VVM-rapport frifinder alternativ Nord Stream-rute for miljøpåvirkninger

Illustration: Nord Stream

»Ubetydelig« og »ikke-væsentlig« og nogle få steder »mindre, men ikke væsentlig«.

Sådan lyder de konkrete vurderinger af påvirkningen på 21 biologiske, fysisk-kemiske og socio-økonomiske ressourcer og receptorer, hvis det russiske gasprojekt Nord Stream 2 får lov at føre gasledningen i en alternativ rute nord om Bornholm.

Vurderingen fremgår af en ny VVM-rapport, som Energistyrelsen netop har offentliggjort og sendt ud i høring.

Læs også: Nord Stream 2 sender ny ansøgning: Danmark risikerer at miste et trumfkort

Oversat til menneskesprog drejer det sig for eksempel om påvirkninger af havbund, sedimentkvalitet, vandkvalitet, plankton, fisk og havfugle og områder, der er beskyttede af forskellige internationale konventioner.

Læs også: Moderne undersøisk skattejagt baner vejen for Nord Stream 2

På det socio-økonomiske område handler det for eksempel om søfart og sejlruter, om turisme og rekreative områder, råstofindvinding og om forholdet til andre eksisterende eller planlagte installationer.

Ruteføringerne for Nord Stream 2 omkring Bornholm, markeret med grøn og sort. Den alternative rute (grøn) går nord om øen og uden om dansk territorialfarvand. Illustration: Nord Stream 2

Umuligt at spænde ben

Med VVM-rapportens miljømæssige blåstempling blegner Danmarks mulighed for at spænde ben for det store, russiske gasprojekt - sådan som nogle politikere har udtrykt ønske om - fordi den nye rute går uden om dansk territorialfarvand.

Så er vi nemlig - ifølge Energistyrelsen - internationalt forpligtet af FN’s Havretskonvention til at give en tilladelse, hvis de miljø- og skibsfartsmæssige betingelser er opfyldt.

Læs også: Danmark kan forsinke Nord Stream 2

Selskabet Nord Stream 2 AG ansøgte den 10. august i år Energistyrelsen om lov til at føre gasledningen fra Rusland til Tyskland i en alternativ rute nord om Bornholm og uden om dansk territorialfarvand. I dansk havområde nordvest om Bornholm udgør rørledningsprojektet ca. 174 km.

Tidligere har selskabet ansøgt om en anden rute syd om øen, men denne ruteføring går lige igennem dansk territorialfarvand, og derfor afventer projektet stadig en godkendelse af Udenrigsministeriet.

Læs også: Rapport blåstempler Nord Stream 2: Gasledning påvirker ikke miljøet

Udenrigsministeriet skal nemlig først vurdere, om aktiviteten er forenelig med nationale udenrigssikkerheds- og forsvarspolitiske interesser.

Foretrækker anden rute

Ifølge VVM-rapporten er ruten syd om øen Nord Stream 2 AGs foretrukne rute, men at selskabet - i erkendelse af at man ikke ved, hvornår Udenrigsministeren beslutter sig - har besluttet sig for at udvikle en rute uden om det danske territorialfarvand.

Ruteføring for hele Nord Stream 2 gasrørs-projektet fra Rusland ned gennem Østersøen til Tyskland. Illustration: Nord Stream 2 AG

Nord Stream 2-rørledningsanlægget planlægges ført fra Narva Bay i Rusland ned gennem russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde i Østersøen til Lubmin nær Greifswald i Tyskland.

Selskabet har opnået tilladelse i Rusland, Finland, Sverige og Tyskland.

Læs også: Direktiv skal give EU medbestemmelse om Nord Stream 2

Gasrørledningen vil bestå af to undersøiske rørledninger på hver 48 tommer i diameter og vil - sammen med tilknyttede onshorefaciliteter - kunne levere 55 milliarder kubikmeter maturgas om året til EU-markedet.

Hele rørledningsruten kommer til at dække en distance på ca. 1.250 km afhængigt af det endelige rutevalg.

Høring af VVM-rapporten varer frem til den 12. december 2018, og Energistyrelsen afholder et offentligt møde om miljøvurderingen på Bornholm den 14. november.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Forfatterne til miljøkonsekvensrapporten må være blinde, når de kommer til den konklusion, at der ikke er nogen miljøeffekter af at nedspule en rørledning i Østersøens ekstremt forurenede sedimenter. Den proces vil frigøre høje koncentrationer af bl.a. tungmetaller og persistente organiske halogenforbindelser fra de ældre og mest forurenede sedimentlag i en stor del af Østersøen og til vandfase og dermed til de fisk og skaldyr som andre vandorganismer, fugle og mennesker konsumerer. Dette indebærer både en stor miljø- og sundhedsrisiko, som er uansvarligt at ignorere. Flere fisk vil overskride de fastsatte grænseværdier. Desuden vil der ske en øget eutrofiering af vandområder.

I den første rapport overså man samme problem, sandsynligvis bevidst!

  • 1
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten