phloggen

Candada: Kulstofskat om to år

Canadas Premierminister holdt en tale igår hvor han annoncerede en kulstofskat.

Det bliver op til delstaterne hvordan de vil lave den, direkte skat eller kvoter.

Men mindsteprisen styrer føderalregeringen: CAD10/ton i 2018, stigende med CAD10/ton hvert år, foreløbig indtil 2022.

Endelig en politiker der gør noget der virker!

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ud fra talen, er der ingen foslag til fiktive reduktioner. Ingen kulstof-ækvivalenter! Kun ren reduktion i fossilt kulstof. De er heldigvis ikke med i EU til at forplumre deres love.

 • 8
 • 2

De vil ende med Ca$ 50 i 2022. Men i talen nævnes smog som et problem, der også er vigtigt at løse. Derimod intet om at reducere kvægproduktion eller ramme landbruget. Kardinalpunktet bliver hvordan den energitunge produktion løses. Det nævnes der heller intet om.

 • 3
 • 0

Sandt nok at afgiften er større i DK, men "Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ".

Faktisk er det stort se kun overskudsvarme til rumopvarmning som beskattes - og det i øvrigt to gange fordi man både betaler afgiften på brændslet og samtidig skal betale den særlige overskudsvarmeafgift (ja det er ikke løgn at i Danmark beskattes anvendelse af overskudsvarme, fordi man jo fratager de ofte stats og kommunalt ejede varmeforsyninger et provenu ved at formaste sig til at tænke energieffektivt.

...så netop som Jan Damgaard skriver "ingen forslag til fiktive reduktioner"....det med EU skulle forplumre det tror jeg ikke vi behøver rejse så langt væk for at finde - vores egne politikere klarer det fint selv. Afgiften og reduktionerne er en del af skattelovgivningen og hører hjemme i DK.

Så det er netop den slags tiltag som Trudeau kommer med der skal til. Især den automatiske stigning er sagen!

 • 4
 • 0

Hvem andre end kraftværker bruger kul Hans?

Jah, lidt har også ret: I 2014 blev der i Danmark anvendt 143 ktoe kul på slutforbrugerniveau, heraf 107 i Industri, 10 i husholdninger (!) og 26 i landbrug/skovbrug. Kraftvarmeværkerne brugte derimod hele 2439 ktoe kul.

I 2000 var de tilsvarende tal: Industri 266, husholdninger 14, landbrug/skovbrug 24, og kraftvarmeværker 3184 ktoe. (Kilde: IEA)

Lad os lige nappe et par tal for hele Canada og ikke bare Ontario provinsen), også fra IEA-databasen:

Det er vandkraft, der er den store spiller i elforsyningen. 383 TWh ud af en samlet produktion på 656 TWh i 2014, akraft er en lige så klar nr. 2 med 108 TWh, nr. 3 er kul med 65 TWh og nr. 4 gas med 61 TWh. Derudover bidrager vind med 22,5 TWh, olie med 8 TWh, biofuels og affald med 5,3 TWh, sol 1,8 TWh, og tidevand med 0,016 TWh (16 GWh). I 2014 importerede Canada 12,8 TWh og eksporterede 58,4 TWh. Det samlede slutforbrug var 489 TWh.

Kul var en lidt større spiller i 2000: 118 TWh, hvor akraft kun bidrog med 73 TWh. Den samlede produktion var 606 TWh, og slutforbruget 482 TWh.

 • 5
 • 0

fortæller om erhvervslivets trængsler med afgifter og andre tvangspålæg kan man (Hans Henrik inklusive) passende fordybe sig i følgende:

"§ 7. Fritaget for afgift er 1) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4, nr. 9-11, 14 og 16, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf. § 8, til brug om bord på skibe i udenrigsfart, fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover og jetfuel til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, 2) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, og nr. 12, 1. pkt., der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, som har tilladelse til udledning af CO2, jf. § 9 i lov om CO2 -kvoter, og der afsætter elektricitet, efter bestemmelserne i henholdsvis § 9, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og § 8, stk. 2, i lov om afgift af naturgas og bygas, 3) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, som har tilladelse til udledning af CO2 , jf. § 9 i lov om CO2 -kvoter, og der afsætter elektricitet, eller til dampskibsfart og jernbanedrift efter bestemmelserne i henholdsvis § 7, stk. 1 og 6, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. Bestemmelserne i § 7, stk. 5, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v...."

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

Osv osv - side op og side ned. Udover fritidssejlere og svæveflyveenthusiaster er der næppe nogen der ikke er fritaget for CO2 afgifter... I betragtning hvor store anstrengelser vi gør os - på papiret - for at reducere forureningen er det jo paradoksalt så generøse vi er overfor forurenende industrier og aktiviteter. Bare det er erhvervslivet forstås. Hovedrystende.

Og så en nyhed fra Trump:

Donald Trump has selected one of the best-known climate skeptics to lead his U.S. EPA transition team, according to two sources close to the campaign.

Myron Ebell, director of the Center for Energy and Environment at the conservative Competitive Enterprise Institute, is spearheading Trump’s transition plans for EPA, the sources said.

The Trump team has also lined up leaders for its Energy Department and Interior Department teams. Republican energy lobbyist Mike McKenna is heading the DOE team; former Interior Department solicitor David Bernhardt is leading the effort for that agency, according to sources close to the campaign.

(Scientific American)

Mon ikke Svend napper sig et glas i dagens anledning.

 • 6
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten