close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.
intelligent transport bloghoved

Bedre mobilitet med ny teknologi

Vi ønsker nok allesammen en god mobilitet, men er vi villige til at tage de nødvendige beslutninger ?

Alt tyder på, at efterspørgslen efter bedre mobilitet – herunder ikke mindst mere biltrafik - også i de kommende år vil stige. Denne udfordring løses ikke alene ved at bygge flere veje. Vi må også udnytte kapaciteten på de eksisterende veje bedre.

Vi skal have flere i busserne og i bilerne. Vi skal have trafikanterne til at anvende den trafikale infrastruktur på en bedre måde. Vi skal i højere grad benytte cyklen til pendling og på de kortere ture. Vi skal have flere i den kollektive trafik og få de trafikanter, der har mulighed for det, til at køre på tidspunkter, hvor der er plads på vore veje. Endelig skal bilisterne motiveres til sikker og miljømæssig ansvarlig kørsel.

Det kan bl.a. ske ved:

  • At få bilister til at køre med mere ensartet hastighed og sikre at der ikke er lokale flaskehalse.
  • At flytte noget af trafikken fra spidsperioderne morgen og eftermiddag til perioder med mindre trafik.
  • At få flere ind i bilerne. Der er f.eks. i gennemsnit kun 1,1 i hver bil i spidstimen på Køgebugtmotorvejen.
  • At øge brugen af cykel på især de korte ture.
  • At få intelligente rejser med de bedste kombinationer af bil, kollektiv trafik, cykler og gang samt deleløsninger.

Ovenstående kræver en adfærdsændring, som langt hen ad vejen kan opnås med anvendelse af ny teknologi, og det er grunden til, at vi fra ITS Danmarks side finder det meget vigtigt, at der nu investeres massivt i udviklingen af ITS-området. Påvirkning af vores trafikale adfærd kan strække kapaciteten i den eksisterende infrastruktur og give en bedre anvendelse af de mange mia., der er investeret i denne infrastruktur.

Der er ingen tvivl om at vi kan få bedre mobilitet med ny teknologi. Mange kommuner og trafikselskaber investerer i ITS, men jeg må her desværre konstatere at landspolitikerne ikke har sammen investeringslyst.

Vi har investeret over 500 mia. i den danske infrastruktur. Enhver god købmand vil forsøge at optimere anvendelsen af denne investering. Det er der desværre ikke alle politikere der er indstillet på.

ITS Danmark har sammen med Københavns kommune fået ITS verdenskongressen til København i september 2018 med forventet 15.000 deltagere.

Her skal vi vise hvad vi kan fra dansk side, og her håber jeg alle vil bidrage positivt.

Jeg vil i en række indlæg komme med konkrete forslag til initiativer der overordnet kan give bedre mobilitet.

Svend Tøfting
er trafikekspert hos IDA, er formand for interesseorganisationen ITS Danmark og er ansat i Region Nordjylland. Han er endvidere ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe.

Hej Svend.
Tillykke med dit nye "hverv". Jeg glæder mig til at følge dig.
Én ting vil jeg gerne, at du husker, men som politikere og planlæggere ofte ignorerer:
Hvis man skal animeres til at tage andet end sin bil (og i det hele taget minimere kørsel i bycentre), så skal der være mulighed for beboere til at henstille bilen i nærheden af egen bolig. (I dag er det i Aalborg sådan, at beboere skal konkurrere med byens gæster om de samme P-pladser, så der skal køres rundt i i gennemsnit 1/2 time for at finde en ledig P-plads (og om natten er det stort set umuligt).)
M.v.h. Thorkild

  • 1
  • 0

Hvor kom den lige fra?
De undersøgelser jeg har set vedrørende kapacitetsoptimering peger på tættere kørsel som en optimering.
Tættere kørsel kan opnås ved bedre opmærksomhed fra bilisterne, altså ingen Facebook osv. under kørslen og ved hjælp af selvkørende biler.

Det har ikke noget med uopmærksomhed at gøre, det er simpelthen ikke muligt for mennesker og her kommer en generalisering (specielt når de befinder sig i et automobil) AT handle rationelt/smart for fællesskabets bedste. Det er en daglig kamp om ganske få meter og minutter.

Det kan kun løses ved at en overordnet hjerne deler meter og minutter ud til selvkørende transport enheder, og til alles bedste. Det kan til gengæld blive voldsomt effektivt.

  • 3
  • 3