kronikken blog

Åbne platforme en forudsætning for M2M-eventyret

Illustration: Privatfoto

Mads Winblad er adm. direktør, NextM2M A/S

Med en forventet vækstrate på 25-40 pct. om året i det næste årti er markedet for M2M-kommunikation (machine-to-machine) yderst interessant for dansk videnindustri. Faktisk står vi med M2M over for et potentiale, der vil overgå den revolution, som mobiltelefonien har været igennem.

Der er i dag mere end 2 mia. M2M-forbindelser, heraf over 100 mio. cellulære, dvs. baseret på mobilnettet. I 2022 forventes 18 mia. M2M-forbindelser, hvoraf 2,6 mia. er baseret på mobilteknologien.

Tilsvarende spås omsætningen i M2M-løsninger at eksplodere fra de 200 mia. dollars i 2011 til 1.200 mia. dollars (op mod 7.000 mia. kroner) i 2022. Det er en vækst, der kan komme hele værdikæden til gode fra softwareudviklere, integratorer, hardwareproducenter, netværksoperatører til diverse it-konsulenter.

Markedets deltagere skal dog være beredt på at samarbejde og ikke falde i fælden med proprietære løsninger. Vi så, hvor galt det gik med Bluetooth. Selv om det var en åben platform, så udviklede man egne standarder, så forskelligt udstyr ikke kunne kommunikere med hinanden. Det var først med fælles normer, at markedet kom i gang.

Da både GSM og internettet er ægte globale åbne standarder, arbejder de godt sammen og kan udnytte hinandens fordele og håndtere de store datamængder, som vil blive afgørende for fremtidens innovation inden for M2M. Mobilteknologien er således driveren for M2M-udviklingen.

M2M-markedet er yderst komplekst med et bredt spektrum af aktører, hvis produkter og ydelser skal kunne kommunikere med hinanden. Derfor bør vi undgå proprietære koder og i stedet samarbejde med åbne standarder i hele værdikæden.

Det gælder ikke mindst de store aktører såsom mobiloperatørerne, der må glemme, at kunden er deres eksklusive ejendom. Kun derved vil det være muligt at sammensætte en acceptabel løsning for kunderne. For hvis slutresultatet ikke bliver one-stop shopping med løsninger, der er nemmere, billigere, mere effektive, bæredygtige, mindre energiforbrugende eller forurenende, så køber kunden dem ikke.

De mest aktuelle vækstområder for M2M er inden for transport med tracking og monitering af containere, køretøjer, udstyr osv. eller kontrol af temperatur, fugtighed m.m. af gods, automatiske kørebøger osv. Forsikringsselskabet Alkas initiativ med en boks i bilen, som de reklamerer for netop nu, er et typisk eksempel.

Sikkerhed - både kommercielt for virksomheder og alarmer m.m. for private - er også et vækstområde, hvor der er rige muligheder ligesom markedet for aflæsning af målere til vand, el, gas o.l.

Der er generelt et stigende behov for effektivisering og bedre kontrol med miljø, forurening, genbrug og energiforbrug. Sammen med øgede behov for overvågning f.eks. i sundheds- og plejesektoren betyder det et eksponentielt voksende marked for M2M.

Skal danske virksomheder have del i M2M-eventyret, kræver det dog, at en række forudsætninger opfyldes:

1) M2M-økosystemet er for kompliceret og ugennemskueligt for kunderne. De har behov for end-to-end-løsninger, der opfylder deres behov nu og i fremtiden. Hele værdikæden må samarbejde åbent og transparent, så kunderne får en optimal løsning.

2) Det skal sikres, at de mobile netværk også i fremtiden opfylder de behov, som M2M stiller. F.eks. kan en stor del af M2M trafikken udmærket fungere på lavere båndbredder.

3) Datasikkerhed skal håndteres problemfrit, så brugerne kan have ro i sindet.

4) Der er behov for kompetent rådgivning og ekspertise med overblik over hele værdikæden og ikke kun vertikale løsninger f.eks. indenfor transport eller sikkerhed. Der er behov for horisontale kompetencer og viden, som kan integreres med de vertikale. Det støtter innovation og brugeregnede løsninger.

Hvis vi kan håndtere disse udfordringer, så bliver vi alle vindere. Der ligger et stort ansvar på de store mobiloperatørers skuldre, og de må undgå fristelsen med lukkede, proprietære systemer, der står i vejen for den innovation, iderigdom og investeringslyst, der ligger i open source.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvorfor fokuseres der specielt på mobiloperatørernes ansvar, når de ifølge kronikken kun kommer til at stå for 15% af forbindelserne i fremtiden? Mig bekendt er det ikke mobiloperatørerne, der har lagt barrierer ind for M2M, da mobilnetværkene kører efter 3GPP standarder, og enhver kan lave enheder til dem, hvis de overholder spillereglerne. Uden at jeg kan de finere detaljer, så kommer der også mange nye M2M muligheder med LTE. Indrømmet at LTE er dyrere at implementere og noget mere broget ift. hvilke frekvensbånd, der skal understøttes, men økosystemet omkring M2M kan ikke forvente, at GSM vil leve for evigt alene på M2M omsætning. Disclaimer: Jeg arbejder ved en mobiloperatør, men udtaler mig på egne vegne.

  • 0
  • 0

Hej Jens Åge,

Du har fuldstændig ret, der skal ikke kun fokuseres på operatøren i denne sammenhæng, grunden til at jeg fokusere på M2M og operatørene i denne kronik er at jeg arbejder i en M2M virksomhed, og derfor fokusere på det jeg ved mest om :-)

Men generelt set gælder åbne standarder og systemer, fælles åbne snitflader eller hvad man vil kalde det at det skal tilstræbes i alle industrier og i alt hvad vi gør. Udgangspunktet skal være forbrugen der får en bedre og nemmere løsning, det skaber konkurence og hurtigere udvikling med meget lavere omkostninger til fordel for forbrugerne!!

Men desværre er der mange udviklere af den gamle skole der stadig tror at viden og patenter med lukkede systemer er vejen frem, men det bevirker kun det modsatte hvad jeg skrev ovenfor.

Så du har ret, ikke kun fokus på operatøren, men på ALT hvad du laver og udvikler!!

MW

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten