Zoonoser

Den danske bekæmpelse af zoonotiske bakterier i vores fødevarer, har været med til at profilere Danmark, som en producent af sikre fødevarer. Zoonoser er sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker. De kendteste og mest problematiske zoonotiske bakterier er salmonella, campylobacter og listeria.

j Salmonella findes i forskellig grad i en række fødevarer, især i æg, fjerkræ, svine- og oksekød, og upasteuriseret mælk. Salmonella kan desuden findes i fisk og skaldyr og i vegetabilske fødevarer, som f.eks. rå grøntsager. Der findes ca. 2.000 forskellige salmonellatyper, der alle kan give sygdom. Hovedparten af sygdomstilfældene i Danmark skyldes typerne Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium. Den mest effektive forebyggelse af salmonellose hos mennesker er at udrydde salmonella i primærproduktionen. En fuldstændig udryddelse er imidlertid ikke realistisk, og forebyggende tiltag skal derfor omfatte alle led i fødevarernes vej fra jord til bord. Handlingsplanen har hjulpet. I dag registreres der cirka 2.000 salmonellatilfælde årligt mod 5.000 i 1997.

j Campylobacter er i dag den hyppigste årsag til fødevarebårne mavetarminfektioner hos mennesker i Danmark og i mange andre lande. Flere undersøgelser peger på fjerkræ som en af hovedkilderne, men også svine- og oksekød, grillet kød, upasteuriseret mælk, forurenet drikkevand og kontakt til kæledyr er beskrevet som årsager. Bekæmpelsen af campylobacter har især været rettet mod fjerkræområdet [-] dels mod at nedbringe smitten i kyllingeflokkene og dels mod at nedbringe koncentrationen i kyllingekødet på slagteriet. Sidste år blev 4.000 danskere registreret syge af campylobacter mod 1.100 i 1992.

j Listeria er udbredt både i naturen og i produktionsmiljøer, indeholder en lang række almindelige fødevarer listeria. Det er især rå fødevarer, men det kan også være varmebehandlede fødevarer, der har fået bakterierne efter varmebehandlingen. Antallet af listeriosetilfælde hos mennesker ligger på ca. 30 tilfælde om året. Listeria må således anses for at være sjælden sammenlignet med f.eks. salmonella. Alligevel er det vigtigt at forebygge sygdomsudbrud, idet listeriose er en meget alvorlig og livstruende sygdom.

Kilde: Fødevarestyrelsen