intelligent transport bloghoved

30 km/t øger CO2 udledningen

Mange kommuner taler om at reducere hastighederne i byerne til 30 km/t med henblik på at reducere CO2 udledningen og forbedre trafiksikkerheden.

Nedenstående figur er hentet fra EU's officielle model for beregning af emissioner fra fossilbiler. Den viser, at det faktisk kræver mere CO2 pr km at køre med 30 km/t end med 50 km/t.

Illustration: EU-model for CO2 udledning

Figuren viser, at der udledes mindst CO2, når bilerne kører med 60-80 km/t. Ved højere hastigheder stiger luftmodstanden, og det kræver derfor mere CO2 for at opretholde hastigheden. CO2-udledningen stiger også ved lavere hastigheder som følge af dårlig motoreffektivitet ved lave hastigheder.

Så det er isoleret set ikke de lavere hastigheder på vejene i byerne, der reducerer CO2 udledningen.

Men trafikbilledet i byerne er mere nuanceret. Bilerne i byerne vil ofte skulle stoppe ved kryds og signalanlæg, og denne nedbremsning betyder, at der skal anvendes CO2 til at øge hastigheden igen.

Jeg har via mit arbejde i firmaet IntelliGo for Vejdirektoratet udviklet en model for bilernes CO2 forbrug i signalanlæg.

Modellen viser, at det fx. kræver ca. 100 g Co2 at få en stoppet bil op på 30 km/t igen. Det tilsvarende tal er ca. 170g CO2 for at accelerere op til 50 km/t igen.

Bilerne anvender jvf ovenstående figur til sammenligning ca. 25 g CO2 som følge af rulle og luftmodstand de sidste 150 frem til krydset.

Så selv om hastighedsbegrænsningerne i byerne isoleret set ikke reducerer CO2 udledningen, så kan der spares CO2 udledning ved lavere hastigheder som følge af mindre CO2 udledning fra nedbremsningerne.

Bilernes CO2 udledning i byerne hænger således tæt sammen med hvor mange biler, der skal bremse ned ved trafiksignalerne.

Så det er meget vigtigt at fokusere på optimering af signalanlæggene, så færre biler skal stoppe ved signalanlæggene.

Og hvis vi ser på vore motorveje, så er der her også CO2 besparelser ved at reducere hastighedsgrænserne.

Meget tankevækkende.

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

For det de større byers vedkommende er det oplagt at holde fossilbilerne ude af boligområderne, og kun tillade emissionsfrie biler. Så kan fossilbilerne udleve deres otium ude på landet.

 • 13
 • 12

Det optimale forbrug af brændstof, burde det ikke afhænge af gearingen? Den viste kurve fra EU burde da være gearafhængig, eller som minimum have nogle spring hvor det optimale gerskift foregår... Det ville være bedre at tage udgangspunkt i et par faktiske modeller, i stedet for en midlet kurve...

 • 4
 • 7

Tak til Svend for en god kort forklaring om energi økonomisk kørsel, som CO2 emission er udtryk for. 2 forhold er væsentlige; 1. den mindst forbrugende hastighed, der ligger omkring 50 km/t. 2. Jævn kørsel, med færrest mulige unødvendige nedbremsninger. Interessant, når man har den viden, at Københavns kommune så gør alt for at vi skal bremse unødvendigt ned. Mange 'brede' veje er gjort 1 sporede og selvfølgelig skal busserne holde og flyde i det spor, så vi skal stoppe og rigtig kan lære at droppe bilen og springe på bussen. Der er jo dumt gjort med ovenstående in mente. Jævn trafik er energieffiktivt og dermed CO2 besparende og væsentlig behagelige for alle i byen. Det vidste man allerede i 1970erne, hvor der på Roskildevej var hastighedsanvisninger, så man kunne køre 'grøn bølge'. Det gav fin trafikafvikling, men blev slukket, da motorvejen åbnede, så vi kunne lokkes ud på den i stedet. Summeret; Tak om vi kunne få lov at køre jævnt med en 40-50 km/t. Forbruget vil være lavt og trafiksikkerhed stige, når man ikke bliver aggressiv ;-)

 • 11
 • 3

Min fossil bil er elendig til 30km/t bykørsel . Jeg har heldigvis en mere moderne transport teknologi til 99.9% af turene i byer.

Den udleder i øvrigt en brøkdel af det dersens CO2.

 • 6
 • 7

Tak for et sagligt indlæg. Må jeg supplere med, at de mange følespoler i vejene ved trafiklysene absolut ikke bidrager til, at færre biler skal stoppe ved lysene. Det ville være mere rationelt med forudsigelige lysskift, eksempelvis ved, at lyset selv fortæller, hvor mange sekunder der går til det skifter. Det kunne evt kombineres med lysdioder der viser, om man når "den grønne bølge" i stil med det man gør for cyklisterne på nogle stræk på "supercykelstier".

Man skal også huske, at i byer er partikelforurening et selvstændigt problem, så her er det særligt vigtigt at undgå stop i videst muligt omfang.

Kan vi blive tilstrækkelig dygtige til at undgå de irriterende stop ved lyskrydsene, kunne man mere rationelt gå efter en hastighed i byerne, som bedre modsvarer bilernes økonomikurver...

 • 7
 • 4

Pointen med 30 km/t er vel bl.a. at gøre forhold for ikke bilister bedre og mere sikre? Hvis 30 km/t kan få flere til at gå eller cykle er der en stor gevinst for klimaet. Langt større end evt lidt merforbrug fra benzin og dieselbiler.

 • 15
 • 8

Her er link lovforslaget https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2022-05-24-n...

Jeg har i anden anledning talt med politikerne omkring dette for nogle måneder siden og fremført det samme som Svend Tøfting forklarer her, at det lovforslag vil have den stik modsatte virkning. Kun for elbiler vil det have denne ønskede virkning. Og da langt de fleste biler ikke er elbiler i København, er forslaget baseret på uvidenhed. Så politikerne har nu valgt at hæve støjen, hæve forurening, hæve trængslen. Sikkerheden bliver fuldstændig den samme, da hastigheden i København for det meste, her ses bort fra vandvidsbilister, ikke har en indvirkning på uheld. Da de er meget knyttet til højresving når det er mellem biler og blød modpart. Venstre sving er primært bil mod bil, hvor der ved 60km/t og ned efter oftes kun er materiel skade. Det eneste Line Barfod opnår er at genere trafikken som også efter eget udsag er en af hendes mål. Jeg finder det forbløffende at politikker der er valgt ind, kan have en indstilling om, at det er legitimt, at genere borger i den by, man er valgt ind for bestyrer. https://linebarfod.kk.dk/nyheder/hastighed... Line barfod har forøvrigt også lige besluttet at fjernvarmen skal opvarmes med EL i fremtiden frem for naturgas. Og nej ikke ved varmepumpeteknik, men med en 200MW dypkoger. København er meget hård spændt for, når det kommer til kvalitet på poltikerne. Det skal huske, at selv om hun for disse ideer der er baseret på uvidenhed, men de skal også stemmes igennem af andre med tilsvarende uvidenhed. Hele ladestander projektet vil eksplodere op i ansigtet på politikerne inden for et år. De fatter simpelthen ikke fysik på 8 klasse og ohms lov er en by i Rusland. Vores EL grid har ikke kapacitet til ladestander, så det skal løses på en anden måde for at få ladet bilerne. For der er ingen tvivl det skal løses, for EL bilerne kommer, og bliver fremtiden på en eller anden måde. Men lave love ud fra alle har EL-biler er utidigt og viser blot man ikke har den fornødende viden til at sidde og varetage Københavns interesser.

 • 7
 • 9

Rundkørsler skal gøre trafikken mere flydende og forhindre de stop, som lyskurve fremtvinger med rødt lys. Og naturligvis nedsætte risikoen for alvorlige ulykker, fordi man ikke bare kan køre over for 'rødt.' Problemet med rundkørsler er imidlertid bilernes vigepligt i forhold til cyklister og gående, som ikke behøver vente, men forårsagen utrolig mange stop og starter for bilerne. Rundkørsler vil derfor forøge CO2 udledningen, hvor der er mange 'bløde trafikanter'.

Lidt en gordisk knude, men måske også et emne i forhold til CO2 problematikken - og måske i forhold til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, hvis ulykkesstatik måske er stigende i rundkørslerne - heldigvis oftest med mindre alvorlige skader.

 • 1
 • 0

I mange byer er der hastighedsbegrænsning på 40 km/t, og her kommer det lidt bag på mig at der er så stor forskel på 40 og 50 km/t. Jeg troede det var ubetydeligt.

Nogle politikere har også forslået 30 km/t, og så går det helt galt.

Den eneste fordel der er ved 30 km/t, er at statskassen får flere penge ind ved frtbøder.

 • 5
 • 6

Enig i betragtningen. Jeg kan til nøds køre 50 km/t i 6. gear, men jeg kan ikke køre 30 km/t i 6. gear - der skal jeg ned i 3. eller 4. På længere strækninger, hvor man ikke skal stoppe og starte hele tiden, så er det vel optimalt at køre så hurtigt at man kan benytte så højt gear som muligt.

 • 1
 • 0

Hvis man slipper speederen150m før det røde lys og lader bilen trille frem mod stop er co2 udledningen 0, så jeg forstår ikke rigtig beregningen.

 • 0
 • 3

Jeg ved ikke, om du bor ude på landet, men altså er det en ekstremt dårlig ide at trille rundt i byerne. Det giver en MEGET ringe kapacitet på vejene.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten