Vismænd: Afgift på brændefyring kan redde op til 300 liv om året

Det vil være en rigtig god forretning for Danmark at få gjort noget alvorligt ved partikeludledningen fra brændeovnene. Det mest effektive vil være en differentieret forbrugsafgift, som er højest for københavnere med gamle brændeovne.

Det fremgår af Det Miljøøkonomiske Råds nye rapport, som også slår fast, at de væsentligste danske kilder til luftforurening i Danmark er individuel boligopvarmning samt udledninger fra landbruget og fra vejtransport.

Læs også: Brændeovne udleder totalt set lige så mange partikler som bilerne i København

Ifølge rapporten koster det danske bidrag til luftforureningen samfundet 39 mia. kroner om året i helbredsomkostninger; primært fordi folk dør tidligere på grund af luftforurening.

»Brændeovne står for en betydelig del af de helbredsomkostninger, der følger af luftforurening fra danske kilder. Der vil være en stor gevinst ved at regulere brugen af især ældre brændeovne,« siger miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen i forbindelse med offentliggørelse af rapporten.

Læs også: Trods massiv oplysning: Hver anden dansker fyrer stadig forkert op i brændeovnen

Opskriver værdien af et liv

Anbefalingen hviler dels på nye modelberegninger af den geografiske spredning af partikelforureningen fra brændeovne, som varierer rigtig meget og dels på en ny, opskrevet værdi af et statistisk liv – fra tidligere 17 mio. til 31 mio. kroner.

Og vismændene kommer altså frem til, at der kan reddes mellem 100 og 300 liv om året og spares mellem 1 og 3 mia. kroner årligt – alt efter, hvilke virkemidler politikerne vil vælge for at begrænse partikeludledningen på brændeovne.

Vismændene har foretaget grundige analyser af forskellige virkemidler og kommer frem til, at der er mest smæk for skillingen i en afgift – lagt på brugen af ovnen og differentieret efter, hvor gammel ovnen er, og hvor den geografisk er placeret. Tæt herpå kommer et forbud mod alle ovne fra før 2015, som ikke lever op til svanemærkets krav.

Læs også: Skrotordning dækker en femtedel af de forurenende brændeovne

De sidste to virkemidler, som rådet har analyseret, er et totalt forbud mod brændeovne og en udvidet model af den skrotningsordning, som allerede er indført. De giver ikke nær så høje gevinster.

En differentieret afgift vil i praksis forudsætte, at der opsættes en temperaturmåler i skorstenen, som kan registrere om en brændeovn bruges. Men ifølge vismændene har beregningerne af den samfundsøkonomiske gevinst taget højde for omkostningerne til temperaturmålere.

Koster samfundet 41 kroner i timen

I forbindelse med rapporten har DCE – Nationalt Center for Energi og Miljø ved Århus Universitet – som noget nyt foretaget detaljerede beregninger af den geografiske variation i helbredsomkostningerne ved partikeludledninger fra brændeovne.

Landet er blevet opdelt i 24 områder, hvor prisen ved udledning af et ekstra kilo fine partikler i det pågældende områder er beregnet.

Læs også: Kæmpe fejlskud: Brændeovne i København forurener kun en brøkdel af, hvad forskerne troede

Sammenstiller man helbredsomkostningerne med alderen på den anvendte ovn, så koster det eksempelvis 41 kroner at fyre en time med en gammel brændeovn i København, mens en ny, svanemærket ovn samme sted kun koster samfundet 7 kr. pr. time.

Til sammenligning er helbredsomkostningerne ved brug af brændeovne på Bornholm kun 5 og 1 kr. pr. time ved fyring i hhv. en gammel og en ny, svanemærket ovn. Forskellen mellem København og Bornholm skyldes befolkningstætheden.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja ja, endnu en lille skrue til når man mangler penge i kaffekassen.

Og introduktion af endnu en fejlkilde (temperaturmåler i skorstenen) som ingen ved om virker, eller om den giver korrekt aflæsning.

Hvorfor egentlig blive ved med at have indkomstskat? Kan hele statens indtægt ikke lægges over på afgifter på alt muligt, så asketerne kan grine ad os andre, og vi andre slå hinanden i hovedet med dét som vi ikke gør, og som de andre bare kan holde op med - og undgå afgifterne?

Så er det kun de usunde, bilisterne, rygerne og alkoholikerne som skal betale skat. Nå ja, og brændeovnsejerne. Og bagerne (sukkerafgift, fedtafgift). Og vognmændene naturligvis. Og lidt flere endnu, måske.

 • 49
 • 18

Nu bor jeg i udlandet og følger derfor ikke så godt med, men hvad er Vismænd? Er det utroligt dygtige forskere eller er det økonomer der har alle svar på alt? Temperaturmålere i skorsten,ja det er snart 1 april.

 • 35
 • 8

Det vil være en rigtig god forretning for Danmark

Ja og en rigtig dårlig forretning for Danmarks borgere, som jo kan se frem til en voldsom stigning i varmeregningen.

Men de er jo nok heller ikke at regne for en del af samfundet ifølge lattesegmentet, men bare fredløse som skal spytte i kassen - for når "samfundet" sparer 3 milliarder, så gør det mindre at der væltes en regning mange gange større over på de slemme brændeovnsejere.

For husk, i det feudale Danmark er det ikke at fryse jo en luksus som skal brandbeskattes.

Vismænd my bare ....

 • 25
 • 18

Den indhøstede afgift kan bruges til at nedsætte elafgiften krone for krone og dermed gøre det mere attraktiv at bruge el opvarmning. Det vil formentlig/forhåbentlig yderligere nedsætte anvendelsen af brandeossere.

 • 18
 • 25

Det er ikke så ringe med 300 redede menneskeliv, men mon ikke snarer det er de tre milliarder kr. som dette efterhånden totalt kommunistiske land gerne vil have fingrene i.

Har tidligere foreslået politikkerne, at introducere vægtafgift på brugen af gummisåler under skoene, det ville batte godt i statskassen. Der er efterhånden ikke nogen som har råd til lædersåler.

 • 22
 • 21

Og hvis folk nu bare betaler afgiften så reddes der ingen liv - eller hva'?

Den eneste måde at begrænse 'noget farligt' er ved at forbyde det.

Vil vi forbyde brændeovne? Zoo have begge vinterferieuger åben afbrænding i bålfade. Skal det også forbydes?

 • 31
 • 6

Det hedder bruger betaling på godt og ondt.

Mennesker er mere end "værdi af et statistisk liv´". Så hvorfor bygge et helt administrativ system op, som kun har det formål at tag penge for at andre kan gøre andre skade. Hvis de mener at det er ekstra skadeligt i tæt befolket område, så forbyd det i de områder.

Nogle af de andre "unoderne" kunne sikkert også forbydes med fordel, så reducere man jo på kaffekassen størrelse.

 • 14
 • 1

Ja, forbyd brug af brændeovne i byområder. Og gør det i tempi. Stop alle nye brændeovne i byområder nu. I vores villakvarterer generer røgen, og en del mennesker har måttet flytte fra villakvarterer, da de ikke tåler at bo der på grund af den udbredte brug af brændeovne, som folk ovenikøbet tror er miljøvenlige.

Midt ude på landet er det en helt anden sag.

Med venlig hilsen

Anni kjeldgåard

 • 23
 • 14

SSSlingrekurs frem og tilbage. Naboen har en med Svanemærke og automatik - som i øvrigt flimrer gevaldigt fra skorstenen (varmedis),selv om der ikke fyres. Energien tæsker ud gennem skorstenen.

Når der så fyres, vælter sort røg ud mens den startes - og det varer i øvrigt ret lang tid. Er det så med en vindretning lige mod os, må vi forlade den del af huset, røgen rammer, fordi det svider i øjnene m.m.

Joh, Svanemærkningen garanterer en hel masse måleværdier, som ikke kan bruges til meget i praksis.

Sikke og noget opreklameret svineri - og så koster mærket spidsen af en lille jetjager.

Skorstensfejeren siger den sviner mere i deres skorsten, end vores gamle modificerede DFJ Salamanderkedel fra 1937, som kan køre med røgtemperaturer fra 100⁰ til 200⁰ C i en 14 m høj skorsten med isokærn, hvor pipfuglene ofte bliver siddende i røgen oppe ved piben. Så ér der da noget helt galt - eller ??? (De falder ikke ned i tagrenden bagefter !)

Vismand ??? Læs videre - med oplysning (fra vindenergi).

 • 26
 • 2

Ifølge Kræftens Bekæmpelse dør der hvert år ca. 14000 mennesker I Danmark som følge af rygning. Der er da et kæmpe potentiale i også at forbyde tobaksrygning

 • 36
 • 0

Er det så stadig "vismændenes" opfattelse at partikler fra brænde kan sidestilles med partikler fra diesel lastbiler, busser, og det vanvittige kvælende svineri der kommer ud af togene, det hænger i luften i 20 minutter efter et tog har passeret Hvad med det sindssyge i at totakts knallerter ikke er blevet forbudt forlængst, køre rundt og brænde motorolie af, firetakts knallerter koster jo ikke mere i dag. Nåe ja, det er jo noget med EU- knallerter, det må vi hellere holde fingrene fra

 • 42
 • 2

Jeg erindrer at DSBs dieseltog stadig kører rundt med en undtagelse... og de er vist noget værre. Det er ikke staten direkte mere, men det er stadig staten, og man kan åbenbart give sig selv lov til det andre ikke må. Hvad med at starte med banerne?

Og som Anni skriver - man kan forbyde nye ovne, men de gamle er der - og de forsvinder ikke sådan lige med det samme. Hvis man ønsker dem væk, så giv folk et godt tilbud de ikke kan sige net til. Der er sikkert en del der vil sige ja.

En gulerod virker bedre, og især hvis staten viser vejen.

 • 23
 • 0

De omtalte vismænd er vel ansat til at kompensere for de ca. 10 milliarder som Skat har foræret til venner i udlandet. Jeg er usikker på om der er en ingeniør med i det regnestykke. Men der skal vel også lægges afgift på alle Webergrilllerne i danske haver. De udleder væsentligt mere end en gammel brændeovn.

 • 38
 • 3

Jeg bemærker at der er et fint kort, som viser helbredsomkostningerne fordelt geografisk. København slår markant ud. Jeg kan godt frygte en afgift her, som ikke rigtigt betyder noget for københavnerne, men som i høj grad vender den tunge ende nedad i udkantsdanmark, hvor partikelproblemet ikke er så stort.

 • 17
 • 1

Fint regnskab. Det giver sikkert 300 af disse "reddede" mennesker beskæftigelse med at beregne og udsende afgifter. Dertil kommer ekstra udgift til fremstilling og calibrering/servicering af temperaturmålere og aflæsning af disse og indsende til SKAT (skorstensfejeropgave). Min brændeovn bliver taget ned og i stedet kommer der en gasovn. Hvor mange liv mon det koster. Men det kan man jo også regulere med en ny afgiftsskrue og flere ansatte i Energiministeriet.

 • 15
 • 2

Kræv af alle borgere, at de skal anvende partikelsikre masker, når de bevæger sig udendørs. - Masken skal være forsynet med ilt-forbrug-måler, der anvendes til trådløs indberetning af forbrug til Brændeovnsministeriet.

Det sparer 300 menneskeliv og giver milliarder i statskassen !

 • 17
 • 3

ja og et forbud mod dieselbiler , ville spare 2000 liv om året , og hvis alle blev i deres seng hver dag kunne flere spares.................... sådan er det ganske vist.

 • 18
 • 4

Rapporten giver et overblik over en del af de begreber der blandt andet hører til for tidlig død. Desværre er denne værdi ikke ansat efter at folk selv betaler, men efter at andre betaler, og derfor kan man få værdier på 30mill kroner for at undgå dødsfald. Det virker en smule absurd, særligt dette: "Færre dødsfald er en gevinst for samfundet. Der er imidler- tid også omkostninger forbundet med at reducere antallet af dødsfald" Jeg savner en analyse af disse gevinster ved færre dødsfald, som åbenbart bare er en påstand taget ud af den blå eller beskidte luft. I andre sammenhænge hører man om ældrebyrde og overbelastede sygehuse, der er fyldt op af ældre mennesker. Når reelle indtægter fra afgifter blandes med den subjektive værdi af statistisk liv og summeres til samfundsøkonomi, bliver jeg mistænksom. Måske det er derfor rapporten bruger så meget plads på beregningerne og vurderingerne af statistisk liv.

 • 19
 • 3

Læs rapporten. Den er et skoleeksempel på teoretisering ud fra vilkårlige antagelser om risikovillighed.

Man har helt vilkårligt sat værdien af et menneskeliv op fra 17 millioner til 31 millioner ud fra teoretiske betragtninger. Så får man med et trylleslag de teoretiske omkostninger til at blive meget større.

Det ville være meget mere ærligt at fjerne enheden kr. fra beregningerne og i stedet vise, hvad de reelt er, nemlig relative tal for forskellige områder.

Nu får vi i stedet uvidende politikere til at tro på tallene som reelle omkostninger.

 • 23
 • 2

De kan bare ikke fyre ordentligt - nej de ka ej. Sikke noget vrøvl. Man kan sagtens fyre fornuftigt i en gammel brændeovn, men fordi luften i forvejen er relativt højt belastet - så skal brændeovnen ha en over nakken.

Hvorfor sammenligner man ikke sodudledningen fra brændeovne & pille fyr, - med den fra et godt gammelt udskældt oliefyr ? - resultatet ville være en genindførsel af olie / gas-fyret i forhold til brændeovnen og pille fyringen. - Vi der fyrer med piller gør det kun fordi det er tisse billigt og ikke endnu da belagt med skatter, men særlig samfundsvenligt er det sgu ikke i forhold til olie / gas fyringen. - Og ja jeg læser kun de første linjer da dette er et typisk fordrejet indlæg / spild af tid og penge.

 • 6
 • 7

De annoncerer også et "usikkert bud" på 16 milliarder årligt for omstilling til fossilfri nation i 2050 - det kalder de det selv helt ordret. Tænker at Sanne allerede er på opgaven. Men egentligt bizart at de forestiller sig dyrere energi fossilfrit og især med en tidshorisont frem til 2050.

Der skal helt klart nye teknologier til for at fortsætte med de hyggelige pejse og brændeovne. I greater London area er de slet og ret forbudt.

I hele Los Angeles området er det forbudt at grille med andet end el og gas grill.

Vismændene viser en graf med koncentrationer, der jo gør det forståeligt at man gerne vil øge indsatsen i Københavnsområdet, men den tager jo ikke hensyn til blæst, så måske skulle man istedet lovgive om temperaturmåler og om at de røgrensnings og driftsoptimeringsteknologier, der eksisterer tages i anvendelse, medmindre man accepterer at få sløjfet sin pejs eller brændeovn.

 • 6
 • 0

Et gammelt ordsprog er: Man kan gentage en løgn så mange gange at den til sidst bliver opfattet som sandhed. Bare tænk på straffeaktionerne fra "såkaldte miljørigtige" venstrefløjspolitikere, Det Miljøøkonomiske Råd og andet godtfolk overfor landbrugssektoren. Det kostede denne gang en krise i regeringen og en ministerafgang foruden tabet af bruttonationalprodukt i årtier. Hvad er konsekvenserne over tid på postulater fra disse teoretikere hvor fakta er omskrevet for at tilpasse den politiske holdning.

 • 18
 • 6

Hej

Hvem kan henvise til rapport desangående? Jeg kunne godt tænke mig, at vide hvorledes der argumenteres for dette. Specielt sammenhængen mellem brændeovne og dødsfald. Vismanden skal i dette tilfælde spænde over flere komplicerede emner! Måske derfor betegnelsen 'vismand' !?

 • 5
 • 1

" Vismanden" Kåre Press Kristensen kører stadig på, på tv2.dk

Han er ikke bleg for at slynge tal som 70% af landets partikeludslip, og 5,6 milliarder i samfundsomkostninger ud i æteren igen! Så nu tager han ikke længere fejl ved et uheld - nu LYVER han direkte ud i den åbne æter.

DCE (nationalt center for miljø og økologi, Århus universitet) har jo bevist at de målinger som det økologiske råd tog, var brugt forkert (som tidl. beskrevet på ing.dk)... ikke desto mindre er deres beregninger nu åbenbart et faktum, ifølge Kåre selv!

 • 17
 • 7

Jeg kan anbefale at man læser eller ser rapporten igennem. Der er en masse om hvordan man sætter pris på liv og død, som har været diskuteret her på debatten før. Det fremgår tydeligt, at prisen på liv er sat helt subjektivt efter hvad folk (andre helst) er villige til at betale for et sparet liv. Ikke efter hvad omkostningen for samfundet er, som måske kan være negativ. De kunne med lige så gode argumenter hente sådanne tal fra Lotto. Hvad vil man betale for en lille chance for at vinde 10mill, eller som de fleste tabe 20kr. Som de skriver: Folk er villige til at betale 300kr for at spare 1 ud af 100.000 liv, det bliver så 30mill for et liv. De samme luftige tal for værdien af statistisk liv går igen i EVA modellen, når "omkostninger" for luftforurening skal vurderes, og dermed også hvad der "spares" ved lavere forurening. Og så er usikkerheden ved hvad folk dør af slet ikke taget med. Det giver en helt ny betydning for kasinoøkonomi. I forhold til dette er gyllegate rene stringente fakta.

 • 12
 • 2

Ifølge Danmarks statistik dør der over 50.000 danskere om året alene fordi de er født. Alle disse dødsfald kunne helt undgås, hvis vi forbød kvinderne at få børn.

 • 18
 • 5

Har tidligere rodet med de udregninger der er brugt til beregning af, hvor mange der dør af brænderøg. Har en fortid med epidemiologi.

De er foretaget ved at man har brugt tal fra lande, hvor man laver mad indendørs på brændekomfurer og hvor en hel del faktisk dør af brænderøg. Derefter har man ekstrapoleret tallene til danske forhold efter hvad man regner med at den gennemsnitlige røgkoncentration er i Danmark, blandt andet på grund af brændeovne. Om hvordan man regner denne koncentration ud vides ikke og heller ikke er der en laveste røgkoncentration, hvorunder man ikke ser nogen effekt.

Videnskab??? Jeg tvivler; men det er politisk nyttigt for nogen.

 • 16
 • 1

http://www.dors.dk/raad-vismaend/miljoeoek...

Sammen med de andre interessegrupper ser man også WWF. De danske interessegrupper kan have en berettigelse, og balancerer måske også hinanden. Selvom de ikke er demokratisk ansvarlige, så er de dog danske, men WWF er international og burde ikke have nogen gang i sådan et foretagende. Ville man måske invitere Goldman Sachs til at påvirke vores finanslov?

 • 8
 • 2

Hvorfor blande afgifter ind i det, som ingen kan kontrollere - et forbud mod brændeovne i byzoner er langt mere effektivt.

Med afgifter komme nogen til at betale og andre slipper - og om 5 år er statskassen blevet afhængig af indtægten og man forhindre så folk i komme af med brændeovnen - nøjagtig samme historie som med CO2.

 • 8
 • 0

tja hvis det koster 41 kr i timen i København, hvorfor så ikke fyre med fjernvarme. 1MWh koster kun 661 kr dvs man kunne fyre med 16kw som vel rigeligt til at varme et par huse op med.

 • 4
 • 0

"vismændene kommer altså frem til, at der kan reddes mellem 100 og 300 liv om året og spares mellem 1 og 3 mia. kroner årligt...

Vismændene har foretaget grundige analyser af forskellige virkemidler og kommer frem til, at der er mest smæk for skillingen i en afgift – lagt på brugen af ovnen og differentieret efter, hvor gammel ovnen er...

De sidste to virkemidler, som rådet har analyseret, er et totalt forbud mod brændeovne og en udvidet model af den skrotningsordning, som allerede er indført. De giver ikke nær så høje gevinster"

A'hva??? Giver et totalforbud mod brændeovne, ikke nær så høj gevinst som afgifter, lagt på brændeovne? Det må være udtryk for en helt særlig form for vismandslogik!? - Medmindre man taler om gevinst for statskassen.

 • 20
 • 0

Jeg bor i et villakvarter i Odense. Jeg har 2 brændeovns naboer.Da vi samtidig bor i et "hul" ( 4,5 m. alt går op her fra) er jeg ofte ved at blive kvalt i deres brænderøg. Oplever at springe ud af sengen, først på natten og tænker "shit der er ild i huset". Det ville jeg meget gerne være fri for.

 • 8
 • 3

Jeg bor i et villakvarter i Odense. Jeg har 2 brændeovns naboer.Da vi samtidig bor i et "hul" ( 4,5 m. alt går op her fra) er jeg ofte ved at blive kvalt i deres brænderøg. Oplever at springe ud af sengen, først på natten og tænker "shit der er ild i huset". Det ville jeg meget gerne være fri for.

De naboer må få brændet forærende, for ellers kan det da ikke betale sig. Fjernvarmen er simpelthen for billig. http://www.fjernvarmefyn.dk/priser/prisen-... http://fyrogspar.dk/shop/analyse-af-varmep...

 • 2
 • 2

Giver et totalforbud mod brændeovne, ikke nær så høj gevinst som afgifter, lagt på brændeovne?

Gevinst for hvem og betalt hvordan er jo spørgsmålet. Hvis der kommer afgift på, kan vi være sikre på at det ligger på et niveau hvor den kun i begrænset omfang faktisk reducerer brugen af brændeovne og i stedet er optimeret til at give et så højt provenu som muligt. Og dette ved vi for listen over afgifter og bøder der følger dette mønster er lang.

Hvem betaler så? Ja, det er så de borgere der bor hvor røgen ikke burde være. De betaler via deres komfort og/eller helbred og får ikke noget for ulejligheden. Det forekommer mig at man overskrider en eller anden form for moralsk grænse med denne model.

 • 4
 • 0

Uanset hvad man gør kan man IKKE redde liv.......! Bare alene det at nogle påstår dit eller dat kan redde liv gør dem totalt utroværdige.

Man kan måske udskyde døden en smule, men man kan altså IKKE redde livet.

Nogle har fortalt mig en gammel historie, om at der engang for 2000 år siden var en enkelt som reddede livet, men der er vist ingen der har set ham sidenhen, så.............

 • 12
 • 3

Sjovt nok så har de ikke forholdt sig til partikler fra Sct. Hans bål...... AMATØRNISSER

Kæmpe store våde dynger af haveaffald som ofte kun kan tændes med et par liter benzin. Et helt land indsvøbt i massiv gråsort os.

Partikler fra markafbrændinger af raps marker har de heller ikke forholdt sig til.

Måske de har undladt disse ting, da forbud mod disse ikke vil give provenu til energiselskaberne samt at de heller ikke kan beskattes.

Sundheden er vist ikke det vigtige i denne: Vi-opfinder-en-skatte-skrue-rapport.

 • 14
 • 2

De vil stadig dø, bare senere og af noget andet, nemlig hvad man nu end dør af i en senere alder. Rent økonomisk set i hvert fald.

 • 1
 • 2

Vi der fyrer korrekt i træpillefyr- eller ovne forurener i al fald minimal - faktisk er det næsten kun vanddamp der kommer op af skorstenen ;-)

 • 5
 • 3

Det handler ikke om luftforurening det handler om to ting: 1. At Energiselskaberne kører en hetz mod brændovne for der tjener de ikke penge. 2. At Staten skal have endnu en afgiftsskrue til at malke borgerne.

Dertil har først Energisektoren opfundet MASSEDØD grundet partikler fra brændeovne. Det ser poltikerne som godt argument for at opfinde en ny afgift.

At Energisektorens tal faktuelt og adskillige gange er sendt til tælling ændrer ikke ved politikernes konstante søgen efter nye afgifter.

 • 18
 • 2

.....hvis man udskiftede hele folketinget efter hvert valg så de der kom ind ikke var hellige levebrødspolitikere, der forlangte at vi skulle betale for deres fikse ideer i mere end 4 år.

Det ville kræve en grundlovsændring, men set i lyset af de mange områder der er kriseramte, på grund af mange slags overbevisninger hvori der ikke kan påvises og føres sandhedsbeviser......men hvor holdninger og manglende viden går frem for fakta, kunne det måske være rettidigt omhu.

 • 2
 • 4

Gentofte en vinteraften klokken 18, luften er tyk af kakkelovnsrøg. Tag nu og indfør et forbud i hovedstadsområdet, hvor problemet er størst, og hvor folk udelukkende fyrer for 'hyggens' skyld.

 • 4
 • 7

Det handler ikke om luftforurening det handler om to ting: 1. At Energiselskaberne kører en hetz mod brændovne for der tjener de ikke penge. 2. At Staten skal have endnu en afgiftsskrue til at malke borgerne.

Dertil har først Energisektoren opfundet MASSEDØD grundet partikler fra brændeovne. Det ser poltikerne som godt argument for at opfinde en ny afgift.

At Energisektorens tal faktuelt og adskillige gange er sendt til tælling ændrer ikke ved politikernes konstante søgen efter nye afgifter.

Overordnet enig, dog med den tilføjelse at når det drejer sig om varme, så må der ikke tjenes penge j.f. hvile-i-sig-selv princippet

 • 2
 • 0

Hej Peter, måske skulle du tage en snak med skorstensfejeren osse. Det lyder som dårlig fyring og/eller forkert skorstenshøjde

Mvh Peter, ejer af brændeovn og pillefyr - og generet af naboens halmfyr med altmulig skrammel som brændstof.

 • 1
 • 0

det er da utroligt hvad man kan slippe af sted med, bare man har titel af vismand og professor ...men det er da osse imponerende hvad Ingeniørens 'journalister' lader passere ukritisk -det ville klæde Ingeniøren at give lidt flere midler til journalistisk research og selvkritik.

mvh Peter Bue Westh

 • 5
 • 1

Det værste er, at den slags makværk giver julelys i politikernes øjne. De har udsigt til nogle ekstra milliarder i budgettet, og kan endda begrunde det med hensyntagen til mijø og menneskeliv. Det er jo hele tre ting. Hvem kan sige nej til det?

 • 5
 • 1

Værdien af statistisk liv, kan det overhoved bruges til økonomiske analyser sammen med virkelige indtægter/udgifter? Som i eksemplet med et traffiktiltag, som kan spare et liv, så hvis det koster mindre end 30mill er der overskud, fordi VSL er sat til 30mill. De 30mill tiltaget koster er virkelige penge, men det sparede liv er kun matadorpenge. Hvis tiltaget ikke laves kommer der ikke 30mill i udgift på grund af et dødsfald. Det hele baseres på at 100.000 gerne vil betale 300kr mere for at undgå dødsfaldet. Det er åbenbart en officiel måde at regne på i store dele af verden, men alligevel synes jeg der er lidt æbler og pærer over det.

 • 5
 • 2

Ifølge Kræftens Bekæmpelse dør der hvert år ca. 14000 mennesker I Danmark som følge af rygning. Der er da et kæmpe potentiale i også at forbyde tobaksrygning

Kun hvis man ønsker den organiserede følgekriminalitet der følger med et forbud. Derimod er der et sort potentiale i fortsat oplysning, og ændring af rygnings sociale status. Det samme gælder for andre idag forbudte nydelsesmidler....og for de ikke forbudte som alkohol.

 • 0
 • 1

De her vismænd i Det økologiske Råd er privatansatte. DØR er, som forhåbentligt de fleste ved? bl.a. finansieret af Dansk Energi (der står for fjernvarme), og DØR er absolut ikke et statsorgan ligesom Bæredygtigt Landbrug ikke er det. Dansk Energi har betalt for denne "rapport", altså bestilt arbejde, udført af privatfinansierede "stik-i-rend-drenge". Kan en eller anden behjertet sjæl ikke få det banket ind på forsiderne af dagbladene, så vi slipper for sådanne rapport-postulater, der alene skal tjene energisektorens interesser og absolut ikke har noget at gøre med at redde menneskeliv eller spare samfundskroner. Handlede det om sådant, så skulle al biltrafik forbydes straks - et trafikuheld med personskade koster gennemsnitligt alt inklusive fra start til slut 6 millioner - se, dér er penge at spare, men det interesserer ikke Dansk Energi.

 • 5
 • 0

VSL fremkommer som folks villighed til ekstra skat/afgift for at spare et liv. Det kunne være interessant at spørge om det omvendte. Hvor mange dødsfald kunne accepteres for en skattebesparelse? Det har måske også betydning hvad folk dør af. Atomkraftrelaterede dødsfald tæller måske mere end trafikulykker. Usynlige farer (fra noget man ikke kan se eller undgå) opfattes ofte som værre end de synlige, som f.eks trafikken. Bare nogle tanker over hvor usikkert et begreb som VSL er.

 • 6
 • 3

Brænderøg giver hoste da kroppen forsøger at advare os med hoste for at partiklerne kan komme ud af kroppen, pillefyr og pilleovne er specielt slemme da partiklerne går helt ned i bunden af lungerne og de kan ikke hostet op, ydermere ødelægges cellerne i brystkassen for evigt da dem der bliver ramt af brænderøg ikke kan regenereres. Brænderøg giver hjertebanken, lymfeproblemer når lungerne er fyldt, øjenbetændelse og ophold i lang tid giver nedsat syn, det giver kløe, hvis vask tøjet har hængt ude i røgen og desuden en influenzalignende tilstand og svimmelhed, yderligere ophold i røgen i lang tid så formoder jeg de stille og roligt bliver nedbrudt, med yderligere sygdomme, da det er en snigende ting denne røg. Desuden tager dyrene også skade af al denne røg, naturen tager skade, da alle partiklerne falder ned og ligger der, selv om man ikke kan se det, men de er der, hvis man kigger gennem et mikroskop. Folk fyrer med alt lige fra giftige brædder med maling på, paller som er fyldt med lim fra klodserne ja alt kommer i disse brændeovne, og det lugter og er meget generende, røgen vælter op af skorstene, som desuden nogen steder er meget lave, men ingen tør fortælle det , heller ikke hvad der kommer i brændeovnen, der er en tendens til alle negligerer denne giftige røg da brændeovnsejere er bange for at der bliver lukket for denne billige fyring.

 • 4
 • 10

Der er faktisk hjælp at hente

Når vi nu så gerne vil udnytte den for mange af os nærmeste og mest logiske energikilde. En 'røgsuger' der er yderst seriøs som hjælp til at nedsætte generne fra brændefyring og sikre bedre udnyttelse af brændet. Se link: http://bluechimney.dk/

Jeg ville nu ikke være særlig tryg ved at købe en røgsuger af en leverandør, som end ikke forstår hvordan en skorsten virker.

Citat fra deres hjemmeside: "​Trækket i skorstenen skabes ved temperaturforskellen mellem toppen og bunden af skorstenen. Jo højere skorsten, desto bedre træk." Ærkevrøvl ! Trækket skabes ved temperaturforskellen imellem det der er indeni skorstenen og det der er udenfor.

Med en røgsuger risikere man nemt, at trække langt mere luft (varm stueluft) igennem ovnen, end nødvendigt for forbrændingen. Denne luft varmes yderligere op i ovnen og smides derpå ud igennem skorstenen. Det forbedrer bestemt ikke udnyttelsen af brændet, tværtimod.

Denne tråd bærer meget præg af, at dem som reelt ved noget om sagen glimrer ved deres fravær. Det kan jeg godt forstå, for jeg blev også selv noget træt i ansigtet af at læse de samme gamle postulater og skrivebordsberegningen som adskillige gange er blevet skudt ned, bl.a. her på ing.dk

Ovenstående "hjælp" synes jeg dog krævede en faglig kommentar. Det kunne måske spare nogle for unødige udgifter og måske en for tidlig død hvis montøren skvatter ned fra taget ;-)

 • 6
 • 0

Jeg var for et par år siden i Dublin i det sene efterår hvor jeg boede i en forstad til Dublin. Om morgenen når man kom ud i morgenkulden lugtede der af afbrændte aviser, papkasser og (er jeg sikker) afbrændte bildæk at dømme på farven af røgen og lugten fra diverse skorstene.

Når det er sagt, så er problemet jo ikke hvad en vismand kan beregne i teoretiske eksperimenter, men at folk har brug for varme og ikke har råd til at betale afgifterne forbundet med at varme boligen op.

Det er kun i politikkerland at man kan bruge pengene to gange – alle andre steder er der noget andet som der så ikke længere er råd til. Er det et problem med afbrænding i brændeovne – så er løsningen ikke nye afgifter som øger beskatningsbyrden, men at man sænker afgifterne således at folk får råd til varme deres bolig op på en måde som ikke forurener unødigt.

 • 10
 • 0

.......en liste med navne over og på, hvem der i de foregående år beviseligt er døde af brænderøgspåvirkninger. Siden tallet 300 florerer må der være nogen der har eksakte tal og navne på de ramte personer.........for jeg er ærligt talt ret træt af, at skulle læse og vurdere de luftige skrivebords påstande, som ingen kan dokumentere og bevise.

 • 6
 • 4

Man kan jo frygte at folk vil opføre sig som det de nu engang er... Almindelige mennesker. Hvis man indfører en afgift på brænderøg, så er samvittigheden jo iorden, og man kan bare fyre løs. Og for at spare afgiften hjem igen kan man jo passende sænke standarden på brændet.... Man kan frygte at når afgiften er betalt, så er det "i orden" at fyre med affaldstræ, både malet og imprægneret, for som sagt: Afgiften for forureningen ER jo betalt. Forøvrigt synes jeg at moralen er ligeså flosset som ideen med at hvis man betaler lidt ekstra afgift for en dieselvogn, så kan man sagtens undvære partikelfilteret.... Betal din brænderøgsafgift, og deltag i nedslagtningen af mindst(?) 300 uskyldige mennesker om året med god samvittighed.....

 • 4
 • 1

René, det har næppe været bildæk du sniffede Dublin, men derimod optænding af kul, som både England, Irland og Skotland har lang tradition for at bruge. Om det er samme slags "kul" som det mest udbredte i Danmark, nemlig petrokoks, tør jeg ikke sige, men det stinker, hovedsageligt af svovl, og er drøngiftigt p.g.a. et højt indhold af tungmetaller. Vi importerer officielt godt 300.000tons af dette petrokemiske affald om året + hvad folk selv henter på den anden side af grænsen, og det er ikke småting.

Jeg er ret overbevist om, at mange af dem der føler sig generet netop er udsat for røgen fra dette brændsel. Det er forståeligt nok at de brokker sig, men det har intet med brænde at gøre. Det er mig til gengæld ubegribeligt at det er tilladt, og at man ligefrem har regler for hvordan man henter dette brændsel afgiftsfrit i Tyskland. En "dims" i skorstenen vil ikke registrere en ovn der bliver brugt med petrokoks (Futurex, Energikoks - kært barn...), da røgen er meget kold fordi brændslet er gasfattigt.

Ang. stearinlys. Antallet af partikler målt med et håndholdt apparat til dette, kan langt overgås ved at stryge et skjorteærme, eller stege en kylling i ovnen. Dette er også bevist, men kom ikke med i rapporten, da det var et uvedkommende "uheld" som forstyrrede det man var opsat på at måle.

Skal vi ret meget længere ud ad den vej, så må vi opgive at leve et normalt liv. Ifgl. den artikel du linker til Ulrik, bør man heller ikke have gæster !

I Skotland har jeg set skovene ufremkommelige fordi ingen gider samle godt nedfaldsbrænde op. Det er et vådt klima, så det sker der ikke det store ved. I Spanien sker det samme, men p.g.a. det tørre klima har vi adskillige store skovbrande hvert år. Næppe sundt og partikelmængden kan måles i tykkelsen på det lag støv der ligger i hele huset hvis man bor i nærheden. Jeg har dog aldrig hørt nogen brokke sig over det, medmindre der gik ild i deres hus.

Respekten for brænde som et godt bidrag til varmeforsyningen er derfor vigtig, så det bliver brugt fornuftigt.

 • 9
 • 0

Jeg er enig med både Lars og John.

Problemet med og for samfundet at skulle betale pension for yderligere 50 år til os to Lars er ikke inde på lystavlen hos de politikere der plæderer for at røg, støv og alt det vi to har overlevet at være i nærheden af er skadeligt. Nej de forestiller sig at det er dem der skal have et længere liv, hvis de kan lave samfundet om til en steril kuvøse.

Og John du har ret, det er pengemangel til at lave den kuvøse der driver værket.

Men i stedet for at lave afgifter, kunne man sætte folk til at rydde op i statsskovene, der for tiden bærer enorme men, af de sidste stormes hærgen, men hvor der ikke er den store hast med at få fjernet de faldne træer inden de rådner. Hvis man ikke kan afhænde brændet, kunne man istedet lave det til trækul som vi jo importerer en del af......eller at lave det til aktivt kul....som også gavner folkesundheden ved at fjerne de "højere" alkoholer fra det hjemmebrændte :)

 • 4
 • 4

Danmarks Statistik opgør livslønnen. Den ligger på 11-13 mio kr. Ergo er det tåbelig og ikke acceptabel nægtelse af forholdene at operere med fuldstændig vanvittige tal som 30 mio. kr. Problemet skyldes jo, at disse mennesker slet ikke er interesseret i at løs samfundets udfordringer , men kun søger a finde flere afgifter til at opveje fejlene fra alle de andre tåbeligheder. Eks. tabet af skatter på grund af manglende 'ordentlighed' og rettidig omhu i Skat. Eks. Energiministeriets tåbelige energimærkning, der er fejlagtig og fuldstændig ude af trit med virkeligheden. Eks. Trafikstyrelsens krav til automatiske parkeringsskiver og til kravet om fastspænding af nummerpladen med skruer efter først at have godkendt en simplere løsning - udgift 0,5 mia. for samfundet. ingen straffet i nogle af disse tilfælde. Ekspropriationer sker som tyveri til værdier, der ansætte langt under de skattemæssigt vurderede værdier, der ligger til grund for opkrævning af mange års skat.

 • 4
 • 0

Det er ikke den private forening Det Økologiske Råd, som i øvrigt modtager mill.beløb fra Dansk Energi der har lavet vismandsrapporten, men derimod Det Miljøøkonomiske Råd, som er et statsanliggende. MEN læg lige mærke til hvem der er repræsenteret i Det Miljøøkonomiske Råd! Det er såmænd Christian Ege som er sekretariatsleder i den private forening Det Økologiske Råd. Han har selvfølgelig bragt Kåre Press-Kristensens (han er også fra Det Økologiske Råd) ideer til torvs. Det er netop Kåres afgiftsmodel, samt hans lille opfindelse af en temperaturmåler til skorstenen som vismændende finder interessant. I det Miljøøkonomiske Råd sidder også Lars Aagaard fra Dansk Energi. Dem som i årevis har sponsoreret det Økologiske Råds korstog mod brændeovne med over 7 mill. kr over en treårig periode. Denne rapport fra vismændende er bestilt arbejde og med god hjælp fra Jørgen Brandt fra DCE Aarhus universitet. Jørgen Brandt som lavede en totalt uduelig rapport over Københavnske brændeovnes forurening, og som senere fik lavet en ny og mere sandfærdig rapport der udkom i september 2015 og som viste at Københavnske brændeovne forurener 78% end Jørgen Brandts første rapport. Jeg græmmes!!

 • 4
 • 0

Undskyld! Ja, der skulle stå: Københavnske brændeovne forurener 78% MINDRE end i den rapport som DCE (Jørgen Brandt) lavede i 2013. Det er da en betragtelig reduktion må man sige, men ikke noget der kommer bag på os som har indsigt i hele denne diskussion.

 • 2
 • 0

Jeg ville nu ikke være særlig tryg ved at købe en røgsuger af en leverandør, som end ikke forstår hvordan en skorsten virker.

Lars Helbro: Måske skal man ikke skyde tanken fuldstændig ned for jeg kan da selv genkende alle de gener som den røgsuger påstås at kunne afhjælpe. Det handler udelukkende om ovne som er solgt indenfor de sidste få år og som måske er knebet en tand for meget for at opfylde myndighedskravene, så de faktisk i mange installationer har svært ved at leve op til løfterne i virkeligheden. Der kan være mere eller mindre heldige ovndesigns, jeg kender kun den jeg har købt og den kunne bestemt være bedre!

Når jeg forestiller mig at en røgsuger kunne gøre en forskel er det også fordi jeg husker historien: Engang i 80erne læste jeg om at Teknologisk Institut arbejdede med udviklingen af fremtidens brændeovn og her brugte man røgsuger, jeg synes det så interessant ud for ideen med de mange luftveje mindede meget om de kulbrændere til kraftværker som jeg havde lidt med at gøre dengang. Projektet blev droppet fordi svigt af røgsugeren kunne give risiko for kulilteforgiftning.

Men nutidens miljøvenlige brændeovne ser ud til at fungere efter nøjagtig de samme principper, blot har man undladt røgsuger, og så afhænger deres funktion af at skorstenstrækket er nøjagtig som under laboratorietesten og hvor mange gange rammer man lige det?

Så måske kan en røgsuger være med til at afhjælpe et 30 år gammelt problem som vi er kommet til at indbygge i den nyeste generation brændeovne?

(Jeg ved det ikke og har ikke lyst til at gå forrest, er der nogen der har erfaringer med dette produkt?)

 • 0
 • 0

Denne rapport fra vismændende er bestilt arbejde og med god hjælp fra Jørgen Brandt fra DCE Aarhus universitet.

Det er forbavsende så meget plads der gives til at underbygge begrebet VSL, og så hurtigt der skøjtes over brænderøgs farlighed. Der er forbavsende få reelle undersøgelser af brænderøg, og ikke mange finder det specielt farligt, men alligevel slås det sammen med alt muligt andet. Måske det var bedre at støtte udviklingen af brændeovne og fyringsteknikker, der kunne brænde optimalt ved 1 til 2kW. De færreste kendte brændeovne kan køre kontinuert ved en eller to kW, som er meget typisk for hygge og tilskud til opvarmningen. Masseovne kan måske gøre det, men hvad hindrer at almindelige brændeovne kunne levere det samme. Et standardhus bruger 17MWh årligt, svarende til 2kW i gennemsnit og 4kW om vinteren. Da brændeovnen typisk kun skal opvarme en stue, bør en til to kW række, men det sælges ikke.

 • 0
 • 1

Da brændeovnen typisk kun skal opvarme en stue, bør en til to kW række, men det sælges ikke.

Svend, nu gør du dig altså skyldig i det samme som de forskere vi prøver at hegle ned her. Du tager ikke virkeligheden med i dine udregninger. Skal du have en ren forbrænding og en høj effektivitet med brændefyring, og samtidig en varmeydelse uden lager på kun 1kW. Så skal du kunne få ca. 300g. træ til at brænde en time ved en temperatur på over 900C. At jernovnsfabrikanterne er kommet helt ned på 2,5-3kw. er efter min mening ganske imponerende. At en sådan indretning kræver mere pasning (oftere fodring) er så den åbenlyse årsag til fremkomsten af støjende automatiske pilleovne, men det har så heller ikke meget med en brændeovn at gøre mere. Masseovne har i sagens natur ikke nogen nedre grænse for hvor lav varmeydelsen kan være, men til gengæld en øvre, mens det er omvendt for jernovne.

Jens Arne, du har ret i, at en røgsuger kan være gavnlig/nødvendig, men det er jo kun når ovn og skorsten ikke passer sammen, eller som "starthjælp" hvis man har en urimeligt kold skorsten en ellers lun eftermiddag efter flere frostnætter. Ovn, skorsten, hus, brændsel og fyrbøder bør ses i en sammenhæng hvis man vil være sikker på, at det fungerer. Det er en ovnbyggers væsentligste opgave, men det sker naturligvis ikke hvis man køber en tilfældig ovn i Bauhous.

Ofte sker der det uheldige, at opstartsproblemer når skorstenen er kold afhjælpes med en røgsuger som er en forhindring for et frit flow fra skorstenen, hvorefter røgsugeren er nødt til at køre hele tiden. Kun de færreste har idé om hvor lidt en sådan suger faktisk behøver at levere (3mm vandsøjle er rigeligt), og de færreste røgsugere kan levere så lidt.

Jeg har selv en kæmpe røgsuger på skorstenen til mit stenkomfur, da det kun bruges sporadisk om sommeren og derfor kan have opstartsproblemer da det er optimeret til vinterbrug. At den er stor er fordi den giver frit flow når den ikke kører. Den er der kun for at kunne få hul i "kuldeproppen" når det hænder, og det tager typisk 5-10minutter hvorefter den slukker af sig selv.

At man på DTI bruger røgsuger er bl.a. fordi man også skal dokumentere et ganske bestemt træk i skorstenen. Man kan jo ikke lade vejret og dermed tilfældighederne råde ved afprøvninger.

"Kuldeproppen" hvad er det ? Røg er tungere end luft ved samme temperatur. Ved + 30C. på røgen er der ligevægt. Kommer man under den temperatur under opstart sætter den tunge røg sig som en prop i toppen af skorstenen. Der er flere måder at undgå det på, og røgsugeren er efter min mening absolut sidste, og dyreste, udvej.

Det 30år gamle problem du nævner er jo netop at vi har optimeret ovnene gevaldigt i effektivitet, bl.a. ved at sænke røgtemperaturen. Det er ikke nogen man er "kommet til". Det er et ganske bevidst valg, som "bare" kræver, at hele funktionen, ovn, skorsten, hus og brændsel skal passe sammen. Smider man masser af varme i skorstenen har man ingen problemer, men elendig fyringsøkonomi, og det er lige præcis hvad der sker med en dårligt dimensioneret røgsuger.

 • 3
 • 0

Skal du have en ren forbrænding og en høj effektivitet med brændefyring, og samtidig en varmeydelse uden lager på kun 1kW. Så skal du kunne få ca. 300g. træ til at brænde en time ved en temperatur på over 900C

Ja, det siger jo sig selv, lige bortset fra de 900C måske er i overkanten. Mine tanke var, at god forbrænding kræver 500 til 900C i brændkammeret, og derfor vil isoleringen bestemme den afgivne effekt. Jeg ved godt at alt andet ikke er lige, men hvor fejler denne ret simple logik. Jeg ved det er kontraintuitivt, at mere isolering i ovnen skulle give bedre effektivitet ved lav effekt, men hvor fejler mine overvejelser? Var det muligt med en given ovn, at mindske optimal effekt (for god forbrænding) ved ekstra isolering af brændkammeret? Omvendt kan man spørge om hvorfor 4 til 6 kW er det normale område for ovne. Det er jo langt over det nødvendige i langt de fleste tilfælde.

 • 0
 • 0

Svend, jeg har dybest set besvaret dine spørgsmål, men o.k. Det er ikke let stof, selvom mange tror det.

Lad mig lige skille begreberne ad først. Effektivitet måles på, hvor meget af den bundne energi i træet der afgives til rummet og hvor meget der går tabt som uforbrændte gasser og varmetab til skorstenen.

Effektiv forbrænding måles på mængden af uforbrændte gasser.

Du kan derfor godt opnå en mere effektiv forbrænding ved at ekstra isolere brændkammeret og gøre det mindre, men samtidig vil du miste effektivitet, da mindre af varmen når ud i stuen, medmindre du øger hedefladen efter alt er forbrændt. Mindre output (uden lager) kræver at alt er mindre. Bål, brændkammer og lysning i skorstenen. Samtidig kræver det mere pasning (oftere fodring), og det bliver hurtigt meget svært at opnå den rette opblanding af ilt og gasser.

Derfor bygger masseovnene på en helt anden strategi. Et stort bål er langt nemmere at styre, og da varmen går fra bål til ovn, og først derefter fra ovn til hus med en forsinkelse på typisk 24 timer, så vil et bål med en afgiven effekt på 24kW give 1kW til huset i 24 timer. Fyrer du i 2 timer vil du få 2kW o.s.v. Det lyder nok enkelt, og det skal det også være for brugeren, men for ovnbyggeren er det ikke spor enkelt, da alle dele i "systemet", ovn, skorsten, brænde, brugeren, og også klimaet skal spille sammen. Der er stor forskel på at bygge ovne i Spanien og i Danmark kan jeg hilse og sige.

Vil du have en langt mere grundig indføring i emnet kan jeg anbefale dig et ugekursus i ovnbygning som jeg afholder flere af i år og adskillige steder i verden. Se mere på stenovne.dk

 • 4
 • 0

Det anslås at brændeovne koster samfundet (sundhedsvæsenet) 4 mia om året og resulterer i 300 dødsfald. Til sammenligning estimerer kræftens bekæmpelse at tobaksrygning er direkte skyld i knap 14.000 dødsfald om året. Så må samfundets udgift hertil vel være (4*(14000/300)) = 186.7 mia.

Hvis princippet om at brændeovnsbrugeren selv skal betale for skaderne, så synes jeg samme princip burde gælde mange andre forhold i samfundet.

 • 4
 • 0

Ligesom landbruget beskyldes for nitrat forureningen, således komme nogle personer der kaldes "vismænd" frem med nogle tal som de antageligt har fra DØR om forureningen fra bændeovne.

Må jeg lige understrege at jeg har ikke brændeovn og ej påtænker at anskaffe en( men jeg er opvokset med brændekomfur og kakkelovn)

Disse vise mænd sidder i deres elfenbenstårn og tror at Danmark har ugennemtrængelige grænsevægge der går fra havbunden og op til hvor atmosfæren ender så intet kan komme til os udefra og al den forurening der findes i atmosfæren og havene skyldes kun danske aktiviteter.

Der er bare ikke sådanne vægge og derfor har man tidligere bevist og vidst siden 1800 tallet at kun ca. 3 % af forureningen i vore have skyldes danske aktiviteter. Resten skyldes opstrømning langs den jyske vestkyst fra Elben og resten tilstrømningen kom fra Østersøen.

Ligeledes kommer masser, langt det meste af atmosfærens forureninger udefra.

Der er ikke de store forurenere på Grønland, alligevel kan man finde forureninger fra vulkaner som Krakatau, Vesuv, Hekla og atomforureninger fra Chernobyl og Abombeforsøgene siden Hiroshima i isborekernerne.

Jeg kan ikke forstå at Ingeniøren vil blive ved med at kolportere den slags vås.

Danmarks andel i partikkel forureningen er set på gobalt plan at sammenligne med nålen i høstakken.

 • 7
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten