Vokser isen på Antarktis?
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser og accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Vokser isen på Antarktis?

Anders Würtz spørger:

»Jeg har både hørt, at isen på Antarktis smelter og giver vandstandsstigning, og at ændret nedbørsmønster på Antarktis skulle give større volumen af is på kontinentet pga. global opvarmning. Hvad skal jeg tro på?«

Signe Bech Andersen, seniorforsker hos GEUS, svarer:

Larsen B is-hyldens kollaps, der viser is-hyldens gradvise opbrud fra 1998 til 2002.

»Du skal tro på begge dele.

Det er rigtigt, at isen på Antarktis smelter. Især smelter de flydende is-hylder omkring Antarktis på grund af højere havtemperaturer. For eksempel så man i 2002 den gigantiske Larsen B is-hylde bryde op. Når is-hylderne udtyndes medfører det øget kælvning af isbjerge, acceleration af gletscherne på land og dermed udtynding af landisen. Udtyndingen af landisen ses især i Vestantarktis og på den Antarktiske Halvø. Østantarktis ligger højere og er koldere og er derfor mindre sårbar over for varmere havstrømme og temperaturstigninger.

Det er også rigtigt, at klimamodellerne forudsiger, at et varmere klima medfører øget transport af vanddamp til Antarktis og dermed øget nedbør. Endnu har man dog ikke målt en entydig tendens, selvom flere undersøgelser peger på at højden af det indre Antarktis vokser svagt.

Så på den ene side taber Antarktis mere is ved smeltning og især ved kælvning af isbjerge, og på den anden side tilføres Antarktis mere nedbør, som bliver til is. Det interessante tal at se på nu er massebalancen, som er forskellen mellem den årlige tilvækst og det årlige tab af is. Det er tabet, som er størst. Så samlet set bliver Antarktis mindre.

Målinger af massebalancen på Antarktis med to uafhængige metoder, en som er baseret på målinger af ændringer i jordens tyngdefelt fra satelliterne GRACE og en som er baseret på målinger af isens flydehastighed fra radar-satelliter og meteorologiske modeller, viser at isen svinder ind med omkring 200 Giga tons is om året svarende til en vandstandsstigning på 0,5 millimeter om året (Rignot et al. 2011).«

Dokumentation

Læs mere og stil dine egne spørgsmål

Spørg Scientariet

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til Scientariet.

200 milliarder tons is forsvinder hvert år fra arktis eller 200 kubikkilometer havvand stiger verdenshavene med...minus fordampningen. Nogen der ved hvor meget nedbør der er i den globale atmosfære?

  • 0
  • 0

Hvis det flydende is smelter, så falder vandstanden, da is fylder mere end vand.
Og hvis der kommer øget nedbør på sydpolen, falder vandstanden yderligere da det vand bliver taget ud af cirkulation.

  • 0
  • 0

Hvis det flydende is smelter, så falder vandstanden, da is fylder mere end vand.

.

Du må vist lige hjem og læse på Archimedes igen ;o)

Hvis det flydende is smelter, vil det ikke ændre på vandstanden - - - (undtaget hvis smeltningen medfører en nedkøling af det omliggende vand, således at det fylder mindre)

mvh Flemming

  • 0
  • 0