Zoos elefanter skal drikke renset drænvand

Når elefanterne den 10. juni indtager de nye stalde i Zoologisk Have i København, skal de slukke tørsten med renset overfladevand.

Det skyldes, at staldbygningerne er bygget ind i skrænten mod Frederiksberg Have, og derfor udsættes bygningerne for så stort vandpres, at overfladevandet må drænes væk.

Men i stedet for at lede drænvandet direkte i kloakken har ingeniørduoen Skjølstrup og Grønborg stået for at anlægge et opsamlings- og vandrensningsanlæg, der kan rense en-to kubikmeter vand pr. time.

Princippet i det nye elefantanlægs forbrug af vand bliver, at regnen over Valby Bakke hurtigt lagrer sig i det sekundære grundvandsspejl. Det vand ligger højt i bakken og er derfor ikke det drikkevand, borgerne i Frederiksberg Kommune må drikke. Det primære grundvand ligger langt dybere og er ikke i vejen for det nye elefanthus.

Ved hjælp af drænrør ledes vandet ind i kælderen, renses og genbruges. Cirka 70 procent bliver så rent, at det kan bruges til drikkevand for elefanterne, vaskevand til elefanterne, befugtningsanlæg i elefanternes nye stalde og spædevand til det nye flodleje, der ligger i niveau med den offentlige park, Frederiksberg Have.

30 procent af drænvandet indeholder stadig så mange næringssalte, at det går til vanding af bede eller i sivskoven, der er anlagt som en mudret spærre mellem elefanternes nye badesø og det lave hegn ud til Frederiksberg Have.

Et sekundært vandbehandlingsanlæg nederst i anlægget renser badesøen hver fjerde time og fungerer samtidig som udsigtsplatform for publikum, der kan komme tæt på elefanterne i anlægget, der er tegnet af arkitekt Norman Foster.

Genbrug er dyrt

Selv om teknologien til vandrensning i dag er velkendt, er dansk byggeri stadig ikke særligt godetil at udnytte teknologien til at genanvende vand - heller ikke til vandning af parker, bede eller spuling af industrianlæg.

»Så længe vi har rent og billigt grundvand, er der ikke økonomi i at genanvende vand i større grad i Danmark,« siger direktør for DTU's institut for miljø og resurser, Mogens Hentze.

Men om ti år er det efter hans overbevisning ikke kun elefanter, der skal drikke renset regn-, dræn- eller overfladevand. Især storbyerne og småøerne i Danmark vil komme til at mangle grundvand.

»Jeg har netop set på et anlæg i Singapore, hvor op mod fem millioner mennesker drikker renset spildevand. Det blandes op med regnvand - og det smager ganske udmærket,« siger Mogens Hentze.

Dog tror han, at mange lande vil bruge afsaltning af hav- og brakvand som nye drikkevandsresurser, fordi det ofte er billigere end genanvendelse.

For Københavns Zoos vedkommende er ideen at bruge en vandresurse, der af geologiske årsager i forvejen findes i Frederiksberg Bakke. De vandførende sandlag har tidligere ført ned til et kildevæld i Frederiksberg Have, der har afgivet plads til udvidelse af det nye elefantanlæg, så elefanterne får en badesø i niveau med parken.

Udgift tjenes ind på vandregningen

Anlægschef Jesper Myhr fra Zoo­logisk Have regner med at tjene udgiften til vandbehandlingsanlægget ind, fordi man sparer det offentlige rensningsanlæg for mange kubikmeter vand hvert år.

»Vi vil betragtes som en miljøorganisation, der går ind for at formidle bevarelse af naturens resurser, så det skal vi både tænke på i det daglige, og når vi bygger,« siger Jesper Myhr.

Foreløbig er det ikke muligt for Zoo­logisk Have at bruge hverken regn- eller drænvand i publikumsrettede aktiviteter, for eksempel toiletskyl.