projekt globalt bloghoved

Asbest stadig ikke på liste over farlige stoffer

En række lande med Canada, Indien og Ukraine i spidsen har forhindret asbest i at komme på en international liste over særligt farlige kemikalier. I dag udgør "Chrysotile asbestos" ca. 94% af verdens samlede produktion af asbest.

Selvom det er forbudt i Danmark, så bruges asbest stadigvæk mange steder i verden til bygningsmaterialer, bremser, rør osv. Forslaget om at medtage asbest faldt på en stor konference i Rom, som havde deltagelse af de 120 lande, der har underskrevet den så-kaldte Rotterdam konvention.

Verdenssundhedsorganisationen WHO beklager dybt at asbest (på latin hedder den mest udbredte asbest type "chrysotile asbestos") ikke kom med på listen over farlige stoffer. WHO anslår at mindst 90.000 mennesker hvert år dør af sygdomme relateret til asbest, herunder lungekræft og kræftformen mesothelioma.

Rotterdam konventionens PIC-liste

For kort tid siden afsluttede 120 lande i Rom en konference, hvor det blev forhandlet at  medtage nogle flere farlige stoffer på den så-kaldte PIC liste (Prior Informed Consent). Dette er en liste over særligt farlige stoffer, som hører under Rotterdam konvention. En juridisk bindende aftale, der har til formål at beskytte sundhed og miljø gennem et internationalt samarbejde mellem lande, der handler med farlige kemiske stoffer. Konventionen  blev vedtaget for 10 år siden i Rotterdam og har i dag tilslutning fra 120 lande.

Konventionens PIC-liste er særligt kendt i Danmark fra, at Cheminova fortsat sælger i udviklingslande sælger produkterne ethyl parathion og methyl parathion, som er med på  PIC-listen (se tidligere artikel om Cheminova).

Rotterdam konventionen er et vigtigt instrument for medlemslandene til at kunne bestemme, hvilke skadelige stoffer de vil importere. PIC-konventionen indeholder dels en procedure for eksport af specielt regulerede kemikalier og dels en procedure for eksport af kemikalier, som er forbudte eller strengt regulerede i eksportlandet. Derudover indeholder konventionen krav til mærkning og klassificering af PIC-kemikalierne.

Svære forhandlinger med FN consensus set-up

Canadas opførsel i Rom er et trist eksempel på, hvilken grad af dobbelt-moral det er muligt at nå. Landet udfører streng kontrol for at undgå import af 'chrysotile asbestos' til landet, mens Canada på den anden side er i front med at sælge stoffet i fattige u-lande.

Konferencen i Rom er et eksempel på, hvor vanskelige forhandlinger er med det set-up i FN forhandlinger, at alle deltagende lande skal blive enige. Noget som vi kommer til at se udfolde sig i Bella Centret i december 2009, hvor f.eks. Saudi Arabiens olie-interesser nok skal gøre livet surt for forhandlere af en ny klimaaftale.

Styrken er når der opnås enighed. Som det skete i Rom om at tilføje "tributyltin" til listen over farlige stoffer. Det betyder at PIC listen er oppe på 40 meget farlige stoffer.

Yderlige oplysninger:

Rotterdam Convention World Health Organization - Elimination of asbestos-related diseases Chrysotile Institute Pesticide Action Network North America

Teknisk PS: The Conventions list includes the following hazardous chemicals: 2,4,5-T, aldrin, binapacryl, captafol, chlordane, chlordimeform, chlorobenzilate, DDT, DNOC and its salts, ethylene dichloride, ethylene oxide 1,2-dibromoethane (EDB), dieldrin, dinoseb, fluoroacetamide, HCH, heptachlor, hexachlorobenzene, lindane, mercury compounds, monocrotophos, parathion, pentachlorophenol and toxaphene, plus certain formulations of methamidophos, methyl-parathion, and phosphamidon, as well as dustable-powder formulations containing a combination of benomyl at or above 7 per cent, carbofuran at or above 10 per cent and thiram at or above 15 per cent.

It also covers eleven industrial chemicals: five forms of asbestos (actinolite, anthophyllite, amosite, crocidolite and tremolite), polybrominated biphenyls (PBB), polychlorinated biphenyls (PCB), polychlorinated terphenyls (PCT) tetraethyl lead, tetramethyl lead and tris (2,3 dibromopropyl) phosphate.

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten