Bagsiden

Tænkeboks: Mindst to elever har samme afstand til deres stol

25. jun 2021 7

Bagsiden: Hastesag

25. jun 2021 16

Bagsiden: Doseringsudfordret ingeniør

25. jun 2021 5

Bagsiden: Et værktøj til læderarbejde?

Der bliver dykket dybt i dimseskufferne i disse dage, og denne gang har vi et 28 cm langt aggregat med hjul på. Hvad er mon det?

25. jun 2021 12

Tænkeboksen: Stoleleg – hvem har ret, eleven eller læreren?

20. jun 2021 15

Bagsiden: Nyt fra popcornforskningen

18. jun 2021 5

Bagsiden: Er det en frøhandlers lodder?

Gunnar Schiøtt Hansen ville gerne have yderligere info om sit indkøbte lodsæt, så vi har spurgt lidt rundt.

18. jun 2021 5

Bagsiden: Svingbroen der blev en blindgyde

Suez-sagen er opklaret – her er forklaringerne på, hvad de to skibsingeniører observerede på deres tur gennem kanalen.

11. jun 2021 1

Bagsiden: De skarpeste knive i skuffen…

11. jun 2021 2

Tænkeboks: Sådan findes differencen b-a

Her kommer løsningen på opgaven fra uge 22.

10. jun 2021 4