WHO-eksperter frikender fødevarer med Roundup-rester

Illustration: Casper Dalhoff

WHO lagde mandag nye alen til forvirringen om, hvorvidt glyphosat er kræftfremkaldende eller ej. Det skete, da et ekspertpanel nedsat af verdenssundhedsorganisationen i fællesskab med FN's fødevareorganisation, FOA, frikendte verdens mest solgte sprøjtemiddel for at være kræftfremkaldende i fødevarer.

Ekspertpanelet, som er kendt under forkortelsen JMPR for Joint Meeting on Pesticide Residues, var krystalklar:

'Mødet konkluderede, at det er usandsynligt, at glyphosat er genetoksisk i de forventede doser i kosten,' lyder det i brevet, som det videnskabelige panel udsendte efter mødet.

Læs også: Undersøgelse afslører glyphosat-rester i danske børns urin

Panelet noterer sig endda, at glyphosat er blevet 'grundigt testet i en lang række organismer' for at finde frem til eventuel kræftrisiko. Ingen studier har altså vist, at der skulle være risiko ved at indtage mad, som har været sprøjtet med Roundup eller andre midler, der indeholder aktivstoffet.

Stik modsat tidligere undersøgelser

Konklusionen er kontroversiel, fordi glyphosat er centrum i en af de mest opsigtsvækkende videnskabelige konflikter. Et panel af kræftlæger under WHO, IARC, konkluderede stik modsat sidste år, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende.

Læs også: Europæiske politikere: Forbyd Roundup i haver og parker

I efteråret frikendte det europæiske fødevareagentur, Efsa, derimod glyphosat fuldstændig for enhver kræftrisiko. Siden har de to organisationer ligget i åben kamp. Særligt er kræftlægerne fortørnede over, at Efsa lader studier, der ikke er offentliggjort, indgå i grundlaget for frikendelsen.

JMPR er godt klar over, at glyphosat er en hvepserede. Konklusionen er derfor først offentliggjort, tre dage efter at selve mødet om den sluttede. Det har givet tid til at skrive en forklaring på, hvordan det kan være, at ét WHO-panel rubricerer glyphosat som kræftfremkaldende, hvorefter et andet panel frikender midlet.

Det er der slet ikke nogen modsætning i. For kræftlægernes IARC og fødevareeksperternes JMPR arbejder forskelligt og komplementerer hinanden, argumenterer JMPR.

'IARC publicerer studier, som identificerer potentiel kræftrisiko, men giver intet estimat af befolkningens risiko ved at blive udsat for stoffet. Modsat ser JMPR både på publicerede og upublicerede studier for at vurdere niveauet af helbredsrisiko for forbrugerne ved at blive udsat for sprøjterester i fødevarer,' forklarer panelet.

Befolkningsstudier er ikke med

Samtidig peger de eksperter, der frikender glyphosat sammen med stofferne Diazinon og Malathion, at kræftlægernes IARC kigger på samtlige publicerede undersøgelser.

'JMPR læger større vægt på de studier, der er mest relevante for mennesker og for indtagelse med kosten, altså studier, som undersøger effekterne af oral indtagelse i pattedyr (in vivo)'.

Derfor har panelet ikke set nøjere på befolkningsstudier, men anerkender dog, at der er 'nogen grad af bevis for', at der er en sammenhæng mellem udsættelse for glyphosat og lymfekræft.

'Det er dog bemærkelsesværdigt, at det eneste store befolkningsstudie af høj kvalitet ikke fandt bevis på nogen sammenhæng mellem glyphosat og kræft,' tilføjer panelet.

IARC har ikke udsendt noget forsvar for at stemple glyphosat som kræftfremkaldende, men miljøorganisationerne sidder ikke på hænderne.

Således påpeger Greenpeace, at to af forskerne i panelet arbejder for institutioner, der er finansieret af de virksomheder, som fremstiller sprøjtemidler med bl.a. glyphosat.

Læs også: Glyphosat-rester i de 14 populæreste tyske øl

Det er ikke offentligt, hvem der har ledet mødet, men den franske avis Le Monde mener at vide, at netop de to sad for bordenden, da konklusionen blev skrevet.

Listen over samtlige 18 deltagende eksperter er derimod offentligt kendt, og der var ingen danske forskere eller forskere ved danske universiteter til stede.

Glyphosat-rester i det meste svinefoder

Glyphosat er ikke kun vigtigt for landbruget, fordi det et effektivt pesticid. Langt hovedparten af de gensplejsede afgrøder, som bliver dyrket i først og fremmest Nord- og Sydamerika, er gensplejset til bl.a. at modstå glyphosat, som gør det enkelt at holde ukrudt på afstand af markerne. Herhjemme spiser så godt som alle svin, der ikke er økologiske, således genmodificeret soja fra Sydamerika, der er sprøjtet glyphosat.

Rapporten fra WHO's og FAO's fælles panel lander, netop som der er lagt op til en beslutning om glyphosat i EU. Her skal godkendelsen af midlet fornys, og kommissionen trak det oprindelige forslag om at blåstemple det i 15 år, fordi der ikke kunne samles flertal.

Onsdag og torsdag mødes en ekspertkomité så på ny for at tage stilling til kommissionens nye forslag om en forlængelse på 9 år. Hjemme på telefonen venter ministrene, for i en lang række lande, først og fremmest Tyskland og Frankrig, er det for længst blevet et politisk ømtåleligt emne.

De seneste presserapporter fortæller, at Tyskland vil undlade at stemme for forslaget, som derfor kan få svært ved at samle kvalificeret flertal. Det behøver kommissionen formelt ikke, men der er stor sandsynlighed for, at den vil gå langt for at skaffe det alligevel, og så skal der nye ændringer til.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Det kan simpelthen ikke passe, at et sprøjtemiddel er så ufarligt!" Hvorfor ikke? Der findes dog stadig ting i denne verden, der ikke er farlige...

 • 8
 • 13

Hvad skal man tro, rygter eller hårde fakta?

I gamle dage frygtede vi ukrudtet. Det medførte misvækst og kunne endda forgifte afgrøderne. Nu frygter vi ukrudtsbekæmpelsesmidlernes skadelige virkninger på folk og fæ.

Glyphosat hæmmer dannelse af aromatiske aminosyrer i planter, derfor er det giftig for planter. Vi kan ikke syntetisere disse aminosyrer, fordi vi ikke har enzymsystemerne og derfor virker glyphosat ikke i os.

Men!!! Alle stoffer er giftige og ingen stoffer er ikke giftige, det er doseringen alene der bestemme om et stof er giftig eller ej. Frit efter Paracelsus 1494-1541

 • 15
 • 2

Jeg er hverken kemi- eller bioingenør, men jeg har en gang fået at vide, at det er korrekt, at Glyphosat ikke i sig selv skulle være så giftig for mennesker. Derimod skulle der være nogle aktive hjælpestoffer i ukrudtsmidlet, som hjælper Glyphosat med at virke - at transportere det ind i plantecellerne. Disse stoffer testes ikke, da de jo ikke er "aktive", men burde måske blive det. Er der nogle, der ved mere om dette?

 • 14
 • 1

Hvad betyder det her studie? Kamouflage... Jeg har på intet tidspunkt tænkt at det giver kræft, men det svækker sandsynligvis vores immunforsvar. Jeg er meget mere bekymret for at det findes i vores drikkevand. Da det ødelægger vores immunforsvar, og dermed har vores celler ingen forsvar... Kræft kommer sikkert derefter pga. vores immunforsvar er ødelagt, og vores tarmsystem kan ikke fungere optimalt...

 • 5
 • 11

a: Lad mig se Monsanto's direktør drikke en liter roundup direkte på landsdækkende TV ... så tror jeg på det er uskadeligt.

b: Jeg er fløjtende ligeglad med hvor meget eller lidt skadeligt det er ... det skal ikke være i vores drikkevand!

 • 16
 • 14

Jeg er fløjtende ligeglad med hvor meget eller lidt skadeligt det er ... det skal ikke være i vores drikkevand!

Ahva siger du der? Så et vilkårligt kemikalie må ikke være tilstede i drikkevand i nogen form hvis det bare er det mindste skadeligt? Men hvad så med vand? 6 liter så er det skadeligt, så nu må der ikke være vand i vandet... Sæt dig dog ordentligt ind i tingene før du udspyr sådan noget bavl herinde.

 • 8
 • 10

Glyphosat i det meste svinekød lyder den nederste mellemrubrik i Magnus Bredsdorffs artikel.

Det bør Ingeniøren ærlig talt dokumentere, for det udsagn strider direkte mod resultaterne fra danske myndigheders kontrol af rester af pesticider i fødevarer.

 • Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af prøverne.

Det konkluderer Fødevarestyrelsen og DTU-Fødevareinstituttet i afsnittet om animalske produkter i rapporten: Pesticidrester i fødevarer 2014.

I 2014 udtog den danske kontrol 240 prøver af konventionelt kød, mælk og honning. 220 prøver var dansk produceret, og 20 prøver var produceret udenfor EU.

I hver af rapporterne for 2008 – 2013 ses samme konklusion, at der ikke er fundet pesticidrester i animalske produkter.

Af rapporten Pesticide Residues – Results from the period 2004-2011 fremgår ligeledes, at der er nul fund af pesticidrester i animalske produkter i den danske kontrol for årene 2004 – 2011.

Hvordan kan Ingeniøren så påstå, at der er glyphosat i det meste svinekød???

 • 7
 • 3

Ja, Thomas har ret.

Jeg læste engang, for en del år siden, at et Amerikansk universitet havde lavet en test til de nye studerende.

Et af spørgsmålene var:

"Hver år dør der mange hundrede mennesker af kemistoffet: Di-Hydrogen Oxyd, - synes du at dette stof burde forbydes? Ja: Nej:"

De fleste studenter krydsede uden tøven af på: Ja!!

Resten lavede sjove svar, for de vidste at Di-Hydrogen Oxyd er H2O altså ganske almindelig vand, og ikke nogen gift, blot det indtages i "små" mængder!

Helt skæg at lave den slags på et Universitet!

 • 5
 • 5

Roundup-rester står der i overskriften. I underrubrikken omtales glyphosat af den fælles ekspertgruppe, og brødteksten begynder: WHO lagde mandag nye alen til forvirringen om, hvorvidt glyphosat er kræftfremkaldende eller ej. Der mangler forklaring på de forvirrende skift mellem dele og hele indholdet af den herostratisk berømte sprøjtegift. . .

 • 1
 • 3

Svar på:

Endnu en gang ser Glyphosat ud til at blive frikendt, på trods af årtiers økologisk kamp mod stoffet. Det kan simpelthen ikke passe, at et sprøjtemiddel er så ufarligt!

Jo - det kan godt passe at stoffet Glyphosat ALENE er frikendt.

Men stof-cocktailen fx Roundup og Roundup/Glyphosat-nedbrydningsprodukt-cocktailen er IKKE frikendt.

Man skal læse denne udmelding bogstaveligt!

Se også:

Re: GMO Afgrøder, Glyphosat, Monsanto

Bl.a.:

June 23, 2009, Weed-Whacking Herbicide Proves Deadly to Human Cells. Used in gardens, farms, and parks around the world, the weed killer Roundup contains an ingredient that can suffocate human cells in a laboratory, researchers say: Citat: "... Until now, most health studies have focused on the safety of glyphosate, rather than the mixture of ingredients found in Roundup. [] But in the new study, scientists found that Roundup’s inert ingredients amplified the toxic effect on human cells—even at concentrations much more diluted than those used on farms and lawns.

One specific ["]inert["] ingredient, polyethoxylated tallowamine, or POEA, was more deadly to human embryonic, placental and umbilical cord cells than the herbicide itself – a finding the researchers call “astonishing.” ..."

The cocktail effect of pesticides [hvad så når de også blandes med hjælpestofferne?]: Citat: "... For the first time, an experimental study has demonstrated a cocktail effect for a mixture of five pesticides found in human food. This means that these chemicals are more toxic when combined than alone. The results showed DNA damage on lines of human cells cultivated in vitro. ..."

Cocktail effect makes chemicals more toxic: Citat: "... Doses previously considered safe suddenly become unsafe. For example, it has been shown that mixtures of low levels of environmental toxins in fish can double the toxic effect on human cells compared with the effects of those chemicals separately, that is, 1+1=4. ..."

Cocktail of chemicals may trigger cancer - Global taskforce calls for research into how everyday chemicals in our environment may cause cancer.

 • 5
 • 1

Glyphosat i det meste svinekød lyder den nederste mellemrubrik i Magnus Bredsdorffs artikel.

Det bør Ingeniøren ærlig talt dokumentere, for det udsagn strider direkte mod resultaterne fra danske myndigheders kontrol af rester af pesticider i fødevarer.

Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af prøverne.

Det konkluderer Fødevarestyrelsen og DTU-Fødevareinstituttet i afsnittet om animalske produkter i rapporten: Pesticidrester i fødevarer 2014.

I 2014 udtog den danske kontrol 240 prøver af konventionelt kød, mælk og honning. 220 prøver var dansk produceret, og 20 prøver var produceret udenfor EU.

I hver af rapporterne for 2008 – 2013 ses samme konklusion, at der ikke er fundet pesticidrester i animalske produkter.

Af rapporten Pesticide Residues – Results from the period 2004-2011 fremgår ligeledes, at der er nul fund af pesticidrester i animalske produkter i den danske kontrol for årene 2004 – 2011.

Hvordan kan Ingeniøren så påstå, at der er glyphosat i det meste svinekød???

Indikation (eller ikke?) på at fx Glyphosate opkoncentreres i mennesker - så burde de sikkert også opkoncentreres i svin? (og hvad med Roundup- og nedbrydningsprodukt-cocktailen - opkoncentreres de mon?):

April 7, 2014, Glyphosate Testing Full Report: Findings in American Mothers’ Breast Milk, Urine and Water: Citat: "... The levels found in the breast milk testing of 76 ug/l to 166 ug/l are 760 to 1600 times higher than the European Drinking Water Directive allows for individual pesticides (Glyphosate is both a pesticide and herbicide). They are however less than the 700 ug/l maximum contaminant level (MCL) for glyphosate in the U.S., which was decided upon by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) based on the now seemingly false premise that glyphosate was not bio-accumulative. ... The initial testing that has been completed at Microbe Inotech Labs, St. Louis, Missouri, is not meant to be a full scientific study. Instead it was set up to inspire and initiate full peer-reviewed scientific studies on glyphosate, by regulatory bodies and independent scientists worldwide. ... "It is important to note that the mothers and supporters who participated in this project are mostly familiar with GMOs and glyphosate. The majority of them have been trying to avoid GMOs and glyphosate for several months to two years, so the findings are alarming. We can only wonder what the levels of glyphosate are in those who are not aware of GMOs and glyphosate," Honeycutt added. ... From a total of 10 samples sent in by mothers from states across the U.S., 3 women had detectable levels of glyphosate in their breast milk. The highest glyphosate level was detected in a mother from Florida (166 ug/l) and the other two mothers with ‘positive’ results were from Virginia (76 ug/l) and Oregon (99 ug/l). ..."

January 07, 2015, Moms Across America's New Glyphosate Test Reveals World's Number 1 Herbicide Found in Feeding Tube Liquid, Given to Babies & Children With Complex Medical Diagnoses: Citat: "... In the first ever testing of glyphosate herbicides in feeding tube liquid, Moms Across America has detected high levels in 30% of Pediasure Enteral Nutritional Drink samples tested. The shocking results included samples from the same batch which tested positive at levels above 75 ppb, which is 800 to 1110 times higher than has been shown to destroy gut bacteria in chickens.(1) An amount of only 50 ppt was shown to cause kidney, liver, and sex hormone changes in rats.(2) Reading the ingredients for a leading enteral nutritional drink, like the tested Pediasure Enteral Nutrition Drink, reveals that many feeding tube liquids are filled with genetically-engineered corn syrup, soy, and sugar. All of which are routinely sprayed with high levels of glyphosate throughout the growing season and just before harvest as a drying agent. ..."

Anden artikel:

Washington State University. "U.S. breast milk is glyphosate free: Study is first independently verified look for the presence of Roundup ingredient in human milk." ScienceDaily. ScienceDaily, 23 July 2015: Citat: "... "The Moms Across America study flat out got it wrong," said McGuire, who is an executive committee member for the International Society for Research in Human Milk and Lactation and a national spokesperson for the American Society for Nutrition. "Our study provides strong evidence that glyphosate is not in human milk. The MAA findings are unverified, not consistent with published safety data and are based off an assay designed to test for glyphosate in water, not breast milk." ..."

 • 4
 • 2

Indikation (eller ikke?) på at fx Glyphosate opkoncentreres i mennesker - så burde de sikkert også opkoncentreres i svin? (og hvad med Roundup- og nedbrydningsprodukt-cocktailen - opkoncentreres de mon?):

Det besvarer ikke spørgsmålet!' "Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af prøverne" Der er derfor ikke belæg for at gætte på indikation for en ifraværende sammenhæng, Hvorfor undersøger fødevarestyrelsen for pesticidrester, hvis det alligevel bruges. Har nogen en konklusion og prøver at selektere de forkerte argumenter? Desuden, hvad er der præcist målt i de artikler der henvises til? "Unverified" betyder jo : ikke efterprøvet". Testen er brugt på noget andet end den er beregnet til.

 • 6
 • 3

Det er øjensynlig stadig ikke klart for alle, at glyphosat findes i alle medier - jord, grundvand, overfladevand, pis, kød, frugt osv osv. Dette bliver også klart, når nogen siger, at "vi ikke vil have det i vores grundvand". Det skyldes, at man ikke kan anvende nogen som helst kemiske stoffer (heller ikke glyphosat) uden at de efterfølgende vil findes i alle medier. Om vi så kan måle dem eller ej - det er kun et spørgsmål om analyseteknik og analysegrænser. Men forekomstprocenten er 100 alle vegne. Det er derfor kun relevant, om det er over grænseværdierne. Og dette gælder også naturlige stoffer. Der er vel ingen, der tror, at der findes rent vand, ren mad eller ren luft mm. Vel?

 • 6
 • 2

Claus Hansen, du skriver, at forekomstprocenten er 100 alle vegne. Hvad mener du med det?

Normalt betyder det udsagn vel, at der ikke er plads til noget som helst andet.

Forstået på den måde strider det udsagn jo mod dine korrekte udsagn om, at det hele er spørgsmål om analyseteknik, analysegrænser, og om det er over grænseværdierne.

Typisk forekommer rester af pesticider i fødevarer jo i dele af mikrogram pr. gram = milliontedele.

 • 2
 • 1

Kræft eller ej så har det andre skadelige virkninger som f.eks. øget stress og nervøsitet hos dyr der indtager mad der er sprøjtet.

Til alle jer der siger, at det er ufarligt, fint drik i bare løs af lortet det er jeres valg, men det skal ikke være i vores grundvand eller regne ned på vores økologiske frugter fordi landmændene skal kompensere for noget med deres store sprøjteslanger!

 • 5
 • 5

Until recently, the fight over Roundup has mostly focused on its active ingredient, glyphosate. But mounting evidence, including one study published in February, shows it’s not only glyphosate that’s dangerous, but also chemicals listed as “inert ingredients” in some formulations of Roundup and other glyphosate-based weed killers. kilde: https://theintercept.com/2016/05/17/new-ev...

 • 1
 • 2

19. maj 2016, videnskab.dk: Forsker: Danske børn har »alarmerende« niveauer af pesticidrester: Citat: "... Nina Cedergreen understreger dog også, at man skal lægge mærke til, at det ikke er selve pesticiderne af gruppen organofosfater, men en række nedbrydningsprodukter af pesticiderne, forskerne har målt på i den nye undersøgelse. ... »Hvis man finder pesticidrester hos 90 procent, og gennemsnittet er større end i USA, er det en virkelig kraftig påvirkning. Vi har ikke udvalgt disse familier for at være særlige pesticidspisere, og kommunerne er også tilfældigt udvalgte. Man kan måske mene, at det er en lille gruppe, men hvor mange skal der til, før vi bliver overbeviste om, at det her er et problem?« lyder det fra Philippe Grandjean. ... De undersøgelser, som viser en sammenhæng mellem høje pesticidniveauer og børns dårligere præstationer i skolen, stammer alle fra USA. Hvorfor har vi ikke danske undersøgelser på det? ... »Det er så risikovurderingen for organofosfater, men vi har at gøre med flere stoffer, eksempelvis glyfosat (se faktaboks). Der kan opstå den såkaldte 'cocktaileffekt', når man bliver eksponeret for flere stoffer, og det skal man også være opmærksom på i sine vurderinger,« siger Lisbeth E. Knudsen. ..."

 • 2
 • 0

Er det ikke underligt alle miljøfolk arbejder på at få roundup forbudt, uden det kan påvises hvilken skade det gør. Men når miljøfolk snakker vindmøller er det pr definition godt. Nu har vi ca 200 personer der er syge af at arbejde med vindmøller, er der nogle medarbejdere inden for de seneste år som er tilkendt arbejdsskade erstatning for at arbejde med landbrugskemi? er det forkert at drage paralleller imellem disse skader? Og hvilke kemikalier der bør forbydes?

 • 5
 • 5

Det må betyde, at hvis man analyserer for det, finder man det i 100% af prøverne!?

For at citere noget Finn Okkels blev skrevet for mere end 5 år siden: "Gad nok vide hvordan man overhovedet kan vide at f.eks. AMPA stammer fra Roundup og ikke fra vaskepulver?" https://ing.dk/artikel/miljostyrelsen-igno...

Her fra miljøstyrelsen for nu 19 år siden: "Resultatet af disse analyser viser, at registreringerne af AMPA i marts skyldes, at genbrugsflaskerne fra KIWA indeholdt rester af AMPA, der kan stamme fra det opvaskemiddel, der var blevet brugt til at rengøre flaskerne med i Holland." http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/...

 • 3
 • 4

»Det er så risikovurderingen for organofosfater, men vi har at gøre med flere stoffer, eksempelvis glyfosat (se faktaboks). Der kan opstå den såkaldte 'cocktaileffekt', når man bliver eksponeret for flere stoffer, og det skal man også være opmærksom på i sine vurderinger,« siger Lisbeth E. Knudsen.

@Glenn, Glyphosat er ikke en organofosfat som f.eks. Parathion, Malation m.fl. Grandjean fedter rund i en del pesticider, der for længst er forbud at anvende i landbruget, nogle kan dog købes i byggemarkederne af husejere og havefolk. et af de forbudte midler i landbruget, må gerne anvendes indenfor som loppemiddel for husdyrene! Coctaileffekt er ikke relevant mht. glyphosat, der dræbere alle grønne planter, hvad kan så ellers bruge evt.andre sprøjtemidler til?

 • 4
 • 5

Jeg er meget mere bekymret for at det findes i vores drikkevand. Da det ødelægger vores immunforsvar, og dermed har vores celler ingen forsvar... Kræft kommer sikkert derefter pga. vores immunforsvar er ødelagt, og vores tarmsystem kan ikke fungere optimalt...

@Dean, Jamen det findes meget sjældent i drikkevandet. derimod er der langt mere i dirkkevandet af Arsenik, uran, thorium oa. tungmetaller, som man af uransagelige grunde tillader i langt større mængder end det harmløse AMPA, nedbrydningsproduktet at "roundup". Hvis du vil undgå AMPA, så undlad at bruge opvaskemidler, her er der mere i end i drikkevandet. Enkelte boringer er dog forurenet med det ugiftige middel, Roundup. det stammer fra tidligere tiders bekæmpelse af ukrudt på vandværkets grund!

 • 4
 • 5

Coctaileffekt er ikke relevant mht. glyphosat, der dræbere alle grønne planter, hvad kan så ellers bruge evt.andre sprøjtemidler til?

Første del af sætningen er faktuel forkert indtil hr Per A. Hansen har dokumenteret den frit svævende påstand. anden del er meningsløs, mangelfuld eller begge dele.

Måtte det være tillad at bede leverandørerne af de tre tommelfingre op, at fortælle hvad de får ud af sætningen? Begejstringen kan næppe udelukkende gælde den useriøse betegnelse af professoren!

 • 4
 • 1

Første del af sætningen er faktuel forkert indtil hr Per A. Hansen har dokumenteret den frit svævende påstand. anden del er meningsløs, mangelfuld eller begge dele.

Jamen hvorfor så ikke forklare, hvorfor den er forkert? Til de eksperter indenfor landbrug, som forkaster WHOs eksperter er der kun at sige, det er da frit for Jer at undlade at spise danske fødevarer, som I så mange gange har sagt er forgiftet!

Vedrørende glyphosat er det sådan, at alle planter visner ned efter en behandling. Jeg har ikke fantasi til at forstille mig at der er behov for sprøjtninger med andre midler så man udsættes for en cocktaileffekt, som åbenbart er noget meget skræmmende! Cocktaileffekt er kun aktuel, hvis man blander flere forskellige midler inden sprøjtning. Jeg har set et studie af en kombination, hvor der for øvrigt ikke var nogen målelig effekt.

Husk det ved næste fest - bestil ikke en Black Bird, selv ikke for inkarnerede fuglekiggere. Her er der cocktaileffekt, der vil noget.

 • 1
 • 6

Vås! Cocktaileffekten er udtryk for en kombination, af virkningerne, af alle de stoffer vi udsættes for

John, det gør den også. Inden emnet sprøjtemidler har man ofte talt om coctaileffekter, man har også forsøgt at belyse det i forsøg. Det er i den forbindelse at nogle debattører har nævnt det. Det eneste vrøvl i denne debat er, at postulere en coctaileffekt med roundup. Planterne visner jo, så derfor er en cocktaileffekt umulig. Ingen vil sprøjte på dødeplanter. Cocktaileffekt i den betydning du nævner, er der ingen interesse for at debattere, det er kun landbrugets anvendelse af Monsantos roundup, der reageres på.

 • 0
 • 4
-
 • Undskyld det varede lidt inden den fes ind!

Altså: I Per A. Hansens univers påvirker landbrugskemikalier kun planter eller insekter, de er uskadelige for mennesker, både alle sammen blandet eller enkeltvis.

Set i det lys er Roundup og cocktaileffekt det reneste vrøvl. Tak for vi fik den pointe med!

 • 2
 • 2

Bliver man "dummere" af regelmæssig indtagelse af pesticider (fx incl. glyphosate og andre støttestoffer i Roundup)?:

Cell Press. (2016, May 19). Antibiotics that kill gut bacteria also stop growth of new brain cells. ScienceDaily: Citat: "... "We found prolonged antibiotic treatment might impact brain function," says senior author Susanne Asu Wolf of the Max-Delbrueck-Center for Molecular Medicine in Berlin, Germany. "But probiotics and exercise can balance brain plasticity and should be considered as a real treatment option." ..."

December 5, 2014, geneticliteracyproject.org: Glyphosate used with GMO crops under attack for disrupting microbiome: Science or a gut feeling?: Citat: "... The study looked at the effects of glyphosate on these pathogenic bacteria and also on several important friendly bacterial strains. It turns out that the Clostridium and Salmonella are fairly resistant to glyphosate, while several friendly strands are moderately to highly susceptible to glyphosate, meaning that they might be killed off. ... this recent German study was in vitro. In other words, bacterial strains were tested in laboratory culture, and their susceptibility to glyphosate assessed individually, which is not how the intestinal microbiology environment works. In other words, the possibility of intestinal microbiota effects is theoretically possible, but the issue now requires future studies to be conducted in vivo–in the real life intestinal environment of animals similar to humans–and looking at the effects of glyphosate in terms of quantity of the agent. Many times, issues that show up in in vitro studies do not translate into concerns in living beings. ..."

 • 0
 • 1

De undersøgelser, som viser en sammenhæng mellem høje pesticidniveauer og børns dårligere præstationer i skolen, stammer alle fra USA. Hvorfor har vi ikke danske undersøgelser på det?

29 august 2017, videnskab.dk: Pesticider skader ufødte børn. Pesticider skader ikke bare børn gennem den mad, de spiser. Skaden kan ske allerede i mors mave: Citat: "... »Man har blandt andet undersøgt pesticider i gravide kvinders urin og fundet en sammenhæng mellem mængden af pesticider og børnenes fødselsvægt og intelligens senere i livet.« ... Helle Andersen er derfor ikke overrasket over det nye resultat. Faktisk mener hun, at tingene formentlig står værre til, end hvad studiet viser. ..."

 • 1
 • 0

29 august 2017, videnskab.dk: Pesticider skader ufødte børn. Pesticider skader ikke bare børn gennem den mad, de spiser. Skaden kan ske allerede i mors mave:

Nu nævnes glyphosat overhovedet ikke i den artikel.

Begge forskere peger også på, at det på nuværende tidspunkt er umuligt at skille effekterne af de forskellige pesticider fra hinanden. Nogle kan være meget skadelige, mens andre ikke er.

Du er hvad du spiser, og spiser du rødbeder, tisser du rødt.

Her er en spændende list over hvad gravide ikke må, f.eks. er lakrids ikke så godt. http://jyllands-posten.dk/livsstil/familie...

 • 1
 • 3

Jeg er enig i at hjælpestofferne er en joker i det her spil. Allerbedst var det om sprøjtemidlerne var "rene", så kemien kunne overskues. Det ville dog nok betyde at der skulle større koncentrationer af aktivstoffet til.

Jeg er såmænd også enig i at ingen rester er bedre end få rester, og det vil ikke undre mig om der kan påvises små skadevirkninger ved Glyphosat. Det var også derfor jeg kom med listen over hvad en gravid ikke må. Alt hvad vi propper i munden slår os ihjel.

Derfor er det også ligegyldigt om det er er pesticid eller et herbamid. De har alle forskellige grader af farlighed. Man er nødt til at tage det enkelte stof, og så lave en afvejning. Med Glyphosat f.eks. kan man spørge sig selv om hvad der er værst, om der er små rester i maden, eller om der er nogle dieseltraktorer som skal køre ekstra for at bekæmpe ukrudt, og dermed lukke NOX ud. Vi ved NOX dræber!

Jeg var med børne på frilandsmusset Hjerl Hede her i sommer, hvor vi høre en maler tale om maling før og nu. Gamle malinger er baseret på plantestoffer og har derfor en stor næringsværdi for mikroorganismer. For at kunne holde sig indeholder gamle malinger derfor meget gift. Nye syntetiske malinger derimod har kun meget ringe næringsværdi, og derfor behøver de ikke være så giftige. Hans konklusion var at ikke alt gammelt var godt.

For mig at se er Glyphosat et fremskridt for miljøet, fordi den eliminerer en belastene mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Jeg er også ret sikker på, at den overfløddiggør andre ukrudtsmidler, som er dårligere for helbredet.

Udvikling er også, at vi erstatter farlige ting med mindre farlige ting. Og indtil videre har vi ikke set massedød eller bare noget som helst ved Glyphosat. Det er faktisk for godt til at være sandt, så godt at det nærmest er blevet en religiøs sag at påvise skadevirkninger.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten