Patentkontoret bloghoved

AI som opfinder pt.2

Der kan vist ikke være nogen tvivl om, at kunstig intelligens og machine learning gør deres indpas flere og flere steder. Opfindsomhed og kunstneriske evner var måske ellers det hjørne, vi mennesker havde det med at gå og tro, at vi havde i fred, men også der sniger maskinerne sig ind.

Afgørelse i sagen om AI som opfinder

For et par år siden skrev jeg om, hvordan der forskellige steder i verden var blevet indleveret patent, hvor en maskine kaldet DABUS var angivet som opfinderen.

Der var lidt forskellige holdninger, men de fleste myndigheder mente nu en gang, at der skal angives et menneske som opfinder – dette inkluderede også EPO. Patentansøgeren Stephen Thaler – som ikke ville vedkende sig at være opfindere – ankede den beslutning, og nu er den skriftlige udlægningen af den endelige afgørelse i den sag blevet offentliggjort.

For kort at opridse sagen, var maskinen DABUS blevet instrueret i at opfinde noget. Det blev til to opfindelser, nemlig en form for madkasse og et blinkelys til nødsignaler – begge to baseret på fraktaler.

I første omgang var der ikke angivet en opfinder. Men det skal der ifølge Art.81 EPC og R.19 EPC være, derfor skrev EPO til Thaler og bad ham angive, hvem opfinderen var. Derefter sendte Thaler en erklæring til EPO om, at opfinderen var DABUS.

Forside fra udgivelse af patentansøgning EP3564144 med den kunstige intelligens DABUS som opfinder. Gengivet fra patentdatabasen Espacenet. Illustration: Stephen Thaler

EPO svarede, at maskiner ikke har juridisk personlighed, uafhængige rettigheder og ikke kan have ejendom og derfor ikke kan angives som opfinder. I stedet skal maskinens ejer angives.

Thaler var stædig og i stedet for bare skrive sig selv som opfinderen, valgte han i stedet at indsende en erklæring om, at han havde fået rettighederne som ”arving” (eng. sucessor in title) til maskinen. Men EPO fastholdt, at når maskinen ikke kunne have rettigheden, kunne den hellere ikke overdrage eller videregive den.

Der blev i sagen også indleveret en række tredjepartsobservationer, men under EPC’en skal den slags vedgå, hvorvidt en opfindelse er patenterbar – og denne sag handlede om opfinderen ikke om spørgsmålet om AIs generelt, og derfor blev appelinstansen nødt til at ignorere de observationer, der var blevet indleveret.

EPOs argumenter

Reglerne siger, at opfinderen har ret til at blive nævnet med mindre han skriftligt informerer EPO om, at han ønsker at give afkald på den ret. Og hvis opfinderen ikke er korrekt angivet, kan det rettes med godkendelsen fra den, der er forkert angivet. Ud fra dette er det altså et krav, at man angiver opfinderen – og opfinderne er nødt til at være nogen, der selv kan frasige sig den ret.

Det handler altså ikke om at give besked om, hvorfor ansøgeren har retten til opfindelsen – men hvis der ikke er en anden aftale, tilhører retten til en opfindelse altid opfinderen; Art.60(1) EPC.

En juridisk arving (sucessor in title) betragtes af EPO synonymt med selve den oprindelige person som retten stammede fra – men er i sidste ende betinger af national lovgivning, hvem der er arving. Altså en opfinders arving betragtes som den samme som opfinderen, fordi der juridisk kun er behov for en arving, når der ikke længere er en opfinder – derfor kan DABUS hypotetisk set godt overdrage til Thaler, men han kan ikke være maskinens arving.

EPO skal ikke følge op på om opfinderen er den rigtige – det er noget der skal bestemmes under national lov. Men de skal stadig sikre, at der er sket en angivelse af opfinderen, hvilket ikke var tilfældet med denne ansøgning.

Derfor fastholder EPO, at ansøgningen ikke kan udstedes idet der ikke er angivet en (rigtig) opfinder.

Sagen verden over

Thaler har indleveret ansøgningen i mange lande, og har i det hele taget sat gang i en større debat.

I USA har han også appelleret beslutningen om at afvise DABUS som opfinder, og der afventes stadig en afgørelse på appellen.

Sydafrika blev det første land i verden, der godtager en AI som opfinder. På figuren herunder er vist et udsnit af informationsdokumentet der følger udgivelsen og angiver DABUS som opfinder – samtidig med at det er gjort tydeligt, at opfindelsen var maskingenereret.

Uddrag fra ”Notice of acceptance Publication particluars and Abstract” fra Republic of South Africas patentkontor. Illustration: Republic of South Africa Patent Office

Australien har siden fulgt trop. Oprindeligt blev ansøgningen også afvist dér, men der blev appellen godtaget, og DABUS er nu blevet godkendt som opfinder i Australien også. Her blev der især lagt vægt på, at man ellers ville stå med sager, hvor man ikke rimeligt kunne angive den faktiske opfinder – skulle det være programmøren? Maskinens ejer? Operatøren, der satte maskinen i gang? Den har havde besluttet træningsdata, maskinen har lært ud fra? Når det ikke er til at bestemme entydigt, hvor i processen opfindsomheden ligger, mente de, at det er bedre at angive, at en maskine har stået bag, for ikke at skabe tvivl.

Disse beslutninger kommer til at skabe præcedens. Men som EPOs beslutning også er inde på, at det måske ved at være tid til at revurdere lovgivningen. Som er skrevet på et tidspunkt, hvor det kun var science fiction, der havde overvejet at der kunne være andre end mennesker, der opfandt noget.

Den internationale verdensorganisation for immaterielle rettigheder WIPO, ser også på hvad der faktisk er af tiltag i den forskellige nationer angående AI-politikker i forbindelse med opfindelser. De fleste har retningslinjer for, hvordan sagsbehandlingen skal ske, en del steder har nationale strategier for AI og efterhånden er der også nogle steder med case law. Det er langt fra alle steder, der faktisk har konkret lovgivning på området.

De potentielle konsekvenser

Både kloge hoveder, der interesserer sig for AI og for immaterielle rettigheder, har gjort sig nogle yderligere konceptuelle overvejelser om konsekvenser man kunne forestille sig ved at tillade eller at afvise, at AI kan være opfinder. EPO har også taget nogle af disse overvejelser med i deres skriftlige afgørelse.

Deres første argument er, at hvis man tillader, at en AI kan være opfinder, og EPC’en siger, at opfinderen er den med retten til en opfindelse, men at en AI samtidig ikke har juridiske rettigheder til at eje noget (fysisk eller immaterielt), så vil der opstå opfindelser, som ingen har rettighederne til.

Nogle skeptikere bekymrer sig om, at det vil lede til, at man vil holde op med at udvikle AIs til at kunne lave opfindelser, og det vil sænke den teknologiske udvikling, fordi man ikke kan beskytte opfindelserne. EPO mener blot, at ejeren af maskinen/den der ville sende ansøgningen kan angive sig selv som opfinder og derfor ikke, at der er et problem i forhold til faktisk at kunne lave ansøgninger.

Andre har den bekymring, at hvis man tillader en AI at være opfinderen, vil det lede til, at færre mennesker vil udnytte deres opfindsomhed – eller færre virksomheder vil være villige til at betale for opfindsomme medarbejder, og i stedet læne sig op ad AI. AI kan desuden kun basere sig på de data, som de har fået som input, og derfor vil det lede til stagnering af antallet og/eller kvaliteten af opfindelser, der bliver lavet, hvis ikke er sideløbende er opfindesomme mennesker, der kan give nye typer input.

Hvis man lader AIs være opfindere, har man heller ikke et konkret sted at lægge ansvaret, hvis nu de opfindelser er amoralske eller på anden vis problematiske.

Hvad mener I, bør AI kunne være opfinder? Og hvilke konsekvenser tror I, det vil have at lade dem være det, eller at forbyde det?

Louise Floor Frellsen er fysik-ingeniør, ph.d. og postdoc fra DTU og nu patentrådgiver hos Budde Schou. Bloggen Patentkontoret opdaterer hun hver anden mandag med en blanding af betragtninger fra IP-verdenen og eksempler på finurlige patenter.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I burde hellere diskutere hvordan vi får bragt gode menneskelige opfindelser i spil for at takle klima krisen. Der er masser af gode ideer, som ikke kommer i spil, fordi der er modstand blandt fagfolk. Det er et seriøst problem. AI "opfindelser" er ikke et seriøst problem.

 • 1
 • 17

Først og fremmest:

Det var dog en komplet ubrugelig container til fødevarer! En fraktal overflade (både på indersiden og ydersiden) er først og fremmest umulig at gøre ren.

Dernæst vil den meget hurtigt blive deformeret (på grund af de meget små detaljer) hvilket hurtigt vil gøre den ene feature (at de kan låses til hinanden) umulig.

Værktøjer til at producere den fraktale beholder skal også have meget små detaljer, hvilket vil give hurtigere slid og koste mere at producere.

Materialeforbruget forekommer mig også umiddelbart at være større end for en tilsvarende rund eller simpel polygonal beholder.

Det eneste der så er tilbage er de store overflade, som skal formidle bedre varmeoverføring til/fra overfladen. Spørgsmålet er om det i det hele taget virker som antaget af "opfinderen". Konvektion både på indersiden og ydersiden af containeren vil jo blive reduceret af den fraktale overflade. Over en vis beholder-diameter vil det desuden være varmeledningen internt i indholdet der vil være begrænsningen mere end overførslen gennem beholdervæggen.

Så hele denne øvelse handler dermed ikke om at få patenteret noget nyttigt, men er udelukkende en øvelse i at prøve at få givet "AI" patentrettigheder.

Indvendelserne der nævnes til sidst er generelt noget vrøvl.

Opfindelser uden rettigheder eksisterer allerede. Hvis det bliver et faktisk problem kan man ændre loven for at rette op på det.

De andre indvendinger tager tilsyneladende udgangspunkt i at kreativitet=patenter. Det er noget vrøvl. Om mennesker eller AI kommer til at skabe nye ting i fremtiden skal jeg ikke sige. Vil tro det vil være et samarbejde (eller rettere vi vil give AI opgaver ud fra vores egen kreative ideer til, hvad vi vil have løst).

Moraliteten er også noget vrøvl. AI ansøger ikke selv om patenter. Moraliteten ligger hos opgavestilleren og i endnu større grad hos den der faktisk fremstiller en ting.

 • 5
 • 0

er en statsbeskyttet eneret/monopol.

Det giver umiddelbart mening at sige at man ikke skal bruge statsmidler til at beskytte maskiners - øh - kreativitet.

Påstanden om at patenter vil øge velstanden i samfundet, er mig bekendt stadig uunderbygget. Det kan ligesåvel være en hindring for øget velstand.

Specielt softwarepatenter bruges først og fremmest til at forhindre at konkurrenter kan udvikle nye produkter.

Vi har været der før. Og jeg synes stadig at det er mærkeligt, at fortalerne ikke stræber efter at dokumentere den påståede effekt.

Jeg ved ikke hvorfor, men det er da svært ikke at få den tanke at årsagen er mindre end nobel.

 • 4
 • 1

At påstå at en computer på egen hånd har foretaget en opfindelse lyder som en smart måde at skaffe noget omtale. Jeg ser en AI som et værktøj i form af et computerprogram. Bruges det til frembringelsen af en opfindelse må opfinderen være den person eller gruppe af personer, som anvender værktøjet. Hvis ingen personer har bidraget kreativt og påstanden er, at AI'en autonomt har stået for hele processen, forekommer det absurd at resultatet skulle have opfindelseshøjde.

 • 3
 • 1

Jeg er helt enig – det er i hvert fald også min personlige opfattelse, at Stephen Thaler ikke har haft meget interesse i selve opfindelsen, men gerne har villet åbne for debatten om AI som opfinder. Og selvom jeg i nogen grad synes, at kvaliteten af opfindelsen i sig selv er et tegn på, at det er lidt tildigt at tænker på en AI som noget, der kan opfinde eller bør have rettigheder, er det måske ikke så skidt at tage hul på overvejelserne, før det for alvor går hen og bliver relevant. For som EPOs appelinstans også har skrevet i deres vurdering, kan de jo kun forholde sig til, hvad den nuværende lov foreskriver – men det kan være, at der er nogle lovgivere, der bør gøre sig overvejelser om, hvorvidt de dækker det ønskede.

Jeg er også enig i, at selvom det er værd at overveje grundigt, hvad man genre vil have loven til at dække, er det en storm i et glas vand, at kreative indspark fra AI vil gøre, at ingen mennesker længere vil være opfindsomme. Eller for den sags skyld at det, at en AI ikke kan være opfinder, ville få folk til helt at holde op med at udvikle på kunstig intelligens. Det sagt er jeg ikke ekspert på kunstig intelligens, og jeg ved, at der er folk, der sikkert ved mere om det end mig, som har reelle bekymringer for samfundsfølger af brugen af AIs. Men jeg tror næppe, at patentlovgivningen i forhold til dem kommer til at spille nogen central rolle i forhold til det.

Med hensyn til moraliteten af ikke at have en veldefineret opfinder, er jeg endnu en gang nødt til at erklære mig rungende enig. Jeg er i hvert fald umiddelbart af den skole, at en idé uden nogen intention om at føre den ud i livet – uanset om ideen er innovativ eller ej – ikke kan være ond. Der er også mange gyserfilmsinstruktører, forfattere og kunstnere derude, der har ”fremlagt” grusomme ting, uden det er at betragte som moralsk forkasteligt, fordi det ikke havde nogen anden effekt end den som tilskuere valgfrit kunne opsøge, altså at skræmme, provokere eller lignende, hvilket jo ikke er ondt så længe det holdes til tankeeksperimenter og koncepter.

 • 3
 • 0

Nu har jeg ikke fuldstændig styr på patentmyndigheders budgetter, men det er ikke min opfattelse, at de primært er statsfinansierede. Den danske patent og varemærkestyrelses (PVS’) årsrapport inklusiv opgjort budget (side 11) er frit tilgængeligt. Min læsning er at ”bevilling” ville være den statsstøtte de bliver tildelt, hvilket ville sige, at de ikke er finansieret af staten men af egen drift – men jeg kan sagtens tage fejl, det er på ingen måde noget, jeg har nærstuderet. Det sagt er der selvfølgelig noget om at håndhævelse involverer domstol og politi, for at afgøre om der har været løftebrud og for håndhævelse af loven, så det er nok stadig sandt, at det ikke er gratis for staten, hvis den aktivt skal involveres i at beskytte rettigheder – for AIs eller andre.

Nu har min midlertidige karriere som forsker jo været indenfor felter, hvor det var lidt nemmere størrelser at måle og veje på, men jeg synes, det er spændende at overveje, hvordan man kunne undersøge, hvorvidt patenter fordrer øget innovation. Jeg ved i hvert fald ikke, hvordan jeg lige skulle give mig til at finde ud af det (mod)bevise det. Muligvis ville det være noget med at sammenligne områder, hvor teknologi kan patenteres med dem, hvor de ikke kan. Eller det kan være at sammenligne lande med patentlovgivning med dem, der ikke har (men der er ikke så mange, der ikke har en grad af patentbeskyttelse, så det bliver nok svært). Måske kunne man udnytte, at der er nogle typer teknologi, f.eks. software og lægevidenskabelige metoder, som kan beskyttes i forskellig grad i forskellige jurisdiktioner, for at undersøge om de felter har udviklet sig forskelligt landene imellem.

Selvom jeg ikke lige ved hvordan man skulle gøre, tror jeg dog bestemt, at der er nogle fortalere/organisationer der forsøger at afdække effekten af patenter. PVS udgiver for eksempel diverse frit tilgængelige analyser, så som en rapport fra 2021 om Patenters betydning for startup-virksomheders vækst. Jeg har dog ikke selv nærlæst den, så jeg tør ikke udtale mig om konklusionerne.

Men det er et enormt spændende spørgsmål, hvad der er lavet af undersøgelser af, hvad patenter har af effekt på større skala. Jeg har prøvet at søge lidt og har fundet, at der også er en række videnskabelige publikationer på området. Det kommer nok til at tage en god sjat tid, før jeg har tygget mig nok igennem dem til at kunne sige noget om, hvordan de har undersøgt det, og hvad de er fundet frem til. Men det vil jeg da give mig i kast med, for det kunne være spændende for mig at lære om, og så skal jeg nok følge op med at skrive noget på bloggen om, hvad man har fundet af tendenser, der kan tale for eller imod patenters effekt på samfundet.

 • 0
 • 0

At påstå at en computer på egen hånd har foretaget en opfindelse lyder som en smart måde at skaffe noget omtale. Jeg ser en AI som et værktøj i form af et computerprogram. Bruges det til frembringelsen af en opfindelse må opfinderen være den person eller gruppe af personer, som anvender værktøjet. Hvis ingen personer har bidraget kreativt og påstanden er, at AI'en autonomt har stået for hele processen, forekommer det absurd at resultatet skulle have opfindelseshøjde.

Det er meget sandsynligt, at AI i fremtiden begynder at opfinde tools til sig selv. Naturligvis, er svært at opfinde tools til mennesker, for kun mennesker kender sit eget behov. Men AI kan fint opfinde tools til sig selv, der f.eks. gør at de bliver bedre i stand til at løse en opgave. Det kan være f.eks. at opfinde algoritmer, der gør at de bedre kan løse opgaver. Når en gang at kvantecomputerne bliver store nok, vil de måske også kunne opfinde nye konstruktioner. Hvis de er i stand til, at afprøve nærmest et uendeligt antal kombinationer, så kan de måske finde de bedste, og mest egnede konstruktioner, der løser en given opgave. De skal dog nok have opgaven programmeret.

 • 2
 • 0

Min læsning er at ”bevilling” ville være den statsstøtte de bliver tildelt, hvilket ville sige, at de ikke er finansieret af staten men af egen drift – men jeg kan sagtens tage fejl, det er på ingen måde noget, jeg har nærstuderet.

Jeg tror at du læser noget andet end hvad jeg skriver. Jeg beklager hvis det er utydeligt.

Hvis ikke man havde statslige myndigheder til hjælp for at håndhæve eneretten, så havde man ikke noget patent. Det er ingen naturlov at opfinderen har eneret. Det er noget som stater har indført.

Hvordan disse myndigheder er finansieret er ikke vigtigt i denne sammenhæng. - Det kan det så godt være, i forhold til spørgsmålet om at patenter skulle gøre samfundet rigere eller fattigere.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten