kronikken blog

Byggebranchen har brug for generalister med specialviden

Illustration: Privatfoto

Christian Wittrup er teknisk direktør i Hilti A/S.

I en fascinerende video på Youtube, 'China Builds a 30 Storey Building', kan man se et 30 etagers højhus i Kina blive bygget på bare 15 on-site arbejdsdage. Det kan vække håb for effektivitet i byggebranchen, nye smarte komposit-byggematerialer med nanoteknologi, præfabrikerede elementer til modulbyggeri, lean construction og brug af bygningsinformationsmodeller (BIM).

Rådgivende ingeniører, entreprenører og overenskomstforhandlerne fra Dansk Byggeri vil nok samtidig frygte den danske konkurrenceevne. Som teknisk chef i en professionel og fagligt stærk leverandør til byggebranchen igennem syv årtier, tænker jeg på, hvordan vi bedst kan:

a) følge med i udviklingen

b) vurdere og sammenligne i en totaløkonomisk betragtning med respekt for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed og på tværs af faggrænser/entrepriser og over tid

c) udvælge og beskrive dem (i offentligt byggeri endda uden at nævne produktnavnet)

d) forstå det som modtager af udbudsmaterialet når det er skrevet i Eurocode 'kodesprog'

e) kvalitetssikre samt

f) vurdere konsekvenserne for bygherre og slutbruger i en efterfølgende lang driftsfase.

Hvordan prioriteres opbygningen af kompetencer, når behovet er et dilemma: generalister med specialistviden? Kun ved at sænke paraderne og dele vores viden på tværs. En mental udfordring, som kræver mod og respekt for alle interessenter i branchen og den viden, vi hver især ligger inde med.

Salæret til rådgivende ingeniører er faldet, og der detaljeprojekteres i mindre grad inden udbud. Entreprenørerne foretager mere detaljeprojektering, og leverandører forventes at deltage i store dele af dette. Det ses inden for elementbyggeri og især installationsfagene.

Ved vi nok om hinandens fagområder, så det reelt kan lade sig gøre for en, der ikke er specialist inden for netop det valgte produkt eller løsningsområde, på to linjer i et udbudsmateriale at beskrive resultatet af hundredvis af forskningstimer, laboratorietest, udvikling og produktion - og for fagtilsyn at følge det til dørs?

Kan bygherre, rådgiver og entreprenør i dialogen om kvalitet-pris-tid vurdere prisen på fakturaen i nuet op imod værdien for bygherre og slutbruger af bygningen på tværs af entrepriserne og med fokus på totaløkonomien inklusive driftsfasen uden at inkludere leverandøren?

Hilti brugte 970 mio. kr. i udvikling af nye produkter og softwares i 2011. Rockwool, Gyproc, Velux, Spæncom, Celsa Steel, Grundfos m.fl. udvikler også nye idéer for milliarder - produkter, der kunne ende i det kinesiske højhus med værdi for bygherre og slutbruger, og som salgsmæssigt er styret af de førnævnte to sætninger i udbudsmateriale, som indeholder en fraktion af de konkurrenceparametre, hvorpå leverandører bygger deres eksistens og videre satsning i nye innovative produkter.

Hilti er i byggebranchen især kendt for mekaniske og kemiske ankre. Et eksempel på en udbudstekst kunne lyde: 'Anvend ETA-godkendt klæbeanker til Y25-armering'. Casen kunne også gælde Hiltis produkter inden for passiv brandlukning, installationsteknik, skudmontage og selvborende skruer samt produktporteføljerne fra Rockwool, Gyproc, Velux, Spæncom, Celsa Steel, Grundfos m.fl.

Vil rådgiver, entreprenør og fagtilsyn da være opmærksom på:

1) Om ETA kun dækker til Y16?

2) Om ETA kun gælder til 10*diameter og ikke godkendt til stød imod eksisterende armering og store sættedybder?

3) Om produktet må anvendes i diamantborede huller?

4) Om produktets bæreevne er testet under brand?

5) Om produktet er sikrest imod elektriske potentiale-forskelle?

6) Om montagen overhovedet er bygbar?

7) Om betonen eller stålet er dimensionsgivende, hvorfor en anden og mere optimal klæbemørtel kunne vælges?

8) Hvor meget der er i tuben, og hvor meget der aldrig kommer ud af holderen ved prissammenligning?

9) Om sættedybden ved andet valgt produkt kræver større sættedybde for at opnå samme bæreevne?

10) Om produktet hærder op i frostvejr?

11) Om produktet svinder ind ved brug i store hul-dimensioner?

12) Forskellen på middelbrudværdi, karakteristisk-, regningsmæssig- og anbefalet bæreevne?

13) Om der er lovpligtig brugsanvisning og tilgængeligt sikkerhedsdatablad?

14) MAL-koden: Påkræves særligt certifikat, skal restproduktet bortskaffes som farligt affald?

15) Om produktet kun kan monteres ved manuel injektionspistol til gene for montøren?

16) Om produktet er LEED-certificeret og godkendt til brug ved vandreservoirer?

To arkitektforslag til bygherre, to rådgivningsydelser til arkitekt, to entreprenørtilbud ved licitationen, to produkter fra leverandør til entreprenør - alle er underlagt samme præmis: at æbler sammenlignes med æbler. Jeg vil opfordre til åbne døre imellem universiteter, tekniske skoler, brancheorganisationer, bygherrer, bygherrerådgivere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og leverandører.

Kun ved fælles videndeling og erkendelser af 'det der står med småt' kan vi sammen sikre, at højhuse i Danmark kan projekteres i Kina, bygges af amerikanere med byggematerialer fra Australien, når det bibringer den danske bygherre og slutbruger en højere værdi. Samtidig kan kinesiske bygherrer forhåbentlig nyde godt af de serviceydelser, vi kan bibringe til et kommende højhus i Beijing.

Video: Kinesisk 30-etagers højhus bygges på 15 dage

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det er et yderst relevant issue denne artikel rejser og det er mit indtryk at debatten er stærkt tiltagende. Løsningen findes ved fælles videndeling på tværs af fagområder, og en vej til dette mål kan være fondsstøttede udviklingsprojekter funderet i brede konsortier, hvor parter fra store dele af værdikæden er repræsenteret. Helt konkret kan et site som Innovationsradar.dk hjælpe til at pege på konkrete fonde. Fornyelsesfonden er en mulighed, da den netop er konsortie baseret, samt tildeler midler til udviklingsprojekter i byggeriet.

I Lolle & Nielsen ApS udvikler vi tekniske hjælpemidler til byggebranchen, der håndterer enkelte arbejdsgange, såsom at flytte paller med mursten rundt på byggepladsen med en motoriseret sækkevogn. Parallelt arbejder vi intensivt på at skabe udviklingsprojekter indenfor byggeriet som favner bredere, altså når bredere i værdikæden. Vi hilser derfor debatten velkommen og håber at det er grundlag for ny videndeling i brede og stærke konsortier.

Steffen Nielsen Österberg Lolle & Nielsen ApS Produktudvikling

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten