Vismænd går i kødet på kommunernes affaldsmonopol

Al affald skal i udbud, forbrændingsanlæggene skal privatiseres eller selskabsmæssigt adskilles fra kommunerne, og hvile i sig selv-princippet for affaldsområdet skal afskaffes.

Det ervVismændenes anbefaling til, hvad der skal gøres for at effektivisere affaldsområdet og sikre, at offentlige og private affaldsvirksomheder får ens vilkår.

Anbefalingerne findes i vismændenes årlige oplæg til Det Miljøøkonomiske Råd, hvor man for første gang er gået tæt på affaldsbranchen og altså lægger ud med et frontalangreb på den nuværende struktur med kommunalt monopol på affaldsopsamling og -behandling.

Vismændene begrunder deres forslag til de ret vidtgående ændringer med, at der er en risiko for, at hvile i sig selv-princippet for kommunale affaldsforbrændings- og deponianlæg fører til unødigt høje omkostninger for bortskaffelse af affaldet, blandt andet på grund af overkapacitet.

I deres gennemgang har vismændene i høj grad støttet sig til en tværministeriel analyse af og anbefalinger til affaldssektoren fra 2010. Den analyse konkluderede, at der var 350 millioner kroner årligt at spare ved effektiviseringer i sektoren, og den kom med de samme anbefalinger, som vismændene nu gentager.

I 2010 blev anbefalingerne mødt med stor kritik fra den kommunalt ejede affaldssektor, og embedsmandsgruppens anbefalinger blev ikke ført ud i livet.

Også vismændenes frontalangreb på affaldssektoren bliver nu mødt med krasse kommentarer. I Dansk Affaldsforening, som består af affaldsselskaberne i Danmark, kalder man vismændenes oplæg for ’gammel vin på gamle flasker’, fordi det ikke tager højde for den nye ressourceorden og for, at der skal udvikles nye fleksible måder at udnytte affaldets ressourcer på:

Ifølge direktør Jacob H. Simonsen trækker vismændene luften ud af denne udvikling ved at pege på privatisering som vejen frem:

»Vi mener i stedet, at de selskaber, som i dag løser opgaven og udvikler nye behandlingsmetoder, skal have bedre rammer og betinger. For eksempel ved, at kommunerne fortsat sikres retten til at sende deres eget affald til deres egne anlæg – i stedet for i tvangsudbud,« siger han i en pressemeddelelse fra foreningen.

Dansk Fjernvarme: Det bliver ikke billigere - tværtimod

Også interesseorganisationen Dansk Fjernvarme er kritisk over for vismændenes antagelse om, at vejen til effektiviseringer går via en liberalisering. 20 procent af fjernvarmen kommer i dag fra affaldsforbrænding.

’Erfaringer fra liberalisering af andre sektorer har ikke vist sig at gøre det billigere for forbrugerne. Tværtimod. Ved en liberalisering vil der skulle indregnes en fortjeneste til kommercielle ejere, som i praksis betyder højere varmeregninger, hedder det i en pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme.

Kommunernes Landsforening (KL) kan godt se, at der kan være problemer med hvile i sig selv-princippet, og at det ville være ønskeligt, hvis man kunne skabe et frit marked for affald til forbrænding, men her har man en anden vurdering af mulighederne for at skabe et frit marked for forbrænding af affald:

»Vores vurdering bygger på erfaringerne fra andre lande, og dette internationale perspektiv belyses ikke i årets rapport. Hvis man havde belyst dette, ville man have afdækket, at det ikke har været muligt at skabe et frit marked for forbrænding af affald i noget andet land,« hedder det i KL’s kommentarer til vismændenes beretning.

Læs også vismandsoplæggets afsnit om affald

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Fik læst afsnittet om affald igen i går og det er simpelthen fyldt med fejl på fejl, det er utroligt at man kan slippe afsted med sådan en gang ævl og så samtidig kalde det en vismandsrapport - det er pinligt

Der er ikke taget en eneste selvstændig vurdering i afsnittet om affald som bygger på gamle data

  • 1
  • 0

Hvorfor diskuterer vismændene deregulering og afskaffelse af hvile i sig selv princippet mens vi stadig sidder midt i krisen bl.a. forårsaget af deregulering på bankområdet.

Et affaldsforbrændingsanlæg kan kun med besvær bruges til andet end affaldsforbrænding. Hvem tør investere uden at have en monopolagtig sikring. Valget står jo så mellem privat og offentligt monopol. Driften af det offentlige monopol skal være ringe for at det ikke er den bedste forretning på langt sigt. Hvis de private skal gå ind uden sikkerhed skal de jo have kolloenorme risikotillæg.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten