WWF: Danskerne er verdens fjerde mest klimabelastende folk

Danmark belaster kloden mere end de fleste andre lande. Kun Kuwait, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater har ifølge Verdensnaturfonden, WWF, 'Living Planet Report' et større aftryk på kloden pr. indbygger. Det skriver Politiken.

Belastningen er i dette tilfælde brugen af ressourcer, som blandt andet er mad fra landbrugsjordene, træ fra skovene, fisk fra havene og CO2-forbrug.

CO2-udslippet er ikke kun opgjort ud fra, hvad der bliver udledt i Danmark, men også, hvad der stammer fra produktionen af de varer, som vi importerer.

Læs også: Antallet af vilde dyr er halveret på 40 år

Særligt importen af sojaskrå fra Latinamerika, som landbruget bruger til foder, giver et stort fodaftryk, fordi sojaproduktionen medvirker til skovrydning.

»Det er måden, vi lever på, og måden, vi har indrettet samfundet på, der giver det store økologiske aftryk. Vores land består af veje, byer og hvedemarker – derimod er der næsten ingen natur. Oven i det forbruger vi alt for meget af blandt andet kød,« siger generalsekretær Gitte Seeberg fra WWF Danmark.

I rapporten viser Verdensnaturfonden et søjlediagram, som illustrerer, at hver dansker forbruger ressourcer svarende til, hvad der skal produceres på 7,5 hektar land. Hvis alle mennesker levede som danskerne, skulle vi bruge 4,5 jordkloder. Gennemsnittet for klodens befolkning er halvanden hektar.

Læs også: Fra i dag kører vi med overtræk på Jordens ressourcer

»Vi risikerer at undergrave vores velfærd, hvis vi bliver ved med at bruge klodens ressourcer flere gange på et år,« siger miljøminister Kirsten Brosbøl (S) til Politiken.

Kilde Politiken
Emner : Forurening
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Både import og eksportvarer medregnes som dansk belastning. En rimelig model ville være hvis varer der blev forbrugt her i landet medregnedes og ikke varer til eksport. Dvs. grisebasserne der eksporteres skal ikke medregnes. Spørgsmålet er om foderet til eksportsvin skal medregnes i Danmarks regnskab. Der skal det nok ikke. (Det med grisene står i Politiken artiklen).

 • 29
 • 5

Er selv ud af en landmandsfamilie og har oplevet hensynsløsheden mod naturen på nært hold. Natur og landskabsmæssige elementer defineres som 'noget der ikke er drænet/fyldt op/pløjet ned endnu og derfor går til spilde'.

Lovgivningen går så hånd i hånd med landmanden, fx ved at diktere at brakmarker ikke må springe i skov - også selvom de alligevel ikke dyrkes. Og forvaltningen ser stort på overtrædelser, for eksempel hvor landmanden uden tilladelse udgraver en parkeringsplads/losseplads fordi den har han lige brug for.

 • 15
 • 6

Og det er næppe rimeligt at tillægge al klimabelastningen fra sojaimporten til Danmark, idet markerne var blevet opdyrket alligevel, da det er efterspørgslen på biodiesel der driver markedet.... Men ifølge Jespers kommentar kunne det se ud til at det som im- og eksporteres tæller dobbelt, eller hvad?

 • 8
 • 9

Jesper: til gengæld er forureningen fra produktionen af min iPad nok ikke regnet med. Og gyllen løber ud i Aarhusbugten ligemeget om flæskestegen spises i Danmark eller eksporteres.

 • 12
 • 10

Vi skal skamme os over den placering. Vi producerer også kun føde til mange flere mennesker end vi er her i landet. Lad os brandbeskatte al forurening og godte os når vi med fromhed kan købe alle vores fødevarer udenlands, og derfor pege fingre ad udlandet for deres forurening. wwf er vel næppe nogen helt upartisk kilde.

 • 15
 • 10

Har de ikke glemt noget?

Det er vel også os der tonser CO2 ud, når VORES skibe sejler varer mellem Kina og USA?

Faktisk så synes jeg bare vi skal tage hele skylden på os - rundstyk - det var ik' med vanilie.

 • 14
 • 7

Ja sikkert, men de skal da også have penge i kassen. Danskerne burde præmieres for at udnytte et affaldsprodukt fra fremstilling sojaolie, som bruges i masser af ting, kunstkød (McDonald), brændstof, madolie etc. Alternativet til sojaavl er flere - bl.a. mere kødkvæg til at afgræsse de enorme græsarealer, som man nu bruger en del af til sojabønneavl.

 • 8
 • 7

NU er der jo håb om at vi giver oliestaterne baghjul, inden for de nærmeste år når Danmark sejler biomasse ind fra verdens lande for at 'omlægge' landets energiproduktion til VE.

Herefter bestrider danmark med sikkerhed en urørlig førsteplads, som verdens mest klimabelastende land.

 • 10
 • 4

The Global Footprint Network, som leverer data til opgørelsen skriver bl.a. om deres metode:

A nation’s consumption is calculated by adding imports to and subtracting exports from its national production. Results from this analysis shed light on a country’s ecological impact. A country has an ecological reserve if its Footprint is smaller than its biocapacity; otherwise it is operating with an ecological deficit. The former are often referred to as ecological creditors, and the latter ecological debtors.

Det ser således ikke ud til, at international handel tælles dobbelt.

 • 7
 • 2

WWF har har lavet en rapport efter EkstraBladet-opskrift - altså noget der skal forsøge at få folk op af stolene med middelmådig eller ringe journalistik.

 • 8
 • 7

Resultatet af udregningen passer ikke danskerne. Derfor må der være noget galt med den måde, som det bliver regnet ud på.

Det er endnu et bidrag til danskernes indplacering i kategorien af verdens fjerde største miljøsvin.

Selv sandheden skal svines!

 • 7
 • 17

Resultatet af udregningen passer ikke danskerne. Derfor må der være noget galt med den måde, som det bliver regnet ud på.

Det er endnu et bidrag til danskernes indplacering i kategorien af verdens fjerde største miljøsvin.

Selv sandheden skal svines!

Danmarks grønne omstilling slår ikke helt igennem. Landets samlede kulforbrug er exorbitant se

http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima...

Fra http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/den.html

Og det endda i takt med at mere og mere af landets strøm kommer fra udlandet eller fra møllerne. I 2012 kommer over 50 % af el-forbruget fra udlandet eller møllerne, og stadig er kul- og gasforbruget eksplosiv.

 • 6
 • 7

2012 kommer over 50 % af el-forbruget fra udlandet eller møllerne, og stadig er kul- og gasforbruget eksplosiv.

Ja, det er tydeligt af dine grafer, at kul og gasforbruget er eksploderet fra 1920 til nu. Men også at det er faldet siden 1980erne og trenden er nedadgående. Gas stikker lige ud, fordi det først rigtig kom ind i billedet i 80'erne og derefter blev brugt flittigt, hvilket jo er en god ting, hvis alternativet er kul.

 • 18
 • 0

Ja, det er tydeligt af dine grafer, at kul og gasforbruget er eksploderet fra 1920 til nu. Men også at det er faldet siden 1980erne og trenden er nedadgående. Gas stikker lige ud, fordi det først rigtig kom ind i billedet i 80'erne og derefter blev brugt flittigt, hvilket jo er en god ting, hvis alternativet er kul.

Det er et noget vagt resultat set i lyset af at det samlede energiforbrug for landet er ca. 750 Pj i 2012 og altså at udlandet og møllerne afsætter halvdelen af landets strømbehov.

Se side 5 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...

Fra 1980 til 2012 er forbruget af vedvarende energi steget fra 22,7 Pj til 137,6 Pj hvoraf endda 37 Pj er møllestrøm som reelt burde udfase 2,5 gang så meget energi når der er tab i kraftværker til at producere denne energi.

Konklussionen er at det er et ekstremt ineffektivt energisystem det danske, til at nedbringe udledningen af co2 når der dels foretages egentlige energibesparelser men at systemets evne til at nedbringe co2-udledningen i takt med at der tilføres fossilfri energikilder til energisystemet, er uhyggelig ringe, elle i det store og hele ikke forekommende.

 • 4
 • 4

Fra 1980 til 2012 er forbruget af vedvarende energi steget fra 22,7 Pj til 137,6 Pj hvoraf endda 37 Pj er møllestrøm som reelt burde udfase 2,5 gang så meget energi når der er tab i kraftværker til at producere denne energi.

Øh - jeg forstår ikke dine konklusioner?

Hvis du læser på side 12 i samme pdf, så kan du se, at kulkraft energien er faldet fra 119Pj i 1994 til 38Pj i 2012, og at i 2012 kommer lige så stor del af energien fra vedvarende energi som fra kul og naturgas til sammen.

Og på side 13 kan man læse at kulforbruget er 1/3 af hvad det var i 1980 og naturgas halvveret siden år 2000.

 • 17
 • 0

Baade artiklen og mange af kommentarerne. Uanset beregningsmetoder er de vel ens for de beregnede lande saa forholdsmaessigt er placeringerne korrekte... Fracking, pesticider, "acceptable riscici" generelt, resistente bakterier, overbehandling med antibiotika, 20% af verdens oekonomiske resourcer I skattely.....

Og folk har stadig travlt med politiske anskuelser.............

Find loesning til overbefolkningen og resten loeser sig selv.

Snart tid at overveje radikalisme!!!!!!

 • 1
 • 11

Hvor har du desværre fuldstændig ret, Per. Er selv af samme opvækst, og det er lige før det gør fysisk ondt, at se hvordan det ene lille overdrev, markskel, dige, skrænt og fugtige plet er blev fældet, drænet, rettet ud, jævnet og oppløjet. Vi flyttede for 2,5 år siden 10 km uden for Randers til en lille landsby. Imellem os og Randers er der korn og rapsmarker så langt øjet rækker i alle retninger. Og - selvfølgelig, fristes man til at sige - de allesteds nærværende stålsilo markerede industrisvine-farme. Jeg kører i gennemsnit til Randers et par gange om dagen og aften/nat. Har endnu ikke set så meget som en eneste hare, fasan eller agerhøne. Til gengæld er der rigtig mange af de "sorte fugle" - Råger og krager. De sidder på kanten af gyllebeholderne, og slæber formentlig massevis af MRSA CC398 smitte ud i landet. Det er simpelthen beskæmmende at se det golde danske landskab, og frustrationerne bliver ikke mindre af, at nærmeste industri-svinebonde trods mange protester fået lov at udvide sin besætning fra 8.700 svin til 21.700 svin. Der var så dejligt ude på landet - engang.

 • 7
 • 6

Har endnu ikke set så meget som en eneste hare, fasan eller agerhøne. Til gengæld er der rigtig mange af de "sorte fugle" - Råger og krager.

Så går man rundt med bind for øjnene. Vildtet er der skam.

Men det er rigtigt at der er sket en eksplosiv vækst af kragefugle (særligt råger). Det skyldes sikkert at de er blevet fredede og at færre plukker deres frugt, bær og nødder fra deres haver. Heromkring i Christiansfeld skal man værre hurtig, hvis man vil rede nogle valnødder.

 • 13
 • 3

Prøv at stige ud af bilen og gå en tur. Så vil du se at der er masser af harer, fasaner, agerhøns og andet småvildt - det er der i hvert fald her på egnen, ca. 30 km fra Randers.

 • 4
 • 1

Og det bliver endnu sjovere, når man betænker, at sojabønnerne importeres for at forbedre foderkornet, fordi det korn, der dyrkes på danske marker, ikke må gødes optimalt og derfor ikke er proteinholdigt nok. Helt paradoksalt er det i den forbindelse, at det nærmest er umuligt at købe dansk produceret mel i danske butikker - mel produceres i dag i Tyskland eller Sverige...

 • 4
 • 3

Så er det godt at vi kun er måske 6 millioner i Danmark. Tænk hvis vi alle levede som Al Gore og Di Caprio, så havde vi måske brug for 100 stk Jord.

 • 3
 • 3

At de lande som sviner mere er fremragende til at bruge VE. F.eks. får Qatar 100 % af sin energi til boligopvarmning fra solen. Det må vi kunne lære noget af.

Ang - vi skal skamme os: "Ja og 80 procent af føden anvendes til svinefoder! Så mennesker, . tja bum bum." Nå, men så skal vi jo opgøre vores forurening baseret på antal svin...BumBum..

Jamen det er jo helt utilstedeligt hvordan et land som Qatar så sviner, med deres stærkt begrænsede svinehold.

 • 2
 • 0

@Svend Ferdinandsen

Det er ca 20 procent af hele jordens befolkning der har mulighed for forbrug udover det livsnødvendige. De øvrige 80 procent kan kun drømmen om forbrug, hvorfor fremhæver du Al Gore og Di Caprio?

Er det ikke mere formålstjenligt at bruge tiden på overvejelser om andre muligheder end forsat overforbrug?

 • 2
 • 1

Citat: "Vores land består af veje, byer og hvedemarker – derimod er der næsten ingen natur."

Jaså !? Bor selv i en lille landsby og kører hver dag en strækning gennem den danske natur af bl.a. marker med afgrøder. DET betragter jeg da som en del af naturen, menneske reguleret javel, men det er mange andre naturelementer jo også. Jeg kører motorcykel når vejret er godt, og så nyder jeg kornets bølger i vinden m.m. Mit arbejde indbefattter til tider en flyvetur over det ganske danske land. Jeg ved derfor ved selvsyn hvor lidt de danske veje, som tynde streger fylder det totale areal. Byer fylder hvad de fylder, men det forekommer mig at den største kritik af den vederstyggelige hugst på naturen kommer fra indbyggere i de største byer. Hmmm -

 • 3
 • 3

"WWF: Danskerne er verdens fjerde mest klimabelastende folk" ... siger overskriften.

Men når man så dykker ned i rapporten, så er det eneste sted man finder Danmark som nr 4, Figur 23: "Ecological Footprint per country, per capita, 2010"

Det er da fuldstændigt misforstået at sætte generelt lighedstegn mellem det økologiske fodaftryk og klimabelastning!!!

Det kunne man til nøds gøre, hvis carbon-footprintet i alle tilfælde var proportionalt med det samlede økologiske fodaftryk - og det er det jo et stykke hen ad vejen, men bestemt ikke i alle tilfælde - og lige præcis i Danmarks (og få andre landes) tilfælde, er kulstofkomponenten meget lavt ift det samlede fodaftryk.

Som det fremgår af grafen på side 38, så svarer hver danskers kulstofaftryk til 2,0 hektarer, hvilket svarer til en 34. plads ! på det parameter.

Sverige, som er nr 10 på grafen, har eksempelvis et carbon-footprint, der er mere end 50% større end det danske, og Trinidad, som er nr 6 på grafen, har et 3 gange så stort carbon-footprint, som det danske.

Af de lande på grafen, som har et lavere carbon-footprint end Danmark, er alle væsentligt fattigere end Danmark, startende med lande som Slovakiet, Hviderusland, Spanien, Portugal, Estland ... og nedefter.

Man kan i øvrigt tilføje, at grafen jo ikke sammenligner ALLE lande, men kun lande "with populations greater than 1 million for which complete data is available (Global Footprint Network, 2014)."

Man kan så undre sig over hvorfor lande som Norge og Hong Kong slet ikke er med. Mon ikke disse lande stiller sådanne data til rådighed ligesom alle andre civiliserede lande gør?

 • 9
 • 0

En ukvalificeret rapport udløser ukvalificerede kommentarer fra WWF-generalsekretær Gitte Seeberg og fra miljøminister Kirsten Brosbøl (S). Længere er den historie ikke.

 • 3
 • 4

Meld dig ind i WWF, så kan forureningen i fremtiden opgøres som andel pr. wwf-medlem i de enkelte lande, så jo flere medlemmer.... tja, gør selv regnestykket færdigt.

@Christian Nobel: Jamen. Qatar skal da lære af lande som Danmark. Her leder vi en god del vores overskudsvarme om sommeren i de have vi har omkring os, og om vinteren afbøder vi så kulden ved at hive en del af varmen op igen... Det kunne de lære af. /irony off

 • 0
 • 1

http://www.footprintnetwork.org/en/index.p...

Der har jeg været inde; Det er en brochure, der står intet om hvordan de beregner de forskellige dele.

Vi ligger dårligt pga. vores intensive landbrug. Blive per capita belastning beregnet i forhold til produktion eller forbrug (relevant når vi eksporterer to trediedele af vores landbrugsproduktion).

 • 0
 • 0

@jan Damgaard Det jeg mente var, at hvis mange danskere meldte sig ind i wwf, så ville Gitte Seeberg kvittere med for fremtiden at rangordne landene med forurening pr. medlem af wwf. Da jeg formoder mange meget forurenende lande (eller lande hvor folk har så lav en disponibel indkomst at de ikke vil støtte foreninger som wwf) har få medlemmer af wwf, vil danmark med mange medlemmer få en langt bedre placering, idet forureningen vil være delt ud på mange medlemmer, altså mindre forurening pr medlem, end f.eks. Qatar. Og så får vi god samvittighed igen. Og hvis vi er rigtig smarte, så får vi Gitte Seeberg til at lave en ny kurve som viser frem- eller tilbagegang i andelen af forurening pr. medlem af wwf. her vil vores placering give rigtig god samvittighed.

 • 0
 • 1

Hej. Måske man i Eu skulle genoverveje lovgivningen om, at restmad ikke må gives til vores svin. Så kunne vi spare co2 på transport af sojafoder fra Sydamerika, mindske skovrydningen og dansk madspild kunne blive brugt til at producere nyt mad. tjek evt 'the pig idea'. Eller se ted talk med tristam Stuart:)

 • 2
 • 1

Det er en ren regneøvelse, for temperaturen har ikke ændret sig i mere end 15 år, så derfor kan vores "klimabelastning" heller ikke have ændret noget. Måske andre ting har ændret sig, men temperaturen har ikke.

 • 2
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten