kronikken blog

CO2-udledning bliver aldrig elbilens problem i Danmark

Illustration: Privatfoto

Lars Bording er adm. direktør for ChoosEV

Elbiler kører på strøm. Det er på dette punkt, de primært adskiller sig fra konventionelle biler, der kører på benzin eller diesel. Men brændstof eller drivmiddel er også det springende punkt for biler generelt. Og når vi taler om elbiler, taler vi om biler, der løser en mobilitetsbehov, men også om biler, der er sat i verden for at løse en lang række andre problemer, primært for klimaet, der er under voldsomt pres, og dermed politisk bevågenhed, hvorfor elbilen for alvor bliver en vigtig spiller i fremtidens energipolitik.

Men elbiler sælger ikke sig selv. Og hvorfor egentlig ikke? Køreglæden er, ifølge stort set alle, der har kørt én, meget større sammenlignet med en konventionel bil. De larmer ikke, så man kan høre radioen og børnene på bagsædet. De udleder ikke de farlige NOx-partikler og de giver ikke støjgener i byer, som konventionelle biler. Og så slipper man for at holde ind på tankstationen, og tanke for 13,52 kr. pr. liter, som jeg så, prisen var i weekenden. De sælger ikke sig selv, fordi folk er vanemennesker. Så vi skal til at tænke transport på en ny måde. Og det skal bilbranchen også.

Lad os bare slå fast én gang for alle: Elbiler er kommet for at blive - og de vil løse en lang række problemer i samfundet, samtidig med at de kan fragte folk fra A til B. Men bilbranchen er konservativ. Det er en branche præget af enormt høje engangsudgifter, og samtidig den industri, der modtager flest penge fra det offentlige til udvikling.

Men når vi ser på Danmark, må vi konstatere, at vi ikke er verdens største bilmarked. Faktisk udgør det danske marked 0,2 pct. af verdensmarkedet, så derfor er vi bare ikke rigtig noget forgangsland, når det kommer til biler. Det er vi til gengæld, når det kommer til vedvarende energi, der jo er drivmidlet for elbiler - og dermed det springende punkt - så Danmark bør alligevel sætte sig i førersædet.

I Danmark har vi investeret massivt i vindenergi - og vi har meget ambitiøse klimamål. Elbiler er så oplagt en del af løsningen for at nå disse mål, hvad enten det handler om mål om at integrere mere og mere vedvarende energi i vores energimix, eller om at vi skal være fri af fossile brændsler, eller lokale kommunale planer, om at være CO2-neutrale.

Der har bl.a. her i Ingeniøren været en del debat omkring elbilers gavnlige effekt på miljøet. Ikke mindst på baggrund af en tysk rapport der viser, at den miljømæssige effekt i Tyskland ikke vil være så stor, fordi de primært kan fylde 'sort strøm' (kul-energi) på bilerne. Sådan forholder det sig dog slet ikke i Danmark. Her bakkes rapporten op af en rapport fra Ea Energianalyse, men hold i mente, at denne er bestilt er Energi- og Olieforum.

I Danmark stiger vores andel af vedvarende energi konstant. I dag er ca. 35 pct. af vores energimix baseret på kul (energinet.dk). Den andel bliver mindre og mindre. I 2020 vil 70 pct. af vores energi komme fra vedvarende energi (Dansk Energi).

Sammenlignet med kul bliver el renere og renere for hvert år der går. Det samme gør elbiler over for benzin og dielselbiler. Elbilen vil hele tiden kunne forbedre sit CO2-regnskab, som kan gå helt i nul på ren vedvarende energi. Det kan benzin- og dieselbiler aldrig, uanset hvor langt de med tiden kan køre på en liter 'sort' olie. Men for at gå i nul på CO2-regnskabet skal elbiler integreres i samfundet på en intelligent måde, ellers kan de dybest set gøre større skade end gavn.

For at få det fulde potentiale ud af elbiler er det nødvendigt at styre opladningen intelligent. Det betyder, at vi skal sikre, at der er så meget vedvarende energi på bilerne som muligt. Men også, at der stadig er strøm til alle, selv om hele villavejen kommer hjem og sætter deres elbil til opladning på samme tid.

Vi sætter også offentlig tilgængelig infrastruktur op. Vi forventer dog ikke, at dette bliver det primære opladningssted for nogen, men det skaber en tryghed for forbrugeren/elbilisten, som er nødvendig for at lave skiftet til elbiler og få førnævnte gavnlige effekt.

Den primære opladning i hjemmet eller på arbejdspladsen skal så ske med intelligent opladning. Men det kræver, at forbrugeren afgiver en smule kontrol over, hvornår deres bil lader op. Samtidig kan de ikke i dag køre lige så langt på en opladning, som en tankfuld (prisen på el vil dog falde, modsat prisen på olie). Men hvordan får man forbrugere til at ændre vaner, skifte til elbiler og blive fleksible forbrugere? Man lovgiver eller sørger for, det kan betale sig.

Derfor er det vigtigt, at vi får differentierede priser på el, f.eks. så el, der er brugt til elbiler, fritages for afgifter. Man kan også lovgive om indkøb i staten, som passende kunne gå over til el i en meget stor del af deres bilflåde.

Der er altså mange udfordringer for elbilen - udviklingen af biler i en konservativ bilbranche, pris og rækkevidde for at nævne de populære. En industri og en befolkning, der skal ændre vaner, og nogle politikere, der skal turde satse på det, de prædiker om - en renere og CO2-neutral verden.

Men lad mig slå fast, at forurening og CO2-udledning aldrig bliver elbilens problem i Danmark, uanset hvor mange rapporter olieindustrien må diske op med, når de føler sig truet af elbilens indtog.

Emner : Elbiler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

..er det ikke kun fordi at forbrugere er for dumme til at vælge den bedste løsning som jeg så ganske upartisk flager for, men også fordi der er specielle interesser der modarbejder sagen...

..uanset hvor mange rapporter olieindustrien må diske op med, når de føler sig truet af elbilens indtog.

 • 0
 • 0

Elbilen vil hele tiden kunne forbedre sit CO2-regnskab, som kan gå helt i nul på ren vedvarende energi. Det kan benzin- og dieselbiler aldrig, uanset hvor langt de med tiden kan køre på en liter ‘sort’ olie

Med bioethanol og biodiesel kan man vel godt få CO2-regnskabet til at gå i nul for benzin- og dieselbiler?

 • 0
 • 0

Med bioethanol og biodiesel kan man vel godt få CO2-regnskabet til at gå i nul for benzin- og dieselbiler?

Men man kan ikke skaffe nok af det. Det er samtidig dyrere.

 • 0
 • 0

[quote Med bioethanol og biodiesel kan man vel godt få CO2-regnskabet til at gå i nul for benzin- og dieselbiler?[/quote]

Sagen er, at biodisel er op til 150 gange mindre effektivt per arealenhed målt i forhold solenergi. Planter omdanner 1-2% procent af den indkomne solenergien til organisk materiale. Heraf tabes en del så gennem omdannelsen til biodisel, via en proces der også er energikrævende. Hvorefter det hældes i en forbrændinghsmotor med en effektivitet på 20%.

Solceller omdanner 20% (40% i nyeste generationer) af solenergien til el. Der herefter bruges i en elmotor med en effektivitet på 90%.

Man skal have interesser i forbrændingsmotoren og det tilknyttede distributionssystem for at synes at biodisel er en god ide. (bortset fra til fly og skibstrafik).

 • 0
 • 0

Man skal have interesser i forbrændingsmotoren og det tilknyttede distributionssystem for at synes at biodisel er en god ide. (bortset fra til fly og skibstrafik).

Med en teoretisk benzinmotor med højere effektivitet, eks, 90% for at kunne samligne med el-motorer, skulle man have interesser i el-industrien for at synes at el var en god ide. Dette på basis af at en benzin-bil trods alt falder i vægt ved brug af brændstoffet. Jeg mindes ikke at det samme gør sig gældende for el-biler..?

Derudover har jeg aldrig fattet hvorfor man ikke sætter vindmøller til at producerer benzin eller et mere passende kulstof-brint produkt. Havvindmøller har brint fra vand og kulstof fra CO2, og løber sandsynligvis ikke tør for nogen af delene. Selv hvis effektiviteten var 10% var det stadig værd at støtte og investerer i, hvis man tager udgangspunkt i at olieprisen vil blive ved med at stige til der ikke er mere olie.

Alternativt ville brænselsceller være endnu bedre rent vægt og miljø mæssigt hvis man kunne få dem til at outputte H2O eller andet ikke miljø-/menneskeskadeligt ved brug.

 • 0
 • 0

Nu kører jeg ikke Citroen, men et reklameblad solgte den lille 2 personers elbil til 215.000kr. På næste side var der vist en Citroen C4 til 190.000kr. Det svarer meget fint til min mening om elbiler. Jeg giver ikke 215.000kr for en elbil der er mindre end en WV up og stadig er dobbelt så dyr. Min anden bekymring er også den kæmpe usikkerhed på batteriet, kan bilen sælges efter 5 år eller er alle bange for at købe den, fordi en kæmpe batteri regning ligger 1-3 år ude i fremtiden.

I danmark bliver noget el lavet af naturgas, så må en naturgas drevet bil have en højere effektivitet end en elbil, fordi den kan springe en arbejdsgang over. Det går dog nok desværre galt hvis hele danmark kørte på gas.

 • 0
 • 0

Derudover har jeg aldrig fattet hvorfor man ikke sætter vindmøller til at producerer benzin eller et mere passende kulstof-brint produkt. Havvindmøller har brint fra vand og kulstof fra CO2, og løber sandsynligvis ikke tør for nogen af delene. Selv hvis effektiviteten var 10% var det stadig værd at støtte og investerer i, hvis man tager udgangspunkt i at olieprisen vil blive ved med at stige til der ikke er mere olie.

Jeg er glad for du spørger :)

Det sidder jeg og skriver speciale om lige nu. Min foreløbige konklusion er at det simpelt hen er for dyrt. Man kan sagtens bygge maskinen men den kommer ikke til at tjene sig selv hjem på sin egen levetid. Det kræver ganske rigtigt støtte, hvis det skal løbe rundt (og hvem skulle støtterne være).

Jeg skal nok vende tilbage når jeg er færdig.

vh.

 • 0
 • 0

I danmark bliver noget el lavet af naturgas, så må en naturgas drevet bil have en højere effektivitet end en elbil, fordi den kan springe en arbejdsgang over. Det går dog nok desværre galt hvis hele danmark kørte på gas.

Vi bruger kun gas til peak-load. Du kan se på energinet.dk hvor stor en procentdel af den samlede el-produktion det udgør.

Generelt er (var) gas-biler en rigtig god idé. Jeg ved ikke hvorfor Danmark er et bland få lande som ikke bruger det.

 • 0
 • 0

Det sidder jeg og skriver speciale om lige nu.

Kommer du også omkring ideen om at producere brint direkte ved møllen, som så kan opsættes langt væk fra tilgængelig elinfrastruktur?

En stor del af omkostningen ved at bygge havvindmølleparker er udgifter til søkabel, transformere med mere for at få strømmen i land. Det kunne man spare ved at lave brint direkte ved møllen, som så jævnligt hentes med skib.

Systemet er naturligvis mindre effektivt end direkte strømproduktion. Men det kan måske opvejes af lavere anlægsudgifter, således at prisen per leveret energienhed bliver den samme. Dog med den forskel at man har løst lagerproblemet.

 • 0
 • 0

Vi bruger kun gas til peak-load

Der er mange fjernvarmeanlæg der kører på gas. Der har du også svaret på hvorfor det kan betale sig at lave en omvej via el - fordi så kan vi udnytte spildvarmen bedre. Samtidig kan store gasturbiner med tre eller flere kompressortrin udnytte gassen langt bedre end små gasmotorer i biler.

 • 0
 • 0

[quote]Elbilen vil hele tiden kunne forbedre sit CO2-regnskab, som kan gå helt i nul på ren vedvarende energi. Det kan benzin- og dieselbiler aldrig, uanset hvor langt de med tiden kan køre på en liter ‘sort’ olie

Med bioethanol og biodiesel kan man vel godt få CO2-regnskabet til at gå i nul for benzin- og dieselbiler?[/quote]

Nej det kan man ikke. Co2 neutralitet er en konstruktion der antage nogle beregninger som intet har med virkeligheden og som blev brugt til at støtte ideen om at landbruget, der er økonomisk hård presset, skulle kunne levere energien til transportsektoren og til bio-industrien og eksport af know-how vedr. produktion af 2- generation af bio-ethanol. Men nu er det "nummer" under afvikling, after at en gruppe fremtrædende danske forskere har igen skrevet til Miljøministeren i november 2011 og påpagede at konstruktionen holder ikke. Udover det skulle Danmak være 7 gange større for at kunne klare sine behov med ethanol. Og hvor skulle vi så dyrke afgrøder som vi skal spise?

Hvorfor skal vi holde på forbrændingmotorens teknologi for enhver pris? Fordi vi ikke kan køre til ski-ferie? Hvorfor er elbilerne er dårlig løsning, de er 3-4 gange mere energieffektive, de udleder ikke farlige partikler, de er støsvæge, de er billigere at producere.... der er så mange fordele...what´s the problem?!!!!

 • 0
 • 0

Meget af den her diskussion handler om penge og ikke om hvad vi kan. 1-2 MW batterier eksisterer og fungerer fint. Vi kan sagtens oplade vind-møller energi i store litium batterier der har over 20 års levetid. Men det koster mere and at købe en billig gasturbine som kan lave ekstra strøm.

Problem med brint er i dag at energieffektiviteten på elektrolyse anlæg er kun omkring 60% og energieffektiviteten på fuel-cell kun mellem 30-40%. Det vil sige at hvis vi skulle i dag går fra el fra vindmøllen til el i elbilen via brint så vil vi tabe 70% af el som udvindes af vindmøller.

Hvis vi bruger el direkte til at oplade elbilerne, taber vi max 8% til distribution af el via kabler og yderligere kun 10-12% i elbilen, ialt max 20%. Det vil sige et system med en energieffektivitet på 80%.

Der findes ikke, hverken teoretisk eller praktisk bedre system hvad angår energi-effektiviteten. Hvorfor bruger det ikke så....?

Hvores allesammens problem i dag er en sindssyg dårlig transportsektor med en energieffektivitet på 10-12% (når man beregner alle tab fra olie i Saudi Arabien til vores bil i Kbh). Vi kan ikke længere leve med det. prisen er for høj, massiv forurening og spild af naturressourcer. Nu er det slut fordi olie slipper ud reativt snart. Så vi skal omstille os til en anden, helst bedre system, ikke fordi vi er intelligente, men fordi det er vi nødt til. Hvis vi var intelligente og fremsynede ville bensin-motor aldrig spille den rolle i vores liv som den gør!!!!

 • 0
 • 0

Lars Bording har ret. Lad være med at sluge bilindustriens argumenter om hvor meget de kan gør for naturen. Hvis de kunne, har de gjørt det for længst.

De sidste par år har alle bilproducenter tilføjet ordet "eco----" til deres modeler.Med grønne bogstaver. Næste alle deres biler er blevet økologiske på et par år.

Nu er de i gang med at lancere en stribe bilige biller på markedet (for 90.000 kr) for at fastholde deres markedsandele og forhindre folk i at købe elbiler. Ud fra en forretningsmæssig synspunkt kan jeg godt forstår dem. De kæmper for overlevelsen og bruger alle kneb. Men det er forkert. De burde bruge ressourcer for at skabe en bedre fremtid for vores børn. Deres aktionerer har selv børn, og de ingenører der arbejder for dem har selv børn. De burde være lidt mere fremsynede.

Der vi ikke kan regne med bilindustrien, burde vi kunne regne med vores politikkere. De burde formulere en plan for afskafelse af bensin og diesel biler i de næste 15 år for privat sektor. Ved at gør det vil de frigøre bilproducenternes milliard beløb til udvikling af bensinmotorer, som i den sidste ende ikke vil løse vores energiproblemer, til investering i elbilteknologi og batteriteknologi.

Situationen er nu at man præser bilindustrien til at investere milliarder i videreudvikling af diesle og bensinbiler med tandløse EU direktiver som "truer" bilfabrikanterne til at udvikle nye motorer, og gør de det ikke, kan de "risikere" at betale et bøde på omkring 100 euro per bil, som ikke opfylde direktivet. Bilfabrikanterne ryster af skræk....... Samtidigt holder de flotte taler hvor de gentager at vi skal reducere...og reducerer ..... men der sker ikke så meget.

Danmark mangler de meste elementære økonomiske mekanisme for udrulning af elbiler på markedet. Hvorfor? Hvis man mener at vi skal have elbiler, hvorfor skaber man ikke mekanismer så det kan betaler sig for en vognmand at købe en elbil og ikke en diesel-Mercedes. Så der er en stor forskel mellem de politikernes korrekte meninger og den virkelighed vi operere i og som de åbenbart ikke er villig til at ændre. !!!!!

 • 0
 • 0

Og hvad med C02? Handler det igen kun om prisen?

Hvordan mindsker vi C02 udslippet med et system der er 10% energieffektiv?

Jeg spurgte fordi jeg synes du er ved at køre godt og grundigt af sporet! Jeg tror at der er stor interesse for elbiler, deres teknik og deres fremtidige muligheder også hvis de skulle gå hen og udvikle sig i andre retninger end vore nuværende transportmuligheder!

Så kunne du ikke dykke ned i dit stof og underholde os med det i stedet for at missionere for noget som måske kommer engang og imod det som fungerer idag!

For jeg må sige at jeg savner ikke ligefrem missionærer her på stedet, har lige haft et sammenstød med sådan en der tilsyneladende er endt med at sidde og koge på et støttet projekt så han har tid til at brygge +30 virkelighedsfjerne kommentarer i døgnet, det fylder og bringer ikke noget videre.

Selv har jeg faktisk valgt elektrisk transport med DSB-First i vinterhalvåret fordi mit syn er blevet dårligt, det er måske landets mest udskældte transportform men jeg har indtil videre været positivt overrasket, det har fungeret fint for mig, det tager præcis dobbelt så lang tid som i turen i bil men det kan man blive nødt til at leve med. Dermed må jeg selvfølgelig også indrømme at min interesse for elbiler måske er lidt overfladisk, fordi de kommer nok ikke indenfor rækkevidde i min tid som bilist, men det forhindrer mig ikke i at synes at emnet er spændende, hvis det ellers kan løftes ud over vores almindelige ævl og kævl!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten