Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.
teknopsykologens briks bloghoved

AI læser med og prædikterer sygdomme, HRC #2

Når mennesker skal arbejde sammen med maskiner - altså samarbejde - da kræver det revision og re-aktion af gænge arbejdspraksisser og altså ledelse af hele organisationen.

Feltet kaldes Human-Robot-Collaboration (HRC), men hvorvidt der er tale om et reelt 'samarbejde' her - det skal vi blive klogere på nu.

Vi skal denne gang kigge nærmere på et par eksempler på implementering af AI-software i essentielle funktioner i sundhedsvæsenet.

Det næste spørgsmål, som HRC i forbindelse med implementering af AI-teknologi på arbejdspladsen er, om medarbejderens færdigheder blive overflødiggjort eller forlænget. Erstattet eller augmenteret? Måske er det både/og.

AI læser med og prædikterer sygdomme

Vi ser spændende og opbyggelige eksempler på hvordan AIs kapacitet virker som en hjælp i sundhedsvæsenet. Inden for radiologi, patologi og dermatologi søger man at få AI-software til at assistere i at forudsige udvikling af sygdomstilfælde. (Pesapane & Sardanelli, 2018; Sauraub & Topol, 2016). Herhjemme er man på Røntgenafdelingerne i hovedstadsområdet ved at søsætte implementering af AI-softwaren RBknee (fra danske Radiobotics), der skal assistere radiologerne med at identificere slidgigt i knæ ud fra scanningsbilleder. (RadioBoticsog Bispebjerg hospital). RBknee giver sit bud på sandsynlighed for udvikling af slidgigt i knæet i procenter, og radiologen skal bruge denne analyse i sin samlet vurdering. Det billedemateriale RBknee “fodres” med er kendt af radiologerne hvilket i en vis udstrækning eliminerer risikoen for, at RBknee blot er endnu en ‘blackbox-algoritme’, hvis grundlag for analyse er totalt uigennemskueligt.

AI lytter med og guider i førstehjælp

Et andet eksempel på inddragelse af AI til at løse opgaver er i Region Hovedstadens Akutberedskab. Er du så uheldig at du må ringe 112, så kommer du igennem til en dygtig vagt OG til en såkaldt ‘kunstig intelligent personlig assistent’. Denne AI-assistent er et stykke software i vagtens computer eller i en dims på bordet, der kan “lytte” med i din og vagtens samtale og på den baggrund hjælpe vagten i at holde styr på alle dine oplysninger og hjælpe dig på rette vej. Softwaren (fra danske Corti) kan lære at opfange symptomer på hjerteanfald over telefonen og assistere vagten i rådgivning af den nødlidende. For nuværende kan personalet fange 84 procent af de registrerede hjerteanfald når Corti hjælper til, modsat 75 procent uden. (kilde på studie).

Men er der overhovedet tale om et samarbejde mellem medarbejderen og teknologien her?

Aktion/reaktion vs Interaktion

Det synes tydeligt, at AI bidrager til at løse opgaver bedre og hurtigere. Men et klassisk samarbejde med indbyrdes udveksling af viden og handlinger - mener jeg ikke, at der er tale om her. Derimod er der tale om en form for vidensformidling i en ét leds aktion/reaktions-kæde.

I første omgang "fodrer" medarbejderen eller AI-programmøren maskinen med data. Og i næste omgang "spytter" maskinen den nu bearbejdede data ud til medarbejderen. Fra mit perspektiv, skal der forløbe en mere vedvarende og dynamisk interaktion bestående af en informations-feedback-loop mellem maskinen og medarbejderen for, at det kan forsvares at tale om et regulært 'samarbejde'.

Men hvordan kommer vi dertil?

Indsigt i og ærlighed omkring egne begrænsninger

Forestil jer, at den AI-software I normalt modtog meldinger i procenter eller præprogrammeret løsningsforslag fra, pludselig begyndte at stille jer spørgsmål eller blot udtrykke tvivl og bede om hjælp

Det kunne dreje sig om, at maskinen registrerer, at den mangler data for at kunne vurdere noget på validt grundlag eller behøver data indhentet fra fx. kameraer eller taktile sensorer for at kunne få et bedre billede at fx. sygdomsrisikoen. Ellers behov for mere data om sociale eller psykologiske forhold for at kunne vejlede bedst muligt. Netop registrering af folks psykologiske stemning i rådgivningssituationer (og ved salg af diverse varer!), prøver man allerede kræfter med i det der hedder* sentimentanalyse* (fx. Salesforce Einstein Sentiment Analysis).

Teknologien er der egentlig, men desværre vægtes det ikke så højt blandt AI-udbyderne. Maskinlæringsalgoritmer giver deres vurderinger som sandsynligheder, men det er langt fra altid, at disse høje som lave sandsynligheder præsenteres for brugeren, og maskinlæringsalgoritmer kan også tage fundamentalt fejl i deres sandsynlighedsvurdering i særligt uheldige situationer.

Behovet for interaktion og derfor behov for kommunikation bliver tydeligt ved de førerløse biler. De bliver ind i mellem i ""tvivl" om, hvad det egentlig er de ’ser’ foran sig. Vi er vant til at teknologi bare løser problemerne for os uden et behov for mere avanceret interaktion. Vi behøver ikke kunne tale med bilens speedometer, for det er rimeligt åbenlyst om det virker eller ej, og det ændrer sig ikke om vi kører i byen eller på motorvej. Men når bilens teknologi er baseret på AI og bliver så avanceret at den styrer hele bilen, så begynder den også at være så avanceret at den kan have nogen af de samme udfordringer som en menneskelig chauffør: Trafikale situationer der kan være svære at gennemskue, situationer hvor det ikke er klart hvad der er det bedste at gøre, situationer hvor man overser noget, begår fejl eller bliver usikker.

Det kræver altså samarbejde, at få de førerløse biler til at være pålidelige og i sidste ende sikre for os at anvende.

Udviklere af AI bør være ærlige og tydelige om deres teknologis fejlbarlighed. Det er faktisk ganske menneskeligt. Det giver sig selv, at samarbejdet mellem mennesket og bilen, vil blive mere vellykket hvis bilens - og menneskets - svagheder og usikkerheder lægger åbent frem. Præcist som det gælder i rent menneskelige samarbejdsrelationer. Og dette gælder ikke kun i samarbejde med førerløse biler, men også som her fremhævede eksempler på AI i sundhedsvæsenet, som er så avanceret, at den selvstændigt træffer beslutninger under forskelligartede omstændigheder, og hvor omstændigheder og beslutninger hverken er helt forudsigelige eller 100 procent fejlfri.

Vi skal have AI, der kan evner at indse egne begrænsninger og som kan kommunikere dette til medarbejderen eller brugere og derved indhente data/viden. Og vi skal fra at AI og medarbejderens "samarbejde" består af aktion/reaktion på hinanden og hen til, at de foretager en regulær interaktion. Begge forandringer kræver, at AI besidder funktioner, der kan sidestilles med dele af menneskets essentielle sociale færdigheder.

Et godt samarbejde bygger på tillid

Vi mennesker behøver en vis grad af tillid, hvis vi skal indlade os på videre interaktion med nogen eller noget. Og hvordan vi gør maskinerne tillidsvækkende og ikke tillids-svækkende for fagpersonerne rundt omkring på forskellige arbejdspladser, er hvad vi skal kigge nærmere på næste gang.

Jeg kan afsløre, at vi skal vi omkring - eller snarere genbesøge (læs mine blogs At puste liv i maskiner og State of the Art på humanoide robotter) hvordan vores menneskelige sociale færdigheder som dét at kunne sætte sig i andre sted, det at kunne mentalisere, forsøges efterlignet i softwaren. Og skal vi udfolde et ældgammelt trick kaldet antropomorficering, som det hedder i psykologien, når man tillægger dyr, planter og ting menneskelige egenskaber.

On going debat om erstatning vs augmentering - det kræver ledelsesmæssig greb

I de her fremhøvede eksempler fra sundhedsvæsenet er det tydeligt at AI gør medarbejderne bedre og/eller hurtigere til deres job. Men der er stadig stor bekymring for at miste sit job og sin faglige anseelse eller få omkalfatret sin fagidentitet - og tildels med god grund - rundt omkring på arbejdspladserne. (Pesapane et al., 2018; Sauraub & Topol, 2016). Diskussionen om hvorvidt maskinerne tager vores jobs eller gøre os bedre til at udføre dem, kalder på en nuanceret granskning.

Det afhænger blandt andet af hvilken software, jobfunktion og hvilken ledelsesmæssig strategi der lægges.

Nogle jobfunktioner bør overtages af AI. Don Norman, der er tidligere vice-præcident i techgiganten Apple kalder disse job for 'the dull, dirty and dangerous tasks'. Og argumenterer for at øvrige jobs, der kræver menneskelig kreativitet, samarbejde og organisering skal holdes på menneskehænder eller endnu bedre; foregå i et samarbejde mellem mennesket og maskinen og altså ved gensidig augmentering af vore kapaciteter. Vi fortsætter granskningen næste gang.

Tak for at læse med. VH Julie-Astrid

Astrid er psykolog og PhD-stipendiat i Region H, hvor hun forsker i de psykologiske implikationer ved menneskets interaktion med AI særligt i arbejdslivet. Feltet hun udvikler kalder hun ‘Teknopsykologi’, og dét er hvad, hun skriver om her på Ing.dk.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man bør hylde JAG, for hendes evne til at komponere cliffhangers. Det er vanskeligt ikke at få den tanke, at denne evne er Hollywood værdig. Desværre tyder de begrænsede kommentarer på, at få læser med hele vejen og kan finde tilbage for at kommentere ;-) Tillad mig at anbefale dig, den nu afdøde forfatter Iain M Banks, som også skriver om maskiner, ders AI og er mester i slutninger, der fører historien videre. "Player of Games" er et godt sted at begynde. Som Iain Banks er hans "A Song of Stone" og "The Bridge" også læsværdige. Måske kan han ('s værker) ligefrem udgøre lidt af det humanistiske grundlag danske naturvidenskabsfolk så ofte synes at mangle?

 • 1
 • 0

Venter naturligvis med stigende voksen-tålmodighed og med erfaringens bange forudanelser på næste afsnit i denne fortsatte serie af fristile udi psykologiens utopiske forsøg på at beskrive en kapitalisme med ’et menneskeligt ansigt’ via deres robotter, hvor relationer mellem mennesker stadig bliver forsøgt gjort til relationer mellem ting og kold beregning tager de sociale relationers plads, voksende fremmedgørelse en realitet og hvor den menneskelige moral, AI eller ej, kommer uhjælpelig til kort ved fabriksporten ...

I mellemtiden kan til gengæld anbefales en dugfrisk udgivelse (det er en tysker): - Richard David Precht: ”Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens”. 2020.

 • 3
 • 1

Først et spørgsmål: Hvad betyder "prædiktere"?

Dernæst, opfatter jeg ikke brugen af AI i sundhedssektoren som et redskab til at forudsige sygdom, men som et redskab til at diagnosticere sygdom ud fra markører, som læger (normalt) ikke kan observere. For eksempel kræftsygdom på meget tidlige stadier.

At forudsige noget vil i sagens natur være en statistisks betragtning.

 • 3
 • 1

Måske var det en presserende idé for at kunne overleve i en guds eget land og yde førstehjælp, at AI-prædiktere, uden dog at prædike, hvorledes det vil gå med den videre udbredelse af Trumporonaen i WH-bunkeren og uden for i deres hårdt plagede samfund efter 4. november, om børskurserne stadig vokser i takt med smittetilfældene og et fortsat postmoderne ’folkedrab’ i slowmotion står på den til den tid politiske dagsorden – endnu et civilisationsbrud med fascistoide tendenser …

Dét ville da være ønskeligt, alt imens ’POTUS’ – Don Trumputinissimo - fortsat efter planen arbejder sig stædigt frem mod nye højder under sloganet ’MAGA’, ved ikke at gøre det nødvendige i humanismens navn - af alle synder er, som alle bekendt, undladelsessynderne de værste …

Ca. 60-80.000 mennesker blev dræbt øjeblikkeligt ved Hiroshima-bomben, mens det samlede antal døde menes at være omkring 140.000 som følge af eftervirkningerne. Omkring 30.000 menes at være blevet dræbt øjeblikkeligt ved Nagasaki-bomben, lige så mange formodes at være gået bort efterfølgende …

I alt ca. 200.000 øjeblikkeligt og af eftervirkningerne – et realistisk scenario gentaget i 2020 - over there – Termodynamikkens 2. hovedsætning slår til igen –things are going from bad to worse – as always - med eller uden AI, eller KI, som det burde kaldes på dansk ...

 • 0
 • 6

kunne vi ikke holde op med at benytte udtrykkene AI eller KI. Alt hvad der har med disse AI og KI at gøre er kodede computerprogrammer, som i sin grundform er opbygget af det binære talsystem, altså et-taller og nuller. Der er absolut intet intelligent ved det, bortset fra de mange mennesker der har kodet disse avancerede programmer og udtænkt strukturen.

Jeg gad vide om der er nogle intelligente mennesker der kan udtænke en mere intelligent og dækkende betegnelse end disse famøse AI og KI?

 • 2
 • 1

Inden gnavpotte- og brokkeriet bestemmer hele dagsordenen kunne det måske være på sin plads med lidt mere oplysning fra en mere ironisk indstillet kreds af læserbrevsbloggere, de tiloversblevne undtagelser, hvor nogle har levet lidt længere end alle de postmoderne konfirmander, der hele tiden truer med at gå viral ligesom en fremmed virus på afveje …

For at blive i ekkohummeret af kværulanter og andre ufrivilligt morsomme, så er der vistnok heller ikke noget, der på dansk hedder computere – de bør kaldes datamater - det agiterede DS i hvert fald for i tidens morgen, da disse helvedes invasive og uintelligente maskiner for folket begyndte at brede sig herhjemme – but alas

Et af nutidens buzzwords er så åbenbart AI – eller KI for ironikere – hvor især humanoide robotter har fanget nogens opmærksomhed, men hvad kan vi så bruge hende til – garanteret ikke til at fremme et humanistisk menneskesyn …

Men inden vi alle bliver testet alt for positive, med eller uden mulepose, må det være tilladt at gøre opmærksom på den genopstandne Knigge, alias Emma Gad – hold social afstand, en visdom alle humanister, der ikke kan fordrage mennesker, givetvis har det helt fint med …

 • 2
 • 1

Men inden vi alle bliver testet alt for positive, med eller uden mulepose+, må det være tilladt at gøre opmærksom på den genopstandne Knigge, alias Emma Gad – hold social+ afstand, en visdom alle humanister, der ikke kan fordrage mennesker, givetvis har det helt fint med …

Det er helt klart på tide, at der komme lidt mere liv i kludene i denne tværfaglige blog.

Nutidens IT-folk burde have både have lidt humaniore og naturgeografi, som en integreret del af deres uddannelse - i stedet for at være reklamebranchens nyttige idioter; så kunne både AI og KI erstattes med den mere præcise term: Science Fiction[1].

Med disse tilføgelser kan jeg tilslutte mig - som tænkende væsen, med hukommelsen nogenlunde intakt.

[+]mulepose: mundbind. [+]social afstand: fysisk afstand. [1] Google: "iain m banks culture" (uden "-tegn)

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten