opfinderbloggen blog

Åbenhed er en nødvendighed

Meget få af de idéer, der ender som kommercielle succeser er baseret på en enkelt mand eller kvindes selvstændige bidrag. De fleste innovative idéer, hvad enten de er lav- eller højteknologiske kommer til verden i samarbejde mellem flere parter på en måde, hvor flere forskellige kompetencer og mange forskellige typer viden smelter sammen.

I takt med at den teknologiske udvikling tager til i hastighed, kunder stiller forøgede krav til effektivitet og omkostninger og at produktlevetiden i mange brancher er blevet kortere har virksomheder, iværksættere og opfindere behov for hurtigt og nemt at få adgang til ny viden.

Indrømmet - det lyder flot og smart alt sammen. Men hvordan er det nu lige at man klarer at få adgang til ny viden? Hvor og hvem er det man ringer til? Hvad koster det i timen? Hvordan får man vedkommende til at fortælle det man har brug for at vide? Du har nok allerede luret hvor jeg vil hen: hvordan får man vedkommende til at fortælle det man har brug for uden at fortælle hvorfor man har brug for det - og hvad man skal bruge det til?

I mit daglige arbejde med opfindere er åbenhed og mangel på samme én af de største problemstillinger. I opfinder/innovationskredse kan det være svært at komme igennem med budskabet om åbenhed, og det er der gode grunde til.

Når man som idéhaver har kastet en masse tid, brainpower og evt. finansielle ressourcer i en idé er det ikke sket for de blå øjnes skyld. Jeg kender ikke én opfinder/idéhaver som ikke har et brændende ønske om at skabe en succes, der:

 • kan medføre et solidt afkast
 • sikre én finansielt
 • give en friheden og muligheden for at arbejde videre med nye idéer

Man er simpelthen bange for at den store indsats skal ryge på gulvet med et brag fordi en samarbejdspartner, en investor eller en helt tredje skal 'stjæle' idéen.

Som jeg ser det er det er det her problemstillingen vedrørende åbenhed bliver rigtig tydelig. Ikke fordi man tidligere er blevet frarøvet sine idéer (erfaringsbaseret) men pga. en frygt for at dette muligvis kan ske (frygtbaseret).

Fra min tidligere erfaring som iværksætter kender jeg godt frygten men jeg har personligt stadig til gode at se opfindere og idéhavere, som har båret sig fornuftig ad blive snydt.

Tilbage til mit argument: idéer bliver ikke til kommercielle succeser uden en bred berøringsflade - uden at have været udsat for feedback, hjælp etc. fra eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere, eksterne leverandører etc. ER en nødvendig del af en udviklingsproces og derfor synes jeg at man som opfinder eller idémager i stedet skal fokusere på alt det man kan få ud af deres involvering i stedet for at fokusere på at de muligvis stjæler ens idé så snart man kigger væk!

Jeg er bekendt med at der kan gå religionskrig i at diskutere hvorvidt hemmeligholdelsesaftaler (NDA) fungerer eller ej. Jeg anvender meget ofte hemmeligholdelsesaftaler og det gør jeg på følgende måde:

1: skab kontakt til din samarbejdspartner og fortæl helt overordnet hvad din idé går ud på. Alle idéer kan formidles på en sådan måde uden at fortælle centrale detaljer - vær opfindsom!

2: hvis din samarbejdspartner er interesseret i at høre mere og du har tillid til at vedkommende har de rette kompetencer og kan hjælpe dig videre så bed ham underskrive en hemmeligholdelsesaftale.

Og hvorfor ikke NDA inden første møde? Fordi ingen, som arbejder med innovation, produktudvikling, finansiering etc. ønsker at underskrive hemmeligholdelsesaftale på noget de aldrig har hørt om - jeg vil i hvert fald ikke! Ved at underskrive en hemmeligholdelsesaftale uden at kende det overordnede 'scope' på din opfindelse ender jeg med at underskrive en hemmeligholdelsesaftale på viden som jeg allerede havde i forvejen eller i nogen tilfælde på viden som jeg selv arbejder på.

Jeg håber at alle opfindere og idémagere kan bruge denne tilskyndelse til at arbejde lidt mere åbent med deres opfindelser - som sagt så er samarbejdspartnere, virksomheder mm. ikke i nærheden af at være så tyvagtige som de ofte får ry for.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En anden relateret pointe jeg synes der er værd nævne, er at der er stor forskel på opfindelse og innovation. Nogle kan følge sig berettiget til fuld ejerskab over et produkt fordi at de "fandt på det først", hvor udviklingen fra ideen til et salgbart produkt oftest er det mest værdifulde.

Folk har det med at overvurdere ideen og undervurdere innovationen.

Dette er efter min mening det farlige ved patentsystemet (og mange folks opfattelse af værdiskabelse), at ideen er det eneste der bliver lagt vægt på. Med patenter bliver et utal af tilfældige ideer låst fast af folk der ingen evne har til at skabe et succesfuldt produkt. Set fra et rent samfundsmæssigt synspunkt må det være den der kan skabe et succesfuldt produkt der burde belønnes. (hvilket tilfældigvis er hvordan vores kapitalistiske system fungere)

 • 0
 • 0

Efter sigende, kan man i USA bede en notar om at berigtige at man har gjort en opfindelse. I USA er det efter sigende sådan, at den der først har gjort en opfindelse, også har rettighederne til opfindelsen. Datoen for opfindelsen, kan således dokumenteres igennem notaren.

Vil man kunne anvende samme metode i Danmark? Evt. som et suplement til en NDA.

 • 0
 • 0

Efter sigende, kan man i USA bede en notar om at berigtige at man har gjort en opfindelse. I USA er det efter sigende sådan, at den der først har gjort en opfindelse, også har rettighederne til opfindelsen. Datoen for opfindelsen, kan således dokumenteres igennem notaren.

Vil man kunne anvende samme metode i Danmark? Evt. som et suplement til en NDA.

Hej Jan, Du kan også anvende en notar her i DK - et notarialbekræftet dokument kan tjene som bevis for at du på et givent tidspunkt har gjort en given opfindelse. Som du selv bemærker så anvender USA first to invent-princippet - og i den sammenhæng kan notarprincippet være frugtbart hvis der opstår en tvist. I first to file-princippet som anvendes i store dele af verden heriblandt også i DK, er det den første som patentanmelder en given opfindelse som 'ejer' opfindelsen - og i den sammenhæng har notarmetoden mindre betydning. Så svaret på dit spørgsmål er ja - det kan anvendes som supplement til en NDA. Det handler endegyldigt om din risikoprofil om du ønsker denne yderligere sikkerhed. Vi har kort beskrevet ovenstående her: http://opfind.nu/de-10-trin/trin-2/alterna...

mvh Kasper

 • 0
 • 0

En anden relateret pointe jeg synes der er værd nævne, er at der er stor forskel på opfindelse og innovation. Nogle kan følge sig berettiget til fuld ejerskab over et produkt fordi at de "fandt på det først", hvor udviklingen fra ideen til et salgbart produkt oftest er det mest værdifulde.

Folk har det med at overvurdere ideen og undervurdere innovationen.

Dette er efter min mening det farlige ved patentsystemet (og mange folks opfattelse af værdiskabelse), at ideen er det eneste der bliver lagt vægt på. Med patenter bliver et utal af tilfældige ideer låst fast af folk der ingen evne har til at skabe et succesfuldt produkt. Set fra et rent samfundsmæssigt synspunkt må det være den der kan skabe et succesfuldt produkt der burde belønnes. (hvilket tilfældigvis er hvordan vores kapitalistiske system fungere)

Jeg er enig i dine pointer - det meget stærke fokus på at alt der skal patenteres skal patenteres er en glidebane. Patentering er blevet en gylden standard for succesrig vækst - uden på nogen måde at fortjene forgyldningen. Patenter er først noget 'værd' hvis de bringes i anvendelse i markedet. På dette punkt tror jeg alle aktører (opfindere, virksomheder, rådgivere etc.) skal være meget bedre til at lave deres kommercielle/strategiske hjemmearbejde bedre. Kun ved at forholde sig til hvorvidt en rettighed kan føre til anvendelse i markedet kan man vurdere om man faktisk bør kaste sig over en omkostningstung patenteringsproces. Og det er på mange måder en underliggende pointe i mit indlæg: indhent så meget information og viden du kan, brug og udvid dit netværk og udvikl din idé så meget du kan inden du påbegynder din patenteringsproces. På den måde kan du sikre dig, at din idé faktisk kan realiseres, er kommercielt/forretningsstrategisk interessant og at dit udstedte patent rent faktisk passer til din færdigt udviklede idé.

 • 0
 • 0

Afsætning, Afsætning og Afsætning.

Alle de gode ideer har en ting til fælles, de skal alle have en afsætningskanal.

Jeg har samlet ideer fra almindelige folk i flere år, og det er ikke noget problem at udvikle produkter, det findes der masser af kloge hoveder til. Ideer er heller ikke et problem at få.

Det der er problemet er når vi skal have solgt vores produkter. Her kommer netværket ind. Hvis man ikke har et netværk der kan hjælpe en vidre, så stopper det her. Alle der får en god ide, har en tendens til at tro de kan blive rige af den. Men i virkeligheden er det at få ideen kun en meget lille del af det arbejde der ligger i at få et produkt på markedet.

MHT patent, så var det tænkt til at beskytte de små mod de store, men er i dag så dyrt, at det reelt beskytter de store og klemmer de små. Det mener jeg noget de skal kigges på.

Jeg har i min tid set flere gode ideer dø, på grund af størrelsen af patentets pris. Og hvis man ikke beskyttede det og forsøgte at lave et first move marked, ville de konkurenter der var i sekmentet, lyn hurtigt have udkonkureret en.

Det burde være sådan at man kunne få sit patent, mod at afgive en del af sin mulige fortjeneste. Så ville det ikke være de store koncerner der løb med patenterne, men de faktiske idehavere. Det må være muligt at lave en fond, hvor det over tid er muligt at finde den %, der gør at den kan hvile i sig selv.

Jeg har meget mere på hjertet i denne diskusion, men jeg må videre med arbejdet. Netværk og ideudvikling.

 • 0
 • 0

Hej Thomas, Tak for dine kommentarer - netværk er helt essentielt for succes. Ydermere deler jeg dit syn på værdien af af en idé - som også Svante bemærker det.

Jeg faldet over nedenstående kløgtige ord på et tidspunkt. Kilden kender jeg ikke, men det slår hovedet på sømmet: "Du 'ejer' ikke en ide fordi du har fået den. Men hver gang du arbejder lidt mere med at udvikle ideen, så ejer du den lidt mere."

Pointen er, at innovation handler om eksekvering – om det store arbejde der ligger i at udvikle, implementere og bringe på markedet.

Mange hilsner Kasper

 • 0
 • 0

Kasper skriver: "jeg har personligt stadig til gode at se opfindere og idéhavere, som har båret sig fornuftig an blive snydt". Mit koncept til en bølgemaskine blev offentliggjort i bølgekraftforeningens konceptkatalog, men en anden mands kopi af konceptet blev senere støttet med et syvcifret beløb fra energinet.dk, mens jeg ikke fik nogen støtte. Jeg føler mig snydt. Bar jeg mig ufornuftigt ad? (ikke "an").

 • 0
 • 0

Kasper skriver: "jeg har personligt stadig til gode at se opfindere og idéhavere, som har båret sig fornuftig an blive snydt". Mit koncept til en bølgemaskine blev offentliggjort i bølgekraftforeningens konceptkatalog, men en anden mands kopi af konceptet blev senere støttet med et syvcifret beløb fra energinet.dk, mens jeg ikke fik nogen støtte. Jeg føler mig snydt. Bar jeg mig ufornuftigt ad? (ikke "an").

Tak for din kommentar - beklager den sproglige bøf:-) Jeg forstår godt din situation og hvorfor min kommentar 'smager' lidt anderledes i din situation. Nu kender jeg slet ikke omstændighederne for din idé og den måde som du har 'offentliggjort' den på. Tilsvarende kan jeg heller ikke vide, hvorvidt at den idé som senere fik støtte var en ren kopi af din idé. Men hvis vi ser bort fra dette synes jeg alligevel gerne at jeg vil uddybe mine pointer i relation til din oplevelse. Det første spørgsmål som trænger sig på er: hvad var årsagen til at du offentliggjorde din idé i konceptkataloget? Jeg må næsten formode at du ønskede at inspirere andre idéhavere og interesserede til at arbejde med nogle af de grundtanker/principper som din egen idé byggede på. Ved at formidle din idé via det pågældende medie har du offentliggjort din idé på en sådan måde at den ikke efterfølgende kan patentbeskyttes i den form som du har beskrevet. Var det det du ønskede med offentliggørelsen? Hvis jeg skal kommentere på om du har båret dig ufornuftigt an så kommer det altså i høj grad an på din mening med at offentliggøre din idé. Hvis du ønskede at holde din idé hemmelig og at skaffe finansiering til udvikling så er svaret altså ja - en bred offentliggørelse ødelægger din muligheder for senere at opnå patentbeskyttelse samt muligheden for at andre begynder at indarbejde din idé i andre sammenhænge. Håber du vil fortælle mere om hvorfor du offentliggjorde din idé. mvh Kasper

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten