Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.
projekt globalt bloghoved

COP26 gav gode resultater – men det er langt fra nok

COP26 har været væsentligt bedre end Madrid i 2019 og Katowice i 2018. Selvom det desværre ikke har leveret nok til den nødvendige 45% reduktion af drivhusgasser inden 2030 (sammenlignet med 2010).

Lad mig fremhæve de to positive resultater efter at have deltager 2 uger i Glasgow: Det første at udfasning af fossile brændsler er med i vedtagelsen fra Glasgow, hvilket er første gang nogensinde på et klimatopmøde. Det andet er, at erhvervslivet har deltaget langt mere i COP26, end jeg nogensinde har set på tidligere COPs. Lad mig forklare disse to resultater.

Erhvervsledere var meget synlig i Glasgow, hvad de slet ikke var på samme måde i Madrid, Katowice og faktisk heller ikke under COP21 i Paris – hvor man skulle tage en shuttle bus. Denne gang var der et stort område med pavilloner, som man kunne gå ind til fra den meget lange gang. Internationale erhvervsledere optrådte på et væld af panel-debatter, og danske ledere bl.a. på den danske pavillon organiseret af ”State of Green”. Topchefer fra danske virksomheder har givet deres bud på at styrke grønne løsninger.

Særligt vil jeg fremhæve ét arrangement, hvor de nordiske statsministre var med da nordiske og britiske pensionskasser fortalte, at de er klar til at investere 130 milliarder dollar - cirka 835 milliarder kroner - i den grønne omstilling frem mod 2030. Det er et nordisk initiativ, som Danmark har stået i spidsen for, og foregik naturligvis i en nordiske pavillon. Af de 130 milliarder dollar er 75 milliarder nye penge - altså penge der ikke var lovet på forhånd. Dermed gir pensionskasser et løfte, som passer godt ind i at klimafinansiering er et af de store temaer ved COP26. Dette boostes af, at mange i de to uger spørger mig om den ambitiøse danske 70 procent målsætningen inden 2030.

Jeg tror at COP26 har været meget positivt ift. at firmaer og investorer med internationale perspektiver har fået sat en retning, så de vil forøge deres indsats og enorme investeringer i den grønne omstilling.

Stærk dansk indsats for at reducere kul, olie og gas

Der blev på mødet besluttet en proces, hvor landene allerede ved udgangen af 2022 skal opdatere og styrke deres nationale klimamål. Som Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i NGO-netværket 92-gruppen, siger: "Der er efter COP26 fortsat brug for akut førstehjælp, hvis 1,5 graders målet skal holdes i live. Derfor er det nu helt afgørende, at landene, især de lande der har størst ansvar, med det samme leverer stærkere klimaplaner.”

Danmark var aktivt med til at få en vedtagelse om udfasning af fossil energi. På det afsluttende plenum i eftermiddag forelå denne formulering: Inklusive ved hurtigt at skrue op for ren energi og accelerere indsatserne for at udfase usvækkede kulkraftværker og ineffektiv statsstøtte til fossile brændsler. Disse par linjer er helt central i resultatet fra Glasgow. Det kan lyde mærkeligt, men udfasning af olie og gas står ikke direkte i Paris aftalen fra 2015, på trods af at det er et logisk instrument. Den internationale valutafond (IMF) anslog i oktober, at verdens samlede statsstøtte til fossil energi er på 38.000 milliarder kroner i 2020 – eller over 1 million kroner i sekundet! Det er helt vildt.

Rettelse lørdag kl. 20: Indiens klimaminister, Bhupender Yadav, fik i sidste øjeblik presset en svækkelse igennem i formuleringen ovenpå, så "phasing out" er blevet "phasing down" det fossile. Hvor er det ærgerligt. Nu hedder vedtagelsen: "Including escalating efforts to phase down unabated coal power, and phase out inefficient fossil fuel subsidies."

Men jeg synes, at vi stadig kan være stolte af, at de danske forhandleres store indsats bidrog til at få udfasningen med i hoved-dokumentet. For tre dage siden var klimaminister Dan Jørgensen med til at formulere en noget stærkere formulering (i et mere forståelig sprog, apropos ordet ”usvækket” er et et teknisk ord, der kan betyde, at man ikke har fået renset røgen for CO2 i hvad kraftværkerne udleder).

Udenfor forhandlingerne har Danmark også haft høj profil ved sammen med Costa Rica at lancere verdens første globale alliance, der sætter udfasning af olie- og gasproduktion på dagordenen. Dette initiativ hedder "Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA)", der vil arbejde for at udfase deres olie- og gasproduktion. Danmarks arbejde med at samle alliancen udspringer af Nordsøaftalen fra sidste år, der betyder, at vi stopper indvinding af olie og gas i 2050 og aflyser alle fremtidige udbudsrunder. De ni nye medlemmer af BOGA er Frankrig, Irland, Sverige, Wales, Grønland, Quebec, New Zealand, Portugal og Californien. (link). Selvom der mangler de store olielande, bliver det bl.a. af de 1.500 NGOere samlet i CAN anset for et vigtigt initiativ.

Finansiering til tilpasning og skader

Vedtagelsen fra COP26 opfordrer de rige lande til i år 2025 at have fordoblet deres støtte klimafinansiering sammenland hvert lands niveau 2019. Det er første gang med sådan vedtagelse, ovenpå at støtten til tilpasning (adaptation) er kommet land efter reduktioner (mitigation). Se nærmere herom i min artikel den anden dag.

De fattige udviklingslande er meget skuffede over, at de rige lande ikke ønsker at love økonomisk støtte til ”tab og skader” (Loss and Damage). (link til min artikel). Dette er i slut-teksten kun nævnt som støtte til teknisk rådgivning, hvilket fik en kraftig reaktion fra Kenyas klimaminister med, at de ikke vil spises af med konsulenter. Men det lykkes ikke at få vedtaget skabelsen af en “Glasgow Loss and Damage Finance Facility”, som blev foreslået af Kina og den store blok G77, der taler på vegne af 134 udviklingslande. Det vedtagne dokument synes mest at afspejle, at de rige lande frygter, at det kan komme til at udgøre juridisk forpligtelse til at dække klimaødelæggelser.

Artikel 6 giver plads til at handle med varm luft uden klimaeffekt

Endelig blev der indgået et kompromis om den omstridte artikel 6 fra Parisaftalen om køb og salg af CO2-reduktioner lande imellem. Dette har været forhandlet de sidste seks år, hvor især Brasiliens regering har kørt hårdt på at kunne sælge kvoter fra deres enorme Amazonas.

Gry Bossen fra Verdens Skove har fulgt forhandlingerne i årevis, hun siger: ”Det er skuffende, at parterne i Glasgow har insisteret på at udvikle en markedsmekanisme, hvor der er mulighed for overførsel af gamle kreditter og handel med kreditter skabt i landsektoren. Der er stadig risiko for, at vi med denne mekanisme giver plads til at handle med varm luft, der ingen klimaeffekt har, og samtidig tillader regeringer og virksomheder at fortsætte med at udlede, som de plejer. Det er det helt modsatte af, hvad Parisaftalen foreskriver.

Aftalen begrænser heldigvis muligheden for, at reduktioner kan tælles dobbelt i to landes klimaregnskaber. Gry Bossen nævner også: "Det gode, der trods alt er kommet ud af dette års forhandlinger, er at en ikke-markedsbaseret mekanisme også er blevet færdig og er klar til at blive implementeret. Her er der netop plads til samarbejder og udveksling af kapacitet, finansiering og viden, uden at udveksle CO2 kvoter. Det er positivt og det ser vi frem til at se udviklet."

Jeg kom hjem lørdag formiddag, og lyttede "online" på indlæg fra mange ministre hele lørdag eftermiddag frem til den dramatiske afslutning med Indien. Hvorefter COP26´s britiske formand, Alok Sharma hamrede i bordet over beslutningerne. 2 intense uger er ovre med næsten 25.000 deltagere. På den måde er det flot at FN samler regeringer, civilsamfund, erhvervsliv og medier.

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

er klar!

Budskabet er, at fredelig konsensus er løsningen på de problemer, som udviklingen fører med sig.

Udviklingen i økonomisk og teknologisk forstand forsvares som løsningen på de problemer, der skyldes udviklingen.

Det, der har ført til problemet, undermineringen, ikke bare af de klimatiske livsbetingelser, men biodiversiteten, livet i havet, ødelæggelsen af landbrugsjord og skove, forurening af vand og luft, simpel overbefolkning, ekstremt overforbrug inden for de særligt "succesrige" lande/grupperinger osv., alt det beskrives som udvikling!

Problemstillingens karakter benægtes, omfortolkes, minimeres, forsøges integreret i diskursen som forenelig med de gældende succeskriterier;

 • ”som om” det ikke netop var det moderne samfund, dets succeskriterier og måde at definere og søge løsninger på, der var blevet dets eget største problem,

 • ”som om” det politiske system havde magt og selvstændig vilje til at løse problemerne,

 • ”som om” afmagten over for bivirkningerne ved naturbeherskelsen kunne overvindes med mere naturbeherskelse,

 • ”som om” vækstens utilsigtede virkninger, manglen, kunne afskaffes ved de riges forbrug,

 • ”som om” de sejrende ikke for længst var afsløret som de største bidragydere til det truende nederlag osv.

Kun dette ”som om” er ikke noget ”som om”. Fake News er dagens orden, ikke noget de sociale medier har patent på.

Resultatet af Cop 26 bruges og fungerer først og fremmest som en pasificerende appel om at tro på de kræfter, de økonomisk højftflyvendes vilje og evne til at tage sig af det fundamentale forhold, at de er førende ud i disciplinen at smadre livets betingelser.

Det er de ikke. Og troen på det er forsvindende i den ungdom, der skriger ad dem nu.

Det er især denne proces, der er en fjende af livet.

Det eneste, som Cop 1 mod uendelig kan bruges til, er dette og dette alene, at positionere sig selv og hinanden i forhold til udfordringen. Dem der dyrker den løgnagtige fortælling om udviklingen og dem der forstår den.

Konsensus bliver aldrig løsningen.

Mennesket med dets udviklingskriterier er i konflikt med sine livsbetingelser. Det er realitetens konflikt, der nødvendigvis må blive til en konflikt mellem mennesker.

Dem, der påstår at de er løsningen på problemet ved at står for udviklingen, er problemet, og det er dem, der er den største og mest effektive forhindring for, at der ændres på udviklingskriterierne.

Mennesket skal sætte sit forbrug ned. Dem der påstår, at udviklingen er at øge forbruget ved fortsat "grøn vækst" er problemet. Det er dem, som vi, der forstår udfordringen, er oppe imod.

Det forhold, at udviklingen står for en livsform med en livsstil, der er i konflikt med sine livsbetingelser, skal konverteres om til en konflikt, kamp, mennesker imellem.

Verden må dele sig, mellem mennesker:

Dem, der stiller sig op og går imod AGW-benægtere og falske profeter så som handelsrejsende i tek fix og andre fugle på taget, luftkasteller, som vor egen S-regering henviser til, når de vælger ikke at foretage sig noget effektivt, men blot lade som om, at de vil en gang i fremtiden, når løsningen er der i et illusorisk pasificerende virtuelt univers af win win scenarier!

Dem, der simpelt hen ikke vil være med mere, og som viser, at det kan lade sig gøre at leve et godt liv, uden at bidrage til "udviklingen"!

I mit voksenliv har jeg levet en praktisk og teoretisk konflikt med de "udviklingstro"!

Den gang ordgejl, som kommer fra Copmødet og alle proselytterne i medier og det politiske system, er til at lukke op og skide i!

Coronaen har gjort mere for at redde mennesket fra sig selv, end denne bærme af lystløgnere og selvfede storforbrugende svin nogen sinde kommer til.

Konflikten er en realitet. Væk med alt det pæne, væk med illusionerne om de fredlige løsninger. https://www.google.com/search?q=realiteten...

 • 14
 • 10

I vejrudsendelsen fra DR, for nogle dage siden, undrede de sig over, at CO2 tallet fortsatte med at stige, trods et fald fra os mennesker på 5% under coronaen. Desværre er det sådan, at vi har sat en lavine i gang, de steder hvor der i tussinder af år har været permafrost, som nu er tøet så meget at der udslippes metan i store mængder. Metan er 25 gange mere forurenende end CO2, og det er selvforstærkende som en lavine. For 2-3 år siden dukkede et ulvehoved frem i Sibirien, efter at det havde været frosset ned i 10.000 år. Det var dobbelt så stort, i forhold til de nulevende. Derfor tror jeg, at det er for sent at gøre noget, selvom vi lukker for kul og olie her og nu.

 • 5
 • 19

"nordiske og britiske pensionskasser fortalte, at de er klar til at investere 130 milliarder dollar - cirka 835 milliarder kroner - i den grønne omstilling frem mod 2030."

Eftersom ingen gider at betale, er det underforstået at landenes regeringer skal garantere at grønne investeringer er profitable investeringer.

Jeg arbejder ihvertfald ikke langt ind i mine 70'ere for klimaets grønne øjnes skyld.

Jeg vil gerne høre fra dem der gør.

 • 7
 • 17

Det er naturligt, når man skal nå til en slags enighed mellem så mange forskellige lande.

Hvis blot to mennesker skal blive enige om noget vil den ene part altid synes at det ikke var nok. Det bliver aldrig nok eller det rigtige for aktivisterne. Det er jo derfor de er aktivister, og de er heller ikke afhængige af nogen vælgeropbakning.

 • 9
 • 19

Det bliver aldrig nok eller det rigtige for aktivisterne.

SF titulerer her Hans Peter som aktivist.

Det er en ren provokation fra en, der har skrevet 12200 indlæg, primært inden for den genre, der var dominerende her på stedet, da han lagde ud i 2007, nemlig benægtergenren, hvor benægterne af AGW var i stort flertal. SF er altså selv noget af det mest aktive, aktivistiske der findes inden for sin genre.

SF indskriver sig under det segment, der forbeholder sig retten til i en uendelighed at sprede sin videnskabeligt ukvalificerede tvivl om den viden, som der hersker videnskabeligt kvalificeret konsensus om.

Videnskaben er ganske udemokratisk, eller rettere den diskurs, der udfolder sig internt i den videnskabelige tilgang til og kvalificering af beskrivelser som sande i videnskabelig forstand, bunder i teoretiske og metodisk kompetence inden for det felt, som er temaet for opmærksomhed. Det er kompetencerne, der afgør striden her, ikke et demokratisk flertal, selv om kompetencerne udvælgerog skaber konsensus!

Den udemokratiske men videnskabelige kompetence har været en torn i øjet på medier og politisk system fra tidernes morgen, når det handler om AGW. Debatterne om den globale opvarmning var skævvredet over alt i mediebilledet fra og med fænomenet dukkede op i slut 1960'erne og ind til for ganske få år siden.

De simple benægtere er nu trængt i defensiven, men udgør en fraktion inden for den mosaik af positioner, som Cop1 til 26 og videre mod uendelig sigter til at opnå demokratisk enighed mellem, i det der fremstilles som forudsætningen for kollektiv handling på problemet, menneskeskabt global opvarming.

Den kollektive handling kommer aldrig. Og det, at man venter på konsensus, pacificerer alle andre effektive løsninger.

SF minder os om, at den demokratiske enighed, den kommer aldrig i hus. Det demonstrerer han ved performativt at benægte fakta og gå imod alt, hvad der handler om at agere rationelt via en kollektiv beslutning om at handle på dette menneskeskabte problem.

Så længe man holder fast i, at konsensus er forudsætningen for at gøre noget, så sker der ikke noget. Det er han med til at vise, ikke som et land men som et eksempel på de nationer, der orienterer sig på samme måde som ham. Han påpeger det demonstrativt, triumferende og korrekt!

Os, der mener, at det er nødvendigt at agere uden opnået konsensus, må se i øjnene, at vi er i konflikt og at den må gennemleves, hvis det værste skal undgås.

Vor livsstil er i konflikt med vore livsbetingelser, det er realitetens konflikt.

Citat: ”Realitetens konflikt” forsvinder ikke med den form for social konstruktion af realiteten, der lever ved konflikten - ”konfliktens realitet”. I forsøget på at fortrænge opmærksomheden fra den alt for påtrængende ”realitetens konflikt” flygter mennesket ind i de ideologiske konflikter. (citat slut) https://www.google.com/search?q=realiteten...

SF konstruerer en ideologisk konflikt som konsekvens af hans flugt fra realitetens konflikt. Han flygter fra fakta, udfordringen, og forsøger i stedet at reducere den til en kamp om ideologi. På den måde indgår han i problematikken.

Det er noget af det, vi er oppe imod.

Og det handler om konflikt. Uden tvivl.

Det handler om dem og os, om et problem der anfægter fortællingen om demokrati og udvikling.

Jeg går ind for demokrati, men er ret overbevist om, at vi ikke kommer i mål med løsningen af dette gigantiske problem, AGW, via fredsommelig enighed om løsningen.

Det er naivt og pacificerende at tro på konsensus. Troen står i vejen for den nødvendige konflikt, som findes på alle niveauer.

SF er ekstremt aktivistisk og viser performativt, at konsensus er en illussion.

Kun konflikten er tilbage som mulighed.

Han har ret. Det er dem og hans mod os.

 • 15
 • 8

at Svend Ferdinansen overholder debatreglerne i modsætning til adskillige andre; han er altid høflig, og han råber ikke, det vil sige han bruger ikke versaler, fed tekst, kursiv og udråbstegn i nævneværdigt omfang. Udstrakt brug af disse gør læsningen til en meget anstrengende opgave for sikre sprogbrugere, da man først mentalt skal til at fjerne alle de irrelevante virkemidler.

Steen Ole, når jeg ser dine indlæg sender jeg en venlig tanke til vist Déscartes som skulle have skrevet til en ven: Jeg har ikke tid til at skrive et kort brev, så jeg skriver et langt.

 • 16
 • 4

altid høflig!

Ekstremt aktiv, dvs. aktivistisk i anvendelsen af begreber, som "alarmist" og "aktivist" om andre, og patetisk evindeligt gentagende (med mere end 12 tusind indlæg) ukvalificeret kritik af en videnskabelig konsensus, som han ikke vil kendes ved. Søren Basbøll hvor høfligt er det lige at beskrive SF som høflig, og hvordan står du selv med din pænhed i forsøget?

 • 10
 • 9

Det er noget af det, vi er oppe imod.

Og det handler om konflikt. Uden tvivl.

Det handler om dem og os, om et problem der anfægter fortællingen om demokrati og udvikling.

Jeg går ind for demokrati, men er ret overbevist om, at vi ikke kommer i mål med løsningen af dette gigantiske problem, AGW, via fredsommelig enighed om løsningen.

Det er naivt og pacificerende at tro på konsensus. Troen står i vejen for den nødvendige konflikt, som findes på alle niveauer.

SF er ekstremt aktivistisk og viser performativt, at konsensus er en illussion.

Kun konflikten er tilbage som mulighed.

Hej Steen Ole Jeg tror det er første gang jeg kommenterer et af dine indlæg. De er oftest for lange og floromvundne, selvom jeg er ening i en del af dine betragtninger, men nu henvender du dig direkte til mig.

Min konstatering i #7 triggede dig, selvom den vel meget godt opsummerer processen og resultatet. Der er grænser for hvad man kan blive enige om når så forskellige interesser mødes, og det skaber kun konflikt hvis resultatet skulle afgøres ved almindeligt flertal, udover at det kunne blive et helt andet resultat.

Koncensus giver en vis styrke i basisgrundlaget, selvom nogle synes det skulle gå meget videre. Men det er demokratiets vilkår på godt og ondt. Intet hindrer de enkelte lande i at iværksætte mere vidtgående reformer, selvom de inderst inde godt ved at det ikke hjælper så meget globalt. Men det må vi så leve med.

Jeg bliver oprigtigt bekymret, når du siger følgende: "Jeg går ind for demokrati, men er ret overbevist om, at vi ikke kommer i mål med løsningen af dette gigantiske problem, AGW, via fredsommelig enighed om løsningen."

Det lyder som om du vil starte et korstog, for at "overbevise" de vantro. Det er prøvet mange gange rundt om på Jorden og det har altid medført store lidelser uden at løse noget. Det falder desværre godt i tråd med dem der mener at demokrati ikke kan løse det, kun en totalitær verdensregering med en elite kan. Prøv lige at overveje om en sådan verdensregering kunne tænkes at have en helt anden agenda.

Du hidser dig op over ordene alarmist og aktivist, selvom du ikke opponerer mod ordet benægter? Kom med nogle bedre ord.

 • 12
 • 10

Jeg ser, i #4 at jeg har fået 15 nedadvendte, det var ventet, når formodninger er ilde set eller hørt. Det var det også i 80-erne, hvor jeg havde en diskusion med "Folkecenter for vedv, energi", hvor jeg sagde, at det vil ikke undre mig, hvis det kan lade sig gøre, at sejle gennem Nordvestpassagen om 20 år. Desværre kom det til at passe, takket være klimaforandringen.

 • 2
 • 8

minder SF os om, at den demokratiske enighed, den kommer aldrig i hus. Det demonstrerer han ved performativt at benægte fakta og gå imod alt, hvad der handler om at agere rationelt via en kollektiv beslutning om at handle på dette menneskeskabte problem.

Hans benægtelse af AGW er kronisk.

Han sammenblander demokratisk frihed med videnskabelig kompetence, som om det var et brud på hans demokratiske frihed, når han ikke kan ændre på, hvad der er videnskabeligt sandt med sin demokratiske men videnskabeligt uinteressante kritik.

Det var udbredt her på ing.dk for en årrække tilbage at orientere sig, som om det giver mening demokratisk at diskutere, hvad der er sandt i videnskabelig forstand. FL falder i igen og igen, som det giver mening at diskutere viden med SF. Det gør det ikke.

Medier, politikere, pseudovidenskabelige løgnhalse og selvpromoverende narhoveder som Bjørn Lomberg og Svendsen solplet var de mest citerede i andedammen ind til for ca. ti år siden, fordi som Anders Fuck Rasmussen sagde fra folketingets talerstol: "Det kan godt være, at BLs bog ikke er videnskabelig, men jeg synes den er rigtig god", hvor man på DR sagde, at vi var nødt til at give Svensen solplet noget plads, fordi hans budskab var så bekvemt, demokratisk. Og så fik løgnhalsen BL næsten 200 millioner statskroner til sit institut for miljøvurdering, hvorfra påstanden om at brændværdien i pantdåser af alluminium var for stor til at det kunne betale sig at genvinde metallet så blev forsøgt solgt!

Store dele af det politiske system lader fortsat som om, at AGW er et fjernt uvirkeligt og uforpligtende fænomen. Vores egen S-regering viser det. Den lader som om, den vil handle på udfordringen, men gør det ikke. Den fifler med klimaregnskaberne, går ind for at brænde alverdens skove af, som om det var grønt, osv.

Den strategi, som regering med støttepartier og opposition står for, er langt mere avanceret faktabenægtelse end lille SF.

Den blev skabt af Anders Fuck, der besluttede sig for at lade som om, at han havde forstået problemet, AGW, og at han ville handle på det.

Siden har man primært ladet som om, man har forstået og som om man vil og handler.

Man lyver blot på et højere niveau end SF.

Man misbruger demokratiet på et højere niveau.

Copprocessen er en del af løgnen.

 • 8
 • 11

@SOR, Det vidste jeg ikke, dette at BL fik 200 mio. til sin institut, det lyder ikke godt. At han sagde en masse vrøvl, var jeg godt klar over, og jeg troede at andre tænkte det samme. Der skal bygges en gasledning fra Næstved til Nakskov, for at holde sukkerfabrikkerne i Nykøbing og Nakskov kørende. Dette var stik imod regeringens intentioner, så derfor skrev jeg til Dan Jørgensen, og opfordrede ham til at lade gassen blive sejlet til de nævnte byer. Jeg sendte endda nogle tegninger til ham, men hørte ikke fra ham. Som alle andre tænker han også mest på økonomien, og derfor tvivler jeg på, at vi fremover gør nok for klimaets skyld. Resultatet af Cop 26 er tydelig et bevis på det, hvor Indien trak sig i sidste øjeblik.

 • 6
 • 1

https://www.bbc.com/news/science-environme...

Fossilindustrien finansierede den største skare af lobbyister på Cop26-mødet.

Meget tydet på, at Donald Trump vender tilbage efter søvnige Joe.

Det bør stå klart, at og hvorfor demokratiet ikke respekterer viden.

Hvis demokratiet skal have en chance for at tage vare på sine livsbetingelser, handle på AGW, så må det begynde med en indrømmelse af, at: - Viden ikke kan kvalificeres videnskabeligt af videnskabeligt inkompetente iagttagere inden for den legitimt interessebestemte demokratiske diskurs. - Viden må respekteres og danne forpligtende grundlag for, hvad der kommer fra den lovgivende, dømmende og udøvende magt og at de demokratiske samtaler må finde sted på grundlag af et fundament af kvalificeret viden.

Det betyder, at det moderne demokrati må implementere respekten for den videnskabelige viden som eksklusivt beslutningsgrundlag, på samme måde som ejendomsret, menneskerettigeder (mindretalsbeskyttelse) udgør en del af den fri verdens forfatningssikrede grundlag, dvs. et grundlag der ikke selv indgår som genstand for en demokratisk beslutningsproces, men som fundament og forudsætning for den!

Systematisk misinformation og faktabenægtelse tilhører derfor ikke en legitim demokratisk diskurs, da den undermierer den legitime demokratiske proces.

Ca. halvdelen af deltagerne i debatterne her på ing.dk repræsenterer det segment, der ikke respekterer fagvidenskabens kompetence og som i sin misforståede tilgang til demokratiet forbeholder sig retten til at sprede sin ukvalificerede tvivl om fakta, især på de områder, der anfægter deres egen livsstil, dvs. viden om miljø og klima.

Den tyske forfatningsdomstol har i indeværende år dømt forbudsdagen til på gennemskueligt grundlag at arbejde for at sikre kommende generationers frihedsrettigheder, dvs. at handle konsekvent på AGW.

På samme måde burde det indgå i alle landes forfatningsgrundlag, at den staterne med hele den demokratiske beslutningsproces sikrer at samtidens generationer ikke misbruger deres frihedsrettigheder på bekostning af fremtidens generationers.

Det må implicere, at de former for undergravende virksomhed, som fx snævert motiveret faktabenægtelse, må udelukkes af hensyn til den legitime demokratiske proces og funktion.

Dette forslag tilhører den pæne udgave af løsningen på den konflikt, der er mellem mennesket og dets livsgrundlag.

Den mindre pæne handler om den uregulerede alles kamp mod alle.

Som det kører nu, handler og agerer alle som om problemet AGW ikke rigtigt forpligtede.

Dem, der lader som om de har forstået problemet, og som om de vil gøre noget, uden at gøre det, dvs. vores og alle andre regeringer, stortrives og elsker det debatmiljø, som benægterne og mangelen på demokratisk konsensus indebærer.

De simple benægtere af AGW er del af S-regeringens foretrukne medie/sump af selvdestruktiv adfærd, mangel på integritet og legitimitet.

Ing.dk spæder til sumpen ved at tillade benægternes uhæmmede udfoldelse, hvor google faktisk har gjort det onde ved dem: https://ing.dk/artikel/videnskabeligt-fakt...

ing-redaktionen kommer med masser af relevante indspark i forhold til realpolitikken, det politiske systems handlinger og realiteten af tekniske muligheder for at afbøde krisen. Men meget af det drukner i sumpen.

For at komme videre, så må ing.dk gøre det onde ved benægterne.

 • 5
 • 9

Jeg tænder op i brændeovnen med gamle numre af Ingeniøren for tiden. Tilfældigvis faldt blikket på en leder der handlede om COP-21, verden var på vej mod en katastrofe og det var vigtigt at få indført en afgift på kul der kunne bremse brugen.

Det synes at være det samme mønster hver gang, lige op til og under mødet skaber man den højtidelige undergangsstemning og bedyrer at nu er det sidste udkald, medierne æder det råt, og til sidst ender mødet stort set uden resultat, man vedtager en intetsigende tekst, alle tager hjem igen og der bliver fuldstændig stille, mediestormen lægger sig, og det hele gentager sig året efter!

Jeg kom til at tænke på hvordan folk gik i kirke i gamle dage, det gav et afbræk hver søndag formiddag i hverdagens trummerum, så sad man andægtigt en time og hørte på præsten og ceremonien, det gav ro i sindet at være i kontakt med noget der var større end en selv og bekende sig til arvesynden, bagefter kunne man gå lettet hjem og genoptage sine gøremål som intet var hændt, og sådan gentog det sig hver søndag.

I vore dage går folk ikke så meget i kirke længere, men så er det godt de har fået klimaet i stedet :-)

 • 5
 • 20

Et oplysende bidrag til at forstå COP og massehysteriet om "klimakrisen"

https://youtu.be/TnJ3qhLAWC0

Foredragsholderen Patrick Moore redegør for Green Peaces agendaer gennem tiden og kommer ind på hvordan man i dag manipulerer med den offentlige mening. Han var med i Green Peace fra begyndelsen og blev en del af ledelsen indtil han sagde fra, da han opdagede hvor meget man fokuserede på emner som var manipulerede.

Det er typisk at man fokuserer på ting folk ikke umiddelbart kan mærke noget til:

 • koralrev, hvalrosser, isbjørne f. eks.

Patrick Moore viser hvordan man manipulerer med mange eksempler .

 • 5
 • 16

Det myldrer med benægtere her på stedet, og ing.dk har nok ikke råd til at gøre det onde ved dem, hvorfor de får lov til at fortsætte.

Demokratiet har den fejl, at det lader som om, at det vidensgrundlag, som det må tage udgangspunkt i i sine dispositioner, på samme måde som holdninger og ideologi kan kvalificeres i den demokratiske diskurs. Det kan det ikke, og det forklarer udbredelsen af fake news.

I Tyskland har man et politisk segment, der i store træk kan indentificeres med benægterkulturens tilgang til viden, nemlig AFD.

En gruppe forskere har netop påvist, at der er nøje overensstemmelse mellem tilhørsforhold til faktabenægterkulturen i AFD og tilbøjeligheden til at blive syge af Covid 19 og krepere af det, dvs. de graver sin egen grav mere effektivt end andre, hvilket kan være til stor fordel for os andre: https://www.spiegel.de/panorama/gesellscha...

Det ser ud som om at Covid 19 alligevel er på udviklingens side. Jeg havde en teori om, at den var på evolutionens side, ikke udviklingens: http://arbejdsforskning.dk/visartikel.php?...

 • 9
 • 3

I Tyskland har man et politisk segment, der i store træk kan indentificeres med benægterkulturens tilgang til viden, nemlig AFD.

Jeg synes at Ingeniørens redaktion skal lade SOR's indlæg blive stående så vi andre har en pejling af omtrent hvor bunden er!

Men til oplysning for SOR og ligesindede så er fakta at både klimaet, Tysklands økonomi og den sikkerhedspolitiske situation i EU ville være bedre hvis Tyskland skiftede fra de grønnes klima- og energipolitik til AfD's!

 • 3
 • 13

....både klimaet, Tysklands økonomi og den sikkerhedspolitiske situation i EU ville være bedre, hvis Tyskland skiftede fra de grønnes klima- og energipolitik til AfD's!

(Iflg. JAH)

Dejligt, at en af benægterne bekender sig til AfD, der kan sidestilles med trumpisme og anden form for benægterkultur.

En gruppe forskere har netop påvist, at der er nøje overensstemmelse mellem tilhørsforhold til faktabenægterkulturen i AfD og tilbøjeligheden til at blive syge af Covid 19 og krepere af det, dvs. de graver sin egen grav mere effektivt end andre, hvilket kan være til stor fordel for os andre: https://www.spiegel.de/panorama/gesellscha...

Det ser ud som om at Covid 19 alligevel er på udviklingens side. Jeg havde en teori om, at den var på evolutionens side, ikke udviklingens: http://arbejdsforskning.dk/visartikel.php?...

Når man går ind på https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/da... og ser på, hvor i verden Covid 19 har haft mest held i sprøjten, så fremstår det tydeligt, at det er i de områder, hvor faktaresistens går hånd i hånd med liberalt fribytteri.

Måske er Coronaen alligevel skabt af en højere fornuft! Den rammer præcist de segmenter, lande, den rationalitet, der står for globaliseringen, den økonomisk højtflyvende og storskidende adfærd, der er fuldstændigt kold i r.. over for fakta!

 • 6
 • 7

der står for globaliseringen

Nu er der i min bog intet negativt i selve begrebet globalisering. Man kan vælge en striks COVID 19 strategi, uden at afskaffe globaliseringen.

Globaliseringen har uden tvivl været til fordel for vestens leve standard, men den har også, til trods for megen kritik af at vesten har haft den største fordel, også været til fordel for fattige lande.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_regi...

Lande som Kina, Vietnam, Bangladesh m.f. som har opbygget produktions apparater for halv eller helfabrikata, har klaret sig bedre end de steder hvor fokus har været på råvarer.

Interessant nok, er det vel også at de steder hvor fokus primært har været på råvarer, så er der typisk udbrudt uroligheder eller borgerkrig, nok fordi råvarer er geografisk lokalt placerede, hvor halv/hel fabrikation ofte kan placeres mange steder, og dermed ikke giver incitement til at erobre et specifikt område.

 • 4
 • 0

Jeg synes at Ingeniørens redaktion skal lade SOR's indlæg blive stående så vi andre har en pejling af omtrent hvor bunden er!

Det er uhyggeligt hvis Steen Ole Rasmussens holdning til skeptikere skulle være udbredt blandt alarmisterne. Selv de værste stråmænd er åbenbart accepterede i de kredse, AFD og Trumpisme for at nævne nogle. Det kunne måske hjælpe med et spejl, selvom jeg ikke tror det.

Det er besynderligt at alarmisterne ikke overvejer hvorfor de ikke kan få overbevist alle, eller et flertal, for deres syn på klimaet og dets udvikling. De bruger videnskaben og har de fleste klimaforskere på deres side, alligevel er verden så fodslæbende at i ønsker diktatoriske indgreb, som at nægte skeptikere taleret.

Indse dog, at det ikke er alle der er så paniske over klimaets udvikling, at det på nogen måde kan berettige til de tiltag i ønsker. Er det derfor i hilser det vekomment at udnævne klima til en "emergency", så man kan bruge nødretslove?

Jeg troede at den demokratiske fernis var en smule mere solid og dækkende.

 • 7
 • 12

Det er besynderligt at alarmisterne ikke overvejer hvorfor de ikke kan få overbevist alle, eller et flertal,

Det tog kørte for længe siden Svend - følger du slet ikke med?

Det var - som tidligere nævnt - det vigtigste emne for flest ved seneste folketingsvalg.

Alt imens benægterne bliver alt færre og færre. I kan vel nærmest kategoriseres som en truet art ?

Så mon ikke din melding igen var en projektion?

Jeg troede at den demokratiske fernis var en smule mere solid og dækkende.

Bingo - se ovenfor. Er der nogen, der er udemokratiske er det benægtersekten, der præker fortsættelse af planetens ødelæggelse, på trods af at videnskaben er helt enig i, at det er helt galt.

 • 10
 • 3

i ønsker diktatoriske indgreb, som at nægte skeptikere taleret.

Overhovedet ikke - I (det skrives med stort) kan jo få al den taletid, I ønsker på jeres “realisme”-sider. Men fordi jeres synspunkt er marginalt, at netop disse sites er meget lidt besøgt - måske fordi I i virkeligheden er en ynkeligt lille flok, der bare ikke vil indse det.

Men på et seriøst teknisk videnskabeligt magasins debatspalter, har I imho absolut ingen berettigelse, og det har intet med censur at gøre at udelukke jeres faktaforladte sludder.

 • 11
 • 4

Skrev en lille tekst for 11 år siden.

Den tager udgangspunkt i, at benægterne kalder videnskaben udemokratisk og dem, der mener, at det er meningsløst at debattere videnskab med benægterne for fascister.

Den praksis, som stort set alle medier og politikere stod for 2010, opponerer jeg imod her, hvor jeg kalder det for misforstået demokrati/misforståede demokrater:

DEMOKRATISK ØKOFASCISME!

Har demokratiet med de kommercielle succeskriterier spillet fallit over for de problemer, der skyldes netop den succes, det moderne samfund har med at leve op til sine egne succeskriterier? Er alternativet økofascisme?

Indholdet i denne lille tekst er kontroversielt på en måde, som især de professionelle medarbejdere i diverse kommunikationsmedier ville kunne mærke på sig selv, hvis de da ellers nogen sinde havde ladet det komme til sig. Aversionerne mod indholdet skyldes, at kritikken rammer dem selv.

Forsøget på at afvise min kritik, som jeg kender det fra den professionelle medieverden, går på, at budskabet ikke er populært. Men budskabet om, at de kommercielle succeskriterier, som man dyrker, er den direkte vej mod helvede, det sælger faktisk ganske godt i de ucensurerede elektroniske fora (anno 2010). Kernen i det hele er, at man på ingen måde vil vide af det, der hvor man er dømt til at lever af at sælge budskabet?

Ræsonnementet kunne forløbe sådan: Det er ikke et demokratisk spørgsmål, om der er sandsynlighed for, at menneskeheden er ved at underminere sine egne naturlige mulighedsbetingelser. Det er et videnskabeligt spørgsmål.

Det er en videnskabelig beskrivelse, der handler om, at afbrændingen af fossile brændsler og andre former for menneskelig påvirkning af atmosfærens sammensætning allerede har ændret livsvilkårene på jorden, og at fortsættelsen af den nuværende sociale praksis vil få uoverskuelige konsekvenser for det liv, som vi kender.

Hvorfor diskuterer man så demokratisk, hvad der ikke er et demokratisk spørgsmål?

Hvorfor opfører man sig ”som om”, at det var et demokratisk spørgsmål, der går på om de økonomisk højtflyvende kan fortsætte, som de gør, og ”som om” at deres adfærd var løsningen på de problemer, der skyldes deres adfærd?

Hver gang den videnskabelige sandhed om det umulige i at overvinde konsekvenserne af den sejrende livsstil med samme livsstil antydes, så skriger de ”misforståede demokrater” op om, at sandheden er for udemokratisk: Flertallets ret til at skalte og valte med samfundets mulighedsbetingelser den skal ingen pille ved, og sandheden om, at man smadrer sig selv ved at forfølge sine selvbestaltede mål for vækst og udvikling, den er alt for udemokratisk. Den skal forbydes, i ytringsfrihedens navn, selvfølgelig!

Det, at det moderne samfund tenderer mod at negere sine egne forudsætninger i forlængelse af forfølgelsen af sine vækstidealer, og at det er umuligt at afhjælpe mangel situationen og forureningen med øget forbrug, er en sandhed, der rammer kernen i udviklingstroen.

Den demokratiske diskussion er anskudt, men fortsætter med at fokusere på retten til at fortsætte som hidtil, og man lader ”som om”, at det var et demokratisk spørgsmål, om man ”kan” fortsætte sådan eller ej, selv om det i virkeligheden er et spørgsmål om viden. De misforståede demokrater fornemmer det, men orienterer sig ”som om” de ikke gjorde.

Den demokratiske proces har derfor mistet sin forpligtende karakter. De ”misforståede demokrater” flygter for alvoren, fortrænger den forpligtende tænkefrihed, f.eks. med den langt mindre forpligtende debat om ytringsfriheden.

Således provokeres muslimerne, blot for at demonstrere retten til at gøre det, og de misforståede demokrater diskuterer, hvad der er sandt og falskt, som om den videnskabelige kvalificering af sandheden fandt sted i de misforståede demokraters inderkreds. Det fylder de deres opmærksomhed med i stedet for at acceptere den ”udemokratiske og videnskabelige beskrivelse” af, at ”deres livsform på mange måder er selvnegerende”.

Ytringsfriheden, den private ejendomsret, markedets realitetsprincipper og retten til at mene og gøre hvad der passer den økonomisk højtflyvende kaste, går op i en højere enhed for de økonomisk sejrende. De er købestærke og repræsenterer købekraften. De har fin sans for de velformulerede glade budskaber om, at deres forbrug er løsningen på alle de problemer, som andre let kan forklare som konsekvens af de økonomisk højt flyvendes adfærd. Markedsmekanismen forgudes pakkes fint ind og lægges under juletræerne hos de købestærke. Ideologien og den økonomiske magtdemonstration står der så klart som det tændte juletræ for det lystige indre øje.

Budskabet om, at de økonomisk højtflyvende ikke kan forbruge sig ud af de problemer, der skyldes overforbrug, udbydes kun sjældent på markedet for holdninger. Og når det endelig udbydes, bestemmer de købestærke selv over dets skæbne: ”Se selv”, siger de, ”budskabet, om at vi er problemet og om at markedet ikke har ret, det køber vi ikke, ergo er det forkert”!

Udtryk som ”den herskende orden”, ”performativ selvbekræftelse” og ”selvnegerende adfærd” falder uden for ”den herskende orden”, det der ”performativt bekræfter sig selv her” i ”den selvnegerende adfærd”.

Den sande beskrivelse af det sociale tilhører socialvidenskaben. Og det tilhører den videnskabelige beskrivelse af sin egen beskrivelse, at den er uden politisk magt, kommerciel styrke eller social gennemslagskraft.

Det budskab, som de kommercielt succesrige og økonomisk højtflyvende i virkeligheden tænker på og forsvarer sig imod, det kommer altså kun sjældent til sin ret, selv om det er det, som alle deres argumenter vender sig imod og som de er skabt som simpel reaktion imod. Man skyggefægter altså i forhold til noget, der ikke må komme med til julefest.

Det grimme og udemokratiske budskab, sandheden om de populære og salgbare, rammer kernen i de økonomisk sejrendes selvbeskrivelse og deres værdigrundlag, og fordømmes som tabersag, fordi det er ubekvemt at vide, at man er selve problemet.

Det handler om, at det er så godt som sikkert, at det vil gå ad helvede til, hvis vi fortsætter som nu. De økonomisk højtflyvende misforståede demokrater bøjer sig ikke for det, før det er 100 % sikkert, at de kører det hele ad helvede til. Således undlader de at forholde sig til det, man ved, nemlig at det aldrig kan blive mere end næsten sikkert, at det går ad helvede til, før vi altså er der! Det svarer til at argumentere for det forsvarlige i at sejle ud midt i Nordsøen i en optimistjolle på trods af udsigten til orkan med den begrundelse, at vejrudsigten kun var næsten sikker!

”Nu skal vi jo ikke male fanden på væggen”, siger Bjørn Lomborg. Alle lytter til den selvbestaltede profet, og nikker, selv om han allerede i 2003 blev dømt ”videnskabelig uredelig” af ”Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed”.

Sandheden er ubekvem, hedder det i ”den ubekvemme sandhed”, som Lomborg parodierer i sin statsfinansierede propagandafilm for det glade budskab. Al Gore pakker da også sin (ud)gave ind i fint papir. Han mener ikke, at problemstillingen anfægter troen på, at vi kan forbruge os ud af den mangel og det svineri vi laver med vores forbrug. Andre slags budskaber kan USA slet ikke frembringe.

Den demokratiske diskurs er hverken moralsk eller intellektuelt forpligtende længere. Det store paradoks i det moderne samfunds jagt på succes har undermineret det forpligtende i diskursen, og den herskende orden, med USA i spidsen, har mistet sin legitimitet.

Der, hvor de kommercielle succeskriterier er ideologien, vil man ikke tale om de grænser, der er for, hvad der giver mening at diskutere demokratisk. Man orienterer sig kontrafaktisk og ikke lærer villigt, dvs. fordømmende og moraliserende over for budskabet om sig selv som problemet, frem for at tage ved lære.

Budskabet er forpligtende, hvad alt det andet ideologiske slatpisseri om den hellige ytringsfrihed ikke er.

Der findes en ydre omverden i forhold til det sociale (naturen/miljøet). Den er udtryk for sin nødvendighed, der ikke kan sættes ud af kraft af de misforståede demokraters åh... så demokratiske flertalsbeslutninger og kommercielt italesatte præferencer. Men det vil de misforståede demokrater og andre ideologiske slatpissere ikke acceptere. Her kommer forsvaret for individets frihed ind, og det er især liberalisterne, der råber ”økofascist”, hver gang det videnskabelige budskab om det uholdbare i deres livspraksis antydes.

De sande fascister er imidlertid disse åh.. så liberale storforbrugende svin, der fra nu af og til dommedag vil forsvare deres individuelle ret/frihed (med deres selvbestaltede forsvar for deres ytringsfrihed) til at skide de videnskabelige forklaringer på, at folk med den højeste indtægt suverænt bidrager mest til overforbruget, svineriet og i det hele taget undermineringen af livets mulighedsbetingelser, som de findes i det sociales omverden. Disse liberalister har haft held med at bilde sig selv og resten af verden ind, at deres forbrug var vejen ud af alverdens problemer. Det er deres foretrukne selvbeskrivelse. Den står nu tilbage som den store stinkende løgn. Den store åh... så demokratiske form for ansvarsforflygtigelse.

Ytringsfriheden har altid været en hellig ko, der kunne bruges som den principielle legitimering af det konkrete svineri. Flertallet henholder sig til principperne, når de konkret forflygtiger ansvaret for sin egen adfærd med henvisning til demokratiet. Alle gemmer sig bag flertallet i den hemmelige stemmeafgivelse. Og når der tales om misforståede demokrater, så råber de hold kæft! De tåler kun deres eget pladderfascistiske debatmiljø.

De, der aldrig nåede at få del i festen, forstår sammen med de få opvakte i den økonomisk højtflyvende kaste, at budskabet - om at de højtflyvende kan forbruge sig ud af de problemer, der skyldes forbruget - måske nok lever op til de kommercielle succeskriterier, men at markedet på ingen måde er i stand til at kvalificere budskabet som sandt i videnskabelig for stand.

Kun indrømmelsen af, at den demokratiske proces har mistet sin forpligtende karakter, kan genindføre den i demokratiet.

Det er blevet moderne at betegne de konsekvente samfundskritikere som ”økofascister”, som om man på den måde stillede sig på det ”sande demokratis” side.

Det er for let, og den demokratiske proces forpligter hverken moralsk eller intellektuelt længere.

 • 3
 • 7

Da vi købte huset i 1973, var det en 2 fam. hus, og køkkenet oven på var 70 år gammelt, altså fra da huset blev bygget i 1903. Køkkenvasken var af støbejern og havde en gang været emalieret. Der var en kakkelovn i både stuen og soveværelset, som jeg smed ud, og lavede centralvarme istedet for. Dette ilustrerer at forbruget var meget lille dengang. Min VW transporter fra 1985 og den kører jeg stadig i, fordi jeg selv kan rep. den hvis det er, og fordi der går 13 tons materialer til fremstilling af en bil. Når andre udskifter deres køkken og bil med 5 års mellemrum, formoder jeg at det er i håb om at de så bliver lykkeligere, det siger annoncerne jo. I 1989 lavede jeg en solfanger på 25 kv.m. som kunne vippes efter solhøjden, og den leverede varme nok til hele huset. Den 22 dec. i 1989 var den oppe på 83 grader, midt på dagen. Jeg blev i den grad modarbejdet af kommunen, fordi jeg dermed slap for fjernvarmen i følge loven. Og så sparede vi 1000 til 1200 liter olie om året. Det mærkelige var, at ingen syntes det var flot klaret, men var derimod sur over at vi havde billig varme. Solfangen holdt til 2011, hvor jeg tog den ned på grund af naboens høje træer. Med hensyn til fakenews som SOR mener der er for meget af, så burde det være strafbart at fremstille dem i medierne. Det er i forvejen ikke nemt for os vælgere, at stemme på den rigtige under et valg. Der er nogle politikkere som er inkompentente til at lede, men er gode til at markedsføre sig.

 • 9
 • 0

Sammenligner man IPCCs klimamodeller evne til at simulere temperaturer f. eks. får man et helt andet syn på COP...

Se https://klimarealisme.dk/2021/11/20/cmip6-...

som refererer til resultater i en videnskabelig artikel

https://www.mdpi.com/2225-1154/9/11/161

Temperaturfordelinger over kloden fra de nyeste modeller(CMIP6), omtalt i IPCCs videnskabelige rapporter, sammenlignes med 6 forskellige temperaturserier som IPCC bruger:

ERA5 (i to højder: ved jordoverfladen og ca. 2 kilometer oppe), der er baseret på satellitmålinger kombineret med modeller, UAH, der er rene satellitmålinger og GISSTEMP, HadCRUT og NOAA, der alle er baseret på målinger fra jordstationer

Sammenligningen mellem modellernes temperaturer og målte temperaturer er foretaget ved at sammenligne med de nye modellers resultater i ”prøveperioden” 1980 – 2021. Her sammenlignes forskellen mellem gennemsnittet for 1980-1990 og 2011-2021. Vi har jo temperaturmålingerne for disse perioder, så ”facit” vil være de målte gennemsnit for de to perioder. Man burde jo forvente, at modellerne lå tæt op ad virkeligheden her, alle modeller er jo fremstillet inden for de sidste få år.

Mren som man ser af sammenligningerne er modellerne håbløse til at lave hindcast - og derfor endnu dårligere til at lave forecasts!

 • 3
 • 14

Mren som man ser af sammenligningerne er modellerne håbløse til at lave hindcast - og derfor endnu dårligere til at lave forecasts!

Fordrukkent? sludder - intet mindre!

Modellerne har jo netop vist sig skræmmende nøjagtige, hvilket du ville være klar over, hvis du turde læse på rigtige videnskabelige sites på nettet.

Det har ikke skortet på henvisninger, der til fulde beskriver dette.

Og disse er skrevet af klimaforskere - ikke diverse pensionerede fossilbetalte koryfæer og lægmænd, som åbenbart er dine foretrukne kilder til “faglig” i formation om emnet.

Så længe du ikke tør søge viden, der hvor viden er, vil du forblive i mørket.

 • 9
 • 5

Det er hjerteskærende at se på, hvordan FR igen og igen modsiger de patetiske og aldeles ukvalificerede indspark fra benægternes side.

Redaktionen opfordrer til, at man kommer med sin viden!

Men hvordan kan den tillade, at disse stalkere fortsætter i en uendelighed med deres spaming af videnskabeligt ukvalificeret tvivl om grundlaget for en af de største udfordringer, som vi står over for?

Det anfægter ikke demokratiet, at det skal respektere viden. Det undergraver demokratiet, at det i demokratiets navn underminerer tilliden til den videnskabeligt kvalificerede viden. For demokratiet kan ikke afgøre, hvad der er sandt i videnskabelig forstand, og det er ikke en anfægtelse af demokratiet, at det skal tage udgangspunkt i viden.

Man kan konstatere, at disse debatter åbenbart skal ødelægges, at censuren nok findes, fordi man ikke må kritisere de virkelige magtfaktorer, den sande religion som den styrer medierne: https://www.google.com/search?q=religion+p...

Men censuren må ikke sættes ind over for det, der skaber det mudder, som vore ansvarlige åbenbart trives i, foretrækker!

Vore ansvarlige orienterer sig til stadighed, som om AGW kun var et abstrakt problem uden konkret vægt:

Problemstillingens karakter benægtes, omfortolkes, minimeres, forsøges integreret i diskursen som forenelig med de gældende succeskriterier;

”som om” det ikke netop var det moderne samfund, dets succeskriterier og måde at definere og søge løsninger på, der var blevet dets eget største problem,

”som om” det politiske system havde magt og selvstændig vilje til at løse problemerne,

”som om” afmagten over for bivirkningerne ved naturbeherskelsen kunne overvindes med mere naturbeherskelse,

”som om” vækstens utilsigtede virkninger, manglen, kunne afskaffes ved de riges forbrug,

”som om” de sejrende ikke for længst var afsløret som de største bidragydere til det truende nederlag osv.

Det er ret tydeligt, at ing.dk er godt tilfreds med, at de ansvarlige orienterer sig mod udfordringen, som om det tekniske fix venter lige om hjørnet, og at det er til at leve med AGW, så længe det faktuelt er muligt at forholde sig til problemet som en virtuel problemstilling på linje med de løsninger, de handelsrejsende i fugle på taget, luftkasteller som pyrolyse, CCS, CCU, m.m. har at byde ind med.

Vore ansvarlige handler ikke på problemet. De orienterer sig faktuelt som benægterne, selv om de lader som om, de har forstået det.

Cop1 til 26 og videre ud i uendelig er med til at undskylde de manglende initiativer, fordi den konsensus, som man påstår er forudsætning for handling, aldrig kommer og fordi alle kan henvise til alle andre med den forklaring, at så længe andre ikke handler før der er enighed om at handle, så behøver vi heller ikke handle.

Fakta er, at vi er i konflikt og at den skal tages.

Det er os mod dem, os der vil handle nu mod dem der ikke vil handle på problemet.

Det er de ansvarlige og benægterne, vi er oppe imod.

Løsningen er ikke kun et tek fix. Og så længe de handelsrejsende er med på de kun abstrakte løsninger, har brug for at nedtone kravet til handling nu, så er de del af problemet.

Fuglene på taget, reduktionen af det konkrete til det virtuelles domæne, altså det, at det kun principielle står i vejen for det nødvendige kommer af alle steder i mediebilledet klarest til udtryk på ing.dk

Min erfaring er, at klarheden i spyttet er uønsket. Man kan spame benægtelser af fakta ud i uanede baner, men at beskrive og nævne alliancerne ved navn, den konkrete forbindelse mellem magt og svigt overfor udfordringen, det må man ikke, så falder hammeren.

 • 10
 • 4

Fakta er, at vi er i konflikt og at den skal tages.

Det er os mod dem, os der vil handle nu mod dem der ikke vil handle på problemet.

Det er de ansvarlige og benægterne, vi er oppe imod

Det er deprimerende, at alarmisterne opfatter læserne af debatten som dumme, ignoranter og til fals for lette løsninger. Derfor synes alarmisterne at læserne skal forskånes for andet end alarmisternes syn på det. Jeg kalder dem alarmister i mangel af bedre ord, for de præker konstant verdens undergang, hvis ikke man følger deres tro og råd, næsten uanset omkostningerne.

Lær dog at leve med at verden og regeringer ikke er perfekte. Det må skeptikerne også leve med, uden at de forlanger alarmisterne bandlyst. Alarmisterne har mange gode argumenter, men de har alt for travlt relativt til klimaets ændringshastighed.

Overbevis dog de tvivlende med alle jeres gode argumenter, så de fleste kan se de ventende lyksaligheder og slutte op om jeres visioner.

Problemet er måske at i ikke har andre visioner end dommedag og lidt forskellige afarter af den, men det er ikke noget der sætter en bevægelse igang.

 • 5
 • 15

Af samme årsag er ing.dk et problem, uanset at redaktionen hævder at den vil fakta.

Diskussionen, om hvad der giver mening at diskutere demokratisk, er fundamentalt umulig at køre i et debatmiljø, hvor

 • kroniske benægtere konstant fører debatten tilbage til fake news,

 • videnskabeligt ukvalificeret tvivl,

 • selvbestaltede sandhedskriterier,

 • simpel disrespekt for den videnskabelige kompentence, som de ikke vil kendes ved, men som de samtidigt hævder selv at ligge inde med!

Ing.dk vil ikke gøre det onde ved benægterne.

Hvorfor ikke?

Jeg er kommet med en række bud på det i denne tråd, og benægterne demonstrerer kun, at de ikke kan forholde sig hverken til argumenter, forpligtende distinktioner mellem hvad der er kvalificeret viden og hvad der er legitime demokratiske positioner, hvorfor debatmiljøet bare er smadret, i tråd med intentionerne hos magthavere og medier, der aldrig har taget det nødvendige opgør med magtelitens manglende handlinger og fortid.

Er der andre, der kan forholde sig til de her spørgsmål!

Jeg har refereret tilbage til egne indslag, hvor jeg har rejst de principielle spørgsmål for mange år siden.

Google, som er blevet beskyldt for at stå for fake news sammen med facebook gør faktisk det onde ved benægtersiderne: https://ing.dk/artikel/videnskabeligt-fakt...

Jeg er ikke informeret nok til at kunne sige, hvad facebook gør, men har nedlagt min profil på facebook, fordi det er ret tydeligt, hvordan diverse fora forlængst er endt op som fordummende ekkokamre.

En debat må tage udgangspunkt i fakta. Videnskabeligt inkompetente benægtere er spild af tid. Demokratiet fungerer ikke, når debatten hele tiden bombes tilbage af løgn og fake news. Det bliver ødelagt af fake news.

Gør dog det onde ved løgnhalsene, benægterne.

 • 11
 • 6

Svend, er det din identitet som ingeniør som er problemet? Hvad ville industrialiseringen være uden ingeniørerne - og hvad ville AGW være uden industrialiseringen.

Eller, hvis du VIL se en halv meters vandstandsstigning før du tror det, hvor lang tid vil du så skønne, at det tager før den er væk igen .. hvis vi vælger at reparere skaden ved kilden? Finder du det uacceptabelt at de i Struer har været strejfet af tanken og fornemmer, at det kunne være høje tid at vende skuden? Jeg véd, at du er for civiliseret et menneske til at være ligeglad selv om du ikke bor i Struer ... men det har jeg helt ud af den frie luft, ikke ud fra din iver for at trække den anden vej.

Du er ikke uddannet til at forstå problemet. Dit virkefelt er imperien.

Har du slet ingen gode ideer?

 • 12
 • 3

Svend, er det din identitet som ingeniør som er problemet? Hvad ville industrialiseringen være uden ingeniørerne - og hvad ville AGW være uden industrialiseringen.

Det kan Flemming og andre der har fulgt herinde godt svare på.

Svend er udtalt trold, pensioneret, og i en meget meget høj alder, og han har også udtalt at han er ligeglad med det som han efterlader til andre.

Så han hygger sig i sit livs efterår med at trolle på Ing.dk omkring klima, og det har han stor sucess med. Jeg kan tilgive det, fordi han åbenlyst gør det, med let gennemskuelig retorik. For ikke mange uger siden prøvede at at fremstå oprigtig interesseret med spørgsmål - men igen var trolleriet meget nemt at se, nu er han mere tilbage i sin vante gange.

Et andet resultat er sådan sige at han sørger for at alle tossede klima benægter-argumenter blvier slået ned med hård af Dan, Søren Flemming med flere hvor vi andre så kan lære noget fra det skrives.

Det er dog stadigvæk ynkeligt at Ing.dk bevidst lægger pladsen til det. Og hvad man ikke ser herinde er, at debatterne faktisk er kraftigt overvåget - med andre ord at det som skrives helt i ing.dk ånd, for at opretholde deres indtjening, hvor sørgeligt det end er, når fake news og falsum spredes af disse tosser.

Man sætter selvsagt spørgsmålstegn ved benægternes mentale habitus, men jeg tror nu mere det er for underholdningen og for sjovs skyld at de er herinde, ellers er benægterne ihvertfald en slags mental masochister.

 • 14
 • 6

Man sætter selvsagt spørgsmålstegn ved benægternes mentale habitus, men jeg tror nu mere det er for underholdningen og for sjovs skyld at de er herinde, ellers er benægterne ihvertfald en slags mental masochister.

Masochister? Hvem der er masochister kan jeg tvivle på. Med et gran salt kan man sige, at alarmisterne hellere vil indføre dommedag nu med alle deres tiltag, end at vente på den de tror kommer.

Jeg tænker også af og til på hvem det egentlig er der troller? Den samme bande gentager sig selv hver gang der bliver stillet spørgsmål til spådommene.

 • 6
 • 15

Det er deprimerende, at alarmisterne opfatter læserne af debatten som dumme

Nej, det deprimerende er - som flere ovenfor også er inde på - at idioter skal have lov at ødelægge debatten.

Henrik Heides løfte om ikke at ville tillade benægtere blev - surprise surprise - ikke ført ud i livet.

Man sætter selvsagt spørgsmålstegn ved benægternes mentale habitus, men jeg tror nu mere det er for underholdningen og for sjovs skyld at de er herinde, ellers er benægterne ihvertfald en slags mental masochister.

Der er helt klart mindst tre typer herinde (jeg skal klogeligt undlade at sætte navne på, hvem jeg anser for hørende til hvilken gruppe ?)

Trollen

Den selverklærede teknisk uvidende, der bruger sin uvidenhed til at præke BAU, fordi benægternes "holdninger" jo kan være lige rigtige som de ansvarliges.

De reelt troende. Primært de der udelukkende finder deres "information" gennem sekteriske "realisme"sites og facebook-bobler.

Og ja, for de sidste to grupper er spørgsmålstegnet særdeles relevant. Men det har jo længe været min kæphest, at vores nuværende "informations"samfund, hvor al søgning på nettet er designet til - ikke at udfordre - men at underbygge selv de mest absurde konspirationer, kører os længere og længere imod det postfaktuelle samfund ☹️

 • 12
 • 4

assisteret af middelmådigheden fra VE og alarmisme

Vil du ikke være rar at uddybe, Niels?

Gerne

I 73 fik olie-fossillerne en blanco-check af dimensioner.I 78 fik de en endnu større. CO2 og AGW var uden betydning politisk. Det farlige for fossilerne var KK som sagtens kunne klare ærterne(se Frankrig,Sverrig og Schweitz.)Det ville være en katastrofe hvis KK blev udbredt hurtigt.

Ind kommer professor Meyer med følge fra midten og der opstår en teori om CO2 er væmmeligt og at VE er sagen.

De olie fossille må juble idag. Kul blev miskrediteret og VE kom/kommer aldrig til at virke. Der bliver solgt mere olie idag end dengang og VE-lagerproblemet er formentlig uløsesligt. Bedre hjerner end vore husmænd har prøvet med batterier på ubåde og er ikke 100% bedre end i 1914

 • 4
 • 18

Eller, hvis du VIL se en halv meters vandstandsstigning før du tror det, hvor lang tid vil du så skønne, at det tager før den er væk igen .. hvis vi vælger at reparere skaden ved kilden? Finder du det uacceptabelt at de i Struer har været strejfet af tanken og fornemmer, at det kunne være høje tid at vende skuden? Jeg véd, at du er for civiliseret et menneske til at være ligeglad selv om du ikke bor i Struer ... men det har jeg helt ud af den frie luft, ikke ud fra din iver for at trække den anden vej.

Kan ikke dy mig for at kommentere her. Da jeg var dreng for en del år siden oplevede vi jævnligt oversvømmelse i Østergade og butikker som Kai Ellingsøe havde altid et nyt gulv (praktisk fordi de selv forhandlede det). Det skyldtes oversvømmelse når det stormede og det sket hvert 2 - 5 år-ish. Måske derfor de senere flyttede op ved siden af Spectrum diskoteket, - eller var den allerede lukket da(?)

Nå men de har også senere haft disse oversvømmelser helt op til bunden af Bredgade og enden af gågaden, og jeg betvivler heller ikke at vandet stiger en smule fremover. Derfor fik Struer endelig bygget deres "vandværn", som kan lukkes helt i løbet af få øjeblikke.

 • 5
 • 13

Man kan spame benægtelser af fakta ud i uanede baner, men at beskrive og nævne alliancerne ved navn, den konkrete forbindelse mellem magt og svigt overfor udfordringen, det må man ikke, så falder hammeren.

Har du overvejet (been there done that) for det highlightede, og konstateret at det kun bringer berømmelse eller berygtelse for de formastelige?

Hvad tror du ville ske såfremt man simpelthen ignorerer dem?

Hvor mange tror du har dannet sig en holdning til AGW på ing.dk fra henholdsvis din, FR, Søren o.s.v - OG/eller Svend, Niels og den med FR's hjælp berømmede/berygtede P.A. Hansen?

 • 4
 • 19

Jeg tænker også af og til på hvem det egentlig er der troller? Den samme bande gentager sig selv hver gang der bliver stillet spørgsmål til spådommene.

Når jeg ser dine indlæg så fornemmer jeg at du forsøger at tænke og ræsonnere selv, noget jeg synes alle ingeniører burde gøre. Men jeg har undret mig over at du lidt naivt har forestillet dig at det var voksne og begavede mennesker du debatterede med her på stedet, nogen som var modtagelige for argumenter, men tilsyneladende er virkeligheden nu ved at gå op for dig!

Selv har jeg opgivet forlængst, jeg skriver det jeg af og til får lyst til, men jeg vover mig ikke længere ind i debatter med nogen der nægter at forstå andet end sig selv.

Det der fascinerer mig ved debatten her er det man kunne kalde klimaets paradoks, på den ene side påkalder man sig videnskaben når man mener at menneskeheden skader klimaet ved at udlede CO2, på den anden side benægter man stadig mere skingert at videnskaben allerede for 100 år siden viste en vej til at løse problemet, og ovenikøbet var det en dansker der fik en nobelpris for det. Så det helt store spørgsmål mens vi leger med vor Storm P. teknik og verden går videre udenfor: Er vi virkelig blevet så meget dummere på de 100 år?

 • 3
 • 16

Hvor mange tror du har dannet sig en holdning til AGW på ing.dk

Falsk narrativ! Det handler stadig ikke om holdninger - men om fakta.

Og ja: Klimadebatterne har medført, at utroligt megen viden og fakta er blevet tilgængelig i disse spalter, og vi har da også - hos langt de fleste benægtere - set en migration fra Klasse 1 (det bliver slet ikke varmere) til rent faktisk at ville indse, at der faktisk foregår AGW.

Det hjælper naturligvis ikke på de helt faktaresistente (eller de øvrige typer nævnt i #38) - - -

 • 14
 • 5

Det handler stadig ikke om holdninger - men om fakta.

Tal for dig selv FR. Selvfølgelig skal være - politiske diskussioner her være baseret på fakta. Det er i høj grad derfor jeg deltager. Otherwise ville ing.dk blot være et alternativt Wikipedia hvor man kan spamme med links naturligvis med fakta - det er vi trods alt enige om.

Tror vist også at du har bidraget med en enkelt holdning - eller en million ?

 • 4
 • 17

Tror vist også at du har bidraget med en enkelt holdning

Din pointe værende ?

Og - vi er forhåbentlig enige om, at de politiske diskussioner herinde skal være baseret på rigtige fakta? Og lige her har du glimret ved at bidrage til formudringen med bl. a. bemærkninger som Du har dine kilder, PAH har sine

Min holdning er stadig, at så længe folk ikke kan/vil acceptere videnskabelige fakta, giver det ingen mening at udstille holdninger - til AGW

 • 16
 • 3

Det handler stadig ikke om holdninger - men om fakta.

Tal for dig selv FR. Selvfølgelig skal være - politiske diskussioner her være baseret på fakta.

Fin observation HJN.

Fakta er jo f.eks. CO2 og metan indhold, temperaturer både lokale og globale, ligeså nedbør sne og is og alle mulige observationer af vejret. Disse målinger og tal er fakta, som næppe mange stiller spørgsmål til.

Det er forskellige holdninger til disse fakta der giver anledning til debat.

 • 6
 • 20

har forstået budskabet, det som Greta Thurnberg og jeg står for: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/pe...

Vi vil andet end bla bla bla, det som Cop 1 mod uendelig står for. Derfor sidestiller han Greta med Hitler!

Fint, så er dialogen mellem de millioner af klimastrejkende og hans storforbrugende og selvfede politiske bagland blokeret effektivt. Han forstår sit bagland nord for Kbh., der opfatter sig som løsningen på det gigantiske problem, som vi påpeger at det er skyld i med sin livsstil.

Den gamle konservative krigsmager har fundet sig en ny konflikt, en ny fjende, som han ikke bare kan bombe tilbage til stenalderen, sådan som han gjorde med Irak, for demokratiets skyld selvfølgelig.

Nu sidestiller han os, der beskriver den selvdestruktive og løgnagtige livsstil, som han står for, med selveste Hitler! Dejligt, så har vi konflikten, dialogen er slut!

Det var præcist, hvad jeg efterspurgte:

Resultatet af Cop 26 bruges og fungerer først og fremmest som en pasificerende appel om at tro på de kræfter, de økonomisk højftflyvendes vilje og evne til at tage sig af det fundamentale forhold, at de er førende ud i disciplinen at smadre livets betingelser.

Det er de ikke. Og troen på det er forsvindende i den ungdom, der skriger ad dem nu.

Det er især denne proces, der er en fjende af livet.

Det eneste, som Cop 1 mod uendelig kan bruges til, er dette og dette alene, at positionere sig selv og hinanden i forhold til udfordringen. Dem der dyrker den løgnagtige fortælling om udviklingen og dem der forstår den.

Konsensus bliver aldrig løsningen.

Mennesket med dets udviklingskriterier er i konflikt med sine livsbetingelser. Det er realitetens konflikt, der nødvendigvis må blive til en konflikt mellem mennesker.

Dem, der påstår at de er løsningen på problemet ved at står for udviklingen, er problemet, og det er dem, der er den største og mest effektive forhindring for, at der ændres på udviklingskriterierne.

Mennesket skal sætte sit forbrug ned. Dem der påstår, at udviklingen er at øge forbruget ved fortsat "grøn vækst" er problemet. Det er dem, som vi, der forstår udfordringen, er oppe imod.

Det forhold, at udviklingen står for en livsform med en livsstil, der er i konflikt med sine livsbetingelser, skal konverteres om til en konflikt, kamp, mennesker imellem.

Verden må dele sig, mellem mennesker:

Der er os, der stiller sig op mod de andre.

De andre er AGW-benægtere og falske profeter så som handelsrejsende i tek fix og andre fugle på taget, luftkasteller, som vor egen S-regering henviser til, når de vælger ikke at foretage sig noget effektivt, men blot lade som om, at de vil en gang i fremtiden, dvs først der hvor løsningen er der i deres illusoriske pasificerende virtuelle univers af win win scenarier!

Der er os, der simpelt hen ikke vil være med mere, og som viser, at det kan lade sig gøre at leve et godt liv, uden at bidrage til "udviklingen"!

I mit voksenliv har jeg levet en praktisk og teoretisk konflikt med de "udviklingstro"!

Den gang ordgejl, som kommer fra Copmødet og alle proselytterne i medier og det politiske system, er til at lukke op og skide i! Det bevises klart af det faktum, at coronaen har gjort mere for at redde mennesket fra sig selv, end denne bærme af lystløgnere og selvfede storforbrugende svin nogen sinde kommer til.

Konflikten er en realitet. Væk med alt det pæne, væk med illusionerne om de fredlige løsninger.

(Per Stig vil opdage, at det gode ved at være medlem af en overrepræsenteret art med en ekstremt selvdestruktiv livsstil, er, at det går over, og at os, der vil have ham til at forstå, at det er livet, han hader, vil lade det ske uden så meget som at krumme et hår på mandens enøjede hoved. Hitler hadede også livet, og havde mere held med det end Per Stig, der trods alt har færre liv på samvittigheden, end Hitler, der fik held med at tage ca. 65 millioner med sig i døden, inden han skød Eva, sin hund og sig selv i bunkeren under hans verden, der var gået under) https://www.google.com/search?q=realiteten...

 • 8
 • 4

har en pointe: Politik er pinedød nødt til at udføres af politikere - alt andet er anarki. Men hvorfor Berlingske giver taletid til det gamle koryfæ, er mig en gåde.

Det sagt, er der næppe nogen tvivl om, at de nuværende politikere har fået/vil få sig en brat opvågning, se f.eks. Pia K og hendes klimatosser bemærkning.

Politikere findes jo kun i kraft af en vælgerskare - og demokratiets bagside er jo, at vi får de politikere, vi stemmer på. Men alvoren omring klima er jo faktisk ved at nå meget bredt ud i befolkningen - takket være blandt græsrødder som Greta. Det ville dog klæde hende bedre at række ud fremfor at skære alle politikere over en kam. Hendes bla bla bla-bemærkning er - uanset validitet - ikke konstruktive.

Så Steen Ole og Greta: Ræk ud - uden at give køb - til i hvert fald de politikere, der ikke er benægtere.

 • 8
 • 2

vi får de politikere, vi stemmer på

Og de giver dig og fakta fingeren!

De vil så gerne stå for "udviklingen". Men den tilhører en fortælling, ekstremt tvivlsom en af slagsen, som politikerne lever af at sælge.

Hvis man holder sig til fakta, så har coronaen allerede gjort mere for at redde arten med sin selvdestruktive livsstil fra sig selv, end et politisk system med folk som Per Stig i spidsen nogen sinde kommer til.

De unge, som har forstået budskabet fra systemet, stemmer med føderne.

Det gør jeg også.

 • 5
 • 9

Det gør jeg også.

Det gør vi vel alle Steen Ole? - men fakta er også, at vi ikke kan klare os uden politikere (det vil i hvert fald blive et radikalt anderledes "samfund") - så derfor er der ikke andet at køre, end at forsøge at styre det skib, vi sejler i - ved at stemme på de rigtige politikere og ved at deltage så emegt som muligt i den offentlige debat - for ad den vej at lægge pres på politikerne.

Jeg kan ikke se andet alternativ til politik end anarki - kan du?

Med politik mener jeg også de ikke demokratiske former - - -

 • 5
 • 1

Det er en være gang ævl i er i gang med, jeg troede at ing.dk skulle bruges til teknik.

 • 6
 • 4

Det var - som tidligere nævnt - det vigtigste emne for flest ved seneste folketingsvalg.

Alt imens benægterne bliver alt færre og færre. I kan vel nærmest kategoriseres som en truet art ?

Så mon ikke din melding igen var en projektion?

Jeg troede at den demokratiske fernis var en smule mere solid og dækkende.

Bingo - se ovenfor. Er der nogen, der er udemokratiske er det benægtersekten, der præker fortsættelse af planetens ødelæggelse, på trods af at videnskaben er helt enig i, at det er helt galt.

Sidder her og hygger mig med at trawle daggamle tråde igennem og falder selvfølgelig over nogle sjove påstande. Dem kan jeg selvfølgelig ikke dy mig for at kommentere ?

Lige til indledning skal det ikke ses som et forsvar af de som ikke anerkender global opvarmning, - kun selvmodsigelser her.

SOR harmes (det er vist mildt udtrykt) over at det i et demokratisk samfund er tilladt at argumentere for noget som videnskabsmænd modsiger. Demokratiet har vist ikke SOR's sympati men ser hellere et teknokrati (min vurdering SOR, - ret mig endelig hvis det ikke er sandt).

Så skriver FR at benægterne er en truet art og at næsten alle den globale opvarmning var det vigtigste emne ved sidste folketingsvalg.

Så må man da sidde og undre sig over at SOR er så harm og alarmeret over en så lille gruppe. Hvor mange er der egentlig af de forskellige slags?

 • 1
 • 4

Falsk narrativ! Det handler stadig ikke om holdninger - men om fakta.

Og ja: Klimadebatterne har medført, at utroligt megen viden og fakta er blevet tilgængelig i disse spalter, og vi har da også - hos langt de fleste benægtere - set en migration fra Klasse 1 (det bliver slet ikke varmere) til rent faktisk at ville indse, at der faktisk foregår AGW.

Man læser fakta for at danne sig holdninger, ganske som politikerne gør og vi er vel alle mere eller mindre selvbestaltede politikere (jeg er i hvert fald).

Det forekommer mig oplagt at udfritte dig om dokumentation for "Og ja: . . . . " påstanden.

 • 1
 • 4

Og - vi er forhåbentlig enige om, at de politiske diskussioner herinde skal være baseret på rigtige fakta? Og lige her har du glimret ved at bidrage til formudringen med bl. a. bemærkninger som Du har dine kilder, PAH har sine

Min holdning er stadig, at så længe folk ikke kan/vil acceptere videnskabelige fakta, giver det ingen mening at udstille holdninger - til AGW

A propos formudring; Nu differentierer du mellem rigtig fakta og dermed også urigtige fakta. Troede kun at der fandtes en slags for ellers bliver det svært. I formuleringen anerkender du hermed at for eksempel PAH også kan have sine fakta. Hermed bidrager du til formudringen FR.

Som jeg forstår fremstiller videnskabsfolk forskellige videnskabelige fakta, som endda kan være modstridende. Det skaber selvfølgelig forskellige holdninger. Hvem skal så bestemme hvilke holdninger der skal forbydes?

 • 1
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten