Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
phloggen

Afregning af solstrøm, i praksis.

Æventyret om mit solstrømprojekt forsætter:

 §2, stk 1, litra e i [ Lov om afgift af elektricitet](http://147.29.40.91/_GETDOC_/ACCN/A20060042129-regl) siger klart og tydeligt:

   [Undtaget fra afgiften er elektricitet, som...] fremstilles på solcelleanlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Det er en forudsætning for afgiftsfriheden, at elselskabet afregner solcelleproduceret elektricitet fra elproducenten og leveret elektricitet til elproducenten til samme pris pr. kWh, og at der ikke er tilsluttet elinstallationen anden form for elproduktionsanlæg.   
 En venlig, men anonym, sjæl anbefalede mig at checke hvad der sker hvis man producerer mere strøm end man bruger.

 På tur med telefon i strømmens verden.

 Jeg kan med de samme afvise, at der findes en klar fortolkning af dette spørgsmål. Ligesom jeg kan dokumentere at ingen tilsyneladende aner hvem man egentlig skal spørge om det når det kommer til stykket.

 Jeg skal spare jer for telefonsagaen, men blot sige at §2, stk 1, litra e er ukendt i vide kredse, herunder to ministerier og en styrelse, og en definitiv fortolkning, er der ingen der vil påtage sig.

 Sammen med en elskværdig medarbejder fra Energinet.dk, nåede jeg dog til sidst frem til følgende fortolkning:

 Hvis jeg bare skruer solcellerne op, er de eneste der opdager om de laver noget strøm mit "energiselskab", det er nemlig dem der modtager aflæsningen af min elmåler. Den pris som eventuel overskydende strøm afregnes til vil derfor udelukkende afhænge af deres udlægning af §2, stk 1, litra e.

 Imidlertid er mit netselskab også blandet ind i sagen, for det er dem der bestemmer over el-måleren og bestemmer hvorledes og hvordan min strøm skal måles og leveres.

 Mit "energiselskab" er heldigvis, men langtfra tilfældigvis, også mit netselskab. Jeg har nemlig ikke gidet taget balladen med "frit elvalg" for at spare nogle få kroner om året.

 Jeg rettede derfor henvendelse til [NVE-SEAS](http://nve-seas.dk/) og fik at vide at de fortolkede reglen helt simpelt: hvis jeg solgte mere strøm end jeg brugte, så får jeg fuld pris for det.

 Sådan læste jeg også loven, men man kan ikke komme uden om at sætningen "Det er en forudsætning for afgiftsfriheden, at elselskabet[...]" betyder at loven ikke garanterer denne fortolkning. 

Andre fortolkninger

 Jeg ringede derfor også til et par andre elselskaber, bare for at høre om der var fodslav om den fortolkning.

 Det var der ikke. Bestemt ikke.

 Et selskab forklarede at et eventuelt overskud ville jeg ikke få penge for.

 Et andet selskab oplyste, at hvis det skete bare en eneste gang at el-måleren var løbet baglængs over en hel afregningsperiode, så ville de komme anstigende med to målere ekstra og afregne fremtidig produktion til den normale +40øre tarif for solstrøm, samt opkræve alle relevante afgifter og gebyrer.

 Jeg spurgte om det også ville gælde når EU i fremtiden tvinger elselskaberne til at opkræve betaling månedsvis bagud og svaret var klart ja.

Med den fortolkning risikerer man en økonomisk øretæve, hvis man et år tager til Jylland istedet for i sommerhus. Det ville, alt andet lige, kunne betale sig at slukke for solcellerne, eller endnu mere tåbeligt: at tænde en elvarmeblæser indtil man fik brugt alt sin solstrøm. Til trods for min ringeagt for Folketinget, kan jeg ikke forestille mig at det var deres hensigt.

 Andre selskaber var ikke istand til at svare på spørgsmålet, fordi det aldrig havde været diskuteret og nogle ville "lade det komme an på en konkret vurdering".

 DONGs medarbejder ville slet ikke udtale sig, når jeg ikke var kunde og det ikke drejede sig om "et konkret anlæg".

Vi fører ikke de pågældende heste...

 Taget i betragtning at vi taler om en investering med 15-20 års tilbagebetaling, hvis ikke regeringen kommer til fornuft (eller vi kommer til en fornuftig regering), så er det meget lidt befordrende for udbredelsen af solstrøm, at man ikke kan få et klart svar på et simpelt spørgsmål.

 Jeg behøver dårligt at nævne at ingen af de pågældende selskaber havde noget på deres hjemmesider om emnet.

Den maksimale økonomiske skade elselskabet kan blive udsat for hvis man monterer det maksimalt tilladte anlæg på 6kW per husstand, er ca. 8000 kr per husstand per år, inklusive moms og afgifter der alle utvivlsomt kan refunderes hvis elselskabet gider lave papirarbejdet.

I det lys synes jeg ærlig talt der er nogle elselskaber der burde skamme sig over at være så forstokkede/fornærede/fremskridtsfjendske.

 Jeg aner ikke hvad der sker, hvis man bor hos et af de fjentlige netselskaber og skifter til SEAS-NVE eller andre solstrømsvenlige energiselskaber, jeg kan levende forestille mig en masse fortørnede ansigter og pegen i regler og råben i telefoner.

 Det er også svært på dette sted, ikke at falde i staver over det faktum at SEAS-NVE, der gav det klareste og mest rimelige svar, til trods for NESAs [ihærdige opkøbsforsøg](http://www.dr.dk/nyheder/penge/article.jhtml?articleID=63416) for nogle år siden, stadig er ejet af forbrugerne i området.

 phk
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Sørgeligt - lyder som om der er hårdt brug for en praksis. Måske er det netop nu tiden til at "gennemtvinge" en stillingtagen hos politikerne på dette område? Som du ved, PH, overvejer jeg at etablere et solcelleanlæg (du fungerer fint som spindoktor for solcelleindustrien :-)). Jeg er kun på det indledende stadie, hvor jeg prøver at lære så meget som muligt - også om lovgivningen osv.Kunne du evt. fortælle lidt mere om afregning mm? Et sted nævner du at man godtgøres for den producerede el med den samme pris, so man køber el for (inkl. afgifter), altså kr 1.73 pr kWh, og ovenfor nævner du "den normale +40-øre tarif for solstrøm". Hvordan hænger det sammen?På forhånd tak - og tak for en særdeles spændende blog.

 • 0
 • 0

Der er to afregningsformer for solstrøm: "nettomåleordningen" hvor elmåleren "bare løber baglængs" og "den rigtige". "nettomåleordningen" er begrænset til husstandsanlæg under 6kW spidseffekt (det er den ordning jeg sigter efter) og den består kort og godt i at elmåleren løber samme vej som strømmen.Det vil sige at den solstrøm du ikke selv bruger sendes tilbage til elnettet og du krediteres for den, når du senere samme aften bruger strøm fra nettet, vil de første kWh du bruger derfor udligne din overskydende produktion tidligere fra dagen.  Simpelt og nemt. "Den rigtige afregning" er for alle andre solcelleanlæg og der skal man registreres som producent, have tre målere (produktion, anlæggets egetforbrug og den almindelige elmåler).  Man skal også ud og finde nogen der vil købe ens strøm og afregne den efter alle kunstens regler med PSO, energiafgift osv osv..  Der er, så vidt jeg kan forstå, et 0.40 Kr/kWh tilskud, ligesom der er tilskud til vindmølleproduceret strøm, men det er slet ikke nok til at gøre solstrøm produktion rentabel. Poul-Henning  Poul-Henning 

 • 0
 • 0

For et par uger siden ringede jeg til DONG for at høre hvordan det forholdt sig med vindmøllestrøm, og fik følgende information. En elektronisk måler kan jeg bestille gennem min installatør (mig selv) og så kan jeg tilslutte min vindmølle. Såfremt min produktion overstiger mit forbrug, vil jeg så forsyne nettet. Men; hvis jeg - på årsbasis - har produceret mere end mit forbrug, så vil jeg ikke få en krone for det.. Take it or leave it. Og det kan man så undre sig over. /Jakob  

 • 0
 • 0

Rent juridisk skal du melde det til og inverteren skal tilsluttes af en authoriseret el-installatør.Hvis du har en elektronisk måler skal den sandsynligvis udskiftes, for de tæller kun den ene vej.  Hvis du har en gammel Ferraris måler, så kører den sandsynligvis lige lystigt begge veje.I mange andre lande kan man købe en pakke med et solcellepanel og en inverter i normalt "sort klods" design i byggemarkeder og bare sætte det til, men det må vi ikke her i landet.  Se f.eks:http://www.mastervolt.com/com/53/pro/1103/... er meget populære i Holland. På den anden side, hvis dine solceller ikke producerer så meget strøm så du ikke selv kan bruge det, er der sandsynligvis ingen der opdager at de er sluttet til, lovlige eller ej.Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hej Poul-Henning, Jeg følger spændt med i dine indlæg. Vi har netop opstillet et 45 kW anlæg nede bagerst i olivenlunden (der er lidt mere sol hernede i mellem-Italien) og skal derfor gennem det italienske bureaukrati til registrering som el-producenter (den italienske stat giver 20 års købsgaranti plus tilskud, hvilket giver en tilbagebetalingstid på anlægget på 8-10 år. Det er nu 6 mdr. siden vi betalte vores andel på 30.000 kr til elselskabet for opgradering af elledninger og opsætning af målere. Nye ledninger har vi fået, men endnu ingen målere - der var lige pludselig nogle flere papirer som skulle udfyldes, deriblandt en autocertificering, hvori man erklærer den korrekte funktion af grænsefladerne under drift - men hvis elselskabet endnu ikke har tilsluttet dig, hvordan er det så lige, at man skal teste det???Det trøster mig at læse, at problemerne forbundet med solceller i DK er præcis de samme som hernede  ;-) MHLiset NylandAbruzzo, Italien

 • 0
 • 0

Nu er det jo snart års dagen...

Hvormeget strøm er der produceret i denne periode? Hvordan er det gået, med jeres anlæg?

Hvordan ser det ud 1 år efter?

Har de rykket sig?

Der er da en ny energi aftale,,, Meeeennn

Er der kommet nyt til, Nogle gode råd til os der skal til at have det?

Tanken er at få et nettilsluttet anlæg her i seas-nve. Der er noget med at de giver 1:1 og desværre ikke penge..

 • 0
 • 0

Der er kun en måde at tingene bliver forandret på og det er ved civil ulydighed. Du sætter et anlæg op og producerer det mere strøm end du selv kan forbruge, lægger du bare et kabel til naboen. Det må man nemlig heller ikke. Naboen skal ganske enkelt købe din strøm af elselskabet, selv om det er naboens strøm.

Det er ligesom med mælkeproducenten og naboen. Naboen må ikke gå ind og få/købe mælken af mælkebonden, men skal købe den i den lokale brugs eller købmand, hvor mælken så har været undervejs på flere 100 km, førend naboen kan købe den. Tænk at mælk, der blot behøvedes transporteres under 100 meter. Mælken bliver transporteret 1000 gange længere før naboen kan få mælken, selv om naboen hver dag kan se mælken flyde inde hos sin nabo mælkebonden.

Vi mangler vidst en forbruger revolution.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 0
 • 0

Nu er det jo snart års dagen...

Nej, ikke helt, jeg skal lige igennem marts før jeg har et helt års data, men så skal jeg nok afrapportere i min blog.

Umiddelbart ser det meget sandsynligt ud at jeg rammer de ca. 180 kWh der forventes af et 200 W(peak) anlæg i Danmark og hvis ellers ting flasker sig, er det planen at gå videre med et større anlæg i løbet af sommeren.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Ja der skal lige det sidste med.

Ser fremtil, når dine tal komme måske ligefrem noget med lidt økonomi.

Har du evt haft tid til at se på udviklingen inden for det.. f.eks. hvad er der kommet på markede.

Skulle der være noget interssant, her hjemme eller rundt omkring i den store verden...

Der var en der kom med en kommentar en dag.. Det fik mig til at tænke.. Hvor mange m2 solceller skal vi have i DK, lige nu. Hvis EL behovet skal dækkes.

Ved en kombi af solceller samt en energi kilder der dækker når solceller ikke producere el...

 • 0
 • 0

Der var en der kom med en kommentar en dag.. Det fik mig til at tænke.. Hvor mange m2 solceller skal vi have i DK, lige nu. Hvis EL behovet skal dækkes.

Jeg regnede på det den anden vej:

Antag at vi lægger 10m^2 solceller på alle egnede tage,.

Det bliver til ca. 900 kWh per tag per år.

Lad os gætte på en million tage.

Så er vi oppe på 900 GWh om året.

Vores samlede årsforbrug er ca. 35 TWh området, altså kan vi dække (de dyreste) 2.5% af vores samlede elforbrug.

... blot ved at overdække nogle teglsten der idag ikke laver dagens gerning når det er solskin.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

sad og regnede lidt på det.. Men det kunne være at en havde adgang til bedre tal end mig...

Men et sted mellem 90 mill m2 til 790 mill m2 skulle dække vores behov...

Det er alt efter hvor effektive de er...

og man skal vel huske på, at det kan jo godt bruges som en form for UPS, strøm backup etc.

Så mange m2 skal der ikke til 2 - 3 timers strøm, for den mindre virksomhed i backup batterier...

Det er hvad min erfaring viser

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten