Dårlig ide med bioethanol nu

Øv. Her troede man lige, at der var nogenlunde styr på strategien for anvendelsen af bioethanol i Danmark. Og så bryder en mediestorm løs - nu skal vi have to procent bioethanol i tanken inden årsskiftet - stigende til 6 procent i 2010.

Det lyder progessivt og miljøvenligt, men det er det ikke. Jeg har mere end svært ved at se fidusen i at importere bioethanol produceret på korn eller andre fødevarer. Energimæssigt er det en dårlig ide, der er ikke meget - om noget - at hente med hensyn til udledning af klimagasser, og industripolitisk er 1. generations bioethanolanlæg ikke et område, hvor danske virksomheder har nogen konkurrencefordel.

Jo, forresten, der er en industripolitisk gevinst ved bioethanolanlæg for danske virksomheder. Det er nemlig en rigtig god ide at brænde biomasse af i kraftvarmeanlæg, og her er danske og nordiske virksomheder eksperter. Det gælder også, når restaffaldet skal udnyttes ved bioethanol-produktionen. Men det behøver man altså ikke at bruge bioethanol i Danmark for at udnytte, jf. Ingeniørens artikel om dansk eksport til et belgisk bioethanolanlæg.

Sats på danske styrkepositioner i stedet

I stedet for at spilde pengene på at importere 1 generations bioethanol, bør den danske indsats koncentrere sig om udvikling af 2. generationsanlæg, som potentielt har større energimæssige, miljømæssige og industripolitiske perspektiver end 1. generationsanlæg. Anden generationsanlæggene er samtidig en forholdsvis risikabel satsning - der er lang vej før processerne er optimerede og kan give en konkurrencedygtig produktion af bioethanol. Det kan begrunde et stort statslig engagement i demonstrationsfasen, også større end den, der umiddelbart er lagt op til.

På den måde vil Danmarks bidrag til den globale anvendelse af bioethanol være tofoldig: En forhåbentlig succesrig udvikling af nye bioethanol-anlæg, der kan nyttiggøre land- og skovbrugets restprodukter, og levering af den kraftvarmeteknologi, som kan sikre bioethanolanlæggene et minimum af miljøfordele. Den risikerer nemlig at forsvinde, hvis det er fossile brændsler, der bruges til el- og procesvarmen i anlæggene som de ser ud i dag.

PS: Der er skrevet rigtigt meget om bioethanol, og der kan være svært at finde rundt i junglen af analyser og argumenter. Fordele og ulemper er nemlig meget afhængige af, hvordan bioethanol bliver produceret og hvor i Verden det sker. I europæisk sammenhæng kan en af de bedste analyser af energiforhold og klimaeffekter af transportsektorens forskellige drivmidler findes her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Du har gode argumenter for din mening, men det er nu engang sådan at man må starte et sted og eet af argumenterne for bioethanol er at skabe uafhængighed af olie hentet fra undergrunden.Vores oliereserver holder ikke evigt. Når de slipper op bliver vi meget afhængige af lande, som vi bestem ikke har lyst til at være afhængige af.Det svære område er jo transportindustrien, som idag stort set udelukkende drives med stenolieprodukter. På andre energiområder (el og varme) kan vi sno os uden om med andre teknogier f.eks. vindmøller og halm som biobrændsel. Uden olie til biler og lastbiler ville alt gå istå også de halmfyrede fjernvarmeværker, fordi de også er afhængige af lastbiler og traktorer til transport af halmen.Samlet set er vi nok mere afhængige af olie end nogen side. Hvis ikke vi skal begynde nu, så vi kan nå at få en fungerende biobrændstof industri på benene før tingene strammer til, hvornår skal vi så begynde.Jeg kunne godt tænke mig at høre din mening om det.-jørgen

 • 0
 • 0

Jeg er egentlig mest interesseret i at vi får biobrænstoffer ned i tanken på nok biler til at vi kan finde problemerne på demand-siden af projektet. Som svenskerne allerede har afdækket er det jo ikke bare at fylde bioethanol på istedet for, nogle af de flexible materialer i bilernes brændstofforsyning skal udskiftes så fordampningen holdes under kontrol. Og så vidt jeg husker brugte man i gamle dage sprit i benzinen for at undgå bankning, grunden til at man skiftede til methylbly var at spritten absorberede vand.  Jeg tvivler på at ethanol er fri for det problem, bare fordi det er lavet af grøntsager ? Om det lige er smart at hælde 1 eller 2% bioethanol i alt benzin, eller om det var smartere at kører en representativ bilpark på en højere koncentration for at finde disse resultater skal jeg ikke gøre mig klog på, men igang skal vi. Poul-Henning

 • 0
 • 0

phk: Ja svenskerne opdagede nogle interessante problemer med deres E85 biler og fordampning igennem slanger mv. Men disse biler er i forvejen bygget specielt til E85 og der er givetvis alligevel lavet nogle kritiske ændringer til fuel-line og lign. så at de skal have fundet nogle nye slanger (mener problemet opstod på deres højtryksslanger) ser jeg ikke som noget større problem.Herhjemme er der ikke politisk vilje til E85, for der er ingen politikerere der tør nedsætte afgiften for disse biler, og dermed vil de blive meget dyrere end alm. biler. Ved at tvinge 2-5% ethanol i alle vores biler kan gøres uden at de bliver nød til at nedsætte afgiften på biler. Og lur mig om ikke også de gør det uden at gøre det økonomisk en fordel (fx. 'taber' statoil IIRC lidt på at folk tanker bio95 istedet for alm. 95).Er der igrunden nogen der ved hvordan det ser ud med den diesel tog og busser kører med? Er det noget biodiesel eller er det ganske alm. dieselolie? Det var et område hvor staten sikkert kunne gennemtvinge nogle ændringer uden at det betyder et fald i statens indtægter.

 • 0
 • 0

Poul-Henning Kamp skrev:Og så vidt jeg husker brugte man i gamle dage sprit i benzinen for at undgå bankning, grunden til at man skiftede til methylbly var at spritten absorberede vand.  Jeg tvivler på at ethanol er fri for det problem, bare fordi det er lavet af grøntsager ? Jeg tænkte at det kunne ikke passe, men wikipedia ser ud til at være enig med dig. (Ikke fordi det nødvendigvis gør det korrekt). Det undrer mig da man normalt ved ældre biler med karburator tilsætter alkohol til benzinen netop for at optaget vandet så det ikke udgør et problem. Optag af vand er iøvrigt ikke den eneste grund til at foretrække methylbly, for at forhøje oktantallet skal der bruges meget mere ethanol og det nedsætter jo brændværdien, og koster sikkert meget mere end lidt bly.  /Morten 

 • 0
 • 0

Jeg er helt enig med Jørgen Henningsen i, at transportsektoren er smertesbarnet, når vi snakker afhængighed af olie. Der er et kæmpebehov for at gøre noget ved det. Problemet er, at bioethanol ikke er Løsningen på det problem. Alene arealanvendelsen og de miljømæssige konsekvenser af dyrkning af meget store mængder råstof til distillation vil gøre det umuligt, for ikke at tale om konsekvenserne for fødevarepriserne. Vi slipper ikke uden om at gøre noget alvorligt ved energieffektiviteten i transportsektoren bl.a. ved at stille større krav til bilproducenterne og ved at ændre transportmønstre og -vaner.Med hensyn til olieafhængigheden er det jo ikke et akut problem lige nu - heldigvis. Vi har altså tid til at få udviklet de rigtige, langsigtede løsninger. Jeg mener ikke, at Danmark får noget ud af at traske i hælene på Sverige og Tyskland for at blive klogere på anvendelsen af bioethanol i bilerne. Vi er slet ikke i en situation som minder om starten på vindmølleeventyret. Vi har jo allerede et verdensmarked for bioethanol, og en meget velkendt teknologi til at omdanne sukkerholdige produkter til ethanol.  Forskningsresultaterne på forbrugssiden kan hentes i udlandet uden problemer.Når vi nu har lidt tid at løbe på før benzintanken løber tom, bør vi jo - som vi plejer i Danmark - se på, hvor vi bedst kan bidrage til den globale udvikling på området. Det er derfor, jeg peger på udviklingen af anden generations anlæg og på den fortsatte udvikling af biomasse-kraftvarmeanlæg. Det er her, de danske midler bør bruges, og udviklingsindsatsen er ikke afhængig af et dansk hjemmemarked for bioethanol baseret på importeret bioethanol fra førstegenerationsanlæg.

 • 0
 • 0

Biomasse-anlæg kræver fortsat udvikling. Avedøre2 bruger mere olie og gas (65%) end halm og træpiller (35%) for at køre fornuftigt.http://www.dongenergy.com/da/aktiviteter/e... side 3 og 34, men meget godt klaret af et anlæg der ikke var planlagt til det.Decentrale biomasse-værker har væsentlig højere elpris end centrale:http://www.danskenergi.dk/Indblik/Nye_anla... bør starte som isolerede forsøg på områder hvor der er rimelig nytteværdi indtil modenhed er opnået. Først derefter kan det udbredes. En lov om sprit i alt brændstof er for tidligt; udviklingen fremmes bedre af at pengene bliver brugt til - udvikling.Avedøre2-konceptet kan fx nu eksporteres til den vestlige verden, måske Kina/Indien om nogle år. 

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten