik-snak' som skal forklare er stor ineffektiv offentlig sektor (tænk f.eks.IC4). Det der har gjort Danmark rigt er først og fremmest en filttig arbejdsom befolkning, og mange gernerationers fred.

 • 0
 • 0

Jakob - Nu bekræfter du selv at du er spild af tid.

http://di.dk/globalisering/benchmarks/Page...

Jo tak, Thomas. Jeg tænkte nok det var den gamle globaliseringsrapport du havde fundet frem. Men nu er trådens overskrift jo "Danmark på vej mod afgrunden" Og en af globaliseringsrapportens teser er jo netop at konkurrenceevnen forringes. http://di.dk/globalisering/temakapitler/Pa...

Og på områder som det fleksible danske arbejdsmarked, en høj grad af efteruddannelse, en lav grad af korruption og meget motiverede medarbejdere, går det da også godt sammenlignet med de andre 92 lande. Mens vi klarer os dårligt mht. Iværksættertrang, skatteniveau og miljøafgifter.

Så vi på vej mod afgrunden Thomas ?

 • 0
 • 0

Det værste ved borgerlige bloggere og kommentatorer er, at de gentager sig selv til det ulidelige. Og varierer de endelig deres skriverier, så er det kun for at skrive af efter andre lige så forudsigelige bloggere.

Således også her. Der står intet, som ikke har stået i en eller anden borgerlig avis, skrevet af en eller anden bekymret cheføkonom fra en bank eller CEPOS.

Klicheerne vælter over hinanden: det danske omkostningsniveau er for højt. Skatten (især min) er for høj. Der er for mange afgifter. Den off. sektor er verdens største - og så fremdeles. Enhver kvik avislæser kan rable alle klicheerne af sig i søvne.

Forestiller Halken sig, at danske lønmodtagere skal arbejde til kinesiske eller ukrainske lønninger? Så bliver der ballade, for så har lønmodtagerne jo ikke råd til at købe alle de ting, de står og producerer, så falder erhvervslivets overskud katastrofalt.

Utroligt, at kapitalismens bekymrede tanter (m/k) end ikke kender Henry Fords lære: Giv arbejderne så meget i løn, at de kan købe de biler, de selv står og fremstiller - så blive jeg rig.

Jeg har et spørgsmål til Halken: Når nu selskabs- og personskatterne skal sættes drastisk ned, og når nu de fleste afgifter skal samme vej, hvordan forestiller du dig så, at der skal være råd til dine børns skole, til de motorveje, du kører på, til det bibliotek, der skal gøre dig klogere, og til det plejehjem, hvor du ender dine dage?

 • 0
 • 0

Hvis ikke den antiborgerlige kliché erkender at der desuden er opbygget et stort kontrolsektor, der efter nyeste ledelsesteori er totalt overflødig. Så er reaktionen ret forudsigelig.: Kritik ignores og har holdningen: "Min pind i det offentlige skal ikke effektiviseres, så hellere opfinde et eller andet skærmarbejde"

Utroligt at Danmark kunne klare sig førhen, uden alt det kontrol og spin.

Vi er medlem af EU, så hvorfor skulle vi ikke harmonisere skatter og afgiftsniveau? Serviceniveauet falder jo i takt med tabet af kvalificeret arbejdskraft, mens den stiger der hvor konkurenceevnen stiger.

Mange glemmer at vi er et land med åbne grænser og et indre marked i EU.

 • 0
 • 0

På et tidspunkt skal vi vel have harmoniseret skatter og afgifter i EU, men nævn et EU land der klarer sig bedre end DK og som ikke har gang i en boble?

I min bog er kontrol noget man indfører når det viser sig at folk ikke kan finde ud af at holde sig på måtten. Man afskaffer det så igen når folk har lært lidt. Helt utopisk burde folk så vide fra starten at det ikke kan betale sig ikke at holde sig på måtten og kontrol derfor aldrig er nødvendigt, men i praksis er det nok noget cyklisk. Ledelsesteori er noget bræk, men jo lad os da bare spare pipfuglekurserne væk.

Hvis vi gerne vil ned i afgrunden er der mange måder at gøre det på, vi kan f.eks. satse alt på at vækste os ud af krisen, problemet med det er at vi samtidigt sidder oven på en boble så det er fra starten noget nær fysisk umuligt. Det er kun afdelingen for magi og humbug der tror på at det kan lade sig gøre.

Udover den katastrofale private gældsætning og nu den offentlige grundet den tidligere regering er det jo ikke Danmark der har et problem. Det er Vesten der har et problem. Det er derfor meget bemærkelsesværdigt så mange der mener at vi skal ændre på alt muligt og beskylder den danske model eller andre tiltag der er opbygget gennem mange år for at være skyld i alverdens dårligdom. Det er noget tåbeligt ævl der ikke gavner hverken dig derude eller alle os andre her i landet.

Jeg tilbyder ikke magi for jeg tror aldrig nogen sinde den har virket. Alt har en forklaring, om det så er at låne af fremtiden. Lige i øjeblikket er der bare ikke så meget der kan ændres på uden at vi falder ned, så for mig at se skulle vi hellere prøve at få det bedste ud af det, ved f.eks. at nedsætte arbejdstiden så arbejdsløsheden kan holdes nede.

 • 0
 • 0

Vi er medlem af EU, så hvorfor skulle vi ikke harmonisere skatter og afgiftsniveau? Serviceniveauet falder jo i takt med tabet af kvalificeret arbejdskraft, mens den stiger der hvor konkurenceevnen stiger.

Mange glemmer at vi er et land med åbne grænser og et indre marked i EU.

Jamen jeg synes da også vi skal harmonisere. Lad os starte med at afskaffe rentefradragsretten og SU'en ! Håber du kan se hvilke vidtgående konsekvenser det får.

 • 0
 • 0

Til alle dem, der gerne så velfærdssystemet demonteret: Kig på den økonomiske chokterapi de østeuropæiske lande har været igennem.

Hvis det liberale dog-eat-dog drømmesamfund skal realiseres, så kig for eksempel på Polen.

Tryghed opnås nu kun ved at bygge så stort et hegn som muligt omkring sin bolig, med en passende bidsk køter som vagthund og et behørigt alarmsystem.

Hvis I tror alle kontanthjælpsmodtagere på magisk vis går hen og bliver lovlige lønmodtagere, hvis man demonterer den offentlige sektor, så tager I fejl.

Derudover, er hele deres samfund et eksempel på at helt frie markedsvilkår uvilkårligt avler nepotisme, karteldannelse og korruption, med andre ord crony capitalism. Har du penge, så kan du få, har du ingen, så kan du gå.

Familien må dagligt supplere med varm mad, hvis nogen bliver indlagt på den offentlige sygesikrings regning.

Middelklassen arbejder sig fordærvet, med flere jobs ad gangen, ungerne bliver sendt i sprogskole efter alm. skoletid for at "blive til noget".

Men efter 22 år har de vækst. Så må de jo være et forbillede for os.

 • 0
 • 0

Tryghed opnås nu kun ved at bygge så stort et hegn som muligt omkring sin bolig, med en passende bidsk køter som vagthund og et behørigt alarmsystem.

Jeg kan varmt anbefale Bruce Schneiers seneste bog "Liars and Outliers" for en glimrende behandling af hvorfor sikkerhed er så dyr uden et fællesskab.

 • 0
 • 0

"Altså ikke en "borgerløn" uden at der stilles krav om en modydelse."

Jeg er fuldkommen uenig! Hvad skal den modydelse være? hvad hvis man er ordblind, for gammel, for ung, for syg, mangler et ben. Du kræver hermed et kæmpe apperat der skal vurdere hver enkelt person, finde en plads til dem og derefter kontrollere og vurdere om deres indsat er 'værdig' af kost og logi. Nu bruger du pludselig 10000 kr på at sørge for at det 'går ordentligt til' at robert får sine 5000 kr.

Næh, giv folk et par hundred lapper om dagen, og stik så af med dig. (Fik jeg sagt at folk i arbejde også modtager borgerlønnen? Der er kun to nødvendige krav. Statsborger, og kun for de dage du er i dk)

.

 • 0
 • 0

[quote] Hvorfor skulle de ikke de?

Både du og dem og alle andre ville jo få mindre i løn, og det ville håndværkeren som bygger husene også. Da lønningerne ikke stiger, stiger huspriserne heller ikke og alle bliver boende hvor de er.

Hvorfor det? I Danmark har vi et utroligt lille skælv mellem rig og fattig.

Jeg tror det er det Christian P. Broe Petersen referere til.

Personligt synes jeg også det er foruroligende, at min løn "kun" stiger med en faktor 2-3 ved 8 års uddannelse (gymnasie + kandidat) (kassedame ~16000 pr måned mod en datalog).[/quote]

!Kind reminder!

Det er ingen menneskeret at få mere i løn fordi man har uddannet sig længere tid. Det er stadig et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, hvor dataloger er godt stillet og derfor får en bedre løn.

Der er desværre en tendens til at man kan tage en kandidat, i hvad der nu lige lød godt på caféen henover en latté og forvente der venter et velbetalt job bagefter. Det gør der jo ikke nødvendigvis og hvis ikke der gør, hvad gør man så?

 • 0
 • 0

"Altså ikke en "borgerløn" uden at der stilles krav om en modydelse."

Jeg er fuldkommen uenig! Hvad skal den modydelse være? hvad hvis man er ordblind, for gammel, for ung, for syg, mangler et ben. Du kræver hermed et kæmpe apperat der skal vurdere hver enkelt person, finde en plads til dem og derefter kontrollere og vurdere om deres indsat er 'værdig' af kost og logi. Nu bruger du pludselig 10000 kr på at sørge for at det 'går ordentligt til' at robert får sine 5000 kr.

Næh, giv folk et par hundred lapper om dagen, og stik så af med dig. (Fik jeg sagt at folk i arbejde også modtager borgerlønnen? Der er kun to nødvendige krav. Statsborger, og kun for de dage du er i dk)

.

IKKE TALE OM ERIK ! Alle kan - og skal - bidrage til samfundet. Ved alle de eksempler du nævner kan personer yde deres til samfundet. Og de fleste vil sikkert også være mere tilfredse og opnå en bedre livskvalitet ved at gøre det.

 • 0
 • 0

Det jeg synes nyreaganister som Troels har en tendens til at overse, er at folk ikke bare kan forsvindes hvis de ikke passer ind i regnearket.

Hvis vi ikke sørger for at folk kan overleve, uanset deres personlige evner og muligheder, vil de "overleve på anden vis" hvilket meget ofte vil sige kriminalitet.

Omkostningerne ved at afværge og råde bod på kriminalitet er enorme, den typiske kriminelle har kun et udkomme på under 10% af de skader han forvolder.

Derfor er der en meget stor rabat ved at samfundet subsidierer disse mennesker, frem for at betale regningen for at de selv skal prøve at overleve.

Hvis vi bare kunne lege Lichtenstein og smide alle ud der ikke har en høj nok årsløn, ville vi ikke have det problem, men den mulighed har vi ikke: "de andre" skal også være her.

Men systemet skal naturligvis ikke være passiv forsørgelse, hvis der er nogen som helst anden mulighed.

Hvilket vil sige at Troels, skulle han blive arbejdsløs, uanset hvad uddannelse han har, naturligvis må acceptere at feje gader eller fjerne graffiti fra Bane Danmarks støjhegn, hvis der ikke er andet at sætte ham til.

Alle er jo lige for loven, ikke sandt ?

 • 0
 • 0

I 1965 hvor BigBang ikke galdt og stationært var det vedtagne forudså Hoyle vort nuværende problem.Enhvert intelligent livssystem i rummet har et par hundreder år hvor der er opsparet kulstof energi til at komme videre eller gå på røven med. Hvis man går nuklearvejen kan dampen holdes oppe i mange år. Går man ikke den vej slipper kulstoffet op ,ingen Haber Bosch og så er det nat med 6 ud af 7. Danmark går nej vejen og falder ned. Hvis verden gør indeholdt den alligevel ikke intelligens Jeg er pro Halken/Hoyle bortset fra sidstnævntes kreationisme da han blev gammel.

 • 0
 • 0

Alle fysiske og rådgivende aktiviteter man man vil betale andre for at udføre, kaldes arbejde.

Hvis man vil have et udkommende, man kan leve af, vil normale mennesker søge et arbejde ,der kan give dem det.

Hvad enten man er lokumsrenser, eller det det nogenlunde tilsvarende BSD programmør, så er den handling man udfører for andre mod betaling et arbejde.

At BSD programmøren 20 gange mere for sin tidsinsats generer dig ikke en døjt. Lokumsrenseren har et betydeligt kortere liv end beboeren i BSD elfenbenstårnet

Det beklagelige er bare at uduelige BSD programmører føler sig højt hævede over kakkelbordsejere traktoførere og lokumsrensere og hellere vil nasse på samfundet, end at tage det nødvendige lokumsrenser job.......så nasserøven kunne så nemt som ingenting forsørge sig selv, men forlanger at samfundet skal aflønne ham, fremfor, at han erkendte at han var uduelig som BSD programmør.

Måske ville han istedet blive en hæderlig god lokumsrenser.....hvis altså han fik den rette instruktion :o)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten