phloggen

Bordet fanger...

Nu er "det gamle hus" solgt og dermed er der ingen vej tilbage: Vi flytter - inden 1. august - til det ny hus.

Det ligner at huset får en rigtig kompetent ejer i fremtiden: En tømrer der er på vej til at blive bygningskonstruktør.

En ting der har undret mig alle fire gange jeg har købt fast ejendom, er hvor lidt "visdom" om ejendommen der følger med.

Er man heldig får man et ringbind med forskellige tilfældige gemte dokumenter, grundejerforeningens vedtægter fra 1976 og et brev fra kommunen om noget kloakarbejde engang i firserne.

Men tricket med stigen når tagrenderne skal renses, hvilke håndværkere der har lavet noget i huset tidligere og nu om dage også hvilken indstilling cirkulationspumpen skal stilles på hen over året det får man i bedste fald leveret som en 15 minutters ordstrøm man ikke kan huske et ord af når overleveringsforretningen er overstået.

Jeg har lovet mig selv at skrive en lille "brugermanual" til huset, som indflytningsgave til de ny ejere.

Hvad ville I tage med i en brugermanual for jeres hus/lejlighed ?

Hvad ville I gerne have haft at den forrige ejer havde skrevet ned til jer ?

phk

Emner : Huse
Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvad ville I tage med i en brugermanual for jeres hus/lejlighed ?

  • Manualer for de hårde hvidevarer der følger med huset + for varmegenvindingsanlægget
  • Anvendt træbeskyttelse udendørs (mest af hensyn til om man skal købe olie- eller vandbaseret)
  • Plus alt det jeg har savnet fra den foregående ejer

Hvad ville I gerne have haft at den forrige ejer havde skrevet ned til jer ?

  • Placering af stophanen for vand til matriklen. Jeg skulle for nylig have ny stophane inde i huset, så der skulle selvsagt lukkes et trin før. Det endte ud i at jeg fik lov at betale en timeløn til VVS-manden for at have ham rendende rundt på vejen for at lede. Han fandt alle naboernes, men aldrig min. Han hev så fat i vandværket, der heller ikke kunne skaffe en placering. De endte med at skulle grave hele stikvejens stophane frem, udkifte den, og lukke for den mens jeg fik ny stophane inde i huset.
  • Placering af spildevandsbrønde på grunden
  • Nedløbsrørenes afløb (faskine/ikke faskine), samt faskinernes placering og installationsår.
  • FAQ over alle de småting som man undrer sig over og derfor justerer - blot for at opdage grunden til at tingene var indstillet underligt.
  • Tagstenenes, murstenenes og mørtlens betegnelser, så de kan Googles og eventuelt suppleres med nyindkøb i samme produktgruppe.
  • Forløb af el-, telefon, og fiberkabler på grunden.
  • Har der været anvendt kemi til ukrudts- eller skadedyrsbekæmpelse? Hvis ja, hvilke(n) og hvor
 • 11
 • 0
 • Vedligeholdelsesplan Eksempel: Vindskederne plejer at trænge til maling hvert 4 år og har sidst fået i 2011(!)

 • Lister over, hvad man skal gøre månedligt, kvartalsvist, årligt Eksempel: Tøm tagrender i september, aflæs vandmåler månedligt, rens filteret i genvex'en hver februar

 • En liste over, hvad man skal huske efter strømafbrydelse Eksempel: Husk at indstille døgnuret til cirkulationspumpen

 • En oversigt over kendte rør- og kabelføringer (især de skjulte - og især kloakken)

 • En liste over hvilke grupper i eltavlen, der slukker for hvad

 • 5
 • 0

Hvis ellers de tidligere entreprenærer har gjort arbejdet rigtigt kan man bruge "ledningsejeregisteret" www.ler.dk

Set i forhold til hvordan mange offentlige IT systemer fungerer synes jeg det er et godt eksempel på noget der virker!

 • 1
 • 0

Men der er ikke de gamle rødder, bambus, store marksten, gamle fundamenter etc. (rester efter legehus, udhus, gyngestativ, hønsehus osv.) og andet man gerne vil planlægge udenom.

 • 1
 • 0

Hvilken type maling der er anvendt hvor (fabrikant, type, præcis angivelsen af farven etc.).

Oversigt over hvornår der er brugt træbeskyttelse og hvornår man regner med at der skal males igen (evt. baseret på fabrikantens lovprisninger).

Referencer på gode (og evt. dårlige) håndværkere i området samt hvilke man selv har benyttet. Kvitteringer fra håndværkere, hvis sådanne findes.

Gennemgang af varmeinstallation (hvilke ventiler lukker for hvad, hvilke kontakter slukker for hvilke pumper etc.).

 • 2
 • 0

Poul-Henning, nu har du jo gang i nybyggeri - har du fået lavet en BIM-model til dit nye hus? Den ville jo være helt genial at få med i husets manual.

 • 0
 • 0

For ca 8 år siden købte vi et projektbyggeri af NCC (til en pris der overstiger hvad vi kan få for det nu pga en vis boligkrise, men det er en anden historie)

De leverede ved overdragelsen et digert værk indeholdende manualer og vedligeholdeslsesinstrukser på stort set alle bygningsdele. Jeg savner lidt information om maling brugt på metal udendørs (såsom vores havelåger), men ellers har der ikke været meget jeg ikke har kunne finde ved opslag.

Mappen blev sågar på NCC's foranledning rettet og opdateret med nye datablade ved flere lejligheder indtil et par år efter vi overtog det.

Bare det at de har gjort sig den ulejlighed at skrive ned hvor de enkelte dele er købt og hvem der har installeret det har været rigtig meget værd.

Nu er vi så i gang med at sælge rækkehuset for at flytte til noget større, men mappen overdrages til de nye ejere og inden da skal den da opdateres med information om de dele der er ændret (såsom visse hårde hvidevarer der er blevet installeret eller skiftet ud) samt omkring diverse finurligheder ved husets funktion og de ændringer jeg selv har lavet.

Jeg vil nok bruge forslagene her som inspiration til, hvad der skal med.

 • 3
 • 0

Sådan en manual skal skrives løbende, og det får man jo ikke gjort.

Jeg er dog ikke kommet længere end at lave et par dokumenter omkring kabelføring af andet end el og varmeanlægget, mest fordi jeg selv har brug for det.

Og så har jeg lagt dokumenterne på google drev.

 • 0
 • 0

Da "Frugthaverne" i Køge blev bygget fulgte der en ganske detaljeret teknikmappe med til hver lejlighed. Ca 80 sider om alt inden for hjemmets fire vægge. Den kan måske fungere som eksempel på hvad der kan være godt at vide. Den dækker dog kun det indendørs - desværre var man vist ikke lige så grundig med at dokumentere alt det som hører til ejerforeningen.

http://www.morelhaven4600.dk/praktisk-info...

En årsag til at der sjældent følger en historik med til en ejendom er nok at man ikke vil risikere at blive hængt op på noget senere. Det er lettere at spille uvidende, hvis man ikke har skrevet noget ned.

 • 0
 • 0

En årsag til at der sjældent følger en historik med til en ejendom er nok at man ikke vil risikere at blive hængt op på noget senere. Det er lettere at spille uvidende, hvis man ikke har skrevet noget ned.

Jeg tænkte også lidt det samme, jeg har bunker af papirer, fakturaer og billeder. Hvis jeg udleverer det så risikerer jeg at blive hængt op på noget, også selvom jeg i min uvidenhed om byggeri ikke aner noget om det.

 • 0
 • 0

Hvor køkkenet købt (låger, skabe etc.) Placering af vand-ventil til aflukning + nøgle hertil Hvor er fliserne købt / leverandør Anvendt maling(farvekoder) / leverandør Evt. betjening af gulvvarme

 • 0
 • 0

Det hus jeg bor i nu, blev købt af min mor i 1966. Det er det ene af et spejlvendt par. Mine naboer havde en fin mappe med projektmaterialet - for midt hus. Da huset hele tiden har været i familien eje, har vi ikke følt grund til at skrive ned. Det er begrænset hvad der er af 'skjulte' ting. F.eks. er stophanen placeret pænt i siden af min indkørsel, markeret med et skilt. Den eneste rigtige 'overraskelse' jeg har fået, var da jeg skulle lave carport. Jeg havde, af praktiske grunde overvejet en 'kartoffelkælder' midt i carporten (man må jo ikke lave en smøregrav). Den plan gik i sig selv da jeg pludseligt opdagede at hovedkloakken for området gik lige ned igennem min indkørsel og under carporten. Dette betød så også at der skulle laves lidt flere papirer. Har håndbøger på køleskab, fryser, ovn og varmepumpe med jordslanger samlet. Har ikke lavet tegninger over netværk. Er ført i frit siddende kabelkanaler hele huset rundt.

 • 0
 • 0

Sådan en manual skal skrives løbende, og det får man jo ikke gjort

- for vort nuværende hus har jeg oprettet en mappe ('Bolig') på computeren, hvor jeg lagrer diverse (relevante?) oplysninger - tidligere var dette ikke praktisk muligt, grundet manglende it-kapacitet.

Jeg har i årenes løb ejet en del huse, men jeg mindes kun ét tilfælde, hvor min efterfølger har kontaktet mig, og selv har jeg aldrig følt behov for at konsultere mine 'forgængere'

 • 0
 • 0

Hej PHK

Da I vist ca bliver genboer, ville jeg som sidste punkt på listen have en invitation til komme over til en kop kaffe når der er spørgsmål du har glemt at svare på i "manualen".

Peter

 • 1
 • 0

Øh ja, bum bum.

De har muligvis rettet ind, siden jeg sidst hentede oplysninger i LER. Selve interfacet til at oprette en forespørgsel var effektivt nok, men kravene til hvad der så skulle leveres var stærkt flydende.

Digitale filer kom i det forhåndenværende format (.pdf, .jpg, .dwg, .dxf etc.), grundkortet der var tegnet op efter skulle man ofte gætte sig til (og i parantes: "vej-baserede" kort bruger husenes sokler, "bane-baserede" bruger tagenes omrids - prøv at få noget til at passe samme) - og endelig insisterede det daværende KE på at fremsende trykte kort med kongelig fodpost. Det gjorde det bare endnu mere mundert når der skulle rammes betonpæle i et terræn, der rummede: En Ø3000 hovedkloak, et Ø900 trykledning til spildevand (potentiale for lortespringvand!) samt Vesterbros hovedfjernvarmeledning. Baneetatens egne tegninger var for øvrigt fra århundredeskiftet (det forrige!).

Når man så ved, at ledningerne sandsynligvis blot er forsøgt nedgravet som vist, og tegninger sandsynligvis ikke er opdateret som udført, er der vidst kun tilbage: Prøv at grav!

 • 0
 • 0

Så slem var hun da heller ikke Rud ;-)

Jeg har mødt både dig og hende da vi for mange år siden boede i Sønderborggade. Vi boede på 3.sal og I boede i etagen over os så vidt jeg husker ;-)

 • 0
 • 0

Jeg ajourfører af og til husets dagbog, her er hvad jeg har i min:

Forhistorie Varmeskab - indstillinger, temperaturer og alt det jeg selv glemmer, erfaringer med fejlindstilinger. Rum for rum gennemgang med farvekoder , ændringer mv

Udendørs - drivhuse, ændringer med videre.

 • 0
 • 0

Ud over, hvad der allerede er skrevet af glimrende råd, er mine erfaringer efter 3 år i en bungalow.

Husk, havens planter. Det tog 2 år fra vi overtog vores bungalow, til vi havde styr på hvor de forskellige ting spirede men mangler stadig frugttræernes sorter.

Dertil overvejelser over diverse løsninger til huset der er kommet til siden. Jeg studser f.eks. stadig over hvorfor nogle stikkontakter er blændende, selv om det viste sig, at de var strøm bag; en termostat jeg stadig ikke har regnet ud, hvad skal bruges til og nogle nedsænkede lofter, der medførte noget el-installation af værste klyt-skuffe. Selv med alverdens smag-og-behag-briller, kan jeg stadig ikke se hvad der var galt med det gamle loft. Mvh og tak for altid interessante og tankevækkende indlæg. Peter

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten