Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.
bæredygtigt byggeri bloghoved

Betonbrydning og nedrivning – det handler om transformation!

I nytårstalen 2018 fokuserede Statsministeren på afvikling af ghettoerne. Nogle steder ved at bryde betonen op. Rive bygninger ned. De 22 ghettoer er defineret ud fra sociale parametre og en underforståelse af dårlige boligforhold.

En stor del af betonelementbyggeriet opført i perioden fra 1960-1980 er belastet af forholdsvis ringe kvalitet og omfattende forurening af PCB, asbest, bly m.v. Der stilles i dag skærpede krav til boliger med hensyn til indretning, sikkerhed, miljø og kvalitet. Vi regner generelt med bygningers gennemsnitlige levetid på 50 år. Derfor er der behov for transformation af boligmassen fra perioden 1960-1980. Det gælder ikke blot ghettobebyggelser, men også mange andre boligbyggerier, etagebyggerier såvel som enfamilieshuse. Denne transformation har pågået i andre europæiske lande i mange år, især England og Frankrig. I Danmark har myndighederne hidtil været forbeholdne med hensyn til nedrivning af almennyttigt boligbyggeri. Man foretrækker renovering og accepterer den såkaldte ”nedrenovering”. I begrænset omfang er der sket nedrivning af boliger rundt om i landet. De mest kendte er nedrivning af to højhuse i Rødovre i 2012 og den aktuelle sanering af ghettobebyggelsen i Brabrand. I år starter planlægning af nedrivning af fem af de ikoniske Brøndby Stand højhuse. Med statsministerens udspil om nedrivning af bygninger og den fortsatte indsats med nedrivning af tomme huse rundt om i landet må der i 2018 forventes en betydelig øget aktivitet inden for nedrivning og håndtering af byggeaffald som ressourcer.

I 2017 har vi set en række positive tiltag inden for bæredygtig udvikling af bygge- og anlægssektoren. Der er søsat en lang række af projekter og netværk om nedrivning og genanvendelse med offentlig støtte. Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi har givet anbefalinger, hvoraf fire konkrete anbefalinger er møntet på bygge- og anlægssektoren. Partnerskab for Bæredygtigt Byggeri og Affaldsforebyggelse har iværksat initiativer til udvikling af selektiv nedrivning og etablering af markedet for genbrugt/genanvendte byggematerialer. Vi kan glæde os over, at vi er blevet fortrolig mulighederne for genbrug vaf mursten og, at genanvendelse af beton er ved at nå op på et niveau på højde med udviklingen i begyndelsen af 1990erne.

I 2018 kan vi se frem til regeringens udspil om cirkulær økonomi på grundlag af Advisory Boards anbefalinger. Set i lyset af det aktuelle behov for transformation af boligmassen fra perioden 1960 – 1980 og udnyttelse af ressourcerne fra nedrivninger opfordres regeringen til en snarlig accept og implementering de nævnte anbefalinger inden for bygge- og anlægssektoren. Det gælder især anbefalingerne om selektiv nedrivning og bygningsreglement til fremme af cirkulær økonomi. Det er på tide, at intentionerne om besparelse og effektiv udnyttelse af ressourcer – ikke alene energi - udmøntes i et revideret bygningsreglement med konkrete krav til besparelser og effektiv udnyttelse af alle former for ressourcer, især råstoffer og byggematerialer.

Vi kan jo ikke bare bryde betonen op og rive bygninger ned. Det handler om transformation med omtanke og fornuftig nyttiggørelse af ressourcerne!

Godt Nytår!

Erik KroghLauritzen