intelligent transport bloghoved

Bedre mobilitet med ny teknologi

Vi ønsker nok allesammen en god mobilitet, men er vi villige til at tage de nødvendige beslutninger ?

Alt tyder på, at efterspørgslen efter bedre mobilitet – herunder ikke mindst mere biltrafik - også i de kommende år vil stige. Denne udfordring løses ikke alene ved at bygge flere veje. Vi må også udnytte kapaciteten på de eksisterende veje bedre.

Vi skal have flere i busserne og i bilerne. Vi skal have trafikanterne til at anvende den trafikale infrastruktur på en bedre måde. Vi skal i højere grad benytte cyklen til pendling og på de kortere ture. Vi skal have flere i den kollektive trafik og få de trafikanter, der har mulighed for det, til at køre på tidspunkter, hvor der er plads på vore veje. Endelig skal bilisterne motiveres til sikker og miljømæssig ansvarlig kørsel.

Det kan bl.a. ske ved:

 • At få bilister til at køre med mere ensartet hastighed og sikre at der ikke er lokale flaskehalse.
 • At flytte noget af trafikken fra spidsperioderne morgen og eftermiddag til perioder med mindre trafik.
 • At få flere ind i bilerne. Der er f.eks. i gennemsnit kun 1,1 i hver bil i spidstimen på Køgebugtmotorvejen.
 • At øge brugen af cykel på især de korte ture.
 • At få intelligente rejser med de bedste kombinationer af bil, kollektiv trafik, cykler og gang samt deleløsninger.

Ovenstående kræver en adfærdsændring, som langt hen ad vejen kan opnås med anvendelse af ny teknologi, og det er grunden til, at vi fra ITS Danmarks side finder det meget vigtigt, at der nu investeres massivt i udviklingen af ITS-området. Påvirkning af vores trafikale adfærd kan strække kapaciteten i den eksisterende infrastruktur og give en bedre anvendelse af de mange mia., der er investeret i denne infrastruktur.

Der er ingen tvivl om at vi kan få bedre mobilitet med ny teknologi. Mange kommuner og trafikselskaber investerer i ITS, men jeg må her desværre konstatere at landspolitikerne ikke har sammen investeringslyst.

Vi har investeret over 500 mia. i den danske infrastruktur. Enhver god købmand vil forsøge at optimere anvendelsen af denne investering. Det er der desværre ikke alle politikere der er indstillet på.

ITS Danmark har sammen med Københavns kommune fået ITS verdenskongressen til København i september 2018 med forventet 15.000 deltagere.

Her skal vi vise hvad vi kan fra dansk side, og her håber jeg alle vil bidrage positivt.

Jeg vil i en række indlæg komme med konkrete forslag til initiativer der overordnet kan give bedre mobilitet.

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hej Svend. Tillykke med dit nye "hverv". Jeg glæder mig til at følge dig. Én ting vil jeg gerne, at du husker, men som politikere og planlæggere ofte ignorerer: Hvis man skal animeres til at tage andet end sin bil (og i det hele taget minimere kørsel i bycentre), så skal der være mulighed for beboere til at henstille bilen i nærheden af egen bolig. (I dag er det i Aalborg sådan, at beboere skal konkurrere med byens gæster om de samme P-pladser, så der skal køres rundt i i gennemsnit 1/2 time for at finde en ledig P-plads (og om natten er det stort set umuligt).) M.v.h. Thorkild

 • 1
 • 0

Hvor kom den lige fra? De undersøgelser jeg har set vedrørende kapacitetsoptimering peger på tættere kørsel som en optimering. Tættere kørsel kan opnås ved bedre opmærksomhed fra bilisterne, altså ingen Facebook osv. under kørslen og ved hjælp af selvkørende biler.

Det har ikke noget med uopmærksomhed at gøre, det er simpelthen ikke muligt for mennesker og her kommer en generalisering (specielt når de befinder sig i et automobil) AT handle rationelt/smart for fællesskabets bedste. Det er en daglig kamp om ganske få meter og minutter.

Det kan kun løses ved at en overordnet hjerne deler meter og minutter ud til selvkørende transport enheder, og til alles bedste. Det kan til gengæld blive voldsomt effektivt.

 • 3
 • 3

Vi vil ikke have roadpricing. Lobbyen for roadpricing er vel nok noget af den mest bastante, vedholdende lobby, jeg nogensinde har oplevet. Nu er den her igen med intelligent styring. Det er IT firmaers våde drøm, og måske også politiets, samt den, hos nogen, dybe politiske drøm om at have fat i hver enkelt borger i alle døgnets timer, der er drivkraften. Den har aldrig kunnet overbevise om at være en løsning på større trafikmængde, som ikke har kunnet opnås langt billigere ved simple tiltag. Lige meget hjælper det, nu dukker den op igen, og den er international, så der skal nok blive holdt nogle store konferencer, som priser roadpricings lyksaligheder. Ak.

 • 2
 • 2

Noget andet er at biler kræver en stor sikkerheds afstand til hinanden. Man kan ikke se over dem,ikke igennem dem. Stil dig i et lyskryds og bemærk hvor lang tid der går med at få bil elastikken over krydset. Og der går ca samme tid med at få dem samlet igen ved næste røde lys, eller foran holdende bil der skal dreje. 10-20 små enheder der ved de skal samme vej, og kan standse og starte samtidigt. Hvor mange gange mere effektivt ?

 • 1
 • 0

Harmonikaeffekten kan ikke undgås, bilernes afstand skal jo øges med hastigheden. Men hvis du kigger i samme kryds, vil du også se at nogle er meget sløvere end andre til at følge trop. En langsom bilist kan sagtens fylde dobbelt så meget i køen som en hurtig. Jeg tror at den langsomme ofte ikke tænker over at han/hun er skyld i at dem bagved skal holde endnu mere i kø. Tilsvarende på motorvejen kan man fx. se en række biler med fx. to billængder imellem hver, og så en enkelt doven/uvidende bilist der holder en afstand på 6 billængder. Denne billist jo tre gange så meget skyld i køen end de andre.

 • 0
 • 1

Harmonika kørsel kan godt undgås hvis de biler der køre bag lederen (forreste selvkørende bil) har en enkelt opgave indtil de skal forlade toget. Og det er at holde 50-100cm cm til den forankørende. En fælles speeder til det lille tog.

Det må være mig du har set på motorvejen med ca 4 bilers afstand til den foran kørende. Når jeg vurdere at vi skal køre stop go det næste lange stykke tid, så trækker jeg mig tilbage og prøver at holde en konstant fart på 3-5 km/t. Det lykkedes ofte ganske godt og nu køre (forestiller jeg mig) 100 vis af biler bag mig en konstant fart på 3-5 km/t. Det synes jeg er behageligere end at køre en meter og stoppe...køre en meter og stoppe...også må det give mindre udledning af giftigheder, lige ud i køen. Og ja den kilometer lange kø er blevet 4 biler længere!. 6 bilers afstand kan jeg ikke klare, så bliver bagved kørende vanvittig og vil forsøge at overhale.

Selvkørende biler vil selvfølgelig køre på lige præcis denne måde, og befrie os fra dette triste daglige gøremål.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten