Zoom på brancherne

Energivirksomheder bliver mindre attraktive

Siemens Wind Power og Statoil er lyspunkter i energibranchen, hvor resten af virksomhederne får et dårligere skudsmål end sidste år.

Ingeniørerne er ikke nær så vilde med energivirksomhederne, som de var sidste år. Med Siemens Wind Power og Statoil som undtagelserne er samtlige virksomheder i branchen rykket nedad på den samlede profilliste.

Dong Energy og A.P. Møller-Mærsk nøjes med at rykke tre pladser ned, mens virksomheder som Energinet.dk, Vattenfall og Burmeister & Wain Scandinavian Contractors er dumpet mellem 21 og 30 pladser. Dong Energys tilbagegang skyldes især en dårlig vurdering på parameteret Ledelse, og det kan skyldes Anders Eldrups uskønne exit.

For Energinet.dk er det især parameteret Indflydelse og selvstændighed, der trækker nedad i ingeniørernes vurdering. Måske kan det forklares med, at Energinet.dk var stedet, hvor politikerne i flere omgange fandt massive besparelser i forbindelse med forhandlingerne om energiforliget sidste forår.

Lystpunktet for energibranchen er som nævnt Siemens Wind Power, som oven i købet er rykket op i blandt de 10 højst rangerende virksomheder og erobre en 8.-plads. I 2012 var der ingen energivirksomheder i top-10.

Selve fordelingen internt i energibranchen er uændret i forhold til sidste år, når det gælder de første fire pladser, mens Statoil er hoppet op og har taget 5.-pladsen fra Energinet.dk. I bunden finder vi den nytilkomne Hofor, som er en fusion af Københavns Energi og vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk.

De ingeniørstuderende er – modsat ingeniørerne – rigtig glade for energibranchen. De placerer nemlig hele tre energivirksomheder i top-10 på profillisten, nemlig A.P. Møller Mærsk, Vestas og Siemens Wind Power.

Samtidig man dog se, at de studerende ikke bryder sig om underskudsforretninger, men værdsætter en stærk ledelse. På branchelisten rykker de derfor A.P. Møller Mærsk forbi de to vindvirksomheder og helt i top med en meget høj rating på Ledelse.

-

Klimarådgivere får både sol og regn

Krüger og Orbicon, der arbejder meget med spildevandsplaner og klimatilpasning, er årets højdespringere, mens Envidan falder 36 pladser.

Ekstremregn, klimadiskussioner og politiske krav om renere vand giver både gang i forretningen og mere taletid for de rådgivere, der er specialiseret i drikkevand, kloakker, vandplaner og spildevandsrensning.

Det kan man se i årets udgave af profilanalysen, hvor de store rådgivere – Rambøll, Cowi, Niras og Grontmij – igen ligger i top-25 på den samlede liste, mens højdespringerne blandt rådgiverne er Krüger og Orbicon.

De to rådgivere nyder godt af samfundets fokus på deres kerneområder og er rykket henholdsvis 39 pladser op til nummer 38 og 20 pladser op til nummer 44.

»Vand fylder meget mere i samfundsdebatten i dag end for få år siden. Eksempelvis bliver spildevandet i dag set som en kilde til væsentlige ressourcer og ikke bare som et affaldsprodukt. Det tror jeg betyder meget for springet,« siger Anne Abraham, der er HR- og kommunikationschef hos Krüger.

Desuden giver samfundets fokus på problemerne og mulighederne med det våde element ifølge Anne Abraham vandingeniørerne mulighed for at kombinere høj jobsikkerhed med spændende udviklingsopgaver.

»Vi har rigtig mange teknologiudviklingsprojekter i gang. Det sætter fokus på fagligheden, og det synes folk er spændende. Det giver os desuden adgang til et rekrutteringsgrundlag blandt andet på DTU.«

Endelig styr på økonomien

Hos Orbicon er adm. direktør Jesper Nybo Andersen enig i, at klima- og miljøområdet har givet mere opmærksomhed, men anerkendelsen fra ingeniørerne hænger i hans øjne også sammen med, at Orbicon har fået styr på økonomien efter nogle hårde år.

»Vi havde nogle økonomiske problemer, der gav os nogle skrammer. Men siden 2012 har vi igen haft energi til at opkøbe virksomheder, ekspandere og være mere udadvendte. Det giver en anden selvforståelse blandt medarbejderne, at de er en del af en virksomhed, der kan agere offensivt. Det er i hvert fald ikke, fordi vi har givet større goder eller højere lønninger end andre. Snarere tværtimod,« konstaterer han.

Derudover arbejder Orbicon også på højtprofilerede områder som minedrift i Grønland og på ikonbyggerier som FN Byen i Københavns Nordhavn.

Størrelsen betyder ikke så meget

At økonomi ikke er det vigtigste for ingeniører er måske også årsagen til, at listens ubetinget største rådgiver, FLSmidth, der i 2012 havde en omsætning på knap 25 mia. kr. – mere end tre gange så meget som Rambøll, der er næststørst i branchen – må rykke en plads ned på rådgiverlisten. I 2013 er cement- og minegiganten nemlig blevet overhalet af hollandskejede Grontmij, der både havde lavere omsætning og indtjening i 2012 end i 2011.

I bunden af skalaen er Envidan, der også arbejder med vandløsninger og klimaområdet, faldet 36 pladser ned ad den samlede liste efter en flot debut på plads 39 sidste år.

Moe uden Brødsgaard

Det næststørste fald inkasserer Moe, der glider 25 pladser ned på de færdiguddannedes liste. Til gengæld drøner konsulenten, der i april slettede Brødsgaard fra navnet, 48 pladser op på de studerendes liste.

»Faldet er skuffende, og jeg kan ikke rigtig forklare det, for vi har haft gode år. Stigningen blandt de studerende tror jeg skyldes, at vi har været meget synlige på DSE-messen og på DTU og har mange sociale arrangementer som skiture og studieture, som især de yngre medarbejdere er glade for. Men vi må gøre det endnu bedre næste år,« siger adm. direktør Christian Listov-Saabye.

-

Entreprenørerne er slået tilbage

Til trods for en række nye milliardinvesteringer i vej- og baneanlæg er entreprenørbranchen stadig i krise-mode.

Hvor vi i sidste års brancheanalyse kunne konstatere, at entreprenørvirksomhederne tromlede frem ad profillisten, ser det i år ud til, at adskillige af de store maskiner er sat i bakgear.

To virksomheder er gået frem: E. Pihl & Søn og Banedanmark. Forsvaret er kravlet en enkelt plads op og har overladt bundpladsen til Hoffman.

Til gengæld er Arkil, Aarsleff, MT Højgaard, NCC, Hoffmann og Vejdirektoratet gledet så langt som 33 pladser ned ad profillisten. Så hvor de tre øverst placerede entreprenører sidste år kunne gøre sig gældende i top-30, ser der i år ud til generelt at være slået skår i branchens renommé.

Overordnet er det den lange og vedvarende krise, der slår igennem, mener Michael H. Nielsen, erhvervs- og branchedirektør i Dansk Byggeri:

»For selv om der også var krise sidste år, var der en begyndende optimisme først på året – og så kom tilbageslaget,« siger han.

»Krisen har lært især de store virksomheder, at de skal reagere meget hurtigt på ændringer i markedet. Så hvor de tidligere var lidt mere langmodige og havde is i maven, ved de nu, at de lynhurtigt skal konsolidere og tilpasse sig for at bevare deres egenkapital og handlefrihed i markedet. Jeg tror, det er det, der slår igennem.«

Ny ledelse giver uro

Dertil kommer, at der har været ændringer i ledelsen i nogle af virksomhederne. MT Højgaard har fået ny ledelse. Det er NCC’s tidligere direktør, Torben Biilmann, der skal vende minus til plus. Det resulterede i en helt ny ledelsesstruktur i NCC.

»Det kan godt give uro i organisationen, selv om ledelsen er kompetent, indtil den nye struktur er på plads,« vurderer Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Fremgangen for E. Pihl & Søn er særligt fremherskende på parametrene Ledelse samt Udvikling og nytænkning. Det kan skyldes, at selskabet går ad den digitale vej:

»E. Pihl & Søn prøver at sætte sig på en større del af værdikæden ved at bruge digitale værktøjer og lave bygningsmodeller, og sådan noget kalder typisk på unge og deres kompetencer, nemlig innovation og udvikling. Det kan godt give dem et positivt brand i markedet,« siger Michael H. Nielsen.

Hurtigere reaktionstid

Selv om billedet er flertydigt, peger han på, at virksomhedernes ledelser er blevet bedre til at reagere hurtigt på ændringer i markedet.

»Det er læren efter fem års krise. De, der har klaret sig bedst igennem krisen, er dem, der var hurtige til at tilpasse sig,« siger han.

»De virksomheder, der, da krisen brød ud i 2008, sagde, at det her går over, og vi beholder vores medarbejderstab, har betalt pænt store regninger i form af medarbejdere, de ikke har kunnet udnytte og store fratrædelsesgodtgørelser senere hen.«

Spændende baneprojekter

Banedanmarks fremgang hænger ifølge Michael H. Nielsen sammen med, at store investeringer i baneudbygning medfører nye og spændende projekter – og Vejdirektoratets tilbagegang er den modsatte historie: Strategien er lagt om, så der er mindre egenprojektering og flere projekter, der lægges ud af huset.

»Men Vejdirektoratet er set med vores øjne en af de mest professionelle bygherreorganisationer. Banedanmark har faktisk en del at lære af Vejdirektoratet, både når det gælder måden at udbyde og styre projekter på. Det får de brug for med de mange milliarder kroner, de skal omsætte de kommende år,« siger Michael H. Nielsen.

-

DTU får kamp til stregen

Universitetet i Lyngby bevarer sin plads i top-10, men er tæt på at blive indhentet af Teknologisk Institut og Aalborg Universitet.

Med en 10.-plads forsvarer DTU sin placering i den samlede top-10 fra sidste år og er dermed den forskningsinstitution, der bedømmes højest af de færdiguddannede ingeniører. Men der er blevet tæt kamp i toppen: Teknologisk Institut og Aalborg Universitet følger lige efter på 11.- og 12.-pladsen.

Som den eneste i toppen har Aalborg Universitet fortsat sin fremgang fra sidste år og snupper førstepladser på parametrene Ledelse samt Kommunikation og synlighed. Fortsætter tendensen, vil Aalborg Universitet ryge forbi DTU til næste år. Det vækker uden tvivl bekymring på universitetet i Lyngby.

Når det gælder Løn og goder ligger både DTU og Aalborg Universitet – og de øvrige universiteter for den sags skyld – tungt placeret i den sidste femtedel af samtlige.

Force Technology og Statens Serum Institut tager et pænt spring frem på listen, men mest markant er, at Københavns Universitet, der sidste år rodede rundt helt i bunden som 98, nu er rykket frem på en 61.-plads. Det lader til, at Penkowa-skandalen langsomt er ved at miste sin betydning for imaget. Københavns Universitet kommer dog næppe nogensinde i en måling blandt ingeniører til at ligge foran DTU og Aalborg Universitet.

Blandt de studerende er det værd at bemærke, at DTU slår Novo Nordisk af pinden og indtager den samlede 1.-plads, og Københavns Universitet tager et kæmpespring op ad listen.

Generelt giver de studerende universiteterne en meget mere positiv bedømmelse end de færdiguddannede. Mon ikke det hænger sammen med, at de studerende har større kendskab til universiteter, end de har til virksomheden?

-

Novo sidder tungt på toppen

Novo Nordisk og Novozymes topper den samlede profilliste som nummer 1 og 2. Navneskifte koster for Dupont Danisco.

To af kemi- og fødevarebranchens velestimerede virksomheder, Novo Nordisk og Novozymes, har i år sat sig tungt på toppen af den samlede profilliste på henholdsvis 1.- og 2.-pladsen. For Novo Nordisk er topplaceringen en fast tradition, men for Novozymes er det et resultat af årets hop 6 pladser op ad listen.

Det er først fremmest på parameteret Faglig udvikling, at Novozymes cementerer den positive udvikling, men også områder som Balance mellem familie og arbejdsliv samt Udvikling og nytænkning er med til at sikre Novozymes 2.-pladsen.

For Novo Nordisk er det tilmed lykkedes at forbedre sin score inden for både Indflydelse og selvstændighed samt Balance mellem familie og arbejdsliv, så virksomheden nu ligger nummer ét på samtlige undersøgelsens måleparametre.

Det er dog ikke lutter fremgang inden for branchen: Haldor Topsøe er gået fem pladser tilbage fra en 9.- til en 14.-plads på den samlede liste, men bevarer dog sin position som tredjebedste i kategorien.

Danisco har siden undersøgelsen sidste år skiftet navn til Dupont Danisco, og muligvis derfor falder ingrediensgiganten 30 pladser tilbage til nummer 54 og en 7.-plads internt i branchen – to pladser lavere end sidste år. Sidste års højdespringer, Leo Pharma, der i 2012-analysen strøg 45 pladser frem på listen, må i år se sig slået 15 pladser tilbage og ligger nu nummer 58.

15 pladser i den modsatte retning har mejerigiganten Arla flyttet sig og ligger nu på en samlet 43.-plads og er nummer 5 i branchen mod 7 sidste år.

-

Industriens opkomlinge tager tigerspring

Mens Grundfos, Lego og Danfoss ligger nogenlunde stabilt i top-10, brager flere af produktionsvirksomhederne i mellemlaget op ad listen.

På trods af direktør Niels B. Christiansens tro på det modsatte, blev det ikke i 2013, at Danfoss nappede 1.-pladsen fra urørlige Novo Nordisk. Tværtimod. Den alsiske virksomhed er gået fire pladser tilbage til nummer 6 og må lune sig ved tanken om, at den trods alt stadig ligger solidt placeret i toppen.

Tilsvarende er en anden jyde, Lego, gået to pladser tilbage, mens Grundfos rykker en enkelt placering op til nummer 3.

Alle tre industrigiganter har leveret stærke årsregnskaber for 2012 og scorer da også højt på parameteret Performance, hvor kendskab ikke tæller med. Men Danfoss scorer fortsat lavt på Løn og goder, ligesom Lego gør det både på Faglig udvikling og Indflydelse og selvstændighed.

Danfoss-datter hopper

Til gengæld kan Clausen-familien glæde sig over, at det tidligere smertensbarn, datterselskabet Sauer-Danfoss, der lånte milliarder af kroner af Danfoss-koncernen for at holde sig kørende i kriseårene, tager et imponerende hop 16 pladser op afdlisten til nummer 18.

Man kan ligeledes notere sig flotte tigerspring fra flere af de øvrige produktionsvirksomheder i laget under de tre giganter. Velux, Alfa Laval, ABB og MAN Diesel & Turbo er alle gået betydeligt frem i forhold til 2012.

Produktion er cool igen

Ikke overraskende, mener Dansk Industri, som vurderer, at samfundsdebatten atter favoriserer produktionsvirksomhederne.

»Fremstillingsindustrien er blevet lidt cool igen. Det er sikkert i kølvandet på krisen, men også fordi vi og branchen har været dygtige til at forklare, at produktion og viden hænger sammen, og at de her produktionsvirksomheder betyder meget for Danmark,« lyder kommunikationsdirektør Marion Hannerups bud på en forklaring.

Måleinstrumentproducenten Kamstrup, der var ny på sidste års liste, noterer sig imidlertid for det flotteste højdespring af alle. Skanderborg-virksomheden er gået 21 pladser frem til nummer 46.

-

Elektronikbranchen har støj i signalet

Det kniber fortsat for elektronik- og televirksomhederne at gøre sig gældende i toppen af profillisten. Oticon er bedst placeret som nummer 17.

Elektronik- og televirksomhederne må også i år undvære en eneste repræsentant i top-10 i profilanalysen, og sammenlagt går branchen 49 pladser tilbage. Bedst placerede virksomhed er høreapparatproducenten Oticon, som holder fast i sidste års 17.-plads.

Nedturen står konkurrenten Widex for. Efter at have kæmpet sig stille og roligt op fra en 70.-plads i 2006 til en 27.-plads i 2012 er Widex i år faldet hele 20 pladser tilbage. Opkomlingen straffes især på karriereparametre som Løn og goder samt Balance mellem familieliv og arbejdsliv.

I den positive boldgade lykkedes det B&O at stoppe flere års nedtur ved at avancere 9 pladser til nummer 20. Måske heldigt for den hæderkronede Struer-virksomhed, at profilanalysen er gennemført, inden koncernen fremlagde et skuffende regnskab for 2012.

Branchens højdespringere er Motorola og Delta, som begge går stærkt frem på profillisten, omend fra et lavere udgangspunkt.

På telesiden er der dømt henholdsvis lille stigning og lille fald for Telenor og TDC, mens Telia og som nævnt Motorola går stærkt frem.

Branchens helt store taber må siges at være Ericsson, som i år er faldet fra 37.-pladsen til nummer 80. Televirksomheden, som har været gennem et større strategiskifte, straffes bl.a. på parametrene Ledelse, Kommunikation og synlighed samt Faglig udvikling.

Endelig markerer profilundersøgelsen 2013 et trist farvel til Nokia. I 2011 fik den danske udviklingsafdeling at vide, at den ville blive lukket ned, og med udgangen af 2012 var det endegyldigt slut med Nokia-ingeniører i Københavns Sydhavn.

-

It-virksomheder skraber bunden

Kun 2 af de 14 it-virksomheder i profilanalysen er repræsenteret i den bedste halvdel.

Jeg arbejder med it. Hvor sandt udsagnet end måtte være, er det næppe den heldigste indgangsreplik til bordherren eller borddamen ved årets konfirmationer. For blandt de 10 lavest placerede virksomheder i årets profilundersøgelse finder man hele 5, der beskæftiger sig med it. Og ud af de i alt 14 it-virksomheder i undersøgelsen ligger de 12 i den dårligste halvdel.

Selv it-kæmpen KMD, der trods sit udenlandske ejerskab har solide danske rødder, rasler 24 pladser ned ad listen og havner på en ydmyg 94.-plads. Endnu værre ser det ud for CGI Danmark, der falder 24 pladser til sidstepladsen som nummer 111. Forklaringen er dog højst sandsynligt, at CGI herhjemme nok er bedst kendt under navnet Logica – som den danske virksomhed hed indtil CGI’s opkøb i januar 2013.

Der er dog også positive historier fra it-land. Traditionen tro scorer Microsoft Danmark højt på samtlige målepunkter og havner med en samlet 24.-plads øverst på it-skamlen. NNIT falder en enkelt placering i det samlede billede, men rykker i it-sammenhæng 2 pladser frem og besætter 2.-pladsen.