Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.
phloggen

Den anden indiske sko...

For nogle måneder siden droppede Indien ⅔ af deres atomkraft planer og vi diskuterede hvad de så havde tænkt sig.

Det ligner at svaret er "100GW solceller mere".

Indien havde allerede temmelig omfattende solcelleplaner, det her lyder som en fordobling af deres planer.

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

For at kunne opbygge en CO2 fri verden, er det kun atomkraften, der er en reel spiller mht at kunne levere tilstrækkelig stabil energi. PH du fremhæver økonomi. Det kan meget vel være rigtigt, men det kræver måske en undersøgelse af de administrative regler, for at kunne afgøre om værkerne gøres dyrere end nødvendigt og om samme regler umuliggør udvikling af nye teknologier. Når der er så kraftig modstand, mod den indlysende rigtige teknologi, må man spørge sig selv om hvilken organisation, der virkelig ikke ønsker atomkraft, og som samtidig er verdens mest magtfulde. Der er lavet en lille dokumentar om et amerikansk udviklet atomkraftværk, der blev udviklet til drift. Det kunne ikke overophedes og det producerede kun meget lidt radioaktivt affald. Dette værk blev uden videre politisk lukket, efter at have vist, at det var fuldstændigt driftssikkert. Hvor er den journalistiske fokus på dette? Specielt teknikere, ingeniører og fornuftige folk som dig PH burde stå sammen om at få fokus på atomkraften som eneste alternativ.

 • 6
 • 10

Her et lille udklip fra forskere i 2013

“Forskere plæderer for atomkraft I 2013 sendte fire af verdens mest anerkendte klimaforskere et åbent brev til »dem, der har indflydelse på miljøpolitik, men som er modstandere af atomar energi«. I brevet skrev de blandt andet, at »modstand mod atomkraft truer menneskehedens evne til at modvirke farlige klimaforandringer.”

“Atomkraft hvorfor ikke” hed dokumentaren hos DR og her er synopsis.

Amerikansk dokumentar fra 2013. (Pandora's Promise) Alle miljøforkæmpere og venstreorienterede er imod atomkraft, ikke? Forkert. Kernenedsmeltningerne i Tjernobyl, Three Mile Island og Fukushima viste vejen til det atomare holocaust, ikke? Forkert. Hvad nu, hvis alt, hvad vi tror, vi ved om atomkraft, er forkert, og atomkraft er den eneste energikilde, der kan stoppe klimaforandringerne. Den tidligere atomkraftmodstander, dokumentaristen Robert Stone, undersøger nogle af de mest udbredte myter om farerne ved atomkraft.

Jeg vil igen minde om den nedsmeltning af olieindustrien, som en erstatning med kernekraft ville afstedkomme.

 • 6
 • 6

Der er lavet en lille dokumentar om et amerikansk udviklet atomkraftværk, der blev udviklet til drift. Det kunne ikke overophedes og det producerede kun meget lidt radioaktivt affald. Dette værk blev uden videre politisk lukket, efter at have vist, at det var fuldstændigt driftssikkert.

Jeg kan ikke ud fra den beskrivelse genkende hvilket projekt det er den dokumentar handler om, beskrivelsen passer ikke med nogen af de mange projekter jeg har læst op på i tidens løb.

Har du evt. lidt flere detaljer ?

Den eneste reaktor der er "fuldstændig driftsikker", er "TRIGA" der ligefrem markedsføres som "phd-sikker", men det er en lillebitte forsøgsreaktor der er totalt uegnet til elproduktion.

Men selv "TRIGA" kommer, som alle andre atomreaktor-typer med et eller andet antal hyldemeter ringbind med sikkerhedsvurderinger og katastrofer.

 • 4
 • 3

Hvorfor kan vedvarende CO2 fri energi fuldt ud støttes af olieindustrien? Fordi den i det store spektrum er ligegyldig. I Danmark forbruger vi ca. 750 PJ. Ca 50 PJ er produceret som CO2 fri energi fra vind og sol, dvs ca 7%. Grunden til at vi kan have denne enorme CO2 fri energiproduktion skyldes dog at vi får opmagasineret vores strøm gratis hos nabolandene og får leveret strømmen fra samme, når energien ikke er der. Såfremt verden skal have CO2 fri energi, skal elenergi ikke blot dække den energi, der kommer ud af stikkontakterne, men også kunne opmagasineres og være tilstrækkelig til fremstilling af brint eller tilsvarende brændstof med stor energitæthed og CO2 fri forbrænding.

 • 4
 • 9

Det kan sagtens have været TRIGA, der har været omtalt i dokumentaren, men det afgørende spørgsmål er, hvorfor denne type reaktor ikke er blevet udviklet yderligere. Det kan selvfølgelig godt være, at du har ret i, at det er fordi princippet ikke kan bruges til elfremstilling, men er du virkelig 100% sikker på det?

 • 3
 • 3

I Danmark forbruger vi ca. 750 PJ.

Hvis du regner transport ind for energityper, hvor der indgår forbrænding, så er størstedelen af det forbrug jo spildt pga. ineffektiviteter i forbrændingsprocessen.

Skifter man til f.eks. elbiler, så kan du nok reducere det totale forbrug til halvdelen af det nævnte tal, og så får man samtidigt en opmagasinering af vind- og solstrøm.

Samtidigt er det jo oplagt på en dag som idag at tale solenergi, hvor en 4-5 dobling af installationer kunne dække vores el-forbrug for idag:

http://www.emd.dk/el/

Det er noget vi kan gøre indenfor få år, såfremt der er politisk vilje til det.

 • 3
 • 5

Ca 50 PJ er produceret som CO2 fri energi fra vind og sol, dvs ca 7%. Grunden til at vi kan have denne enorme CO2 fri energiproduktion skyldes dog at vi får opmagasineret vores strøm gratis hos nabolandene og får leveret strømmen fra samme, når energien ikke er der. Såfremt verden skal have CO2 fri energi, skal elenergi ikke blot dække den energi, der kommer ud af stikkontakterne, men også kunne opmagasineres og være tilstrækkelig til fremstilling af brint eller tilsvarende brændstof med stor energitæthed og CO2 fri forbrænding.

Jamen så har du jo selv indset hvad det drejer sig om. Billig CO2-fri energi fra EV kræver udbygning af det overordnende elnet så energien kan flyttes. Alternativt, i situationer hvor ingen anden løsningen findes lagres, f.eks. i form af brint for senere brug i kraftværker.

Vi skal da i Danmark ikke begræde at vi tæt på har producenter af vandkraft, som vi kan udveksle energi med.

 • 4
 • 5

Skifter man til f.eks. elbiler, så kan du nok reducere det totale forbrug til halvdelen af det nævnte tal,

Jeg vil endda sige til en tredjedel. Af en eller anden grund ser man den fejl gang på gang selv her på ing.dk. Folk regner ud hvor mange vindmøller der skal opføres for at dækkes dagens transportbehov med elbiler, men glemmer altid at elbiler bruger energien 3 gange så effektivt.

 • 7
 • 6

I al den tid jeg har debatteret på Ingeniøren, har vi haft debatten m vedvarende energi contra kernekraft. Hvorfor er der ingen der går op i CO2-let energi (vedvarende +kernekraft) contra CO2-tung energi (fossile kilder) ? Jeg mener at både vedvarende og kernekraft har deres plads, hvis intentionen er at erstatte fossil energi. Vi kan se hvor godt det går med nedbringelsen af CO2-udledningen i lande der har afskaffet eller nedbragt kernekraften: I Japan og Tyskland er CO2 udledningen steget voldsomt. Erstatningen for kernekraft i Tyskland har vist sig at være de meget forurenende braunkohl, ikke vindmøller og solceller. Det er hippieisme at tro at kernekraften kan erstattes med sol og vind i forholdet 1:1, for 40 år siden gjaldede sloganet fra demonstranter: Hvad skal væk? Barsebæk, hvad skal ind? Sol og vind. Faktum er, at der på 40 år er sket next to nothing mht . at nedbringe CO2 udledningen i Danmark og på verdensplan. Fordi man ikke vælger at tage alle CO2-lette energikilder i betragtning. Jeg har læst om vilde planer om amadaer af elbiler i millionvis der skulle køre rundt på vejene i Danmark og, når de var koblet til elnettet, så bruges som backup for sol og vind og om sol fra Sahara (Desertec). Derudover enkelte skribenter der hypper egne kartofler med stor ildhu, som Jesper Storingsgaard med Jordkraft(geotermisk energi), Tyge Vind med ØSTERS(opdæmning og sænkning af vandstanden i Østersøen og bruge det som pumpelager) og Palle Jensen med RUF-bilen, der skulle på skinner. Men det korte og det lange er, at sålænge man fra politisk hold fravælger så væsentlig en CO2-let energikilde som kernekraft, kan Big Oil, Big Coal og Big Gas sove roligt om natten: Der er ganske enkelt intet der kommer til at ødelægge deres forretning. Kun en effektiv og fordomsfri udnyttelse af alle CO2-lette energikilder kan vippe fossilbrændslerne af pinden.

 • 6
 • 1

"Skifter man til f.eks. elbiler, så kan du nok reducere det totale forbrug til halvdelen af det nævnte tal,"

"Jeg vil endda sige til en tredjedel. Af en eller anden grund ser man den fejl gang på gang selv her på ing.dk. Folk regner ud hvor mange vindmøller der skal opføres for at dækkes dagens transportbehov med elbiler, men glemmer altid at elbiler bruger energien 3 gange så effektivt."

Og spare råolie/gas/el-forbrug på vores nuværende raffinaderier, forbruget til den mængde sparede benzin/diesel de så ikke skal raffinere.

 • 3
 • 6

Det kan sagtens have været TRIGA, der har været omtalt i dokumentaren, men det afgørende spørgsmål er, hvorfor denne type reaktor ikke er blevet udviklet yderligere. Det kan selvfølgelig godt være, at du har ret i, at det er fordi princippet ikke kan bruges til elfremstilling, men er du virkelig 100% sikker på det?

"Tricket" der gør TRIGA "phd-sikker" virker kun ved lave temperaturer og små effekter.

Hvis man hiver kontrolstængerne helt ud kører kædereaktionen frit, men temperaturstigningen medfører et materialespecifikt skifte i "tværsnit" overfor neutroner og derfor "kvæles" kædereaktionen inden der er frigjort for meget effekt.

Resultatet er et kortvarigt "neutronflash" der er utroligt brugbart til forskning og totalt ubrugetligt til energiproduktion.

Der ligger video'er af det på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=74NAzzy9d_4

 • 4
 • 4

Det er en ganske logisk konflikt, som holdes i live af forskellige grunde.

Byggeriet af nye energianlæg kæmper om de samme sparsomme resourcer, og økonomi, og det giver naturligvis en voldsom konflikt....Vi slås om penge.

Den eksisterende energi-industri, dvs fossil og biomasse industrien, har fordel af at konflikten mellem Vind/sol og Atomkraft, køre så længe så muligt. Det fjerner simpelhen fokus fra de virkeligt store problemer.

Storpolitiske årsager. Det er simpelhen i nogens landes interesse at holde atomkraften nede, for at bremse den økonomiske vækste hos konkurenter / fjender. Derfor var der tilbage i 60-70-80'erne logiske koblinger (som de forsøgte at holde skjult) mellem pro-Sovjetiske partier i Europa og atomkraft modstanden.

Dertil kommer så i dag, at mange "grønne" organisationer, er blevet indfanget af deres tidliger retorik, og kan derfor ikke skifte standpunkt. En organisation som Greenpeace, vil miste masser af støtter og det meste af sin eksistensberettigelse, ved at skifte holdning, til atomkraft.

Sidst men ikke mindst så har den civile atomkraft industri været rigtig dårlig til at "sælge" deres produkt, og slæber den dag i dag rundt på skyldfølelse over at have deltaget i atomvåben kabløbet de sidste 70 år.

Det er derfor gået hen og blevet en universal sandhed at atomkraft er dyrt og farligt, og at sol og vind er løsningen.

PS. TRIGA reaktorer kan godt producere el, og brugbart i et land som Danmark, masser af fjernvarme.

https://www.uxc.com/smr/uxc_SMRDetail.aspx...

Som altid, er alt hvad vi tror vi ved om atomkraft, fejlagtigt!

 • 4
 • 6

“Forskere plæderer for atomkraft I 2013 sendte fire af verdens mest anerkendte klimaforskere et åbent brev til »dem, der har indflydelse på miljøpolitik, men som er modstandere af atomar energi«. I brevet skrev de blandt andet, at »modstand mod atomkraft truer menneskehedens evne til at modvirke farlige klimaforandringer.”

Siden 2013 er prisen for elektricitet fra landvind, havvind og solceller, så mere end halveret og prisen for KK er steget.

I år regner BNEF med at prisen for Kinesiske solmoduler falder med 34%.

Markedsprisen for 20 årige PPA kontrakter på elektricitet produceret med solceller i USA er nu på usubsidieret grundlag under halvdelen af hvad den garanterede pris er for KK elektricitet i Kina.

Den knapt så sjove ekstra information er at i Kina, så betaler staten for sikkerhed, permanent oplagring, dekommission, udannelse incl. R&D og forsikring samtidigt med at garanti prisen for KK er inflationsreguleret.

Der skal bare 10 millioner store vindmøller til for at levere, hvad der svarer til hele klodens totale energiforbrug og de koster med dagens priser en beskeden del af blot et års globalt GDP. Fordelte man investeringen udover fx 10 år, så vil det være mindre end den forventede årlige vækst i GDP.

Med andre ord så har verden ca. ligeså meget brug for KK som fisk har for cykler.

 • 4
 • 4

Såfremt verden skal have CO2 fri energi, skal elenergi ikke blot dække den energi, der kommer ud af stikkontakterne, men også kunne opmagasineres og være tilstrækkelig til fremstilling af brint eller tilsvarende brændstof med stor energitæthed og CO2 fri forbrænding.

Godt tænkt og vedvarende energi er da også utroligt tæt på at udkonkurrere kul, olie og gas som kilder til Hydrocarbons.

Somme mener at det allerede er muligt, men indenfor 5-7 år vil det være almindeligt anerkendt.

 • 2
 • 4

Men det korte og det lange er, at sålænge man fra politisk hold fravælger så væsentlig en CO2-let energikilde som kernekraft, kan Big Oil, Big Coal og Big Gas sove roligt om natten: Der er ganske enkelt intet der kommer til at ødelægge deres forretning. Kun en effektiv og fordomsfri udnyttelse af alle CO2-lette energikilder kan vippe fossilbrændslerne af pinden.

Det er altså noget vrøvl. KK er et stort problem pga. infleksibel energiproduktion, og derudover totalt diskvalificeret pga. eksorbitante omkostninger.

Vedvarende energi har overhovedet ikke noget teknisk eller økonomisk problem med at vippe fossilbrændslerne af pinden.

 • 3
 • 4

Dertil kommer så i dag, at mange "grønne" organisationer, er blevet indfanget af deres tidliger retorik, og kan derfor ikke skifte standpunkt. En organisation som Greenpeace, vil miste masser af støtter og det meste af sin eksistensberettigelse, ved at skifte holdning, til atomkraft.

Jep hvis Greenpeace fik en seriøs hjerneblødning og pludselig begyndte at bakke en taber teknologi op, så ja, det ville koste anerkendelse og opbakning.

Personligt bliver jeg aldrig medlem pga. deres angreb på grønlandsk fanger kultur.

Nu hvor enhver burde kunne indse at i Dansk kontekst så var pro KK vanvittig og vi har fået rigtigt meget ud af at holde os fra KK, så kunne det være rart, hvis jer der af uransagelige årsager vedbliver med drømmerierne blev mere globalt orienterede.

 • 3
 • 5

Der er ingen der for alvor advokere for at bruge TRIGA reaktorer i Danmark, heller ikke jeg. Men, PHK skrev at den ikke kan bruges til el-produktion. Det passer ikke.

Nu er den så "for dyr" i drift. Det passer heller ikke!

Men det er mine indlæg der får ?.

Så den fisk der køre på cykel, gør det i viden om at brugen af fossile brændstoffer stiger 1-2 % pr år, hvert år.

Prisen på strøm, fra Sol og Vind, er ligegyldig, når produktionen er nul, og det er den når det passer naturen og ikke os!

 • 4
 • 8

Er igen ude som tankepoliti. Pakket pænt ind, sådan da, men stadigt usagligt og totalitært.

Sympatiskt, yderst sympatiskt!

 • 4
 • 7

Det er altså noget vrøvl. KK er et stort problem pga. infleksibel energiproduktion, og derudover totalt diskvalificeret pga. eksorbitante omkostninger. Vedvarende energi har overhovedet ikke noget teknisk eller økonomisk problem med at vippe fossilbrændslerne af pinden.

Der er mange steder i verden hvor den hurtigste løsning er at opfører nogle store atomkraftværker som erstatning for eksisterende kul- og oliekraft... Det er især steder hvor der er millioner af mennesker der bor på et lille område eller hvor man har store koncentreret energiforbruger (f.eks. afsaltning af havvand)… Især hvis det eksisterende net er bygget til store tunge enheder, er det en let løsning...

 • 6
 • 0

Det er altså noget vrøvl. KK er et stort problem pga. infleksibel energiproduktion, og derudover totalt diskvalificeret pga. eksorbitante omkostninger.

Ingen af delene er tilfældet , vær så elskværdig at læse Load-following with nuclear power plants fra OECD/NEA. Hvad omkostningerne angår, så er de ikke eksorbitante, hvis man følger best practice mht opførelse af kernekraftværker fra Sydkorea og Kina: De kan bygge indenfor budgettet og tidsrammen.

 • 2
 • 3

Hvad omkostningerne angår, så er de ikke eksorbitante, hvis man følger best practice mht opførelse af kernekraftværker fra Sydkorea og Kina: De kan bygge indenfor budgettet og tidsrammen.

Men ud over at lønniveauet er mere end 3 gange så højt i Europa og at vi har et andet forhold til arbejdsmiljø, kontrol af svejsninger og sådanne ting, så kan man da godt bygge inden for budget i Europa... Det er bare at sætte det højt nok.

Omkostningerne for atomkraft, ved at køre lastfølge er primært at de ikke får produceret så mange kWh pr år. Men renter, afdrag og øvrige faste udgifter er de samme. Skal der køres 100 % lastfølge, så ender kf nede omkring 50% og er det også atomkraft der skal stå for backup og kapacitet til ekstreme situationer, så ender kf nede omkring 25-30 %. Så hvis vi regner med samme pris som i dag, så vil prisen for et værk der kører lastfølge blive 2-3 gange så høj.

Men det kan naturligvis være at batterier, udlandsforbindelser og fleksibelt forbrug er billigere... De løsninger fungerer for VE, så de vil også virke for atomkraft...

 • 3
 • 1

Mht. lastfølge har Frankrig bevist, at man kan køre KK med lastfølge og en rimelig økonomi og de ligger med en KF omkring de 70%. Det kræver naturligvis, at man benytter KK til det den er beregnet til: Grundlast. Her kan den erstatte kulfyrede værker 1:1, så kører det fint.

Ja, som jeg skriver... Udlandsforbindelser hjælper enormt meget på kf... Og hvis atomkraften kun anvendes til grundlast, så skal vi bare finde en løsning for al den øvrige... Desuden, hvis formålet er grundlast, så er der ingen grund til at snakke om lastfølge... Man kan ikke få alt på en gang (lastfølge, høj kf, grundlast osv.)

 • 2
 • 1

Dejligt med den gode tone i denne debat og den store viden på området som nogle af debattørerne besidder. Det gælder desværre ikke mig selv. KK værkerne kan altså følge forbruget, men hvorfor ikke lade dem køre konstant og så udjævne netforbruget med produktionsanlæg til fremstilling af brint. Det ville løse problemet med variationerne fra den vedvarende energi. Alle systemer sættes til at producere optimalt. Brint har ikke så høj energitæthed som olie, men vel tilstrækkelig til at kunne bruges i luftfarten, og til øvrig transport, hvor batterier ikke viser sig at udgøre den optimale løsning.

 • 1
 • 1

Dejligt med den gode tone i denne debat og den store viden på området som nogle af debattørerne besidder. Det gælder desværre ikke mig selv. KK værkerne kan altså følge forbruget, men hvorfor ikke lade dem køre konstant og så udjævne netforbruget med produktionsanlæg til fremstilling af brint. Det ville løse problemet med variationerne fra den vedvarende energi. Alle systemer sættes til at producere optimalt. Brint har ikke så høj energitæthed som olie, men vel tilstrækkelig til at kunne bruges i luftfarten, og til øvrig transport, hvor batterier ikke viser sig at udgøre den optimale løsning.

Fordi hele systemet i sidste ende styres af prisen... Man kan godt lave et system hvor atomkraft producerer optimalt, men så skal andre enheder lukke ned for produktionen for at stå i reserve. Det kan man naturligvis også brug atomkraft til men så producerer de ikke optimalt. Man kan også lave et system hvor VE producerer optimalt, men igen, der er nogen der skal stå i reserve og så har man udfordringen med at man bliver nød til at have installeret en stor overkapacitet, da VE ikke producerer konstant, eller lagerkapaciteten skal være tæt på produktionsenhederne.

Fleksibelt forbrug (såsom brintproduktion, varmeproduktion ell.lign.) kan gøre meget og kan også fungerer som reservekraft, ved at lukke ned for forbruget, men igen, hvor meget skal det koste (og hvem skal betale) for den fleksibilitet? Lagerkapacitet kan også gøre meget for både VE og atomkraft, lige som udlandsforbindelser udjævner forbruget og minimerer behovet for reservekapacitet (man kan deles om den)…

Vil vi have et liberalt marked hvor udbud og efterspørgsels sætter prisen og den billigste producent løber med ordren? Eller vil vi have et kontrolleret marked, hvor staten/samfundet sikre at der er den nødvendige kapacitet hele tiden? Eller opkøber overproduktion for at producerer f.eks. brint...

 • 4
 • 0

Det samlede energiforbrug er næsten konstant, men dog let stigende på årsbasis. Da dette forbrug skal dækkes af CO2 fri energi og da dette kun kan gøres med KK og VE er det nemt at fastlægge den samlede kapacitet. Den bruges så til levering af el hhv produktion af brint. Brint kan så dække det elløse energimarked samt afhængig af fordelingen mellem el og brint markedet evt bruges til elproduktion ved spidsbelastning. El- og brintenergi sælges til samme pris. CO2 producerende forbrændinger belægges over hele kloden i en overgangsperiode med en afgift inden de helt forbydes. Den samme fremgangsmåde kan selvfølgelig bruges ved ren VE, men her tror jeg, at det bliver nødvendigt med etablering af en meget stor overkapacitet for at dække over variationerne i både produktion og forbrug. Vedr. VE syntes jeg man må tage hensyn til at vindmøller er skæmmende fremmedelementer i naturen. Der gælder dog ikke helt det samme for solpaneler.

 • 0
 • 6

Det samlede energiforbrug er næsten konstant, men dog let stigende på årsbasis. Da dette forbrug skal dækkes af CO2 fri energi ......

Martin, du forstår tydeligvis ikke forholdet mellem "det samlede energiforbrug" og slutforbrug - eller rettere primær og sekundær forbrug.

Primær energi er energiindholdet i de brændsler vi bruger, mens sekundær er den nytteenergi det omsættes til, og som dækker vores egentlige behov.

I realiteten er det under en tredjedel af vores samlede energiforbrug, der omsættes til nyttigt forbrug. De sidste to tredjedele skal ikke "dækkes", men derimod 'reduceres' eller 'helt afskaffes'.

Du vil heller ikke kunne "dække" fores 750 PJ med atomkraft. Du vil derimod skulle bruge 750 PJ termisk atomenergi, for at dække vores egentlige behov for 250 PJ nytteenergi.

Det ville i øvrigt kræve 8-9 gange Hinkley Point C (i Danmark!), som næppe er en udgift du ønsker at præsentere den danske nationaløkonomi for!

Vindmøller og solceller behøver ikke at omsætte primær energi (brændsel) med virkningsgrader langt nede i 30'erne, for at producere el. Deres elektriske energi-udbytte tæller derfor tæt på 1:1 i energistatistikken - dvs de behøver ikke at producere mere end slutforbruget plus diverse lednings- og lagringstab, for at dække slutforbruget.

Det eneste energiforbrug brændsler kan dække med op imod 100% virkningsgrad, er rumopvarmning og varmt forbrugsvand. Dette kan vindmøller og solceller dække med op 300% virkningsgrad vha varmepumper, så heller ikke på det område, behøver vindmøllerne at dække det primære forbrug 1:1, men kan nøjes med 1:3.

Elbiler omsætter el til fremdrift med ca 80% virkningsgrad, mens konventionelle fossilbiler omsætter med omkring 20%, så her behøves kun 1 PJ vindmøllestrøm for hver 4 PJ konventionelt forbrug af motorbrændstof.

Derfor dækker vores vindmøller allerede 20-25% af vores reelle slutforbrug, og energistyrelsen har da også beregnet i deres vindmøllescenarie at vi kun behøver 250 PJ vindmøllestrøm, for at blive 100% fossilfri i 2050.

Det kræver således at vi bygger 11 GW flere vindmøller, udover de 5 GW vi allerede har - svarende til at installere 1 ny havvindmølle om ugen i de næste 32 år - så vi er nødt til at holde kadencen efter Horns Rev 3 og Krigers Flak - ja, faktisk endda øge kadencen et nøk, frem til 2050.

Men du indser forhåbentlig at dette trods alt er langt mere overkommeligt end at idriftsætte 1 ny EPR1600 hvert 2. år, fra nu af og frem til 2050, her i Danmark - især i lyset af at den første næppe ville være driftklar før om 20 år?

Og skulle det så endelig lykkes os at overkomme de 17 stk EPR1600 inden 2050, så ville vi blot stå tilbage med præcis samme afhængighed af fossile brændsler, som vi har i dag, plus nogle gigantiske udfordringer med at slutmagasinere al den brugte brændsel.

 • 9
 • 0

Michael Fos

Der er ikke noget tanke politi. Slap af.

"Prisen på strøm, fra Sol og Vind, er ligegyldig, når produktionen er nul, og det er den når det passer naturen og ikke os!"

Næh prisen er da bestemt ikke ligegyldig - den skal ned og gerne langt ned, så vi helt kan komme fossile brændstoffer til livs globalt. Hvis vi fx vil udvikle det enorme potentiale i Nordsøen, så er der bare for meget strøm til hele Europa, så vi skal producere noget andet.

Det er der heldigvis mange som har været igang med i årtier.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten