Astrid Galsgaard portræt

Astrid Galsgaard

Astrid er psykolog med mange års erfaring som militærpsykolog i Forsvaret. I dag er hun ansat ved Bispebjerg Hospital som PhD-stipendiat, hvor hun forsker i de psykologiske implikationer ved implementering af AI i sundhed med radiologien som eksempel. Sideløbende udvikler hun disciplinen Teknopsykologi. Her på ING.dk blogger hun om sin forskning i psykologiske mekanismer i Human-Computer-Interaction samt om de udviklingspsykologiske begreber, der ligger til grund for udvikling af kunstig intelligens. Med Teknopsykologi behandler Astrid feltet, hvor psykologien og den intelligente teknologi tørner sammen, og hun diskuterer, hvordan de gensidigt påvirker hinanden i en smuk men kompleks dynamik.

Skrevet af Astrid